[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_0ALPHA2-1805-gc458ca6

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Dec 7 11:13:46 CET 2010


The branch, master has been updated
    via c458ca6e5f39a8b1b18296f58470caa1f6c10183 (commit)
    via c3cd96efe11573c999729314ce2d7cc887ffae71 (commit)
    via ba14df7db59d73f736e5184a995168635733722f (commit)
    via 374b3818c910f4755e2d5e6cad4fa519dda31292 (commit)
    via 810bd74d9e2ae3e695b4dc77d8e5524cdf8eece5 (commit)
    via c648b310606e75908a922f05188cff6c499ce579 (commit)
    via c51de64fb02aa0d8ab278a7bdddad5eed5d5d776 (commit)
    via 2d88d88011aa9459d9f9b6bb1e4e598b590fb345 (commit)
    via 6584bfa026a786a4f80b67e58f7d691248d6956d (commit)
    via b52d1b4af1d5fa901fbd60006e2e737a13b2566b (commit)
    via 6a8bb1d30369e9d08a04f3ed31f15bc68c5c137c (commit)
   from da6c3d327f6b24403787a3a1ca5168b31622c67a (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit c458ca6e5f39a8b1b18296f58470caa1f6c10183
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue Dec 7 11:13:32 2010 +0100

  Improve quotes.

commit c3cd96efe11573c999729314ce2d7cc887ffae71
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:10:42 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ba14df7db59d73f736e5184a995168635733722f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:10:12 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 374b3818c910f4755e2d5e6cad4fa519dda31292
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:10:07 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 810bd74d9e2ae3e695b4dc77d8e5524cdf8eece5
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:10:03 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c648b310606e75908a922f05188cff6c499ce579
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:09:25 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c51de64fb02aa0d8ab278a7bdddad5eed5d5d776
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:08:39 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2d88d88011aa9459d9f9b6bb1e4e598b590fb345
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:07:24 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6584bfa026a786a4f80b67e58f7d691248d6956d
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:07:08 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b52d1b4af1d5fa901fbd60006e2e737a13b2566b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:07:01 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6a8bb1d30369e9d08a04f3ed31f15bc68c5c137c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 7 12:06:51 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  88 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 43 insertions(+), 45 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 5f1b265..ed2ccab 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,13 +7,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-alpha3-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-04 15:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-02 17:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-07 11:13+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
@@ -617,8 +617,8 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:372 libraries/display_tbl.lib.php:1940
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
-"s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
+"%s."
 msgstr ""
 "Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
 
@@ -804,7 +804,7 @@ msgstr "Historie databáze"
 #: enum_editor.php:21 libraries/tbl_properties.inc.php:794
 #, php-format
 msgid "Values for the column \"%s\""
-msgstr "Hodnoty pro pole \"%s\""
+msgstr "Hodnoty pro pole „%s“"
 
 #: enum_editor.php:22 libraries/tbl_properties.inc.php:795
 msgid "Enter each value in a separate field."
@@ -840,8 +840,8 @@ msgstr "Výpis byl uložen do souboru %s."
 #: import.php:58
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
-"s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
+"%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -1598,8 +1598,8 @@ msgstr "Vítejte v %s"
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:106
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
-"1$ssetup script%2$s to create one."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
+"%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
 "Pravděpodobná příčina je, že nemáte vytvořený konfigurační soubor. Pro jeho "
 "vytvoření by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s."
@@ -2156,7 +2156,7 @@ msgstr "nedostupné"
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:732
 #, php-format
 msgid "\"%s\" requires %s extension"
-msgstr "\"%s\" vyžaduje rozšíření %s"
+msgstr "„%s“ vyžaduje rozšíření %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:746
 #, php-format
@@ -3103,10 +3103,9 @@ msgid "Display servers selection"
 msgstr "Zobrazit výběr serverů"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:267
-#, fuzzy
 #| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
 msgid "Mimimum number of tables to display table filter"
-msgstr "Nejvyšší počet tabulek zobrazených v seznamu tabulek"
+msgstr "Minimální počet tabulek pro zobrazení filtru tabulek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:268
 msgid "String that separates databases into different tree levels"
@@ -4446,12 +4445,12 @@ msgstr "Exportuji databáze z aktuálního serveru"
 #: libraries/display_export.lib.php:89
 #, php-format
 msgid "Exporting tables in the database \"%s\""
-msgstr "Exportuji tabulky z databáze \"%s\""
+msgstr "Exportuji tabulky z databáze „%s“"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:91
 #, php-format
 msgid "Exporting rows in the table \"%s\""
-msgstr "Exportuji řádky z tabulky \"%s\""
+msgstr "Exportuji řádky z tabulky „%s“"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:97
 msgid "Export Method:"
@@ -4518,8 +4517,8 @@ msgstr ", @TABLE@ bude nahrazen jménem tabulky"
 #, php-format
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
-"3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+"%3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
 msgstr ""
 "Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže můžete použít "
 "libovolné řetězce pro formátování data a času. Dále budou provedena "
@@ -4547,15 +4546,15 @@ msgstr "Žádná"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:313
 msgid "zipped"
-msgstr "„zazipováno“"
+msgstr "zazipováno"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:315
 msgid "gzipped"
-msgstr "„zagzipováno“"
+msgstr "zagzipováno"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:317
 msgid "bzipped"
-msgstr "„zabzipováno“"
+msgstr "zabzipováno"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:331 libraries/display_import.lib.php:244
 #: libraries/export/codegen.php:37
@@ -4599,12 +4598,12 @@ msgstr "Importuji na aktuální server"
 #: libraries/display_import.lib.php:131
 #, php-format
 msgid "Importing into the database \"%s\""
-msgstr "Importuji do databáze \"%s\""
+msgstr "Importuji do databáze „%s“"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:133
 #, php-format
 msgid "Importing into the table \"%s\""
-msgstr "Importuji do tabulky \"%s\""
+msgstr "Importuji do tabulky „%s“"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:139
 msgid "File to Import:"
@@ -5051,7 +5050,7 @@ msgid ""
 "A \":\" delimited list of metadata headers to be used to initialize the "
 "pbms_metadata_header table when a database is created."
 msgstr ""
-"Dvojtečkou (\":\") oddělený seznam hlaviček metadat, který bude použit pro "
+"Dvojtečkou („:“) oddělený seznam hlaviček metadat, který bude použit pro "
 "inicializaci tabulky pbms_metadata_header při vytváření databáze."
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:22
@@ -5439,8 +5438,8 @@ msgid ""
 "Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, \"abc\" becomes "
 "0x616263)</i>"
 msgstr ""
-"Vypisovat binární pole šestnáctkově <i>(například, \"abc\" becomes 0x616263)"
-"</i>"
+"Vypisovat binární pole šestnáctkově <i>(například, „abc“ becomes 0x616263)</"
+"i>"
 
