[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_7-10343-gc03aab6

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Sep 22 10:46:31 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via c03aab6dca3a1beed6b7ee1413465360d4aba195 (commit)
    via 530691edd0f0fec406a0106194dc56b1af9403e3 (commit)
    via cc7575a5f071ebc85c3dd112db3e986f1d249b6c (commit)
    via 0c40ab7c2d693c1c2de64b8ca6b24d682ec5584d (commit)
    via 5fef25fbd4e664aceba1651795a5a0cf97db2fdb (commit)
    via 8163be0908ff26275c8ff61089b796cde6691f30 (commit)
    via a664e48149ff3f1a432cd1a3c329babd485c6ea8 (commit)
    via f5d1a3288d120dfd61dad4f5c8403a6812d754a0 (commit)
    via 00029d606178a884f576f5bd5aa28b5f2b73a449 (commit)
    via 0f1275e8bdfb966f05d92461feda33cd2f65eec6 (commit)
    via c16510e1eafb8a1326638f76d972aaee49fbf25d (commit)
    via 59e1b0ca4d1fe62849ad559ec430cf910ba7e057 (commit)
    via 7058f9c811a7bba2ce5877b6328bce61727651cb (commit)
    via 887fd3db29c0ac95ade941ea48df0f95e2673120 (commit)
    via ad0f0c6954170810b0b9bafd3e2a4a106bbccc11 (commit)
    via 72d0f0379f156f4dbcf3b945a17fb9e6539f9710 (commit)
   from 2fef94a4e50d5f7d3e0e7cc608f65bbf72d8689d (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit c03aab6dca3a1beed6b7ee1413465360d4aba195
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:14:39 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 530691edd0f0fec406a0106194dc56b1af9403e3
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:14:02 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cc7575a5f071ebc85c3dd112db3e986f1d249b6c
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:12:30 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0c40ab7c2d693c1c2de64b8ca6b24d682ec5584d
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:12:24 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5fef25fbd4e664aceba1651795a5a0cf97db2fdb
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:12:17 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8163be0908ff26275c8ff61089b796cde6691f30
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:12:06 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a664e48149ff3f1a432cd1a3c329babd485c6ea8
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:11:51 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f5d1a3288d120dfd61dad4f5c8403a6812d754a0
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:11:43 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 00029d606178a884f576f5bd5aa28b5f2b73a449
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:11:09 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0f1275e8bdfb966f05d92461feda33cd2f65eec6
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:10:38 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c16510e1eafb8a1326638f76d972aaee49fbf25d
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:10:14 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 59e1b0ca4d1fe62849ad559ec430cf910ba7e057
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:09:40 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7058f9c811a7bba2ce5877b6328bce61727651cb
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:09:27 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 887fd3db29c0ac95ade941ea48df0f95e2673120
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:09:06 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ad0f0c6954170810b0b9bafd3e2a4a106bbccc11
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:08:47 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 72d0f0379f156f4dbcf3b945a17fb9e6539f9710
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Tue Sep 21 20:07:58 2010 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sl.po |  94 ++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 43 insertions(+), 51 deletions(-)

diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 025d72d..b02c147 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-21 08:04-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-11 15:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-21 20:14+0200\n"
 "Last-Translator: Domen <dbc334 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: slovenian <sl at li.org>\n"
+"Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
+"n%100==4 ? 2 : 3);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #: browse_foreigners.php:36 browse_foreigners.php:57
@@ -5392,7 +5392,6 @@ msgid "<code>CREATE TABLE</code> options:"
 msgstr "Možnosti <code>CREATE TABLE</code>:"
 
 #: libraries/export/sql.php:123
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Enclose table and field names with backquotes <i>(Protects field and "
 #| "table names formed with special characters)</i>"
@@ -5401,7 +5400,7 @@ msgid ""
 "names formed with special characters or keywords)</i>"
 msgstr ""
 "Obdaj imena tabel in polj z narekovaji <i>(Zaščiti imena polj in tabel, "
-"tvorjena s posebnimi znaki)</i>"
+"tvorjena s posebnimi znaki ali ključnimi besedami)</i>"
 
 #: libraries/export/sql.php:136
 msgid "Instead of <code>INSERT</code> statements, use:"
@@ -8910,7 +8909,7 @@ msgid "No newer stable version is available"
 msgstr "Na voljo ni novejše stabilne različice"
 
