[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_8-24684-g5ab4d31

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Dec 12 14:21:32 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 5ab4d31de16df80449bec627c4c465e22bc73d7a (commit)
    via 28a5723ce877a1fd7010ef2c9100565fd5858227 (commit)
    via ffad86d737145e31905fa3dbe9675f2515bcbcdb (commit)
    via 0b56afdaaf66c77a49c8c1edb5a481aebd1761da (commit)
    via 793894e0cc50d5979a7418f50ac99e5bf08ce72b (commit)
    via 7d44b099e12dd09b1a51f5836e6aea58d95611c8 (commit)
    via e1d939ab7f40411d8411471b11ccd44320fea237 (commit)
    via cea5d6bae85d4da6be4e4e8378bd112568c25672 (commit)
    via 0d0a6f7127ad9fa56fb099999a4ae841146c30d5 (commit)
    via df36c4b4d7c09f0f5667168e2c5a9ae86aa12f09 (commit)
    via 3fb36a2a5b0d25dd06ef68c306cfdc83cd56d432 (commit)
    via 5039576558ae7f95f88a5c0c63abd59908c273ab (commit)
    via 9894b49f29f9a40bd54bc01307fbc45234128db8 (commit)
    via 4fab55e081bfb638a5390431d00e0fb912228c95 (commit)
    via 2ca2f63def05bd383d6feba1815dbea949791caa (commit)
    via 48d1fbbd93f322b338f0077caf94a293f3d11c75 (commit)
    via c64b82744c7fed680be5e82b493ce34eed016bde (commit)
    via 5e9ec5d76a7782a4f9b4ba3048a909ceb933eb0f (commit)
    via 7c0adac2b215c55dff0fab83a236808ee01a8756 (commit)
   from ca5b381f1809d8dc898416af27d8b169fbba3e9f (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 5ab4d31de16df80449bec627c4c465e22bc73d7a
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Mon Dec 12 14:19:25 2011 +0100

  Update czech translation

commit 28a5723ce877a1fd7010ef2c9100565fd5858227
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:13:25 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ffad86d737145e31905fa3dbe9675f2515bcbcdb
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:12:19 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0b56afdaaf66c77a49c8c1edb5a481aebd1761da
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:11:13 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 793894e0cc50d5979a7418f50ac99e5bf08ce72b
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:10:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7d44b099e12dd09b1a51f5836e6aea58d95611c8
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:10:54 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e1d939ab7f40411d8411471b11ccd44320fea237
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:10:23 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cea5d6bae85d4da6be4e4e8378bd112568c25672
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:10:15 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0d0a6f7127ad9fa56fb099999a4ae841146c30d5
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:10:10 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit df36c4b4d7c09f0f5667168e2c5a9ae86aa12f09
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:10:04 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3fb36a2a5b0d25dd06ef68c306cfdc83cd56d432
Author: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>
Date:  Mon Dec 12 15:09:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5039576558ae7f95f88a5c0c63abd59908c273ab
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:09:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9894b49f29f9a40bd54bc01307fbc45234128db8
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:08:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4fab55e081bfb638a5390431d00e0fb912228c95
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:08:54 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2ca2f63def05bd383d6feba1815dbea949791caa
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:08:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 48d1fbbd93f322b338f0077caf94a293f3d11c75
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:08:35 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c64b82744c7fed680be5e82b493ce34eed016bde
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:08:26 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5e9ec5d76a7782a4f9b4ba3048a909ceb933eb0f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:07:40 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7c0adac2b215c55dff0fab83a236808ee01a8756
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 12 15:07:33 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po | 1125 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/es.po |  25 +-
 2 files changed, 597 insertions(+), 553 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index fce35d6..dd2e9d5 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010, 2011.
-#
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-12 14:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-12 12:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-12 15:12+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
-"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
 
@@ -115,8 +115,8 @@ msgstr "Nepodařilo se otevřít vzdálené URL"
 #: changelog.php:32 license.php:28
 #, php-format
 msgid ""
-"The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
-"for more information."
+"The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net"
+" for more information."
 msgstr ""
 "Soubor %s nebyl nalezen, více informací naleznete na www.phpmyadmin.net."
 
@@ -615,10 +615,11 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:451 libraries/display_tbl.lib.php:2348
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
-"%s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to "
+"%sdocumentation%s."
 msgstr ""
-"Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
+"Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v "
+"%sdokumentaci%s."
 
 #: db_structure.php:467 db_structure.php:481 libraries/header.inc.php:161
 #: libraries/tbl_info.inc.php:60 tbl_structure.php:209
@@ -950,13 +951,14 @@ msgstr "Přidat geometrii"
 msgid ""
 "Chose \"GeomFromText\" from the \"Function\" column and paste the below "
 "string into the \"Value\" field"
-msgstr "Z funkcí zvolte „GeomFromText“ a vložte níže uvedený text jako hodnotu"
+msgstr ""
+"Z funkcí zvolte „GeomFromText“ a vložte níže uvedený text jako hodnotu"
 
 #: import.php:57
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
-"%s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to "
+"%sdocumentation%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -979,8 +981,8 @@ msgstr "Soubor nelze přečíst"
 #: libraries/File.class.php:634 libraries/File.class.php:642
 #, php-format
 msgid ""
-"You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support "
-"for it is not implemented or disabled by your configuration."
+"You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support"
+" for it is not implemented or disabled by your configuration."
 msgstr ""
 "Pokusili jste se importovat soubor s nepodporovanou kompresí (%s). Buďto "
 "podpora není implementována nebo je vypnuta ve vaší konfiguraci."
@@ -988,12 +990,12 @@ msgstr ""
 #: import.php:349
 msgid ""
 "No data was received to import. Either no file name was submitted, or the "
-"file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See "
-"[a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
+"file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See"
+" [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
 msgstr ""
-"Nepodařilo se načíst žádná data k importu. Buďto nebyl odeslán žádný soubor, "
-"nebo jeho velikost překročila velikost povolenou v nastavení PHP. Viz [a at ./"
-"Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
+"Nepodařilo se načíst žádná data k importu. Buďto nebyl odeslán žádný soubor,"
+" nebo jeho velikost překročila velikost povolenou v nastavení PHP. Viz "
+"[a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
 
 #: import.php:366
 msgid ""
@@ -1245,8 +1247,8 @@ msgid ""
 "likely that your current configuration will not work anymore. Please reset "
 "your configuration to default in the <i>Settings</i> menu."
 msgstr ""
-"Uspořádání grafů uložené ve vašem prohlížeči není kompatibilní s touto verzí "
-"monitoru a pravděpodobně tedy nebude fungovat správně. Prosím obnovte "
+"Uspořádání grafů uložené ve vašem prohlížeči není kompatibilní s touto verzí"
+" monitoru a pravděpodobně tedy nebude fungovat správně. Prosím obnovte "
 "výchozí nastavení v nabídce <i>Nastavení</i>."
 
 #: js/messages.php:97
@@ -1440,8 +1442,8 @@ msgstr "log_output je nastaven na tabulku."
 #: js/messages.php:153
 #, php-format
 msgid ""
-"slow_query_log is enabled, but the server logs only queries that take longer "
-"than %d seconds. It is advisable to set this long_query_time 0-2 seconds, "
+"slow_query_log is enabled, but the server logs only queries that take longer"
+" than %d seconds. It is advisable to set this long_query_time 0-2 seconds, "
 "depending on your system."
 msgstr ""
 "slow_query_log je povolen, ale server zaznamená jen dotazy delší než %d "
@@ -1527,25 +1529,24 @@ msgid "Analysing & loading logs. This may take a while."
 msgstr "Načítám a analyzuji záznamy. To může chvíli trvat."
 
 #: js/messages.php:176
-#, fuzzy
 #| msgid "Read requests"
 msgid "Cancel request"
-msgstr "Požadavků na zápis"
+msgstr "Zrušit požadavek"
 
 #: js/messages.php:177
 msgid ""
-"This column shows the amount of identical queries that are grouped together. "
-"However only the SQL query itself has been used as a grouping criteria, so "
+"This column shows the amount of identical queries that are grouped together."
+" However only the SQL query itself has been used as a grouping criteria, so "
 "the other attributes of queries, such as start time, may differ."
 msgstr ""
 "Tento sloupec ukazuje množství stejných dotazů, které jsou seskupeny "
-"dohromady. K seskupení byl však použit jen SQL dotaz, takže další vlastnosti "
-"dotazů, jako například čas jeho spuštění, se mohou lišit."
+"dohromady. K seskupení byl však použit jen SQL dotaz, takže další vlastnosti"
+" dotazů, jako například čas jeho spuštění, se mohou lišit."
 
 #: js/messages.php:178
 msgid ""
-"Since grouping of INSERTs queries has been selected, INSERT queries into the "
-"same table are also being grouped together, disregarding of the inserted "
+"Since grouping of INSERTs queries has been selected, INSERT queries into the"
+" same table are also being grouped together, disregarding of the inserted "
 "data."
 msgstr ""
 "Vzhledem k tomu, že bylo zvoleno seskupení dotazů INSERT, jsou tyto dotazy "
@@ -1568,16 +1569,14 @@ msgstr ""
 "dotazy."
 
 #: js/messages.php:184
-#, fuzzy
 #| msgid "Analyze"
 msgid "Analyzing..."
-msgstr "Analyzovat"
+msgstr "Analyzuji..."
 
 #: js/messages.php:185
-#, fuzzy
 #| msgid "Explain SQL"
 msgid "Explain output"
-msgstr "Vysvětlit SQL"
+msgstr "Vysvětlení dotazu"
 
 #: js/messages.php:187 js/messages.php:487 libraries/rte/rte_list.lib.php:62
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:326 server_status.php:1236 sql.php:893
@@ -1585,16 +1584,14 @@ msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
 #: js/messages.php:188
-#, fuzzy
 #| msgid "Total:"
 msgid "Total time:"
-msgstr "Celkem:"
+msgstr "Celkový čas:"
 
 #: js/messages.php:189
-#, fuzzy
 #| msgid "Profiling"
 msgid "Profiling results"
-msgstr "Profilování"
+msgstr "Výsledky profilování"
 
 #: js/messages.php:190
 #, fuzzy
@@ -1604,10 +1601,9 @@ msgid "Table"
 msgstr "Tabulka"
 
 #: js/messages.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "Charts"
 msgid "Chart"
-msgstr "Grafy"
+msgstr "Graf"
 
 #. l10n: A collection of available filters
 #: js/messages.php:194
@@ -1649,9 +1645,9 @@ msgid ""
 "This is most likely because your session expired. Reloading the page and "
 "reentering your credentials should help."
 msgstr ""
-"Při načítání nových dat server vrátil chybnou odpověď. Pravděpodobně to bylo "
-"způsobeno vypršeným sezením. Problém můžete vyřešit novým načtením stránky a "
-"přihlášením."
+"Při načítání nových dat server vrátil chybnou odpověď. Pravděpodobně to bylo"
+" způsobeno vypršeným sezením. Problém můžete vyřešit novým načtením stránky "
+"a přihlášením."
 
 #: js/messages.php:205
 msgid "Reload page"
@@ -1879,7 +1875,8 @@ msgstr "Kliknutím a táhnutím myší se můžete po grafu pohybovat."
 
 #: js/messages.php:300
 msgid "Click reset zoom link to come back to original state."
-msgstr "Klikněte na odkaz pro obnovení zvětšení pro návrat do původního stavu."
+msgstr ""
+"Klikněte na odkaz pro obnovení zvětšení pro návrat do původního stavu."
 
 #: js/messages.php:302
 msgid "Click a data point to view and possibly edit the data row."
@@ -2295,7 +2292,7 @@ msgstr "za hodinu"
 
 #: libraries/Advisor.class.php:335
 msgid "per day"
-msgstr ""
+msgstr "za den"
 
 #: libraries/Config.class.php:703
 msgid "Remove \"./config\" directory before using phpMyAdmin!"
@@ -2325,9 +2322,11 @@ msgid "Unknown error while uploading."
 msgstr "Neznámá chyba při nahrávání souboru."
 
 #: libraries/File.class.php:278
-msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
+msgid ""
+"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
 msgstr ""
-"Velikost nahraného souboru přesahuje nastavení upload_max_filesize v php.ini."
+"Velikost nahraného souboru přesahuje nastavení upload_max_filesize v "
+"php.ini."
 
 #: libraries/File.class.php:281
 msgid ""
@@ -2359,11 +2358,11 @@ msgstr "Neznámá chyba při nahrávání souboru."
 
 #: libraries/File.class.php:496
 msgid ""
-"Error moving the uploaded file, see [a at ./Documentation."
-"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
+"Error moving the uploaded file, see "
+"[a at ./Documentation.html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 msgstr ""
-"Chyba při přejmenování nahraného soubory, viz [a at ./Documentation."
-"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
+"Chyba při přejmenování nahraného soubory, viz "
+"[a at ./Documentation.html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 
 #: libraries/File.class.php:508
 msgid "Error while moving uploaded file."
@@ -2414,8 +2413,8 @@ msgstr "Klíč %s byl odstraněn"
 #: libraries/Index.class.php:573
 #, php-format
 msgid ""
-"The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be "
-"removed."
+"The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be"
+" removed."
 msgstr ""
 "Klíče %1$s a %2$s vypadají stejné a jeden z nich by pravděpodobně mohl být "
 "odstraněn."
@@ -2522,11 +2521,11 @@ msgstr "Nepodařilo se uložit nastavení prohlížení tabulky"
 #: libraries/Table.class.php:1403
 #, php-format
 msgid ""
-"Failed to cleanup table UI preferences (see $cfg['Servers'][$i]"
-"['MaxTableUiprefs'] %s)"
+"Failed to cleanup table UI preferences (see "
+"$cfg['Servers'][$i]['MaxTableUiprefs'] %s)"
 msgstr ""
-"Selhalo vyčištění tabulky s nastavením procházení (viz $cfg['Servers'][$i]"
-"['MaxTableUiprefs'] %s)"
+"Selhalo vyčištění tabulky s nastavením procházení (viz "
+"$cfg['Servers'][$i]['MaxTableUiprefs'] %s)"
 
