[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_3, updated. RELEASE_3_3_7-11-gc812a4b

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Sep 23 15:08:10 CEST 2010


The branch, QA_3_3 has been updated
    via c812a4b7fafea51c537e0fc778c521980b07a36a (commit)
   from 8e940af24c14f5aa9b3a22883343e6974613fa63 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit c812a4b7fafea51c537e0fc778c521980b07a36a
Author: Jaroslaw Glowacki <jglowacki at users.sourceforge.net>
Date:  Thu Sep 23 15:03:31 2010 +0200

  Polish translation update

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 lang/polish-utf-8.inc.php |  86 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 43 insertions(+), 43 deletions(-)

diff --git a/lang/polish-utf-8.inc.php b/lang/polish-utf-8.inc.php
index d10c5c0..0ddfd1b 100644
--- a/lang/polish-utf-8.inc.php
+++ b/lang/polish-utf-8.inc.php
@@ -24,13 +24,13 @@ $timespanfmt = '%s dni, %s godzin, %s minut i %s sekund';
 $strAbortedClients = 'Przerwane';
 $strAccessDenied = 'Brak dostępu';
 $strAccessDeniedCreateConfig = 'Prawdopodobnie powodem jest brak utworzonego pliku konfiguracyjnego. Do jego stworzenia można użyć %1$sskryptu instalacyjnego%2$s.';
-$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin próbował połączyć się z serwerem MySQL, a serwer odrzucił połączenie. Powinieneś sprawdzić nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w pliku config.inc.php i upewnić się, że odpowiadają one informacjom danym przez administratora serwera MySQL.';
+$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin próbował połączyć się z serwerem MySQL, a serwer odrzucił połączenie. Powinieneś sprawdzić nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w pliku config.inc.php i upewnić się, że odpowiadają one informacjom podanym przez administratora serwera MySQL.';
 $strAction = 'Działanie';
 $strActions = 'Działania';
 $strAddAutoIncrement = 'Dodaj wartości AUTO_INCREMENT';
 $strAddClause = 'Dodaj %s';
 $strAddConstraints = 'Dodaj ograniczenia';
-$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/usuń pola';
+$strAddDeleteColumn = 'Dodaj/usuń kolumny';
 $strAddDeleteRow = 'Dodaj/usuń wiersz kryteriów';
 $strAddFields = 'Dodaj %s pól';
 $strAddHeaderComment = 'Dodaj do nagłówka własny komentarz (\\n oddziela linie)';
@@ -49,7 +49,7 @@ $strAfterInsertNext = 'Edytuj następny rekord';
 $strAfterInsertSame = 'Powrót do tej strony';
 $strAfter = 'Po %s';
 $strAllowInterrupt = 'Zezwól na przerwanie importu w przypadku, gdy skrypt wykryje zbliżający się koniec limitu czasu. Może to być dobry sposób importu dużych plików, jednakże może on popsuć transakcje.';
-$strAllTableSameWidth = 'wyświetlić wszystkie tabele z taką samą szerokością?';
+$strAllTableSameWidth = 'Wyświetl wszystkie tabele z taką samą szerokością';
 $strAll = 'Wszystko';
 $strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
 $strAnalyze = 'Analizuj';
@@ -63,7 +63,7 @@ $strAny = 'Dowolny';
 $strAnyHost = 'Dowolny host';
 $strAnyUser = 'Dowolny użytkownik';
 $strApplyChanges = 'Zatwierdź wybrane zmiany';
-$strApproximateCount = 'Być może w przybliżeniu. Zobacz FAQ 3.11';
+$strApproximateCount = 'Może być w przybliżeniu. Zobacz [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]FAQ 3.11[/a]';
 $strAPrimaryKey = 'Do %s dodany został klucz podstawowy';
 $strArabic = 'Arabski';
 $strArmenian = 'Ormiański';
@@ -97,7 +97,7 @@ $strBLOBRepositoryEnable = 'Włącz';
