[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_1RC1-1389-gc7a6e4d

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Apr 6 13:54:25 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via c7a6e4d2ada3119da7c7e1ecce2025eaad434a3d (commit)
   from 71b2eea153d04f9018b049714080a5ba162b887b (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit c7a6e4d2ada3119da7c7e1ecce2025eaad434a3d
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue Apr 6 13:52:47 2010 +0200

  Czech translation update.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  8 +++++---
 1 files changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 40848a1..0ee24ad 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-02 13:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-02 16:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-06 13:52+0200\n"
 "Last-Translator: Michal <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -7318,8 +7318,8 @@ msgid ""
 "See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types"
 "[/a] for an example"
 msgstr ""
-"Příklad můžete nalézt na "
-"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a]"
+"Příklad můžete nalézt na [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]"
+"authentication types[/a]"
 
 #: setup/lib/messages.inc.php:301
 msgid "Signon session name"
@@ -7623,6 +7623,8 @@ msgid ""
 "Reading of version failed. Maybe you're offline or the upgrade server does "
 "not respond."
 msgstr ""
+"Čtení verze selhalo. Možná nejste připojeni k internetu nebo server s "
+"informace o verzích neodpověděl."
 
 #: setup/lib/messages.inc.php:369
 msgid "Got invalid version string from server"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list