 #: libraries/Table.class.php:1529
 #, php-format
@@ -2591,15 +2590,15 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:109
 msgid ""
-"phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the "
-"connection. You should check the host, username and password in your "
-"configuration and make sure that they correspond to the information given by "
-"the administrator of the MySQL server."
+"phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the"
+" connection. You should check the host, username and password in your "
+"configuration and make sure that they correspond to the information given by"
+" the administrator of the MySQL server."
 msgstr ""
 "phpMyAdmin se pokusil připojit k MySQL serveru, a ten odmítl připojení. "
-"Zkontrolujte jméno serveru, uživatelské jméno a heslo v souboru config.inc."
-"php a ujistěte se, že jsou totožné s těmi, které máte od administrátora "
-"MySQL serveru."
+"Zkontrolujte jméno serveru, uživatelské jméno a heslo v souboru "
+"config.inc.php a ujistěte se, že jsou totožné s těmi, které máte od "
+"administrátora MySQL serveru."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:35
 msgid "Failed to use Blowfish from mcrypt!"
@@ -3244,8 +3243,8 @@ msgstr "Povolit přihlášení k libovolnému MySQL serveru"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:21
 msgid ""
-"Enabling this allows a page located on a different domain to call phpMyAdmin "
-"inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
+"Enabling this allows a page located on a different domain to call phpMyAdmin"
+" inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
 "cross-frame scripting attacks"
 msgstr ""
 "Toto nastavení umožňuje stránkám na jiných doménách začlenit phpMyAdmina do "
@@ -3265,8 +3264,8 @@ msgid ""
 "Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] "
 "authentication"
 msgstr ""
-"Tajné heslo používané pro šifrování cookies při přihlašování pomocí [kbd]"
-"cookie[/kbd]"
+"Tajné heslo používané pro šifrování cookies při přihlašování pomocí "
+"[kbd]cookie[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:25
 msgid "Blowfish secret"
@@ -3303,12 +3302,12 @@ msgstr "Komprese bzip2"
 #: libraries/config/messages.inc.php:32
 msgid ""
 "Defines which type of editing controls should be used for CHAR and VARCHAR "
-"columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/"
-"kbd] - allows newlines in columns"
+"columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, "
+"[kbd]textarea[/kbd] - allows newlines in columns"
 msgstr ""
 "Definuje, který typ ovládacích prvků má být použit při editaci polí typu "
-"CHAR a VARCHAR; [kbd]vstup[/kbd] - umožňuje omezit délku vstupu, [kbd]"
-"textová oblast[/kbd] - umožní použít odřádkování"
+"CHAR a VARCHAR; [kbd]vstup[/kbd] - umožňuje omezit délku vstupu, "
+"[kbd]textová oblast[/kbd] - umožní použít odřádkování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:33
 msgid "CHAR columns editing"
@@ -3834,12 +3833,13 @@ msgstr "Jména stránek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:195
 msgid ""
-"Specify browser's title bar text. Refer to [a at Documentation."
-"html#cfg_TitleTable]documentation[/a] for magic strings that can be used to "
-"get special values."
+"Specify browser's title bar text. Refer to "
+"[a at Documentation.html#cfg_TitleTable]documentation[/a] for magic strings "
+"that can be used to get special values."
 msgstr ""
-"Zadejte titulek který zobrazí prohlížeč. V [a at Documentation."
-"html#cfg_TitleTable]dokumentaci[/a] naleznete jaké proměnné můžete použít."
+"Zadejte titulek který zobrazí prohlížeč. V "
+"[a at Documentation.html#cfg_TitleTable]dokumentaci[/a] naleznete jaké proměnné"
+" můžete použít."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:196
 #: libraries/navigation_header.inc.php:79
@@ -3858,8 +3858,8 @@ msgstr "Zabezpečení"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:199
 msgid ""
-"Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not "
-"limit MySQL"
+"Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not"
+" limit MySQL"
 msgstr ""
 "Prosíme, vemte v potaz, že phpMyAdmin je pouze uživatelské rozhraní a jeho "
 "funkce neomezují MySQL"
@@ -3885,7 +3885,8 @@ msgid ""
 "Advanced server configuration, do not change these options unless you know "
 "what they are for"
 msgstr ""
-"Pokročilé nastavení serveru, neměňte tyto volby, pokud nevíte, čeho se týkají"
+"Pokročilé nastavení serveru, neměňte tyto volby, pokud nevíte, čeho se "
+"týkají"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:205
 msgid "Enter server connection parameters"
@@ -3914,8 +3915,8 @@ msgid ""
 "Tracking of changes made in database. Requires the phpMyAdmin configuration "
 "storage."
 msgstr ""
-"Sledování změn provedených v databazí. Vyžaduje nastavené úložiště nastavení "
-"phpMyAdmina."
+"Sledování změn provedených v databazí. Vyžaduje nastavené úložiště nastavení"
+" phpMyAdmina."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:210
 msgid "Customize export options"
@@ -3957,14 +3958,16 @@ msgstr "Kontrolování SQL"
 #: libraries/config/messages.inc.php:223
 msgid ""
 "If you wish to use the SQL Validator service, you should be aware that "
-"[strong]all SQL statements are stored anonymously for statistical purposes[/"
-"strong].[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL Validator[/a], "
-"Copyright 2002 Upright Database Technology. All rights reserved.[/em]"
+"[strong]all SQL statements are stored anonymously for statistical "
+"purposes[/strong].[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL "
+"Validator[/a], Copyright 2002 Upright Database Technology. All rights "
+"reserved.[/em]"
 msgstr ""
 "Pokud chcete použít službu kontrolování SQL, je potřeba si uvědomit, že "
-"[strong]všechny SQL dotazy jsou anonymně ukládány pro statistické účely[/"
-"strong].[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL Validator[/a], "
-"Copyright 2002 Upright Database Technology. Všechna práva vyhrazena.[/em]"
+"[strong]všechny SQL dotazy jsou anonymně ukládány pro statistické "
+"účely[/strong].[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL "
+"Validator[/a], Copyright 2002 Upright Database Technology. Všechna práva "
+"vyhrazena.[/em]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:224
 msgid "Startup"
@@ -4145,8 +4148,8 @@ msgstr "Oddělovač databázového stromu"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:277
 msgid ""
-"Only light version; display databases in a tree (determined by the separator "
-"defined below)"
+"Only light version; display databases in a tree (determined by the separator"
+" defined below)"
 msgstr ""
 "Pouze pro odlehčenou verzi; zobrazí databáze jako strom (určeno oddělovačem "
 "nastaveným níže)"
@@ -4188,8 +4191,8 @@ msgid ""
 "Open the linked page in the main window ([kbd]main[/kbd]) or in a new one "
 "([kbd]new[/kbd])"
 msgstr ""
-"Zda se má odkazovaná stránka otevřít v hlavním okně ([kbd]hlavní[/kbd]) nebo "
-"v novém ([kbd]nové[/kbd])"
+"Zda se má odkazovaná stránka otevřít v hlavním okně ([kbd]hlavní[/kbd]) nebo"
+" v novém ([kbd]nové[/kbd])"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:287
 msgid "Logo link target"
@@ -4352,8 +4355,8 @@ msgid ""
 "The number of bytes a script is allowed to allocate, eg. [kbd]32M[/kbd] "
 "([kbd]0[/kbd] for no limit)"
 msgstr ""
-"Počet bytů, které si může skript alokovat, např. [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/"
-"kbd] ruší omezení)"
+"Počet bytů, které si může skript alokovat, např. [kbd]32M[/kbd] "
+"([kbd]0[/kbd] ruší omezení)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:320
 msgid "Memory limit"
@@ -4397,8 +4400,8 @@ msgid ""
 "[kbd]SMART[/kbd] - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, "
 "DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise"
 msgstr ""
-"[kbd]SMART[/kbd] - t.j. řazení sestupně pro pole typu TIME, DATE, DATETIME a "
-"TIMESTAMP, v ostatních případech se použije vzestupné řazení"
+"[kbd]SMART[/kbd] - t.j. řazení sestupně pro pole typu TIME, DATE, DATETIME a"
+" TIMESTAMP, v ostatních případech se použije vzestupné řazení"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:330
 msgid "Default sorting order"
@@ -4439,13 +4442,14 @@ msgstr "Chránit binární pole"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:339
 msgid ""
-"Enable if you want DB-based query history (requires phpMyAdmin configuration "
-"storage). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history "
+"Enable if you want DB-based query history (requires phpMyAdmin configuration"
+" storage). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history "
 "(lost by window close)."
 msgstr ""
-"Povolte pokud chcete histori dotazů založenou na databázi (vyžaduje úložiště "
-"nastavení phpMyAdmina). Pokud toto zakážete, využijí se k zobrazení historie "
-"Java Scriptové rutiny (se zavřením okna ztratíte předchozí historii)."
+"Povolte pokud chcete histori dotazů založenou na databázi (vyžaduje úložiště"
+" nastavení phpMyAdmina). Pokud toto zakážete, využijí se k zobrazení "
+"historie Java Scriptové rutiny (se zavřením okna ztratíte předchozí "
+"historii)."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:340
 msgid "Permanent query history"
@@ -4500,7 +4504,8 @@ msgid "Remember table's sorting"
 msgstr "Pamatovat si řazení u tabulkek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:354
-msgid "Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature"
+msgid ""
+"Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature"
 msgstr "Zopakovat záhlaví každých X buněk, [kbd]0[/kbd] vypne tuto funknci"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:355
@@ -4562,8 +4567,8 @@ msgstr "HTTP doméma"
 #: libraries/config/messages.inc.php:370
 msgid ""
 "The path for the config file for [a at http://swekey.com]SweKey hardware "
-"authentication[/a] (not located in your document root; suggested: /etc/"
-"swekey.conf)"
+"authentication[/a] (not located in your document root; suggested: "
+"/etc/swekey.conf)"
 msgstr ""
 "Cesta ke konfiguračnímu souboru pro [a at http://swekey.com]hardwarové "
 "přihlašování SweKey[/a] (Není umístěna ve Vašem kořenovém adresáři "
@@ -4586,9 +4591,9 @@ msgid ""
 "Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]bookmark[/a] "
 "support, suggested: [kbd]pma_bookmark[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázdné pro žádnou podporu Leave blank for no [a at http://wiki."
-"phpmyadmin.net/pma/bookmark]záložek[/a], výchozí nastavení: [kbd]"
-"pma_bookmarks[/kbd]"
+"Nechte prázdné pro žádnou podporu Leave blank for no "
+"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]záložek[/a], výchozí nastavení: "
+"[kbd]pma_bookmarks[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:375
 msgid "Bookmark table"
@@ -4596,8 +4601,8 @@ msgstr "Tabulka záložek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:376
 msgid ""
-"Leave blank for no column comments/mime types, suggested: [kbd]"
-"pma_column_info[/kbd]"
+"Leave blank for no column comments/mime types, suggested: "
+"[kbd]pma_column_info[/kbd]"
 msgstr ""
 "Nechte prázdné pro žádné komentáře či mime typy polí, výchozí nastavení: "
 "[kbd]pma_column_info[/kbd]"
@@ -4632,8 +4637,8 @@ msgid ""
 "A special MySQL user configured with limited permissions, more information "
 "available on [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]"
 msgstr ""
-"Zvláštní MySQL uživatel s omezenými právy, více informací na [a at http://wiki."
-"phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]"
+"Zvláštní MySQL uživatel s omezenými právy, více informací na "
+"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:384
 msgid "Control user"
@@ -4659,11 +4664,11 @@ msgstr "Počítat tabulky"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:389
 msgid ""
-"Leave blank for no Designer support, suggested: [kbd]pma_designer_coords[/"
-"kbd]"
+"Leave blank for no Designer support, suggested: "
+"[kbd]pma_designer_coords[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázné pro vypnutí návrháře, výchozí nastavení: [kbd]"
-"pma_designer_coords[/kbd]"
+"Nechte prázné pro vypnutí návrháře, výchozí nastavení: "
+"[kbd]pma_designer_coords[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:390
 msgid "Designer table"
@@ -4671,8 +4676,8 @@ msgstr "Tabulka návrháře"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:391
 msgid ""
-"More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug "
-"tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]"
+"More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug"
+" tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]"
 msgstr ""
 "Více informací v [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug "
 "trackeru[/a] a [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]"
@@ -4699,11 +4704,11 @@ msgstr "Skrýt databáze"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:397
 msgid ""
-"Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history[/"
-"kbd]"
+"Leave blank for no SQL query history support, suggested: "
+"[kbd]pma_history[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázné pro vypnutí SQL historie, výchozí hodnota [kbd]pma_history[/"
-"kbd]"
+"Nechte prázné pro vypnutí SQL historie, výchozí hodnota "
+"[kbd]pma_history[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:398
 msgid "SQL query history table"
@@ -4745,13 +4750,13 @@ msgstr "Připojit bez hesla"
 msgid ""
 "You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want to "
 "use their literal instances, i.e. use [kbd]'my\\_db'[/kbd] and not "
-"[kbd]'my_db'[/kbd]. Using this option you can sort database list, just enter "
-"their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
+"[kbd]'my_db'[/kbd]. Using this option you can sort database list, just enter"
+" their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
 "alphabetical order."
 msgstr ""
 "Můžete použít žolíky MySQL (% a _), escapujte je, pokud je chcete použít "
-"jako znaky, např. použijte [kbd]'moje\\_db'[/kbd] a ne [kbd]'moje_db'[/kbd]. "
-"Použitím této volby můžete také změnit pořadí databází, stačí na konci "
+"jako znaky, např. použijte [kbd]'moje\\_db'[/kbd] a ne [kbd]'moje_db'[/kbd]."
+" Použitím této volby můžete také změnit pořadí databází, stačí na konci "
 "seznamu uvést [kbd]*[/kbd] pro zobrazní ostatních v abecedním pořadí."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:407
@@ -4770,8 +4775,8 @@ msgstr "Heslo pro přihlašování config"
 msgid ""
 "Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro PDF schémata, výchozí nastavení: [kbd]"
-"pma_table_pages[/kbd]"
+"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro PDF schémata, výchozí nastavení: "
+"[kbd]pma_table_pages[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:411
 msgid "PDF schema: pages table"
@@ -4779,14 +4784,14 @@ msgstr "PDF schémata: tabulka stránek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:412
 msgid ""
-"Database used for relations, bookmarks, and PDF features. See [a at http://wiki."
-"phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. Leave blank for "
-"no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
+"Database used for relations, bookmarks, and PDF features. See "
+"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. "
+"Leave blank for no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 msgstr ""
 "Databáze používaná pro relace, záložky a PDF stránky. Více informací "
 "naleznete na [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Pokud "
-"ponecháte prázdné, budou tyto funkce vypnuté. Doporučená hodnota: [kbd]"
-"phpmyadmin[/kbd]"
+"ponecháte prázdné, budou tyto funkce vypnuté. Doporučená hodnota: "
+"[kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:413
 msgid "Database name"
@@ -4815,11 +4820,12 @@ msgstr "Naposledy použité tabulky"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:418
 msgid ""
-"Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links"
-"[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]"
+"Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-"
+"links[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/"
-"relation]relace[/a], výchozí nastavení: [kbd]pma_relation[/kbd]"
+"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro "
+"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relace[/a], výchozí nastavení: "
+"[kbd]pma_relation[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:419
 msgid "Relation table"
@@ -4835,11 +4841,11 @@ msgstr "Příkaz SHOW DATABASES"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:422
 msgid ""
-"See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types"
-"[/a] for an example"
+"See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication "
+"types[/a] for an example"
 msgstr ""
-"Příklad můžete nalézt na [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]"
-"authentication types[/a]"
+"Příklad můžete nalézt na "
+"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:423
 msgid "Signon session name"
@@ -4868,10 +4874,11 @@ msgstr "Použít SSL"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:429
 msgid ""
-"Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_table_coords[/kbd]"
+"Leave blank for no PDF schema support, suggested: "
+"[kbd]pma_table_coords[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro PDF schémata, výchozí nastavení: [kbd]"
-"pma_table_coords[/kbd]"
+"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro PDF schémata, výchozí nastavení: "
+"[kbd]pma_table_coords[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:430
 msgid "PDF schema: table coordinates"
@@ -4936,7 +4943,8 @@ msgid "Add DROP VIEW"
 msgstr "Přidat DROP VIEW"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:441
-msgid "Defines the list of statements the auto-creation uses for new versions."
+msgid ""
+"Defines the list of statements the auto-creation uses for new versions."
 msgstr ""
 "Určuje seznam příkazů které se automaticky používají pro vytvoření nových "
 "verzí."
@@ -4947,8 +4955,8 @@ msgstr "Sledované příkazy"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:443
 msgid ""
-"Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: [kbd]pma_tracking[/"
-"kbd]"
+"Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: "
+"[kbd]pma_tracking[/kbd]"
 msgstr ""
 "Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro sledování SQL dotazů, výchozí "
 "nastavení: [kbd]pma_tracking[/kbd]"
@@ -4962,7 +4970,8 @@ msgid ""
 "Whether the tracking mechanism creates versions for tables and views "
 "automatically."
 msgstr ""
-"Jestli má sledování tabulek automaticky vytvářet verze pro tabulky a pohledy."
+"Jestli má sledování tabulek automaticky vytvářet verze pro tabulky a "
+"pohledy."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:446
 msgid "Automatically create versions"
@@ -4970,8 +4979,8 @@ msgstr "Automaticky vytvářet verze"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:447
 msgid ""
-"Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
-"pma_userconfig[/kbd]"
+"Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: "
+"[kbd]pma_userconfig[/kbd]"
 msgstr ""
 "Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro uživatelské nastavení v databázi, "
 "výchozí nastavení: [kbd]pma_userconfig[/kbd]"
@@ -5008,7 +5017,8 @@ msgid "Verbose name of this server"
 msgstr "Dlouhé jméno tohoto serveru"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:455
-msgid "Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
+msgid ""
+"Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
 msgstr "Jestli uživateli bude zobrazeno tlačítko „Zobrazit vše“"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:456
@@ -5022,8 +5032,8 @@ msgid ""
 "file; this does not limit the ability to execute the same command directly"
 msgstr ""
 "Tato volba nemá žádný efekt s přihlašovací metodou [kbd]config[/kbd], "
-"protože v tomto případě je heslo uloženo v konfiguračním souboru; tato volba "
-"neomezuje možnost spustit daný příkaz přímo, jen ovlivňuje zobrazení "
+"protože v tomto případě je heslo uloženo v konfiguračním souboru; tato volba"
+" neomezuje možnost spustit daný příkaz přímo, jen ovlivňuje zobrazení "
 "formuláře"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:458
@@ -5047,8 +5057,8 @@ msgstr "Zobrazit volbu směru vypisování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:462
 msgid ""
-"Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/"
-"insert mode"
+"Defines whether or not type fields should be initially displayed in "
+"edit/insert mode"
 msgstr ""
 "Určuje, jestli mají být zobrazeny typy polí při úpravě a vkládání záznamů"
 