 $strBLOBRepositoryRemove = 'Usuń odołanie do repozytorium BLOBów';
 $strBLOBRepositoryRepair = 'Napraw';
 $strBLOBRepository = 'Repozytorium BLOBów';
-$strBLOBRepositoryUpload = 'Wrzuć do repozytorium BLOBów';
+$strBLOBRepositoryUpload = 'Prześlij do repozytorium BLOBów';
 $strBookmarkAllUsers = 'Pozwól na dostęp wszystkim użytkownikom';
 $strBookmarkCreated = 'Zapytanie %s zostało zapamiętane';
 $strBookmarkDeleted = 'Zapamiętane zapytanie SQL zostało usunięte.';
@@ -125,8 +125,8 @@ $strCancel = 'Anuluj';
 $strCanNotLoadExportPlugins = 'Nie udało się załadować modułów eksportu, proszę sprawdzić instalację!';
 $strCanNotLoadImportPlugins = 'Nie udało się załadować modułów importu, proszę sprawdzić instalację!';
 $strCannotLogin = 'Nie udało się zalogować na serwer MySQL';
-$strCantLoad = 'nie udało się załadować modułu %s,<br />proszę sprawdzić konfigurację PHP';
-$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie udało się załadować rozszerzeń iconv lub recode, które są niezbędne do konwersji kodowania napisów, skonfiguruj PHP tak, by mógł używać tych rozszerzeń albo zablokuj konwersję kodowania napisów w phpMyAdminie.';
+$strCantLoad = 'Nie udało się załadować rozszerzenia [a at http://php.net/%1$s at Documentation][em]%1$s[/em][/a]. Proszę sprawdzić konfigurację PHP.';
+$strCantLoadRecodeIconv = 'Nie udało się załadować rozszerzeń iconv lub recode, które są niezbędne do konwersji kodowania napisów. Skonfiguruj PHP tak, aby mógł używać tych rozszerzeń, albo zablokuj konwersję kodowania napisów w phpMyAdminie.';
 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie można zmienić nazwy indeksu na PRIMARY!';
 $strCantUseRecodeIconv = 'Nie udało się użyć ani funkcji iconv, ani libiconv, mimo że rozszerzenia zgłaszają się jako załadowane. Proszę sprawdzić swoją konfigurację PHP.';
 $strCardinality = 'Moc';
@@ -147,8 +147,8 @@ $strCompleteInserts = 'Pełne dodania';
 $strCompression = 'Typ kompresji';
 $strCompressionWillBeDetected = 'Rodzaj kompresji importowanych plików zostanie automatycznie rozpoznany jako jeden z: %s';
 $strConfigDefaultFileError = 'Nie udało się załadować domyślnej konfiguracji z pliku: "%1$s"';
-$strConfigDirectoryWarning = 'Katalog [code]config[/code], który jest używany przez skrypt konfiguracyjny. Będzie on nadal znajdował się w katalogu phpMyAdmina. Możesz go usunąć po skonfigurowaniu phpMyAdmina.';
-$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nie zdołał odczytać Twojego pliku konfiguracji!<br />Może się to zdarzyć, jeśli PHP znajdzie w nim błąd składniowy lub nie może znaleźć tego pliku.<br />Proszę wywołać bezpośrednio plik konfiguracyjny używając poniższego linku i odczytać otrzymane komunikat(y) o błędach. W większości przypadków brakuje gdzieś cudzysłowu lub średnika.<br />Jeżeli otrzymasz pustą stronę, wszystko jest w porządku.';
+$strConfigDirectoryWarning = 'Katalog [code]config[/code], który jest używany przez skrypt konfiguracyjny. Będzie on nadal znajdował się w katalogu phpMyAdmina. Powinieneś go usunąć po skonfigurowaniu phpMyAdmina.';
+$strConfigFileError = 'phpMyAdmin nie zdołał odczytać pliku konfiguracji!<br />Może się to zdarzyć, jeśli PHP znajdzie w nim błąd składniowy, lub nie może znaleźć tego pliku.<br />Proszę wywołać bezpośrednio plik konfiguracyjny używając poniższego odnośnika i odczytać otrzymane komunikat(y) o błędach. W większości przypadków brakuje gdzieś cudzysłowu lub średnika.<br />Jeżeli widzisz pustą stronę, wszystko jest w porządku.';
