[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. 598a2ad9ad597d275b7aafb01e11c20668cd9f69

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Feb 16 23:17:59 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 598a2ad9ad597d275b7aafb01e11c20668cd9f69 (commit)
    via 9aa7cffbed908b7acca4c8a81c02bb9daa22d247 (commit)
    via 5a673ae217335b3f57c445b94f032f63b1922fff (commit)
    via 54c74c34822b04fca23232cf50a19c79b10c8096 (commit)
    via 43690211e93786d42b804274636992dcdcbc30e9 (commit)
    via 1399401231f35b9044c14b0ba7c60c35874f0626 (commit)
   from efb7764cc429f5430478e384a94e4e9ad49e003c (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 598a2ad9ad597d275b7aafb01e11c20668cd9f69
Author: Dieter Adriaenssens <ruleant at users.sourceforge.net>
Date:  Wed Feb 16 21:27:28 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9aa7cffbed908b7acca4c8a81c02bb9daa22d247
Author: Dieter Adriaenssens <ruleant at users.sourceforge.net>
Date:  Wed Feb 16 21:26:55 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5a673ae217335b3f57c445b94f032f63b1922fff
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Feb 16 19:58:29 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 54c74c34822b04fca23232cf50a19c79b10c8096
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Feb 16 19:52:30 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 43690211e93786d42b804274636992dcdcbc30e9
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Feb 16 19:52:04 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1399401231f35b9044c14b0ba7c60c35874f0626
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Feb 16 19:44:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/nl.po |  14 ++++++--------
 po/tr.po |  15 +++++++++++++--
 2 files changed, 19 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index c7885dc..9eda9ce 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -8,31 +8,29 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-02-09 22:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-31 00:23+0200\n"
-"Last-Translator: Bjorn <inbox at bjornroesbeke.be>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-02-16 21:27+0200\n"
+"Last-Translator: Dieter Adriaenssens <ruleant at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #. type: Content of: <html><head><title>
 #: orig-docs/Documentation.html:12
-#, fuzzy
 msgid "phpMyAdmin @@VER@@ - Documentation"
-msgstr "phpMyAdmin Documentatie"
+msgstr "phpMyAdmin @@VER@@ - Documentatie"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h1>
 #: orig-docs/Documentation.html:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.phpmyadmin.net/\">php<span class=\"myadmin\">MyAdmin</"
 "span></a> @@VER@@ Documentation"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.phpmyadmin.net/\">php<span class=\"myadmin\">MyAdmin</"
-"span></a> 3.4.0-dev Documentatie"
+"<a href=\"http://www.phpmyadmin.net/\">php<span "
+"class=\"myadmin\">MyAdmin</span></a> @@VER@@ Documentatie"
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:27
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 5d67250..3ec2ed1 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-02-09 22:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-13 12:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-02-16 19:58+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -1429,7 +1429,7 @@ msgstr ""
 "herhangi bir kullanıcının kurulumunuza erişmesine izin verebilir. Bazı "
 "kısıtlama yöntemlerini kullanmak önerilmektedir, belki HTTP-AUTH "
 "yönergesiyle <a href=\"#glossary\">.htaccess</a> dosyası veya gelen HTTP "
-"isteklerine yönlendiricilerin biriyle izin vememek ya da güvenlik duvarı "
+"isteklerine yönlendiricilerin biriyle izin vermemek ya da güvenlik duvarı "
 "yetecektir (her ikiside bu kılavuzun kapsamı dışında ama kolaylıkla Google "
 "ile aranabilir)."
 
@@ -1531,6 +1531,12 @@ msgid ""
 "one. This file only needs to contain the parameters you want to change from "
 "their corresponding default value in <tt>libraries/config.default.php</tt>."
 msgstr ""
+"<span class=\"important\">Yapılandırma notu:</span> Hemen hemen tüm "
+"yapılandırılabilir veri <tt>config.inc.php</tt> dosyası içinde yer alır. "
+"Eğer bu dosya mevcut değilse, bir tane oluşturmak için lütfen <a "
+"href=\"#setup\">Hızlı kur</a> bölümünden yararlanın. Bu dosya sadece "
+"<tt>libraries/config.default.php</tt> içindeki ilgili varsayılan değerlerden "
+"değiştirmek isteyeceğiniz parametreleri içerir."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:581
@@ -1540,6 +1546,11 @@ msgid ""
 "footer.inc.php</i> and <i>config.header.inc.php</i> files to add your site "
 "specific code to be included on start and end of each page."
 msgstr ""
+"<tt>themes/themename/layout.inc.php</tt> içinde yer alan tasarımla (renkler "
+"gibi) ilgili parametrelerdir. Aynı zamanda sitenize her sayfanın "
+"başlangıcına ve sonuna dahil edilen belirli bir kodu eklemek için "
+"<i>config.footer.inc.php</i> ve <i>config.header.inc.php</i> dosyalarını "
+"oluşturmak isteyebilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:586


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list