[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_5_1-7960-g0ac74b4

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Aug 23 11:43:53 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via 0ac74b43d84de9a23aea02ce94afb240d38933ad (commit)
    via e959fed308114ec24d27c6f5bc3f4d0f701f2fca (commit)
    via cc18bc8da99fdf6d35627ec19c5ca141e2672c99 (commit)
    via 8ed8c850f87beb0962f0175d16b3ba2a97b4709d (commit)
    via 0cfef44916d4821a23207eddb4d1b8ea75fe1e80 (commit)
    via 240d30a21eb9e770ff2dc863f1788662b2e26de5 (commit)
    via 550b3ed08b9c26ad1a5d42c0303b873778c09635 (commit)
    via 1ed0b6695a80fbf8d99781014fe9567694ced1a1 (commit)
    via 4ff66fc7030ec536935520953bb41dc411b104a0 (commit)
    via d486fb59ceb40639b3a43d7ff8bb2a4735733eb7 (commit)
    via 8b03a2308c581f4ec9d92ae2ec974cf71eea97dd (commit)
    via 1075ca3fa080603ca7bb27eb32c31e553e00dec3 (commit)
    via 652756043dbc4192b6fef3f244418c9996402eee (commit)
    via faebe64703a0230a5b2336409bd41fc35bf1de52 (commit)
    via de1ee35be013b039094b1dc9544f7769e0c64433 (commit)
    via 04e5c17ca094e6bd578375997c12dc5883ad083b (commit)
    via 57066e4e25a83470a6b138a3c2580f84715b71f0 (commit)
    via 059a025b852baf8feb4d083bbeb7a7561771d335 (commit)
    via 30a42135c23e5bb11b5f979bc518116d1b049ccd (commit)
    via 87384bb836b520765f9898d4fa959234c0ec5a5f (commit)
    via cb8d626cdb607454f7ba2dc9a28568dae1babdf1 (commit)
    via 3f3d70ea58b5b8f3be52b12f0907bda8383b21a1 (commit)
   from c14a941b38a5e8f116a3b18268f9a33d2889a595 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 0ac74b43d84de9a23aea02ce94afb240d38933ad
Merge: 8ed8c850f87beb0962f0175d16b3ba2a97b4709d e959fed308114ec24d27c6f5bc3f4d0f701f2fca
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon Aug 23 11:43:43 2010 +0200

  Merge remote branch 'pootle/master'

commit e959fed308114ec24d27c6f5bc3f4d0f701f2fca
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:43:39 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cc18bc8da99fdf6d35627ec19c5ca141e2672c99
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:43:34 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8ed8c850f87beb0962f0175d16b3ba2a97b4709d
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon Aug 23 11:43:33 2010 +0200

  Czech translation improvements.

commit 0cfef44916d4821a23207eddb4d1b8ea75fe1e80
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:43:26 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 240d30a21eb9e770ff2dc863f1788662b2e26de5
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:41:05 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 550b3ed08b9c26ad1a5d42c0303b873778c09635
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:40:10 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1ed0b6695a80fbf8d99781014fe9567694ced1a1
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:39:42 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4ff66fc7030ec536935520953bb41dc411b104a0
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:38:58 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d486fb59ceb40639b3a43d7ff8bb2a4735733eb7
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:38:51 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8b03a2308c581f4ec9d92ae2ec974cf71eea97dd
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:38:29 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1075ca3fa080603ca7bb27eb32c31e553e00dec3
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:38:21 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 652756043dbc4192b6fef3f244418c9996402eee
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:38:06 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit faebe64703a0230a5b2336409bd41fc35bf1de52
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:37:25 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit de1ee35be013b039094b1dc9544f7769e0c64433
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:37:18 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 04e5c17ca094e6bd578375997c12dc5883ad083b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:37:11 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 57066e4e25a83470a6b138a3c2580f84715b71f0
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:37:08 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 059a025b852baf8feb4d083bbeb7a7561771d335
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:37:06 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 30a42135c23e5bb11b5f979bc518116d1b049ccd
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:36:57 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 87384bb836b520765f9898d4fa959234c0ec5a5f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Aug 23 11:36:41 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cb8d626cdb607454f7ba2dc9a28568dae1babdf1
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:36:37 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3f3d70ea58b5b8f3be52b12f0907bda8383b21a1
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Mon Aug 23 11:33:56 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  88 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------------
 po/lt.po |  24 ++++++++---------
 2 files changed, 45 insertions(+), 67 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 94b18ab..7e4879b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 11:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-23 11:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 11:38+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1621,11 +1621,11 @@ msgstr "Soubor %s neobsahuje ID klíče"
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:157
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:180
 msgid "Hardware authentication failed"
-msgstr "Hardwarová autentizace selhala"
+msgstr "Hardwarové přihlašování selhala"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:166
 msgid "No valid authentication key plugged"
-msgstr "Nebyl připojen autentizační klíč"
+msgstr "Nebyl připojen přihlašovací klíč"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:202
 msgid "Authenticating..."
@@ -1714,7 +1714,7 @@ msgstr "Server"
 