 #: setup/lib/index.lib.php:250
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "This [a@?page=form&formset=features#tab_Security]option[/a] should be "
 #| "disabled as it allows attackers to bruteforce login to any MySQL server. "
@@ -8924,12 +8923,11 @@ msgid ""
 "proxies list%s. However, IP-based protection may not be reliable if your IP "
 "belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
-"Ta [a@?page=form&formset=features#tab_Security]možnost[/a] naj bo "
-"onemogočena, saj omogoča napadalcem, da se z načinom bruteforce prijavijo v "
-"kateri koli strežnik MySQL. Če menite, da je to potrebno, uporabite [a@?"
-"page=form&formset=features#tab_Security]seznam zaupanih proxyjev[/a]. "
-"Kakor koli, zaščita temelječa na IP ni zanesljiva, če vaš IP pripada ISP-ju, "
-"na katerega je povezanih tisoče uporabnikov, vključno z vami."
+"Ta %smožnost%s naj bo onemogočena, saj omogoča napadalcem, da se z načinom "
+"bruteforce prijavijo v kateri koli strežnik MySQL. Če menite, da je to "
+"potrebno, uporabite %sseznam zaupanih proxyjev%s. Kakor koli, zaščita "
+"temelječa na IP ni zanesljiva, če vaš IP pripada ISP-ju, na katerega je "
+"povezanih tisoče uporabnikov, vključno z vami."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:252
 msgid ""
@@ -8942,7 +8940,7 @@ msgstr ""
 "šifriranju piškotkov; ne rabite si ga zapomniti."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:253
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Bzip2 compression "
 #| "and decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on "
@@ -8951,9 +8949,8 @@ msgid ""
 "%sBzip2 compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
 "unavailable on this system."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Stiskanje in "
-"razpenjanje Bzip2[/a] potrebuje funkcije (%s), ki na tem sistemu niso na "
-"voljo."
+"%sStiskanje in razširjanje Bzip2%s potrebuje funkcije (%s), ki na tem "
+"sistemu niso na voljo."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:255
 msgid ""
@@ -8965,13 +8962,13 @@ msgstr ""
 "vašem strežniku."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:256
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it"
 msgid "This %soption%s should be enabled if your web server supports it."
-msgstr "Uporabite povezave SSL, če jih vaš spletni strežnik podpira"
+msgstr "Ta %smožnost%s naj bo omogočena, če jo vaš spletni strežnik podpira."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:258
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]GZip compression and "
 #| "decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this "
@@ -8980,8 +8977,8 @@ msgid ""
 "%sGZip compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
 "unavailable on this system."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Stiskanje in "
-"razpenjanje GZip[/a] zahteva funkcije (%s), ki na tem sistemu niso na voljo."
+"%sStiskanje in razširjanje GZip%s zahteva funkcije (%s), ki na tem sistemu "
+"niso na voljo."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:260
 #, php-format
@@ -8990,9 +8987,12 @@ msgid ""
 "invalidation if %ssession.gc_maxlifetime%s is lower than its value "
 "(currently %d)."
 msgstr ""
+"%sVeljavnost prijavnega piškotka%s večja od 1440 sekund lahko povzroči "
+"naključno razvrednotenje seje, če je %ssession.gc_maxlifetime%s nižji od "
+"njegove vrednosti (trenutno %d)."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:262
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "[a@?page=form&formset=features#tab_Security]Login cookie validity[/a] "
 #| "should be set to 1800 seconds (30 minutes) at most. Values larger than "
@@ -9001,10 +9001,9 @@ msgid ""
 "%sLogin cookie validity%s should be set to 1800 seconds (30 minutes) at "
 "most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as impersonation."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Security]Veljavnost prijavnega piškotka[/"
-"a] naj bo nastavljena na največ 1800 sekund (30 minut). Vrednosti večje od "
-"1800 lahko predstavljajo varnostno tveganje, kot je pretvarjanje za drugo "
-"osebo."
+"%sVeljavnost prijavnega piškotka%s naj bo nastavljena na največ 1800 sekund "
+"(30 minut). Vrednosti večje od 1800 lahko predstavljajo varnostno tveganje, "
+"kot je pretvarjanje za drugo osebo."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:264
 #, php-format
@@ -9012,9 +9011,11 @@ msgid ""
 "%sLogin cookie validity%s must be set to a value less or equal to %sLogin "
 "cookie store%s."
