[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_4, updated. RELEASE_3_4_3_1-22-g9592722

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Jul 7 13:46:10 CEST 2011


The branch, QA_3_4 has been updated
    via 95927229deb417c2df4fad3baccaf9de575c70b5 (commit)
    via 90a232d8fb9b6e321481cac4c3db21767a3f1189 (commit)
   from 39cb4d4798f495db25bf65dda95fc8c4e9893367 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 95927229deb417c2df4fad3baccaf9de575c70b5
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Thu Jul 7 13:46:31 2011 +0200

  Update translations from master

commit 90a232d8fb9b6e321481cac4c3db21767a3f1189
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Wed Jun 22 08:35:36 2011 +0200

  Add definition for Breton

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 libraries/select_lang.lib.php |  2 +
 po/af.po           |  2 +-
 po/ar.po           |  2 +-
 po/az.po           |  2 +-
 po/be.po           |  2 +-
 po/be at latin.po        |  2 +-
 po/bg.po           | 111 ++--
 po/bn.po           |  2 +-
 po/{ta.po => br.po}      | 1288 ++++++++++++++++++++++++-----------------
 po/bs.po           |  2 +-
 po/ca.po           |  2 +-
 po/cs.po           |  2 +-
 po/cy.po           |  2 +-
 po/da.po           |  54 +-
 po/de.po           |  2 +-
 po/el.po           |  2 +-
 po/en_GB.po          |  2 +-
 po/es.po           |  2 +-
 po/et.po           |  2 +-
 po/eu.po           |  2 +-
 po/fa.po           |  2 +-
 po/fi.po           |  2 +-
 po/fr.po           |  2 +-
 po/gl.po           |  2 +-
 po/he.po           |  2 +-
 po/hi.po           |  2 +-
 po/hr.po           |  2 +-
 po/hu.po           |  2 +-
 po/id.po           |  2 +-
 po/it.po           |  2 +-
 po/ja.po           |  2 +-
 po/ka.po           |  2 +-
 po/ko.po           |  2 +-
 po/lt.po           |  2 +-
 po/lv.po           |  2 +-
 po/mk.po           |  2 +-
 po/ml.po           |  2 +-
 po/mn.po           |  2 +-
 po/ms.po           |  2 +-
 po/nb.po           |  2 +-
 po/nl.po           |  2 +-
 po/pl.po           |  2 +-
 po/pt.po           |  2 +-
 po/pt_BR.po          |  10 +-
 po/ro.po           |  2 +-
 po/ru.po           |  2 +-
 po/si.po           |  2 +-
 po/sk.po           |  6 +-
 po/sl.po           |  2 +-
 po/sq.po           |  2 +-
 po/sr.po           |  2 +-
 po/sr at latin.po        |  2 +-
 po/sv.po           |  2 +-
 po/ta.po           |  2 +-
 po/te.po           |  2 +-
 po/th.po           |  2 +-
 po/tr.po           |  2 +-
 po/tt.po           |  2 +-
 po/ug.po           |  2 +-
 po/uk.po           |  94 ++--
 po/ur.po           |  2 +-
 po/uz.po           |  2 +-
 po/uz at latin.po        |  2 +-
 po/zh_CN.po          |  2 +-
 po/zh_TW.po          |  2 +-
 65 files changed, 951 insertions(+), 730 deletions(-)
 copy po/{ta.po => br.po} (90%)

diff --git a/libraries/select_lang.lib.php b/libraries/select_lang.lib.php
index 08a5b2f..137b83a 100644
--- a/libraries/select_lang.lib.php
+++ b/libraries/select_lang.lib.php
@@ -215,6 +215,8 @@ function PMA_langDetails($lang) {
       return array('bg|bulgarian', 'bg', 'Български');
     case 'bs':
       return array('bs|bosnian', 'bs', 'Bosanski');
+    case 'br':
+      return array('br|breton', 'br', 'Brezhoneg');
     case 'ca':
       return array('ca|catalan', 'ca', 'Català');
     case 'cs':
diff --git a/po/af.po b/po/af.po
index bf28a23..02eee9b 100644
--- a/po/af.po
+++ b/po/af.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-30 23:04+0200\n"
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index c468cd2..5754fce 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-21 13:56+0200\n"
diff --git a/po/az.po b/po/az.po
index e819b1b..2fb5863 100644
--- a/po/az.po
+++ b/po/az.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:11+0100\n"
diff --git a/po/be.po b/po/be.po
index 7859752..4c12a88 100644
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:12+0100\n"
diff --git a/po/be at latin.po b/po/be at latin.po
index 2316236..6955f65 100644
--- a/po/be at latin.po
+++ b/po/be at latin.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-30 23:09+0200\n"
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index c3c1638..c576981 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-22 12:51+0200\n"
@@ -907,6 +907,9 @@ msgid ""
 "However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin "
 "won't be able to finish this import unless you increase php time limits."
 msgstr ""
+"Въпреки това при последното изпълнение никакви данни не постъпиха, това "
+"обикновено означава, че phpMyAdmin няма да бъде в състояние да завърши този "
+"импорт, освен ако не бъдат увеличени времевите ограничения в PHP."
 