@@ -5077,8 +5087,8 @@ msgid ""
 "Shows link to [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] "
 "output"
 msgstr ""
-"Zobrazí link na výstup funkce [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]"
-"phpinfo()[/a]"
+"Zobrazí link na výstup funkce "
+"[a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:469
 msgid "Show phpinfo() link"
@@ -5089,7 +5099,8 @@ msgid "Show detailed MySQL server information"
 msgstr "Zobrazí podrobné informace o MySQL serveru"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:471
-msgid "Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed"
+msgid ""
+"Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed"
 msgstr "Určuje, jestli SQL dotazy vytvořené phpMyAdminem budou zobrazeny"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:472
@@ -5120,13 +5131,13 @@ msgstr "Zobrazit komentář databáze místo jména"
 #: libraries/config/messages.inc.php:477
 msgid ""
 "When setting this to [kbd]nested[/kbd], the alias of the table name is only "
-"used to split/nest the tables according to the $cfg"
-"['LeftFrameTableSeparator'] directive, so only the folder is called like the "
-"alias, the table name itself stays unchanged"
+"used to split/nest the tables according to the "
+"$cfg['LeftFrameTableSeparator'] directive, so only the folder is called like"
+" the alias, the table name itself stays unchanged"
 msgstr ""
 "Při nastavení na [kbd]nested[/kbd], bude komentář použit pro zanoření a "
-"rozdělení podle nastavení $cfg['LeftFrameTableSeparator']. Takže komentář se "
-"použije jen pro zanoření, ale jména tabulek zůstanou nezměněná"
+"rozdělení podle nastavení $cfg['LeftFrameTableSeparator']. Takže komentář se"
+" použije jen pro zanoření, ale jména tabulek zůstanou nezměněná"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:478
 msgid "Display table comment instead of its name"
@@ -5173,11 +5184,11 @@ msgstr "Povolit kontrolování SQL"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:491
 msgid ""
-"If you have a custom username, specify it here (defaults to [kbd]anonymous[/"
-"kbd])"
+"If you have a custom username, specify it here (defaults to "
+"[kbd]anonymous[/kbd])"
 msgstr ""
-"Pokud máte vlastní užvatelské jméno, zadejte ho zde (jinak se použije [kbd]"
-"anonymous[/kbd])"
+"Pokud máte vlastní užvatelské jméno, zadejte ho zde (jinak se použije "
+"[kbd]anonymous[/kbd])"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:492 tbl_tracking.php:445
 #: tbl_tracking.php:502
@@ -5189,8 +5200,8 @@ msgid ""
 "Suggest a database name on the "Create Database" form (if "
 "possible) or keep the text field empty"
 msgstr ""
-"Navrhne jméno nové databáze ve formuláři pro vytváření databáze (pokud je to "
-"možné) nebo ponechá pole prázné"
+"Navrhne jméno nové databáze ve formuláři pro vytváření databáze (pokud je to"
+" možné) nebo ponechá pole prázné"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:494
 msgid "Suggest new database name"
@@ -5199,7 +5210,8 @@ msgstr "Navrhnout jméno nové databáze"
 #: libraries/config/messages.inc.php:495
 msgid "A warning is displayed on the main page if Suhosin is detected"
 msgstr ""
-"Na hlavní stránce je zobrazeno varování pokud je detekování rozšíření Suhosin"
+"Na hlavní stránce je zobrazeno varování pokud je detekování rozšíření "
+"Suhosin"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:496
 msgid "Suhosin warning"
@@ -5210,8 +5222,8 @@ msgid ""
 "Textarea size (columns) in edit mode, this value will be emphasized for SQL "
 "query textareas (*2) and for query window (*1.25)"
 msgstr ""
-"Velikost editačního pole (počet sloupců), tato hodnota bude navýšena pro SQL "
-"dotazy (*2) a pro dotazové okno (*1,25)"
+"Velikost editačního pole (počet sloupců), tato hodnota bude navýšena pro SQL"
+" dotazy (*2) a pro dotazové okno (*1,25)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:498
 msgid "Textarea columns"
@@ -5257,8 +5269,8 @@ msgid ""
 "HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
 msgstr ""
 "Zadejte proxy ve tvaru [kbd]IP: důvěryhodná hlavička s adresou[/kbd]. "
-"Následující příklad povolí používání hlavičky HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-"
-"Forwarded-For) přicházející od proxy 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: "
+"Následující příklad povolí používání hlavičky HTTP_X_FORWARDED_FOR (X"
+"-Forwarded-For) přicházející od proxy 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: "
 "HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:510
@@ -5286,8 +5298,8 @@ msgid ""
 "When disabled, users cannot set any of the options below, regardless of the "
 "checkbox on the right"
 msgstr ""
-"Pokud je vypnuto, uživatelé nemůžou změnit žádná z níže uvedených nastavení, "
-"bez ohledu na zaškrtávátko napravo"
+"Pokud je vypnuto, uživatelé nemůžou změnit žádná z níže uvedených nastavení,"
+" bez ohledu na zaškrtávátko napravo"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:516
 msgid "Enable the Developer tab in settings"
@@ -5325,8 +5337,8 @@ msgstr "Kontrola verze"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:522
 msgid ""
-"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] compression "
-"for import and export operations"
+"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] compression"
+" for import and export operations"
 msgstr ""
 "Povolí [a at http://cs.wikipedia.org/wiki/ZIP_(souborový_formát)]ZIP[/a] "
 "kompresi pro import a export"
@@ -5511,8 +5523,8 @@ msgid ""
 "May be approximate. See [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]FAQ "
 "3.11[/a]"
 msgstr ""
-"Počet nemusí být přesný, viz [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]"
-"FAQ 3.11[/a]"
+"Počet nemusí být přesný, viz "
+"[a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]FAQ 3.11[/a]"
 
 #: libraries/dbi/drizzle.dbi.lib.php:114 libraries/dbi/mysql.dbi.lib.php:117
 #: libraries/dbi/mysqli.dbi.lib.php:186
@@ -5744,8 +5756,8 @@ msgid ""
 "Please be patient, the file is being uploaded. Details about the upload are "
 "not available."
 msgstr ""
-"Soubor je zpracováván, prosím buďte trpěliví. Podrobnosti o nahrávání nejsou "
-"dostupné."
+"Soubor je zpracováván, prosím buďte trpěliví. Podrobnosti o nahrávání nejsou"
+" dostupné."
 
 #: libraries/display_import.lib.php:129
 msgid "Importing into the current server"
@@ -5789,7 +5801,8 @@ msgstr "Částečný import:"
 #: libraries/display_import.lib.php:214
 #, php-format
 msgid ""
-"Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d."
+"Previous import timed out, after resubmitting will continue from position "
+"%d."
 msgstr ""
 "Předchozí ímport vyčerpal veškerý čas, po dalším odeslání bude import "
 "pokračovat od pozice %d."
@@ -5801,8 +5814,8 @@ msgid ""
 "however it can break transactions.)</i>"
 msgstr ""
 "Povolit přerušení importu v případě že skript pozná, že se blíží časový "
-"limit nastavený v PHP. <i>(Tímto způsobem můžete importovat i velké soubory, "
-"ale může to způsobit problémy s transakcemi.)</i>"
+"limit nastavený v PHP. <i>(Tímto způsobem můžete importovat i velké soubory,"
+" ale může to způsobit problémy s transakcemi.)</i>"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:228
 msgid "Number of rows to skip, starting from the first row:"
@@ -6007,8 +6020,8 @@ msgid ""
 "The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its "
 "tables."
 msgstr ""
-"Velikost vyrovnávací paměti, kterou InnoDB používá pro vyrovnávací paměť dat "
-"a klíčů tabulek."
+"Velikost vyrovnávací paměti, kterou InnoDB používá pro vyrovnávací paměť dat"
+" a klíčů tabulek."
 
 #: libraries/engines/innodb.lib.php:130
 msgid "Buffer Pool"
@@ -6096,11 +6109,11 @@ msgstr "Automatický režim obnovy"
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:28
 msgid ""
-"The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --"
-"myisam-recover server startup option."
+"The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the "
+"--myisam-recover server startup option."
 msgstr ""
-"Režim automatické obnovy poškozených MyISAM tabulek. Nastavuje se parametrem "
-"--myisam-recover při spouštění serveru."
+"Režim automatické obnovy poškozených MyISAM tabulek. Nastavuje se parametrem"
+" --myisam-recover při spouštění serveru."
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:31
 msgid "Maximum size for temporary sort files"
@@ -6135,10 +6148,11 @@ msgstr "Vláken pro opravování"
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:42
 msgid ""
 "If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in "
-"parallel (each index in its own thread) during the repair by sorting process."
+"parallel (each index in its own thread) during the repair by sorting "
+"process."
 msgstr ""
-"Pokud je tato hodnota větší než 1, jsou při obnově nebo řazení klíčů "
-"v MyISAM tabulkách klíče vytvářeny paralelně (každý klíč vlastním vláknem)."
+"Pokud je tato hodnota větší než 1, jsou při obnově nebo řazení klíčů v "
+"MyISAM tabulkách klíče vytvářeny paralelně (každý klíč vlastním vláknem)."
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:46
 msgid "Sort buffer size"
@@ -6150,7 +6164,8 @@ msgid ""
 "TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE."
 msgstr ""
 "Paměť, která je alokována při řazení MyISAM klíčů během jejich vytváření "
-"příkazem CREATE INDEX nebo ALTER TABLE nebo opravování příkazem REPAIR TABLE."
+"příkazem CREATE INDEX nebo ALTER TABLE nebo opravování příkazem REPAIR "
+"TABLE."
 
 #: libraries/engines/pbms.lib.php:30
 msgid "Garbage Threshold"
@@ -6220,8 +6235,9 @@ msgstr "Doba držení spojení"
 
 #: libraries/engines/pbms.lib.php:56
 msgid ""
-"The timeout for inactive connection with the keep-alive flag set. After this "
-"time the connection will be closed. The time-out is in milliseconds (1/1000)."
+"The timeout for inactive connection with the keep-alive flag set. After this"
+" time the connection will be closed. The time-out is in milliseconds "
+"(1/1000)."
 msgstr ""
 "Doba po kterou bude držena neaktivní spojení. Po této době budou uzavřena. "
 "Doba se udává v milisekundách (1/1000)."
@@ -6269,8 +6285,8 @@ msgid ""
 "32MB. The memory allocated here is used only for caching index pages."
 msgstr ""
 "Toto je množství paměti alokované pro vyrovnávací paměť klíčů. Výchozí "
-"velikost je 32MB. Zde alokovaná paměť se používá pouze pro vyrovnávací paměť "
-"stránek klíčů."
+"velikost je 32MB. Zde alokovaná paměť se používá pouze pro vyrovnávací paměť"
+" stránek klíčů."
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:27
 msgid "Record cache size"
@@ -6292,11 +6308,12 @@ msgstr "Velikost vyrovnávací paměti logů"
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:33
 msgid ""
-"The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on "
-"transaction log data. The default is 16MB."
+"The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on"
+" transaction log data. The default is 16MB."
 msgstr ""
 "Množství paměti alokované pro vyrovnávací pamět transakčního logu, která se "
-"využívá pro dočasné ukládání dat transakčního logu. Výchozí velikost je 16MB."
+"využívá pro dočasné ukládání dat transakčního logu. Výchozí velikost je "
+"16MB."
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:37
 msgid "Log file threshold"
@@ -6304,8 +6321,8 @@ msgstr "Prahová hodnota logového souboru"
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:38
 msgid ""
-"The size of a transaction log before rollover, and a new log is created. The "
-"default value is 16MB."
+"The size of a transaction log before rollover, and a new log is created. The"
+" default value is 16MB."
 msgstr ""
 "Velikost, jaké musí transakční log dosáhnout předtím, než je vytvořen nový "
 "soubor. Východzí velikost je 16MB."
@@ -6342,11 +6359,11 @@ msgstr "Nejvyšší velikost datového logu"
 msgid ""
 "The maximum size of a data log file. The default value is 64MB. PBXT can "
 "create a maximum of 32000 data logs, which are used by all tables. So the "
-"value of this variable can be increased to increase the total amount of data "
-"that can be stored in the database."
+"value of this variable can be increased to increase the total amount of data"
+" that can be stored in the database."
 msgstr ""
-"Nejvyšší velikost datového logu. Výchozí hodnota je 64MB. PBXT může vytvořit "
-"až 32000 datových logů, které jsou používany všemi tabulkami. Hodnota této "
+"Nejvyšší velikost datového logu. Výchozí hodnota je 64MB. PBXT může vytvořit"
+" až 32000 datových logů, které jsou používany všemi tabulkami. Hodnota této "
 "proměnné tedy může být zvýšena, aby se zvýšilo celkové množství dat, které "
 "může být uloženo v databázi."
 
