[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. fb8648988717264c8719b8052188af07687ef815

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Feb 22 11:31:49 CET 2011


The branch, master has been updated
    via fb8648988717264c8719b8052188af07687ef815 (commit)
    via 7f7974d0d3b8123572314daa664744659a0888c9 (commit)
    via 97938fa8085b3afdfe575bdd572057f426d6cff0 (commit)
    via ebd9eb1c437c89bd000f784b939f33b485e29d7c (commit)
    via 0da10a871933d8392b37b866ca153c1256e6fa4b (commit)
    via c3030b9d1b4fa76ccf10f30b28bf4f5d7dd3b8c0 (commit)
    via 51d3cf13a183e8fd54b74b9cc90dd23f18bdf884 (commit)
    via 4f30681e2e0424ccfdef11b9e53be928392ebc18 (commit)
    via a4dafb47a33db5ef5561fad7c2734bb779ed6615 (commit)
   from 79c6eef4206392d05d5951e91e769a290f8e4a99 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit fb8648988717264c8719b8052188af07687ef815
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 12:23:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7f7974d0d3b8123572314daa664744659a0888c9
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 12:22:25 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 97938fa8085b3afdfe575bdd572057f426d6cff0
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 12:08:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ebd9eb1c437c89bd000f784b939f33b485e29d7c
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 12:06:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0da10a871933d8392b37b866ca153c1256e6fa4b
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 12:04:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c3030b9d1b4fa76ccf10f30b28bf4f5d7dd3b8c0
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 11:59:04 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 51d3cf13a183e8fd54b74b9cc90dd23f18bdf884
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 11:58:23 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4f30681e2e0424ccfdef11b9e53be928392ebc18
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 11:58:03 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a4dafb47a33db5ef5561fad7c2734bb779ed6615
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Feb 22 11:54:34 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/tr.po |  28 +++++++++++++++++++++++++++-
 1 files changed, 27 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index bfd7ec9..894d8aa 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-02-19 23:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-19 18:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-02-22 12:23+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -1587,6 +1587,17 @@ msgid ""
 "your path, please post a bug report on our bug tracker so we can improve the "
 "code."
 msgstr ""
+"Sürüm 2.3.0 ile başlayaraktan, bunu boş bırakmayı denemek tavsiye "
+"edilebilir. Bir çok durumda phpMyAdmin düzgün ayarı otomatik olarak "
+"algılar.Bağlantı noktası yönlendirilen kullanıcıların PmaAbsoluteUri (<a hre"
+"f=\"https://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1340187&amp"
+";group_id=23067&atid=377409\">daha fazla bilgi</a>) ayarlaması "
+"gerekecektir. İyi bir sınama tabloya gözatmak, satırı düzenlemek ve bunu "
+"kaydetmektir. Eğer phpMyAdmin doğru değeri otomatik algılamada sorun "
+"yaşarsa, bir hata mesajı olmalıdır. Bunu ayarlamak zorunda kalındığında eğer "
+"hata alırsanız, eğer otomatik algılama kodu yolunuzu algılamada başarısız "
+"olursa, lütfen hata izleyicimize bir hata raporu gönderin böylece bizde kodu "
+"düzeltelim."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:604
@@ -1600,6 +1611,9 @@ msgid ""
 "master / foreign – tables (see <a href=\"#pmadb\" class=\"configrule\">"
 "$cfg['Servers'][$i]['pmadb']</a>)."
 msgstr ""
+"Sürüm 2.3.0 ile başlayaraktan phpMyAdmin master / dış – tablolarla "
+"çalışmak için çok fazla özellik sunar (<a href=\"#pmadb\" "
+"class=\"configrule\">$cfg['Servers'][$i]['pmadb']</a> bakın)."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:609
@@ -1608,6 +1622,10 @@ msgid ""
 ""Structure" page of one database where you would like to use it. "
 "You will find a link that will analyze why those features have been disabled."
 msgstr ""
+"Eğer bunu ayarlamayı denediğinizde ve çalışmadığında, kullanmak istediğiniz "
+"veritabanının birinin "Yapı" sayfasına bir göz atın. Bu "
+"özelliklerin neden etkisizleştirildiğini inceleyecek olan bir bağlantı "
+"bulacaksınız."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:613
@@ -1615,6 +1633,8 @@ msgid ""
 "If you do not want to use those features set this variable to <tt>TRUE</tt> "
 "to stop this message from appearing."
 msgstr ""
+"Eğer bu özellikleri kullanmak istemiyorsanız, bu mesajın görünmesini "
+"durdurmak istiyorsanız bu değeri <tt>TRUE</tt> olarak ayarlayın."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:616
@@ -1627,6 +1647,9 @@ msgid ""
 "A warning is displayed on the main page if Suhosin is detected. You can set "
 "this parameter to <tt>TRUE</tt> to stop this message from appearing."
 msgstr ""
+"Eğer Suhosin algılanırsa, ana sayfadaki uyarı görüntülenir. Bu mesajın "
+"görünmesini durdurmak için bu parametreyi <tt>TRUE</tt> olarak "
+"ayarlayabilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:621
@@ -1640,6 +1663,9 @@ msgid ""
 "cookie authentication. You can set this parameter to <tt>TRUE</tt> to stop "
 "this message from appearing."
 msgstr ""
+"Eğer tanımlama bilgisi kimlik doğrulaması için mcrypt eksikse görüntülenen "
+"varsayılan uyarı etkisiz. Bu mesajın görünmesini durdurmak için bu "
+"parametreyi <tt>TRUE</tt> olarak ayarlayabilirsiniz."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:627


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list