[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_3-4834-gf01d8e0

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Jun 11 10:51:28 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via f01d8e099c57d47e51447dcc6167bc1c347c25ee (commit)
    via 735841eb4ef8dbfa83f7e6632bc738b4abca2b5a (commit)
    via bd8159f70f06dfbb2e85c084bfc931b46e7bb735 (commit)
    via 9e4d37fa35cb6ca96644b02b0ec86d2e1c4008a2 (commit)
    via 4eb114464de7a82ad14fd7f974ad5e172cba482a (commit)
    via 9ad12c8c313563b51769b99cc2f34ca2c4b9d34c (commit)
    via 1063001348d11b9a65a71848b406b8b659aac3de (commit)
    via 2bd44c784ed4ec4c7e28dd21e84d068050ed18c1 (commit)
    via 05b147d4b08e1da13aba5f373ae4d5758470333f (commit)
    via 6e7c1e4020a2e6bd5d8934c9ef3f510a7ef9e0bd (commit)
   from 1bbefe5e0e007c2b3f4ad5467deee58906c6812b (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit f01d8e099c57d47e51447dcc6167bc1c347c25ee
Author: ardavies <ardavies at tiscali.co.uk>
Date:  Thu Jun 10 21:30:36 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 735841eb4ef8dbfa83f7e6632bc738b4abca2b5a
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:20:46 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bd8159f70f06dfbb2e85c084bfc931b46e7bb735
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:20:32 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9e4d37fa35cb6ca96644b02b0ec86d2e1c4008a2
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:19:08 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4eb114464de7a82ad14fd7f974ad5e172cba482a
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:18:34 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9ad12c8c313563b51769b99cc2f34ca2c4b9d34c
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:16:32 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1063001348d11b9a65a71848b406b8b659aac3de
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:14:47 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2bd44c784ed4ec4c7e28dd21e84d068050ed18c1
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:13:26 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 05b147d4b08e1da13aba5f373ae4d5758470333f
Author: stanprog <stanprog at stanprog.com>
Date:  Thu Jun 10 21:12:15 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6e7c1e4020a2e6bd5d8934c9ef3f510a7ef9e0bd
Author: ardavies <ardavies at tiscali.co.uk>
Date:  Thu Jun 10 18:14:50 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/bg.po |  19 +++---
 po/cy.po | 241 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 2 files changed, 147 insertions(+), 113 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 2795a3b..696d048 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-08 12:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-09 10:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-06-10 21:20+0200\n"
 "Last-Translator: <stanprog at stanprog.com>\n"
 "Language-Team: bulgarian <bg at li.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -1554,7 +1554,7 @@ msgstr "phpMyAdmin документация"
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:258
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:259
 msgid "You can enter hostname/IP address and port separated by space."
-msgstr ""
+msgstr "Можете да въведете хост/IP адрес и порт, разделени с интервал."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:258
 msgid "Server:"
@@ -2866,7 +2866,7 @@ msgstr "Файл на доклада"
 
 #: libraries/export/php_array.php:16
 msgid "PHP array"
-msgstr ""
+msgstr "PHP масив"
 
 #: libraries/export/sql.php:29
 msgid "Add custom comment into header (\\n splits lines)"
@@ -3628,7 +3628,7 @@ msgstr "Процеси"
 #: libraries/server_links.inc.php:92 server_synchronize.php:1092
 #: server_synchronize.php:1100
 msgid "Synchronize"
-msgstr ""
+msgstr "Синхронизиране"
 
 #: libraries/server_synchronize.lib.php:1341 server_synchronize.php:1110
 #, fuzzy
@@ -4053,9 +4053,8 @@ msgid "Error in ZIP archive:"
 msgstr "Грешка в ZIP архива:"
 
 #: main.php:68
-#, fuzzy
 msgid "Actions"
-msgstr "Действие"
+msgstr "Действия"
 
 #: main.php:125
 msgid "MySQL connection collation"
@@ -4919,7 +4918,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_privileges.php:2033
 msgid "Database for user"
-msgstr ""
+msgstr "База от данни за потребителя"
 