 $strConfigureTableCoord = 'Proszę skonfigurować współrzędne dla tabeli %s';
 $strConnectionError = 'Nie udało się nawiązać połączenia: błędne ustawienia.';
 $strConnections = 'Połączenia';
@@ -171,7 +171,7 @@ $strCreateNewDatabase = 'Utwórz nową bazę danych';
 $strCreateNewTable = 'Utwórz nową tabelę w bazie danych %s';
 $strCreatePage = 'Utwórz nową stronę';
 $strCreatePdfFeat = 'Tworzenie PDF-ów';
-$strCreateRelation = 'Utwórz związek';
+$strCreateRelation = 'Utwórz relację';
 $strCreateTable = 'Utwórz tabelę';
 $strCreateUserDatabase = 'Baza danych dla użytkownika';
 $strCreateUserDatabaseName = 'Utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia';
@@ -245,7 +245,7 @@ $strDeleteAndFlushDescr = 'Jest to najzgrabniejszy sposób, ale przeładowanie u
 $strDeleteAndFlush = 'Usuń użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia.';
 $strDeleted = 'Rekord został skasowany';
 $strDeleteNoUsersSelected = 'Żaden użytkownik ze został zaznaczony do usunięcia!';
-$strDeleteRelation = 'Usuń związek';
+$strDeleteRelation = 'Usuń relację';
 $strDeleteTrackingData = 'Usuń dane monitorujące tę tabelę';
 $strDelete = 'Usuń';
 $strDeleting = 'Usuwanie %s';
@@ -299,8 +299,8 @@ $strEnglish = 'Angielski';
 $strEnglishPrivileges = ' Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim ';
 $strError = 'Błąd';
 $strErrorInZipFile = 'Błąd w archiwum ZIP:';
-$strErrorRelationAdded = 'Błąd: nie dodano związku.';
-$strErrorRelationExists = 'Błąd: związek już istnieje.';
+$strErrorRelationAdded = 'Błąd: relacja nie została dodana.';
+$strErrorRelationExists = 'Błąd: relacja już istnieje.';
 $strErrorRenamingTable = 'Błąd podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s';
 $strErrorSaveTable = 'Błąd podczas zapisywania współrzędnych dla Projektanta.';
 $strEscapeWildcards = 'Aby użyć symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dosłownym, należy je poprzedzić znakiem \ ';
@@ -319,7 +319,7 @@ $strExtra = 'Dodatkowo';
 
 $strFailedAttempts = 'Nieudane próby';
 $strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s zostało usunięte';
-$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Błąd podczas przesuwania wrzuconego pliku, zobacz FAQ 1.11';
+$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Błąd podczas przenoszenia przesłanego pliku. Zobacz [a at ./Documentation.html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]';
 $strField = 'Pole';
 $strFieldsEnclosedBy = 'Pola zawarte w';
 $strFieldsEscapedBy = 'Pola poprzedzone przez';
@@ -378,7 +378,7 @@ $strHebrew = 'Hebrajski';
 $strHelp = 'Pomoc';
 $strHexForBLOB = 'Użyj liczb szesnastkowych dla typu BLOB';
 $strHideShowAll = 'Ukryj/pokaż wszystko';
-$strHideShowNoRelation = 'Ukryj/pokaż tabele bez związków';
+$strHideShowNoRelation = 'Ukryj/pokaż tabele bez relacji';
 $strHide = 'Ukryj';
 $strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
 $strHome = 'Wejście';
@@ -567,7 +567,7 @@ $strNo = 'Nie';
 $strNoOptions = 'Ten format nie ma żadnych opcji';
 $strNoPassword = 'Brak hasła';
 $strNoPermission = 'Serwer WWW nie ma praw do zapisu pliku %s.';
-$strNoPhp = 'bez kodu PHP';
+$strNoPhp = 'Bez kodu PHP';
 $strNoPrivileges = 'Brak uprawnień';
 $strNoRights = 'Brak wystarczających uprawnień!';
 $strNoRowsSelected = 'Żaden rekord nie został zaznaczony';