 #: import.php:453 libraries/Message.class.php:185
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2080 libraries/sql_query_form.lib.php:139
@@ -1132,7 +1135,7 @@ msgstr "Игнориране"
 
 #: js/messages.php:101
 msgid "Select referenced key"
-msgstr ""
+msgstr "Изберете посочвания ключ"
 
 #: js/messages.php:102
 msgid "Select Foreign Key"
@@ -1440,6 +1443,7 @@ msgid ""
 "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in "
 "the HTML form."
 msgstr ""
+"Изпратеният файл надхвърля директивата MAX_FILE_SIZE заложена във формата."
 
 #: libraries/File.class.php:316
 msgid "The uploaded file was only partially uploaded."
@@ -1741,7 +1745,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:320
 msgid "get BLOB Content-Type failed"
-msgstr ""
+msgstr "неуспешно получаване на типа на BLOB"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:347
 msgid "View image"
@@ -1942,7 +1946,7 @@ msgstr "MySQL отговори: "
 
 #: libraries/common.lib.php:1098
 msgid "Failed to connect to SQL validator!"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно свързване към SQL валидатора!"
 
 #: libraries/common.lib.php:1139 libraries/config/messages.inc.php:463
 msgid "Explain SQL"
@@ -1975,11 +1979,11 @@ msgstr "Валидирай SQL-а"
 
 #: libraries/common.lib.php:1265
 msgid "Inline edit of this query"
-msgstr ""
+msgstr "Редакция на заявката на място"
 
 #: libraries/common.lib.php:1267
 msgid "Inline"
-msgstr ""
+msgstr "На място"
 
 #: libraries/common.lib.php:1334 libraries/common.lib.php:1350
 msgid "Profiling"
@@ -2150,15 +2154,16 @@ msgstr "структура и данни"
 
 #: libraries/config.values.php:99
 msgid "Quick - display only the minimal options to configure"
-msgstr ""
+msgstr "Бързо - показване на минимум опции"
 
 #: libraries/config.values.php:100
 msgid "Custom - display all possible options to configure"
-msgstr ""
+msgstr "Потребителско - показване на всички опции"
 
 #: libraries/config.values.php:101
 msgid "Custom - like above, but without the quick/custom choice"
 msgstr ""
+"Потребителско - като горното, но без показване на избор бързо/потребителско"
 
