[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_8-24330-g5276fc9

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Dec 6 10:50:01 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 5276fc981a892e1e1b5cf163d9903eb72ed21743 (commit)
    via 45a39f4f430bd52be534816dc85b32b07183e4fa (commit)
    via 7521cb216c202dc30308f9572861e05c5c85dba4 (commit)
    via 0af3dd5de347d04a0492d67fe41db041dcfa06b2 (commit)
    via d08d4991e26d80e7a94582fde4a7d8b64949f576 (commit)
    via e5bc4be2a0d6f0caad527020cb31796353c4fbce (commit)
    via 2f0f1e15eb8f24cacbeebc33f57f3277b904136d (commit)
    via cef47b1f7506a6f46f24449794590179a7d00ab7 (commit)
    via 0f6b9838ab40a6e3b0c8e59b6a6011ec7903ab95 (commit)
    via aea1abd20a743db17ebf52efc17ee9ad985f743f (commit)
    via a4e3e6b1a2d810f084a4b845e41d48ff1fc1ba4f (commit)
    via c5d1de8d13a131ac5e0ce3fac455ec7d580aff31 (commit)
    via bebf41b83ce26e66ebed4fae55ed477f6c7784a3 (commit)
    via d4f12e3b8994d0ec055984d22812307811c48591 (commit)
    via 1eced90556e3326e771f3b2cfd4616d06d128650 (commit)
    via c0efb0e55b14efa42918f6aa6c6e5fd166854d89 (commit)
    via 0658e5bd70b09fdd8e829d7193430e259f252535 (commit)
    via ad16ef5af0f974bbf7cf1f2ae1050296b43b5d84 (commit)
    via 5b287b799777b05ab99f4080ae588c1721fbcaea (commit)
    via 5f60f220e028813251c63f83f1a53519f2c9d194 (commit)
    via a4b358d25b505ee5d7d96b409c1c302c9fa6c21c (commit)
    via 7a197d589abbc8812642e5f193693aceb3461ae4 (commit)
    via 2bfa07be1434429fec507f93d2e90ab9c0378c56 (commit)
    via ffed478de241a468777c051c927b26d90c295f0d (commit)
    via 90cecdaa752cdc6eb8a5553f6d9795a608cd4680 (commit)
   from 17eef80d4945156a3db4cc9e806adfa1848773b8 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 5276fc981a892e1e1b5cf163d9903eb72ed21743
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:48:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 45a39f4f430bd52be534816dc85b32b07183e4fa
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:48:16 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7521cb216c202dc30308f9572861e05c5c85dba4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:47:45 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0af3dd5de347d04a0492d67fe41db041dcfa06b2
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:47:29 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d08d4991e26d80e7a94582fde4a7d8b64949f576
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:47:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e5bc4be2a0d6f0caad527020cb31796353c4fbce
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:46:33 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2f0f1e15eb8f24cacbeebc33f57f3277b904136d
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:45:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cef47b1f7506a6f46f24449794590179a7d00ab7
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:44:50 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0f6b9838ab40a6e3b0c8e59b6a6011ec7903ab95
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 11:43:12 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit aea1abd20a743db17ebf52efc17ee9ad985f743f
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:19:30 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a4e3e6b1a2d810f084a4b845e41d48ff1fc1ba4f
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:18:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c5d1de8d13a131ac5e0ce3fac455ec7d580aff31
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:16:47 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bebf41b83ce26e66ebed4fae55ed477f6c7784a3
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:16:33 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d4f12e3b8994d0ec055984d22812307811c48591
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:15:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1eced90556e3326e771f3b2cfd4616d06d128650
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:15:42 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c0efb0e55b14efa42918f6aa6c6e5fd166854d89
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:15:30 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0658e5bd70b09fdd8e829d7193430e259f252535
Merge: ad16ef5 17eef80
Author: Pootle server <pootle at cihar.com>
Date:  Tue Dec 6 10:15:09 2011 +0100