 #: server_privileges.php:2037
 #, fuzzy
@@ -4930,16 +4929,16 @@ msgstr "Няма"
 
 #: server_privileges.php:2038
 msgid "Create database with same name and grant all privileges"
-msgstr ""
+msgstr "Създаване на база от данни със същото име и даване на пълни привилегии"
 
 #: server_privileges.php:2039
 msgid "Grant all privileges on wildcard name (username\\_%)"
 msgstr ""
 
 #: server_privileges.php:2042
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "Grant all privileges on database "%s""
-msgstr "Провери привилегиите за база от данни "%s"."
+msgstr "Даване на пълни привилегии над база от данни "%s"."
 
 #: server_privileges.php:2065
 #, php-format
diff --git a/po/cy.po b/po/cy.po
index ea0001f..0c87195 100644
--- a/po/cy.po
+++ b/po/cy.po
@@ -1322,19 +1322,23 @@ msgstr "Golygu"
 
 #: libraries/Index.class.php:472
 msgid "The primary key has been dropped"
-msgstr ""
+msgstr "Cafodd yr allwedd gynradd ei gollwng"
 
 #: libraries/Index.class.php:476
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "Index %s has been dropped"
-msgstr ""
+msgstr "Cafodd indecs %s ei ollwng"
 
 #: libraries/Index.class.php:576
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid ""
 "The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be "
 "removed."
 msgstr ""
+"Mae'n edrych fel bod yr indecsau %1$s a %2$s yn hafal. Gallwch chi dynnu un "
+"ohonyn nhw."
 
 #: libraries/List_Database.class.php:431 libraries/server_links.inc.php:41
 #: server_databases.php:88 server_privileges.php:1660
@@ -1377,21 +1381,25 @@ msgstr[1] "%1$d rhes wedi'u hychwanegu."
 msgid ""
 "There is no detailed status information available for this storage engine."
 msgstr ""
+"Does dim gwybodaeth statws fanwl ar gael ar gyfer y peiriant storio hwn."
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:359
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "%s is available on this MySQL server."
-msgstr ""
+msgstr "Mae %s ar gael ar y gweinydd MySQL hwn."
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:362
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "%s has been disabled for this MySQL server."
-msgstr ""
+msgstr "Cafodd %s ei analluogi ar y gweinydd MySQL hwn."
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:366
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "This MySQL server does not support the %s storage engine."
-msgstr ""
+msgstr "Dyw'r gweinydd MySQL hwn ddim yn cynnal y peiriant storio %s."
 
 #: libraries/Table.class.php:1019
 msgid "Invalid database"
@@ -1464,10 +1472,13 @@ msgstr "Croeso i %s"
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:107
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid ""
 "You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
 "1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
+"Rydych chi heb greu ffeil ffurfwedd yn ôl pob tebyg. Gallwch ddefnyddio'r %"
+"1$sgript gosod%2$s er mwyn ei chreu."
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:116
 msgid ""
@@ -1476,6 +1487,10 @@ msgid ""
 "configuration and make sure that they correspond to the information given by "
 "the administrator of the MySQL server."
 msgstr ""
+"Ceisiodd phpMyAdmin gysylltu â'r gweinydd MySQL, ond gwrthododd y gweinydd y "
+"cysylltiad. Dylech wirio'r gwesteiwr, enw'r defnyddiwr a'r cyfrinair yn "
+"eich ffurfwedd a scirhau eu bod nhw'n cyfateb i'r wybodaeth a roddwyd gan "
+"weinyddwr y gweinydd MySQL."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:244
 msgid "Log in"
@@ -1513,39 +1528,43 @@ msgstr "Dewis Gweinydd"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:320 libraries/header.inc.php:59
 msgid "Cookies must be enabled past this point."
-msgstr ""
+msgstr "Mae'n rhaid bod cwcis wedi'u galluogi heibio'r pwynt hwn."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:671
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:181
 msgid ""
 "Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)"
 msgstr ""
+"Nid oes hawl mewngofnodi heb gyfrinair. Dyma'r gosodiad yn eich ffurfwedd "
+"(gweler AllowNoPassword)"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:675
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:185
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "No activity within %s seconds; please log in again"
-msgstr ""
+msgstr "Dim gweithredoedd o fewn %s eiliad; mewngofnodwch eto."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:685
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:687
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:191
 msgid "Cannot log in to the MySQL server"
-msgstr ""
+msgstr "Methu â mewngofnodi i'r gweinydd MySQL"
 
