[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_8-23882-g1613ed3

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Sun Dec 4 10:26:06 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 1613ed3962e01d0ba2773c8defe4246122edac42 (commit)
    via 501485f4bd9b7ab456057819b55f907407788441 (commit)
    via c38b10c458d6acbc82e97facea7b8587323127d1 (commit)
    via 698c6d8a0b4956268807e70811d60d19db07d3f4 (commit)
    via 06d3ba016a1795d9eb724a16317ccc9454085a91 (commit)
    via 9d57b6bdb260b892ccc0befbe0642ea4d649ac0d (commit)
    via 8e3242050999c97e80eea7234c697f2d5f73692b (commit)
    via c2525617b2843edd933b9bba0766c832a26b3a09 (commit)
    via b1f88dbde3be48148e4ded6236ac6850a8033fe3 (commit)
    via d4cb4fd80b90b7201a37cf72ea36ddbd02c9ee25 (commit)
    via cd6ac54d7351a50f23f7e04bed0305db0609ecf1 (commit)
    via f1c2694e8c13efd01aa7b9d408131ae23da8cc56 (commit)
    via c4d767e79e81dc282523878743acb25222001530 (commit)
   from c667733861b5a0dc3e4cef62678aa9ac7da7de4d (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 1613ed3962e01d0ba2773c8defe4246122edac42
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 10:25:36 2011 +0100

  Fix format string

commit 501485f4bd9b7ab456057819b55f907407788441
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:24:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c38b10c458d6acbc82e97facea7b8587323127d1
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:23:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 698c6d8a0b4956268807e70811d60d19db07d3f4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:19:44 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 06d3ba016a1795d9eb724a16317ccc9454085a91
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:19:19 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9d57b6bdb260b892ccc0befbe0642ea4d649ac0d
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:19:15 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8e3242050999c97e80eea7234c697f2d5f73692b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:17:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c2525617b2843edd933b9bba0766c832a26b3a09
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:17:47 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b1f88dbde3be48148e4ded6236ac6850a8033fe3
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:17:45 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d4cb4fd80b90b7201a37cf72ea36ddbd02c9ee25
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:13:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cd6ac54d7351a50f23f7e04bed0305db0609ecf1
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:13:37 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f1c2694e8c13efd01aa7b9d408131ae23da8cc56
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:13:26 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c4d767e79e81dc282523878743acb25222001530
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Dec 4 11:12:45 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  36 ++++++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 20 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index fd5d137..a002bbe 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-04 10:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-23 11:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-04 11:23+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1363,11 +1363,11 @@ msgid "EiB"
 msgstr "EiB"
 
 #: js/messages.php:132
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "%s table"
 #| msgid_plural "%s tables"
 msgid "%d table(s)"
-msgstr "%s tabulka"
+msgstr "%d tabulek"
 
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: js/messages.php:135
@@ -4668,12 +4668,13 @@ msgid ""
 "Limits number of table preferences which are stored in database, the oldest "
 "records are automatically removed"
 msgstr ""
+"Omezí počet nastavení prohlížení tabulek, která budou uložena v databázi. "
+"Nejstarší záznamy jsou automaticky odstraněny."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:403
-#, fuzzy
 #| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
 msgid "Maximal number of table preferences to store"
-msgstr "Nejvyšší počet tabulek zobrazených v seznamu tabulek"
+msgstr "Nejvyšší počet uložených nastavení tabulek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:404
 msgid "Try to connect without password"
@@ -10436,6 +10437,10 @@ msgid ""
 "enabled. Note however, that the general_log produces a lot of data and "
 "increases server load by up to 15%"
 msgstr ""
+"Monitor phpMyAdmina vám může pomoci s vyladěním nastavení serveru a nalézt "
+"náročné dotazy. Pro porovnávání dotazů budete potřebovat mít nastavený "
+"log_output na 'TABLE' a mít povolené záznam pomalých dotazů nebo všech "
+"dotazů. Zaznamenání všech dotazů ale může zvýšit zatížení serveru až o 15%."
 
 #: server_status.php:1598
 msgid ""
@@ -10444,6 +10449,10 @@ msgid ""
 "table is supported by MySQL 5.1.6 and onwards. You may still use the server "
 "charting features however."
 msgstr ""
+"Váš databázový server bohužel nepodporuje záznam dotazů do tabulky, které "
+"phpMyAdmin potřebuje pro analýzu databázových záznam. Tato vlastnost je "
+"podporována v MySQL 5.1.6 a novějších. I bez této podpory však můžete použít "
+"zobrazování grafů s informacemi o serveru."
 
 #: server_status.php:1611
 msgid "Using the monitor:"
@@ -11129,43 +11138,38 @@ msgid "Continue insertion with %s rows"
 msgstr "Pokračovat ve vkládání s %s řádky"
 
 #: tbl_chart.php:88
-#, fuzzy
 #| msgid "Bar"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Bar"
-msgstr "Sloupec"
+msgstr "Pruhový"
 
 #: tbl_chart.php:89
-#, fuzzy
 #| msgid "Column"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Column"
-msgstr "Pole"
+msgstr "Sloupcový"
 
 #: tbl_chart.php:90
-#, fuzzy
 #| msgid "Line"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Line"
-msgstr "Čára"
+msgstr "Čárový"
 
 #: tbl_chart.php:91
-#, fuzzy
 #| msgid "Spline"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Spline"
-msgstr "Křivka"
+msgstr "Křivkový"
 
 #: tbl_chart.php:92
-#, fuzzy
 #| msgid "Pie"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Pie"
-msgstr "Koláč"
+msgstr "Koláčový"
 
 #: tbl_chart.php:94
 msgid "Stacked"
-msgstr "Skládané"
+msgstr "Složený"
 
 #: tbl_chart.php:97
 msgid "Chart title"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list