[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_0BETA2-1533-g0b81051

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Jan 31 15:38:39 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 0b8105199689812c137ff2968e17cc7efdf7d3ec (commit)
    via ce80d3076e36f9dfec720980242b73a474f7c4cf (commit)
    via 5d9533f11ba763d6fc4670a8a107edf0399e4cc0 (commit)
    via 9d218fbbcbad60080b39d7c5d110405ea40c2f31 (commit)
    via 63034192adba9726e5b241ffde5bda8518591e0a (commit)
    via 6169cbf22fddeb08d6d75488b6dbca8f2d41e239 (commit)
    via 6339f4bee19766609b28b69f4f553d002dbee892 (commit)
   from acc405e3faa5763b4c30877762182e077a9befea (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 0b8105199689812c137ff2968e17cc7efdf7d3ec
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon Jan 31 15:38:25 2011 +0100

  Czech translation update

commit ce80d3076e36f9dfec720980242b73a474f7c4cf
Merge: acc405e3faa5763b4c30877762182e077a9befea 5d9533f11ba763d6fc4670a8a107edf0399e4cc0
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon Jan 31 15:37:33 2011 +0100

  Merge remote branch 'pootle/master'

commit 5d9533f11ba763d6fc4670a8a107edf0399e4cc0
Merge: 9d218fbbcbad60080b39d7c5d110405ea40c2f31 82d6f8bfd827d58b043a3b7da85b1f82b544d91a
Author: Pootle server <pootle at cihar.com>
Date:  Mon Jan 31 14:40:33 2011 +0100

  Merge remote branch 'origin/master'

commit 9d218fbbcbad60080b39d7c5d110405ea40c2f31
Author: Marc Delisle <marc at infomarc.info>
Date:  Mon Jan 31 15:05:56 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 63034192adba9726e5b241ffde5bda8518591e0a
Author: Marc Delisle <marc at infomarc.info>
Date:  Mon Jan 31 15:05:51 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6169cbf22fddeb08d6d75488b6dbca8f2d41e239
Author: Marc Delisle <marc at infomarc.info>
Date:  Mon Jan 31 15:04:21 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6339f4bee19766609b28b69f4f553d002dbee892
Author: Marc Delisle <marc at infomarc.info>
Date:  Mon Jan 31 15:04:14 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po  |  49 ++++++++++++++++++++++++-------------------------
 po/en_GB.po |  9 ++++-----
 po/fr.po  |  9 ++++-----
 3 files changed, 32 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 982a831..3d3ed83 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 # Michal <michal at cihar.com>, 2010.
-# Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010.
+# Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-beta3-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-29 15:09-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-10 14:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-31 15:38+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -617,8 +617,8 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:379 libraries/display_tbl.lib.php:1942
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
-"s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
+"%s."
 msgstr ""
 "Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
 
@@ -853,8 +853,8 @@ msgstr "Výpis byl uložen do souboru %s."
 #: import.php:58
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
-"s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
+"%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -1620,8 +1620,8 @@ msgstr "Vítejte v %s"
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:106
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
-"1$ssetup script%2$s to create one."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
+"%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
 "Pravděpodobná příčina je, že nemáte vytvořený konfigurační soubor. Pro jeho "
 "vytvoření by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s."
@@ -2246,13 +2246,12 @@ msgstr "Původní"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:17
 msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Vylepší odezvu na jednotlivé akce"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:18
-#, fuzzy
 #| msgid "Enabled"
 msgid "Enable Ajax"
-msgstr "Zapnuto"
+msgstr "Povolit Ajax"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:19
 msgid ""
@@ -4559,8 +4558,8 @@ msgstr ", @TABLE@ bude nahrazen jménem tabulky"
 #, php-format
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
-"3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+"%3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
 msgstr ""
 "Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže můžete použít "
 "libovolné řetězce pro formátování data a času. Dále budou provedena "
@@ -6500,8 +6499,8 @@ msgid ""
 "For a list of available transformation options and their MIME type "
 "transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
-"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %"
-"spopisy transformací%s"
+"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na "
+"%spopisy transformací%s"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:143
 msgid "Transformation options"
@@ -6542,8 +6541,8 @@ msgid ""
 "No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
 "author what %s does."
 msgstr ""
-"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %"
-"s dělá."
+"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co "
+"%s dělá."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:725 server_engines.php:56
 #: tbl_operations.php:352
@@ -7166,8 +7165,8 @@ msgid ""
 "You can set more settings by modifying config.inc.php, eg. by using %sSetup "
 "script%s."
 msgstr ""
-"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím %"
-"sNastavovacího skriptu%s."
+"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím "
+"%sNastavovacího skriptu%s."
 
 #: prefs_manage.php:302
 msgid "Save to browser's storage"
@@ -7615,8 +7614,8 @@ msgstr "Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé."
 msgid ""
 "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
 "tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
-"sreload the privileges%s before you continue."
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
+"%sreload the privileges%s before you continue."
 msgstr ""
 "Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z tabulek MySQL. Obsah těchto "
 "tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly "
@@ -9087,8 +9086,8 @@ msgid ""
 "If using cookie authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin "
 "cookie validity%s must be set to a value less or equal to it."
 msgstr ""
-"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie%"
-"s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
+"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie"
+"%s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
 "hodnotu než je tato."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:266
@@ -9099,8 +9098,8 @@ msgid ""
 "protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands "
 "of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
-"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - %"
-"somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
+"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - "
+"%somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
 "založené na IP adresách nemusí být spolehlivé, pokud je vaše IP adresa "
 "dynamicky přidělována poskytovatelem spolu s mnoha dalšími uživateli."
 
diff --git a/po/en_GB.po b/po/en_GB.po
index a69617a..943ca41 100644
--- a/po/en_GB.po
+++ b/po/en_GB.po
@@ -4,13 +4,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-beta3-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-29 15:09-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-07 16:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-31 15:04+0200\n"
 "Last-Translator: Marc Delisle <marc at infomarc.info>\n"
 "Language-Team: english-gb <en_GB at li.org>\n"
+"Language: en_GB\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: en_GB\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
@@ -2235,13 +2235,12 @@ msgstr "Reset"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:17
 msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Improves efficiency of screen refresh"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:18
-#, fuzzy
 #| msgid "Enabled"
 msgid "Enable Ajax"
-msgstr "Enabled"
+msgstr "Enable Ajax"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:19
 msgid ""
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index d6715e5..d3a506e 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -4,13 +4,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-beta3-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-29 15:09-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-07 16:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-31 15:05+0200\n"
 "Last-Translator: Marc Delisle <marc at infomarc.info>\n"
 "Language-Team: french <fr at li.org>\n"
+"Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: fr\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
@@ -2259,13 +2259,12 @@ msgstr "Réinitialiser"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:17
 msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Améliore l'efficacité du rafraîchissement de l'écran"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:18
-#, fuzzy
 #| msgid "Enabled"
 msgid "Enable Ajax"
-msgstr "Activé"
+msgstr "Activer Ajax"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:19
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list