[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_3, updated. RELEASE_3_3_7RC1-6-gfe83709

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Sep 1 12:01:11 CEST 2010


The branch, QA_3_3 has been updated
    via fe837095eef3aadf10211926adf8dbc2986a7034 (commit)
    via 0527395ca893da677c77e400eba1ad0cd45cf9ee (commit)
   from 92313cbbae4b2872fc9be57b1f1fbebace182895 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 lang/italian-utf-8.inc.php  |  24 +-
 lang/lithuanian-utf-8.inc.php | 906 ++++++++++++++++++++--------------------
 lang/slovenian-utf-8.inc.php |  24 +-
 lang/turkish-utf-8.inc.php  |  46 +-
 4 files changed, 500 insertions(+), 500 deletions(-)

diff --git a/lang/italian-utf-8.inc.php b/lang/italian-utf-8.inc.php
index 05dabc4..81ca051 100644
--- a/lang/italian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/italian-utf-8.inc.php
@@ -357,7 +357,7 @@ $strGeneratePassword = 'Genera Password';
 $strGenTime = 'Generato il';
 $strGeorgian = 'Georgiano';
 $strGerman = 'Tedesco';
-$strGetMoreThemes = 'Ottieni altri temi!';
+$strGetMoreThemes = 'Scarica altri temi!';
 $strGlobal = 'globale';
 $strGlobalPrivileges = 'Privilegi globali';
 $strGlobalValue = 'Valore globale';
@@ -559,7 +559,7 @@ $strNoIndex = 'Nessun indice definito!';
 $strNoIndexPartsDefined = 'Nessuna parte di indice definita!';
 $strNoModification = 'Nessun cambiamento';
 $strNone = 'Nessuno';
-$strNo = ' No ';
+$strNo = 'No';
 $strNoOptions = 'Questo formato non ha opzioni';
 $strNoPassword = 'Nessuna Password';
 $strNoPermission = 'Il server web non possiede i privilegi per salvare il file %s.';
@@ -1587,16 +1587,16 @@ $strTableRemoveIndex = 'Remove index(s)'; //to translate
 $strTableUpdateRow = 'Update row(s)'; //to translate
 $strTargetDatabaseHasBeenSynchronized = 'Target database has been synchronized with source database'; //to translate
 $strTrackingActivated = 'Tracking of %s.%s is activated.'; //to translate
-$strTrackingActivateNow = 'Activate now'; //to translate
-$strTrackingActivateTrackingFor = 'Activate tracking for %s.%s'; //to translate
+$strTrackingActivateNow = 'Attiva ora';
+$strTrackingActivateTrackingFor = 'Attiva il tracking per %s.%s';
 $strTrackingCommentOut = 'Comment out these two lines if you do not need them.'; //to translate
-$strTrackingCreateVersion = 'Create version'; //to translate
-$strTrackingCreateVersionOf = 'Create version %s of %s.%s'; //to translate
+$strTrackingCreateVersion = 'Crea versione';
+$strTrackingCreateVersionOf = 'Crea versione %s di %s.%s';
 $strTrackingDataDefinitionStatement = 'Data definition statement'; //to translate
 $strTrackingDataManipulationStatement = 'Data manipulation statement'; //to translate
 $strTrackingDate = 'Date'; //to translate
-$strTrackingDeactivateNow = 'Deactivate now'; //to translate
-$strTrackingDeactivateTrackingFor = 'Deactivate tracking for %s.%s'; //to translate
+$strTrackingDeactivateNow = 'Disattiva ora';
+$strTrackingDeactivateTrackingFor = 'Disattiva il tracking per %s.%s';
 $strTrackingExportAs = 'Export as %s'; //to translate
 $strTrackingMechanism = 'Tracking Mechanism'; //to translate
 $strTrackingReportClose = 'Close'; //to translate
@@ -1610,12 +1610,12 @@ $strTrackingSQLExecutionAlert = 'This option will replace your table and contain
 $strTrackingSQLExecution = 'SQL execution'; //to translate
 $strTrackingSQLExported = 'SQL statements exported. Please copy the dump or execute it.'; //to translate
 $strTrackingStatements = 'Tracking statements'; //to translate
-$strTrackingStructureSnapshot = 'Structure snapshot'; //to translate
-$strTrackingThVersion = 'Version'; //to translate
+$strTrackingStructureSnapshot = 'Solo struttura';
+$strTrackingThVersion = 'Versione';
 $strTrackingTrackDDStatements = 'Track these data definition statements:'; //to translate
 $strTrackingTrackDMStatements = 'Track these data manipulation statements:'; //to translate
-$strTracking = 'Tracking'; //to translate
-$strTrackingUntrackedTables = 'Untracked tables'; //to translate
+$strTracking = 'Tracking';
+$strTrackingUntrackedTables = 'Controlla tabella';
 $strTrackingUsername = 'Username'; //to translate
 $strTrackingVersionActivated = 'Tracking for %s.%s , version %s is activated.'; //to translate
 $strTrackingVersionCreated = 'Version %s is created, tracking for %s.%s is activated.'; //to translate
diff --git a/lang/lithuanian-utf-8.inc.php b/lang/lithuanian-utf-8.inc.php
index 7d1ef66..97df476 100644
--- a/lang/lithuanian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/lithuanian-utf-8.inc.php
@@ -16,7 +16,7 @@ $datefmt = ' %Y m. %B %d d. %H:%M';
 $timespanfmt = '%s d., %s val., %s min. ir %s s.';
 
 $strAbortedClients = 'Nutraukta';
-$strAccessDeniedCreateConfig = 'Turbūt dar nesukūrėte nustatymų failo. Galite pasinaudoti %1$snustatymų skriptu%2$s, kad sukurtumėte failą.';
+$strAccessDeniedCreateConfig = 'Jūs tikriausiai nesukūrėte nustatymų (konfigūracinio) failo. Galite pasinaudoti %1$snustatymų skriptu%2$s, kad sukurtumėte failą.';
 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin nepavyko prisijungti prie MySQL darbinės stoties (jungtis atmesta). Patikrinkite config.inc.php faile nurodytus duomenis (darbinės stoties adresą, prisijungimo vardą ir slaptažodį) ir įsitikinkite ar jie sutampa su duomenimis gautais iš darbinės stoties administratoriaus.';
 $strAccessDenied = 'Priėjimas uždraustas';
 $strActions = 'Veiksmai';
@@ -73,7 +73,7 @@ $strBeginCut = 'KIRPIMO PRADŽIA';
 $strBeginRaw = 'RAW PRADŽIA';
 $strBinaryDoNotEdit = 'Dvejetainis - nekeisti';
 $strBinary = 'Dvejetainis';
-$strBinaryLog = 'Binarinis logas';
+$strBinaryLog = 'Dvejetainis log\'as';
 $strBinLogEventType = 'Įvykio tipas';
 $strBinLogInfo = 'Informacija';
 $strBinLogName = 'Logo pavadinimas';
@@ -87,13 +87,13 @@ $strBLOBRepositoryDisable = 'Išjungti';
 $strBLOBRepositoryDisableStrongWarning = 'Jūs ruošiatės IŠJUNGTI BLOB saugyklą!';
 $strBLOBRepositoryEnabled = 'Įjungta';
 $strBLOBRepositoryEnable = 'Įjungti';
-$strBookmarkAllUsers = 'Leisti kitiems vartotojams naudotis šia žyme';
+$strBookmarkAllUsers = 'Leisti kitiems vartotojams naudotis šia žyme (bookmark)';
 $strBookmarkCreated = 'Žymė %s sukurta';
 $strBookmarkDeleted = 'Nuoroda ištrinta.';
 $strBookmarkLabel = 'Nuorodos Antraštė';
 $strBookmarkQuery = 'Sukurti nuoroda SQL-užklausai';
 $strBookmarkReplace = 'Pakeisti jau egzistuojančią žymę tuo pačiu vardu';
-$strBookmarkThis = 'Sukurti nuorodą';
+$strBookmarkThis = 'Sukurti nuorodą į šią SQL užklausą';
 $strBookmarkView = 'Peržiūra';
 $strBrowseDistinctValues = 'Peržiūrėti skirtingas reikšmes';
 $strBrowseForeignValues = 'Naršyti išorines reikšmes';
@@ -108,15 +108,15 @@ $strCancel = 'Atšaukti';
 $strCannotLogin = 'Nepavyksta prisijungti prie MySQL darbinės stoties';
 $strCantLoad = 'Nepavyksta įkelti [a at http://php.net/%1$s at Documentation][em]%1$s[/em][/a] plėtinio. Patikrinkite PHP nustatymus.';
 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nepavyko užkrauti <em>iconv</em> arba <em>recode</em> plėtinių, reikalingų koduotės kovertavimui. Suteikite PHP teises naudotis šiais išplėtimais arba išjunkite phpMyAdmin koduotės konvertavimą. ';
-$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksą pervadinti PIRMINIU nepavyko!';
+$strCantRenameIdxToPrimary = 'Negalima pervadinti indekso į PRIMARY!';
 $strCantUseRecodeIconv = 'Kraunant plėtinių pranešimus, nepavyko pasinaudoti <em>iconv</em> arba <em>libiconv</em> arba <em>recode_string</em> funkcijomis. Pasitkrinkite PHP parinktis. ';
 $strCardinality = 'Elementų skaičius';
-$strCaseInsensitive = 'simbolių registras nesvarbus';
-$strCaseSensitive = 'simbolių registras svarbus';
+$strCaseInsensitive = 'nesvarbu didžiosios ar mažosios';
+$strCaseSensitive = 'svarbu didžiosios ar mažosios';
 $strCentralEuropean = 'Centrinės Europos';
 $strClickToSelect = 'Spustelėkite pažymėjimui';
 $strClickToUnselect = 'Spustelėkite atžymėjimui';
-$strColComFeat = 'Stulpelių komentarų išvedimas';
+$strColComFeat = 'Išvesti stulpelių komentarus';
 $strCollation = 'Palyginimas';
 $strColumnNames = 'Stulpelių vardai';
 $strColumnPrivileges = 'Specifinės stulpelių privilegijos';
@@ -133,7 +133,7 @@ $strConnectionError = 'Neįmanoma prisijungti: neteisingi duomenys.';
 $strConnections = 'Prisijungimai';
 $strConstraintsForDumped = 'Apribojimai eksportuotom lentelėm';
 $strConstraintsForTable = 'Apribojimai lentelei';
-$strCookiesRequired = 'Sausainėliai(Cookies) turi būti priimami.';
+$strCookiesRequired = 'Slapukai(Cookies) turi būti priimami.';
 $strCopyDatabaseOK = 'Duombazė %s buvo nukopijuota į %s';
 $strCopy = 'Kopijuoti';
 $strCopyTable = 'Kopijuoti lentelė į (duombazė<b>.</b>lentelė):';
@@ -150,7 +150,7 @@ $strCreatePdfFeat = 'PDF failo generavimas';
 $strCreate = 'Sukurti';
 $strCreateTable = 'Sukurti lentelę';
 $strCreateUserDatabaseNone = 'Nėra';
-$strCreationDates = 'Sukūrimo/Atnaujinimo/Peržiūros datos';
+$strCreationDates = 'Sukūrimo/atnaujinimo/tikrinimo datos';
 $strCriteria = 'Kriterijai';
 $strCroatian = 'Kroatų';
 $strCSV = 'CSV';
@@ -158,7 +158,7 @@ $strCurrentServer = 'Dabartinis serveris';
 $strCustomColor = 'Pasirinkta spalva';
 $strCyrillic = 'Kirylica';
 $strCzech = 'Čekų';
-$strCzechSlovak = 'Čekų-Slovakų';
+$strCzechSlovak = 'Čekų-slovakų';
 $strChangeCopyModeCopy = '... palikti seną vartotoją.';
 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... pašalinti seną vartotoją iš vartotojų lentelės ir poto perkrauti privilegijas';
 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... pašalinti seną vartotoją iš vartotojų lentelės.';
@@ -174,7 +174,7 @@ $strCharsetsAndCollations = 'Simbolių rinkiniai ir Palyginimai';
 $strCharsets = 'Koduotės';
 $strCheckAll = 'Pažymėti visus';
 $strCheckOverhead = 'Pažymėti turinčias perteklių';
-$strCheckPrivsLong = 'Patikrinti duombazės "%s" privilegijas.';
+$strCheckPrivsLong = 'Patikrinti duombazės „%s“ privilegijas.';
 $strCheckPrivs = 'Patikrinti privilegijas';
 $strCheckTable = 'Patikrinti lentelę';
 $strChoosePage = 'Pasirinkite puslapį redagavimui';
@@ -182,10 +182,10 @@ $strChoosePage = 'Pasirinkite puslapį redagavimui';
 $strDanish = 'Danų';
 $strDatabase = 'Duombazė';
 $strDatabaseEmpty = 'Nenurodytas duombazės vardas!';
-$strDatabaseExportOptions = 'Duombazės eksportavimo parinktys';
+$strDatabaseExportOptions = 'Duombazės eksportavimo nustatymai';
 $strDatabaseHasBeenCreated = 'Duomenų bazė %1$s sukurta.';
 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Duombazė %s ištrinta.';
-$strDatabaseNotExisting = '\'%s\' duomenų bazė neegzistuoja.';
+$strDatabaseNotExisting = '„%s“ duomenų bazė neegzistuoja.';
 $strDatabasesDropped = 'Sėkmingai pašalintos %s duombazės.';
 $strDatabases = 'Duombazės';
 $strDatabasesStatsDisable = 'Leisti statistiką';
@@ -197,7 +197,7 @@ $strData = 'Duomenys';
 $strDataOnly = 'Tik duomenys';
 $strDataPages = 'Puslapiai su duomenimis';
 $strDataSyn = 'Duomenų sinchronizacija';
-$strDBComment = 'Duombazės komantaras: ';
+$strDBComment = 'Duomenų bazės komentaras: ';
 $strDBCopy = 'Kopijuoti duombazę į';
 $strDbPrivileges = 'Specifinės duombazių privilegijos';
 $strDBRename = 'Pervadinti duombazę į';
@@ -226,7 +226,7 @@ $strDisplayFeat = 'Išvedimo sąvybės';
 $strDisplayOrder = 'Atvaizdavimo tvarka:';
 $strDisplayPDF = 'Rodyti PDF vaizdą';
 $strDoAQuery = 'Vykdyti "užklausą pagal pavyzdį" (pakaitos simbolis: "%")';
-$strDocu = '?';
+$strDocu = 'Dokumentacija';
 $strDownloadFile = 'Atsisiųsti failą';
 $strDoYouReally = 'Ar TIKRAI norite ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Jūs ruošiatės SUNAIKINTI visą duombazę!';
@@ -248,7 +248,7 @@ $strEncloseInTransaction = 'Naudoti transakciją visam eksportui';
 $strEndCut = 'KIRPIMO PABAIGA';
 $strEnd = 'Pabaiga';
 $strEndRaw = 'RAW PABAIGA';
-$strEngineAvailable = '%s nėra galimas šiame MySQL serveryje.';
+$strEngineAvailable = '%s galimas šiame MySQL serveryje.';
 $strEngineDisabled = '%s šiame MySQL serveryje yra išjungtas.';
 $strEngines = 'Varikliai';
 $strEngineUnsupported = 'Šis MySQL serveris nepalaiko %s saugojimo variklio.';
@@ -289,16 +289,16 @@ $strFlushPrivilegesNote = 'Pastaba: phpMyAdmin gauna vartotojų teises tiesiai i
 $strFlushTable = 'Išvalyti lentelę ("FLUSH")';
 $strFontSize = 'Šrifto dydis';
 $strFormat = 'Formatas';
-$strFormEmpty = 'Trūksta reikšmės formoje !';
+$strFormEmpty = 'Trūksta reikšmės formoje!';
 $strFreePages = 'Tušti puslapiai';
 $strFullText = 'Tekstus rodyti pilnai';
 $strFunction = 'Funkcija';
 $strFunctions = 'Funkcijos';
 
-$strGenBy = 'Generavo:';
+$strGenBy = 'Sugeneravo';
 $strGeneralRelationFeat = 'Pagrindinės sąryšių sąvybės';
 $strGenerate = 'Generuoti';
-$strGeneratePassword = 'Generuoti Slaiptažodį';
+$strGeneratePassword = 'Generuoti slaiptažodį';
 $strGenTime = 'Atlikimo laikas';
 $strGeorgian = 'Gruzinų';
 $strGerman = 'Vokiečių';
@@ -319,7 +319,7 @@ $strHebrew = 'Žydų';
 $strHelp = 'Pagalba';
 $strHide     = 'Paslėpti';
 $strHideShowAll = 'Paslėpti/rodyti visus';
-$strHomepageOfficial = 'Oficialus phpMyAdmin tinklapis';
+$strHomepageOfficial = 'Oficialus phpMyAdmin tinklalapis';
 $strHome = 'Pradinis';
 $strHost = 'Darbinė stotis';
 $strHostEmpty = 'Tuščias prisijungimo adresas!';
@@ -339,8 +339,8 @@ $strImportFormat = 'Įkelto failo formatas';
 $strImport = 'Importuoti';
 $strImportXLS = 'Excel 97-2003 XLS darbaknygė';
 $strImportXLSX = 'Excel 2007 XLSX darbaknygė';
-$strIndexes = 'Indeksai';
-$strIndexHasBeenDropped = 'Indeksas %s panaikintas';
+$strIndexes = 'Žurnalai (indeksai)';
+$strIndexHasBeenDropped = 'Indeksas %s ištrintas';
 $strIndex = 'Indeksas';
 $strIndexName = 'Indekso vardas :';
 $strIndexType = 'Indekso tipas :';
@@ -350,15 +350,15 @@ $strInnoDBDataFilePath = 'Duomenų failai';
 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Bendra direktorijų kelio dalis visiems InnoDB duomenų failams.';
 $strInnoDBPages = 'puslapiai';
 $strInnodbStat = 'InnoDB būsena';
-$strInsecureMySQL = 'Jūsų nustatymų faile yra nurodyti standartiniai nustatymai (pvz: root vartotojas be slaptažožio). Taip sutinkinta MySQL darbinė stotis yra nesaugi, bei gali būti atvira įsilaužimams, todėl rekomenduojame pakeisti šias parinktis.';
-$strInsertAsNewRow = 'Įterpti naują įrašą';
+$strInsecureMySQL = 'Jūsų nustatymų faile yra nurodyti pradinė konfigūracija (pvz: root naudotojas be slaptažožio). Taip sutinkinta MySQL darbinė stotis yra nesaugi, bei gali būti atvira įsilaužimams, todėl rekomenduotina pakeisti šias parinktis.';
+$strInsertAsNewRow = 'Įterpti kaip naują įrašą';
 $strInsert = 'Įterpti';
 $strInternalRelations = 'Vidiniai sąryšiai';
 $strInUse = 'šiuo metu naudojama';
 $strInvalidTableName = 'Neteisingas lentelės vardas';
 
 $strJapanese = 'Japonų';
-$strJumpToDB = 'Pereiti į "%s" duombazę.';
+$strJumpToDB = 'Pereiti į „%s“ duombazę.';
 $strJustDeleteDescr = 'Kol nėra perkrautos privilegijos, "pašalinti" vartotojai gali prisijungti prie MySQL darbinės stoties.';
 $strJustDelete = 'tik pašalinti vartotojus iš privilegijų lentelės.';
 
@@ -382,7 +382,7 @@ $strLatvian = 'Latvių';
 $strLDI = 'CSV naudojant LOAD DATA';
 $strLengthSet = 'Ilgis/reikšmės*';
 $strLimitNumRows = 'Eilučių skaičius puslapyje';
-$strLinesTerminatedBy = 'Eilutės pabaigos žymė';
+$strLinesTerminatedBy = 'Eilutės (įrašai) baigiasi';
 $strLinkNotFound = 'Sąryšis nerastas';
 $strLinksTo = 'Sąryšis su';
 $strLithuanian = 'Lietuvių';
@@ -393,8 +393,8 @@ $strLogin = 'Prisijungti';
 $strLogout = 'Atsijungti';
 $strLogPassword = 'Slaptažodis:';
 $strLogServer = 'Darbinė stotis';
-$strLogUsername = 'Vartotojo vardas:';
-$strLongOperation = 'Operacija gali užtrukti. Tęsti?';
+$strLogUsername = 'Naudotojo vardas:';
+$strLongOperation = 'Operacija gali ilgai užtrukti. Tęsti?';
 
