[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. e4068511fd4ae095f6d4ba0b1f789e86149fd5fd

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Dec 8 15:40:27 CET 2011


The branch, master has been updated
    via e4068511fd4ae095f6d4ba0b1f789e86149fd5fd (commit)
    via f9b5bf57d286cd2938b467ca5ad862a016a54e06 (commit)
    via 6c7f079181bd6bf02bec403bf18be2616abedaa0 (commit)
    via 2342e9832184482ad83fa3a21ce1be459abbaf96 (commit)
    via 6101237e0fd3077f26959b5f6fb103a1063488de (commit)
    via bff0fe4a4373be5b1026271263e707dac2f369cb (commit)
    via 6eb0cce86d697d8cf7abc2f8ff76f4d129888772 (commit)
    via e104a80d020bb8b0618192a60381ffc250cdc579 (commit)
    via 395e40d259b02d257967d0dd6efd44918dd32576 (commit)
    via db65f6d79e06f009b1ebabc14ddd717a70b463c9 (commit)
    via d07df0bcc58f2a4f90f531f5b3e66300f774753d (commit)
    via d7c9e16ebd6845ca36a22445deca9671f414534d (commit)
    via 96dfd6af86f3787834a9e6fb8ee2c6eca8f713ef (commit)
    via 9147cd78311fca59c2d02b5e84a42484c731fe26 (commit)
    via 5de8f222e48cffef42136771d9e39934048d0fc8 (commit)
    via 1b3a37d48f2ce8716538c32f1fea7c28386a2831 (commit)
    via 533f12984f894ae3951b459f2526ea2976348af4 (commit)
    via e10f80329ec985c6f585e7f48444d1b9a52d9957 (commit)
   from aeccddc55439e4b6f8365add0f43841d08c3ee5c (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit e4068511fd4ae095f6d4ba0b1f789e86149fd5fd
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Thu Dec 8 15:39:58 2011 +0100

  Update generated docs

commit f9b5bf57d286cd2938b467ca5ad862a016a54e06
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Dec 7 15:14:50 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6c7f079181bd6bf02bec403bf18be2616abedaa0
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Dec 7 15:13:50 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2342e9832184482ad83fa3a21ce1be459abbaf96
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Dec 7 15:13:40 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6101237e0fd3077f26959b5f6fb103a1063488de
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Dec 7 15:13:18 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bff0fe4a4373be5b1026271263e707dac2f369cb
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Dec 7 15:11:44 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6eb0cce86d697d8cf7abc2f8ff76f4d129888772
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Dec 7 15:05:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e104a80d020bb8b0618192a60381ffc250cdc579
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Dec 7 15:00:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 395e40d259b02d257967d0dd6efd44918dd32576
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 23:13:17 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit db65f6d79e06f009b1ebabc14ddd717a70b463c9
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 23:12:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d07df0bcc58f2a4f90f531f5b3e66300f774753d
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 23:11:08 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d7c9e16ebd6845ca36a22445deca9671f414534d
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 22:46:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 96dfd6af86f3787834a9e6fb8ee2c6eca8f713ef
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 22:46:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9147cd78311fca59c2d02b5e84a42484c731fe26
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 22:45:39 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5de8f222e48cffef42136771d9e39934048d0fc8
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 22:45:08 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1b3a37d48f2ce8716538c32f1fea7c28386a2831
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 22:44:08 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 533f12984f894ae3951b459f2526ea2976348af4
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 15:29:26 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e10f80329ec985c6f585e7f48444d1b9a52d9957
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Dec 6 15:28:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 output/tr/Documentation.html |  50 +++++++++++++++++++++---------------------
 po/tr.po           |  37 +++++++++++++++++++-----------
 2 files changed, 48 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/output/tr/Documentation.html b/output/tr/Documentation.html
index a276710..a66f519 100644
--- a/output/tr/Documentation.html
+++ b/output/tr/Documentation.html
@@ -2448,7 +2448,7 @@ title="Sıkça Sorulan Sorular">SSS</abbr> 2.7</a>'ye bakın.</dd>
   <dt id="cfg_ThemePerServer">$cfg['ThemePerServer'] boolean</dt>
   <dd>Her sunucu için farklı temaya izin vermek gerekirse.</dd>
 