 #: libraries/common.inc.php:806
 msgid "Invalid authentication method set in configuration:"
-msgstr "V konfiguraci máte špatnou autentizační metodu:"
+msgstr "V konfiguraci máte špatnou přihlašovací metodu:"
 
 #: libraries/common.inc.php:908
 #, php-format
@@ -2090,7 +2090,7 @@ msgid ""
 "Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] "
 "authentication"
 msgstr ""
-"Tajné heslo (fráze) používané pro šifrování cookies při autentizaci pomocí "
+"Tajné heslo (fráze) používané pro šifrování cookies při přihlašování pomocí "
 "[kbd]cookie[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:23
@@ -2357,10 +2357,9 @@ msgid "Replace NULL by"
 msgstr "Nahradit NULL hodnoty"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:76 libraries/config/messages.inc.php:82
-#, fuzzy
 #| msgid "Remove carriage return/line feed characters within columns"
 msgid "Remove CRLF characters within columns"
-msgstr "Odstranit znaky konců řádek z polí:"
+msgstr "Odstranit znaky konců řádek z polí"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:77 libraries/config/messages.inc.php:240
 #: libraries/config/messages.inc.php:248 libraries/import/csv.php:61
@@ -2394,11 +2393,10 @@ msgstr "Vzor pro jméno tabulky"
 #: libraries/config/messages.inc.php:138 libraries/export/htmlword.php:23
 #: libraries/export/latex.php:39 libraries/export/odt.php:31
 #: libraries/export/sql.php:77 libraries/export/texytext.php:22
-#, fuzzy
 #| msgid "%s table"
 #| msgid_plural "%s tables"
 msgid "Dump table"
-msgstr "%s tabulka"
+msgstr "Vypsat tabulku"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:90 libraries/export/latex.php:31
 msgid "Include table caption"
@@ -2430,10 +2428,9 @@ msgid "Relations"
 msgstr "Relace"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:103
-#, fuzzy
 #| msgid "Export Method:"
 msgid "Export method"
-msgstr "Způsob exportu:"
+msgstr "Způsob exportu"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:112
 msgid "Save on server"
@@ -2486,10 +2483,9 @@ msgid "Maximal length of created query"
 msgstr "Maximální velikost vytvořeného dotazu"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:133
-#, fuzzy
 #| msgid "Export tables"
 msgid "Export type"
-msgstr "Exportovat tabulky"
+msgstr "Typ exportu"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:134 libraries/export/sql.php:50
 msgid "Enclose export in a transaction"
@@ -2540,10 +2536,9 @@ msgstr "Přizpůsobí režim prohlížení"
 #: libraries/config/messages.inc.php:171 libraries/config/messages.inc.php:182
 #: libraries/config/messages.inc.php:184 libraries/config/messages.inc.php:212
 #: libraries/config/messages.inc.php:224
-#, fuzzy
 #| msgid "Customize default export options"
 msgid "Customize default options"
-msgstr "Přizpůsobí výchozí nastavení exportu"
+msgstr "Přizpůsobí výchozí nastavení"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:153 libraries/config/setup.forms.php:230
 #: libraries/config/setup.forms.php:304
@@ -2668,10 +2663,9 @@ msgid "Settings that didn't fit enywhere else"
 msgstr "Nastavení, která nelze zařadit jinam"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:187
-#, fuzzy
 #| msgid "Page name"
 msgid "Page titles"
-msgstr "Jméno stránky"
+msgstr "Jména stránek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:188
 msgid ""
@@ -2708,16 +2702,14 @@ msgid "Basic settings"
 msgstr "Základní nastavení"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:194
-#, fuzzy
 #| msgid "Authentication type"
 msgid "Authentication"
-msgstr "Typ autentizace"
+msgstr "Přihlašování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:195
-#, fuzzy
 #| msgid "Authentication type"