@@ -678,7 +678,7 @@ $strPrivDescCreateRoutine = 'Pozwól tworzyć procedury składowane.';
 $strPrivDescCreateTbl = 'Pozwól tworzyć nowe tabele.';
 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Pozwala tworzyć tabele tymczasowe.';
 $strPrivDescCreateUser = 'Pozwól tworzyć, usuwać i zmieniać nazwy kont użytkowników.';
-$strPrivDescCreateView = 'Pozwól tworzyć perspektywy.';
+$strPrivDescCreateView = 'Pozwól tworzyć widoki.';
 $strPrivDescDelete = 'Pozwól usuwać dane.';
 $strPrivDescDropDb = 'Pozwól usuwać bazy danych i tabele.';
 $strPrivDescDropTbl = 'Pozwól usuwać tabele.';
@@ -1018,7 +1018,7 @@ $strSetupImport_format_name = 'Format importowanych plików';
 $strSetupImport_skip_queries_desc = 'Liczba rekordów (zapytań) do pominięcia od początku';
 $strSetupImport_skip_queries_name = 'Import częściowy: pomiń zapytania';
 $strSetupInsecureConnectionMsg1 = 'W przypadku używania niezabezpieczonego połączenia, wszystkie dane (w tym niejawne, jak hasło) są przesyłanie w formie niezaszyfrowanej!';
-$strSetupInsecureConnectionMsg2 = 'Jeżeli serwer WWW jest skonfigurowany do obsługi zapytań HTTPS, należy skorzystać z [a@%s]tego linku[/a], aby zabezpieczyć połączenie.';
+$strSetupInsecureConnectionMsg2 = 'Jeżeli serwer WWW jest skonfigurowany do obsługi zapytań HTTPS, należy skorzystać z [a@%s]tego odnośnika[/a], aby zabezpieczyć połączenie.';
 $strSetupInsecureConnection = 'Niezabezpieczone połączenie';
 $strSetupInsertRows_desc = 'Pokazuje ile rekordów może zostać wstawionych w jednym czasie';
 $strSetupInsertRows_name = 'Liczba wstawianych rekordów';
@@ -1076,7 +1076,7 @@ $strSetupOrder_name = 'Domyslny porządek sortowania';
 $strSetupOverview = 'Opcje podstawowe';
 $strSetupPersistentConnections_desc = 'Czy użyć trwałych połączeń do baz danych MySQL';
 $strSetupPersistentConnections_name = 'Trwałe połączenia';
-$strSetupPropertiesIconic_desc = 'Używaj tylko ikon, tylko tekstu lub ikon i tekstu';
+$strSetupPropertiesIconic_desc = 'Używaj tylko ikon, tylko tekstu, lub ikon i tekstu';
 $strSetupPropertiesIconic_name = 'Wygląd interfejsu do operacji na tabeli';
 $strSetupProtectBinary_desc = 'Nie pozwala na edycję pól BLOB lub BLOB i BINARY';
 $strSetupProtectBinary_name = 'Chroń pola binarne';
@@ -1086,14 +1086,14 @@ $strSetupQueryHistoryMax_desc = 'Ile zapytań ma być przechowywanych w historii
 $strSetupQueryHistoryMax_name = 'Długość historii zapytań';
 $strSetupQueryWindowDefTab_desc = 'Zakładka wyświetlana po otwarciu nowego okna zapytań';
 $strSetupQueryWindowDefTab_name = 'Domyślna zakładka okna zapytań';
-$strSetupRecodingEngine_desc = 'Które funckje będą użyte do konwersji kodowania napisów';
+$strSetupRecodingEngine_desc = 'Wybierz funckje, które będą użyte do konwersji kodowania napisów';
 $strSetupRecodingEngine_name = 'Mechanizm konwersji kodowania napisów';
 $strSetupRestoreDefaultValue = 'Przywróć wartość domyślną';
 $strSetupRevertErroneousFields = 'Spróbuj przywrócić błędne pola do ich domyślnych wartości';
 $strSetupSaveDir_desc = 'Katalog na serwerze, w którym będą zapisywane eksportowane pliki';
 $strSetupSaveDir_name = 'Katalog do zapisu';
 $strSetupServerAuthConfigMsg = 'Został ustawiony typ autoryzacji [kbd]config[/kbd] z automatycznym logowaniem. Ustawienie to nie jest zalecane dla serwerów produkcyjnych, ponieważ do uzyskania dostępu do phpMyAdmina potrzebna jest znajomość tylko jego adresu URL. Zmień [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]typ autoryzacji[/a] na [kbd]cookie[/kbd] lub [kbd]http[/kbd].';
