[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_0BETA2-32-g7e1cdb9

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Jan 10 13:23:59 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 7e1cdb9980188081764ee321bca822b1321f62ef (commit)
    via 55a6317bce79bc23f9a54f740c17f9c2a2ba5892 (commit)
    via 023676f2ae7bd2e55588ab18be9cf8f1d57a0dd7 (commit)
    via 5e94750a1ef0396da81234c7d8271fdf86569977 (commit)
    via 01288986602c5923a6cb0be219043051e33207b1 (commit)
    via 89a2e86f9766c61ed3dfdf7f01bcaf01f33866eb (commit)
    via bb739f172345be9ef0da371277061750849de0df (commit)
    via 95b0da61e8ea6156aa17a3a3926f2094184ed69e (commit)
    via 180cb9089845450ac4cb5ef36cbff4009fb6bf9b (commit)
    via b7aafc935de5489fc84c3ceb5eb19a22f04eae27 (commit)
    via a462c27d7b3e8afa74277f2a96397a1323690f89 (commit)
   from 3ddd2e14ef09b899a65ee69d96d0a22534717780 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 7e1cdb9980188081764ee321bca822b1321f62ef
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:23:25 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 55a6317bce79bc23f9a54f740c17f9c2a2ba5892
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:23:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 023676f2ae7bd2e55588ab18be9cf8f1d57a0dd7
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:22:35 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5e94750a1ef0396da81234c7d8271fdf86569977
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:22:28 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 01288986602c5923a6cb0be219043051e33207b1
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:22:24 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 89a2e86f9766c61ed3dfdf7f01bcaf01f33866eb
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:22:16 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bb739f172345be9ef0da371277061750849de0df
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:22:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 95b0da61e8ea6156aa17a3a3926f2094184ed69e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:22:04 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 180cb9089845450ac4cb5ef36cbff4009fb6bf9b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:21:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b7aafc935de5489fc84c3ceb5eb19a22f04eae27
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:21:25 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a462c27d7b3e8afa74277f2a96397a1323690f89
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 10 14:20:50 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  25 +++++++++++++------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index c5ed62c..7e12be1 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,13 +7,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-beta1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-07 07:51-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-31 12:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-10 14:23+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
@@ -4588,10 +4588,9 @@ msgid "bzipped"
 msgstr "zabzipováno"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:326
-#, fuzzy
 #| msgid "Save output to a file"
 msgid "View output as text"
-msgstr "Uložit do souboru"
+msgstr "Zobrazit výstup jako text"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:331 libraries/display_import.lib.php:244
 #: libraries/export/codegen.php:37
@@ -4607,6 +4606,8 @@ msgid ""
 "Scroll down to fill in the options for the selected format and ignore the "
 "options for other formats."
 msgstr ""
+"Posuňte se níže pro nastavení vybraného formátu a ignorujte nastavení "
+"ostatních."
 
 #: libraries/display_export.lib.php:345 libraries/display_import.lib.php:260
 msgid "Encoding Conversion:"
@@ -5274,7 +5275,7 @@ msgstr "Nahradit NULL hodnoty:"
 
 #: libraries/export/csv.php:26 libraries/export/excel.php:23
 msgid "Remove carriage return/line feed characters within columns"
-msgstr "Odstranit znaky konců řádek z polí:"
+msgstr "Odstranit znaky konců řádek z polí"
 
 #: libraries/export/excel.php:32
 msgid "Excel edition:"
@@ -7115,7 +7116,7 @@ msgstr "Nepodařilo se nahrát konfiguraci"
 
 #: prefs_manage.php:112
 msgid "Configuration contains incorrect data for some fields."
-msgstr "Nastavení obsahuje neplatné data pro některé položky"
+msgstr "Nastavení obsahuje neplatná data pro některé položky."
 
 #: prefs_manage.php:128
 msgid "Do you want to import remaining settings?"
@@ -7135,7 +7136,7 @@ msgstr "Načíst z úložiště v prohlížeči"
 
 #: prefs_manage.php:248
 msgid "Settings will be imported from your browser's local storage."
-msgstr "Nastavení bude načteno z lokálního úložiště ve vašem prohlížeči"
+msgstr "Nastavení bude načteno z lokálního úložiště ve vašem prohlížeči."
 
 #: prefs_manage.php:254
 msgid "You have no saved settings!"
@@ -7782,7 +7783,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_replication.php:219
 msgid "Replicate all databases; Ignore:"
-msgstr "Replikovat všechny databáze s výjimkou::"
+msgstr "Replikovat všechny databáze s výjimkou:"
 
 #: server_replication.php:220
 msgid "Ignore all databases; Replicate:"
@@ -7870,7 +7871,7 @@ msgstr "Práce s chybami:"
 msgid "Skipping errors might lead into unsynchronized master and slave!"
 msgstr ""
 "Přeskakování chyb může vést k rozdílným datům na nadřízeném a podřízeném "
-"serveru."
+"serveru!"
 
 #: server_replication.php:342
 msgid "Skip current error"
@@ -9038,7 +9039,7 @@ msgstr ""
 #: setup/lib/index.lib.php:256
 #, php-format
 msgid "This %soption%s should be enabled if your web server supports it."
-msgstr "Měli byste použít %sSSL připojení%s pokud to váš webserver podporuje"
+msgstr "Pokud to váš webserver podporuje, měli byste použít %sSSL připojení%s."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:258
 #, php-format
@@ -9127,7 +9128,7 @@ msgstr ""
 
 #: setup/lib/index.lib.php:296
 msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
-msgstr "Měli byste použít SSL připojení pokud to váš webserver podporuje."
+msgstr "Pokud to váš webserver podporuje, měli byste použít SSL připojení."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:306
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."
@@ -9248,7 +9249,7 @@ msgstr "Pokračovat ve vkládání s %s řádky"
 
 #: tbl_chart.php:56
 msgid "Chart generated successfully."
-msgstr "Graf byl úspěšně vytvořen"
+msgstr "Graf byl úspěšně vytvořen."
 
 #: tbl_chart.php:59
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list