@@ -6356,8 +6373,8 @@ msgstr "Největší velikost odpadu (garbage)"
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:58
 msgid ""
-"The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This is "
-"a value between 1 and 99. The default is 50."
+"The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This is"
+" a value between 1 and 99. The default is 50."
 msgstr ""
 "Procentuální podíl odpadu (garbage) v souboru datového logu předtím, než je "
 "soubor stlačen. Tato hodnota se může pohybovat mezi 1 a 99. Výchozí hodnota "
@@ -6400,8 +6417,8 @@ msgstr "Počet souborů s logy"
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:78
 msgid ""
 "This is the number of transaction log files (pbxt/system/xlog*.xt) the "
-"system will maintain. If the number of logs exceeds this value then old logs "
-"will be deleted, otherwise they are renamed and given the next highest "
+"system will maintain. If the number of logs exceeds this value then old logs"
+" will be deleted, otherwise they are renamed and given the next highest "
 "number."
 msgstr ""
 "Toto je počet souborů transakčních logů (pbxt/system/xlog*.xt), které bude "
@@ -6575,7 +6592,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Database system or older MySQL server to maximize output compatibility with:"
 msgstr ""
-"Datázový systém nebo starší verze MySQL se kterým má být výstup kompatibilní:"
+"Datázový systém nebo starší verze MySQL se kterým má být výstup "
+"kompatibilní:"
 
 #: libraries/export/sql.php:114 libraries/export/sql.php:173
 #: libraries/export/sql.php:180
@@ -6589,8 +6607,8 @@ msgstr "Přidat příkazy:"
 
 #: libraries/export/sql.php:211
 msgid ""
-"Enclose table and column names with backquotes <i>(Protects column and table "
-"names formed with special characters or keywords)</i>"
+"Enclose table and column names with backquotes <i>(Protects column and table"
+" names formed with special characters or keywords)</i>"
 msgstr ""
 "Uzavřít název tabulky a polí do zpětných uvozovek <i>(Zabrání interpretaci "
 "názvů obsahujících speciální znaky nebo klíčová slova)</i>"
@@ -6618,12 +6636,12 @@ msgstr "Jakou syntaxi použít pro vkládání dat:"
 #: libraries/export/sql.php:274
 msgid ""
 "include column names in every <code>INSERT</code> statement <br />   "
-"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES "
-"(1,2,3)</code>"
+"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES"
+" (1,2,3)</code>"
 msgstr ""
 "přidat názvy sloupců v každém příkazu <code>INSERT</code> <br />   "
-"    Příklad: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES "
-"(1,2,3)</code>"
+"    Příklad: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES"
+" (1,2,3)</code>"
 
 #: libraries/export/sql.php:275
 msgid ""
@@ -6632,8 +6650,8 @@ msgid ""
 "(7,8,9)</code>"
 msgstr ""
 "vložit více záznamů každým příkazem <code>INSERT</code><br />     "
-"  Příklad: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</"
-"code>"
+"  Příklad: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), "
+"(7,8,9)</code>"
 
 #: libraries/export/sql.php:276
 msgid ""
@@ -6653,16 +6671,16 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:292
 msgid ""
-"Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, \"abc\" becomes "
-"0x616263)</i>"
+"Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, \"abc\" becomes"
+" 0x616263)</i>"
 msgstr ""
-"Vypisovat binární pole šestnáctkově <i>(například, „abc“ becomes 0x616263)</"
-"i>"
+"Vypisovat binární pole šestnáctkově <i>(například, „abc“ becomes "
+"0x616263)</i>"
 
 #: libraries/export/sql.php:301
 msgid ""
-"Dump TIMESTAMP columns in UTC <i>(enables TIMESTAMP columns to be dumped and "
-"reloaded between servers in different time zones)</i>"
+"Dump TIMESTAMP columns in UTC <i>(enables TIMESTAMP columns to be dumped and"
+" reloaded between servers in different time zones)</i>"
 msgstr ""
 "Vypisovat pole TIMESTAMP v UTC <i>(usnadní přenost polí TIMESTAMP mezi "
 "servery v různých časových pásmech)</i>"
@@ -6755,8 +6773,7 @@ msgid "View a structure's contents by clicking on its name"
 msgstr "Obsah struktury se zobrazí po kliknutí na její jméno"
 
 #: libraries/import.lib.php:1102
-msgid ""
-"Change any of its settings by clicking the corresponding \"Options\" link"
+msgid "Change any of its settings by clicking the corresponding \"Options\" link"
 msgstr "Změnit jakákoliv její nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení“"
 
 #: libraries/import.lib.php:1103
@@ -7177,8 +7194,8 @@ msgstr "Zobrazuji komentáře polí"
 msgid ""
 "Please see the documentation on how to update your column_comments table"
 msgstr ""
-"Podívejte se prosím do dokumentace, jak aktualizovat tabulku s informacemi "
-"o polích (tabulka column_comments)"
+"Podívejte se prosím do dokumentace, jak aktualizovat tabulku s informacemi o"
+" polích (tabulka column_comments)"
 
 #: libraries/relation.lib.php:124 libraries/sql_query_form.lib.php:368
 msgid "Bookmarked SQL query"
@@ -7208,8 +7225,8 @@ msgstr "Stručný návod pro zapnutí rozšířených funkcí:"
 msgid ""
 "Create the needed tables with the <code>script/create_tables.sql</code>."
 msgstr ""
-"Vytvořte potřebné tabulky pomocí skriptu <code>script/create_tables.sql</"
-"code>."
+"Vytvořte potřebné tabulky pomocí skriptu "
+"<code>script/create_tables.sql</code>."
 
 #: libraries/relation.lib.php:155
 msgid "Create a pma user and give access to these tables."
@@ -7217,11 +7234,13 @@ msgstr "Vytvořte uživatele pma a přidělte mu oprávnění na tyto tabulky."
 
 #: libraries/relation.lib.php:156
 msgid ""
-"Enable advanced features in configuration file (<code>config.inc.php</"
-"code>), for example by starting from <code>config.sample.inc.php</code>."
+"Enable advanced features in configuration file "
+"(<code>config.inc.php</code>), for example by starting from "
+"<code>config.sample.inc.php</code>."
 msgstr ""
-"Zapněte rozšířené funkce v konfiguračním souboru (<code>config.inc.php</"
-"code>), můžete se inspirovat v <code>config.sample.inc.php</code>."
+"Zapněte rozšířené funkce v konfiguračním souboru "
+"(<code>config.inc.php</code>), můžete se inspirovat v "
+"<code>config.sample.inc.php</code>."
 
 #: libraries/relation.lib.php:157
 msgid "Re-login to phpMyAdmin to load the updated configuration file."
@@ -7242,11 +7261,11 @@ msgstr "Změnit nebo přenastavit nadřízený server"
 
 #: libraries/replication_gui.lib.php:55
 msgid ""
-"Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If "
-"not, please add the following line into [mysqld] section:"
+"Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If"
+" not, please add the following line into [mysqld] section:"
 msgstr ""
-"Ujistěte se, že máte unikátní ID serveru ve vašem konfiguračním souboru (my."
-"cnf). Pokud ne, prosím přidejte následující řádek to sekce [mysqld]:"
+"Ujistěte se, že máte unikátní ID serveru ve vašem konfiguračním souboru "
+"(my.cnf). Pokud ne, prosím přidejte následující řádek to sekce [mysqld]:"
 
 #: libraries/replication_gui.lib.php:58 libraries/replication_gui.lib.php:59
 #: libraries/replication_gui.lib.php:255 libraries/replication_gui.lib.php:258
@@ -7286,8 +7305,8 @@ msgid ""
 "Only slaves started with the --report-host=host_name option are visible in "
 "this list."
 msgstr ""
-"V tomto seznamu jsou zobrazeny jen podřízené servery spuštěné s parametrem --"
-"report-host=host_name."
+"V tomto seznamu jsou zobrazeny jen podřízené servery spuštěné s parametrem "
+"--report-host=host_name."
 
 #: libraries/replication_gui.lib.php:246 server_replication.php:192
 msgid "Add slave replication user"
@@ -7480,8 +7499,8 @@ msgstr "Událost"
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:64
 msgid ""
 "You are using PHP's deprecated 'mysql' extension, which is not capable of "
-"handling multi queries. <b>The execution of some stored routines may fail!</"
-"b> Please use the improved 'mysqli' extension to avoid any problems."
+"handling multi queries. <b>The execution of some stored routines may "
+"fail!</b> Please use the improved 'mysqli' extension to avoid any problems."
 msgstr ""
 "Používáte zastaralé rozšíření „mysql“, které neumí pracovat se složenými "
 "dotazy.<b>Spouštění některých rutin může selhat!</b> Pokud se chcete těmto "
@@ -8019,21 +8038,22 @@ msgid ""
 "examine your query closely, and check that the quotes are correct and not "
 "mis-matched. Other possible failure causes may be that you are uploading a "
 "file with binary outside of a quoted text area. You can also try your query "
-"on the MySQL command line interface. The MySQL server error output below, if "
-"there is any, may also help you in diagnosing the problem. If you still have "
-"problems or if the parser fails where the command line interface succeeds, "
-"please reduce your SQL query input to the single query that causes problems, "
-"and submit a bug report with the data chunk in the CUT section below:"
+"on the MySQL command line interface. The MySQL server error output below, if"
+" there is any, may also help you in diagnosing the problem. If you still "
+"have problems or if the parser fails where the command line interface "
+"succeeds, please reduce your SQL query input to the single query that causes"
+" problems, and submit a bug report with the data chunk in the CUT section "
+"below:"
 msgstr ""
 "Je možné, že jste našli chybu v SQL parseru. Prosím prozkoumejte podrobně "
-"SQL dotaz, především jestli jsou správně uvozovky a jestli nejsou proházené. "
-"Další možnost selhání je pokud nahráváte soubor s binárními daty nezapsanými "
-"v uvozovkách. Můžete také vyzkoušet příkazovou řádku MySQL. Níže uvedený "
-"výstup z MySQL serveru (pokud je nějaký) vám také může pomoci při zkoumání "
-"problému. Pokud stále máte problémy nebo pokud SQL parser ohlásí chybu "
-"u dotazu, který na příkazové řádce funguje, prosím pokuste se zredukovat "
-"dotaz na co nejmenší, ve kterém se problém ještě vyskytne, a ohlaste chybu "
-"na stránkách phpMyAdmina spolu se sekcí VÝPIS uvedenou níže:"
+"SQL dotaz, především jestli jsou správně uvozovky a jestli nejsou proházené."
+" Další možnost selhání je pokud nahráváte soubor s binárními daty "
+"nezapsanými v uvozovkách. Můžete také vyzkoušet příkazovou řádku MySQL. Níže"
+" uvedený výstup z MySQL serveru (pokud je nějaký) vám také může pomoci při "
+"zkoumání problému. Pokud stále máte problémy nebo pokud SQL parser ohlásí "
+"chybu u dotazu, který na příkazové řádce funguje, prosím pokuste se "
+"zredukovat dotaz na co nejmenší, ve kterém se problém ještě vyskytne, a "
+"ohlaste chybu na stránkách phpMyAdmina spolu se sekcí VÝPIS uvedenou níže:"
 
 #: libraries/sqlparser.lib.php:177
 msgid "BEGIN CUT"
@@ -8071,10 +8091,11 @@ msgstr "Neznámé interpunkční znaménko"
 #, php-format
 msgid ""
 "The SQL validator could not be initialized. Please check if you have "
-"installed the necessary PHP extensions as described in the %sdocumentation%s."
+"installed the necessary PHP extensions as described in the "
+"%sdocumentation%s."
 msgstr ""
-"Kontrolování SQL nemohlo být spušteno. Prosím ověřte, jestli máte požadovaná "
-"rozšíření PHP, jak je popsáno v %sdokumentaci%s."
+"Kontrolování SQL nemohlo být spušteno. Prosím ověřte, jestli máte požadovaná"
+" rozšíření PHP, jak je popsáno v %sdokumentaci%s."
 
 #: libraries/tbl_links.inc.php:118 libraries/tbl_links.inc.php:119
 msgid "Table seems to be empty!"
@@ -8094,8 +8115,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Pokud je pole typu „enum“ nebo „set“, zadávejte hodnoty v následujícím "
 "formátu: 'a','b','c'...<br />Pokud potřebujete zadat zpětné lomítko („\\“) "
-"nebo jednoduché uvozovky („'“) mezi těmito hodnotami, napište před ně zpětné "
-"lomítko (příklad: '\\\\xyz' nebo 'a\\'b')."
+"nebo jednoduché uvozovky („'“) mezi těmito hodnotami, napište před ně zpětné"
+" lomítko (příklad: '\\\\xyz' nebo 'a\\'b')."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:99
 msgid ""
@@ -8128,13 +8149,13 @@ msgstr "Parametry transformace"
 msgid ""
 "Please enter the values for transformation options using this format: 'a', "
 "100, b,'c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or a single "
-"quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash (for example "
-"'\\\\xyz' or 'a\\'b')."
+"quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash (for example"
+" '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
 msgstr ""
-"Zadejte parametry transformací v následujícím tvaru: 'a', 100, b,'c'...<br /"
-">Pokud potřebujete použít zpětné lomítko („\\“) nebo jednoduché uvozovky "
-"(„'“) mezi těmito hodnotami, vložte před ně zpětné lomítko (například '\\"
-"\\xyz' nebo 'a\\'b')."
+"Zadejte parametry transformací v následujícím tvaru: 'a', 100, b,'c'...<br "
+"/>Pokud potřebujete použít zpětné lomítko („\\“) nebo jednoduché uvozovky "
+"(„'“) mezi těmito hodnotami, vložte před ně zpětné lomítko (například "
+"'\\\\xyz' nebo 'a\\'b')."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:321
 msgid "ENUM or SET data too long?"
@@ -8226,11 +8247,11 @@ msgstr ""
 #: libraries/transformations/image_jpeg__inline.inc.php:10
 #: libraries/transformations/image_png__inline.inc.php:10
 msgid ""
-"Displays a clickable thumbnail. The options are the maximum width and height "
-"in pixels. The original aspect ratio is preserved."
+"Displays a clickable thumbnail. The options are the maximum width and height"
+" in pixels. The original aspect ratio is preserved."
 msgstr ""
-"Zobrazí náhled obrázku s odkazem na obrázek; parametry šířka a výška "
-"v bodech. Poměr stran obrázku zůstane zachován."
+"Zobrazí náhled obrázku s odkazem na obrázek; parametry šířka a výška v "
+"bodech. Poměr stran obrázku zůstane zachován."
 