-$strSetupServerExtensionMsg = 'Z powodów wydajnościowych powinien być uzywany mysqli.';
+$strSetupServerExtensionMsg = 'Z powodów wydajnościowych powinien być używany mysqli.';
 $strSetupServerNoPasswordMsg = 'Pozwalasz na połączenia do serwera bez podawania hasła.';
 $strSetupServersAdd = 'Dodaj nowy serwer';
 $strSetupServers_AllowDeny_order_desc = 'Należy pozostawić puste jeśli nie jest używane';
@@ -1142,12 +1142,12 @@ $strSetupServers_password_desc = 'Należy pozostawić puste w przypadku innego n
 $strSetupServers_password_name = 'Hasło dla uwierzytelniania typu config';
 $strSetupServers_pdf_pages_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]';
 $strSetupServers_pdf_pages_name = 'Schemat PDF: strony tabeli';
-$strSetupServers_pmadb_desc = 'Baza danych używana prze funkcje związków, zakładek i generowania PDF-ów. Pełna informacja znajduje się na stronie [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Puste pole oznacza brak obsługi. Domyślna wartość: [kbd]phpmyadmin[/kbd]';
+$strSetupServers_pmadb_desc = 'Baza danych używana przez funkcje relacji, zakładek i generowania PDF-ów. Pełna informacja znajduje się na stronie [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Puste pole oznacza brak obsługi. Domyślna wartość: [kbd]phpmyadmin[/kbd]';
 $strSetupServers_pmadb_name = 'Baza danych PMA';
 $strSetupServers_port_desc = 'Port na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość domyślną';
 $strSetupServers_port_name = 'Port serwera';
 $strSetupServers_relation_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links[/a]. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_relation[/kbd]';
-$strSetupServers_relation_name = 'Tabela związków';
+$strSetupServers_relation_name = 'Tabela relacji';
 $strSetupServers_ShowDatabasesCommand_desc = 'Polecenie SQL do pobrania dostępnych baz danych';
 $strSetupServers_ShowDatabasesCommand_name = 'Polecenie SHOW DATABASES';
 $strSetupServers_SignonSession_desc = 'Zobacz przykład usługi pojedynczego logowania (Signon) [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a]';
@@ -1519,16 +1519,16 @@ $strTraditionalChinese = 'Chiński tradycyjny';
 $strTraditionalSpanish = 'Tradycyjny hiszpański';
 $strTraffic = 'Ruch';
 $strTransactionCoordinator = 'Koordynator transakcji';
-$strTransformation_application_octetstream__download = 'Wyświetla link do ściągnięcia binarnych danych z tego pola. Pierwsza opcja to nazwa pliku binarnego. Drugą opcją jest możliwa nazwa pola zawierającego nazwę pliku. Jeżeli dana jest druga opcja, pierwsza musi być pustym napisem';
+$strTransformation_application_octetstream__download = 'Wyświetla odnośnik do pobrania danych binarnych z tego pola. Pierwsza opcja to nazwa pliku binarnego. Drugą opcją jest możliwa nazwa pola zawierającego nazwę pliku. Jeżeli dana jest druga opcja, pierwsza musi być pustym napisem';
 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Wyświetla szesnastkową reprezentację danych. Opcjonalny pierwszy parametr określa jak często dodawane będą spacje (domyślnie: co 2 półbajty).';
 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Wyświetla klikalną miniaturkę; opcje: szerokość,wysokość w pikselach (oryginalne proporcje zostaną zachowane)';
-$strTransformation_image_jpeg__link = 'Wyświetla link do tego obrazu (bezpośrednie ściągnięcie bloba).';
