[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. 3b3299e9aea0aec6e6dd6ba3528411e0c40cd807

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Jul 7 08:58:32 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via 3b3299e9aea0aec6e6dd6ba3528411e0c40cd807 (commit)
    via bcd0b494e90ce9c318599ea93e1992408cbb8565 (commit)
   from 0c2863c91c919d7def3b7f2cd7b423e14d7ad2eb (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 3b3299e9aea0aec6e6dd6ba3528411e0c40cd807
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Jul 6 10:46:23 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bcd0b494e90ce9c318599ea93e1992408cbb8565
Author: ostatni <ostatni at hutsky.cz>
Date:  Tue Jul 5 15:29:51 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  9 +++++++--
 po/tr.po |  3 ++-
 2 files changed, 9 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 1891ffc..71e456c 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: po 4a\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-27 10:28+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-18 14:05+0200\n"
-"Last-Translator: Martin Lacina <martin at whistler.sk>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-05 15:29+0200\n"
+"Last-Translator: <ostatni at hutsky.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -570,6 +570,11 @@ msgid ""
 "\"#faq1_26\"><abbr title=\"Frequently Asked Questions\">FAQ</abbr> 1.26</a> "
 "for suggestions."
 msgstr ""
+"Ujistěte se, že všechny skripty patří odpovídajícímu vlastníkovi (pokud PHP "
+"běží v tzv. safe režimu, mohl by fakt, že různé soubory patří rozdílným "
+"vlastníkům, působit problémy). Více informací naleznete zde <a "
+"href=\"#faq4_2\"> <abbr title=\"často kladené dotazy\">FAQ</abbr> 4.2</a> a zde "
+"<a href=\"#faq1_26\"><abbr title=\"často kladené dotazy\">FAQ</abbr> 1.26</a>."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:213
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 0e9acb7..066e8eb 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-27 10:28+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-28 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-06 10:46+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -5634,6 +5634,7 @@ msgstr ""
 "<span id=\"cfg_DefaultPropDisplay\">$cfg['DefaultPropDisplay']</span> dizgi "
 "veya tam sayı"
 
+# Tablo içindeki tüm alanlarda yeni sütun düzenlendiğinde/oluşturulduğunda normal olarak bir alan satır olarak sıralanır. (varsayılan: 'yatay'). Eğer bunu 'dikey' olarak ayarlarsanız, her alana dikey olarak diğerinin altında sıralanmış şekilde sahip olabilirsiniz.
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1996
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list