 $strMaximalQueryLength = 'Didžiausias sukurtos užklausos ilgis';
 $strMaximumSize = 'Didžiausias dydis: %s%s';
@@ -403,13 +403,13 @@ $strMbOverloadWarning = 'Savo PHP konfigūracijoje Jūs įjungėte mbstring.func
 $strMIME_available_mime = 'Galimi MIME-tipai';
 $strMIME_available_transform = 'Galimos transformacijos';
 $strMIME_description = 'Paaiškinimas';
-$strMIME_MIMEtype = 'MIME tipai';
+$strMIME_MIMEtype = 'MIME tipas';
 $strMIME_nodescription = 'Ši transformacija neturi paaiškinimo.<br />Klauskite autoriaus ką %s daro.';
 $strMIME_transformation = 'Naršyklės transformacija';
 $strMIME_transformation_note = 'Norėdami gauti pilną sąrašą galimų transformacijų ir jų MIME tipų transformacijų, spauskite %stransformacijos paaiškinimą%s';
 $strMIME_transformation_options_note = 'Prašome įvesti transformacijos nustatymų reikšmes naudodami tokį įvedimo formatą: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Jeigu tarp šių reikšmių prisireiks panaudoti viršutinį vertikalų pasvirą brūkšnį ("\") arba viengubą kabutę ("\'"), naudokite viršutinį vertikalų pasvirą brūkšnį prieš šiuos simbolius (pvz: \'\\\\xyz\' ar \'a\\\'b\').';
 $strMIME_transformation_options = 'Transformacijos nustatymai';
-$strMIMETypesForTable = 'MIME tipai lentelei';
+$strMIMETypesForTable = 'MIME TIPAI LENTELEI';
 $strMIME_without = 'MIME tipai atspausdinti pasvirusiu šriftu neturi atskirų transformacijos funkcijos.';
 $strModifications = 'Pakeitimai išsaugoti';
 $strModifyIndexTopic = 'Keisti indeksą';
@@ -426,34 +426,34 @@ $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režimas, skirtas automatiniam nusprogusių MyIS
 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Jei ši reikšmė yra didesnė už 1, vykdant Repair, rūšiavimo procesas MyISAM lentelių indeksus kuria lygegrečiai (kiekvieną indeksą savo gijoje).';
 $strMyISAMSortBufferSize = 'Rūšiavimo buferio dydis';
 $strMysqlClientVersion = 'MySQL kliento versija';
-$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL prisijungimo rūšiavimas';
+$strMySQLConnectionCollation = 'MySQL prisijungimo išdėstymas';
 $strMySQLCharset = 'MySQL koduotė';
 $strMySQLSaid = 'MySQL atsakymas: ';
 $strMySQLShowProcess = 'Rodyti procesus';
 
 $strName = 'Pavadinimas';
 $strNavTableFilter = 'Filtras';
-$strNext = 'Sekantis';
+$strNext = 'Kitas';
 $strNoActivity = 'Daugiau nei %s sekundžių nebuvo atlikta jokių veiksmų. Prašau prisijungti iš naujo.';
 $strNoDatabases = 'Nėra duombazių';
 $strNoDatabasesSelected = 'Nepažymėjote duombazės.';
 $strNoDescription = 'Aprašymo nėra';
 $strNoDetailsForEngine = 'Apie šio Saugojimo Variklio būseną nėra išsamios informacijos.';
-$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" komandos įvykdyti negalima.';
+$strNoDropDatabases = '„DROP DATABASE“ komandos įvykdyti negalima.';
 $strNoExplain = 'Praleisti SQL užklausos aiškinimą';
 $strNoFilesFoundInZip = 'ZIP archyve nerasta failų!';
 $strNoFrames = 'phpMyAdmin draugiškesnis su <b>rėmelius</b> palaikančiomis naršyklėmis.';
-$strNoIndex = 'Neaprašyti indeksai!';
+$strNoIndex = 'Nėra aprašytų žurnalų (indeksų)!';
 $strNoIndexPartsDefined = 'Neaprašytos indekso dalys!';
 $strNoModification = 'Nėra pakeitimų';
 $strNo = 'Ne';
-$strNone = 'Nėra';
+$strNone = 'Ne';
 $strNoOptions = 'Šis formatas neturi nustatymų';
 $strNoPassword = 'Nėra slaptažodžio';
 $strNoPermission = 'Nėra teisių išsaugoti failui %s.';
 $strNoPhp = 'be PHP kodo';
 $strNoPrivileges = 'Nėra privilegijų';
-$strNoRights = 'Neturite pakankamai teisių';
+$strNoRights = 'Neturite pakankamai teisių čia būti!';
 $strNoRowsSelected = 'Nepasirinkti įrašai';
 $strNoSpace = 'Nėra pakankamai vietos išsaugoti failui %s.';
 $strNoTablesFound = 'Duombazėje nerasta lentelių.';
@@ -472,7 +472,7 @@ $strNumTables = 'Lentelės';
 
 $strOK = 'Gerai';
 $strOpenDocumentSpreadsheet = 'Open Document skaičiuoklė';
-$strOpenDocumentText = 'Open Document tekstas';
+$strOpenDocumentText = 'Open Document rašyklė';
 $strOpenNewWindow = 'Atverti naują phpMyAdmin langą';
 $strOperations = 'Veiksmai';
 $strOperator = 'Operatorius';
@@ -495,7 +495,7 @@ $strPasswordNotSame = 'Slaptažodžiai nesutampa!';
 $strPassword = 'Slaptažodis';
 $strPdfDbSchema = 'Duombazės "%s" schema - %s puslapis';
 $strPdfInvalidTblName = 'Lentelė "%s" neegzistuoja!';
-$strPdfNoTables = 'No tables';
+$strPdfNoTables = 'Jokių lentelių';
 $strPDF = 'PDF';
 $strPDFReportTitle = 'Ataskaitos antraštė';
 $strPerHour = 'per valandą';
@@ -507,13 +507,13 @@ $strPHPExtension = 'PHP plėtinys';
 $strPhp = 'PHP kodas';
 $strPHPVersion = 'PHP versija';
 $strPlayAudio = 'Groti garsą';
-$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin\'o dokumentacija';
-$strPmaUriError = 'Reikia nustatymų faile įrašyti <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> reikšmę!';
+$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
+$strPmaUriError = 'BŪTINA nustatymų faile įrašyti <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> reikšmę!';
 $strPolish = 'Lenkų';
-$strPort = 'Jungtis';
+$strPort = 'Prievadas (jungtis)';
 $strPortrait = 'Portretinis';
 $strPos1 = 'Pradžia';
-$strPrevious = 'Praėjęs';
+$strPrevious = 'Ankstesnis';
 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Panaikintas pirminis raktas';
 $strPrimaryKeyName = 'Pirminio rakto pavadinimas turi būti "PRIMARY"!';
 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>yra vienintelis</b> pirminio rakto tipas!)';
@@ -527,7 +527,7 @@ $strPrivDescCreateDb = 'Leisti kurti naujas duombazes ir lenteles.';
 $strPrivDescCreateTbl = 'Leisti kurti naujas lenteles.';
 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Leisti kurti laikinas lenteles.';
 $strPrivDescCreateUser = 'Leidžia kurti, šalinti ir pervadinti vartotojus.';
-$strPrivDescCreateView = 'Leidžia sukurti naujus view\'us.';
+$strPrivDescCreateView = 'Leidžia sukurti naujus rodinius (view).';
 $strPrivDescDelete = 'Leisti šalinti duomenis.';
 $strPrivDescDropDb = 'Leisti šalinti duombazes ir lenteles.';
 $strPrivDescDropTbl = 'Leisti šalinti lenteles.';
@@ -540,8 +540,8 @@ $strPrivDescLockTables = 'Leisti užrakinti lenteles procesų metu.';
 $strPrivDescMaxConnections = 'Riboti prisijungimų kiekį per valandą.';
 $strPrivDescMaxQuestions = 'Riboti užklausų kiekį per valandą';
 $strPrivDescMaxUpdates = 'Riboti komandų (kurios vienaip ar kitaip modifikuoja lenteles ar duombazes) kiekį per valandą.';
-$strPrivDescReferences = ' Negalioja šioje MySQL versijoje.';
-$strPrivDescReload = 'Leisti perkrauti darbinę stotį, bei išvalyti laikinąją atmintį (cache).';
+$strPrivDescReferences = 'Negalioja šioje MySQL versijoje.';
+$strPrivDescReload = 'Leisti perkrauti serverio nustatymus, bei išvalyti laikinąją atmintį (cache).';
 $strPrivDescReplClient = 'Leisti vartotojo užklausas dėl atstatymo master / slave darbinių stočių.';
 $strPrivDescReplSlave = 'Reikalinga atstatyti slave darbinei stočiai';
 $strPrivDescSelect = 'Leisti skaityti duomenis.';
@@ -561,7 +561,7 @@ $strPutColNames = 'Stulpelių pavadinimus įrašyti pirmoje eilutėje';
 
 $strQBEDel = 'Pakeičiant';
 $strQBEIns = 'Įterpiant';
-$strQBE = 'SQL užklausa';
+$strQBE = 'SQL užklausa';
 $strQueryCache = 'Užklausų saugykla';
 $strQueryFrame = 'Užklausų langas';
 $strQueryOnDb = 'SQL-užklausa duombazėje <b>%s</b>:';
@@ -572,18 +572,18 @@ $strQueryTime = 'Užklausa užtruko %01.4f sek.';
 $strQueryType = 'Užklausos tipas';
 $strQueryWindowLock = 'Nekeisti šios užklausos už aktyvaus lango ribų.';
 
-$strReadRequests = 'Read užklausos';
+$strReadRequests = 'Skaitymo užklausos';
 $strReceived = 'Gauta';
 $strRecords = 'Viso įrašų:';
 $strReferentialIntegrity = 'Patikrinti sąryšių vientisumą:';
 $strRefresh = 'Atnaujinti';
 $strRelationalSchema = 'Ryšių schema';
 $strRelationNotWorking = 'Nėra PMA lentelių, kurios leidžia dirbti su jungtinėmis MySQL lentelėmis. %sPaaiškinimas%s.';
-$strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';
+$strRelationsForTable = 'SĄRYŠIAI LENTELEI';
 $strRelations = 'Sąryšiai';
 $strRelationView = 'Peržiūrėti sąryšius';
 $strReloadingThePrivileges = 'Perkraunamos privilegijos';
-$strReload = 'Perkrauti';
+$strReload = 'Įkrauti iš naujo';
 $strReloadPrivileges = 'Perkrauti privilegijas';
 $strRemoteServer = 'Nutolęs serveris';
 $strRemoveSelectedUsers = 'Pašalinti pažymėtus vartotojus';
@@ -594,9 +594,9 @@ $strRepairTable = 'Redaguoti';
 $strRepair = 'Taisyti';
 $strReplaceNULLBy = 'Pakeisti NULL į';
 $strReplaceTable = 'Pakeisti lentelės turinį failo duomenimis ';
-$strReplication = 'Replikacija';
-$strReplicationSlaveSkipCurrentError = 'Praleisti klaidą';
-$strReplicationStatus = 'Replikacijos būsena';
+$strReplication = 'Dauginimas';
+$strReplicationSlaveSkipCurrentError = 'Praleisti šią klaidą';
+$strReplicationStatus = 'Dauginimo būsena';
 $strReplicationUnknownError = 'Nežinoma klaida';
 $strReset = 'Atstatyti į pradinę būseną';
 $strResourceLimits = 'Išteklių apribojimai';
@@ -617,7 +617,7 @@ $strRowsModeVertical = 'vertikaliai';
 $strRowsStatistic = 'Eilučių statistika';
 $strRunning = 'adresu %s';
 $strRunQuery = 'Vykdyti užklausą';
-$strRunSQLQuery = 'Vykdyti SQL sakinius duombazėje <strong>%s</strong>';
+$strRunSQLQuery = 'Vykdyti SQL sakinius duombazėje %s';
 $strRussian = 'Rusų';
 
 $strSave = 'Išsaugoti';
@@ -632,12 +632,12 @@ $strSearchOption2 = 'visi žodžiai';
 $strSearchOption3 = 'ištisa frazė';
 $strSearchOption4 = 'kaip reguliarųjį išsireiškimą';
 $strSearch = 'Paieška';
-$strSearchResultsFor = 'Paieškos rezultatai frazei "<i>%s</i>" %s:';
+$strSearchResultsFor = 'Paieškos rezultatai frazei „<i>%s</i>“ %s:';
 $strSearchType = 'Rasti:';
 $strSecretRequired = 'Nustatymų faile nurodykite slaptą frazę (blowfish_secret).';
 $strSelectADb = 'Pasirinkite duombazę';
 $strSelectAll = 'Pažymėti visus';
-$strSelectBinaryLog = 'Pasirinkite binarinį logą peržiūrai';
+$strSelectBinaryLog = 'Pasirinkti dvejetainį žurnalą (log) peržiūrai';
 $strSelectFields = 'Pasirinkite laukus (nors vieną)';
 $strSelectNumRows = 'užklausą vykdoma';
 $strSelectTables = 'Pasirinkite lenteles';
@@ -684,7 +684,7 @@ $strSetuperror_nan_nneg = 'Nėra neneigiamas skaičius';
 $strSetuperror_nan_p = 'Nėra teigiamas skaičius';
 $strSetupExecTimeLimit_name = 'Ilgiausias vykdymo laikas';
 $strSetupExport_asfile_name = 'Išsaugoti į failą';
-$strSetupExport_compression_name = 'Kompresija';
+$strSetupExport_compression_name = 'Glaudinimas';
 $strSetupExport_file_template_database_name = 'Duomenų bazės vardo šablonas';
 $strSetupExport_file_template_server_name = 'Serverio vardo šablonas';
 $strSetupExport_file_template_table_name = 'Lentelės vardo šablonas';
@@ -704,11 +704,11 @@ $strSetupForm_Security = 'Saugumas';
 $strSetupForm_Server_config = 'Serverio nustatymai';
 $strSetupForm_Server = 'Pagrindiniai nustatymai';
 $strSetupForm_Server_pmadb = 'PMA duomenų bazė';
-$strSetupFormset_features = 'Funkcijos';
-$strSetupForm_Sql_box = 'SQL užklausos laukelis';
+$strSetupFormset_features = 'Galimybės';
+$strSetupForm_Sql_box = 'SQL užklausos langelis';
 $strSetupForm_Tabs = 'Kortelės';
 $strSetupGZipDump_name = 'GZip';
-$strSetupHomepageLink = 'phpMyAdmin tinklapis';
+$strSetupHomepageLink = 'phpMyAdmin tinklalapis';
 $strSetupCharEditing_name = 'CHAR laukų redagavimas';
 $strSetupIgnoreErrors = 'Ignoruoti klaidas';
 $strSetupImport_format_name = 'Įkelto failo formatas';
@@ -729,7 +729,7 @@ $strSetupServers_host_name = 'Serverio adresas';
 $strSetupServers_pmadb_name = 'PMA duomenų bazė';
 $strSetupServers_port_name = 'Serverio jungtis';
 $strSetupSQLQuery_Edit_name = 'Redaguoti';
-$strSetupSQLQuery_Explain_name = 'Paaiškinti';
+$strSetupSQLQuery_Explain_name = 'Paaiškinti SQL';
 $strSetupSQLQuery_Refresh_name = 'Atnaujinti';
 $strSetupSQLQuery_ShowAsPHP_name = 'PHP kodas';
 $strSetupTrue = 'taip';
@@ -753,7 +753,7 @@ $strShowStatusReset = 'Atstatyti į pradinę būseną';
 $strShowTableDimension = 'Rodyti lentelių dydžius';
 $strShowTables = 'Rodyti lentelės';
 $strShowThisQuery = ' Rodyti šią užklausą vėl ';
-$strSimplifiedChinese = 'Supaprastinta Kiniečių';
+$strSimplifiedChinese = 'Supaprastinta kinų';
 $strSingly = '(pavieniui)';
 $strSize = 'Dydis';
 $strSkipQueries = 'Praleisti įrašų(užklausų) skaičių nuo pradžios';
@@ -765,9 +765,9 @@ $strSorting = 'Rūšiavimas';
 $strSort = 'Rūšiuoti';
 $strSpaceUsage = 'Vietos naudojimas';
 $strSpanish = 'Ispanų';
-$strSplitWordsWithSpace = 'Žodžiai atskirti tarpo simboliu (" ").';
-$strSQLCompatibility = 'SQL suderinamumas';
-$strSQLExportType = 'Eksporto tipas';
+$strSplitWordsWithSpace = 'Žodžiai atskirti tarpo simboliu („ “).';
+$strSQLCompatibility = 'SQL suderinamumo režimas';
+$strSQLExportType = 'Eksportavimo tipas';
 $strSQLParserBugMessage = 'Klaidą SQL interpretatoriuje. Prašome patikrinti ar SQL užklausoje teisingai naudojamos kabutės. Kita, galima klaida, jog Jūs bandote atsiųsti dvejetainius (binary) duomenis neapskliaustus kabutėmis. Taip pat Jūs galite pabandyti įvykdyti savo užklausą iš MySQL konsolės. MySQL serverio išvesta informacija apie klaidą (jeigu tokių bus) gali padėti Jums nustatyti klaidos priežastį. Jeigu užklausa sėkmingai įvykdoma konsolėje, o SQL interpretatorius vistiek išveda pranešimus apie klaidas, prašome supaprastinite savo SQL užklausą ir perduodamų duomenų kiekį užklausoje ir praneškite apie klaidą programos kūrėjams su žemiau pateikiama informacija:';
 $strSQLParserUserError = 'Klaida SQL užklausoje. Žemiau išvestas MySQL serverio pranešimas (jeigu toks yra), turėtų padėti Jums nustatyti klaidos priežastį';
 $strSQLQuery = 'SQL užklausa';
@@ -785,7 +785,7 @@ $strStorageEngine = 'Saugojimo variklis';
 $strStorageEngines = 'Saugojimo varikliai';
 $strStrucCSV = 'CSV';
 $strStrucData = 'Struktūra ir duomenys';
-$strStrucExcelCSV = 'Duomenys ekselio CSV formatu';
+$strStrucExcelCSV = 'CSV formatas MS Excel programai';
 $strStrucOnly = 'Tik struktūra';
 $strStructPropose = 'Analizuoti lentelės struktūrą';
 $strStructure = 'Struktūra';
@@ -825,11 +825,11 @@ $strThemeDefaultNotFound = 'Standartinė tema %s nerasta!';
 $strThemeNotFound = 'Tema %s nerasta!';
 $strTheme = 'Tema / Stilius';
 $strThisHost = 'Dabartinis serveris';
-$strThreadSuccessfullyKilled = '%s buvo sėkmingai išjungtas.';
+$strThreadSuccessfullyKilled = 'Gija %s buvo sėkmingai išjungta.';
 $strTime = 'Laikas';
 $strToggleScratchboard = 'įjungti scratchboard';
-$strTotal = ' iš viso ';
-$strTotalUC = 'Viso';
+$strTotal = 'iš viso ';
+$strTotalUC = 'Iš viso';
 $strTrackingDate = 'Data';
 $strTrackingReportClose = 'Uždaryti';
 $strTrackingSQLExecuted = 'SQL užklausos įvykdytos.';
@@ -840,7 +840,7 @@ $strTrackingThUpdated = 'Atnaujinta';
 $strTrackingThVersion = 'Versija';
 $strTrackingUsername = 'Vartotojo vardas';
 $strTrackingVersions = 'Versijos';
-$strTraditionalChinese = 'Tradicinė Kiniečių';
+$strTraditionalChinese = 'Tradicinė kinų';
 $strTraditionalSpanish = 'Tradicinė ispanų';
 $strTraffic = 'Apkrovimas';
 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Įšvesti nuorodą dvejetainių lauko duomenų atsisiuntimui. Pirmas parametras - dvejetainių lauko duomenų failo pavadinimas. Antras parametras - galimas lentelės eilutės lauko turinčio failą pavadinimas. Jeigu pateiksite antrą parametrą, ištrinkite pirmojo parametro reikšmę.';
@@ -862,22 +862,22 @@ $strUnicode = 'Unicodas';
 $strUnique = 'Unikalus';
 $strUnknown = 'nežinoma';
 $strUnselectAll = 'Atžymėti visus';
-$strUpdatePrivMessage = 'Jūs pakeitėte privilegijas %s.';
+$strUpdatePrivMessage = 'Jūs pakeitėte privilegijas %s.';
 $strUpdateProfileMessage = 'Profilis papildytas.';
 $strUpdateQuery = 'Atnaujinti užklausą';
-$strUpdComTab = 'Informaciją, kaip atnaujinti Column_comments lentelę, galite rasti dokumentacijoje.';
+$strUpdComTab = 'Informaciją, kaip atnaujinti column_comments lentelę, galite rasti dokumentacijoje.';
 $strUpgrade = 'Rekomenduojame atnaujint %s iki %s ar vėlesnės versijos.';
 $strUsage = 'Išnaudota';
 $strUseBackquotes = 'Lentelių ir laukų vardams naudoti šias kabutes ` `';
 $strUseHostTable = 'Naudoti Host lentelę';
 $strUserAlreadyExists = 'Vartotojas %s jau yra!';
 $strUserEmpty = 'Tuščias vartotojo vardas!';
-$strUserName = 'Vartotojo vardas';
+$strUserName = 'Naudotojo vardas';
 $strUserNotFound = 'Privilegijų lentelėje pasirinktas vartotojas nerastas.';
 $strUserOverview = 'Vartotojų peržiūra';
 $strUsersDeleted = 'Pažymėti vartotojai sėkmingai pašalinti.';
-$strUsersHavingAccessToDb = 'Vartotojai turintys priėjimą prie "%s"';
-$strUser = 'Vartotojas';
+$strUsersHavingAccessToDb = 'Vartotojai turintys priėjimą prie „%s“';
+$strUser = 'Naudotojas';
 $strUseTabKey = 'Šokinėjimui tarp reikšmių naudokite TAB mygtuką arba naudokite CTRL+rodyklės';
 $strUseTables = 'Naudoti lenteles';
 $strUseTextField = 'Naudokite teksto įvedimo lauką';
@@ -887,14 +887,14 @@ $strValidateSQL = 'Patikrinti SQL užklausą';
 $strValidatorError = 'Neveikia SQL interpretatorius. Prašome patikrinkite ar yra suinstaliuoti visi privalomi php moduliai, nurodyti %sdokumentacijoje%s.';
 $strValue = 'Reikšmė';
 $strVar = 'Kintamasis';
-$strVersionInformation = 'Versijos informacija';
-$strViewDumpDatabases = 'Peržiūrėti duombazių išrašą';
+$strVersionInformation = 'Versija';
+$strViewDumpDatabases = 'Peržiūrėti duombazių išrašą (schemą)';
 $strViewDumpDB = 'Sukurti, peržiūrėti duombazės atvaizdį';
 $strViewDump = 'Peržiūrėti lentelės struktūros atvaizdį';
-$strViewHasBeenDropped = 'View\'as %s buvo panaikintas';
+$strViewHasBeenDropped = 'Rodinys (view) %s buvo panaikintas';
 $strViewImage = 'Žiūrėti paveikslėlį';
 $strViewVideo = 'Žiūrėti video';
-$strView = 'View\'as';
+$strView = 'Rodinys (View)';
 