-  <dt id="cfg_DefaultQueryTable">$cfg['DefaultQueryTable'] string<br />
+  <dt id="cfg_DefaultQueryTable">$cfg['DefaultQueryTable'] dizgi<br />
     <span id="cfg_DefaultQueryDatabase">$cfg['DefaultQueryDatabase']</span>
 dizgi
   </dt>
@@ -2689,7 +2689,7 @@ sağlar.</p>
 
 <p> 5 dosya adı olasılığı vardır:</p>
 
-<ol><li>Mime türü+alt tür dönüşüm:<br /><br />
+<ol><li>Mime türü+alt tür dönüşümü:<br /><br />
 
     <tt>[mimetype]_[subtype]__[transform].inc.php</tt><br /><br />
 
@@ -2701,7 +2701,7 @@ olmayacak karakterlerin yanısıra PHP işlevi adlandırma kuralını içerebili
 '<tt>PMA_transform_[mimetype]_[subtype]__[transform]()</tt>' olarak
 adlandırılacaktır.<br /><br />
 
-    <b>Example:</b><br /><br />
+    <b>Örnek:</b><br /><br />
 
     <tt>text_html__formatted.inc.php</tt><br />
     <tt>PMA_transform_text_html__formatted()</tt></li>
@@ -2717,12 +2717,12 @@ işlevi adlandırma kuralını içerebilir.<br /><br />
     Dönüştürme işlevi '<tt>PMA_transform_[mimetype]__[transform]()</tt>' olarak
 adlandırılacaktır.<br /><br />
 
-    <b>Example:</b><br /><br />
+    <b>Örnek:</b><br /><br />
 
     <tt>text__formatted.inc.php</tt><br />
     <tt>PMA_transform_text__formatted()</tt></li>
 
-  <li>Belirli dönüştürme işlevsiz mime türü+alt tür<br /><br />
+  <li>Belirli dönüştürme işlevsiz, mime türü+alt tür<br /><br />
 
     <tt>[mimetype]_[subtype].inc.php</tt><br /><br />
 
@@ -2731,12 +2731,12 @@ sistemiyle sorunlara sebep olan özel karakterler kullanmayın.<br /><br />
 
     Dosyada kendiliğinden tanımlanan dönüşüm işlevi yok.<br /><br />
 
-    <b>Example:</b><br /><br />
+    <b>Örnek:</b><br /><br />
 
     <tt>text_plain.inc.php</tt><br />
-    (İşlev yok)</li>
+    (İşlevi yok)</li>
 
-  <li>Belirli dönüştürme işlevsiz mime türü (alt tür ile/ile değil)<br /><br />
+  <li>Belirli dönüştürme işlevsiz, mime türü (alt tür ile/ile değil)<br /><br />
 
     <tt>[mimetype].inc.php</tt><br /><br />
 
@@ -2746,10 +2746,10 @@ sistemiyle sorunlara sebep olan özel karakterler kullanmayın.
 
     Dosyada kendiliğinden tanımlanan dönüşüm işlevi yok.<br /><br />
 
-    <b>Example:</b><br /><br />
+    <b>Örnek:</b><br /><br />
 
     <tt>text.inc.php</tt><br />
-    (İşlev yok)</li>
+    (İşlevi yok)</li>
 
   <li>Belirli mime türü olmayan genel dönüştürme işlevi<br /><br />
 
@@ -2758,7 +2758,7 @@ sistemiyle sorunlara sebep olan özel karakterler kullanmayın.
     Dönüştürme işlevi '<tt>PMA_transform_global__[transform]()</tt>' olarak
 adlandırılacaktır.<br /><br />
 
