[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. 7468f132438a52a510e85ab194ebc76c5ef479a5

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Sun Dec 26 09:36:46 CET 2010


The branch, master has been updated
    via 7468f132438a52a510e85ab194ebc76c5ef479a5 (commit)
    via 400f5e37e0c197120c88fd9aa058e3e1a3c53b6a (commit)
    via 448f5a5bb029bd4f73ef02b9b3c6e35a4cb9ac99 (commit)
    via 09aa91f79415ccce1739bf2a8d7d827b5da71e4d (commit)
   from 744d022b6d981283d4b75a4729f939be9a609287 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 7468f132438a52a510e85ab194ebc76c5ef479a5
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Dec 26 00:07:04 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 400f5e37e0c197120c88fd9aa058e3e1a3c53b6a
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sat Dec 25 20:53:14 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 448f5a5bb029bd4f73ef02b9b3c6e35a4cb9ac99
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sat Dec 25 13:53:27 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 09aa91f79415ccce1739bf2a8d7d827b5da71e4d
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Fri Dec 24 13:12:26 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/tr.po |  18 +++++++++++++++++-
 1 files changed, 17 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 35b5d44..62f3e79 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-19 11:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-19 17:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-26 00:07+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -548,6 +548,11 @@ msgid ""
 "contain all languages and all character sets. We'll assume you chose a kit "
 "whose name looks like <tt>phpMyAdmin-x.x.x-all-languages.tar.gz</tt>."
 msgstr ""
+"Phpmyadmin.net İndirme sayfasından uygun dağıtım aracını seçin. Bazı araçlar "
+"sadece İngilizce mesajları içerir, diğerleri UTF-8 biçiminde (bu pek çok "
+"durumda daha iyi olmalıdır) tüm dilleri içerir, diğerleri tüm dilleri ve tüm "
+"karakter grubunu içerir. Biz adı <tt>phpMyAdmin-x.x.x-all-"
+"languages.tar.gz</tt> gibi görüneni seçeceğinizi sanıyoruz."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: ../phpmyadmin/Documentation.html:200
@@ -558,6 +563,11 @@ msgid ""
 "the files in a directory on your local machine, and, after step 4, transfer "
 "the directory on your web server using, for example, ftp."
 msgstr ""
+"Dağıtımı untar veya unzip ile çıkartın (altdizinleri çıkarttığınızdan emin "
+"olun): web sunucunuzun belge kök dizini içinde <tt>tar -xzvf "
+"phpMyAdmin_x.x.x-all-languages.tar.gz</tt>. Eğer belge kök dizininize "
+"doğrudan erişiminiz yoksa, dosyaları yerel makinanızdaki dizine koyun ve "
+"sonra adım 4'te, örneğin ftp kullanarak dizini web sunucunuza aktarın."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: ../phpmyadmin/Documentation.html:205
@@ -569,6 +579,12 @@ msgid ""
 "\"#faq1_26\"><abbr title=\"Frequently Asked Questions\">FAQ</abbr> 1.26</a> "
 "for suggestions."
 msgstr ""
+"Ensure that all the scripts have the appropriate owner (eğer PHP güvenli "
+"kipte çalışıyorsa, is running in safe mode, having some scripts with an "
+"owner different from the owner of other scripts will be a problem). Öneriler "
+"için <a href=\"#faq4_2\"> <abbr title=\"Sıkça Sorulan Sorular\">SSS</abbr> "
+"4.2</a> ve <a href=\"#faq1_26\"><abbr title=\"Sıkça Sorulan Sorular\">SSS</abbr> "
+"1.26</a>'ya bakın."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: ../phpmyadmin/Documentation.html:212


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list