 $strWebServer = 'Interneto serveris';
 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Nepasiekimas nurodytas www-serverio katalogas atsiuntimams.';
@@ -905,8 +905,8 @@ $strWiki = 'Wiki';
 $strWildcard = 'pakaitos simbolis';
 $strWindowNotFound = 'Tikslo langas neatnaujintas. Galbūt Jūs uždarėte pagrindinį langą arba Jūsų naršyklė blokuoja atnaujinimus tarp langų dėl nustatyto saugumo.';
 $strWithChecked = 'Pasirinktus:';
-$strWriteRequests = 'Write užklausos';
-$strWrongUser = 'Neteisingas vartotojo vardas arba slaptažodis. Priėjimas uždraustas.';
+$strWriteRequests = 'Įrašymo užklausos';
+$strWrongUser = 'Neteisingas naudotojo vardas arba slaptažodis. Priėjimas uždraustas.';
 
 $strXMLExportFunctions = 'Eksportuoti funkcijas';
 $strXMLExportProcedures = 'Eksportuoti procedūras';
@@ -921,134 +921,134 @@ $strZip = '"zip"';
 // To translate:
 $strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
 
-$strBLOBRepositoryDisableAreYouSure = 'Are you sure you want to disable all BLOB references for database %s?'; //to translate
-$strBLOBRepositoryRemove = 'Remove BLOB Repository Reference'; //to translate
+$strBLOBRepositoryDisableAreYouSure = 'Ar tikrai norite išjungti visas BLOB nuorodas duomenų bazei %s?';
+$strBLOBRepositoryRemove = 'Panaikinti BLOB saugyklos rodyklę';
 $strBLOBRepositoryRepair = 'Repair'; //to translate
-$strBLOBRepositoryUpload = 'Upload to BLOB repository'; //to translate
+$strBLOBRepositoryUpload = 'Įkelti BLOB saugyklą';
 $strBufferPoolActivity = 'Buferio Pool\'o veikla'; //to translate
 $strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
 $strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
-$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
-$strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
+$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Rašymas laukia %';
+$strBufferWriteWaits = 'Rašymas laukia';
 $strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
 
-$strCanNotLoadExportPlugins = 'Could not load export plugins, please check your installation!'; //to translate
-$strCanNotLoadImportPlugins = 'Could not load import plugins, please check your installation!'; //to translate
+$strCanNotLoadExportPlugins = 'Nepavyko įkelti eksportuojamų plėtinių, prašome patikrinti įdiegtį!';
+$strCanNotLoadImportPlugins = 'Nepavyko įkelti importuotų įskiepių, prašome patikrinti įdiegimą!';
 $strConfigDefaultFileError = 'Could not load default configuration from: "%1$s"'; //to translate
-$strConfigDirectoryWarning = 'Directory [code]config[/code], which is used by the setup script, still exists in your phpMyAdmin directory. You should remove it once phpMyAdmin has been configured.'; //to translate
+$strConfigDirectoryWarning = 'Katalogas [code]config[/code], kuris yra naudojamas įdiegti skriptą, vis dar yra Jūsų phpMyAdmin kataloge. Jūs turėtumėte jį pašalinti iškart po to kai sukonfigūruosite phpMyAdmin.';
 $strControluserFailed = 'Connection for controluser as defined in your configuration failed.'; //to translate
 $strCouldNotConnectSource = 'Could not connect to the source'; //to translate
 $strCouldNotConnectTarget = 'Could not connect to the target'; //to translate
-$strCreateRelation = 'Create relation'; //to translate
-$strCreateUserDatabase = 'Database for user'; //to translate
-$strCreateUserDatabaseName = 'Create database with same name and grant all privileges'; //to translate
-$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Grant all privileges on database "%s"'; //to translate
-$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Grant all privileges on wildcard name (username\_%)'; //to translate
-$strCheck = 'Check'; //to translate
+$strCreateRelation = 'Sukurti sąryšį';
+$strCreateUserDatabase = 'Naudotojo duombazė(s)';
+$strCreateUserDatabaseName = 'Sukurti duombazę su tokiu pat vardu ir jai suteikti visas privilegijas';
+$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Suteikti visas privilegijas duombazei „%s“';
+$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Suteikti visas privilegijas pakaitos vardui (username\_%)';
+$strCheck = 'Pažymėti';
 
-$strDatabase_src = 'Source database'; //to translate
-$strDatabase_trg = 'Target database'; //to translate
-$strDataDiff = 'Data Difference'; //to translate
-$strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
-$strDeleteRelation = 'Delete relation'; //to translate
+$strDatabase_src = 'Iš duombazės';
+$strDatabase_trg = 'Į duombazę';
+$strDataDiff = 'Duomenų skirtumas';
+$strDbIsEmpty = 'Duombazė atrodo tuščia!';
+$strDeleteRelation = 'Ištrinti sąryšį';
 $strDeleteTrackingData = 'Delete tracking data for this table'; //to translate
 $strDesigner = 'Designer'; //to translate
 $strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
-$strDirectLinks = 'Direct links'; //to translate
+$strDirectLinks = 'Tiesioginės nuorodos';
 $strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
-$strDocSQL = 'DocSQL'; //to translate
+$strDocSQL = 'docSQL';
 $strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Do not use AUTO_INCREMENT for zero values'; //to translate
-$strDumpAllRows = 'Dump all rows'; //to translate
+$strDumpAllRows = 'Išvesti visas eilutes';
 
-$strErrorRelationAdded = 'Error: Relation not added.'; //to translate
-$strErrorRelationExists = 'Error: relation already exists.'; //to translate
-$strErrorRenamingTable = 'Error renaming table %1$s to %2$s'; //to translate
+$strErrorRelationAdded = 'Klaida: Sąryšis neįdėtas.';
+$strErrorRelationExists = 'Klaida: toks sąryšis jau yra.';
+$strErrorRenamingTable = 'Klaida pervadinant lentelę iš %1$s į %2$s';
 $strErrorSaveTable = 'Error saving coordinates for Designer.'; //to translate
 $strExportImportToScale = 'Export/Import to scale'; //to translate
-$strExportMustBeFile = 'Selected export type has to be saved in file!'; //to translate
+$strExportMustBeFile = 'Pasirinktas eksportavimo tipas gali būti saugomas tik faile!';
 
-$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Error moving the uploaded file, see FAQ 1.11'; //to translate
+$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Klaida perkeliant įkeltą failą, žiūrėti [a at ./Documentation.html#faq1_11 at Documentation]DUK 1.11[/a]';
 $strFlushQueryCache = 'Flush query cache'; //to translate
 $strFlushTables = 'Flush (close) all tables'; //to translate
 $strForeignKeyError = 'Error creating foreign key on %1$s (check data types)'; //to translate
-$strForeignKeyRelationAdded = 'FOREIGN KEY relation added'; //to translate
-$strFullStart = 'Full start'; //to translate
-$strFullStop = 'Full stop'; //to translate
+$strForeignKeyRelationAdded = 'FOREIGN KEY sąryšis įdėtas';
+$strFullStart = 'Pilnas paleidimas';
+$strFullStop = 'Pilnas išjungimas';
 
-$strGoToView = 'Go to view'; //to translate
+$strGoToView = 'Eiti į rodinį (view)';
 
 $strHandler = 'Handler'; //to translate
 $strHaveBeenSynchronized = 'Selected target tables have been synchronized with source tables.'; //to translate
-$strHexForBLOB = 'Use hexadecimal for BLOB'; //to translate
-$strHideShowNoRelation = 'Hide/Show Tables with no relation'; //to translate
+$strHexForBLOB = 'Naudoti šešioliktainę BLOB\'ui';
+$strHideShowNoRelation = 'Slėpti/rodyti lenteles be sąryšių';
 $strHostTableExplanation = 'When Host table is used, this field is ignored and values stored in Host table are used instead.'; //to translate
 
 $strImportColNames = 'Column names in first row'; //to translate
-$strImportEmptyRows = 'Do not import empty rows'; //to translate
-$strImportExportCoords = 'Import/Export coordinates for PDF schema'; //to translate
-$strImportLargeFileUploading = 'The file being uploaded is probably larger than the maximum allowed size or this is a known bug in webkit based (Safari, Google Chrome, Arora etc.) browsers.'; //to translate
-$strImportNoticePt1 = 'The following structures have either been created or altered. Here you can:'; //to translate
-$strImportNoticePt2 = 'View a structure`s contents by clicking on its name'; //to translate
-$strImportNoticePt3 = 'Change any of its settings by clicking the corresponding "Options" link'; //to translate
-$strImportNoticePt4 = 'Edit its structure by following the "Structure" link'; //to translate
+$strImportEmptyRows = 'Neimportuoti tuščių eilučių (įrašų)';
+$strImportExportCoords = 'Importuoti/eksportuoti koordinates PDF schemai';
+$strImportLargeFileUploading = 'Įkeliamas failas tikriausiai didesnis už leistiną dydį arba tai yra žinoma klaida webkit varikliu paremtose interneto naršyklėse (Safari, Google Chrome, Arora ir pan.).';
+$strImportNoticePt1 = 'Sekanti struktūra buvo sukurta arba pakeista. Čia galite:';
+$strImportNoticePt2 = 'Peržiūrėti struktūros turinį paspaudžiant ant vardo';
+$strImportNoticePt3 = 'Keisti bet kuriuos iš šių nustatymų spauskite atitinkamą „Nustatymai“ nuorodą';
+$strImportNoticePt4 = 'Keisti jo struktūrą spauskite „Struktūra“ nuorodą';
 $strImportODSCurrency = 'Import currencies ($5.00 to 5.00)'; //to translate
 $strImportODS = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
 $strImportODSPercents = 'Import percentages as proper decimals (12.00% to .12)'; //to translate
-$strImportProceedingFile = 'The file is being processed, please be patient.'; //to translate
-$strImportSuccessfullyFinished = 'Import has been successfully finished, %d queries executed.'; //to translate
-$strImportUploadInfoNotAvailable = 'Please be patient, the file is being uploaded. Details about the upload are not available.'; //to translate
-$strIndexesSeemEqual = 'The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be removed.'; //to translate
+$strImportProceedingFile = 'Failas apdorojamas, prašome palaukti.';
+$strImportSuccessfullyFinished = 'Importavimas sėkmingai baigta, įvykdyta %d užklausų(os).';
+$strImportUploadInfoNotAvailable = 'Prašome palaukti, failas siunčiamas. Informacijos apie siuntimą nėra.';
+$strIndexesSeemEqual = 'Žurnalai %1$s ir %2$s atrodo vienodi ir vienas iš jų gali būti pašalintas.';
 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
-$strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
-$strInsertedRowId = 'Inserted row id: %1$d'; //to translate
+$strInnoDBDataHomeDir = 'Duomenų pradinis (home) katalogas';
+$strInsertedRowId = 'Įterpto įrašo id: %1$d';
 $strInterface = 'Interface'; //to translate
 $strInternalAndForeign = 'An internal relation is not necessary when a corresponding FOREIGN KEY relation exists.'; //to translate
-$strInternalRelationAdded = 'Internal relation added'; //to translate
-$strInvalidAuthMethod = 'Invalid authentication method set in configuration:'; //to translate
-$strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
+$strInternalRelationAdded = 'Vidinis sąryšis įdėtas';
+$strInvalidAuthMethod = 'Blogai nustatytas identifikavimo metodas nustatymuose:';
+$strInvalidColumnCount = 'Stulpelių skaičius turi būti didesnis negu nulis.';
 $strInvalidColumn = 'Invalid column (%s) specified!'; //to translate
 $strInvalidCSVFieldCount = 'Invalid field count in CSV input on line %d.'; //to translate
-$strInvalidCSVFormat = 'Invalid format of CSV input on line %d.'; //to translate
-$strInvalidCSVParameter = 'Invalid parameter for CSV import: %s'; //to translate
-$strInvalidDatabase = 'Invalid database'; //to translate
+$strInvalidCSVFormat = 'Neteisingas CSV įvedimo formatas eilutėje %d.';
+$strInvalidCSVParameter = 'Negalimas parametras CSV importavimui: %s';
+$strInvalidDatabase = 'Neteisingas duombazės vardas';
 $strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
 $strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
-$strInvalidLDIImport = 'This plugin does not support compressed imports!'; //to translate
-$strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
-$strInvalidServerHostname = 'Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration.'; //to translate
+$strInvalidLDIImport = 'Priedas nepalaiko suglaudintų importų!';
+$strInvalidRowNumber = '%d nėra galimas eilutės numeris.';
+$strInvalidServerHostname = 'Blogas serverio %1$s hostname. Prašome peržiūrėti nustatymus.';
 $strInvalidServerIndex = 'Invalid server index: "%s"'; //to translate
 
 $strJoins = 'Joins'; //to translate
 
 $strKeyCache = 'Key cache'; //to translate
-$strKnownExternalBug = 'The %s functionality is affected by a known bug, see %s'; //to translate
+$strKnownExternalBug = '%s funkcionalumas paveiktas žinomos klaidos, žiūrėti %s';
 
 $strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
-$strLDILocal = 'Use LOCAL keyword'; //to translate
-$strLoginWithoutPassword = 'Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)'; //to translate
-$strLogServerHelp = 'You can enter hostname/IP address and port separated by space.'; //to translate
+$strLDILocal = 'Naudoti LOCAL raktažodį';
+$strLoginWithoutPassword = 'Prisijungimą be slaptažodžio draudžia nustatymai (žiūrėti AllowNoPassword).';
+$strLogServerHelp = 'Jūs galite įvesti serverio vardą(hostname)/IP adresą ir prievadą (portą) atskirtą tarpu.';
 
 $strMaxConnects = 'max. concurrent connections'; //to translate
-$strMediaWiki = 'MediaWiki Table'; //to translate
-$strMoveMenu = 'Move Menu'; //to translate
-$strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
-$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
+$strMediaWiki = 'MediaWiki lentelė';
+$strMoveMenu = 'Perkelti meniu';
+$strMyISAMDataPointerSize = 'Duomenų rodyklės dydis';
+$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Numatytasis rodyklės dydis baitais naudojamas CREATE TABLE teiginio MyISAM lentelėms kai nenustatytas MAX_ROWS nustatymas.';
 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
-$strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
+$strMyISAMRepairThreads = 'Sutaisyti gijas';
 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
-$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. This may cause unpredictable behavior.'; //to translate
+$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Jūsų PHP MySQL bibliotekos versija %s skiriasi nuo Jūsų MySQL serverio versijos %s. Tai gali sukelti nenuspėjamą elgesį.';
 
-$strNoDataReceived = 'No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.'; //to translate
+$strNoDataReceived = 'Nebuvo gauta duomenų importavimui. Arba be failo pavadinimo išsiųsta arba failo dydis viršija didžiausią leidžiamą dydį PHP konfigūracijos. Žiūrėti [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]DUK 1.16[/a].';
 $strNoneDefault = 'None'; //to translate
 $strNotPresent = 'not present'; //to translate
 