 #: libraries/transformations/image_jpeg__link.inc.php:10
 msgid "Displays a link to download this image."
@@ -8244,8 +8265,8 @@ msgid ""
 "different date/time format string. Third option determines whether you want "
 "to see local date or UTC one (use \"local\" or \"utc\" strings) for that. "
 "According to that, date format has different value - for \"local\" see the "
-"documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using "
-"gmdate() function."
+"documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using"
+" gmdate() function."
 msgstr ""
 "Zobrazí formátovaně datum nebo čas z pole TIME, TIMESTAMP, DATETIME nebo "
 "unixový timestamp v numerickém poli. První parametr je posun (v hodinách), "
@@ -8260,13 +8281,13 @@ msgid ""
 "LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the column data "
 "via standard input. Returns the standard output of the application. The "
 "default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have "
-"to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc."
-"php and list the tools you want to make available. The first option is then "
-"the number of the program you want to use and the second option is the "
-"parameters for the program. The third option, if set to 1, will convert the "
-"output using htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, "
-"will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line "
-"(Default 1)."
+"to manually edit the file "
+"libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and list the tools "
+"you want to make available. The first option is then the number of the "
+"program you want to use and the second option is the parameters for the "
+"program. The third option, if set to 1, will convert the output using "
+"htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent"
+" wrapping and ensure that the output appears all on one line (Default 1)."
 msgstr ""
 "JEN PRO LINUX: Spustí externí program, na jeho standardní vstup pošle obsah "
 "pole a zobrazí výstup programu. Výchozí je program Tidy, který pěkně "
@@ -8275,8 +8296,8 @@ msgstr ""
 "První parametr je číslo programu, který má být spuštěn a druhý parametr "
 "udává parametry tohoto programu. Třetí parametr určuje, zda mají být ve "
 "výstupu nahrazeny HTML entity (např. pro zobrazení zdrojového kódu HTML) "
-"(výchozí je 1, tedy převádět na entity), čtvrtý (při nastavení na 1) zajistí "
-"přidání parametru NOWRAP k vypisovanému textu, čímž se zachová formátování "
+"(výchozí je 1, tedy převádět na entity), čtvrtý (při nastavení na 1) zajistí"
+" přidání parametru NOWRAP k vypisovanému textu, čímž se zachová formátování "
 "(výchozí je 1)."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__formatted.inc.php:10
@@ -8284,8 +8305,8 @@ msgid ""
 "Displays the contents of the column as-is, without running it through "
 "htmlspecialchars(). That is, the column is assumed to contain valid HTML."
 msgstr ""
-"Zachová původní formátování pole, tak jak je uloženo v databázi, bez použití "
-"htmlspecialchars(). Předpokládá se, že pole obsahuje platné HTML."
+"Zachová původní formátování pole, tak jak je uloženo v databázi, bez použití"
+" htmlspecialchars(). Předpokládá se, že pole obsahuje platné HTML."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__imagelink.inc.php:10
 msgid ""
@@ -8293,14 +8314,14 @@ msgid ""
 "option is a URL prefix like \"http://www.example.com/\". The second and "
 "third options are the width and the height in pixels."
 msgstr ""
-"Zobrazí obrázek a odkaz z pole obsahujícího odkaz na obrázek. První parametr "
-"je prefix URL (například „http://www.example.com/“), druhý a třetí určuje "
+"Zobrazí obrázek a odkaz z pole obsahujícího odkaz na obrázek. První parametr"
+" je prefix URL (například „http://www.example.com/“), druhý a třetí určuje "
 "šířku a výšku obrázku."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__link.inc.php:10
 msgid ""
-"Displays a link; the column contains the filename. The first option is a URL "
-"prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title for "
+"Displays a link; the column contains the filename. The first option is a URL"
+" prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title for "
 "the link."
 msgstr ""
 "Zobrazí odkaz z pole obsahujícího odkaz. První parametr je prefix URL "
@@ -8320,9 +8341,9 @@ msgstr "Zobrazí text jako SQL dotaz se zvýrazňováním syntaxe."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__substr.inc.php:10
 msgid ""
-"Displays a part of a string. The first option is the number of characters to "
-"skip from the beginning of the string (Default 0). The second option is the "
-"number of characters to return (Default: until end of string). The third "
+"Displays a part of a string. The first option is the number of characters to"
+" skip from the beginning of the string (Default 0). The second option is the"
+" number of characters to return (Default: until end of string). The third "
 "option is the string to append and/or prepend when truncation occurs "
 "(Default: \"...\")."
 msgstr ""
@@ -8354,8 +8375,8 @@ msgstr "Nepodařilo se uložit nastavení"
 
 #: libraries/user_preferences.lib.php:282
 msgid ""
-"Your browser has phpMyAdmin configuration for this domain. Would you like to "
-"import it for current session?"
+"Your browser has phpMyAdmin configuration for this domain. Would you like to"
+" import it for current session?"
 msgstr ""
 "Ve vašem prohlížeči je uloženo nastavení phpMyAdmina pro tuto doménu. "
 "Přejete si ho importovat do tohoto sezení?"
@@ -8475,27 +8496,31 @@ msgstr ""
 
 #: main.php:293
 msgid ""
-"Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini."
-"session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie "
-"validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire "
-"sooner than configured in phpMyAdmin."
+"Your PHP parameter "
+"[a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-"
+"maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie validity "
+"configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner "
+"than configured in phpMyAdmin."
 msgstr ""
-"Vaše nastavení PHP ([a at http://php.net/manual/en/session.configuration."
-"php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a]) je menší než "
-"platnost cookies nastavená v phpMyAdminovi. Z tohoto důvodu bude vaše "
-"přilášení neplatné dříve, než je nastaveno v phpMyAdminovi."
+"Vaše nastavení PHP "
+"([a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-"
+"maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a]) je menší než platnost cookies "
+"nastavená v phpMyAdminovi. Z tohoto důvodu bude vaše přilášení neplatné "
+"dříve, než je nastaveno v phpMyAdminovi."
 
 #: main.php:300
 msgid ""
 "Login cookie store is lower than cookie validity configured in phpMyAdmin, "
-"because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin."
+"because of this, your login will expire sooner than configured in "
+"phpMyAdmin."
 msgstr ""
 "Doba uložení cookie je menší než platnost přihlášení nastavená v "
-"phpMyAdminovi. Z tohoto důvodu vaše přihlášení vyprší dříve než je nastavené "
-"v phpMyAdminovi."
+"phpMyAdminovi. Z tohoto důvodu vaše přihlášení vyprší dříve než je nastavené"
+" v phpMyAdminovi."
 
 #: main.php:308
-msgid "The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)."
+msgid ""
+"The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)."
 msgstr ""
 "Nastavte klíč pro šifrování cookies (blowfish_secret) v konfiguračním "
 "souboru (config.inc.php)."
@@ -8522,18 +8547,18 @@ msgstr ""
 #: main.php:337
 msgid ""
 "Javascript support is missing or disabled in your browser, some phpMyAdmin "
-"functionality will be missing. For example navigation frame will not refresh "
-"automatically."
+"functionality will be missing. For example navigation frame will not refresh"
+" automatically."
 msgstr ""
-"Podpora Javascriptu ve vašem prohlížeči chybí nebo je vypnuta, některé části "
-"phpMyAdmin nemusí fungovat správně. Například navigační rám se nebude "
+"Podpora Javascriptu ve vašem prohlížeči chybí nebo je vypnuta, některé části"
+" phpMyAdmin nemusí fungovat správně. Například navigační rám se nebude "
 "automaticky obnovovat."
 
 #: main.php:356
 #, php-format
 msgid ""
-"Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. "
-"This may cause unpredictable behavior."
+"Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s."
+" This may cause unpredictable behavior."
 msgstr ""
 "Používaný MySQL modul v PHP je kompilován pro MySQL %s a server používá "
 "verzi %s. Používání různých verzí může způsobit problémy."
@@ -9009,8 +9034,8 @@ msgstr "Umožňuje importovat a exportovat data z/do souborů na serveru."
 msgid ""
 "Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables."
 msgstr ""
-"Umožňuje přidávat uživatele a oprávnění bez znovunačítání tabulek "
-"s oprávněními."
+"Umožňuje přidávat uživatele a oprávnění bez znovunačítání tabulek s "
+"oprávněními."
 
 #: server_privileges.php:50 server_privileges.php:241
 #: server_privileges.php:631
@@ -9041,8 +9066,8 @@ msgstr "Omezuje, kolik dotazů může uživatel odeslat serveru za hodinu."
 #: server_privileges.php:55 server_privileges.php:722
 #: server_privileges.php:724
 msgid ""
-"Limits the number of commands that change any table or database the user may "
-"execute per hour."
+"Limits the number of commands that change any table or database the user may"
+" execute per hour."
 msgstr ""
 "Omezuje, kolik dotazů měnících nějakou tabulku nebo databázi může uživatel "
 "spustit za hodinu."
@@ -9103,8 +9128,8 @@ msgstr "Umožňuje vypnout server."
 #: server_privileges.php:658
 msgid ""
 "Allows connecting, even if maximum number of connections is reached; "
-"required for most administrative operations like setting global variables or "
-"killing threads of other users."
+"required for most administrative operations like setting global variables or"
+" killing threads of other users."
 msgstr ""
 "Umožňuje připojení, i když je dosažen maximální počet připojení. Potřebné "
 "pro většinu operací pro správu serveru jako nastavování globálních "
@@ -9243,7 +9268,8 @@ msgid "Remove selected users"
 msgstr "Odstranit vybrané uživatele"
 
 #: server_privileges.php:1781
-msgid "Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards."
+msgid ""
+"Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards."
 msgstr "Odebrat uživatelům veškerá oprávnění a poté je odstranit z tabulek."
 
 #: server_privileges.php:1782 server_privileges.php:1783
@@ -9279,8 +9305,8 @@ msgstr "Přidat oprávnění pro databázi"
 #: server_privileges.php:2124
 msgid "Wildcards % and _ should be escaped with a \\ to use them literally"
 msgstr ""
-"Zástupné znaky _ a % by měly být escapovány pomocí \\ pokud je chcete použít "
-"jako znak"
+"Zástupné znaky _ a % by měly být escapovány pomocí \\ pokud je chcete použít"
+" jako znak"
 
 #: server_privileges.php:2127
 msgid "Add privileges on the following table"
@@ -9408,16 +9434,17 @@ msgstr "Nastavení nadřízeného"
 
 #: server_replication.php:216
 msgid ""
-"This server is not configured as master server in a replication process. You "
-"can choose from either replicating all databases and ignoring certain "
-"(useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to "
-"ignore all databases by default and allow only certain databases to be "
+"This server is not configured as master server in a replication process. You"
+" can choose from either replicating all databases and ignoring certain "
+"(useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to"
+" ignore all databases by default and allow only certain databases to be "
 "replicated. Please select the mode:"
 msgstr ""
 "Tento server není nastaven jako nadřízený v replikačním procesu. Můžete si "
 "vybrat zda replikovat všechny databáze a přeskočit vybrané (vhodné pokud "
 "chcete replikovat většinu databází) nebo můžete zvolit opačný přístup - jen "
-"vybrat databáze, které chcete synchronizovat. Prosím zvolte požadovaný režim:"
+"vybrat databáze, které chcete synchronizovat. Prosím zvolte požadovaný "
+"režim:"
 
 #: server_replication.php:219
 msgid "Replicate all databases; Ignore:"
@@ -9442,8 +9469,8 @@ msgstr ""
 #: server_replication.php:228
 msgid ""
 "Once you restarted MySQL server, please click on Go button. Afterwards, you "
-"should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as "
-"master"
+"should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as"
+" master"
 msgstr ""
 "Prosím klikněte na tlačítko po restartování MySQL serveru. Poté byste měli "
 "vidět zprávu informující vás že server <b>je</b> nastaven jako nadřízený"
@@ -9540,7 +9567,8 @@ msgstr "Vlákno %s bylo úspěšně zabito."
 #: server_status.php:455
 #, php-format
 msgid ""
-"phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed."
+"phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been "
+"closed."
 msgstr ""
 "phpMyAdminovi se nepodařilo ukončit vlákno %s. Pravděpodobně jeho běh již "
 "skončil."
@@ -9678,8 +9706,8 @@ msgid ""
 "tuning can have a very negative effect on performance."
 msgstr ""
 "Než změníte některá z nastavení, ujistěte se, že víte, co chcete změnit "
-"(čtením dokumentace) a jak případně vrátit změny zpět. Špatné nastavení může "
-"mít velmi negativní vliv na výkon serveru."
+"(čtením dokumentace) a jak případně vrátit změny zpět. Špatné nastavení může"
+" mít velmi negativní vliv na výkon serveru."
 
 #: server_status.php:913
 msgid ""
@@ -9718,14 +9746,15 @@ msgstr "Tento MySQL server běží %1$s. Čas spuštění: %2$s."
 
 #: server_status.php:1064
 msgid ""
-"This MySQL server works as <b>master</b> and <b>slave</b> in <b>replication</"
-"b> process."
+"This MySQL server works as <b>master</b> and <b>slave</b> in "
+"<b>replication</b> process."
 msgstr ""
 "Tento server pracuje jako <b>nadřízený</b> i <b>podřízený</b> v "
 "<b>replikačním</b> procesu."
 
 #: server_status.php:1066
-msgid "This MySQL server works as <b>master</b> in <b>replication</b> process."
+msgid ""
+"This MySQL server works as <b>master</b> in <b>replication</b> process."
 msgstr ""
 "Tento server pracuje jako <b>nadřízený</b> v <b>replikačním</b> procesu."
 
@@ -9736,11 +9765,11 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1071
 msgid ""
-"For further information about replication status on the server, please visit "
-"the <a href=\"#replication\">replication section</a>."
+"For further information about replication status on the server, please visit"
+" the <a href=\"#replication\">replication section</a>."
 msgstr ""
-"Pro více informací o stavu replikace se podívejte do <a href=\"#replication"
-"\">sekce replikace</a>."
+"Pro více informací o stavu replikace se podívejte do <a "
+"href=\"#replication\">sekce replikace</a>."
 
 #: server_status.php:1080
 msgid "Replication status"
@@ -9787,7 +9816,8 @@ msgid ""
 "The number of connections that were aborted because the client died without "
 "closing the connection properly."
 msgstr ""
-"Počet spojení, která byla ukončena bez korektního ukončení ze strany klienta."
+"Počet spojení, která byla ukončena bez korektního ukončení ze strany "
+"klienta."
 
 #: server_status.php:1298
 msgid "The number of failed attempts to connect to the MySQL server."
@@ -9795,8 +9825,8 @@ msgstr "Počet chybných připojení k MySQL serveru."
 
 #: server_status.php:1299
 msgid ""
-"The number of transactions that used the temporary binary log cache but that "
-"exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store "
+"The number of transactions that used the temporary binary log cache but that"
+" exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store "
 "statements from the transaction."
 msgstr ""
 "Počet transakcí, které použily dočasný binární log, ale překročily hodnotu "
@@ -9816,12 +9846,12 @@ msgstr "Celkový počet připojení (i chybných) k MySQL serveru."
 msgid ""
 "The number of temporary tables on disk created automatically by the server "
 "while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want "
-"to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-"
-"based instead of disk-based."
+"to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be "
+"memory-based instead of disk-based."
 msgstr ""
 "Počet dočasných tabulek vytvořených serverem na disku při provádění dotazů. "
-"Pokud je tato hodnota velká, můžete zvětšit parametr tmp_table_size a MySQL "
-"bude používat větší dočasné tabulky v paměti."
+"Pokud je tato hodnota velká, můžete zvětšit parametr tmp_table_size a MySQL"
+" bude používat větší dočasné tabulky v paměti."
 
 #: server_status.php:1303
 msgid "How many temporary files mysqld has created."
@@ -9829,15 +9859,15 @@ msgstr "Počet vytvořených dočasných souborů."
 
