[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. c30b83ebb36ca649f2bb331b4c93b9233beaeb8b

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Feb 23 11:32:24 CET 2011


The branch, master has been updated
    via c30b83ebb36ca649f2bb331b4c93b9233beaeb8b (commit)
   from 5f1233ae253154b9c7558ac42dbc4b40ac58327d (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit c30b83ebb36ca649f2bb331b4c93b9233beaeb8b
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Wed Feb 23 11:32:04 2011 +0100

  Update generated docs

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 output/tr/Documentation.html |  58 +++++++++++++++++++++--------------------
 output/tr/index.html     |  1 +
 2 files changed, 31 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/output/tr/Documentation.html b/output/tr/Documentation.html
index 6f10c47..1412310 100644
--- a/output/tr/Documentation.html
+++ b/output/tr/Documentation.html
@@ -612,45 +612,47 @@ zamanda unutmayın, bazı web sunucularında <abbr title="Uniform Resource
 Locator">URL</abbr> büyük küçük harfe duyarlıdır. En sondaki takip eden bölü
 işaretini unutmayın.<br /><br />
 
-    Starting with version 2.3.0, it is advisable to try leaving this blank. In
-most cases phpMyAdmin automatically detects the proper setting. Users of
-port forwarding will need to set PmaAbsoluteUri (<a
-href="https://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1340187&group_id=23067&atid=377409">more
-info</a>). A good test is to browse a table, edit a row and save it. There
-should be an error message if phpMyAdmin is having trouble
-auto–detecting the correct value. If you get an error that this must
-be set or if the autodetect code fails to detect your path, please post a
-bug report on our bug tracker so we can improve the code.</dd>
+    Sürüm 2.3.0 ile başlayaraktan, bunu boş bırakmayı denemek tavsiye
+edilebilir. Bir çok durumda phpMyAdmin düzgün ayarı otomatik olarak
+algılar.Bağlantı noktası yönlendirilen kullanıcıların PmaAbsoluteUri (<a
+href="https://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1340187&group_id=23067&atid=377409">daha
+fazla bilgi</a>) ayarlaması gerekecektir. İyi bir sınama tabloya gözatmak,
+satırı düzenlemek ve bunu kaydetmektir. Eğer phpMyAdmin doğru değeri
+otomatik algılamada sorun yaşarsa, bir hata mesajı olmalıdır. Bunu ayarlamak
+zorunda kalındığında eğer hata alırsanız, eğer otomatik algılama kodu
+yolunuzu algılamada başarısız olursa, lütfen hata izleyicimize bir hata
+raporu gönderin böylece bizde kodu düzeltelim.</dd>
 
   <dt id="cfg_PmaNoRelation_DisableWarning">$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning'] boolean</dt>
-  <dd>Starting with version 2.3.0 phpMyAdmin offers a lot of features to work with
-master / foreign – tables (see <a href="#pmadb"
-class="configrule">$cfg['Servers'][$i]['pmadb']</a>).
+  <dd>Sürüm 2.3.0 ile başlayaraktan phpMyAdmin master / dış – tablolarla
+çalışmak için çok fazla özellik sunar (<a href="#pmadb"
+class="configrule">$cfg['Servers'][$i]['pmadb']</a> bakın).
     <br />
-    If you tried to set this up and it does not work for you, have a look on the
-"Structure" page of one database where you would like to use
-it. You will find a link that will analyze why those features have been
-disabled.<br />
-    If you do not want to use those features set this variable to <tt>TRUE</tt>
-to stop this message from appearing.</dd>
+    Eğer bunu ayarlamayı denediğinizde ve çalışmadığında, kullanmak istediğiniz
+veritabanının birinin "Yapı" sayfasına bir göz atın. Bu
+özelliklerin neden etkisizleştirildiğini inceleyecek olan bir bağlantı
+bulacaksınız.<br />
+    Eğer bu özellikleri kullanmak istemiyorsanız, bu mesajın görünmesini
+durdurmak istiyorsanız bu değeri <tt>TRUE</tt> olarak ayarlayın.</dd>
 
   <dt id="cfg_SuhosinDisableWarning">$cfg['SuhosinDisableWarning'] boolean</dt>
-  <dd>A warning is displayed on the main page if Suhosin is detected. You can set
-this parameter to <tt>TRUE</tt> to stop this message from appearing.</dd>
+  <dd>Eğer Suhosin algılanırsa, ana sayfadaki uyarı görüntülenir. Bu mesajın
+görünmesini durdurmak için bu parametreyi <tt>TRUE</tt> olarak
+ayarlayabilirsiniz.</dd>
 
   <dt id="cfg_McryptDisableWarning">$cfg['McryptDisableWarning'] boolean</dt>
-  <dd>Disable the default warning that is displayed if mcrypt is missing for
-cookie authentication. You can set this parameter to <tt>TRUE</tt> to stop
-this message from appearing.</dd>
+  <dd>Eğer tanımlama bilgisi kimlik doğrulaması için mcrypt eksikse görüntülenen
+varsayılan uyarı etkisiz. Bu mesajın görünmesini durdurmak için bu
+parametreyi <tt>TRUE</tt> olarak ayarlayabilirsiniz.</dd>
 
   <dt id="cfg_AllowThirdPartyFraming">$cfg['AllowThirdPartyFraming'] boolean</dt>
-  <dd>Setting this to <tt>true</tt> allows a page located on a different domain to
-call phpMyAdmin inside a frame, and is a potential security hole allowing
-cross-frame scripting attacks.</dd>
+  <dd>Bunu <tt>true</tt> olarak ayarlamak phpMyAdmin'i çerçeve içinde çağırmak
+için farklı alan adlarında bulunan sayfaya izin verir ve çerçeveler arası
+betik saldırılarına izin veren olası güvenlik açığıdır.</dd>
 
   <dt id="cfg_blowfish_secret">$cfg['blowfish_secret'] dizgisi</dt>
-  <dd>The "cookie" auth_type uses blowfish algorithm to encrypt the
-password.<br />
+  <dd>"Tanımlama bilgisi" auth_type, parolayı şifrelemek için blowfish
+algoritması kullanır.<br />
     If you are using the "cookie" auth_type, enter here a random
 passphrase of your choice. It will be used internally by the blowfish
 algorithm: you won’t be prompted for this passphrase. There is no
diff --git a/output/tr/index.html b/output/tr/index.html
index 13fd6fa..5af3a66 100644
--- a/output/tr/index.html
+++ b/output/tr/index.html
@@ -10,6 +10,7 @@
 <h1>phpMyAdmin Türkçe Belgeler</h1>
 <p>Türkçeye Çevirilmiş Belgeler:</p>
 <ul>
+<li><a href="Documentation.html">Ana belge</a></li>
 <li><a href="INSTALL">KUR</a></li>
 <li><a href="README">BENİOKU</a></li>
 <li><a href="TODO">YAPILACAKLAR</a></li>


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list