 $strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
-$strPartitionDefinition = 'PARTITION definition'; //to translate
+$strPartitionDefinition = 'SKAIDINIO (PARTITION) apibrėžimas';
 $strPartitioned = 'partitioned'; //to translate
-$strPartitionMaintenance = 'Partition maintenance'; //to translate
-$strPartition = 'Partition %s'; //to translate
+$strPartitionMaintenance = 'Skaidinio diagnostika';
+$strPartition = 'Skaidinys %s';
 $strPBXTDataFileGrowSize = 'Data file grow size'; //to translate
 $strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'The grow size of the handle data (.xtd) files.'; //to translate
 $strPBXTDataLogThreshold = 'Data log threshold'; //to translate
@@ -1057,91 +1057,91 @@ $strPBXTGarbageThresholdDesc = 'The percentage of garbage in a data log file bef
 $strPBXTGarbageThreshold = 'Garbage threshold'; //to translate
 $strPBXTCheckpointFrequencyDesc = 'The amount of data written to the transaction log before a checkpoint is performed. The default value is 24MB.'; //to translate
 $strPBXTCheckpointFrequency = 'Checkpoint frequency'; //to translate
-$strPBXTIndexCacheSizeDesc = 'This is the amount of memory allocated to the index cache. Default value is 32MB. The memory allocated here is used only for caching index pages.'; //to translate
-$strPBXTIndexCacheSize = 'Index cache size'; //to translate
+$strPBXTIndexCacheSizeDesc = 'Tai yra atminties dydis skirtas rodyklės (index) podėliui (cache). Numatytoji reikšmė yra 32 MB. Paskirta atmintis yra naudojama tik rodyklės padėjimui (for caching index pages).';
+$strPBXTIndexCacheSize = 'Indekso podėlio (cache) dydis';
 $strPBXTLogBufferSizeDesc = 'The size of the buffer used when writing a data log. The default is 256MB. The engine allocates one buffer per thread, but only if the thread is required to write a data log.'; //to translate
-$strPBXTLogBufferSize = 'Log buffer size'; //to translate
+$strPBXTLogBufferSize = 'Žurnalo (log) buferio dydis';
 $strPBXTLogCacheSizeDesc = 'The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on transaction log data. The default is 16MB.'; //to translate
-$strPBXTLogCacheSize = 'Log cache size'; //to translate
+$strPBXTLogCacheSize = 'Žurnalo (log) podėlio (cache) dydis';
 $strPBXTLogFileCountDesc = 'This is the number of transaction log files (pbxt/system/xlog*.xt) the system will maintain. If the number of logs exceeds this value then old logs will be deleted, otherwise they are renamed and given the next highest number.'; //to translate
 $strPBXTLogFileCount = 'Log file count'; //to translate
 $strPBXTLogFileThresholdDesc = 'The size of a transaction log before rollover, and a new log is created. The default value is 16MB.'; //to translate
 $strPBXTLogFileThreshold = 'Log file threshold'; //to translate
 $strPBXTRecordCacheSizeDesc = 'This is the amount of memory allocated to the record cache used to cache table data. The default value is 32MB. This memory is used to cache changes to the handle data (.xtd) and row pointer (.xtr) files.'; //to translate
-$strPBXTRecordCacheSize = 'Record cache size'; //to translate
+$strPBXTRecordCacheSize = 'Įrašo podėlio (cache) dydis';
 $strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'The grow size of the row pointer (.xtr) files.'; //to translate
 $strPBXTRowFileGrowSize = 'Row file grow size'; //to translate
-$strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'The size of the global transaction log buffer (the engine allocates 2 buffers of this size). The default is 1MB.'; //to translate
-$strPBXTTransactionBufferSize = 'Transaction buffer size'; //to translate
+$strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'Visuotino operacijų žurnalo buferio dydis (variklis paskiria 2 buferius tokio dydžio). Numatyta reikšmė yra 1 MB.';
+$strPBXTTransactionBufferSize = 'Operacijų (Transaction) buferio dydis';
 $strPDFReportExplanation = '(Generates a report containing the data of a single table)'; //to translate
-$strPhpArray = 'PHP array'; //to translate
-$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Please select the primary key or a unique key'; //to translate
-$strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
-$strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
-$strPrivDescEvent = 'Allows to set up events for the event scheduler'; //to translate
-$strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
+$strPhpArray = 'PHP masyvas';
+$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Prašome pasirinkti pirminį raktą arba unikalųjį raktą';
+$strPrivDescAlterRoutine = 'Leisti keisti pašalinti saugimas programas (stored routines).';
+$strPrivDescCreateRoutine = 'Leidžia sukurti naujas saugomas programas (stored routines).';
+$strPrivDescEvent = 'Leisti nustatyti įvykius įvykių planuoklėje (scheduler)';
+$strPrivDescExecute5 = 'Leisti įvykdyti saugomas programas (stored routines).';
 $strPrivDescMaxUserConnections = 'Limits the number of simultaneous connections the user may have.'; //to translate
-$strPrivDescProcess = 'Allows viewing processes of all users'; //to translate
-$strPrivDescTrigger = 'Allows creating and dropping triggers'; //to translate
-$strProfiling = 'Profiling'; //to translate
+$strPrivDescProcess = 'Leisti peržiūrėti procesus visiems naudotojams';
+$strPrivDescTrigger = 'Leisti įterpti ir pašalinti trigerius.';
+$strProfiling = 'Profiliavimas';
 
-$strQueriesExecuted = 'The following queries have been executed:'; //to translate
+$strQueriesExecuted = 'Sekančios užklausos buvo įvykdytos:';
 
-$strRebuild = 'Rebuild'; //to translate
-$strRecommended = 'recommended'; //to translate
+$strRebuild = 'Perdaryti';
+$strRecommended = 'rekomenduojame';
 $strRelationalDisplayField = 'Relational display field'; //to translate
-$strRelationalKey = 'Relational key'; //to translate
-$strRelationDeleted = 'Relation deleted'; //to translate
+$strRelationalKey = 'Sąryšių raktas';
+$strRelationDeleted = 'Sąryšis ištrintas';
 $strRemoveCRLF = 'Remove CRLF characters within fields'; //to translate
-$strRemovePartitioning = 'Remove partitioning'; //to translate
-$strReplicationAddLines = 'Now, add the following lines at the end of your my.cnf and please restart the MySQL server afterwards.'; //to translate
-$strReplicationAddSlaveUser = 'Add slave replication user'; //to translate
-$strReplicationConfiguredMaster = 'This server is configured as master in a replication process.'; //to translate
-$strReplicationControlSlave = 'Control slave:'; //to translate
-$strReplicationErrorGetPosition = 'Unable to read master log position. Possible privilege problem on master.'; //to translate
-$strReplicationErrorMasterConnect = 'Unable to connect to master %s.'; //to translate
-$strReplicationChangedSuccesfully = 'Master server changed succesfully to %s'; //to translate
-$strReplicationMasterConfiguration = 'Master configuration'; //to translate
-$strReplicationMasterChooseAll = 'Replicate all databases; Ignore:'; //to translate
-$strReplicationMasterChooseIgn = 'Ignore all databases; Replicate:'; //to translate
-$strReplicationMasterChooseMode = 'This server is not configured as master server in a replication process. You can choose from either replicating all databases and ignoring certain (useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to ignore all databases by default and allow only certain databases to be replicated. Please select the mode:'; //to translate
-$strReplicationMaster = 'Master replication'; //to translate
-$strReplicationRestartServer = 'Once you restarted MySQL server, please click on Go button. Afterwards, you should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as master'; //to translate
-$strReplicationSelectDatabases = 'Please select databases:'; //to translate
-$strReplicationServernConfiguredMaster = 'This server is not configured as master in a replication process. Would you like to <a href="%s">configure</a> it?'; //to translate
+$strRemovePartitioning = 'Pašalinti skaidymą';
+$strReplicationAddLines = 'Dabar įdėkite sekančias eilutes į [mysqld] skyrelio pabaigą faile my.cnf ir po to prašome iš naujo paleiskite MySQL serverį.';
+$strReplicationAddSlaveUser = 'Pridėti pavaldžiojo serverio (slave) dauginimo (replication) naudotoją';
+$strReplicationConfiguredMaster = 'Šis serveris sukonfigūruotas kaip pagrindinis (master) daugintuvo (replication) procese.';
+$strReplicationControlSlave = 'Valdyti pavaldinį:';
+$strReplicationErrorGetPosition = 'Nepavyko perskaityti pagrindinio (master) serverio žurnalo (log). Galima privilegijų problema pagrindiniame serveryje.';
+$strReplicationErrorMasterConnect = 'Nepavyko prisijungti prie pagrindinio (master) serverio %s.';
+$strReplicationChangedSuccesfully = 'Pagrindinis (master) serveris pakeistas sėkmingai į %s';
+$strReplicationMasterConfiguration = 'Pagrindinio serverio nustatymai';
+$strReplicationMasterChooseAll = 'Padauginti visas duombazes; Ignoruoti:';
+$strReplicationMasterChooseIgn = 'Ignoruoti visas duombazes; Padauginti:';
+$strReplicationMasterChooseMode = 'Šis serveris nesukonfigūruotas kaip pagrindinio serverio dauginimo procesas. Jūs galite pasirinkti vieną iš dviejų: dauginti visas duombazes ir ignoruoti kažkurias (naudinga kai Jūs dauginate didžiąją dalį duombazių) arba Jūs galite pasirinkti ignoruoti visas duombazes ir pasirinkti kažkurias duombazes dauginimui. Prašome pasirinkti režimą:';
+$strReplicationMaster = 'Pagrindinio serverio dauginimas (master replication)';
+$strReplicationRestartServer = 'Kai tik paleisite iš naujo MySQL serverį, prašome paspausi mygtuką Eiti. Po to, Jūs turite pamatyti informacinę žinutę, kad šis serveris <b>yra</b> sukonfigūruotas kaip pagrindinis (master).';
+$strReplicationSelectDatabases = 'Prašome pasirinkti duombazę(es):';
+$strReplicationServernConfiguredMaster = 'Šis serveris nėra sukonfigūruotas kaip pagrindinio serverio dauginimo procesas. Ar Jūs norėtumėte <a href="%s">sukonfigūruoti</a> jį?';
 $strReplicationShowConnectedSlavesNote = 'Only slaves started with the --report-host=host_name option are visible in this list.'; //to translate
-$strReplicationShowConnectedSlaves = 'Show connected slaves'; //to translate
+$strReplicationShowConnectedSlaves = 'Rodyti prisijungusius pavaldinius';
 $strReplicationShowMasterStatus = 'Show master status'; //to translate
 $strReplicationSkippingErrorWarn = 'Skipping error(s) might lead into unsynchronized master and slave!'; //to translate
-$strReplicationSlaveConfiguration = 'Slave configuration'; //to translate
-$strReplicationSlaveConfigured = 'Server is configured as slave in a replication process. Would you like to:'; //to translate
-$strReplicationSlaveErrorManagement = 'Error management:'; //to translate
-$strReplicationSlaveChangeMaster = 'Change or reconfigure master server'; //to translate
-$strReplicationSlaveIOThread = 'IO Thread %s only'; //to translate
-$strReplicationSlaveIOThreadNotRunning = 'Slave IO Thread not running!'; //to translate
-$strReplicationSlaveNotConfigured = 'This server is not configured as slave in a replication process. Would you like to <a href="%s">configure</a> it?'; //to translate
-$strReplicationSlaveReset = 'Reset slave'; //to translate
-$strReplicationSlaveSeeStatus = 'See slave status table'; //to translate
-$strReplicationSlaveSkipNextErrors = 'errors.'; //to translate
-$strReplicationSlaveSkipNext = 'Skip next'; //to translate
-$strReplicationSlave = 'Slave replication'; //to translate
-$strReplicationSlaveSQLThreadNotRunning = 'Slave SQL Thread not running!'; //to translate
-$strReplicationSlaveSQLThread = 'SQL Thread %s only'; //to translate
+$strReplicationSlaveConfiguration = 'Pavaldžiojo (Slave) serverio konfigūracija';
+$strReplicationSlaveConfigured = 'Serveris yra sukonfigūruotas kaip pavaldusis (slave) dauginimo (replication) procese. Ar norėtume:';
+$strReplicationSlaveErrorManagement = 'Klaidų valdymas:';
+$strReplicationSlaveChangeMaster = 'Pakeisti arba perkonfigūruoti pagrindinį (master) serverį';
+$strReplicationSlaveIOThread = 'Tik IO %s gija';
+$strReplicationSlaveIOThreadNotRunning = 'Pavaldžioji (slave) IO gija neveikia!';
+$strReplicationSlaveNotConfigured = 'Serveris nesukonfigūruotas daugintuvo (replication) procese kaip pavaldusis (slave). <a href="%s">Konfigūruoti</a>!';
+$strReplicationSlaveReset = 'Paleisti iš naujo pavaldųjį serverį (reset slave)';
+$strReplicationSlaveSeeStatus = 'Peržiūrėti pavaldžiojo serverio būklės lentelę';
+$strReplicationSlaveSkipNextErrors = 'klaidos.';
+$strReplicationSlaveSkipNext = 'Praleisti sekančius';
+$strReplicationSlave = 'Pavaldžiojo serverio dauginimas (slave replication)';
+$strReplicationSlaveSQLThreadNotRunning = 'Pavaldžioji (slave) SQL gija neveikia!';
+$strReplicationSlaveSQLThread = 'Tik SQL gija %s';
 $strReplicationStatusInfo = 'This MySQL server works as %s in <b>replication</b> process. For further information about replication status on the server, please visit the <a href="#replication">replication section</a>.'; //to translate
-$strReplicationStatus_master = 'Master status'; //to translate
-$strReplicationStatus_slave = 'Slave status'; //to translate
-$strReplicationSynchronize = 'Synchronize databases with master'; //to translate
-$strReplicationUnableToChange = 'Unable to change master'; //to translate
+$strReplicationStatus_master = 'Pagrindinio serverio būklė (Master status)';
+$strReplicationStatus_slave = 'Pavaldžiojo serverio būklė (Slave status)';
+$strReplicationSynchronize = 'Sinchronizuoti duombazes su pagrindiniu serveriu (master)';
+$strReplicationUnableToChange = 'Nepavyko pakeisti pagrindinio (master) serverio';
 $strRestartInsertion = 'Restart insertion with %s rows'; //to translate
-$strRoutineReturnType = 'Return type'; //to translate
+$strRoutineReturnType = 'Gražinimo tipas';
 $strRoutines = 'Routines'; //to translate
 $strRowsAffected = '%1$d row(s) affected.'; //to translate
 $strRowsDeleted = '%1$d row(s) deleted.'; //to translate
 $strRowsInserted = '%1$d row(s) inserted.'; //to translate
-$strRunSQLQueryOnServer = 'Run SQL query/queries on server %s'; //to translate
+$strRunSQLQueryOnServer = 'Vykdyti SQL sakinius serveryje %s';
 