 #: libraries/auth/http.auth.lib.php:70
 msgid "Wrong username/password. Access denied."
-msgstr ""
+msgstr "Enw defnyddiwr/cyfrinair anghywir. Mynediad wedi'i wrthod."
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:118
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "File %s does not contain any key id"
-msgstr ""
+msgstr "Nid yw ffeil %s yn cynnwys unrhyw id allwedd"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:157
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:180
 msgid "Hardware authentication failed"
-msgstr ""
+msgstr "Dilysu caledwedd wedi methu"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:166
 msgid "No valid authentication key plugged"
@@ -1553,23 +1572,23 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:202
 msgid "Authenticating..."
-msgstr ""
+msgstr "Yn dilysu..."
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:689
 msgid "View image"
-msgstr ""
+msgstr "Gweld delwedd"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:693
 msgid "Play audio"
-msgstr ""
+msgstr "Chwarae sain"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:698
 msgid "View video"
-msgstr ""
+msgstr "Gwylio fideo"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:702
 msgid "Download file"
-msgstr ""
+msgstr "Lawrlwytho ffeil"
 
 #: libraries/charset_conversion.lib.php:17
 msgid ""
@@ -1609,13 +1628,15 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/common.inc.php:629
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "Invalid server index: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Indecs gweinydd annilys: %s"
 
 #: libraries/common.inc.php:636
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Enw gwesteiwr annilys ar gyfer gweinydd %1$s. Adolygwch eich ffurfwedd."
 
 #: libraries/common.inc.php:645 libraries/header.inc.php:96
 #: libraries/select_server.lib.php:41 libraries/select_server.lib.php:47
@@ -1629,8 +1650,9 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/common.inc.php:926
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "You should upgrade to %s %s or later."
-msgstr ""
+msgstr "Dylech uwchraddio i %s %s neu'n well."
 
 #: libraries/common.lib.php:147
 #, php-format
@@ -1685,8 +1707,10 @@ msgstr "Creu Cod PHP"
 
 #: libraries/common.lib.php:1235 server_status.php:452
 #: setup/lib/messages.inc.php:354
+#: libraries/common.lib.php:1233
+#: server_status.php:341
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Adfywio"
 
 #: libraries/common.lib.php:1244
 msgid "Skip Validate SQL"
@@ -1780,9 +1804,11 @@ msgid "End"
 msgstr "Diwedd"
 
 #: libraries/common.lib.php:2430
+#: libraries/common.lib.php:2421
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "Jump to database "%s"."
-msgstr ""
+msgstr "Neidio i gronfa ddata "%s"."
 
 #: libraries/common.lib.php:2450
 #, php-format
@@ -1822,13 +1848,14 @@ msgstr "Enw"
 
 #: libraries/db_links.inc.php:45
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "Database %s has been dropped."
-msgstr ""
+msgstr "Cafodd cronfa ddata %s ei gollwng."
 
 #: libraries/db_links.inc.php:57 libraries/db_links.inc.php:58
 #: libraries/db_links.inc.php:59
 msgid "Database seems to be empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Mae'r gronfa ddata yn ymddangos yn wag!"
 
 #: libraries/db_links.inc.php:81 libraries/relation.lib.php:155
 #: libraries/tbl_links.inc.php:69
@@ -1889,7 +1916,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/dbi/mysql.dbi.lib.php:362 tbl_structure.php:608
 msgid "Details..."
-msgstr ""
+msgstr "Manylion..."
 