 msgstr ""
+"%sVeljavnost prijavnega piškotka%s mora biti določena na vrednost manjšo ali "
+"enako %sShrambi prijavnih piškotkov%s."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:266
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "If you feel this is necessary, use additional protection settings - [a@?"
 #| "page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]host "
@@ -9029,14 +9030,12 @@ msgid ""
 "of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
 "Če menite, da je to potrebno, uporabite dodatne nastavitve zaščite – "
-"nastavitve [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]"
-"overovitve gostitelja[/a] in [a@?page=form&formset=features#tab_Security]"
-"seznam zaupanih proxyjev[/a]. Kakor koli, zaščita temelječa na IP ni "
-"zanesljiva, če vaš IP pripada ISP-ju, na katerega je povezanih tisoče "
-"uporabnikov, vključno z vami."
+"nastavitve %soverovitve gostitelja%s in %sseznam zaupanih proxyjev%s. Kakor "
+"koli, zaščita temelječa na IP ni zanesljiva, če vaš IP pripada ISP-ju, na "
+"katerega je povezanih tisoče uporabnikov, vključno z vami."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:268
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username "
 #| "and password for auto-login, which is not a desirable option for live "
@@ -9054,12 +9053,11 @@ msgstr ""
 "Nastavili ste vrsto overovitve [kbd]config[/kbd] in vključili uporabniško "
 "ime in geslo za samodejno prijavo, kar ni zaželena možnost za gostitelje "
 "aktivnih strani. Vsakdo, ki ve ali ugane vaš URL phpMyAdmina, lahko "
-"neposredno dostopa do vaše plošče phpMyAdmin. Nastavite [a@?page=servers&"
-"mode=edit&id=%1$d#tab_Server]vrsto overovitve[/a] na [kbd]cookie[/kbd] "
-"ali [kbd]http[/kbd]."
+"neposredno dostopa do vaše plošče phpMyAdmin. Nastavite %svrsto overovitve%s "
+"na [kbd]cookie[/kbd] ali [kbd]http[/kbd]."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:270
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip compression[/a] "
 #| "requires functions (%s) which are unavailable on this system."
@@ -9067,11 +9065,10 @@ msgid ""
 "%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 "system."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Stiskanje Zip[/a] "
-"zahteva funkcije (%s), ki na tem sistemu niso na voljo."
+"%sStiskanje Zip%s zahteva funkcije (%s), ki na tem sistemu niso na voljo."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:272
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip decompression[/"
 #| "a] requires functions (%s) which are unavailable on this system."
@@ -9079,36 +9076,31 @@ msgid ""
 "%sZip decompression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 "system."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Razpenjanje Zip[/a] "
-"zahteva funkcije (%s), ki na tem sistemu niso na voljo."
+"%sRazširjanje Zip%s zahteva funkcije (%s), ki na tem sistemu niso na voljo."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:296
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it"
 msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
-msgstr "Uporabite povezave SSL, če jih vaš spletni strežnik podpira"
+msgstr "Uporabite povezave SSL, če jih vaš spletni strežnik podpira."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:306
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use mysqli for performance reasons"
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."
-msgstr "Zaradi zmogljivostnih razlogov uporabljajte mysqli"
+msgstr "Zaradi zmogljivostnih razlogov uporabljajte mysqli."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:331
 msgid "You allow for connecting to the server without a password."
 msgstr "Dovoljujete povezavo s strežnikom brez gesla."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:351
-#, fuzzy
 #| msgid "Key is too short, it should have at least 8 characters"
 msgid "Key is too short, it should have at least 8 characters."
-msgstr "Ključ je prekratek, ima naj vsaj 8 znakov"
+msgstr "Ključ je prekratek, ima naj vsaj 8 znakov."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:358
-#, fuzzy
 #| msgid "Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters"
 msgid "Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters."
-msgstr "Ključ naj vsebuje črke, številke [em]in[/em] posebne znake"
+msgstr "Ključ naj vsebuje črke, številke [em]in[/em] posebne znake."
 
 #: sql.php:569 tbl_replace.php:380
 #, php-format


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list