 #: server_status.php:1304
 msgid ""
-"The number of in-memory temporary tables created automatically by the server "
-"while executing statements."
+"The number of in-memory temporary tables created automatically by the server"
+" while executing statements."
 msgstr ""
 "Počet dočasných tabulek vytvořených serverem v paměti při provádění dotazů."
 
 #: server_status.php:1305
 msgid ""
-"The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred "
-"(probably duplicate key)."
+"The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred"
+" (probably duplicate key)."
 msgstr ""
 "Počet řádků provedených pomocí INSERT DELAYED, u kterých se vyskytla chyba "
 "(pravděpodobně duplicitní klíč)."
@@ -9877,13 +9907,13 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1312
 msgid ""
-"The number of times the first entry was read from an index. If this is high, "
-"it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, "
-"SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed."
+"The number of times the first entry was read from an index. If this is high,"
+" it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for "
+"example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed."
 msgstr ""
-"Počet přečtení první položky klíčů. Příliš vysoká hodnota znamení, že server "
-"provádí mnoho kompletních procházení klíčů. Na příklad SELECT col1 FROM foo, "
-"pokud je col1 v klíči."
+"Počet přečtení první položky klíčů. Příliš vysoká hodnota znamení, že server"
+" provádí mnoho kompletních procházení klíčů. Na příklad SELECT col1 FROM "
+"foo, pokud je col1 v klíči."
 
 #: server_status.php:1313
 msgid ""
@@ -9913,25 +9943,26 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1316
 msgid ""
-"The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high "
-"if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You "
+"The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high"
+" if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You "
 "probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or "
 "you have joins that don't use keys properly."
 msgstr ""
 "Počet požadavků na přečtení konkrétního řádku tabulky. Vysoká hodnota "
 "znamená, že provádíte mnoho dotazů, které vyžadují řazení výsledků. "
-"Pravděpodobně používáte mnoho dotazů, které vyžadují prohlížení celé tabulky "
-"nebo používáte spojení tabulek, která nevyužívají klíčů."
+"Pravděpodobně používáte mnoho dotazů, které vyžadují prohlížení celé tabulky"
+" nebo používáte spojení tabulek, která nevyužívají klíčů."
 
 #: server_status.php:1317
 msgid ""
 "The number of requests to read the next row in the data file. This is high "
 "if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your "
-"tables are not properly indexed or that your queries are not written to take "
-"advantage of the indexes you have."
+"tables are not properly indexed or that your queries are not written to take"
+" advantage of the indexes you have."
 msgstr ""
-"Počet požadavků na přečtení dalšího řádku ze souboru. Tato hodnota je vysoká "
-"pokud dotazy procházejí celé tabulky, pravděpodobně tedy nemají vhodné klíče."
+"Počet požadavků na přečtení dalšího řádku ze souboru. Tato hodnota je vysoká"
+" pokud dotazy procházejí celé tabulky, pravděpodobně tedy nemají vhodné "
+"klíče."
 
 #: server_status.php:1318
 msgid "The number of internal ROLLBACK statements."
@@ -9954,7 +9985,8 @@ msgid "The number of pages currently dirty."
 msgstr "Počet změněných stránek."
 
 #: server_status.php:1323
-msgid "The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed."
+msgid ""
+"The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed."
 msgstr "Počet stránek, na které je požadavek na vyprázdnění."
 
 #: server_status.php:1324
@@ -9963,8 +9995,8 @@ msgstr "Počet volných stránek."
 
 #: server_status.php:1325
 msgid ""
-"The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently "
-"being read or written or that can't be flushed or removed for some other "
+"The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently"
+" being read or written or that can't be flushed or removed for some other "
 "reason."
 msgstr ""
 "Počet zamčených stránek, tzn. stránek, které jsou právě zapisovány nebo "
@@ -9972,8 +10004,8 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1326
 msgid ""
-"The number of pages busy because they have been allocated for administrative "
-"overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also "
+"The number of pages busy because they have been allocated for administrative"
+" overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also "
 "be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - "
 "Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data."
 msgstr ""
@@ -10214,16 +10246,17 @@ msgstr "Počet skutečných zápisů bloku klíče na disk."
 msgid ""
 "The total cost of the last compiled query as computed by the query "
 "optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the "
-"same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet."
+"same query. The default value of 0 means that no query has been compiled "
+"yet."
 msgstr ""
 "Celková cena posledního kompilovaného dotazu spočítaná optimalizátorem "
-"dotazů. Užitečné pro porovnání různých dotazů. Výchozí hodnota 0 znamená, že "
-"žádný dotaz ještě nebyl kompilován."
+"dotazů. Užitečné pro porovnání různých dotazů. Výchozí hodnota 0 znamená, že"
+" žádný dotaz ještě nebyl kompilován."
 
 #: server_status.php:1372
 msgid ""
-"The maximum number of connections that have been in use simultaneously since "
-"the server started."
+"The maximum number of connections that have been in use simultaneously since"
+" the server started."
 msgstr "Maximální počet současně používaných připojení od spuštění serveru."
 
 #: server_status.php:1373
@@ -10256,8 +10289,8 @@ msgid ""
 "fragmentation issues, which may be solved by issuing a FLUSH QUERY CACHE "
 "statement."
 msgstr ""
-"Počet volných bloků paměti ve vyrovnávací paměti dotazů. Velké číslo ukazuje "
-"na problému s fragmentací, která může být vyřešena spuštěním příkazu FLUSH "
+"Počet volných bloků paměti ve vyrovnávací paměti dotazů. Velké číslo ukazuje"
+" na problému s fragmentací, která může být vyřešena spuštěním příkazu FLUSH "
 "QUERY CACHE."
 
 #: server_status.php:1379
@@ -10275,12 +10308,12 @@ msgstr "Počet dotazů přidaných do vyrovnávací paměti dotazů."
 #: server_status.php:1382
 msgid ""
 "The number of queries that have been removed from the cache to free up "
-"memory for caching new queries. This information can help you tune the query "
-"cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to "
+"memory for caching new queries. This information can help you tune the query"
+" cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to "
 "decide which queries to remove from the cache."
 msgstr ""
-"Počet dotazů odstraněných z vyrovnávací paměti dotazů aby uvolnily místo pro "
-"nové. Tato hodnota může pomoci v nastavení velikosti vyrovnávací paměti. "
+"Počet dotazů odstraněných z vyrovnávací paměti dotazů aby uvolnily místo pro"
+" nové. Tato hodnota může pomoci v nastavení velikosti vyrovnávací paměti. "
 "Vyrovnávací paměť používá strategii LRU (nejdéle nepoužité) pro vyřazování "
 "dotazů z vyrovnávací paměti."
 
@@ -10315,7 +10348,8 @@ msgstr ""
 #: server_status.php:1388
 msgid "The number of joins that used a range search on a reference table."
 msgstr ""
-"Počet spojení, které používaly intervalové vyhledávání na referenční tabulce."
+"Počet spojení, které používaly intervalové vyhledávání na referenční "
+"tabulce."
 
 #: server_status.php:1389
 msgid ""
@@ -10479,8 +10513,8 @@ msgstr "Instrukce monitoru"
 
 #: server_status.php:1600
 msgid ""
-"The phpMyAdmin Monitor can assist you in optimizing the server configuration "
-"and track down time intensive queries. For the latter you will need to set "
+"The phpMyAdmin Monitor can assist you in optimizing the server configuration"
+" and track down time intensive queries. For the latter you will need to set "
 "log_output to 'TABLE' and have either the slow_query_log or general_log "
 "enabled. Note however, that the general_log produces a lot of data and "
 "increases server load by up to 15%"
@@ -10493,14 +10527,14 @@ msgstr ""
 #: server_status.php:1605
 msgid ""
 "Unfortunately your Database server does not support logging to table, which "
-"is a requirement for analyzing the database logs with phpMyAdmin. Logging to "
-"table is supported by MySQL 5.1.6 and onwards. You may still use the server "
-"charting features however."
+"is a requirement for analyzing the database logs with phpMyAdmin. Logging to"
+" table is supported by MySQL 5.1.6 and onwards. You may still use the server"
+" charting features however."
 msgstr ""
 "Váš databázový server bohužel nepodporuje záznam dotazů do tabulky, které "
 "phpMyAdmin potřebuje pro analýzu databázových záznam. Tato vlastnost je "
-"podporována v MySQL 5.1.6 a novějších. I bez této podpory však můžete použít "
-"zobrazování grafů s informacemi o serveru."
+"podporována v MySQL 5.1.6 a novějších. I bez této podpory však můžete použít"
+" zobrazování grafů s informacemi o serveru."
 
 #: server_status.php:1618
 msgid "Using the monitor:"
@@ -10518,15 +10552,15 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1622
 msgid ""
-"To display queries from the logs, select the relevant time span on any chart "
-"by holding down the left mouse button and panning over the chart. Once "
-"confirmed, this will load a table of grouped queries, there you may click on "
-"any occuring SELECT statements to further analyze them."
+"To display queries from the logs, select the relevant time span on any chart"
+" by holding down the left mouse button and panning over the chart. Once "
+"confirmed, this will load a table of grouped queries, there you may click on"
+" any occuring SELECT statements to further analyze them."
 msgstr ""
 "Pro zobrazení dotazů ze záznamu zvolte časové období, které vás zajímá, "
 "podržením levého tlačítka myši a pohybem přes graf. Po potvrzení bude "
-"nahrána tabulka sloučených dotazů, kde můžete zvolit libovolný dotaz k další "
-"analýze."
+"nahrána tabulka sloučených dotazů, kde můžete zvolit libovolný dotaz k další"
+" analýze."
 
 #: server_status.php:1629
 msgid "Please note:"
@@ -10737,11 +10771,11 @@ msgstr "Socket"
 
 #: server_synchronize.php:1313
 msgid ""
-"Target database will be completely synchronized with source database. Source "
-"database will remain unchanged."
+"Target database will be completely synchronized with source database. Source"
+" database will remain unchanged."
 msgstr ""
-"Cílová databáze bude kompletně synchronizována se zdrojovou. Zdrojová nebude "
-"nijak změněna."
+"Cílová databáze bude kompletně synchronizována se zdrojovou. Zdrojová nebude"
+" nijak změněna."
 
 #: server_variables.php:80
 msgid "Setting variable failed"
@@ -10766,8 +10800,8 @@ msgstr "Stáhnout"
 #: setup/frames/form.inc.php:25
 msgid "Incorrect formset, check $formsets array in setup/frames/form.inc.php"
 msgstr ""
-"Chybný formset, zkontrolujte pole $formsets v souboru setup/frames/form.inc."
-"php"
+"Chybný formset, zkontrolujte pole $formsets v souboru "
+"setup/frames/form.inc.php"
 
 #: setup/frames/index.inc.php:49
 msgid "Cannot load or save configuration"
@@ -10776,30 +10810,31 @@ msgstr "Nelze načíst nebo uložit nastavení"
 #: setup/frames/index.inc.php:50
 msgid ""
 "Please create web server writable folder [em]config[/em] in phpMyAdmin top "
-"level directory as described in [a at Documentation.html#setup_script]"
-"documentation[/a]. Otherwise you will be only able to download or display it."
+"level directory as described in "
+"[a at Documentation.html#setup_script]documentation[/a]. Otherwise you will be "
+"only able to download or display it."
 msgstr ""
 "Prosím, vytvořte adresář [em]config[/em] zapisovatelný pro web server v "
-"kořenovém adresáři phpMyAdmina, jak je popsáno v [a at Documentation."
-"html#setup_script]dokumentaci[/a]. Jinak budete moci nastavení pouze "
-"stáhnout nebo zobrazit."
+"kořenovém adresáři phpMyAdmina, jak je popsáno v "
+"[a at Documentation.html#setup_script]dokumentaci[/a]. Jinak budete moci "
+"nastavení pouze stáhnout nebo zobrazit."
 
 #: setup/frames/index.inc.php:57
 msgid ""
 "You are not using a secure connection; all data (including potentially "
 "sensitive information, like passwords) is transferred unencrypted!"
 msgstr ""
-"Nepoužíváte zabezpečené připojení, všechna data (včetně citlivých údajů jako "
-"jsou hesla) se posílají nešifrovaně!"
+"Nepoužíváte zabezpečené připojení, všechna data (včetně citlivých údajů jako"
+" jsou hesla) se posílají nešifrovaně!"
 
 #: setup/frames/index.inc.php:61
 #, php-format
 msgid ""
-"If your server is also configured to accept HTTPS requests follow [a@%s]this "
-"link[/a] to use a secure connection."
+"If your server is also configured to accept HTTPS requests follow [a@%s]this"
+" link[/a] to use a secure connection."
 msgstr ""
-"Pokud je Váš server nastaven tak, aby přijal HTTPS požadavky, klikněte na [a@"
-"%s]tento odkaz[/a] pro použití zabezpečeného připojení."
+"Pokud je Váš server nastaven tak, aby přijal HTTPS požadavky, klikněte na "
+"[a@%s]tento odkaz[/a] pro použití zabezpečeného připojení."
 