+$strTransformation_image_jpeg__link = 'Wyświetla odnośnik do tego obrazu (bezpośrednie ściągnięcie BLOBa).';
 $strTransformation_image_png__inline = 'Zobacz image/jpeg: inline';
 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Wyświetla pola typu TIME, TIMESTAMP, DATETIME lub numeryczne uniksowe znaczniki czasu jako sformatowane daty. Pierwsza opcja to przesunięcie (w godzinach) które zostanie dodane do znacznika czasu (domyślnie: 0). Drugą opcją można określić inny napis formatujący datę/czas. Trzecia opcja określa czy daty mają być lokalne ("local") czy w UTC ("utc"). Od tego wyboru zależy format daty: w przypadku "local" jest taki jak dla funkcji PHP strftime(), w przypadku "utc" — gmdate().';
 $strTransformation_text_plain__external = 'TYLKO LINUX: Uruchamia zewnętrzną aplikację i przekazuje dane pól na standardowe wejście. Zwraca standardowe wyjście tej aplikacji. Domyślnie jest to Tidy, który porządkuje kod HTML. Ze względu na bezpieczeństwo, należy ręcznie zmodyfikować plik libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i dodać narzędzie, na którego uruchamianie pozwalasz. Pierwszą opcją jest liczba programów, których chcesz użyć, a drugą są parametry programu. Jeżeli trzeci parametr jest ustawiony na 1 (jest to domyślna wartość), zostanie dokonana konwersja wyjścia poprzez użycie htmlspecialchars(). Jeżeli czwarty parametr został ustawiony na 1 (jest to domyślna wartość), zawartość komórki nie będzie zawijana, tak że całe wyjście zostanie pokazane bez zmian formatu.';
 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków niespecjalnych nie jest dokonywane.';
-$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wyświetla obrazek i link, pole zawiera nazwę pliku; pierwszą opcję jest prefiks, taki jak "http://domena.com/", drugą opcją jest szerokość w pikselach, trzecią opcją jest wysokość.';
-$strTransformation_text_plain__link = 'Wyświetla link, pole zawiera nazwę pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytuł linku.';
+$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Wyświetla obrazek i odnośnik, pole zawiera nazwę pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to szerokość w pikselach, trzecią opcją jest wysokość.';
+$strTransformation_text_plain__link = 'Wyświetla odnośnik, pole zawiera nazwę pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki jak "http://domena.com/", druga opcja to tytuł linku.';
 $strTransformation_text_plain__sql = 'Formatuj tekst traktując jako zapytanie SQL z podświetlaniem składni.';
 $strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje jedynie część napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma zacząć się wyświetlanie tekstu (domyślnie 0). Druga opcja to ilość zwracanego tekstu. Jeżeli jest pusta, zwracany jest cały pozostały tekst. Trzecia opcja określa jakie znaki zostaną dodane do wyjścia, jeżeli zwracany jest część napisu (domyślnie: …) .';
 $strTriggers = 'Wyzwalacze';
@@ -1537,26 +1537,26 @@ $strTurkish = 'Turecki';
 $strType = 'Typ';
 
 $strUkrainian = 'Ukraiński';
-$strUncheckAll = 'Odznacz wszystkie';
+$strUncheckAll = 'Usuń zaznaczenie wszystkich';
 $strUnicode = 'Unicode';
 $strUnique = 'Jednoznaczny';
 $strUnknown = 'nieznany';
-$strUnselectAll = 'Odznacz wszystkie';
+$strUnselectAll = 'Usuń zaznaczenie wszystkich';