  Merge remote-tracking branch 'origin/master'

commit ad16ef5af0f974bbf7cf1f2ae1050296b43b5d84
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:14:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5b287b799777b05ab99f4080ae588c1721fbcaea
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:13:54 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5f60f220e028813251c63f83f1a53519f2c9d194
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:12:09 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a4b358d25b505ee5d7d96b409c1c302c9fa6c21c
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:11:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7a197d589abbc8812642e5f193693aceb3461ae4
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:10:53 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2bfa07be1434429fec507f93d2e90ab9c0378c56
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:08:33 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ffed478de241a468777c051c927b26d90c295f0d
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:07:17 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 90cecdaa752cdc6eb8a5553f6d9795a608cd4680
Author: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>
Date:  Tue Dec 6 11:06:17 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  25 ++++++++++++++++---------
 po/uk.po |  39 ++++++++++++++++++++++-----------------
 2 files changed, 38 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 0789b48..677228b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-04 10:35+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-04 12:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-06 11:48+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -10473,6 +10473,10 @@ msgid ""
 "confirmed, this will load a table of grouped queries, there you may click on "
 "any occuring SELECT statements to further analyze them."
 msgstr ""
+"Pro zobrazení dotazů ze záznamu zvolte časové období, které vás zajímá, "
+"podržením levého tlačítka myši a pohybem přes graf. Po potvrzení bude "
+"nahrána tabulka sloučených dotazů, kde můžete zvolit libovolný dotaz k další "
+"analýze."
 
 #: server_status.php:1622
 msgid "Please note:"
@@ -10485,6 +10489,10 @@ msgid ""
 "it is advisable to select only a small time span and to disable the "
 "general_log and empty its table once monitoring is not required any more."
 msgstr ""
+"Zapnutí záznamu dotazů může zvýšit zatížení serveru o 5-15%. Výpočet "
+"statistik z těchto záznamů je také výpočetně náročný, proto doporučujeme "
+"vybírat krátké časové období a záznam vypnout poté co již monitorování "
+"nebudete potřebovat."
 
 #: server_status.php:1636
 msgid "Preset chart"
@@ -11902,6 +11910,8 @@ msgid ""
 "Enable slow query logging by setting {log_slow_queries} to 'ON'. This will "
 "help troubleshooting badly performing queries."
 msgstr ""
+"Povolte záznam pomalých dotazů nastavením {log_slow_queries} na 'ON'. To vám "
+"pomůže prozkoumat tyto zatěžující dotazy."
 
 #: po/advisory_rules.php:33
 msgid "log_slow_queries is set to 'OFF'"
@@ -12236,14 +12246,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:120
-#, fuzzy
 #| msgid "Start row"
 msgid "Sort rows"
-msgstr "Počáteční řádek"
+msgstr "Řazení řádek"
 
 #: po/advisory_rules.php:121
 msgid "There are lots of rows being sorted."
-msgstr ""
+msgstr "Muselo být řazeno příliš mnoho řádek."
 
 #: po/advisory_rules.php:122
 msgid ""
@@ -12667,10 +12676,9 @@ msgid "slow_launch_time is set to %s"
 msgstr "slow_launch_time je nastaven na %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:225
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Percentage of used connections"
-msgstr "Trvalé připojení"
+msgstr "Procenta použitých připojení"
 
 #: po/advisory_rules.php:226
 msgid ""
@@ -12692,14 +12700,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:230
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Percentage of aborted connections"
-msgstr "Trvalé připojení"
+msgstr "Procenta přerušených spojení"
 
 #: po/advisory_rules.php:231 po/advisory_rules.php:236
 msgid "Too many connections are aborted."
-msgstr ""
+msgstr "Je příliš mnoho přerušených spojení."
 
 #: po/advisory_rules.php:232 po/advisory_rules.php:237
 msgid ""
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 39e3b71..f923791 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-04 10:35+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-06 10:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-06 11:18+0200\n"
 "Last-Translator: oleg-ilnytskyi <ukraine.oleg at gmail.com>\n"
 "Language-Team: ukrainian <uk at li.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -569,10 +569,9 @@ msgid "Search in database"
 msgstr "Шукати в базі даних"
 
 #: db_search.php:277
-#, fuzzy
 #| msgid "Word(s) or value(s) to search for (wildcard: \"%\"):"
 msgid "Words or values to search for (wildcard: \"%\"):"
-msgstr "Слова чи значення, які потрібно знайти (маска: \"%\"):"
+msgstr "Слова чи значення, які потрібно знайти (шаблон: \"%\"):"
 