 $strSearchInField = 'Inside field:'; //to translate
-$strSelectForeignKey = 'Select Foreign Key'; //to translate
+$strSelectForeignKey = 'Pasirinkti Foreign Key';
 $strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
 $strServerStatusDelayedInserts = 'Delayed inserts'; //to translate
 $strSessionGCWarning = 'Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin.'; //to translate
@@ -1149,167 +1149,167 @@ $strSessionStartupErrorGeneral = 'Cannot start session without errors, please ch
 $strSetupAllowAnywhereRecoding_name = 'Allow character set conversion'; //to translate
 $strSetupAllowArbitraryServer_desc = 'If enabled user can enter any MySQL server in login form for cookie auth'; //to translate
 $strSetupAllowArbitraryServerMsg = 'This [a@?page=form&formset=features#tab_Security]option[/a] should be disabled as it allows attackers to bruteforce login to any MySQL server. If you feel this is necessary, use [a@?page=form&formset=features#tab_Security]trusted proxies list[/a]. However, IP-based protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to.'; //to translate
-$strSetupAllowUserDropDatabase_name = 'Show "Drop database" link to normal users'; //to translate
-$strSetupblowfish_secret_desc = 'Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] authentication'; //to translate
-$strSetupBlowfishSecretCharsMsg = 'Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters'; //to translate
-$strSetupBlowfishSecretLengthMsg = 'Key is too short, it should have at least 8 characters'; //to translate
-$strSetupBlowfishSecretMsg = 'You didn\'t have blowfish secret set and have enabled cookie authentication, so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies; you don\'t need to remember it.'; //to translate
-$strSetupBZipDump_desc = 'Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] compression for import and export operations'; //to translate
-$strSetupBZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Bzip2 compression and decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this system.'; //to translate
-$strSetupCannotLoadConfig = 'Cannot load or save configuration'; //to translate
+$strSetupAllowUserDropDatabase_name = 'Rodyti „Pašalinti duombazę“ nuorodą paprastiems naudotojams';
+$strSetupblowfish_secret_desc = 'Slapta frazė naudojama šifruojant slapukus [kdb]slapukų[/kdb] identifikacijoje';
+$strSetupBlowfishSecretCharsMsg = 'Raktas turi turėti raidžių, skaičių [em]ir[/em] specialiųjų ženklų';
+$strSetupBlowfishSecretLengthMsg = 'Raktas per daug trumpas, jis turėtų turėti bent 8 simbolius';
+$strSetupBlowfishSecretMsg = 'Jūs neturite blowfish nustatytos paslapties ir turite įjungtą tapatumo nustatymą pagal slapukus (cookie), taigi raktas Jums buvo automatiškai sugeneruotas. Jis naudojamas užšifruoti slapukus; jums nereikia jo atsiminti.';
+$strSetupBZipDump_desc = 'Įjungti [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] glaudinimą importavimo ir eksportavimo veiksmams';
+$strSetupBZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Bzip2 glaudinimas ir išskleidimas[/a] reikalauja funkcijų (%s) kurios nėra galima Jūsų sistemoje.';
+$strSetupCannotLoadConfig = 'Nepavyko įkelti arba išsaugoti konfigūracijos';
 $strSetupCannotLoadConfigMsg = 'Please create web server writable folder [em]config[/em] in phpMyAdmin top level directory as described in [a at ../Documentation.html#setup_script]documentation[/a]. Otherwise you will be only able to download or display it.'; //to translate
-$strSetupCompressOnFly_desc = 'Compress gzip/bzip2 exports on the fly without the need for much memory; if you encounter problems with created gzip/bzip2 files disable this feature'; //to translate
+$strSetupCompressOnFly_desc = 'Suspaudimas gzip/bzip2 eksportuojant nereikalauja daug atminties; Jeigu Jūs patiriate problemų kuriant gzip/bzip2 failus tada išjunkite šią galimybę';
 $strSetupCompressOnFly_name = 'Compress on the fly'; //to translate
-$strSetupConfirm_desc = 'Whether a warning ("Are your really sure...") should be displayed when you\'re about to lose data'; //to translate
+$strSetupConfirm_desc = 'Ar perspėjimas („Ar tikrai norite...“) turi būti rodomas kai kalbama apie duomenų praradimą';
 $strSetupDefaultCharset_desc = 'Default character set used for conversions'; //to translate
 $strSetupDefaultCharset_name = 'Default character set'; //to translate
-$strSetupDefaultTabDatabase_desc = 'Tab that is displayed when entering a database'; //to translate
-$strSetupDefaultTabDatabase_name = 'Default database tab'; //to translate
-$strSetupDefaultTabServer_desc = 'Tab that is displayed when entering a server'; //to translate
-$strSetupDefaultTabServer_name = 'Default server tab'; //to translate
-$strSetupDefaultTabTable_desc = 'Tab that is displayed when entering a table'; //to translate
-$strSetupDefaultTabTable_name = 'Default table tab'; //to translate
+$strSetupDefaultTabDatabase_desc = 'Kortelė kuri yra rodoma kai įeinama į duombazę';
+$strSetupDefaultTabDatabase_name = 'Numatyta duombazės kortelė';
+$strSetupDefaultTabServer_desc = 'Kortelė kuri yra rodoma kai įeinama į serverį';
+$strSetupDefaultTabServer_name = 'Įprastinė serverio kortelė';
+$strSetupDefaultTabTable_desc = 'Kortelė kuri rodoma kai įeinama į lentelę';
+$strSetupDefaultTabTable_name = 'Numatytoji lentelės kortelė';
 $strSetupDirectoryNotice = 'This value should be double checked to ensure that this directory is neither world accessible nor readable or writable by other users on your server.'; //to translate
-$strSetupDisplayDatabasesList_desc = 'Show database listing as a list instead of a drop down'; //to translate
-$strSetupDisplayServersList_desc = 'Show server listing as a list instead of a drop down'; //to translate
+$strSetupDisplayDatabasesList_desc = 'Rodyti duombazės sąrašą kaip paprastą sąrašą vietoje išskleidžiamojo sąrašo';
+$strSetupDisplayServersList_desc = 'Rodyti serverio sąrašą kaip paprastą sąrašą vietoje išskleidžiamojo sąrašo';
 $strSetuperror_empty_pmadb_password = 'Empty phpMyAdmin control user password while using pmadb'; //to translate
 $strSetuperror_empty_pmadb_user = 'Empty phpMyAdmin control user while using pmadb'; //to translate
 $strSetuperror_empty_signon_session = 'Empty signon session name while using signon authentication method'; //to translate
 $strSetuperror_empty_signon_url = 'Empty signon URL while using signon authentication method'; //to translate
 $strSetuperror_empty_user_for_config_auth = 'Empty username while using config authentication method'; //to translate
-$strSetupExecTimeLimit_desc = 'Set the number of seconds a script is allowed to run ([kbd]0[/kbd] for no limit)'; //to translate
-$strSetupExport_charset_name = 'Character set of the file'; //to translate
-$strSetupForceSSL_desc = 'Force secured connection while using phpMyAdmin'; //to translate
-$strSetupForceSSLMsg = 'This [a@?page=form&formset=features#tab_Security]option[/a] should be enabled if your web server supports it'; //to translate
+$strSetupExecTimeLimit_desc = 'Nustatyti sekundžių ribą po kurios scenarijus (skirptas) negalės veikti ([kbd]0[/kbd] nėra ribos)';
+$strSetupExport_charset_name = 'Failo simbolių koduotė:';
+$strSetupForceSSL_desc = 'Priverstinai naudoti saugų prisijungimą kol naudojamasi phpMyAdmin';
+$strSetupForceSSLMsg = 'Šis [a@?page=form&formset=features#tab_Security]nustatymas[/a] turėtų būti įjungtas jei jūsų interneto serveris tai palaiko';
 $strSetupForeignKeyDropdownOrder_desc = 'Sort order for items in a foreign-key dropdown box; [kbd]content[/kbd] is the referenced data, [kbd]id[/kbd] is the key value'; //to translate
 $strSetupForeignKeyDropdownOrder_name = 'Foreign key dropdown order'; //to translate
-$strSetupForeignKeyMaxLimit_desc = 'A dropdown will be used if fewer items are present'; //to translate
+$strSetupForeignKeyMaxLimit_desc = 'Išskleidžiamas sąrašas bus naudojamas jei elementų bus mažai';
 $strSetupForeignKeyMaxLimit_name = 'Foreign key limit'; //to translate
-$strSetupForm_Browse = 'Browse mode'; //to translate
-$strSetupForm_Browse_desc = 'Customize browse mode'; //to translate
-$strSetupForm_Edit_desc = 'Customize edit mode'; //to translate
-$strSetupForm_Edit = 'Edit mode'; //to translate
-$strSetupForm_Export_defaults_desc = 'Customize default export options'; //to translate
-$strSetupForm_Export_defaults = 'Export defaults'; //to translate
-$strSetupForm_Import_defaults_desc = 'Customize default common import options'; //to translate
-$strSetupForm_Import_defaults = 'Import defaults'; //to translate
-$strSetupForm_Import_export_desc = 'Set import and export directories and compression options'; //to translate
-$strSetupForm_Import_export = 'Import / export'; //to translate
-$strSetupForm_Left_frame_desc = 'Customize appearance of the navigation frame'; //to translate
-$strSetupForm_Left_frame = 'Navigation frame'; //to translate
-$strSetupForm_Left_servers_desc = 'Servers display options'; //to translate
-$strSetupForm_Main_frame = 'Main frame'; //to translate
-$strSetupForm_Other_core_settings_desc = 'Settings that didn\'t fit enywhere else'; //to translate
-$strSetupForm_Other_core_settings = 'Other core settings'; //to translate
-$strSetupForm_Query_window_desc = 'Customize query window options'; //to translate
-$strSetupForm_Security_desc = 'Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not limit MySQL'; //to translate
-$strSetupForm_Server_config_desc = 'Advanced server configuration, do not change these options unless you know what they are for'; //to translate
-$strSetupForm_Server_desc = 'Enter server connection parameters'; //to translate
+$strSetupForm_Browse = 'Naršymo režimas';
+$strSetupForm_Browse_desc = 'Adaptuoti naršymo režimą';
+$strSetupForm_Edit_desc = 'Adaptuoti redagavimo režimą';
+$strSetupForm_Edit = 'Redagavimo režimas';
+$strSetupForm_Export_defaults_desc = 'Pasirinkti numatytuosius eksportavimo nustatymus';
+$strSetupForm_Export_defaults = 'Eksportuoti numatytąsias reikšmes';
+$strSetupForm_Import_defaults_desc = 'Adaptuoti numatytuosius bendrus importavimo nustatymus';
+$strSetupForm_Import_defaults = 'Importuoti numatytąsias reikšmes';
+$strSetupForm_Import_export_desc = 'Naudoti importavimo ir eksportavimo katalogus ir suspaudimo nustatymus';
+$strSetupForm_Import_export = 'Importuoti/eksportuoti';
+$strSetupForm_Left_frame_desc = 'Adaptuoti navigacijos rėmelio išvaizdą';
+$strSetupForm_Left_frame = 'Navigacijos rėmelis';
+$strSetupForm_Left_servers_desc = 'Serverių rodymo nustatymai';
+$strSetupForm_Main_frame = 'Pagrindinis rėmelis';
+$strSetupForm_Other_core_settings_desc = 'Kiti nustatymai';
+$strSetupForm_Other_core_settings = 'Kiti branduolio nustatymai';
+$strSetupForm_Query_window_desc = 'Adaptuoti užklausos lango nustatymus';
+$strSetupForm_Security_desc = 'Atkreipkite dėmesį, kad phpMyAdmin yra tik vartotojo sąsaja ir jo galimybės neapsiriboja MySQL';
+$strSetupForm_Server_config_desc = 'Išplėstinė serverio konfigūracija, nekeiskite šių nustatymų nebent žinote kam jie skirti';
+$strSetupForm_Server_desc = 'Įvesti serverio ryšio (jungimosi) nustatymus';
 $strSetupForm_Server_login_options_desc = 'Enter login options for signon authentication'; //to translate
 $strSetupForm_Server_login_options = 'Signon login options'; //to translate
 $strSetupForm_Server_pmadb_desc = 'Configure phpMyAdmin database to gain access to additional features, see [a at ../Documentation.html#linked-tables]linked-tables infrastructure[/a] in documentation'; //to translate
 $strSetupFormset_customization = 'Customization'; //to translate
-$strSetupFormset_export = 'Customize export options'; //to translate
-$strSetupFormset_import = 'Customize import defaults'; //to translate
-$strSetupFormset_left_frame = 'Customize navigation frame'; //to translate
-$strSetupFormset_main_frame = 'Customize main frame'; //to translate
-$strSetupForm_Sql_box_desc = 'Customize links shown in SQL Query boxes'; //to translate
+$strSetupFormset_export = 'Adaptuoti eksportavimo nustatymus';
+$strSetupFormset_import = 'Adaptuoti importavimo numatytąsias reikšmes';
+$strSetupFormset_left_frame = 'Adaptuoti navigacijos rėmelį';
+$strSetupFormset_main_frame = 'Adaptuoti pagrindinė rėmelį';
+$strSetupForm_Sql_box_desc = 'Adaptuoti nuorodas rodomas SQL užklausos langelyje';
 $strSetupForm_Sql_queries_desc = 'SQL queries settings, for SQL Query box options see [a@?page=form&formset=main_frame#tab_Sql_box]Navigation frame[/a] settings'; //to translate
-$strSetupForm_Sql_queries = 'SQL queries'; //to translate
-$strSetupForm_Startup_desc = 'Customize startup page'; //to translate
-$strSetupForm_Startup = 'Startup'; //to translate
-$strSetupForm_Tabs_desc = 'Choose how you want tabs to work'; //to translate
-$strSetupGZipDump_desc = 'Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] compression for import and export operations'; //to translate
-$strSetupGZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]GZip compression and decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this system.'; //to translate
+$strSetupForm_Sql_queries = 'SQL užklausos';
+$strSetupForm_Startup_desc = 'Adaptuoti paleidimo (pagrindinį) puslapį';
+$strSetupForm_Startup = 'Paleidimas (pagrindinis)';
+$strSetupForm_Tabs_desc = 'Pasirinkti kaip norite, kad veiktų kortelės';
+$strSetupGZipDump_desc = 'Įjungti [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] glaudinimą importavimo ir eksportavimo nustatymams';
+$strSetupGZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]GZip suspaudimui ir išspaudimui[/a] reikalingos funkcijos (%s) neprieinamos šioje sistemoje.';
 $strSetupCharEditing_desc = 'Defines which type of editing controls should be used for CHAR and VARCHAR fields; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/kbd] - allows newlines in fields'; //to translate
 $strSetupCharTextareaCols_desc = 'Number of columns for CHAR/VARCHAR textareas'; //to translate
 $strSetupCharTextareaCols_name = 'CHAR textarea columns'; //to translate
 $strSetupCharTextareaRows_desc = 'Number of rows for CHAR/VARCHAR textareas'; //to translate
 $strSetupCharTextareaRows_name = 'CHAR textarea rows'; //to translate
-$strSetupCheckConfigurationPermissions_name = 'Check config file permissions'; //to translate
-$strSetupIconvExtraParams_name = 'Extra parameters for iconv'; //to translate
-$strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_desc = 'If enabled, phpMyAdmin continues computing multiple-statement queries even if one of the queries failed'; //to translate
-$strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_name = 'Ignore multiple statement errors'; //to translate
-$strSetupImport_allow_interrupt_desc = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
-$strSetupImport_allow_interrupt_name = 'Partial import: allow interrupt'; //to translate
-$strSetupImport_format_desc = 'Default format; be aware that this list depends on location (database, table) and only SQL is always available'; //to translate
+$strSetupCheckConfigurationPermissions_name = 'Patikrinti konfigūracijos failo teises';
+$strSetupIconvExtraParams_name = 'Papildomas parametras iconv';
+$strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_desc = 'Jeigu įjungta, phpMyAdmin tęsia įvairių-sakinių užklausų paleidinėjimą netgi jei viena užklausa nepavyksta';
+$strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_name = 'Ignoruoti įvairias sakinių klaidas';
+$strSetupImport_allow_interrupt_desc = 'Leisti pertraukti importavimą jei skriptas nustato, kad priartėta prie vykdymo laiko ribos. Gali būti naudinga importuojant didelius failus, tačiau gali sugadinti tranzakcijas.';
+$strSetupImport_allow_interrupt_name = 'Dalinis importas: leisti pertrauktis';
+$strSetupImport_format_desc = 'Numatytasis formatas; žinokite, kad šis sąrašas priklauso nuo vietos (duombazė, lentelė) ir tik SQL visada pasiekiamas';
 $strSetupImport_skip_queries_desc = 'Number of records (queries) to skip from start'; //to translate
-$strSetupInsecureConnectionMsg1 = 'You are not using a secure connection; all data (including potentially sensitive information, like passwords) is transferred unencrypted!'; //to translate
-$strSetupInsecureConnectionMsg2 = 'If your server is also configured to accept HTTPS requests follow [a@%s]this link[/a] to use a secure connection.'; //to translate
-$strSetupInsertRows_desc = 'How many rows can be inserted at one time'; //to translate
+$strSetupInsecureConnectionMsg1 = 'Jūs nenaudojate saugaus prisijungimo būdo; visi duomenis (įtraukiant potencialiai jautrią informaciją, kaip slaptažodžius) yra perduodami (persiunčiami) nešifruotai!';
+$strSetupInsecureConnectionMsg2 = 'Jeigu Jūsų serveris sukonfigūruotas priimti HTTPS užklausas eikite [a@%s]čia[/a] tam, kad naudoti saugų susijungimą.';
+$strSetupInsertRows_desc = 'Kiek įrašų (eilučių) gali būti įdėti per vieną kartą';
 $strSetupLeftDefaultTabTable_name = 'Target for quick access icon'; //to translate
-$strSetupLeftDisplayLogo_desc = 'Show logo in left frame'; //to translate
-$strSetupLeftDisplayServers_desc = 'Display server choice at the top of the left frame'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBSeparator_desc = 'String that separates databases into different tree levels'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBSeparator_name = 'Database tree separator'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBTree_desc = 'Only light version; display databases in a tree (determined by the separator defined below)'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBTree_name = 'Display databases in a tree'; //to translate
-$strSetupLeftFrameLight_desc = 'Disable this if you want to see all databases at once'; //to translate
-$strSetupLeftFrameLight_name = 'Use light version'; //to translate
-$strSetupLeftFrameTableLevel_name = 'Maximum table tree depth'; //to translate
-$strSetupLeftFrameTableSeparator_desc = 'String that separates tables into different tree levels'; //to translate
-$strSetupLeftFrameTableSeparator_name = 'Table tree separator'; //to translate
-$strSetupLeftLogoLink_name = 'Logo link URL'; //to translate
-$strSetupLeftLogoLinkWindow_desc = 'Open the linked page in the main window ([kbd]main[/kbd]) or in a new one ([kbd]new[/kbd])'; //to translate
-$strSetupLeftLogoLinkWindow_name = 'Logo link target'; //to translate
-$strSetupLeftPointerEnable_desc = 'Highlight server under the mouse cursor'; //to translate
-$strSetupLeftPointerEnable_name = 'Enable highlighting'; //to translate
-$strSetupLightTabs_desc = 'Use less graphically intense tabs'; //to translate
-$strSetupLightTabs_name = 'Light tabs'; //to translate
-$strSetupLoad = 'Load'; //to translate
-$strSetupLoginCookieDeleteAll_desc = 'If TRUE, logout deletes cookies for all servers; when set to FALSE, logout only occurs for the current server. Setting this to FALSE makes it easy to forget to log out from other servers when connected to multiple servers.'; //to translate
-$strSetupLoginCookieDeleteAll_name = 'Delete all cookies on logout'; //to translate
+$strSetupLeftDisplayLogo_desc = 'Logotipą rodyti kairiame rėmelyje';
+$strSetupLeftDisplayServers_desc = 'Rodyti serverio pasirinkimus viršuje kairiame rėmelyje';
+$strSetupLeftFrameDBSeparator_desc = 'Simboliai kurie atskiria duombazes į atskiras medžio šakas';
+$strSetupLeftFrameDBSeparator_name = 'Duombazės medžio skyriklis';
+$strSetupLeftFrameDBTree_desc = 'Tik maža versija; rodyti duombazės medį (skyriklis nustatomas žemiau)';
+$strSetupLeftFrameDBTree_name = 'Rodyti duombazes medyje';
+$strSetupLeftFrameLight_desc = 'Išjungti tai jeigu norite matyti visas duombazes iškart';
+$strSetupLeftFrameLight_name = 'Naudoti mažą versiją';
+$strSetupLeftFrameTableLevel_name = 'Maksimalus lentelių medžio gylis';
+$strSetupLeftFrameTableSeparator_desc = 'Simboliai kurie atskiria lenteles į skirtingas medžio šakas';
+$strSetupLeftFrameTableSeparator_name = 'Lentelės medžio skyriklis';
+$strSetupLeftLogoLink_name = 'Logotipo saito adresas';
+$strSetupLeftLogoLinkWindow_desc = 'Atidaryti susijusį puslapį pagrindiniame lange ([kbd]pagrindiniame[/kbd]) arba ([kbd]naujame[/kbd])';
+$strSetupLeftLogoLinkWindow_name = 'Logotipas nukreipia į nuorodą';
+$strSetupLeftPointerEnable_desc = 'Paryškinti serverį užvedus pelės žymekliu';
+$strSetupLeftPointerEnable_name = 'Įjungti paryškinimą';
+$strSetupLightTabs_desc = 'Naudoti mažiau grafiškas korteles';
+$strSetupLightTabs_name = 'Lengvos kortelės';
+$strSetupLoad = 'Įkelti';
+$strSetupLoginCookieDeleteAll_desc = 'Jeigu TIESA, atsijungiant ištrinami slapukai visiems serveriams; jeigu nustatyta NETIESA, atsijungiama tik iš to serverio. Kai nustatymas NETIESA lengva pamiršti atsijungi iš kitų skirtingų serverių (prie kurių esate prisijungę).';
+$strSetupLoginCookieDeleteAll_name = 'Ištrinti visus slapukus atsijungiant';
 $strSetupLoginCookieRecall_desc = 'Define whether the previous login should be recalled or not in cookie authentication mode'; //to translate
 $strSetupLoginCookieRecall_name = 'Recall user name'; //to translate
-$strSetupLoginCookieStore_desc = 'Define how long (in seconds) a login cookie should be stored in browser. The default of 0 means that it will be kept for the existing session only, and will be deleted as soon as you close the browser window. This is recommended for non-trusted environments.'; //to translate
-$strSetupLoginCookieStore_name = 'Login cookie store'; //to translate
-$strSetupLoginCookieValidity_desc = 'Define how long (in seconds) a login cookie is valid'; //to translate
-$strSetupLoginCookieValidityMsg = '[a@?page=form&formset=features#tab_Security]Login cookie validity[/a] should be should be set to 1800 seconds (30 minutes) at most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as impersonation.'; //to translate
-$strSetupLoginCookieValidity_name = 'Login cookie validity'; //to translate
-$strSetupMaxDbList_desc = 'Maximum number of databases displayed in left frame and database list'; //to translate
-$strSetupMaxDbList_name = 'Maximum databases'; //to translate
-$strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_desc = 'Maximum number of characters used when a SQL query is displayed'; //to translate
-$strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_name = 'Maximum displayed SQL length'; //to translate
-$strSetupMaxRows_desc = 'Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown.'; //to translate
-$strSetupMaxRows_name = 'Maximum number of rows to display'; //to translate
-$strSetupMaxTableList_desc = 'Maximum number of tables displayed in table list'; //to translate
-$strSetupMaxTableList_name = 'Maximum tables'; //to translate
-$strSetupMemoryLimit_desc = 'The number of bytes a script is allowed to allocate, eg. [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/kbd] for no limit)'; //to translate
-$strSetupMemoryLimit_name = 'Memory limit'; //to translate
+$strSetupLoginCookieStore_desc = 'Nusako kiek ilgai (sekundžių tikslumu) prisijungimo slapukas turėtų būti saugojamas naršyklėje. Numatytoji reikšmė 0 reiškia, kad bus laikoma tik egzistuojančioje sesijoje ir bus ištrinta naršyklės uždarymo momentu. Rekomenduojama nepatikimose aplinkose.';
+$strSetupLoginCookieStore_name = 'Prisijungimo slapuko saugojimas';
+$strSetupLoginCookieValidity_desc = 'Nustatyti prisijungimo slapuko galiojimo laiką (sekundžių tikslumu)';
+$strSetupLoginCookieValidityMsg = '[a@?page=form&formset=features#tab_Security]Prisijungimo slapuko galiojimas[/a] dažniausiai turėtų būti nustatytas 1800 sekundžių (30 minučių). Reikšmės ilgesnės negu 1800 gali kelti saugumo riziką kai kitas žmogus prisėda prie to kompo.';
+$strSetupLoginCookieValidity_name = 'Prisijungimo slapuko galiojimas';
+$strSetupMaxDbList_desc = 'Maksimalus skaičius rodomų duombazių kairiame rėmelyje ir duombazių sąraše';
+$strSetupMaxDbList_name = 'Didžiausias skaičius duombazių';
+$strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_desc = 'Didžiausias leistinas simbolių kiekis naudojamas SQL užklausai parodyti';
+$strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_name = 'Maksimalus SQL rodymo ilgis';
+$strSetupMaxRows_desc = 'Eilučių (įrašų) skaičius ekrane naršant rezultatų rinkinį. Jeigu rezultatų rinkinys turi daugiau eilučių, „Ankstesnis“ ir „Kitas“ saito nuorodos bus parodytos.';
+$strSetupMaxRows_name = 'Maksimalus skaičius eilučių rodymui';
+$strSetupMaxTableList_desc = 'Maksimalus skaičius lentelių rodomų lentelių sąraše';
+$strSetupMaxTableList_name = 'Didžiausias skaičius lentelių';
+$strSetupMemoryLimit_desc = 'Skaičius leidžiamų paskirti baitų scenarijui (skriptui), pvz., [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/kbd] neriboja)';
+$strSetupMemoryLimit_name = 'Atminties apribojimai';
 $strSetupNavigationBarIconic_desc = 'Use only icons, only text or both'; //to translate
-$strSetupNavigationBarIconic_name = 'Iconic navigation bar'; //to translate
-$strSetupNoServers = 'There are no configured servers'; //to translate
-$strSetupOBGzip_desc = 'use GZip output buffering for increased speed in HTTP transfers'; //to translate
-$strSetupOBGzip_name = 'GZip output buffering'; //to translate
+$strSetupNavigationBarIconic_name = 'Piktograminė navigacijos juostelė';
+$strSetupNoServers = 'Nėra jokių sukonfigūruotų serverių';
+$strSetupOBGzip_desc = 'naudoti GZip išvedimo buferiui tam, kad padidinti greitį HTTP persiuntimų';
+$strSetupOBGzip_name = 'GZip išvedimo buferis';
 $strSetupOptionNone = '- none -'; //to translate
 $strSetupOrder_desc = '[kbd]SMART[/kbd] - i.e. descending order for fields of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise'; //to translate
-$strSetupOrder_name = 'Default sorting order'; //to translate
-$strSetupPersistentConnections_desc = 'Use persistent connections to MySQL databases'; //to translate
-$strSetupPersistentConnections_name = 'Persistent connections'; //to translate
-$strSetupPropertiesIconic_desc = 'Use only icons, only text or both'; //to translate
-$strSetupPropertiesIconic_name = 'Iconic table operations'; //to translate
+$strSetupOrder_name = 'Numatytoji rikiavimo tvarka';
+$strSetupPersistentConnections_desc = 'Naudoti ilgalaikius prisijungimus prie MySQL duombazių';
+$strSetupPersistentConnections_name = 'Ilgalaikiai sujungimai';
+$strSetupPropertiesIconic_desc = 'Naudoti tik piktogramas (ikonas), tik tekstą arba abu';
+$strSetupPropertiesIconic_name = 'Piktograminės lentelių operacijos';
 $strSetupProtectBinary_desc = 'Disallow BLOB and BINARY fields from editing'; //to translate
 $strSetupProtectBinary_name = 'Protect binary fields'; //to translate
 $strSetupQueryHistoryDB_desc = 'Enable if you want DB-based query history (requires pmadb). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history (lost by window close).'; //to translate
-$strSetupQueryHistoryDB_name = 'Permanent query history'; //to translate
-$strSetupQueryHistoryMax_desc = 'How many queries are kept in history'; //to translate
-$strSetupQueryHistoryMax_name = 'Query history length'; //to translate
-$strSetupQueryWindowDefTab_desc = 'Tab displayed when opening a new query window'; //to translate
-$strSetupQueryWindowDefTab_name = 'Default query window tab'; //to translate
-$strSetupRecodingEngine_desc = 'Select which functions will be used for character set conversion'; //to translate
-$strSetupRecodingEngine_name = 'Recoding engine'; //to translate
-$strSetupRestoreDefaultValue = 'Restore default value'; //to translate
-$strSetupRevertErroneousFields = 'Try to revert erroneous fields to their default values'; //to translate
-$strSetupSaveDir_desc = 'Directory where exports can be saved on server'; //to translate
-$strSetupSaveDir_name = 'Save directory'; //to translate
-$strSetupServerAuthConfigMsg = 'You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username and password for auto-login, which is not a desirable option for live hosts. Anyone who knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly access your phpMyAdmin panel. Set [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]authentication type[/a] to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]http[/kbd].'; //to translate
-$strSetupServerExtensionMsg = 'You should use mysqli for performance reasons'; //to translate
-$strSetupServerNoPasswordMsg = 'You allow for connecting to the server without a password.'; //to translate
-$strSetupServersAdd = 'Add a new server'; //to translate
+$strSetupQueryHistoryDB_name = 'Nuolatinė užklausų istorija';
+$strSetupQueryHistoryMax_desc = 'Kiek užklausų laikoma istorijoje';
+$strSetupQueryHistoryMax_name = 'Užklausų istorijos ilgis';
+$strSetupQueryWindowDefTab_desc = 'Parodoma kortelė kai atidaromas naujas užklausos langas';
+$strSetupQueryWindowDefTab_name = 'Numatytoji užklausos lango kortelė';
+$strSetupRecodingEngine_desc = 'Pasirinkti kokios funkcijos bus naudojamos ženklų rinkinio (koduotės) konvertavimui';
+$strSetupRecodingEngine_name = 'Įrašymo varikliukas';
+$strSetupRestoreDefaultValue = 'Atstatyti numatytąsias reikšmes';
+$strSetupRevertErroneousFields = 'Pabandykite sugrąžinti klaidingų laukelių reikšmes sugrąžinti į numatytąsias';
+$strSetupSaveDir_desc = 'Katalogas kur eksportai gali būti išsaugomi serveryje';
+$strSetupSaveDir_name = 'Išsaugoti katalogą';
+$strSetupServerAuthConfigMsg = 'Jūs nustatėte [kbd]config[/kbd] identifikacijos tipą ir įtraukėte naudotojo vardą ir slaptažodį automatiniam prisijungimui, tai nėra pageidaujama realiems serveriams. Bet kas žinantis ar atspėjęs Jūsų phpMyAdmin saito adresą gali tiesiogiai prieiti prie Jūsų phpMyAdmin pultelio. Nustatyti [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]identifikacijos tipą[/a] į [kbd]slapukų[/kbd] arba [kbd]http[/kbd].';
+$strSetupServerExtensionMsg = 'Jūs turėtumėte naudoti mysqli dėl našumo (efektyvumo) priežasčių';
+$strSetupServerNoPasswordMsg = 'Jūs leidžiate prisijungti prie serverio be slaptažodžio.';
+$strSetupServersAdd = 'Pridėti naują serverį';
 $strSetupServers_AllowDeny_order_name = 'Host authentication order'; //to translate
-$strSetupServers_AllowDeny_rules_desc = 'Leave blank for defaults'; //to translate
+$strSetupServers_AllowDeny_rules_desc = 'Palikite tuščią nutylėtoms reikšmėms';
 $strSetupServers_AllowDeny_rules_name = 'Host authentication rules'; //to translate
-$strSetupServers_AllowNoPassword_name = 'Allow logins without a password'; //to translate
+$strSetupServers_AllowNoPassword_name = 'Leisti prisijungti be slaptažodžio';
 $strSetupServers_auth_swekey_config_desc = 'The path for the config file for [a at http://swekey.com]SweKey hardware authentication[/a] (not located in your document root; suggested: /etc/swekey.conf)'; //to translate
 $strSetupServers_auth_swekey_config_name = 'SweKey config file'; //to translate
 $strSetupServers_auth_type_desc = 'Authentication method to use'; //to translate
@@ -1321,25 +1321,25 @@ $strSetupServers_column_info_name = 'Column information table'; //to translate
 $strSetupServers_compress_desc = 'Compress connection to MySQL server'; //to translate
 $strSetupServers_compress_name = 'Compress connection'; //to translate
 $strSetupServers_connect_type_desc = 'How to connect to server, keep tcp if unsure'; //to translate
-$strSetupServers_controlpass_name = 'Control user password'; //to translate
-$strSetupServers_controluser_desc = 'A special MySQL user configured with limited permissions, more information available on [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]'; //to translate
-$strSetupServers_controluser_name = 'Control user'; //to translate
-$strSetupServers_CountTables_desc = 'Count tables when showing database list'; //to translate
-$strSetupServers_CountTables_name = 'Count tables'; //to translate
+$strSetupServers_controlpass_name = 'Kontroliuoti naudotojų slaptažodį';
+$strSetupServers_controluser_desc = 'Specialus MySQL naudotojas sukonfigūruotas su ribotom galimybėm, daugiau informacijos [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]';
+$strSetupServers_controluser_name = 'Kontroliuoti naudotoją';
+$strSetupServers_CountTables_desc = 'Suskaičiuoti lenteles kai rodomas duombazių sąrašas';
+$strSetupServers_CountTables_name = 'Suskaičiuoti lenteles';
 $strSetupServers_designer_coords_desc = 'Leave blank for no Designer support, suggested: [kbd]pma_designer_coords[/kbd]'; //to translate
 $strSetupServers_designer_coords_name = 'Designer table'; //to translate
 $strSetupServers_DisableIS_desc = 'More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]'; //to translate
 $strSetupServerSecurityInfoMsg = 'If you feel this is necessary, use additional protection settings - [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]host authentication[/a] settings and [a@?page=form&formset=features#tab_Security]trusted proxies list[/a]. However, IP-based protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to.'; //to translate
-$strSetupServersEdit = 'Edit server'; //to translate
-$strSetupServers_extension_desc = 'What PHP extension to use; you should use mysqli if supported'; //to translate
+$strSetupServersEdit = 'Redaguoti serverį';
+$strSetupServers_extension_desc = 'Kokius PHP plėtinius naudoti; Jūs turėtumėte naudoti mysqli jei palaikoma';
 $strSetupServers_hide_db_desc = 'Hide databases matching regular expression (PCRE)'; //to translate
-$strSetupServers_hide_db_name = 'Hide databases'; //to translate
+$strSetupServers_hide_db_name = 'Slėpti duombazes';
 $strSetupServers_history_desc = 'Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_history_name = 'SQL query history table'; //to translate
+$strSetupServers_history_name = 'SQL užklausų istorijos lentelė';
 $strSetupServers_host_desc = 'Hostname where MySQL server is running'; //to translate
-$strSetupServers_LogoutURL_name = 'Logout URL'; //to translate
-$strSetupServers_nopassword_desc = 'Try to connect without password'; //to translate
-$strSetupServers_nopassword_name = 'Connect without password'; //to translate
+$strSetupServers_LogoutURL_name = 'Atsijungimo nuoroda';
+$strSetupServers_nopassword_desc = 'Bandyti prisijungti be slaptažodžio';
+$strSetupServers_nopassword_name = 'Prisijungti be slaptažodžio';
 $strSetupServers_only_db_desc = 'You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want to use their literal instances, i.e. use \'my\_db\' and not \'my_db\''; //to translate
 $strSetupServers_only_db_name = 'Show only listed databases'; //to translate
 $strSetupServers_password_desc = 'Leave empty if not using config auth'; //to translate
@@ -1349,19 +1349,19 @@ $strSetupServers_pdf_pages_name = 'PDF schema: pages table'; //to translate
 $strSetupServers_pmadb_desc = 'Database used for relations, bookmarks, and PDF features. See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. Leave blank for no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]'; //to translate
 $strSetupServers_port_desc = 'Port on which MySQL server is listening, leave empty for default'; //to translate
 $strSetupServers_relation_desc = 'Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_relation_name = 'Relation table'; //to translate
+$strSetupServers_relation_name = 'Sąryšių lentelė';
 $strSetupServers_ShowDatabasesCommand_desc = 'SQL command to fetch available databases'; //to translate
-$strSetupServers_ShowDatabasesCommand_name = 'SHOW DATABASES command'; //to translate
+$strSetupServers_ShowDatabasesCommand_name = 'SHOW DATABASES komanda';
 $strSetupServers_SignonSession_desc = 'See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a] for an example'; //to translate
-$strSetupServers_SignonSession_name = 'Signon session name'; //to translate
-$strSetupServers_SignonURL_name = 'Signon URL'; //to translate
-$strSetupServerSslMsg = 'You should use SSL connections if your web server supports it'; //to translate
+$strSetupServers_SignonSession_name = 'Prisijungimo sesijos vardas';
+$strSetupServers_SignonURL_name = 'Prisijungimo adresas';
+$strSetupServerSslMsg = 'Jūs turėtumėte naudoti SSL prisijungimus jeigu Jūsų serveris juos palaiko';
 $strSetupServers_socket_desc = 'Socket on which MySQL server is listening, leave empty for default'; //to translate
-$strSetupServers_socket_name = 'Server socket'; //to translate
-$strSetupServers_ssl_desc = 'Enable SSL for connection to MySQL server'; //to translate
-$strSetupServers_ssl_name = 'Use SSL'; //to translate
+$strSetupServers_socket_name = 'Serverio prievadas (socket)';
+$strSetupServers_ssl_desc = 'Įjungti SSL susijungimams prie MySQL serverio';
+$strSetupServers_ssl_name = 'Naudoti SSL';
 $strSetupServers_table_coords_desc = 'Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_table_coords[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_table_coords_name = 'PDF schema: table coordinates'; //to translate
+$strSetupServers_table_coords_name = 'PDF schema: lentelės koordinatės';
 $strSetupServers_table_info_desc = 'Table to describe the display fields, leave blank for no support; suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]'; //to translate
 $strSetupServers_table_info_name = 'Display fields table'; //to translate
 $strSetupServers_user_desc = 'Leave empty if not using config auth'; //to translate
@@ -1370,71 +1370,71 @@ $strSetupServers_verbose_desc = 'A user-friendly description of this server. Lea
 $strSetupServers_verbose_check_desc = 'Disable if you know that your pma_* tables are up to date. This prevents compatibility checks and thereby increases performance'; //to translate
 $strSetupServers_verbose_check_name = 'Verbose check'; //to translate
 $strSetupServers_verbose_name = 'Verbose name of this server'; //to translate
-$strSetupSetValue = 'Set value: %s'; //to translate
+$strSetupSetValue = 'Nustatyti reikšmę: %s';
 $strSetupShowAll_desc = 'Whether a user should be displayed a "show all (records)" button'; //to translate
-$strSetupShowAll_name = 'Allow to display all the rows'; //to translate
-$strSetupShowCreateDb_name = 'Show create database form'; //to translate
-$strSetupShowForm = 'Show form'; //to translate
-$strSetupShowFunctionFields_desc = 'Display the function fields in edit/insert mode'; //to translate
-$strSetupShowFunctionFields_name = 'Show function fields'; //to translate
-$strSetupShowHiddenMessages = 'Show hidden messages (#MSG_COUNT)'; //to translate
+$strSetupShowAll_name = 'Leisti rodyti visas eilutes (įrašus)';
+$strSetupShowCreateDb_name = 'Rodyti duombazės sukūrimo formą';
+$strSetupShowForm = 'Rodyti formą';
+$strSetupShowFunctionFields_desc = 'Rodyti funkcijų laukelius redagavimo/įterpimo režime';
+$strSetupShowFunctionFields_name = 'Rodyti funkcijų laukelius';
+$strSetupShowHiddenMessages = 'Rodyti paslėptas žinutes (#MSG_COUNT)';
 $strSetupShowChgPassword_desc = 'Please note that enabling this has no effect with [kbd]config[/kbd] authentication mode because the password is hard coded in the configuration file; this does not limit the ability to execute the same command directly'; //to translate
-$strSetupShowChgPassword_name = 'Show password change form'; //to translate
-$strSetupShowPhpInfo_desc = 'Shows link to [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] output'; //to translate
-$strSetupShowPhpInfo_name = 'Show phpinfo() link'; //to translate
-$strSetupShowServerInfo_name = 'Show detailed MySQL server information'; //to translate
+$strSetupShowChgPassword_name = 'Rodyti slaptažodžio keitimo formą';
+$strSetupShowPhpInfo_desc = 'Rodyti nuorodą į [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] išvedimą';
+$strSetupShowPhpInfo_name = 'Rodyti phpinfo() nuorodą';
+$strSetupShowServerInfo_name = 'Rodyti išsamią MySQL serverio informaciją';
 $strSetupShowSQL_desc = 'Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed'; //to translate
-$strSetupShowSQL_name = 'Show SQL queries'; //to translate
-$strSetupShowStats_desc = 'Allow to display database and table statistics (eg. space usage)'; //to translate
-$strSetupShowStats_name = 'Show statistics'; //to translate
+$strSetupShowSQL_name = 'Rodyti SQL užklausas';
+$strSetupShowStats_desc = 'Leisti rodyti duombazių ir lentelių statistiką (pavyzdžiui vietos naudojimą)';
+$strSetupShowStats_name = 'Rodyti statistika';
 $strSetupShowTooltipAliasDB_desc = 'If tooltips are enabled and a database comment is set, this will flip the comment and the real name'; //to translate
-$strSetupShowTooltipAliasDB_name = 'Display database comment instead of its name'; //to translate
+$strSetupShowTooltipAliasDB_name = 'Rodyti duombazės komentarą vietoje jos pavadinimo';
 $strSetupShowTooltipAliasTB_desc = 'When setting this to [kbd]nested[/kbd], the alias of the table name is only used to split/nest the tables according to the $cfg[\'LeftFrameTableSeparator\'] directive, so only the folder is called like the alias, the table name itself stays unchanged'; //to translate
-$strSetupShowTooltipAliasTB_name = 'Display table comment instead of its name'; //to translate
+$strSetupShowTooltipAliasTB_name = 'Rodyti lentelės komentarą vietoj jos pavadinimo';
 $strSetupShowTooltip_name = 'Display table comments in tooltips'; //to translate
 $strSetupSkipLockedTables_desc = 'Mark used tables and make it possible to show databases with locked tables'; //to translate
-$strSetupSkipLockedTables_name = 'Skip locked tables'; //to translate
+$strSetupSkipLockedTables_name = 'Praleisti užrakintas lenteles';
 $strSetupSQLQuery_Validate_name = 'Validate SQL'; //to translate
 $strSetupSuggestDBName_desc = 'Suggest a database name on the "Create Database" form (if possible) or keep the text field empty'; //to translate
-$strSetupSuggestDBName_name = 'Suggest new database name'; //to translate
+$strSetupSuggestDBName_name = 'Pasiūlyti naują duombazės pavadinimą';
 $strSetupTrustedProxies_desc = 'Input proxies as [kbd]IP: trusted HTTP header[/kbd]. The following example specifies that phpMyAdmin should trust a HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) header coming from the proxy 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]'; //to translate
 $strSetupTrustedProxies_name = 'List of trusted proxies for IP allow/deny'; //to translate
 $strSetupUploadDir_desc = 'Directory on server where you can upload files for import'; //to translate
-$strSetupUploadDir_name = 'Upload directory'; //to translate
-$strSetupUseDbSearch_desc = 'Allow for searching inside the entire database'; //to translate
-$strSetupUseDbSearch_name = 'Use database search'; //to translate
+$strSetupUploadDir_name = 'Įkelties katalogas';
+$strSetupUseDbSearch_desc = 'Leisti paiešką visoje vidinėje duombazėje';
+$strSetupUseDbSearch_name = 'Naudoti duombazės paiešką';
 $strSetupVerboseMultiSubmit_desc = 'Show affected rows of each statement on multiple-statement queries. See libraries/import.lib.php for defaults on how many queries a statement may contain.'; //to translate
 $strSetupVerboseMultiSubmit_name = 'Verbose multiple statements'; //to translate
-$strSetupVersionCheckDataError = 'Reading of version failed. Maybe you\'re offline or the upgrade server does not respond.'; //to translate
-$strSetupVersionCheckInvalid = 'Got invalid version string from server'; //to translate
-$strSetupVersionCheckLink = 'Check for latest version'; //to translate
-$strSetupVersionCheckNewAvailable = 'A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider upgrading. The newest version is %s, released on %s.'; //to translate
+$strSetupVersionCheckDataError = 'Nepavyko nuskaityti versijos. Galbūt Jūs esate atsijungęs arba serveris neatsako.';
+$strSetupVersionCheckInvalid = 'Gautas netinkamas versijos formatas iš serverio';
+$strSetupVersionCheckLink = 'Patikrinti ar naujausia versija';
+$strSetupVersionCheckNewAvailable = 'Nauja phpMyAdmin versija prieinama ir Jūs turėtumėte apsvarstyti atnaujinimą. Naujausia versija yra %s, išleista %s.';
 $strSetupVersionCheckNewAvailableSvn = 'You are using subversion version, run [kbd]svn update[/kbd] :-)[br]The latest stable version is %s, released on %s.'; //to translate
-$strSetupVersionCheckNone = 'No newer stable version is available'; //to translate
-$strSetupVersionCheckUnparsable = 'Unparsable version string'; //to translate
+$strSetupVersionCheckNone = 'Prieinama naujesnė stabili versija';
+$strSetupVersionCheckUnparsable = 'Nesuprantama versijos eilutė';
 $strSetupVersionCheckWrapperError = 'Neither URL wrapper nor CURL is available. Version check is not possible.'; //to translate
 $strSetupZipDump_desc = 'Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] compression for import and export operations'; //to translate
-$strSetupZipDumpExportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip compression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this system.'; //to translate
-$strSetupZipDumpImportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this system.'; //to translate
-$strShowBinaryContentsAsHex = 'Show binary contents as HEX'; //to translate
-$strShowBinaryContents = 'Rodyti dvejetainių laukų turinį'; //to translate
-$strShowBLOBContents = 'Rodyti BLOB laukų turinį'; //to translate
-$strShowHideLeftMenu = 'Show/Hide left menu'; //to translate
-$strShowingBookmark = 'Showing bookmark'; //to translate
-$strShowKeys = 'Only show keys'; //to translate
-$strShowMasterStatus = 'Show master status'; //to translate
-$strShowOpenTables = 'Show open tables'; //to translate
+$strSetupZipDumpExportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip glaudinimas[/a] reikalauja funkcijų (%s) kurių nėra Jūsų sistemoje.';
+$strSetupZipDumpImportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip išskleidimas[/a] reikalauja funkcijų (%s) kurių nėra Jūsų sistemoje.';
+$strShowBinaryContentsAsHex = 'Rodyti dvejetainį turinį kaip HEX (šešioliktainį)';
+$strShowBinaryContents = 'Rodyti dvejetainį turinį';
+$strShowBLOBContents = 'Rodyti BLOB turinį';
+$strShowHideLeftMenu = 'Rodyti/slėpti kairį meniu';
+$strShowingBookmark = 'Rodomos žymelės';
+$strShowKeys = 'Rodyti tik raktus';
+$strShowMasterStatus = 'Rodyti pagrindinio serverio būklę';
+$strShowOpenTables = 'Rodyti atidarytas lenteles';
 $strShowSlaveHosts = 'Show slave hosts'; //to translate
-$strShowSlaveStatus = 'Show slave status'; //to translate
+$strShowSlaveStatus = 'Rodyti pavaldinio būklę';
 $strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache but that exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store statements from the transaction.'; //to translate
 $strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'The number of transactions that used the temporary binary log cache.'; //to translate
 $strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'The number of temporary tables on disk created automatically by the server while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-based instead of disk-based.'; //to translate
-$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'How many temporary files mysqld has created.'; //to translate
+$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Kiek laikinųjų failų mysqld sukūrė.';
 $strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'The number of in-memory temporary tables created automatically by the server while executing statements.'; //to translate
 $strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred (probably duplicate key).'; //to translate
 $strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread.'; //to translate
 $strShowStatusDelayed_writesDescr = 'The number of INSERT DELAYED rows written.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_commitDescr = 'The number of internal COMMIT statements.'; //to translate
+$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Vidinių COMMIT užklausų skaičius.';
 $strShowStatusHandler_deleteDescr = 'The number of times a row was deleted from a table.'; //to translate
 $strShowStatusHandler_discoverDescr = 'The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a table with a given name. This is called discovery. Handler_discover indicates the number of time tables have been discovered.'; //to translate
 $strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'The number of times the first entry was read from an index. If this is high, it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed.'; //to translate
@@ -1443,7 +1443,7 @@ $strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'The number of requests to read the next
 $strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'The number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC.'; //to translate
 $strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or you have joins that don\'t use keys properly.'; //to translate
 $strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'The number of requests to read the next row in the data file. This is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.'; //to translate
-$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'The number of internal ROLLBACK statements.'; //to translate
+$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Vidinių ROLLBACK užklausų skaičius.';
 $strShowStatusHandler_updateDescr = 'The number of requests to update a row in a table.'; //to translate
 $strShowStatusHandler_writeDescr = 'The number of requests to insert a row in a table.'; //to translate
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'The number of pages containing data (dirty or clean).'; //to translate
@@ -1529,72 +1529,72 @@ $strShowStatusThreads_cachedDescr = 'The number of threads in the thread cache.
 $strShowStatusThreads_connectedDescr = 'The number of currently open connections.'; //to translate
 $strShowStatusThreads_createdDescr = 'The number of threads created to handle connections. If Threads_created is big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this doesn\'t give a notable performance improvement if you have a good thread implementation.)'; //to translate
 $strShowStatusThreads_runningDescr = 'The number of threads that are not sleeping.'; //to translate
-$strSlaveConfigure = 'Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If not, please add the following line into [mysqld] section:'; //to translate
-$strSmallBigAll = 'Small/Big All'; //to translate
-$strSnapToGrid = 'Snap to grid'; //to translate
-$strSocket = 'Socket'; //to translate
+$strSlaveConfigure = 'Įsitikinkite, kad server-id yra unikalus Jūsų konfigūraciniame faile (my.cnf). Jei ne tada prašome įdėti sekančią eilutę į [mysqld] skiltį:';
+$strSmallBigAll = 'Mažinti/didinti visus';
+$strSnapToGrid = 'Pritraukti prie tinklelio';
+$strSocket = 'Prievadas (socket)';
 $strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
-$strStart = 'Start'; //to translate
-$strStatic = 'static'; //to translate
+$strStart = 'Paleisti';
+$strStatic = 'pastovus';
 $strStatisticsOverrun = 'On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as reported by the MySQL server may be incorrect.'; //to translate
-$strStop = 'Stop'; //to translate
+$strStop = 'Sustabdyti';
 $strStructureDiff = 'Structure Difference' ; //to translate
-$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
-$strStructureLC = 'structure'; //to translate
-$strStructureSyn = 'Structure Synchronization'; //to translate
-$strSuhosin = 'Server running with Suhosin. Please refer to %sdocumentation%s for possible issues.'; //to translate
-$strSwekeyAuthenticating = 'Authenticating...'; //to translate
-$strSwekeyAuthFailed = 'Hardware authentication failed'; //to translate
-$strSwekeyNoKeyId = 'File %s does not contain any key id'; //to translate
-$strSwekeyNoKey = 'No valid authentication key plugged'; //to translate
-$strSynchronizationNote = 'Target database will be completely synchronized with source database. Source database will remain unchanged.'; //to translate
+$strStructureForView = 'Struktūra peržiūrėjimui';
+$strStructureLC = 'struktūra';
+$strStructureSyn = 'Struktūros sinchronizacija';
+$strSuhosin = 'Serveris veikia su Suhosin. Prašome perskaityti %sdokumentaciją%s dėl galimų problemų.';
+$strSwekeyAuthenticating = 'Nustatomas tapatumas...';
+$strSwekeyAuthFailed = 'Aparatūros atpažinimas nepavyko';
+$strSwekeyNoKeyId = 'Failas %s neturi jokio raktinio id';
+$strSwekeyNoKey = 'Prijungtas netinkamas atpažinimo raktas';
+$strSynchronizationNote = 'Paskirta duombazė bus pilnai susinchronizuota su pirmine duombaze. Pirminė duombazė išliks nepakeista.';
 
