[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. fc5ec0ce2fffe5da508e5e3ef68c92043eca1707

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Apr 11 12:07:33 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via fc5ec0ce2fffe5da508e5e3ef68c92043eca1707 (commit)
    via 70c84506da0570c735efc40a6c8168c7dc142c87 (commit)
    via cd445b83207398e0f711bcd2a2690a724d687f04 (commit)
    via 7e9634c969e8dcc4b48285dec25c60efd5343223 (commit)
    via 27008374f4676d277b53dad1051906a3870cfbad (commit)
    via 11da64854acb07ae22fcb862e1eaf03262832341 (commit)
    via 7785d8e189e437535a24e0fd2928802f5ced2afb (commit)
    via a84763da02163fcd675a62eef810f7b0853f2c9e (commit)
    via 48fe4f44d4f2b197dd145044b7d12ed093089d84 (commit)
    via 592f45186e992ad272ada980bf4c4e472c52354a (commit)
    via 4ab0c8b3b908ec07daf2a6bac4053ee665cb3185 (commit)
    via a42fa835a7a3ca7e5f0fff1a28493f017c597473 (commit)
   from 6cfdfaa0ef587eabd6a97e6937e724bf47fadba2 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit fc5ec0ce2fffe5da508e5e3ef68c92043eca1707
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon Apr 11 12:07:16 2011 +0200

  Update generated docs

commit 70c84506da0570c735efc40a6c8168c7dc142c87
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 19:33:58 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cd445b83207398e0f711bcd2a2690a724d687f04
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 19:33:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7e9634c969e8dcc4b48285dec25c60efd5343223
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:52:49 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 27008374f4676d277b53dad1051906a3870cfbad
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:52:36 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 11da64854acb07ae22fcb862e1eaf03262832341
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:52:19 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7785d8e189e437535a24e0fd2928802f5ced2afb
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:49:14 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a84763da02163fcd675a62eef810f7b0853f2c9e
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:37:01 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 48fe4f44d4f2b197dd145044b7d12ed093089d84
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:36:12 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 592f45186e992ad272ada980bf4c4e472c52354a
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:35:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4ab0c8b3b908ec07daf2a6bac4053ee665cb3185
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:34:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a42fa835a7a3ca7e5f0fff1a28493f017c597473
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Apr 10 13:33:28 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 output/tr/Documentation.html |  40 ++++++++++++++++++++--------------------
 po/tr.po           |  35 +++++++++++++++++++++++------------
 2 files changed, 43 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/output/tr/Documentation.html b/output/tr/Documentation.html
index 30b03d3..5245273 100644
--- a/output/tr/Documentation.html
+++ b/output/tr/Documentation.html
@@ -1414,7 +1414,7 @@ geçmiş içine kaydedilmez.</dd>
 
   <dt id="cfg_OBGzip">$cfg['OBGzip'] dizgisi/boolean</dt>
   <dd><abbr title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</abbr> aktarımlarındaki artan
-hız için GZip çıktı arabelleklemesi kullanımını tanımlar.<br />
+hız için GZip çıktı arabelleklemesi kullanıp kullanmamayı tanımlar.<br />
     Etkinleştirmek/etkisizleştirmek için true/false olarak ayarlayın. 'auto'
 olarak (dizgi) ayarlandığında, phpMyAdmin çıktı arabelleklemesini
 etkinleştirmeyi dener ve eğer tarayıcınız arabellekleme ile sorun yaşarsa
@@ -1426,7 +1426,7 @@ belli yama ile IE6'nın veri bozulmasına sebep olduğu bilinmektedir.</dd>
 mysql_pconnect).</dd>
 
   <dt id="cfg_ForceSSL">$cfg['ForceSSL'] boolean</dt>
-  <dd>phpMyAdmin'e erişilirken https kullanımına zorlanması.</dd>
+  <dd>phpMyAdmin'e erişilirken https kullanımına zorlayıp zorlamaması.</dd>
 
   <dt id="cfg_ExecTimeLimit">$cfg['ExecTimeLimit'] tam sayı [saniye sayısı]</dt>
   <dd>Bir betiğin çalışmasına izin vermek için saniye sayısı ayarı. Eğer saniyeler
@@ -1471,11 +1471,11 @@ gösterilmektedir.</dd>
 
   <dt id="cfg_Confirm">$cfg['Confirm'] boolean</dt>
   <dd>Veri kaybetmek üzere olduğunuzda bir uyarı ("...emin misiniz?")
-görüntülenmektedir.</dd>
+görüntülenmesi.</dd>
 