 $strUnsupportedCompressionDetected = 'Próbowano wczytać plik z nieobsługiwanym typem kompresji (%s). Albo jego obsługa nie została zaimplementowana albo została konfiguracyjnie wyłączona.';
 $strUpdatePrivMessage = 'Uaktualniłeś uprawnienia dla %s.';
 $strUpdateProfileMessage = 'Profil został uaktualniony.';
 $strUpdateQuery = 'Zmień zapytanie';
 $strUpdComTab = 'Informacje o tym, jak zaktualizować tabelę Column_comments znajdują się w dokumentacji';
-$strUpgrade = 'Poleca się aktualizację do %s w wersji %s lub późniejszej.';
+$strUpgrade = 'Zaleca się aktualizację do %s w wersji %s lub nowszej.';
 $strUploadErrorCantWrite = 'Nie udało się zapisać pliku na dysk.';
-$strUploadErrorExtension = 'Wrzucanie pliku zostało zatrzymane przez rozszerzenie.';
-$strUploadErrorFormSize = 'Rozmiar wrzucanego pliku jest więcszy niż wartość dyrektywy MAX_FILE_SIZE określonej w formularzu HTML.';
-$strUploadErrorIniSize = 'Rozmiar wrzucanego pliku jest większy niż wartość dyrektywy upload_max_filesize w php.ini.';
+$strUploadErrorExtension = 'Przesłanie pliku zostało zatrzymane przez rozszerzenie.';
+$strUploadErrorFormSize = 'Rozmiar przesyłanego pliku jest większy niż wartość dyrektywy MAX_FILE_SIZE określonej w formularzu HTML.';
+$strUploadErrorIniSize = 'Rozmiar przesyłanego pliku jest większy niż wartość dyrektywy upload_max_filesize w php.ini.';
 $strUploadErrorNoTempDir = 'Nie znaleziono katalogu tymczasowego.';
-$strUploadErrorPartial = 'Plik został wrzucony jedynie częściowo.';
-$strUploadErrorUnknown = 'Nieznany błąd wrzucania plików.';
-$strUploadLimit = 'Prawdopodobnie próbowano wrzucić duży plik. Aby poznać sposoby obejścia tego limitu, proszę zapoznać się z %sdokumenacją%s.';
-$strUploadsNotAllowed = 'Serwer nie pozwala na upload plików.';
+$strUploadErrorPartial = 'Plik został przesłany jedynie częściowo.';
+$strUploadErrorUnknown = 'Nieznany błąd przesyłania pliku.';
+$strUploadLimit = 'Prawdopodobnie próbowano przesłać duży plik. Aby poznać sposoby obejścia tego limitu, proszę zapoznać się z %sdokumenacją%s.';
+$strUploadsNotAllowed = 'Serwer nie pozwala na przesyłanie plików.';
 $strUsage = 'Wykorzystanie';
 $strUseBackquotes = 'Użyj cudzysłowów z nazwami tabel i pól';
 $strUseHostTable = 'Użyj tabeli hostów';
@@ -1581,16 +1581,16 @@ $strVersionInformation = 'Informacja o wersji';
 $strViewDumpDatabases = 'Zrzut baz danych';
 $strViewDumpDB = 'Zrzut bazy danych';
 $strViewDump = 'Zrzut tabeli';
-$strViewHasAtLeast = 'Ta perspektywa ma przynajmniej tyle wierszy. Więcej informacji w %sdocumentation%s.';
-$strViewHasBeenDropped = 'Perspektywa %s została usunięta';
+$strViewHasAtLeast = 'Ten widok ma przynajmniej tyle wierszy. Więcej informacji w %sdocumentation%s.';
+$strViewHasBeenDropped = 'Widok %s został usunięty';
 $strViewImage = 'Zobacz obraz';
-$strViewName = 'Nazwa perspektywy';
-$strView = 'Perspektywa';
+$strViewName = 'Nazwa widoku';
+$strView = 'Widok';
 $strViewVideo = 'Obejrzyj film';
 
 $strWebServer = 'Serwer WWW';
-$strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalog ustalony dla uploadu jest nieosiągalny';
-$strWebServerUploadDirectory = 'katalog serwera WWW dla uploadu';
+$strWebServerUploadDirectoryError = 'Nie mozna znaleźć katalogu do zapisu przesyłanych plików';
+$strWebServerUploadDirectory = 'katalog serwera WWW do przesyłania plików';
 $strWelcome = 'Witamy w %s';
 $strWestEuropean = 'Zachodnioeuropejski';
 $strWiki = 'Wiki';


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list