-$strTableApplyIndex = 'Apply index(s)'; //to translate
+$strTableApplyIndex = 'Keisti žurnalą(us) (indeksą)';
 $strTableDeleteRows = 'Would you like to delete all the previous rows from target tables?'; //to translate
-$strTableHasBeenCreated = 'Table %1$s has been created.'; //to translate
-$strTableRemoveColumn = 'Remove column(s)'; //to translate
-$strTableRemoveIndex = 'Remove index(s)'; //to translate
-$strTableUpdateRow = 'Update row(s)'; //to translate
+$strTableHasBeenCreated = 'Sukurta %1$s lentelė.';
+$strTableRemoveColumn = 'Pašalinti stulpelį(-ius)';
+$strTableRemoveIndex = 'Pašalinti žurnalą(us) (indeksą)';
+$strTableUpdateRow = 'Atnaujinti eilutę(es)';
 $strTargetDatabaseHasBeenSynchronized = 'Target database has been synchronized with source database'; //to translate
-$strTempData = 'Temporary data'; //to translate
+$strTempData = 'Laikini duomenys';
 $strTexyText = 'Texy! text'; //to translate
-$strThemeNoPreviewAvailable = 'No preview available.'; //to translate
-$strThemeNoValidImgPath = 'No valid image path for theme %s found!'; //to translate
-$strThemePathNotFound = 'Theme path not found for theme %s!'; //to translate
-$strThreads = 'Threads'; //to translate
-$strTimeoutInfo = 'Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d.'; //to translate
-$strTimeoutNothingParsed = 'However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won\'t be able to finish this import unless you increase php time limits.'; //to translate
-$strTimeoutPassed = 'Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume.'; //to translate
-$strToFromPage = 'to/from page'; //to translate
-$strToggleSmallBig = 'Toggle small/big'; //to translate
-$strToSelectRelation = 'To select relation, click :'; //to translate
+$strThemeNoPreviewAvailable = 'Peržiūra negalima.';
+$strThemeNoValidImgPath = 'Nerasta tinkamo paveiksliukų kelio temai %s!';
+$strThemePathNotFound = 'Kelias iki temos nerastas temai %s!';
+$strThreads = 'Gijos';
+$strTimeoutInfo = 'Ankstesnio importavimo laikas baigėsi, po pakartotino to pačio failo išsiuntimo bus tęsiama nuo %d.';
+$strTimeoutNothingParsed = 'Deja per paskutinį paleidimą jokie nauji duomenys nebuvo nagrinėti, tai dažniausiai reiškia, kad phpMyAdmin negali baigti importuoti nebent Jūs padidintumėte PHP laiko limitą.';
+$strTimeoutPassed = 'Baigėsi skripto vykdymui skirtas laikas, jeigu norite pabaigti importuoti prašome dar kartą siųsti tą patį failą ir importavimas bus tęsiamas.';
+$strToFromPage = 'į/iš puslapio';
+$strToggleSmallBig = 'Suskleisti/Išskleisti';
+$strToSelectRelation = 'Sąryšio pasirinkimui, paspauskite:';
 $strTrackingActivated = 'Tracking of %s.%s is activated.'; //to translate
-$strTrackingActivateNow = 'Activate now'; //to translate
+$strTrackingActivateNow = 'Aktyvuoti dabar';
 $strTrackingActivateTrackingFor = 'Activate tracking for %s.%s'; //to translate
-$strTrackingCommentOut = 'Comment out these two lines if you do not need them.'; //to translate
-$strTrackingCreateVersion = 'Create version'; //to translate
+$strTrackingCommentOut = 'Užkomentuokite (panaikinkite) šias dvi eilutes jeigu Jums jų nereikia.';
+$strTrackingCreateVersion = 'Sukurti versiją';
 $strTrackingCreateVersionOf = 'Create version %s of %s.%s'; //to translate
-$strTrackingDatabaseLog = 'Database Log'; //to translate
+$strTrackingDatabaseLog = 'Duombazės žurnalas (log)';
 $strTrackingDataDefinitionStatement = 'Data definition statement'; //to translate
 $strTrackingDataManipulationStatement = 'Data manipulation statement'; //to translate
-$strTrackingDeactivateNow = 'Deactivate now'; //to translate
+$strTrackingDeactivateNow = 'Deaktyvuoti dabar';
 $strTrackingDeactivateTrackingFor = 'Deactivate tracking for %s.%s'; //to translate
-$strTrackingExportAs = 'Export as %s'; //to translate
+$strTrackingExportAs = 'Eksportuoti kaip %s';
 $strTrackingIsActive = 'Tracking is active.'; //to translate
 $strTrackingIsNotActive = 'Tracking is not active.'; //to translate
 $strTrackingMechanism = 'Tracking Mechanism'; //to translate
 $strTrackingReportForTable = 'Tracking report for table `%s`'; //to translate
 $strTrackingReport = 'Tracking report'; //to translate
 $strTrackingShowLogDateUsers = 'Show %s with dates from %s to %s by user %s %s'; //to translate
-$strTrackingShowVersions = 'Show versions'; //to translate
+$strTrackingShowVersions = 'Rodyti versijas';
 $strTrackingSQLDumpFile = 'SQL dump (file download)'; //to translate
 $strTrackingSQLDump = 'SQL dump'; //to translate
 $strTrackingSQLExecutionAlert = 'This option will replace your table and contained data.'; //to translate
 $strTrackingSQLExported = 'SQL statements exported. Please copy the dump or execute it.'; //to translate
 $strTrackingStatements = 'Tracking statements'; //to translate
-$strTrackingStatusActive = 'active'; //to translate
-$strTrackingStatusNotActive = 'not active'; //to translate
-$strTrackingStructureSnapshot = 'Structure snapshot'; //to translate
+$strTrackingStatusActive = 'aktyvus';
+$strTrackingStatusNotActive = 'neaktyvus';
+$strTrackingStructureSnapshot = 'Momentinė struktūros kopija';
 $strTrackingTrackDDStatements = 'Track these data definition statements:'; //to translate
 $strTrackingTrackDMStatements = 'Track these data manipulation statements:'; //to translate
 $strTrackingTrackedTables = 'Tracked tables'; //to translate
@@ -1609,25 +1609,25 @@ $strTrackingYouCanExecute = 'You can execute the dump by creating and using a te
 $strTransactionCoordinator = 'Transaction coordinator'; //to translate
 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles).'; //to translate
 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a different date/time format string. Third option determines whether you want to see local date or UTC one (use "local" or "utc" strings) for that. According to that, date format has different value - for "local" see the documentation for PHP\'s strftime() function and for "utc" it is done using gmdate() function.'; //to translate
-$strTransformation_text_plain__sql = 'Formats text as SQL query with syntax highlighting.'; //to translate
+$strTransformation_text_plain__sql = 'Suformuoja tekstą kaip SQL užklausą su sintaksės paryškinimais.';
 $strTriggers = 'Triggers'; //to translate
 
