[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_7-10111-ga4bb5d3

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Sep 13 14:13:13 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via a4bb5d3e32f24396e7c1e7f6df1125e7c0423bfc (commit)
   from cbc35644b267ec6c6a086187ee978358fca3f6ef (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit a4bb5d3e32f24396e7c1e7f6df1125e7c0423bfc
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon Sep 13 14:13:01 2010 +0200

  Czech translation update.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  52 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 29 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index fc8ad1a..6a9e283 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-10 12:46-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-07 10:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-13 14:12+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -646,8 +646,8 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:404 libraries/display_tbl.lib.php:1945
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
-"s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
+"%s."
 msgstr ""
 "Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
 
@@ -854,8 +854,8 @@ msgstr "Výpis byl uložen do souboru %s."
 #: import.php:58
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
-"s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
+"%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -1637,8 +1637,8 @@ msgstr "Vítejte v %s"
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:106
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
-"1$ssetup script%2$s to create one."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
+"%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
 "Pravděpodobná příčina je, že nemáte vytvořený konfigurační soubor. Pro jeho "
 "vytvoření by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s."
@@ -4499,8 +4499,8 @@ msgstr ", @TABLE@ bude nahrazen jménem tabulky"
 #, php-format
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
-"3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+"%3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
 msgstr ""
 "Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže můžete použít "
 "libovolné řetězce pro formátování data a času. Dále budou provedena "
@@ -5340,6 +5340,7 @@ msgid ""
 "Include a timestamp of when databases were created, last updated, and last "
 "checked"
 msgstr ""
+"Vložit čas vytvoření, poslední aktualizace a poslední kontroly databáze"
 
 #: libraries/export/sql.php:65
 msgid ""
@@ -5381,11 +5382,11 @@ msgstr "příkazy <code>INSERT IGNORE</code>"
 
 #: libraries/export/sql.php:147
 msgid "Function to use when dumping data:"
-msgstr ""
+msgstr "Jakou funkci použít pro vypisování dat:"
 
 #: libraries/export/sql.php:151
 msgid "Syntax to use when inserting data:"
-msgstr ""
+msgstr "Jakou syntaxi použít pro vkládání dat:"
 
 #: libraries/export/sql.php:154
 msgid ""
@@ -5560,6 +5561,8 @@ msgid ""
 "Invalid column (%s) specified! Ensure that columns names are spelled "
 "correctly, separated by commas, and not enclosed in quotes."
 msgstr ""
+"Zadán chybný název pole (%s)! Ujistěte se, že jsou jména polí zapsána "
+"správně, oddělena čárkami a nejsou uzavřena v uvozovkách."
 
 #: libraries/import/csv.php:179 libraries/import/csv.php:426
 #, php-format
@@ -6416,8 +6419,8 @@ msgid ""
 "For a list of available transformation options and their MIME type "
 "transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
-"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %"
-"spopisy transformací%s"
+"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na "
+"%spopisy transformací%s"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:143
 msgid "Transformation options"
@@ -6458,8 +6461,8 @@ msgid ""
 "No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
 "author what %s does."
 msgstr ""
-"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %"
-"s dělá."
+"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co "
+"%s dělá."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:729 server_engines.php:56
 #: tbl_operations.php:352
@@ -6984,8 +6987,8 @@ msgid ""
 "You can set more settings by modifying config.inc.php, eg. by using %sSetup "
 "script%s."
 msgstr ""
-"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím %"
-"sNastavovacího skriptu%s."
+"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím "
+"%sNastavovacího skriptu%s."
 
 #: prefs_manage.php:302
 msgid "Save to browser's storage"
@@ -7454,8 +7457,8 @@ msgstr "Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé."
 msgid ""
 "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
 "tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
-"sreload the privileges%s before you continue."
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
+"%sreload the privileges%s before you continue."
 msgstr ""
 "Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z tabulek MySQL. Obsah těchto "
 "tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly "
@@ -8939,8 +8942,9 @@ msgstr ""
 "Nastavil jste typ přihlašování [kbd]config[/kbd] a zadal jste uživatelské "
 "jméno a heslo pro automatické přihlášení, což není doporučená volba pro "
 "produkční servery. Kdokoli kdo zná URL phpMyAdminu může přímo přistoupit k "
-"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte [a@?page=servers&mode=edit&id=%1"
-"$d#tab_Server]typ přihlašování[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/kbd]."
+"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte [a@?page=servers&mode=edit&id="
+"%1$d#tab_Server]typ přihlašování[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/"
+"kbd]."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:259
 #, php-format
@@ -9076,10 +9080,10 @@ msgstr ""
 "směry"
 
 #: tbl_change.php:1106
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Restart insertion with %s rows"
 msgid "Continue insertion with %s rows"
-msgstr "Začít znovu vkládání s %s řádky"
+msgstr "Pokračovat ve vkládání s %s řádky"
 
 #: tbl_chart.php:56
 msgid "Chart generated successfully."
@@ -9158,6 +9162,8 @@ msgid ""
 "For compatibility reasons the chart image is segmented by default, select "
 "this to draw the whole chart in one image."
 msgstr ""
+"Z důvodů kompatibility, je obrázek s grafem rozdělen do několika částí. "
+"Zvolte tento přepínač pro jeho vykreslení v jediném obrázku."
 
 #: tbl_chart.php:166
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list