 #: libraries/display_change_password.lib.php:30 main.php:91
 #: user_password.php:111 user_password.php:129
@@ -1976,7 +2003,7 @@ msgstr "Dadlwytho pob rhes"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:125 setup/lib/messages.inc.php:82
 msgid "Save as file"
-msgstr ""
+msgstr "Cadw fel ffeil"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:134
 #, php-format
@@ -1989,19 +2016,19 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/display_export.lib.php:148
 msgid "File name template"
-msgstr ""
+msgstr "Templed enw ffeil"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:152
 msgid "server name"
-msgstr ""
+msgstr "enw gweinydd"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:155
 msgid "database name"
-msgstr ""
+msgstr "enw cronfa ddata"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:158
 msgid "table name"
-msgstr ""
+msgstr "enw tabl"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:162
 #, php-format
@@ -2013,40 +2040,41 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/display_export.lib.php:202
 msgid "remember template"
-msgstr ""
+msgstr "cofio templed"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:210 libraries/display_import.lib.php:178
 #: libraries/display_import.lib.php:191 libraries/sql_query_form.lib.php:549
 msgid "Character set of the file:"
-msgstr ""
+msgstr "Set nodau'r ffeil:"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:235 setup/lib/messages.inc.php:84
 msgid "Compression"
-msgstr ""
+msgstr "Cywasgiad"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:240 libraries/display_import.lib.php:197
 #: libraries/display_import.lib.php:210 libraries/display_tbl.lib.php:530
 #: libraries/export/sql.php:868 libraries/tbl_properties.inc.php:575
 #: server_privileges.php:1875 server_processlist.php:75
+#: server_privileges.php:1836
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Dim"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:247
 msgid "\"zipped\""
-msgstr ""
+msgstr "\"zip-iwyd\""
 
 #: libraries/display_export.lib.php:253
 msgid "\"gzipped\""
-msgstr ""
+msgstr "\"gzip-iwyd\""
 
 #: libraries/display_export.lib.php:259
 msgid "\"bzipped\""
-msgstr ""
+msgstr "\"bzip-iwyd\""
 
 #: libraries/display_export.lib.php:274 libraries/export/sql.php:43
 #: libraries/import/sql.php:32
 msgid "SQL compatibility mode"
-msgstr ""
+msgstr "Modd cytunedd SQL"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:67
 msgid ""
@@ -2067,15 +2095,15 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/display_import.lib.php:126
 msgid "File to import"
-msgstr ""
+msgstr "Ffeil i'w mewnforio"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:137 libraries/sql_query_form.lib.php:524
 msgid "Location of the text file"
-msgstr ""
+msgstr "Lleoliad y ffeil destun"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:148
 msgid "File uploads are not allowed on this server."
-msgstr ""
+msgstr "Dyw lanlwytho ffeiliau ddim yn cael ei ganiatáu ar y gweinydd hwn."
 
 #: libraries/display_import.lib.php:163 libraries/sql_query_form.lib.php:533
 #: tbl_change.php:1028
@@ -2094,7 +2122,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/display_import.lib.php:219
 msgid "Partial import"
-msgstr ""
+msgstr "Mewnforiad rhannol"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:225
 #, php-format
@@ -2111,39 +2139,39 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/display_import.lib.php:239 setup/lib/messages.inc.php:161
 msgid "Number of queries to skip from start"
-msgstr ""
+msgstr "Nifer yr ymholiadau i'w neidio o'r dechrau"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:255 setup/lib/messages.inc.php:160
 msgid "Format of imported file"
-msgstr ""
+msgstr "Fformat y ffeil a mewnforiwyd"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:11
 msgid "Display PDF schema"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos sgema PDF"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:33
 msgid "Show grid"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos grid"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:36
 msgid "Show color"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos lliw"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:38
 msgid "Show dimension of tables"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos dimensiynau'r tabl"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:41
 msgid "Display all tables with the same width"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos pob tabl gyda'r un lled"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:46
 msgid "Only show keys"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos allweddau'n unig"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:48
 msgid "Data Dictionary Format"
-msgstr ""
+msgstr "Fformat Geiriadur Data"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:50
 msgid "Landscape"
@@ -2151,7 +2179,7 @@ msgstr "Tirlun"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:51
 msgid "Portrait"
-msgstr ""
+msgstr "Portread"
 