   <dt id="cfg_LoginCookieRecall">$cfg['LoginCookieRecall'] boolean</dt>
-  <dd>Tanımlama bilgisi kimlik doğrulaması kipinde önceki oturum açmayı
-hatırlamasını ya da hatırlamamasını tanımlar.<br /><br />
+  <dd>Tanımlama bilgisi kimlik doğrulaması kipinde önceki oturum açmayı hatırlayıp
+hatırlamamasını tanımlar.<br /><br />
 
     Eğer <tt><a href="#cfg_blowfish_secret">$cfg['blowfish_secret']</a></tt>
 yapılandırmadıysanız bu otomatik olarak etkisizleştirilir.
@@ -1502,8 +1502,7 @@ ayarlamak diğer sunucudan oturumu kapatmayı unutmayı kolaylaştırır, tabi
 bunlardan çok fazla kullandığınzda.</dd>
 
   <dt id="cfg_UseDbSearch">$cfg['UseDbSearch'] boolean</dt>
-  <dd>"Veritabanı içinde dizgi arama"yı etkinleştirmeyi ya da etkinleştirmemeyi
-tanımlar.</dd>
+  <dd>"Veritabanı içinde dizgi arama"yı etkinleştirip etkinleştirmemeyi tanımlar.</dd>
 
   <dt id="cfg_IgnoreMultiSubmitErrors">$cfg['IgnoreMultiSubmitErrors'] boolean</dt>
   <dd>Eğer sorgulardan biri başarısız olursa, phpMyAdmin'in çoklu sorgu ifadesini
@@ -1535,25 +1534,26 @@ verebilir.
   <dd>PHP hatalarını toplayıp toplamayacağı.</dd>
 
   <dt id="cfg_LeftFrameLight">$cfg['LeftFrameLight'] boolean</dt>
-  <dd>Defines whether to use a select-based menu and display only the current
-tables in the left frame (smaller page). Only in Non-Lightmode you can use
-the feature to display nested folders using <a
-href="#cfg_LeftFrameTableSeparator"
-class="configrule">$cfg['LeftFrameTableSeparator']</a>
+  <dd>Seçim tabanlı menü kullanıp kullanmamayı ve sol çerçevede (daha küçük olan
+sayfa) sadece şu anki tabloları görüntüleyip görüntülememeyi
+tanımlar. Sadece Light Olmayan kipte <a href="#cfg_LeftFrameTableSeparator"
+class="configrule">$cfg['LeftFrameTableSeparator']</a> kullanarak içiçe
+klasörleri görüntülemek için özelliği kullanabilirsiniz.
   </dd>
 
   <dt id="cfg_LeftFrameDBTree">$cfg['LeftFrameDBTree'] boolean</dt>
-  <dd>In light mode, defines whether to display the names of databases (in the
-selector) using a tree, see also <a href="#cfg_LeftFrameDBSeparator"
-class="configrule">$cfg['LeftFrameDBSeparator']</a>.
+  <dd>Light kipte ağaç görünümü kullanarak veritabanları adlarının (seçicide)
+görüntülenip görüntülenmemesini tanımlar, aynı zamanda <a
+href="#cfg_LeftFrameDBSeparator"
+class="configrule">$cfg['LeftFrameDBSeparator']</a>'e bakın.
   </dd>
 
-  <dt id="cfg_LeftFrameDBSeparator">$cfg['LeftFrameDBSeparator'] string or array</dt>
-  <dd>The string used to separate the parts of the database name when showing them
-in a tree. Alternatively you can specify more strings in an array and all of
-them will be used as a separator.</dd>
+  <dt id="cfg_LeftFrameDBSeparator">$cfg['LeftFrameDBSeparator'] dizgisi veya dizisi</dt>
+  <dd>Dizgi, veritabanı adı parçalarını ağaç içinde gösteriliyorken ayırmak için
+kullanılır. Alternatif olarak bir dizi içinde daha fazla dizgi
+belirtebilirsiniz ve hepsi ayıraç olarak kullanılacaktır.</dd>
 
