[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_6RC1-8693-g53cf7b5

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Aug 27 13:41:47 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via 53cf7b59522c7dd857e3c1de6740561dff0487c6 (commit)
    via ba7ecff67b2c863a73bdcd09a9b37124ceefae76 (commit)
    via 844f47eff3117127e57f5e8a493cce09994fecaf (commit)
    via 2af04462860621b9b35cd1843bb5a0647afbf11e (commit)
    via 9ee6e1da7a0c6f36cf1051ff3557d90d3591b070 (commit)
    via 0da5a9430568399af8860a37f7b10d824f0d6a9c (commit)
    via b77223b0e18cb717e0ba77d726e0de768124b5b0 (commit)
    via 5dfa4a9b54cba18b5587f1a68a7e386a9e79c0a7 (commit)
   from 6b52f492c153535ae05e6258d6f7b9e2648c9cf3 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 53cf7b59522c7dd857e3c1de6740561dff0487c6
Merge: 6b52f492c153535ae05e6258d6f7b9e2648c9cf3 ba7ecff67b2c863a73bdcd09a9b37124ceefae76
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Fri Aug 27 13:41:38 2010 +0200

  Merge remote branch 'pootle/master'

commit ba7ecff67b2c863a73bdcd09a9b37124ceefae76
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Aug 27 13:41:23 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 844f47eff3117127e57f5e8a493cce09994fecaf
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Aug 27 13:40:50 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2af04462860621b9b35cd1843bb5a0647afbf11e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Aug 27 13:39:54 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9ee6e1da7a0c6f36cf1051ff3557d90d3591b070
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Aug 27 13:39:12 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0da5a9430568399af8860a37f7b10d824f0d6a9c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Aug 27 13:38:42 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b77223b0e18cb717e0ba77d726e0de768124b5b0
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Aug 27 13:38:14 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5dfa4a9b54cba18b5587f1a68a7e386a9e79c0a7
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Aug 27 13:37:28 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  24 ++++++++++++++----------
 1 files changed, 14 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index d76085f..c887de5 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-27 11:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-27 12:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 13:41+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -3248,7 +3248,6 @@ msgid "Protect binary columns"
 msgstr "Chránit binární pole"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:329
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Enable if you want DB-based query history (requires pmadb). If disabled, "
 #| "this utilizes JS-routines to display query history (lost by window close)."
@@ -3257,9 +3256,10 @@ msgid ""
 "storage). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history "
 "(lost by window close)."
 msgstr ""
-"Povolte pokud chcete histori dotazů založenou na databázi (vyžaduje pmadb). "
-"Pokud toto zakážete, využijí se k zobrazení historie Java Scriptové rutiny "
-"(se zavřením okna ztratíte předchozí historii)."
+"Povolte pokud chcete histori dotazů založenou na databázi (vyžaduje úložiště "
+"nastavení phpMyAdmina). Pokud toto zakážete, využijí se k zobrazení "
+"historie Java Scriptové rutiny (se zavřením okna ztratíte předchozí "
+"historii)."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:330
 msgid "Permanent query history"
@@ -3794,6 +3794,7 @@ msgid ""
 "Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/"
 "insert mode"
 msgstr ""
+"Určiuje jestli mají být zobrazeny typy polí při úpravě a vkládání záznamů"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:440
 msgid "Show field types"
@@ -3900,6 +3901,7 @@ msgid ""
 "[strong]Warning:[/strong] requires PHP SOAP extension or PEAR SOAP to be "
 "installed"
 msgstr ""
+"[strong]Varování:[/strong] vyžaduje rozšíření PHP SOAP nebo PEAR modul SOAP"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:465
 msgid "Enable SQL Validator"
@@ -3931,6 +3933,8 @@ msgstr "Navrhnout jméno nové databáze"
 #: libraries/config/messages.inc.php:470
 msgid "A warning is displayed on the main page if Suhosin is detected"
 msgstr ""
+"Na hlavní stránce je zobrazeno varování pokud je detekování rozšíření "
+"Suhosin"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:471
 msgid "Suhosin warning"
@@ -4471,6 +4475,8 @@ msgid ""
 "A compressed file's name must end in <b>.[format].[compression]</b>. "
 "Example: <b>.sql.zip</b>"
 msgstr ""
+"Jméno komprimovaného souboru musí končit na <b>.[formát].[komprese]</b>. "
+"Například: <b>.sql.zip</b>"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:178
 msgid "File uploads are not allowed on this server."
@@ -8971,13 +8977,11 @@ msgid "Restart insertion with %s rows"
 msgstr "Začít znovu vkládání s %s řádky"
 
 #: tbl_chart.php:57
-#, fuzzy
 #| msgid "The privileges were reloaded successfully."
 msgid "Chart generated successfully."
-msgstr "Oprávnění byla načtena úspěšně."
+msgstr "Graf byl úspěšně vytvořen"
 
 #: tbl_chart.php:60
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "May be approximate. See [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]FAQ "
 #| "3.11[/a]"
@@ -8985,8 +8989,8 @@ msgid ""
 "The result of this query can't be used for a chart. See [a at ./Documentation."
 "html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
 msgstr ""
-"Počet nemusí být přesný, viz [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]"
-"FAQ 3.11[/a]"
+"Výsledek tohoto dotazu nelze použít pro graf. Více informací nalezne ve "
+"[a at ./Documentation.html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
 
 #: tbl_chart.php:91
 msgid "Width"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list