 #: libraries/display_pdf_schema.lib.php:54
 msgid "Paper size"
@@ -2164,12 +2192,13 @@ msgstr "iaith"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:304
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "%d is not valid row number."
-msgstr ""
+msgstr "Dydy %d ddim yn rhif rhes dilys."
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:310
 msgid "row(s) starting from row #"
-msgstr ""
+msgstr "rhes(i) yn dechrau o rhes #"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:316
 msgid "horizontal"
@@ -2177,7 +2206,7 @@ msgstr "llorweddol"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:317
 msgid "horizontal (rotated headers)"
-msgstr ""
+msgstr "llorweddol (penawdau wedi cylchdroi)"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:318
 msgid "vertical"
@@ -2185,16 +2214,17 @@ msgstr "fertigol"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:324
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "in %s mode and repeat headers after %s cells"
-msgstr ""
+msgstr "mewn modd %s ac ailadrodd penawdau ar ôl %s cell "
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:346
 msgid "This operation could take a long time. Proceed anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Gall y weithrediad hon gymryd amser hir. Parhau beth bynnag?"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:512
 msgid "Sort by key"
-msgstr ""
+msgstr "Trefnu gan allwedd"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:555 libraries/export/codegen.php:39
 #: libraries/export/csv.php:30 libraries/export/excel.php:35
@@ -2211,114 +2241,115 @@ msgstr ""
 #: libraries/import/xls.php:26 libraries/import/xlsx.php:26
 #: libraries/import/xml.php:25 tbl_select.php:267 tbl_structure.php:753
 msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Opsiynau"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:560 libraries/display_tbl.lib.php:570
 msgid "Partial Texts"
-msgstr ""
+msgstr "Testunau Rhannol"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:561 libraries/display_tbl.lib.php:574
 msgid "Full Texts"
-msgstr ""
+msgstr "Testunau Llawn"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:587
 msgid "Relational key"
-msgstr ""
+msgstr "Allwedd perthynol"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:588
 msgid "Relational display column"
-msgstr ""
+msgstr "Colofn dangosydd perthynol"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:595
 msgid "Show binary contents"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos cynnwys deuaidd"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:597
 msgid "Show BLOB contents"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos cynnwys BLOB"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:599
 msgid "Show binary contents as HEX"
-msgstr ""
+msgstr "Dangos cynnwys deuaidd fel HEX"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:607 pmd_general.php:141 tbl_change.php:314
 #: tbl_change.php:320
 msgid "Hide"
-msgstr ""
+msgstr "Cuddio"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:607 libraries/relation.lib.php:135
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:144 transformation_overview.php:47
 msgid "Browser transformation"
-msgstr ""
+msgstr "Trawsffurfiad porwr"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1126 libraries/display_tbl.lib.php:1130
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1132
 msgid "Execute bookmarked query"
-msgstr ""
+msgstr "Gweithredu ymholiad a glustnodwyd"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1145 libraries/display_tbl.lib.php:1157
 msgid "The row has been deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Cafodd y rhes ei dileu"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1184 libraries/display_tbl.lib.php:2056
 #: server_processlist.php:71 tbl_row_action.php:64
 msgid "Kill"
-msgstr ""
+msgstr "Lladd"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1934
 msgid "in query"
-msgstr ""
+msgstr "mewn ymholiad"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1952
 msgid "Showing rows"
-msgstr ""
+msgstr "Yn dangos rhesi"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1962
 msgid "total"
-msgstr ""
+msgstr "cyfanswm"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:1970 sql.php:524
 #, php-format
+#, possible-php-format
 msgid "Query took %01.4f sec"
-msgstr ""
+msgstr "Cymerodd yr ymholiad %01.4f eiliad"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2089 libraries/mult_submits.inc.php:113
 #: querywindow.php:125 querywindow.php:129 querywindow.php:132
 #: tbl_structure.php:25 tbl_structure.php:150 tbl_structure.php:470
 msgid "Change"
-msgstr ""
+msgstr "Newid"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2159
 msgid "Query results operations"
-msgstr ""
+msgstr "Gweithrediadau canlyniadau ymholiad"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2187
 msgid "Print view (with full texts)"
-msgstr ""
+msgstr "Argraffu golwg (gyda thestunau llawn)"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2361
 msgid "Link not found"
-msgstr ""
+msgstr "Methu â darganfod y cysylltiad"
 