-    <b>Example:</b><br /><br />
+    <b>Örnek:</b><br /><br />
 
     <tt>global__formatted</tt><br />
     <tt>PMA_transform_global__formatted()</tt></li>
@@ -2805,7 +2805,7 @@ etmez ve dönüştürme hakkında bilgiyle dizilimi geri döndürür. Şimdilik
 aşağıdaki anahtarlar kullanılabilir:
 </p>
 <dl>
-  <dt><code>bilgi</code></dt>
+  <dt><code>info</code></dt>
   <dd>Uzun dönüşüm açıklaması.</dd>
 </dl>
 
@@ -2914,31 +2914,31 @@ kaydedilir.<br />
 dosyaların gönderilmesini oldukça güvenli yaparak etkinleştirmek için:</p>
 
 <ul><li>göndermeler için ayrı dizin oluşturun: <tt>mkdir /tmp/php</tt></li>
-  <li>give ownership to the Apache server's user.group: <tt>chown apache.apache
+  <li>Apache sunucusunun kullanıcı grubuna sahiplik verin: <tt>chown apache.apache
 /tmp/php</tt></li>
-  <li>give proper permission: <tt>chmod 600 /tmp/php</tt></li>
-  <li>put <tt>upload_tmp_dir = /tmp/php</tt> in <i>php.ini</i></li>
-  <li>restart Apache</li>
+  <li>tam izin verin: <tt>chmod 600 /tmp/php</tt></li>
+  <li><i>php.ini</i> içine <tt>upload_tmp_dir = /tmp/php</tt> koyun</li>
+  <li>Apache'yi yeniden başlatın</li>
 </ul>
 
 <h4 id="faq1_9">
-  <a href="#faq1_9">1.9 (withdrawn).</a></h4>
+  <a href="#faq1_9">1.9 (kaldırıldı).</a></h4>
 
 <h4 id="faq1_10">
-  <a href="#faq1_10">1.10 I'm having troubles when uploading files with
-phpMyAdmin running on a secure server. My browser is Internet Explorer and
-I'm using the Apache server.</a></h4>
+  <a href="#faq1_10">1.10 Güvenli bir sunucu üzerinde çalışan phpMyAdmin ile
+dosyaları gönderirken sorun yaşıyorum. Tarayıcım Internet Explorer ve Apache
+sunucusu kullanıyorum.</a></h4>
 
-<p> As suggested by "Rob M" in the phpWizard forum, add this line to
-your <i>httpd.conf</i>:</p>
+<p> phpWizard forumunda "Rob M"'in önerdiğine göre bu satırı
+<i>httpd.conf</i> dosyanızın içine ekleyin:</p>
 
   <pre>SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown</pre>
 
-<p> It seems to clear up many problems between Internet Explorer and SSL.</p>
+<p> Internet Explorer ve SSL arasındaki çoğu sorunu hallettiği görünüyor.</p>
 
 <h4 id="faq1_11">
-  <a href="#faq1_11">1.11 I get an 'open_basedir restriction' while uploading
-a file from the query box.</a></h4>
+  <a href="#faq1_11">1.11 Sorgu kutusundan bir dosya gönderirken bir
+'open_basedir kısıtlaması' alıyorum.</a></h4>
 