-$strUnsupportedCompressionDetected = 'You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support for it is not implemented or disabled by your configuration.'; //to translate
-$strUploadErrorCantWrite = 'Failed to write file to disk.'; //to translate
-$strUploadErrorExtension = 'File upload stopped by extension.'; //to translate
-$strUploadErrorFormSize = 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.'; //to translate
-$strUploadErrorIniSize = 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.'; //to translate
-$strUploadErrorNoTempDir = 'Missing a temporary folder.'; //to translate
-$strUploadErrorPartial = 'The uploaded file was only partially uploaded.'; //to translate
-$strUploadErrorUnknown = 'Unknown error in file upload.'; //to translate
-$strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
-$strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
+$strUnsupportedCompressionDetected = 'Jūs bandote įkelti failą su nepalaikomu glaudinimu (%s). Palaikymas gali būti neįgyvendintas arba išjungtas Jūsų konfigūracijoje.';
+$strUploadErrorCantWrite = 'Nepavyko įrašyti failo į diską.';
+$strUploadErrorExtension = 'Failo įkėlimas sustabdytas dėl failo plėtinio (galūnės).';
+$strUploadErrorFormSize = 'Įkeltas failas viršija MAX_FILE_SIZE nurodymą kuris buvo nustatytas HTML formoje.';
+$strUploadErrorIniSize = 'Įkeltas failas viršija upload_max_filesize nurodymą faile php.ini.';
+$strUploadErrorNoTempDir = 'Trūksta laikino katalogo.';
+$strUploadErrorPartial = 'Įkeltas failas buvo dalinai (nepilnai) įkeltas';
+$strUploadErrorUnknown = 'Nežinoma klaida failų įkėlime.';
+$strUploadLimit = 'Jūs tikriausiai bandėte įkelti per didelį failą. Prašome perskaityti %sdokumentaciją%s būdams kaip apeiti šį apribojimą.';
+$strUploadsNotAllowed = 'Failų įkeltis neleidžiama šiame serveryje.';
 
 $strViewHasAtLeast = 'This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
-$strViewName = 'VIEW name'; //to translate
+$strViewName = 'VIEW vardas';
 
-$strXMLError = 'The XML file spe
cified was either malformed or incomplete. Please correct the issue and try again.'; //to translate
-$strXMLExportContents = 'Export contents'; //to translate
+$strXMLError = 'XML failo specifikacija yra neteisinga arba neišbaigta. Prašome pataisyti klaidas ir bandyti dar kartą.';
+$strXMLExportContents = 'Eksportuoti turinį';
 $strXMLExportStructs = 'Export Structure Schemas (recommended)'; //to translate
 $strXMLExportTriggers = 'Export triggers'; //to translate
 $strXMLExportViews = 'Export views'; //to translate
diff --git a/lang/slovenian-utf-8.inc.php b/lang/slovenian-utf-8.inc.php
index 96c1fd3..793334e 100644
--- a/lang/slovenian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/slovenian-utf-8.inc.php
@@ -127,13 +127,13 @@ $strCaseSensitive = 'razlikuj velike in male črke';
 $strCentralEuropean = 'Centralno evropsko';
 $strClickToSelect = 'Kliknite za označitev';
 $strClickToUnselect = 'Kliknite za odznačitev';
-$strColComFeat = 'Prikazovanje komentarjev stolpcev';
+$strColComFeat = 'Prikazovanje pripomb stolpcev';
 $strCollation = 'Pravilo za razvrščanje znakov';
 $strColumnNames = 'Imena stolpcev';
 $strColumnPrivileges = 'Privilegiji tipični za stolpec';
 $strCommand = 'Ukaz';
-$strComment = 'Komentar';
-$strComments = 'Komentarji';
+$strComment = 'Pripomba';
+$strComments = 'Pripombe';
 $strCompleteInserts = 'Popolne poizvedbe insert';
 $strCompression = 'Stiskanje';
 $strCompressionWillBeDetected = 'Stiskanje uvožene datoteke bo samodejno zaznano iz: %s';
@@ -217,7 +217,7 @@ $strDataOnly = 'Samo podatki';
 $strDataPages = 'Strani, ki vsebujejo podatke';
 $strData = 'Podatki';
 $strDataSyn = 'Sinhronizacija podatkov';
-$strDBComment = 'Komentar zbirke podatkov: ';
+$strDBComment = 'Pripomba zbirke podatkov: ';
 $strDBCopy = 'Kopiraj zbirko podatkov v';
 $strDbIsEmpty = 'Zbirka podatkov se zdi prazna!';
 $strDbPrivileges = 'Privilegiji tipični za podatkovno zbirko';
@@ -430,7 +430,7 @@ $strInvalidCSVParameter = 'Neveljavni parameter za uvoz CSV: %s';
 $strInvalidDatabase = 'Neveljavna zbirka podatkov';
 $strInvalidFieldAddCount = 'Dodati morate vsaj eno polje.';
 $strInvalidFieldCount = 'Tabele morajo imeti vsaj eno polje.';
-$strInvalidLDIImport = 'Ta vtičnik ne podpira kompresiranih uvozov!';
+$strInvalidLDIImport = 'Ta vtičnik ne podpira stisnjenih uvozov!';
 $strInvalidRowNumber = '%d ni veljavna številka vrstice.';
 $strInvalidServerHostname = 'Neveljavno ime gostitelja za strežnik %1$s. Prosim, preglejte svojo konfiguracijo.';
 $strInvalidTableName = 'Neveljavno ime tabele';
@@ -1072,7 +1072,7 @@ $strSetupServers_auth_type_desc = 'Način overovitve za uporabo';
 $strSetupServers_auth_type_name = 'Vrsta overovitve';
 $strSetupServers_bookmarktable_desc = 'Pustite prazno, če ne želite podpore [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]zaznamkov[/a]; predlagano: [kbd]pma_bookmark[/kbd]';
 $strSetupServers_bookmarktable_name = 'Tabela zaznamkov';
-$strSetupServers_column_info_desc = 'Pustite prazno, če ne želite komentarjev/vrst mime stolpcev; predlagano: [kbd]pma_column_info[/kbd]';
+$strSetupServers_column_info_desc = 'Pustite prazno, če ne želite pripomb/vrst mime stolpcev; predlagano: [kbd]pma_column_info[/kbd]';
 $strSetupServers_column_info_name = 'Tabela informacij stolpcev';
 $strSetupServers_compress_desc = 'Stisni povezavo s strežnikom MySQL';
 $strSetupServers_compress_name = 'Stisni povezavo';
@@ -1145,11 +1145,11 @@ $strSetupShowSQL_desc = 'Določi, ali se naj poizvedbe SQL, ki jih ustvari phpMy
 $strSetupShowSQL_name = 'Pokaži poizvedbe SQL';
 $strSetupShowStats_desc = 'Dovoli prikaz statistike zbirke podatkov in tabele (npr. poraba prostora)';
 $strSetupShowStats_name = 'Pokaži statistiko';
-$strSetupShowTooltipAliasDB_desc = 'Če so zaslonski namigi omogočeni in ima zbirka podatkov določen komentar, bo to zamenjalo komentar in pravo ime';
-$strSetupShowTooltipAliasDB_name = 'Prikaži komentar zbirke podatkov namesto njenega imena';
+$strSetupShowTooltipAliasDB_desc = 'Če so zaslonski namigi omogočeni in ima zbirka podatkov določeno pripombo, bo to zamenjalo pripombo in pravo ime';
+$strSetupShowTooltipAliasDB_name = 'Prikaži pripombo zbirke podatkov namesto njenega imena';
 $strSetupShowTooltipAliasTB_desc = 'Ko je nastavljeno na [kbd]nested[/kbd], je pridevek imena tabele uporabljen samo za razdružitev/združitev tabel v skladu z določilom $cfg[\'LeftFrameTableSeparator\'], zato je samo mapa imenovana kot pridevek, sama imena tabel pa ostanejo nespremenjena';
-$strSetupShowTooltipAliasTB_name = 'Prikaži komentar tabele namesto njenega imena';
-$strSetupShowTooltip_name = 'Prikaži komentarje tabel v zaslonskih namigih';
+$strSetupShowTooltipAliasTB_name = 'Prikaži pripombo tabele namesto njenega imena';
+$strSetupShowTooltip_name = 'Prikaži pripombe tabel v zaslonskih namigih';
 $strSetupSkipLockedTables_desc = 'Označi uporabljene tabele in omogoči prikaz zbirk podatkov z zaklenjenimi tabelami';
 $strSetupSkipLockedTables_name = 'Preskoči zaklenjene tabele';
 $strSetupSQLQuery_Edit_name = 'Uredi';
@@ -1378,7 +1378,7 @@ $strTableAlreadyExists = 'Tabela %s že obstaja!';
 $strTableAlterColumn = 'Spremeni stolpec(-ce)';
 $strTableAlteredSuccessfully = 'Tabela %1$s je bila uspešno spremenjena';
 $strTableApplyIndex = 'Uveljavi indeks(e)';
-$strTableComments = 'Komentar tabele';
+$strTableComments = 'Pripomba tabele';
 $strTableDeleteRows = 'Ali želite izbrisati vse prejšnje vrstice iz ciljnih tabel?';
 $strTableEmpty = 'Ime tabele je prazno!';
 $strTableHasBeenCreated = 'Tabela %1$s je ustvarjena.';
@@ -1501,7 +1501,7 @@ $strUpdatePrivMessage = 'Posodobili ste privilegije za %s.';
 $strUpdateProfileMessage = 'Profil je posodobljen.';
 $strUpdateQuery = 'Osveži poizvedbo';
 $strUpdComTab = 'Navodila za posodobitev tabele column_comments najdete v dokumentaciji';
-$strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi v verzijo %s ali novejšo.';
+$strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi na različico %s ali novejšo.';
 $strUploadErrorCantWrite = 'Pisanje datoteke na disk je spodletelo.';
 $strUploadErrorExtension = 'Nalaganje datoteke je ustavila razširitev.';
 $strUploadErrorFormSize = 'Naložena datotek presega napotek MAX_FILE_SIZE, ki je bil določen v obrazcu HTML.';
diff --git a/lang/turkish-utf-8.inc.php b/lang/turkish-utf-8.inc.php
index 1ffc70e..70a31a0 100644
--- a/lang/turkish-utf-8.inc.php
+++ b/lang/turkish-utf-8.inc.php
@@ -26,7 +26,7 @@ $datefmt = '%d %B %Y saat %H:%M:%S';
 $timespanfmt = '%s gün, %s saat, %s dakika ve %s saniye';
 