 #: libraries/engines/bdb.lib.php:21 main.php:228
 msgid "Version information"
-msgstr ""
+msgstr "Gwybodaeth y fersiwn"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:30
 msgid "Data home directory"
-msgstr ""
+msgstr "Cyfeiriadur hafan data"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:31
 msgid "The common part of the directory path for all InnoDB data files."
-msgstr ""
+msgstr "Y rhan gyffredin o lwybr y cyfeiriadur ar gyfer pob ffeil data InnoDB."
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:34
 msgid "Data files"
-msgstr ""
+msgstr "Ffeiliau data"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:37
 msgid "Autoextend increment"
-msgstr ""
+msgstr "Cynyddiad awtoestyn"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:38
 msgid ""
@@ -2328,7 +2359,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:42
 msgid "Buffer pool size"
-msgstr ""
+msgstr "Maint y pwll byffer"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:43
 msgid ""
@@ -2338,77 +2369,81 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:144
 msgid "Buffer Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Pwll Byffer"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:145 server_status.php:417
+#: server_status.php:306
 msgid "InnoDB Status"
-msgstr ""
+msgstr "Statws InnoDB"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:189
 msgid "Buffer Pool Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Defnydd Pwll Byffer"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:194 server_databases.php:137
 #: server_databases.php:305 server_status.php:525 server_status.php:586
 #: server_status.php:607 tbl_printview.php:351 tbl_structure.php:696
+#: server_status.php:414
+#: server_status.php:475
+#: server_status.php:496
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Cyfanswm"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:197
 msgid "pages"
-msgstr ""
+msgstr "tudalennau"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:206
 msgid "Free pages"
-msgstr ""
+msgstr "Tudalennau rhydd"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:212
 msgid "Dirty pages"
-msgstr ""
+msgstr "Tudalennau brwnt"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:218
 msgid "Pages containing data"
-msgstr ""
+msgstr "Tudalennau sy'n cynnwys data"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:224
 msgid "Pages to be flushed"
-msgstr ""
+msgstr "Tudalennau i'w gwacáu"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:230
 msgid "Busy pages"
-msgstr ""
+msgstr "Tudalennau prysur"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:239
 msgid "Latched pages"
-msgstr ""
+msgstr "Tudalennau "
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:250
 msgid "Buffer Pool Activity"
-msgstr ""
+msgstr "Gweithgaredd Pwll Byffer"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:254
 msgid "Read requests"
-msgstr ""
+msgstr "Ceisiadau darllen"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:260
 msgid "Write requests"
-msgstr ""
+msgstr "Ceisiadau ysgrifennu"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:266
 msgid "Read misses"
-msgstr ""
+msgstr "Colledion darllen"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:272
 msgid "Write waits"
-msgstr ""
+msgstr "Arosiadau ysgrifennu"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:278
 msgid "Read misses in %"
-msgstr ""
+msgstr "Colledion darllen mewn %"
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:286
 msgid "Write waits in %"
-msgstr ""
+msgstr "Arosiadau ysgrifennu mewn %"
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:23
 msgid "Data pointer size"
@@ -2422,7 +2457,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:28
 msgid "Automatic recovery mode"
-msgstr ""
+msgstr "Modd adferiad awtomatig"
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:29
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list