 msgid "Authentication settings"
-msgstr "Typ autentizace"
+msgstr "Nastavení přihlašování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:196
 msgid "Server configuration"
@@ -3091,7 +3083,7 @@ msgid ""
 "Define whether the previous login should be recalled or not in cookie "
 "authentication mode"
 msgstr ""
-"Určuje, zda se má pamatovat předchozí přihlášení, při použití autentizace "
+"Určuje, zda se má pamatovat předchozí přihlášení, při použití přihlašování "
 "pomocí cookies"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:289
@@ -3368,20 +3360,16 @@ msgid "Leave blank if not used"
 msgstr "Pokud tuto volbu nepoužíváte, nechte ji prázdnou"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:350
-#, fuzzy
-#| msgid "Host authentication order"
 msgid "Host authorization order"
-msgstr "Příkaz pro autentizaci serverů"
+msgstr "Pořadí ověřování hostitelů"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:351
 msgid "Leave blank for defaults"
 msgstr "Nechte volbu prázdnou pro výchozí nastavení"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:352
-#, fuzzy
-#| msgid "Host authentication rules"
 msgid "Host authorization rules"
-msgstr "Pravidla autentizace serverů"
+msgstr "Pravidla ověřování hostitelů"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:353
 msgid "Allow logins without a password"
@@ -3393,7 +3381,7 @@ msgstr "Povolit přihlašování uživatele root"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:355
 msgid "HTTP Basic Auth Realm name to display when doing HTTP Auth"
-msgstr "Název pro zobrazení při HTTP autentizace"
+msgstr "Název pro zobrazení při HTTP přihlašování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:356
 msgid "HTTP Realm"
@@ -3405,8 +3393,8 @@ msgid ""
 "authentication[/a] (not located in your document root; suggested: /etc/"
 "swekey.conf)"
 msgstr ""
-"Cesta ke konfiguračnímu souboru pro [a at http://swekey.com]hardwarovou "
-"autentizaci SweKey[/a] (Není umístěna ve Vašem kořenovém adresáři dokumentů; "
+"Cesta ke konfiguračnímu souboru pro [a at http://swekey.com]hardwarové "
+"přihlašování SweKey[/a] (Není umístěna ve Vašem kořenovém adresáři dokumentů; "
 "Doporučení: /etc/swekey.conf)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:358
@@ -3415,11 +3403,11 @@ msgstr "Konfigurační soubor SweKey"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:359
 msgid "Authentication method to use"
-msgstr "Která autentizační metoda se má použít"
+msgstr "Která přihlašovací metoda se má použít"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:360 setup/frames/index.inc.php:114
 msgid "Authentication type"
-msgstr "Typ autentizace"
+msgstr "Typ přihlašování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:361
 msgid ""
@@ -3579,11 +3567,11 @@ msgstr "Zobrazit jen vybrané databáze"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:391 libraries/config/messages.inc.php:428
 msgid "Leave empty if not using config auth"
-msgstr "Nechte prázdné, pokud nepoužíváte autentizaci config"
+msgstr "Nechte prázdné, pokud nepoužíváte přihlašování config"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:392
 msgid "Password for config auth"
-msgstr "Heslo pro autentizaci config"
+msgstr "Heslo pro přihlašování config"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:393
 msgid ""
@@ -3783,7 +3771,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:429
 msgid "User for config auth"
-msgstr "Uživatel pro autentizaci config"
+msgstr "Uživatel pro přihlašování config"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:430
 msgid ""
@@ -4103,28 +4091,20 @@ msgid "ZIP"
 msgstr "ZIP"
 