 #: db_search.php:282
 msgid "Find:"
@@ -823,10 +822,10 @@ msgid "Values for a new column"
 msgstr "Значення для нового стовпчика"
 
 #: enum_editor.php:30 js/messages.php:256
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Number of columns"
 msgid "Values for column %s"
-msgstr "Число колонок"
+msgstr "Значення для колонки %s"
 
 #: enum_editor.php:34 js/messages.php:258
 msgid "Enter each value in a separate field"
@@ -1560,7 +1559,7 @@ msgstr "Заголовок діаграми"
 #. l10n: As in differential values
 #: js/messages.php:170
 msgid "Differential"
-msgstr ""
+msgstr "Differential"
 
 #: js/messages.php:171
 #, php-format
@@ -2010,15 +2009,20 @@ msgid ""
 "This table does not contain a unique column. Features related to the grid "
 "edit, checkbox, Edit, Copy and Delete links may not work after saving."
 msgstr ""
+"Ця таблиця не містить унікальні колонки. Особливості, пов'язані з сіткою "
+"редагування, Прапорець, Редагувати, Копіювати і Видаляти посилання можуть не "
+"працювати після збереження."
 
 #: js/messages.php:341
 msgid ""
 "You can also edit most columns<br />by clicking directly on their content."
 msgstr ""
+"Ви також можете редагувати більшість колонок <br /> клікаючи безпосередньо "
+"на їх контент."
 
 #: js/messages.php:342
 msgid "Go to link"
-msgstr ""
+msgstr "Перейти за посиланням"
 
 #: js/messages.php:345
 msgid "Generate password"
@@ -2042,17 +2046,18 @@ msgid ""
 "A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider "
 "upgrading. The newest version is %s, released on %s."
 msgstr ""
+"Доступна новіша версія PhpMyAdmin, вам необхідно подумати про оновлення. "
+"Найновіша версія% s., випущена % s."
 
 #. l10n: Latest available phpMyAdmin version
 #: js/messages.php:355
 msgid ", latest stable version:"
-msgstr ""
+msgstr ", остання стабільна версія:"
 
 #: js/messages.php:356
-#, fuzzy
 #| msgid "Jump to database"
 msgid "up to date"
-msgstr "Перейти до бази даних"
+msgstr "оновлено"
 
 #. l10n: Display text for calendar close link
 #: js/messages.php:375
@@ -2060,18 +2065,16 @@ msgid "Done"
 msgstr "Готово"
 
 #: js/messages.php:379
-#, fuzzy
 #| msgid "Prev"
 msgctxt "Previous month"
 msgid "Prev"
-msgstr "Попередні"
+msgstr "Попередня"
 
 #: js/messages.php:384
-#, fuzzy
 #| msgid "Next"
 msgctxt "Next month"
 msgid "Next"
-msgstr "Наступні"
+msgstr "Наступна"
 
 #. l10n: Display text for current month link in calendar
 #: js/messages.php:387
@@ -2291,7 +2294,7 @@ msgstr "Сб"
 #. l10n: Column header for week of the year in calendar
 #: js/messages.php:470
 msgid "Wk"
-msgstr ""
+msgstr "Тж"
 
 #: js/messages.php:477 libraries/rte/rte_list.lib.php:62
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:326 server_status.php:1229 sql.php:893
@@ -2300,7 +2303,7 @@ msgstr "Час"
 
 #: js/messages.php:478
 msgid "Hour"
-msgstr ""
+msgstr "Година"
 
 #: js/messages.php:479
 msgid "Minute"
@@ -2314,10 +2317,12 @@ msgstr "Секунда"
 #, php-format
 msgid "Failed formatting string for rule '%s'. PHP threw following error: %s"
 msgstr ""
+"Помилка форматування рядка по '%s' правилу. PHP припинив роботу з наступною "
+"помилкою: %s"
 
 #: libraries/Config.class.php:703
 msgid "Remove \"./config\" directory before using phpMyAdmin!"
-msgstr ""
+msgstr "Видаліть \"./config\" директорію пред використанням phpMyAdmin!"
 
 #: libraries/Config.class.php:727
 #, php-format


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list