 $strAbortedClients = 'İptal edilen';
-$strAccessDeniedCreateConfig = 'Muhtemelen bunun sebebi yapılandırma dosyasını oluşturmadığınız içindir. Bir tane oluşturmak için %1$skurulum programcığı%2$s kullanmak isteyebilirsiniz.';
+$strAccessDeniedCreateConfig = 'Muhtemelen bunun sebebi yapılandırma dosyasını oluşturmadığınız içindir. Bir tane oluşturmak için %1$skur programcığı%2$s kullanmak isteyebilirsiniz.';
 $strAccessDenied = 'Erişim engellendi';
 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin MySQL sunucusuna bağlanmayı denedi ama sunucu bağlantıyı reddetti. Yapılandırmanızdaki anamakine (host) adresini, kullanıcı adını ve parolayı kontrol edin ve MySQL sunucusu yöneticisi tarafından verilen bilgiyle uyuştuğundan emin olun.';
 $strAction = 'Eylem';
@@ -160,7 +160,7 @@ $strConstraintsForDumped = 'Dökümü yapılmış tablolar için kısıtlamalar'
 $strConstraintsForTable = 'Tablo kısıtlamaları';
 $strControluserFailed = 'Yapılandırmanız içinde tanımlanmış denetim kullanıcıları için bağlantı başarısız.';
 $strCookiesRequired = 'Bu kısmı geçmek için tanımlama bilgileri (cookies) açık olmalı.';
-$strCopyDatabaseOK = '%s veritabanı %s\'e kopyalandı';
+$strCopyDatabaseOK = '%s veritabanı %s veritabanına kopyalandı';
 $strCopy = 'Kopyala';
 $strCopyTableOK = '%s tablosu %s üzerine kopyalandı.';
 $strCopyTableSameNames = 'Tablo aynısına kopyalanamıyor!';
@@ -183,7 +183,7 @@ $strCreateUserDatabaseName = 'Aynı isimle veritabanı oluştur ve tüm yetkiler
 $strCreateUserDatabaseNone = 'Yok';
 $strCreateUserDatabasePrivileges = '"%s" veritabanı üzerindeki tüm yetkileri ver';
 $strCreateUserDatabaseWildcard = 'Joker isimlere tüm yetkileri ver (kullanıcıadı\_%)';
-$strCreationDates = 'Oluşturma/Güncelleme/Kontrol tarihleri';
+$strCreationDates = 'Oluşturma/Güncelleme/Denetleme tarihleri';
 $strCriteria = 'Kriter';
 $strCroatian = 'Hırvatça';
 $strCSV = 'CSV';
@@ -278,9 +278,9 @@ $strDoYouReally = 'Bunu uygulamak istiyor musunuz: ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Bütün bir veritabanını YOK ETMEK üzeresiniz!';
 $strDrop = 'Kaldır';
 $strDropUsersDb = 'Kullanıcılarla aynı isimlerde olan veritabanlarını kaldır.';
-$strDumpAllRows = 'Tüm satırları yığınla';
+$strDumpAllRows = 'Tüm satırları dökümle';
 $strDumpingData = 'Tablo döküm verisi';
-$strDumpSaved = 'Döküm dosyası %s dosyasına kaydedildi.';
+$strDumpSaved = 'Döküm, %s dosyasına kaydedildi.';
 $strDumpXRows = '%s satır dökümü, %s. kayıttan başlıyor.';
 $strDynamic = 'değişken';
 
@@ -380,7 +380,7 @@ $strHaveBeenSynchronized = 'Seçili hedef tablolar kaynak tablolar ile eşitlend
 $strHaveToShow = 'Görüntülemek için en az bir sütun seçmelisiniz';
 $strHebrew = 'İbranice';
 $strHelp = 'Yardım';
-$strHexForBLOB = 'BLOB için onaltılık sistem kullan';
+$strHexForBLOB = 'BLOB için onaltılık düzen kullan';
 $strHide     = 'Gizle';
 $strHideShowAll = 'Tümünü Gizle/Göster';
 $strHideShowNoRelation = 'İlişkisi olmayan Tabloları Gizle/Göster';
@@ -400,7 +400,7 @@ $strIEUnsupported = 'Internet Explorer bu işlevi desteklemiyor.';
 $strIgnoreDuplicates = 'Kopya satırları yoksay';
 $strIgnoreInserts = 'Yoksayılan eklemeleri kullan';
 $strIgnore = 'Yoksay';
-$strImportColNames = 'İlk sıradaki sütun isimleri';
+$strImportColNames = 'İlk satır içindeki sütun adları';
 $strImportEmptyRows = 'Boş satırları içe aktarma';
 $strImportExportCoords = 'PDF şeması için düzenlemeleri içe/dışa aktar';
 $strImportFiles = 'Dosyaları içe aktar';
@@ -423,7 +423,7 @@ $strIndexes = 'İndeksler';
 $strIndexesSeemEqual = 'İndeks %1$s ve %2$s eşit görünüyor ve bunlardan birinin silinmesi mümkün olabilir.';
 $strIndexHasBeenDropped = '%s indeksi kaldırıldı';
 $strIndex = 'İndeks';
-$strIndexName = 'İndeks ismi:';
+$strIndexName = 'İndeks adı:';
 $strIndexType = 'İndeks türü:';
 $strIndexWarningTable = '`%s` tablosunun indeksleri ile ilgili sorunlar';
 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Artış miktarını otomatik genişlet';
@@ -491,7 +491,7 @@ $strLengthSet = 'Uzunluk/Değerler';
 $strLimitNumRows = 'Sayfa başına satır sayısı';
 $strLinesTerminatedBy = 'Satırı sonlandıran:';
 $strLinkNotFound = 'Bağlantı bulunamadı';
-$strLinksTo = 'Şuna bağlantı ver ->';
+$strLinksTo = 'Bağlantı verilen';
 $strLithuanian = 'Litvanyaca';
 $strLocalhost = 'Yerel';
 $strLocationTextfile = 'Metin dosyasının yeri';
@@ -524,7 +524,7 @@ $strMIMETypesForTable = 'TABLO MIME TÜRLERİ';
 $strMIME_without = 'İtalik olarak yazılmış MIME türleri ayrı bir dönüşüm işlevine sahip değildir';
 $strModifications = 'Değişiklikler kaydedildi';
 $strModify = 'Değiştir';
-$strModifyIndexTopic = 'Indeksi değiştir';
+$strModifyIndexTopic = 'İndeksi değiştir';
 $strMoveMenu = 'Menüyü taşı';
 $strMoveTableOK = '%s tablosu %s üzerine taşındı.';
 $strMoveTableSameNames = 'Tablo aynısına taşınamıyor!';
@@ -568,7 +568,7 @@ $strNoIndex = 'Tanımlı indeks yok!';
 $strNoModification = 'Değişiklik yok';
 $strNoneDefault = 'Hiçbiri';
 $strNone = 'Hiçbiri';
-$strNoOptions = 'Bu biçimin seçenekleri yok';
+$strNoOptions = 'Bu biçim seçeneğe sahip değil';
 $strNoPassword = 'Parola yok';
 $strNoPermission = 'Web sunucusu %s dosyasını kaydetmek için izne sahip değil.';
 $strNoPhp = 'PHP Kodsuz';
@@ -1069,7 +1069,7 @@ $strSetupMaxTableList_name = 'En fazla tablo';
 $strSetupMemoryLimit_desc = 'Betiğe ayrılması için izin verilecek bayt sayısıdır, örn. [kbd]32M[/kbd] (sınırsız için [kbd]0[/kbd])';
 $strSetupMemoryLimit_name = 'Bellek sınırı';
 $strSetupNavigationBarIconic_desc = 'Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisinide kullanır';
-$strSetupNavigationBarIconic_name = 'Simgesel rehber çubuğu';
+$strSetupNavigationBarIconic_name = 'Sembolik rehber çubuğu';
 $strSetupNewServer = 'Yeni sunucu';
 $strSetupNoServers = 'Yapılandırılmış sunucular yok';
 $strSetupOBGzip_desc = 'HTTP aktarımlarındaki arttırılmış hız için GZip çıktı arabellekleme kullanımı';
@@ -1081,7 +1081,7 @@ $strSetupOverview = 'Genel Bakış';
 $strSetupPersistentConnections_desc = 'MySQL veritabanlarına sürekli bağlantı kullanımı';
 $strSetupPersistentConnections_name = 'Sürekli bağlantılar';
 $strSetupPropertiesIconic_desc = 'Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisinide kullanır';
-$strSetupPropertiesIconic_name = 'Simgesel tablo işlemleri';
+$strSetupPropertiesIconic_name = 'Sembolik tablo işlemleri';
 $strSetupProtectBinary_desc = 'BLOB ve BINARY alanlarını düzenlemeye izin vermez';
 $strSetupProtectBinary_name = 'Binari alanlarını koru';
 $strSetupQueryHistoryDB_desc = 'Eğer VT-tabanlı sorgu geçmişi isterseniz etkinleştirin (pmadb gerektirir). Eğer etkisizleştirilirse, sorgu geçmişini görüntülemek için bu JS-programından yararlanır (pencere kapatıldığında bilgi kaybolur).';
@@ -1407,7 +1407,7 @@ $strStructureSyn = 'Yapı Eşitleme';
 $strStructure = 'Yapı';
 $strSubmit = 'Gönder';
 $strSuccess = 'SQL sorgunuz başarılı olarak çalıştırıldı';
-$strSuhosin = 'Sunucu Suhosin ile çalışıyor. Lütfen olası sorunlar için %sdocumentation%s belgesinden yararlanın.';
+$strSuhosin = 'Sunucu Suhosin ile çalışıyor. Lütfen olası sorunlar için %sbelgeden%s yararlanın.';
 $strSum = 'Toplam';
 $strSwedish = 'İsveççe';
 $strSwekeyAuthenticating = 'Kimlik doğrulanıyor...';
@@ -1493,12 +1493,12 @@ $strTrackingReportForTable = '`%s` tablosu için izleme raporu';
 $strTrackingReport = 'İzleme raporu';
 $strTrackingShowLogDateUsers = '%s tarihleriyle göster. %s ile %s arasını. %s %s kullanıcısı tarafından';
 $strTrackingShowVersions = 'Sürümleri göster';
-$strTrackingSQLDumpFile = 'SQL yığını (dosya indirme)';
-$strTrackingSQLDump = 'SQL yığını';
+$strTrackingSQLDumpFile = 'SQL dökümü (dosya indirme)';
+$strTrackingSQLDump = 'SQL dökümü';
 $strTrackingSQLExecuted = 'SQL ifadeleri çalıştırıldı.';
 $strTrackingSQLExecutionAlert = 'Bu seçenek tablolarınızı ve içerdiği veriyi değiştirecektir.';
 $strTrackingSQLExecution = 'SQL çalıştırma';
-$strTrackingSQLExported = 'SQL ifadeleri dışa aktarıldı. Lütfen yığını kopyalayın ya da çalıştırın.';
+$strTrackingSQLExported = 'SQL ifadeleri dışa aktarıldı. Lütfen dökümü kopyalayın ya da çalıştırın.';
 $strTrackingStatements = 'İzleme ifadeleri';
 $strTrackingStatusActive = 'aktif';
 $strTrackingStatusNotActive = 'aktif değil';
@@ -1518,13 +1518,13 @@ $strTrackingVersionCreated = 'Sürüm %s oluşturuldu, %s.%s için izlenen aktif
 $strTrackingVersionDeactivated = '%s.%s için izleniyor, sürüm %s devre dışı.';
 $strTrackingVersionSnapshotSQL = 'Sürüm %s görüntüsü yakalama (SQL kodu)';
 $strTrackingVersions = 'Sürümler';
-$strTrackingYouCanExecute = 'Oluşturulan ve kullanılan geçici veritabanı tarafından yığını çalıştırabilirsiniz. Lütfen bunu yapmak için izinlerinizin olduğundan emin olun.';
+$strTrackingYouCanExecute = 'Oluşturulan ve kullanılan geçici veritabanı tarafından dökümü çalıştırabilirsiniz. Lütfen bunu yapmak için izinlerinizin olduğundan emin olun.';
 $strTraditionalChinese = 'Geleneksel Çince';
 $strTraditionalSpanish = 'Geleneksel İspanyolca';
 $strTraffic = 'Trafik';
 $strTransactionCoordinator = 'İşlem koordinatörü';
 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Alanın binari verisini indirmek için bağlantı görüntüler. Dosya adını belirlemek için ilk seçeneği kullanabilirsiniz ya da dosya adını içeren alanın adı olarak ikinci seçeneği kullanabilirsiniz. Eğer ikinci seçeneği kullanırsanız birinci seçeneği boş karakter dizgisi olarak ayarlamanız gerekir.';
-$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Verinin onaltılık gösterimini görüntüler. İsteğe bağlı ilk parametre, ne sıklıkta boşluk ekleneceğini belirler (varsayılanı 2 yarım bayttır).';
+$strTransformation_application_octetstream__hex = 'Verinin onaltılık düzen gösterimini görüntüler. İsteğe bağlı ilk parametre, ne sıklıkta boşluk ekleneceğini belirler (varsayılanı 2 yarım bayttır).';
 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Tıklanabilir küçük resim görüntüler. Seçenekler piksel cinsinden en fazla genişlik ve yüksekliktir. Orijinal en-boy oranı korunur.';
 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Bu resmi indirme için bağlantı görüntüler.';
 $strTransformation_image_png__inline = 'Resme/jpeg\'e bakın: satıriçi';
@@ -1550,7 +1550,7 @@ $strUnsupportedCompressionDetected = 'Desteklenmeyen sıkıştırmayla (%s) dosy
 $strUpdatePrivMessage = '%s için yetkileri güncellediniz.';
 $strUpdateProfileMessage = 'Profil güncellendi.';
 $strUpdateQuery = 'Sorguyu Güncelle';
-$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumları tablonuzun nasıl güncelleneceğini öğrenmek için lütfen belgelere bakın';
+$strUpdComTab = 'Sütun_Yorumları tablonuzun nasıl güncelleneceğini öğrenmek için lütfen belgeye bakın';
 $strUpgrade = '%s %s veya sonrasına yükseltmelisiniz.';
 $strUploadErrorCantWrite = 'Dosyayı diske yazma başarısız.';
 $strUploadErrorExtension = 'Dosya gönderme uzantısından dolayı durduruldu.';
@@ -1559,7 +1559,7 @@ $strUploadErrorIniSize = 'Gönderilen dosya, php.ini içindeki upload_max_filesi
 $strUploadErrorNoTempDir = 'Eksik geçici klasör.';
 $strUploadErrorPartial = 'Gönderilen dosya sadece kısmen gönderildi.';
 $strUploadErrorUnknown = 'Dosya göndermede bilinmeyen hata oldu.';
-$strUploadLimit = 'Muhtemelen çok büyük dosya göndermeyi denediniz. Lütfen bu sınıra çözüm yolu bulmak için %sbelgelere%s başvurun.';
+$strUploadLimit = 'Muhtemelen çok büyük dosya göndermeyi denediniz. Lütfen bu sınıra çözüm yolu bulmak için %sbelgeden%s yararlanın.';
 $strUploadsNotAllowed = 'Bu sunucuda dosya gönderimlerine izin verilmez.';
 $strUsage = 'Kullanım';
 $strUseBackquotes = 'Tablo ve alan adlarını ters tırnak ile kapsa';
@@ -1578,7 +1578,7 @@ $strUseTextField = 'Metin alanını kullan';
 $strUseThisValue = 'Bu değeri kullan';
 
 $strValidateSQL = 'SQL\'i onayla';
-$strValidatorError = 'SQL onaylayıcısı başlatılamadı. %sBelgelerde%s anlatıldığı gibi lütfen gerekli PHP uzantılarının kurulu olduğunu kontrol edin.';
+$strValidatorError = 'SQL onaylayıcısı başlatılamadı. %sBelgede%s anlatıldığı gibi lütfen gerekli PHP uzantılarının kurulu olduğunu kontrol edin.';
 $strValue = 'Değer';
 $strVar = 'Değişken';
 $strVersionInformation = 'Sürüm bilgisi';
@@ -1586,7 +1586,7 @@ $strViewDumpDatabases = 'Veritabanlarının dökümünü (şemasını) göster';
 $strViewDumpDB = 'Veritabanının dökümünü (şemasını) göster';
 $strViewDump = 'Tablonun dökümünü (şemasını) göster';
 $strView = 'Görünüm';
-$strViewHasAtLeast = 'Bu görünüm en az bu satır sayısı kadar olur. Lütfen %sdocumentation%s belgesinden yararlanın.';
+$strViewHasAtLeast = 'Bu görünüm en az bu satır sayısı kadar olur. Lütfen %sbelgeden%s yararlanın.';
 $strViewHasBeenDropped = '%s görünümü kaldırıldı';
 $strViewImage = 'Resmi göster';
 $strViewName = 'GÖRÜNÜM adı';


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list