 #: libraries/config/setup.forms.php:41
-#, fuzzy
-#| msgid "Host authentication order"
 msgid "Config authentication"
-msgstr "Příkaz pro autentizaci serverů"
+msgstr "Přihlašování config"
 
 #: libraries/config/setup.forms.php:45
-#, fuzzy
-#| msgid "Host authentication order"
 msgid "Cookie authentication"
-msgstr "Příkaz pro autentizaci serverů"
+msgstr "Přihlašování přes cookie"
 
 #: libraries/config/setup.forms.php:48
-#, fuzzy
-#| msgid "Host authentication order"
 msgid "HTTP authentication"
-msgstr "Příkaz pro autentizaci serverů"
+msgstr "Přihlašování přes HTTP"
 
 #: libraries/config/setup.forms.php:51
-#, fuzzy
-#| msgid "Host authentication order"
 msgid "Signon authentication"
-msgstr "Příkaz pro autentizaci serverů"
+msgstr "Přihlašování signon"
 
 #: libraries/config/setup.forms.php:238
 #: libraries/config/user_preferences.forms.php:142 libraries/import/ldi.php:34
@@ -4193,15 +4173,15 @@ msgstr "Nepodařilo se připojit k MySQL serveru"
 #: libraries/config/validate.lib.php:230
 msgid "Empty username while using config authentication method"
 msgstr ""
-"Při použití nastavené autentizační metody nebylo vyplněno uživatelské jméno"
+"Při použití nastavené přihlašovací metody nebylo vyplněno uživatelské jméno"
 
 #: libraries/config/validate.lib.php:234
 msgid "Empty signon session name while using signon authentication method"
-msgstr "Prázdné jméno signon sezení při použití autentizace signon"
+msgstr "Prázdné jméno signon sezení při použití přihlašování signon"
 
 #: libraries/config/validate.lib.php:238
 msgid "Empty signon URL while using signon authentication method"
-msgstr "Prázdné přihlašovací URL při použití autentizace signon"
+msgstr "Prázdné přihlašovací URL při použití přihlašování signon"
 
 #: libraries/config/validate.lib.php:272
 msgid "Empty phpMyAdmin control user while using pmadb"
@@ -8854,7 +8834,7 @@ msgid ""
 "you don't need to remember it."
 msgstr ""
 "Něměl jste nastavený tajný klíč pro šifru blowfish (blowfish_secret) a "
-"povolenou autentizaci pomocí cookie, takže byl Váš tajný klíč vygenerován. "
+"povolené přihlašování pomocí cookie, takže byl Váš tajný klíč vygenerován. "
 "Klíč bude použit pro zašifrování cookies."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:252
@@ -8930,11 +8910,11 @@ msgid ""
 "phpMyAdmin panel. Set [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]"
 "authentication type[/a] to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]http[/kbd]."
 msgstr ""
-"Nastavil jste typ autentizace [kbd]config[/kbd] a zadal jste uživatelské "
+"Nastavil jste typ přihlašování [kbd]config[/kbd] a zadal jste uživatelské "
 "jméno a heslo pro automatické přihlášení, což není doporučená volba pro "
 "produkční servery. Kdokoli kdo zná URL phpMyAdminu může přímo přistoupit k "
 "Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte [a@?page=servers&mode=edit&id="
-"%1$d#tab_Server]typ autentizace[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/"
+"%1$d#tab_Server]typ přihlašování[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/"
 "kbd]."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:259
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 42962ec..229fe56 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 11:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-23 11:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 11:43+0200\n"
 "Last-Translator: Kęstutis <forkik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: lithuanian <lt at li.org>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -653,7 +653,7 @@ msgstr "Rodinys (View)"
 #: libraries/server_links.inc.php:88 server_replication.php:31
 #: server_replication.php:162 server_status.php:368
 msgid "Replication"
-msgstr "Replikacija"
+msgstr "Dauginimas"
 