 #: libraries/export/sql.php:171
 msgid ""
@@ -5533,11 +5532,11 @@ msgstr "Zobrazit obsah tabulky kliknutím na její jméno"
 #: libraries/import.lib.php:1143
 msgid ""
 "Change any of its settings by clicking the corresponding \"Options\" link"
-msgstr "Změnit jakákoliv její nastavení kliknutím na odkaz \"Nastavení\""
+msgstr "Změnit jakákoliv její nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení“"
 
 #: libraries/import.lib.php:1144
 msgid "Edit its structure by following the \"Structure\" link"
-msgstr "Upravit strukturu kliknutím na odkaz \"Struktura\""
+msgstr "Upravit strukturu kliknutím na odkaz „Struktura“"
 
 #: libraries/import.lib.php:1147
 msgid "Go to database"
@@ -6438,8 +6437,8 @@ msgid ""
 "For a list of available transformation options and their MIME type "
 "transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
-"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %"
-"spopisy transformací%s"
+"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na "
+"%spopisy transformací%s"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:143
 msgid "Transformation options"
@@ -6480,8 +6479,8 @@ msgid ""
 "No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
 "author what %s does."
 msgstr ""
-"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %"
-"s dělá."
+"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co "
+"%s dělá."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:725 server_engines.php:56
 #: tbl_operations.php:352
@@ -6630,7 +6629,7 @@ msgstr ""
 "Zobrazí jen část textu. První parametr je posun od začátku (výchozí je 0) a "
 "druhý určuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude "
 "zobrazen zbytek textu. Třetí parametr určuje, jaký text má být přidán za "
-"zkrácený text (výchozí je ...)."
+"zkrácený text (výchozí je „...“)."
 
 #: libraries/user_preferences.inc.php:32
 msgid "Manage your settings"
@@ -6743,8 +6742,9 @@ msgid ""
 "running with this default, is open to intrusion, and you really should fix "
 "this security hole by setting a password for user 'root'."
 msgstr ""
-"Máte standardní nastavení hesla uživatele root v MySQL. Doporučujeme změnit "
-"toto nastavení a tím podstatně zvýšit zabezpečení vašeho serveru."
+"Máte standardní nastavení hesla uživatele root v MySQL. Doporučujeme "
+"nastavit heslo pro uživatele 'root' a tím podstatně zvýšit zabezpečení "
+"vašeho serveru."
 
 #: main.php:256
 msgid ""
@@ -7087,8 +7087,8 @@ msgid ""
 "You can set more settings by modifying config.inc.php, eg. by using %sSetup "
 "script%s."
 msgstr ""
-"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím %"
-"sNastavovacího skriptu%s."
+"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím "
+"%sNastavovacího skriptu%s."
 
 #: prefs_manage.php:302
 msgid "Save to browser's storage"
@@ -7540,8 +7540,8 @@ msgstr "Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé."
 msgid ""
 "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
 "tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
-"sreload the privileges%s before you continue."
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
+"%sreload the privileges%s before you continue."
 msgstr ""
 "Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z tabulek MySQL. Obsah těchto "
 "tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly "
@@ -8625,20 +8625,18 @@ msgid "Query type"
 msgstr "Typ dotazu"
 
 #: server_status.php:709 server_status.php:710
-#, fuzzy
 #| msgid "Show query box"
 msgid "Show query chart"
-msgstr "Zobrazit pole pro dotaz"
+msgstr "Zobrazit graf dotazu"
 
 #: server_status.php:714 server_status.php:715
-#, fuzzy
 #| msgid "Hide query box"
 msgid "Hide query chart"
-msgstr "Schovat pole pro dotaz"
+msgstr "Skrýt graf dotazu"
 
 #: server_status.php:717
 msgid "Note: Generating the query chart can take a long time."
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: Generování dotazu může trvat dlouho."
 
 #: server_status.php:855
 msgid "Replication status"
@@ -9022,7 +9020,7 @@ msgid ""
 "If using cookie authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin "
 "cookie validity%s must be set to a value less or equal to it."
 msgstr ""
-"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie"
+"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie"
 "%s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
 "hodnotu než je tato."
 
@@ -9034,8 +9032,8 @@ msgid ""
 "protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands "
 "of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
-"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - %"
-"somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
+"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - "
+"%somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
 "založené na IP adresách nemusí být spolehlivé, pokud je vaše IP adresa "
 "dynamicky přidělována poskytovatelem spolu s mnoha dalšími uživateli."
 


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list