[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_0BETA1-1398-ge37d3d5

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Sun Jan 2 20:44:53 CET 2011


The branch, master has been updated
    via e37d3d52d1e6662943ac371e437e99799e4d991b (commit)
    via f66fa349760bcae576c61c891fb056bf620787a9 (commit)
    via e49cd176eebd7c63d3337e731fd73287df8a0378 (commit)
    via 381ee82cec60e5324db64508e4584f4a2bdb6b5b (commit)
    via 4ea81c2b3ad06da0365aa2aa626f77b7e540a570 (commit)
    via f2ce3b652aac16203e3057c049aa0f72e0136b65 (commit)
    via 201c663a416f8ef77780ee31fd9a94d1b34ad292 (commit)
    via 9aece28f16515298ae8c3e616882fbc112c9a3fe (commit)
    via be0d2705d1a51fed2ecc3f0d46deffba2c2e916f (commit)
    via 1a471e9300d876425ecf9bd08d0f3074051335e6 (commit)
    via 68570a6cd9ff87d5eb7dda3dcfd5b2883e830f2c (commit)
    via f340a1b3d7b711c77df8fc3fe3c732a5d82cecee (commit)
    via 66cb1192f4eead4da4c61b8b987d727b81190d2d (commit)
    via 3cf80bb3267210f26e44876fc436057f4667ac20 (commit)
   from bc49e8b30b4ba594fe1498c7152c632972aa442b (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit e37d3d52d1e6662943ac371e437e99799e4d991b
Merge: f66fa349760bcae576c61c891fb056bf620787a9 bc49e8b30b4ba594fe1498c7152c632972aa442b
Author: Pootle server <pootle at cihar.com>
Date:  Sun Jan 2 14:40:25 2011 +0100

  Merge remote branch 'origin/master'

commit f66fa349760bcae576c61c891fb056bf620787a9
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:58:47 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e49cd176eebd7c63d3337e731fd73287df8a0378
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:57:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 381ee82cec60e5324db64508e4584f4a2bdb6b5b
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:57:07 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4ea81c2b3ad06da0365aa2aa626f77b7e540a570
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:55:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f2ce3b652aac16203e3057c049aa0f72e0136b65
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:55:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 201c663a416f8ef77780ee31fd9a94d1b34ad292
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:55:14 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9aece28f16515298ae8c3e616882fbc112c9a3fe
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:55:10 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit be0d2705d1a51fed2ecc3f0d46deffba2c2e916f
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:55:02 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1a471e9300d876425ecf9bd08d0f3074051335e6
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:54:54 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 68570a6cd9ff87d5eb7dda3dcfd5b2883e830f2c
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:54:43 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f340a1b3d7b711c77df8fc3fe3c732a5d82cecee
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:54:38 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 66cb1192f4eead4da4c61b8b987d727b81190d2d
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:52:25 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3cf80bb3267210f26e44876fc436057f4667ac20
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Sat Jan 1 22:52:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sl.po |  39 +++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 72399fa..0193dd5 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-beta1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-29 08:42-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-16 00:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-01 22:58+0200\n"
 "Last-Translator: Domen <dbc334 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: slovenian <sl at li.org>\n"
+"Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
+"n%100==4 ? 2 : 3);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #: browse_foreigners.php:35 browse_foreigners.php:53
@@ -811,17 +811,16 @@ msgstr "Vnesite vsako vrednost v svoje polje."
 
 #: enum_editor.php:57
 msgid "+ Restart insertion and add a new value"
-msgstr ""
+msgstr "+ Ponovno začni vstavljanje in dodaj novo vrednost"
 
 #: enum_editor.php:67
-#, fuzzy
 #| msgid "Output:"
 msgid "Output"
-msgstr "Izhod:"
+msgstr "Izhod"
 
 #: enum_editor.php:68
 msgid "Copy and paste the joined values into the \"Length/Values\" field"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiraj in prilepi združene vrednosti v polje \"Dolžina/Vrednosti\""
 
 #: export.php:73
 msgid "Selected export type has to be saved in file!"
@@ -1107,13 +1106,12 @@ msgstr "Urejanje v vrstici"
 
 #: js/messages.php:89
 msgid "Hide search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Skrij iskalne pogoje"
 
 #: js/messages.php:90
-#, fuzzy
 #| msgid "Show query chart"
 msgid "Show search criteria"
-msgstr "Prikaži graf poizvedbe"
+msgstr "Prikaži iskalne pogoje"
 
 #: js/messages.php:93 tbl_change.php:294 tbl_indexes.php:198
 #: tbl_indexes.php:223
@@ -2099,7 +2097,7 @@ msgstr "Imenik, ki ste ga določili za nalaganje, je nedosegljiv"
 
 #: libraries/common.lib.php:2983
 msgid "There are no files to upload"
-msgstr ""
+msgstr "Nobene datoteke ni za naložiti"
 
 #: libraries/config.values.php:95 libraries/export/htmlword.php:24
 #: libraries/export/latex.php:41 libraries/export/odt.php:33
@@ -5468,7 +5466,7 @@ msgid ""
 "(1,2,3)</code>"
 msgstr ""
 "vključi imena stolpcev v vsaki izjavi <code>INSERT</code><br />   "
-"    Primer: <code>INSERT INTO ime_tabele (sto_A,sto_B,sto_C) "
+"    Primer: <code>INSERT INTO ime_tabele (stolp_A,stolp_B,stolp_C) "
 "VALUES (1,2,3)</code>"
 
 #: libraries/export/sql.php:155
@@ -6571,10 +6569,9 @@ msgid "You have to add at least one column."
 msgstr "Dodati morate vsaj en stolpec."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:797
-#, fuzzy
 #| msgid "Add a new server"
 msgid "+ Add a new value"
-msgstr "Dodaj nov strežnik"
+msgstr "+ Dodaj novo vrednost"
 
 #: libraries/tbl_triggers.lib.php:28
 msgid "Event"
@@ -7091,7 +7088,7 @@ msgstr "Ustvari stran in izvozi nanjo"
 
 #: pmd_pdf.php:111
 msgid "New page name: "
-msgstr "Ime nove strani: "
+msgstr "Ime nove strani: "
 
 #: pmd_pdf.php:114
 msgid "Export/Import to scale"
@@ -9655,24 +9652,22 @@ msgid "Browse distinct values"
 msgstr "Prebrskaj različne vrednosti"
 
 #: tbl_structure.php:165 tbl_structure.php:166
-#, fuzzy
 #| msgid "Adding Primary Key"
 msgid "Add primary key"
-msgstr "Dodajanje primarnega ključa"
+msgstr "Dodaj primarni ključ"
 
 #: tbl_structure.php:167 tbl_structure.php:168
-#, fuzzy
 #| msgid "Apply index(s)"
 msgid "Add index"
-msgstr "Uveljavi indeks(e)"
+msgstr "Dodaj indeks"
 
 #: tbl_structure.php:169 tbl_structure.php:170
 msgid "Add unique index"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj izvirno vrednost"
 
 #: tbl_structure.php:171 tbl_structure.php:172
 msgid "Add FULLTEXT index"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj indeks FULLTEXT"
 
 #: tbl_structure.php:384
 msgctxt "None for default"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list