 #: setup/frames/index.inc.php:65
 msgid "Insecure connection"
@@ -10930,8 +10965,8 @@ msgid ""
 "You are using Git version, run [kbd]git pull[/kbd] :-)[br]The latest stable "
 "version is %s, released on %s."
 msgstr ""
-"Používáte verzi z Gitu, pro aktualizaci spusťte [kbd]git pull[/kbd] :-)[br]"
-"Poslední stabilní verze je %s a byla vydána %s."
+"Používáte verzi z Gitu, pro aktualizaci spusťte [kbd]git pull[/kbd] "
+":-)[br]Poslední stabilní verze je %s a byla vydána %s."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:186
 msgid "No newer stable version is available"
@@ -10955,8 +10990,8 @@ msgstr ""
 #: setup/lib/index.lib.php:276
 msgid ""
 "You didn't have blowfish secret set and have enabled cookie authentication, "
-"so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies; "
-"you don't need to remember it."
+"so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies;"
+" you don't need to remember it."
 msgstr ""
 "Něměl jste nastavený tajný klíč pro šifru blowfish (blowfish_secret) a "
 "povolené přihlašování pomocí cookie, takže byl Váš tajný klíč vygenerován. "
@@ -10973,8 +11008,8 @@ msgstr ""
 
 #: setup/lib/index.lib.php:279
 msgid ""
-"This value should be double checked to ensure that this directory is neither "
-"world accessible nor readable or writable by other users on your server."
+"This value should be double checked to ensure that this directory is neither"
+" world accessible nor readable or writable by other users on your server."
 msgstr ""
 "Tato hodnota by měla být důkladně zkontrolována, aby se zajistilo, že tento "
 "adresář není dostupný zvenčí, ani není čitelný nebo zapisovatelný pro "
@@ -10983,7 +11018,8 @@ msgstr ""
 #: setup/lib/index.lib.php:280
 #, php-format
 msgid "This %soption%s should be enabled if your web server supports it."
-msgstr "Pokud to váš webserver podporuje, měli byste použít %sSSL připojení%s."
+msgstr ""
+"Pokud to váš webserver podporuje, měli byste použít %sSSL připojení%s."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:282
 #, php-format
@@ -10991,25 +11027,26 @@ msgid ""
 "%sGZip compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
 "unavailable on this system."
 msgstr ""
-"%sGZip komprese a dekomprese%s vyžaduje funkce (%s) které nejsou dostupné na "
-"tomto systému."
+"%sGZip komprese a dekomprese%s vyžaduje funkce (%s) které nejsou dostupné na"
+" tomto systému."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:284
 #, php-format
 msgid ""
-"%sLogin cookie validity%s greater than 1440 seconds may cause random session "
-"invalidation if %ssession.gc_maxlifetime%s is lower than its value "
+"%sLogin cookie validity%s greater than 1440 seconds may cause random session"
+" invalidation if %ssession.gc_maxlifetime%s is lower than its value "
 "(currently %d)."
 msgstr ""
-"%sPlatnost přihlašovací cookie%s větší než 1440 sekund může způsobit náhodné "
-"ukončení sezení pokud je %ssession.gc_maxlifetime%s nižší než tato hodnota "
+"%sPlatnost přihlašovací cookie%s větší než 1440 sekund může způsobit náhodné"
+" ukončení sezení pokud je %ssession.gc_maxlifetime%s nižší než tato hodnota "
 "(v současné době %d)."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:286
 #, php-format
 msgid ""
 "%sLogin cookie validity%s should be set to 1800 seconds (30 minutes) at "
-"most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as impersonation."
+"most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as "
+"impersonation."
 msgstr ""
 "%sPlatnost přihlašovací cookie%s by měla být nastavena nejvýše na 1800 "
 "sekund (30 minut). Hodnoty vyšší než 1800 mohou znamenat bezpečnostní "
@@ -11021,9 +11058,9 @@ msgid ""
 "If using cookie authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin "
 "cookie validity%s must be set to a value less or equal to it."
 msgstr ""
-"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie"
-"%s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
-"hodnotu než je tato."
+"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci "
+"cookie%s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na "
+"vyšší hodnotu než je tato."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:290
 #, php-format
@@ -11044,14 +11081,14 @@ msgid ""
 "You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username and "
 "password for auto-login, which is not a desirable option for live hosts. "
 "Anyone who knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly access your "
-"phpMyAdmin panel. Set %sauthentication type%s to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]"
-"http[/kbd]."
+"phpMyAdmin panel. Set %sauthentication type%s to [kbd]cookie[/kbd] or "
+"[kbd]http[/kbd]."
 msgstr ""
 "Nastavil jste typ přihlašování [kbd]config[/kbd] a zadal jste uživatelské "
 "jméno a heslo pro automatické přihlášení, což není doporučená volba pro "
 "produkční servery. Kdokoli kdo zná URL phpMyAdminu může přímo přistoupit k "
-"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte %styp přihlašování%s na [kbd]cookie[/kbd] "
-"nebo [kbd]http[/kbd]."
+"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte %styp přihlašování%s na [kbd]cookie[/kbd]"
+" nebo [kbd]http[/kbd]."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:294
 #, php-format
@@ -11059,7 +11096,8 @@ msgid ""
 "%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 "system."
 msgstr ""
-"%sZip komprese%s vyžaduje funkce (%s) které nejsou dostupné na tomto systému."
+"%sZip komprese%s vyžaduje funkce (%s) které nejsou dostupné na tomto "
+"systému."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:296
 #, php-format
@@ -11187,8 +11225,8 @@ msgstr "Upravit následující řádek"
 msgid ""
 "Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere"
 msgstr ""
-"Použijte klávesu TAB pro pohyb mezi hodnotami nebo CTRL+šipky po pohyb všemi "
-"směry"
+"Použijte klávesu TAB pro pohyb mezi hodnotami nebo CTRL+šipky po pohyb všemi"
+" směry"
 
 #: tbl_change.php:1108
 #, php-format
@@ -11331,8 +11369,7 @@ msgid "Index name:"
 msgstr "Jméno klíče:"
 
 #: tbl_indexes.php:188
-msgid ""
-"(\"PRIMARY\" <b>must</b> be the name of and <b>only of</b> a primary key!)"
+msgid "(\"PRIMARY\" <b>must</b> be the name of and <b>only of</b> a primary key!)"
 msgstr "(„PRIMARY“ <b>musí</b> být jméno <b>pouze</b> primárního klíče!)"
 
 #: tbl_indexes.php:199
@@ -11514,7 +11551,8 @@ msgid ""
 "An internal relation is not necessary when a corresponding FOREIGN KEY "
 "relation exists."
 msgstr ""
-"Interní relace není potřebná pokud existuje stejná relace pomocí FOREIGN KEY."
+"Interní relace není potřebná pokud existuje stejná relace pomocí FOREIGN "
+"KEY."
 
 #: tbl_relation.php:406
 msgid "Foreign key constraint"
@@ -11657,8 +11695,8 @@ msgid ""
 "You can execute the dump by creating and using a temporary database. Please "
 "ensure that you have the privileges to do so."
 msgstr ""
-"Záznam můžete spustit vytvořením a použitím dočasné databáze. Prosím ověřte, "
-"že na tuto operací máte oprávnění."
+"Záznam můžete spustit vytvořením a použitím dočasné databáze. Prosím ověřte,"
+" že na tuto operací máte oprávnění."
 
 #: tbl_tracking.php:206
 msgid "Comment out these two lines if you do not need them."
@@ -11916,8 +11954,8 @@ msgstr "Server provádí mnoho pomalých dotazů v porovnání s dobou běhu."
 #: po/advisory_rules.php:23
 #, php-format
 msgid ""
-"You have a slow query rate of %s per hour, you should have less than 1%% per "
-"hour."
+"You have a slow query rate of %s per hour, you should have less than 1%% per"
+" hour."
 msgstr ""
 "Četnost pomalých dotazů na tomto serveru je %s za hodinu, měla by být pod "
 "1%%."
@@ -11936,8 +11974,8 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:27
 msgid ""
-"It is suggested to set {long_query_time} to a lower value, depending on your "
-"environment. Usually a value of 1-5 seconds is suggested."
+"It is suggested to set {long_query_time} to a lower value, depending on your"
+" environment. Usually a value of 1-5 seconds is suggested."
 msgstr ""
 "Je doporučováno nastavit {long_query_time} na nižší hodnotu. Obvykle je "
 "vhodné 1-5 sekund, ale záleží to na vašem prostředí."
@@ -11960,8 +11998,8 @@ msgid ""
 "Enable slow query logging by setting {log_slow_queries} to 'ON'. This will "
 "help troubleshooting badly performing queries."
 msgstr ""
-"Povolte záznam pomalých dotazů nastavením {log_slow_queries} na 'ON'. To vám "
-"pomůže prozkoumat tyto zatěžující dotazy."
+"Povolte záznam pomalých dotazů nastavením {log_slow_queries} na 'ON'. To vám"
+" pomůže prozkoumat tyto zatěžující dotazy."
 
 #: po/advisory_rules.php:33
 msgid "log_slow_queries is set to 'OFF'"
@@ -12022,10 +12060,14 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:52
 msgid ""
-"If you did not compile from source, you may be using a package modified by a "
-"distribution. The MySQL manual only is accurate for official MySQL binaries, "
-"not any package distributions (such as RedHat, Debian/Ubuntu etc)."
+"If you did not compile from source, you may be using a package modified by a"
+" distribution. The MySQL manual only is accurate for official MySQL "
+"binaries, not any package distributions (such as RedHat, Debian/Ubuntu etc)."
 msgstr ""
+"Pokud jste MySQL nekompilovali ze zdrojových kódů, používáte balíček "
+"dodávaný vaší distribucí. Dokumentace MySQL přesně popisuje pouze oficiální "
+"binárky MySQL a to se může lišit od těch dodávaných distribucí (jako RedHat,"
+" Debian/Ubuntu atd)."
 
 #: po/advisory_rules.php:53
 msgid "'source' found in version_comment"
@@ -12066,6 +12108,9 @@ msgid ""
 "so MySQL might not be able to access all of your memory. You might want to "
 "consider installing the 64-bit version of MySQL."
 msgstr ""
+"Máte více než 3 GiB paměti (za předpokladu, že MySQL server běží na stejném "
+"počítači), takže MySQL není schopné využít veškerou dostupnou paměť. "
+"Přechodem na 64-bitovou verzi MySQL toto omezení odstraníte."
 
 #: po/advisory_rules.php:68
 #, php-format
@@ -12105,9 +12150,10 @@ msgstr "Neoptimální metoda vyrovnávací paměti."
 #: po/advisory_rules.php:77
 msgid ""
 "You are using the MySQL Query cache with a fairly high traffic database. It "
-"might be worth considering to use <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/"
-"refman/5.5/en/ha-memcached.html\">memcached</a> instead of the MySQL Query "
-"cache, especially if you have multiple slaves."
+"might be worth considering to use <a "
+"href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ha-"
+"memcached.html\">memcached</a> instead of the MySQL Query cache, especially "
+"if you have multiple slaves."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:78
@@ -12152,8 +12198,8 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:88
 #, php-format
 msgid ""
-"The current ratio of free query cache memory to total query cache size is %s"
-"%%. It should be above 80%%"
+"The current ratio of free query cache memory to total query cache size is "
+"%s%%. It should be above 80%%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:90
@@ -12179,9 +12225,9 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:93
 #, php-format
 msgid ""
-"The cache is currently fragmented by %s%% , with 100%% fragmentation meaning "
-"that the query cache is an alternating pattern of free and used blocks. This "
-"value should be below 20%%."
+"The cache is currently fragmented by %s%% , with 100%% fragmentation meaning"
+" that the query cache is an alternating pattern of free and used blocks. "
+"This value should be below 20%%."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:95
@@ -12198,9 +12244,9 @@ msgstr "Velikost volné paměti ve vyrovnávací paměti dotazů."
 
 #: po/advisory_rules.php:97
 msgid ""
-"You might want to increase {query_cache_size}, however keep in mind that the "
-"overhead of maintaining the cache is likely to increase with its size, so do "
-"this in small increments and monitor the results."
+"You might want to increase {query_cache_size}, however keep in mind that the"
+" overhead of maintaining the cache is likely to increase with its size, so "
+"do this in small increments and monitor the results."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:98
@@ -12249,15 +12295,15 @@ msgid ""
 "efficiency. This variable determines the maximum size a query result may "
 "have to be inserted into the query cache. If there are many query results "
 "above 1 MiB that are well cacheable (many reads, little writes) then "
-"increasing {query_cache_limit} will increase efficiency. Whereas in the case "
-"of many query results being above 1 MiB that are not very well cacheable "
+"increasing {query_cache_limit} will increase efficiency. Whereas in the case"
+" of many query results being above 1 MiB that are not very well cacheable "
 "(often invalidated due to table updates) increasing {query_cache_limit} "
 "might reduce efficiency."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:108
 msgid "query_cache_limit is set to 1 MiB"
-msgstr ""
+msgstr "query_cache_limit je nastaveno na 1 MiB"
 
 #: po/advisory_rules.php:110
 msgid "Percentage of sorts that cause temporary tables"
@@ -12367,16 +12413,16 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:137
 msgid ""
-"This indicates that many queries need to sort results and/or do a full table "
-"scan, including join queries that do not use indexes. Add indexes where "
+"This indicates that many queries need to sort results and/or do a full table"
+" scan, including join queries that do not use indexes. Add indexes where "
 "applicable."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:138
 #, php-format
 msgid ""
-"Rate of reading fixed position average: %s, this value should be less than 1 "
-"per hour"
+"Rate of reading fixed position average: %s, this value should be less than 1"
+" per hour"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:140
@@ -12400,7 +12446,8 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:143
 #, php-format
 msgid ""
-"Rate of reading next table row: %s, this value should be less than 1 per hour"
+"Rate of reading next table row: %s, this value should be less than 1 per "
+"hour"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:145
@@ -12409,13 +12456,13 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:146
 msgid "tmp_table_size and max_heap_table_size are not the same."
-msgstr ""
+msgstr "tmp_table_size a max_heap_table_size nejsou stejné."
 
 #: po/advisory_rules.php:147
 msgid ""
 "If you have deliberately changed one of either: The server uses the lower "
-"value of either to determine the maximum size of in-memory tables. So if you "
-"wish to increase the in-memory table limit you will have to increase the "
+"value of either to determine the maximum size of in-memory tables. So if you"
+" wish to increase the in-memory table limit you will have to increase the "
 "other value as well."
 msgstr ""
 
@@ -12443,15 +12490,16 @@ msgid ""
 "value of these variables. To eliminate these you will have to rewrite your "
 "queries to avoid those conditions (Within a temporary table: Presence of a "
 "BLOB or TEXT column or presence of a column bigger than 512 bytes) as "
-"mentioned in the beginning of an <a href=\"http://www.facebook.com/note.php?"
-"note_id=10150111255065841&comments\">Article by the Pythian Group</a>"
+"mentioned in the beginning of an <a "
+"href=\"http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111255065841&comments\">Article"
+" by the Pythian Group</a>"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:153
 #, php-format
 msgid ""
-"%s%% of all temporary tables are being written to disk, this value should be "
-"below 25%%"
+"%s%% of all temporary tables are being written to disk, this value should be"
+" below 25%%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:155
@@ -12488,8 +12536,8 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:162
 msgid ""
-"Set {key_buffer_size} depending on the size of your MyISAM indexes. 64M is a "
-"good start."
+"Set {key_buffer_size} depending on the size of your MyISAM indexes. 64M is a"
+" good start."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:163
@@ -12515,7 +12563,8 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:168
 #, php-format
-msgid "max %% MyISAM key buffer ever used: %s, this value should be above 95%%"
+msgid ""
+"max %% MyISAM key buffer ever used: %s, this value should be above 95%%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:170
@@ -12648,8 +12697,8 @@ msgstr "Vyrovnávací paměť klíčů"
 
 #: po/advisory_rules.php:206
 msgid ""
-"Thread cache is disabled, resulting in more overhead from new connections to "
-"MySQL."
+"Thread cache is disabled, resulting in more overhead from new connections to"
+" MySQL."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:207
@@ -12711,8 +12760,8 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:222
 msgid ""
-"Set slow_launch_time to 1s or 2s to correctly count threads that are slow to "
-"launch"
+"Set slow_launch_time to 1s or 2s to correctly count threads that are slow to"
+" launch"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:223
@@ -12753,10 +12802,10 @@ msgstr "Je příliš mnoho přerušených spojení."
 