 #: db_structure.php:474
 msgid "Sum"
@@ -1440,7 +1440,7 @@ msgstr "Panaikintas pirminis raktas"
 #: libraries/Index.class.php:475
 #, php-format
 msgid "Index %s has been dropped"
-msgstr "Žurnalas %s ištrintas"
+msgstr "Indeksas %s ištrintas"
 
 #: libraries/Index.class.php:574
 #, php-format
@@ -1739,7 +1739,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/common.inc.php:613
 #, php-format
 msgid "Invalid server index: %s"
-msgstr "Blogas serverio žurnalas: %s"
+msgstr "Blogas serverio indeksas: %s"
 
 #: libraries/common.inc.php:620
 #, php-format
@@ -4680,7 +4680,7 @@ msgstr "Rodomi įrašai"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1920
 msgid "total"
-msgstr " iš viso "
+msgstr "iš viso "
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1928 sql.php:520
 #, php-format
@@ -4757,7 +4757,7 @@ msgstr "Buferio Pool'o naudojimas"
 #: server_databases.php:316 server_status.php:524 server_status.php:585
 #: server_status.php:606 tbl_printview.php:348 tbl_structure.php:788
 msgid "Total"
-msgstr "Viso"
+msgstr "Iš viso"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:171
 msgid "pages"
@@ -5424,7 +5424,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/import.lib.php:1113
 msgid "Edit its structure by following the \"Structure\" link"
-msgstr ""
+msgstr "Keisti jo struktūrą spauskite „Struktūra“ nuorodą"
 
 #: libraries/import.lib.php:1116
 msgid "Go to database"
@@ -5540,7 +5540,7 @@ msgstr "Nėra"
 #. l10n: This is currently used only in Japanese locales
 #: libraries/kanji-encoding.lib.php:148
 msgid "Convert to Kana"
-msgstr ""
+msgstr "Konvertuoti į Kana"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:75 libraries/tbl_properties.inc.php:516
 #: tbl_structure.php:27 tbl_structure.php:151 tbl_structure.php:155
@@ -5554,7 +5554,7 @@ msgstr "Pirminis"
 #: tbl_structure.php:166 tbl_structure.php:167 tbl_structure.php:566
 #: tbl_structure.php:765
 msgid "Index"
-msgstr "Žurnalas (indeksas)"
+msgstr "Indeksas"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:107 libraries/tbl_properties.inc.php:534
 #: tbl_structure.php:33 tbl_structure.php:154 tbl_structure.php:158
@@ -6163,9 +6163,8 @@ msgid "Settings"
 msgstr "nustatymai"
 
 #: libraries/server_synchronize.lib.php:1337 server_synchronize.php:1108
-#, fuzzy
 msgid "Source database"
-msgstr "Eiti į duomenų bazę"
+msgstr "Iš duombazės"
 
 #: libraries/server_synchronize.lib.php:1339
 #: libraries/server_synchronize.lib.php:1362
@@ -6182,9 +6181,8 @@ msgid "Difference"
 msgstr "Skirtumas"
 
 #: libraries/server_synchronize.lib.php:1360 server_synchronize.php:1110
-#, fuzzy
 msgid "Target database"
-msgstr "Paieška duombazėje"
+msgstr "Į duombazę"
 
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:217
 #, php-format


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list