 <p> Since version 2.2.4, phpMyAdmin supports servers with open_basedir
 restrictions. However you need to create temporary directory and configure
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 38711bb..fec18c5 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-22 13:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-05 23:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-07 15:13+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -6496,7 +6496,7 @@ msgstr "Her sunucu için farklı temaya izin vermek gerekirse."
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:2306
 msgid "$cfg['DefaultQueryTable'] string"
-msgstr ""
+msgstr "$cfg['DefaultQueryTable'] dizgi"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:2307
@@ -7194,7 +7194,7 @@ msgstr "5 dosya adı olasılığı vardır:"
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2525
 msgid "A mimetype+subtype transform:"
-msgstr "Mime türü+alt tür dönüşüm:"
+msgstr "Mime türü+alt tür dönüşümü:"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2527
@@ -7228,7 +7228,7 @@ msgstr ""
 #: orig-docs/Documentation.html:2569 orig-docs/Documentation.html:2584
 #: orig-docs/Documentation.html:2596
 msgid "<b>Example:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Örnek:</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2539
@@ -7283,7 +7283,7 @@ msgstr "<tt>PMA_transform_text__formatted()</tt>"
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2559
 msgid "A mimetype+subtype without specific transform function"
-msgstr "Belirli dönüştürme işlevsiz mime türü+alt tür"
+msgstr "Belirli dönüştürme işlevsiz, mime türü+alt tür"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2561
@@ -7312,12 +7312,12 @@ msgstr "<tt>text_plain.inc.php</tt>"
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2572 orig-docs/Documentation.html:2587
 msgid "(No function)"
-msgstr "(İşlev yok)"
+msgstr "(İşlevi yok)"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2574
 msgid "A mimetype (w/o subtype) without specific transform function"
-msgstr "Belirli dönüştürme işlevsiz mime türü (alt tür ile/ile değil)"
+msgstr "Belirli dönüştürme işlevsiz, mime türü (alt tür ile/ile değil)"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2576
@@ -7478,7 +7478,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:2642
 msgid "<code>info</code>"
-msgstr "<code>bilgi</code>"
+msgstr "<code>info</code>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:2643
@@ -7759,26 +7759,28 @@ msgid ""
 "give ownership to the Apache server's user.group: <tt>chown apache.apache /"
 "tmp/php</tt>"
 msgstr ""
+"Apache sunucusunun kullanıcı grubuna sahiplik verin: <tt>chown apache.apache "
+"/tmp/php</tt>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2746
 msgid "give proper permission: <tt>chmod 600 /tmp/php</tt>"
-msgstr ""
+msgstr "tam izin verin: <tt>chmod 600 /tmp/php</tt>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2747
 msgid "put <tt>upload_tmp_dir = /tmp/php</tt> in <i>php.ini</i>"
-msgstr ""
+msgstr "<i>php.ini</i> içine <tt>upload_tmp_dir = /tmp/php</tt> koyun"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:2748
 msgid "restart Apache"
-msgstr ""
+msgstr "Apache'yi yeniden başlatın"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h4>
 #: orig-docs/Documentation.html:2752
 msgid "<a href=\"#faq1_9\">1.9 (withdrawn).</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"#faq1_9\">1.9 (kaldırıldı).</a>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h4>
 #: orig-docs/Documentation.html:2755
@@ -7787,6 +7789,9 @@ msgid ""
 "phpMyAdmin running on a secure server. My browser is Internet Explorer and "
 "I'm using the Apache server.</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#faq1_10\">1.10 Güvenli bir sunucu üzerinde çalışan phpMyAdmin ile "
+"dosyaları gönderirken sorun yaşıyorum. Tarayıcım Internet Explorer ve Apache "
+"sunucusu kullanıyorum.</a>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:2759
@@ -7794,17 +7799,19 @@ msgid ""
 "As suggested by "Rob M" in the phpWizard forum, add this line to "
 "your <i>httpd.conf</i>:"
 msgstr ""
+"phpWizard forumunda "Rob M"'in önerdiğine göre bu satırı "
+"<i>httpd.conf</i> dosyanızın içine ekleyin:"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><pre>
 #: orig-docs/Documentation.html:2762
 #, no-wrap
 msgid "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" nokeepalive ssl-unclean-shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" nokeepalive ssl-unclean-shutdown"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:2764
 msgid "It seems to clear up many problems between Internet Explorer and SSL."
-msgstr ""
+msgstr "Internet Explorer ve SSL arasındaki çoğu sorunu hallettiği görünüyor."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h4>
 #: orig-docs/Documentation.html:2767
@@ -7812,6 +7819,8 @@ msgid ""
 "<a href=\"#faq1_11\">1.11 I get an 'open_basedir restriction' while "
 "uploading a file from the query box.</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#faq1_11\">1.11 Sorgu kutusundan bir dosya gönderirken bir "
+"'open_basedir kısıtlaması' alıyorum.</a>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:2770


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list