 #: po/advisory_rules.php:232 po/advisory_rules.php:237
 msgid ""
-"Connections are usually aborted when they cannot be authorized. <a href="
-"\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2008/08/23/how-to-track-down-the-"
-"source-of-aborted_connects/\">This article</a> might help you track down the "
-"source."
+"Connections are usually aborted when they cannot be authorized. <a "
+"href=\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2008/08/23/how-to-track-down-the-"
+"source-of-aborted_connects/\">This article</a> might help you track down the"
+" source."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:233
@@ -12806,7 +12855,8 @@ msgstr "Formát importovaného souboru"
 
 #: po/advisory_rules.php:248
 #, php-format
-msgid "Aborted client rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
+msgid ""
+"Aborted client rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:250
@@ -12825,7 +12875,7 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:253
 msgid "have_innodb is set to 'value'"
-msgstr ""
+msgstr "have_innodb je nastaveno na 'value'"
 
 #: po/advisory_rules.php:255
 #, fuzzy
@@ -12851,8 +12901,9 @@ msgid ""
 "note however that you cannot simply change the value of this variable. You "
 "need to shutdown the server, remove the InnoDB log files, set the new value "
 "in my.cnf, start the server, then check the error logs if everything went "
-"fine. See also <a href=\"http://mysqldatabaseadministration.blogspot."
-"com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html\">this blog entry</a>"
+"fine. See also <a "
+"href=\"http://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-"
+"innodblogfilesize-proper-way.html\">this blog entry</a>"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:258
@@ -12875,13 +12926,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "It is usually sufficient to set innodb_log_file_size to 25%% of the size of "
 "{innodb_buffer_pool_size}. A very big innodb_log_file_size slows down the "
-"recovery time after a database crash considerably. See also <a href=\"http://"
-"www.mysqlperformanceblog.com/2006/07/03/choosing-proper-innodb_log_file_size/"
-"\">this Article</a>. You need to shutdown the server, remove the InnoDB log "
-"files, set the new value in my.cnf, start the server, then check the error "
-"logs if everything went fine. See also <a href=\"http://"
-"mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-"
-"proper-way.html\">this blog entry</a>"
+"recovery time after a database crash considerably. See also <a "
+"href=\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2006/07/03/choosing-proper-"
+"innodb_log_file_size/\">this Article</a>. You need to shutdown the server, "
+"remove the InnoDB log files, set the new value in my.cnf, start the server, "
+"then check the error logs if everything went fine. See also <a "
+"href=\"http://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-"
+"innodblogfilesize-proper-way.html\">this blog entry</a>"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:263
@@ -12907,18 +12958,18 @@ msgid ""
 "servers that use solely InnoDB as storage engine and have no other services "
 "(e.g. a web server) running, you may set this as high as 80%% of your "
 "available memory. If that is not the case, you need to carefully assess the "
-"memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this "
-"variable accordingly. If it is set too high, your system will start "
-"swapping, which decreases performance significantly. See also <a href="
-"\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2007/11/03/choosing-"
+"memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this"
+" variable accordingly. If it is set too high, your system will start "
+"swapping, which decreases performance significantly. See also <a "
+"href=\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2007/11/03/choosing-"
 "innodb_buffer_pool_size/\">this article</a>"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:268
 #, php-format
 msgid ""
-"You are currently using %s%% of your memory for the InnoDB buffer pool. This "
-"rule fires if you are assigning less than 60%%, however this might be "
+"You are currently using %s%% of your memory for the InnoDB buffer pool. This"
+" rule fires if you are assigning less than 60%%, however this might be "
 "perfectly adequate for your system if you don't have much InnoDB tables or "
 "other services running on the same machine."
 msgstr ""
@@ -12936,13 +12987,14 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:272
 msgid ""
 "Setting {concurrent_insert} to 1 reduces contention between readers and "
-"writers for a given table. See also <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/"
-"refman/5.5/en/concurrent-inserts.html\">MySQL Documentation</a>"
+"writers for a given table. See also <a "
+"href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-"
+"inserts.html\">MySQL Documentation</a>"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:273
 msgid "concurrent_insert is set to 0"
-msgstr ""
+msgstr "concurrent_insert je nastaveno na 0"
 
 #~ msgid "Maximum number of records saved in \"table_uiprefs\" table"
 #~ msgstr "Nejvyšší počet záznamů uložený v tabulkce „table_uiprefs“"
@@ -13119,18 +13171,18 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid ""
 #~ "phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might "
-#~ "happen if PHP finds a parse error in it or PHP cannot find the file.<br /"
-#~ ">Please call the configuration file directly using the link below and "
-#~ "read the PHP error message(s) that you receive. In most cases a quote or "
-#~ "a semicolon is missing somewhere.<br />If you receive a blank page, "
-#~ "everything is fine."
+#~ "happen if PHP finds a parse error in it or PHP cannot find the file.<br "
+#~ "/>Please call the configuration file directly using the link below and read "
+#~ "the PHP error message(s) that you receive. In most cases a quote or a "
+#~ "semicolon is missing somewhere.<br />If you receive a blank page, everything"
+#~ " is fine."
 #~ msgstr ""
-#~ "phpMyAdmin nemohl načíst konfigurační soubor!<br />Tato chyba může "
-#~ "nastat, pokud v něm PHP najde chybu nebo nemůže tento soubor najít.<br /"
-#~ ">Po kliknutí na následující odkaz se PHP pokusí přímo interpretovat tento "
-#~ "soubor a zobrazí informace o chybě, ke které došlo. Pak opravte tuto "
-#~ "chybu (nejčastěji se jedná o chybějící středník).<br />Pokud získáte "
-#~ "prázdnou stránku, všechno je v pořádku."
+#~ "phpMyAdmin nemohl načíst konfigurační soubor!<br />Tato chyba může nastat, "
+#~ "pokud v něm PHP najde chybu nebo nemůže tento soubor najít.<br />Po kliknutí"
+#~ " na následující odkaz se PHP pokusí přímo interpretovat tento soubor a "
+#~ "zobrazí informace o chybě, ke které došlo. Pak opravte tuto chybu "
+#~ "(nejčastěji se jedná o chybějící středník).<br />Pokud získáte prázdnou "
+#~ "stránku, všechno je v pořádku."
 
 #~ msgid "Dropping Event"
 #~ msgstr "Odstraňuji událost"
@@ -13168,17 +13220,16 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Vynulovat"
 
 #~ msgid ""
-#~ "<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics "
-#~ "of this MySQL server since its startup."
+#~ "<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of "
+#~ "this MySQL server since its startup."
 #~ msgstr ""
 #~ "<b>Provoz serveru</b>: Informace o síťovém provozu MySQL serveru od jeho "
 #~ "spuštění."
 
 #~ msgid ""
-#~ "<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to "
-#~ "the server."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Statistika dotazů</b>: Od spuštění bylo serveru posláno %s dotazů."
+#~ "<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the"
+#~ " server."
+#~ msgstr "<b>Statistika dotazů</b>: Od spuštění bylo serveru posláno %s dotazů."
 
 #~ msgid "Note: Generating the query chart can take a long time."
 #~ msgstr "Poznámka: Generování grafu dotazu může trvat dlouho."
@@ -13187,8 +13238,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Graf byl úspěšně vytvořen."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The result of this query can't be used for a chart. See [a at ./"
-#~ "Documentation.html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
+#~ "The result of this query can't be used for a chart. See "
+#~ "[a at ./Documentation.html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
 #~ msgstr ""
 #~ "Výsledek tohoto dotazu nelze použít pro graf. Více informací nalezne ve "
 #~ "[a at ./Documentation.html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
@@ -13225,11 +13276,11 @@ msgstr ""
 #~ "[0..10]."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Note that not every result table can be put to the chart. See <a href=\"./"
-#~ "Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a>"
+#~ "Note that not every result table can be put to the chart. See <a "
+#~ "href=\"./Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Ne každý výsledek SQL dotazu je možné zobrazit v grafu. Ve <a href=\"./"
-#~ "Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a> "
+#~ "Ne každý výsledek SQL dotazu je možné zobrazit v grafu. Ve <a "
+#~ "href=\"./Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a> "
 #~ "naleznete více podrobností"
 
 #~ msgid "Add a New User"
@@ -13327,18 +13378,17 @@ msgstr ""
 #~ "This [a@?page=form&formset=features#tab_Security]option[/a] should be "
 #~ "enabled if your web server supports it"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tato [a@?page=form&formset=features#tab_Security]volba[/a] by měla "
-#~ "být povolena, pokud ji Váš server podporuje"
+#~ "Tato [a@?page=form&formset=features#tab_Security]volba[/a] by měla být "
+#~ "povolena, pokud ji Váš server podporuje"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Enter each value in a separate field. If you ever need to put a backslash "
-#~ "(\"\\\") or a single quote (\"'\") amongs ou ever need to put a backslash " " ¯."  ou bÄ›hu."  @J›+     ryAJ›+  ¤
µÿ     ¥
µÿ uú@J›+ €BJ›+ bJ›+             ’^K›+ ¥
µÿ € €K›+      š
µÿ     И
µÿ kAJ›+ 6          è   è!   è!    ¤
µÿ ¥
µÿ xÄ]K›+      ›
µÿ     ’ò@J›+     †AJ›+  ¤
µÿ `ò@J›+ ߤ
µÿ     À¿ÁK›+ uú@J›+  °ÁK›+ Ø´ÁK›+ ¨¹ÁK›+ €BJ›+     xÄ]K›+      ›
µÿ     Й
µÿ kAJ›+ à!   à!    ¤
µÿ ¥
µÿ HŽ=K›+     à›
µÿ     ’ò@J›+     †AJ›+  ¤
µÿ `ò@J›+ ߤ
µÿ Ф
µÿ Ȥ
µÿ 8bJ›+ Œp˜    ¥
µÿ uú@J›+ €BJ›+         à›
µÿ     °š
µÿ kAJ›+     G    H  I    J  K      M  N  O    P   ¤
µÿ ¥
µÿ HEK›+     €
µÿ     ’ò@J›+     †AJ›+  ¤
µÿ     0¿ÁK›+ uú@J›+  Ð]K›+  yñJ›+  °ÁK›+ Ø´ÁK›+ ¨¹ÁK›+ €BJ›+     HEK›+     €
µÿ     À›
µÿ kAJ›+ 8EK›+     €
µÿ     ð›
µÿ kAJ›+ (EK›+     €
µÿ     œ
µÿ kAJ›+ EK›+     €
µÿ     Pœ
µÿ kAJ›+ 	    ¨¾ÁK›+ uú@J›+     ¨¹ÁK›+ Ж
µÿ     ŠÈñJ›+ eù@J›+     Ø´ÁK›+ ðœ
µÿ     yÈñJ›+ eù@J›+     °ÁK›+  
µÿ     ZÈñJ›+ eù@J›+ ØtñJ›+  Ð]K›+  yñJ›+  °ÁK›+ ØÔ]K›+ Ø´ÁK›+ ¨¹ÁK›+ €BJ›+     8bJ›+            =½J›+ ¥
µÿ pñJ›+     О
µÿ      
µÿ kAJ›+   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D     ¤
µÿ ¥
µÿ à=ºJ›+         ¥
µÿ uú@J›+     bJ›+ P
µÿ     =½J›+ eù@J›+ bJ›+     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁS‰J›+ ¥
µÿ à=ºJ›+     àŸ
µÿ     °ž
µÿ kAJ›+ u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*Ä“v ¤
µÿ ¥
µÿ HŽ†J›+     ÔÂJ›+     P¦
µÿ ¦à$L›+ ¦à$L›+     &ÀJ›+ ߤ
µÿ ¦
µÿ Ȥ
µÿ 0¡
µÿ ß]K›+ uú@J›+ ØÔ]K›+ §
µÿ ¢à$L›+ `¦
µÿ     ð¡
µÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢à$L›+     ¥
µÿ         t those values, precede it with "
-#~ "a backslash (for example '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
+#~ "(\"\\\") or a single quote (\"'\") amongst those values, precede it with a "
+#~ "backslash (for example '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
 #~ msgstr ""
 #~ "Zadejte každou hodnotu to samostatného políčka. Pokud potřebujete použít "
-#~ "zpětné lomítko („\\“) nebo jednoduché uvozovky („'“) mezi těmito "
-#~ "hodnotami, vložte před ně zpětné lomítko (například '\\\\xyz' nebo 'a"
-#~ "\\'b')."
+#~ "zpětné lomítko („\\“) nebo jednoduché uvozovky („'“) mezi těmito hodnotami, "
+#~ "vložte před ně zpětné lomítko (například '\\\\xyz' nebo 'a\\'b')."
 
 #~ msgid "Debug PHP"
 #~ msgstr "Ladit PHP"
@@ -13368,8 +13418,9 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Databáze PMA"
 
 #~ msgid ""
-#~ "SQL queries settings, for SQL Query box options see [a@?page=form&"
-#~ "formset=main_frame#tab_Sql_box]Navigation frame[/a] settings"
+#~ "SQL queries settings, for SQL Query box options see "
+#~ "[a@?page=form&formset=main_frame#tab_Sql_box]Navigation frame[/a] "
+#~ "settings"
 #~ msgstr ""
 #~ "Nastavení SQL dotazů, pro nastavení políček pro SQL dotazy si prohlédněte "
 #~ "nastavení [a@?page=form&formset=main_frame#tab_Sql_box]navigačního "
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 47419f6..0c751d1 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-12 14:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-04 16:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-12 15:10+0200\n"
 "Last-Translator: Matías Bellone <matiasbellone at gmail.com>\n"
 "Language-Team: spanish <es at li.org>\n"
 "Language: es\n"
@@ -1547,10 +1547,9 @@ msgid "Analysing & loading logs. This may take a while."
 msgstr "Analizando y cargando registros. Esto puede demorar."
 
 #: js/messages.php:176
-#, fuzzy
 #| msgid "Read requests"
 msgid "Cancel request"
-msgstr "Lea las solicitudes"
+msgstr "Cancelar petición"
 
 #: js/messages.php:177
 msgid ""
@@ -1588,16 +1587,14 @@ msgstr ""
 "Registros analizados, pero no se encontraron datos en este período de tiempo."
 
 #: js/messages.php:184
-#, fuzzy
 #| msgid "Analyze"
 msgid "Analyzing..."
-msgstr "Analice"
+msgstr "Analizando..."
 
 #: js/messages.php:185
-#, fuzzy
 #| msgid "Explain SQL"
 msgid "Explain output"
-msgstr "Explicar SQL"
+msgstr "Explicar salida"
 
 #: js/messages.php:187 js/messages.php:487 libraries/rte/rte_list.lib.php:62
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:326 server_status.php:1236 sql.php:893
@@ -1605,16 +1602,14 @@ msgid "Time"
 msgstr "Tiempo"
 
 #: js/messages.php:188
-#, fuzzy
 #| msgid "Total:"
 msgid "Total time:"
-msgstr "Total:"
+msgstr "Tiempo total:"
 
 #: js/messages.php:189
-#, fuzzy
 #| msgid "Profiling"
 msgid "Profiling results"
-msgstr "Perfilando"
+msgstr "Perfilando resultados"
 
 #: js/messages.php:190
 #, fuzzy
@@ -1624,10 +1619,9 @@ msgid "Table"
 msgstr "Tabla"
 
 #: js/messages.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "Charts"
 msgid "Chart"
-msgstr "Gráficos"
+msgstr "Gráfico"
 
 #. l10n: A collection of available filters
 #: js/messages.php:194
@@ -2326,7 +2320,7 @@ msgstr "por hora"
 
 #: libraries/Advisor.class.php:335
 msgid "per day"
-msgstr ""
+msgstr "por día"
 
 #: libraries/Config.class.php:703
 msgid "Remove \"./config\" directory before using phpMyAdmin!"
@@ -8780,10 +8774,9 @@ msgid "Toggle small/big"
 msgstr "Alterne entre pequeño y grande"
 
 #: pmd_general.php:99
-#, fuzzy
 #| msgid "To select relation, click :"
 msgid "Toggle relation lines"
-msgstr "Para seleccionar la relación, pulse en:"
+msgstr "Conmutar líneas de relación"
 
 #: pmd_general.php:104 pmd_pdf.php:76
 msgid "Import/Export coordinates for PDF schema"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list