-  <dt id="cfg_LeftFrameTableSeparator">$cfg['LeftFrameTableSeparator'] string</dt>
+  <dt id="cfg_LeftFrameTableSeparator">$cfg['LeftFrameTableSeparator'] dizgisi</dt>
   <dd>Defines a string to be used to nest table spaces. Defaults to '__'. This
 means if you have tables like 'first__second__third' this will be shown as a
 three-level hierarchy like: first > second > third. If set to FALSE
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 392e3b0..8b459e8 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-04-06 10:04+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-06 12:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-10 19:33+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -3561,8 +3561,8 @@ msgid ""
 "Defines whether to use GZip output buffering for increased speed in <abbr "
 "title=\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> transfers."
 msgstr ""
-"<abbr title=\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> aktarımlarındaki "
-"artan hız için GZip çıktı arabelleklemesi kullanımını tanımlar."
+"<abbr title=\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> aktarımlarındaki artan "
+"hız için GZip çıktı arabelleklemesi kullanıp kullanmamayı tanımlar."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1328
@@ -3600,7 +3600,7 @@ msgstr "$cfg['ForceSSL'] boolean"
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1338
 msgid "Whether to force using https while accessing phpMyAdmin."
-msgstr "phpMyAdmin'e erişilirken https kullanımına zorlanması."
+msgstr "phpMyAdmin'e erişilirken https kullanımına zorlayıp zorlamaması."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1340
@@ -3748,7 +3748,7 @@ msgid ""
 "when you're about to lose data."
 msgstr ""
 "Veri kaybetmek üzere olduğunuzda bir uyarı ("...emin misiniz?") "
-"görüntülenmektedir."
+"görüntülenmesi."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1384
@@ -3761,8 +3761,8 @@ msgid ""
 "Define whether the previous login should be recalled or not in cookie "
 "authentication mode."
 msgstr ""
-"Tanımlama bilgisi kimlik doğrulaması kipinde önceki oturum açmayı "
-"hatırlamasını ya da hatırlamamasını tanımlar."
+"Tanımlama bilgisi kimlik doğrulaması kipinde önceki oturum açmayı hatırlayıp "
+"hatırlamamasını tanımlar."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1388
@@ -3838,8 +3838,7 @@ msgstr "$cfg['UseDbSearch'] boolean"
 #: orig-docs/Documentation.html:1411
 msgid "Define whether the \"search string inside database\" is enabled or not."
 msgstr ""
-"\"Veritabanı içinde dizgi arama\"yı etkinleştirmeyi ya da etkinleştirmemeyi "
-"tanımlar."
+"\"Veritabanı içinde dizgi arama\"yı etkinleştirip etkinleştirmemeyi tanımlar."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1413
@@ -3935,11 +3934,16 @@ msgid ""
 "\"#cfg_LeftFrameTableSeparator\" class=\"configrule\">$cfg"
 "['LeftFrameTableSeparator']</a>"
 msgstr ""
+"Seçim tabanlı menü kullanıp kullanmamayı ve sol çerçevede (daha küçük olan "
+"sayfa) sadece şu anki tabloları görüntüleyip görüntülememeyi tanımlar. "
+"Sadece Light Olmayan kipte <a href=\"#cfg_LeftFrameTableSeparator\" "
+"class=\"configrule\">$cfg['LeftFrameTableSeparator']</a> kullanarak içiçe "
+"klasörleri görüntülemek için özelliği kullanabilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1445
 msgid "$cfg['LeftFrameDBTree'] boolean"
-msgstr ""
+msgstr "$cfg['LeftFrameDBTree'] boolean"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1446
@@ -3948,11 +3952,15 @@ msgid ""
 "selector) using a tree, see also <a href=\"#cfg_LeftFrameDBSeparator\" class="
 "\"configrule\">$cfg['LeftFrameDBSeparator']</a>."
 msgstr ""
+"Light kipte ağaç görünümü kullanarak veritabanları adlarının (seçicide) "
+"görüntülenip görüntülenmemesini tanımlar, aynı zamanda <a "
+"href=\"#cfg_LeftFrameDBSeparator\" "
+"class=\"configrule\">$cfg['LeftFrameDBSeparator']</a>'e bakın."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1451
 msgid "$cfg['LeftFrameDBSeparator'] string or array"
-msgstr ""
+msgstr "$cfg['LeftFrameDBSeparator'] dizgisi veya dizisi"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1453
@@ -3961,11 +3969,14 @@ msgid ""
 "in a tree. Alternatively you can specify more strings in an array and all of "
 "them will be used as a separator."
 msgstr ""
+"Dizgi, veritabanı adı parçalarını ağaç içinde gösteriliyorken ayırmak için "
+"kullanılır. Alternatif olarak bir dizi içinde daha fazla dizgi "
+"belirtebilirsiniz ve hepsi ayıraç olarak kullanılacaktır."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1457
 msgid "$cfg['LeftFrameTableSeparator'] string"
-msgstr ""
+msgstr "$cfg['LeftFrameTableSeparator'] dizgisi"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1458


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list