 #: libraries/config.values.php:119
 msgid "complete inserts"
@@ -2283,6 +2288,8 @@ msgstr "Включване на Ajax"
 msgid ""
 "If enabled user can enter any MySQL server in login form for cookie auth"
 msgstr ""
+"Ако е включено потребитлят може да въведе MySQL сървър във формата за "
+"удостоверяване с бисквитка"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:20
 msgid "Allow login to any MySQL server"
@@ -2297,7 +2304,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:22
 msgid "Allow third party framing"
-msgstr ""
+msgstr "Позволяване на вграждане в трети сайтове"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:23
 msgid "Show "Drop database" link to normal users"
@@ -2308,6 +2315,8 @@ msgid ""
 "Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] "
 "authentication"
 msgstr ""
+"Тайна фраза, използвана за криптиране на бисквитките при [kbd]cookie[/kbd] "
+"удоствоверяване"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:25
 msgid "Blowfish secret"
@@ -2327,7 +2336,7 @@ msgstr "Изпъкване редовете, посочени с мишка"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:29
 msgid "Highlight pointer"
-msgstr ""
+msgstr "Маркиране на показалеца"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:30
 msgid ""
@@ -2345,6 +2354,9 @@ msgid ""
 "columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/"
 "kbd] - allows newlines in columns"
 msgstr ""
+"Определя какъв вид полета за редакция да бъдат използвани за колони тип CHAR "
+"и VARCHAR:[kbd]input[/kbd] - позволява ограничаване по дължина, [kbd]textarea"
+"[/kbd] - позволява вмъкването на нови редове"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:33
 msgid "CHAR columns editing"
@@ -2459,7 +2471,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:59
 msgid "Display servers as a list"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на сървърите в списък"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:60
 msgid "Edit SQL queries in popup window"
@@ -2618,7 +2630,7 @@ msgstr "Метод за експортиране"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:112 libraries/config/messages.inc.php:114
 msgid "Save on server"
-msgstr ""
+msgstr "Запазване на сървъра"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:113 libraries/config/messages.inc.php:115
 #: libraries/display_export.lib.php:195 libraries/display_export.lib.php:221
@@ -3142,7 +3154,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:275
 msgid "Disable this if you want to see all databases at once"
-msgstr ""
+msgstr "Изключете ако искате да виждате всички БД наведнъж"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:276
 msgid "Use light version"
@@ -3301,6 +3313,7 @@ msgid ""
 "Disable the default warning that is displayed if mcrypt is missing for "
 "cookie authentication"
 msgstr ""
+"Скрива предупреждението за липсващ mcrypt при удостоверяване с бисквитки"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:312
 msgid "mcrypt warning"
@@ -3462,7 +3475,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:352
 msgid "Directory where exports can be saved on server"
-msgstr ""
+msgstr "Папка на сървъра, в която експортите да бъдат записвани"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:353
 msgid "Save directory"
@@ -3767,7 +3780,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:420
 msgid "Add DROP DATABASE"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне DROP DATABASE"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:421
 msgid ""
@@ -3777,7 +3790,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:422
 msgid "Add DROP TABLE"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне DROP TABLE"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:423
 msgid ""
@@ -3787,7 +3800,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:424
 msgid "Add DROP VIEW"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне DROP VIEW"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:425
 msgid "Defines the list of statements the auto-creation uses for new versions."
@@ -3868,11 +3881,11 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:442
 msgid "Show password change form"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на формуляр за смяна на парола"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:443
 msgid "Show create database form"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на формуляр за създаване на БД"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:444
 msgid ""
@@ -3900,7 +3913,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:449
 msgid "Show phpinfo() link"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на връзка към phpinfo()"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:450
 msgid "Show detailed MySQL server information"
@@ -4226,7 +4239,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/config/validate.lib.php:367
 #, php-format
 msgid "Incorrect IP address: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Грешен IP адрес: %s"
 
 #. l10n: Language to use for PHP documentation, please use only languages which do exist in official documentation.
 #: libraries/core.lib.php:264
@@ -4253,12 +4266,12 @@ msgstr "Име"
 #: libraries/db_links.inc.php:42 libraries/db_links.inc.php:43
 #: libraries/db_links.inc.php:44
 msgid "Database seems to be empty!"
-msgstr ""
+msgstr "БД изглежда празна!"
 
 #: libraries/db_links.inc.php:66 libraries/relation.lib.php:143
 #: libraries/tbl_links.inc.php:90
 msgid "Tracking"
-msgstr ""
+msgstr "Проследяване"
 
 #: libraries/db_links.inc.php:71
 msgid "Query"
@@ -4266,7 +4279,7 @@ msgstr "Запитване по пример"
 
 #: libraries/db_links.inc.php:76 libraries/relation.lib.php:139
 msgid "Designer"
-msgstr ""
+msgstr "Строител"
 
 #: libraries/db_links.inc.php:93 libraries/server_links.inc.php:64
 #: server_privileges.php:119 server_privileges.php:1802
@@ -4276,11 +4289,11 @@ msgstr "Привилегии"
 
 #: libraries/db_routines.inc.php:24 libraries/db_routines.inc.php:26
 msgid "Routines"
-msgstr ""
+msgstr "Процедури"
 
 #: libraries/db_routines.inc.php:37
 msgid "Return type"
-msgstr ""
+msgstr "Тип връщани данни"
 
 #: libraries/db_structure.lib.php:48 libraries/display_tbl.lib.php:1929
 msgid ""
@@ -4362,7 +4375,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/display_export.lib.php:87
 msgid "Exporting databases from the current server"
-msgstr ""
+msgstr "Експорт на БД от текущия сървър"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:89
 #, php-format
@@ -4380,11 +4393,11 @@ msgstr "Тип на експортирането:"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:113
 msgid "Quick - display only the minimal options"
-msgstr ""
+msgstr "Бързо - показване на минимум опции"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:129
 msgid "Custom - display all possible options"
-msgstr ""
+msgstr "Потребителско - показване на всички опции"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:137
 msgid "Database(s):"
@@ -5267,7 +5280,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/export/sql.php:107
 #, php-format
 msgid "Add %s statement"
-msgstr ""
+msgstr "Ново заявление %s"
 
 #: libraries/export/sql.php:91
 msgid "Add statements:"
@@ -5368,7 +5381,7 @@ msgstr "РЕЛАЦИИ ЗА ТАБЛИЦА"
 #: libraries/export/sql.php:873 libraries/export/xml.php:38
 #: libraries/tbl_triggers.lib.php:18
 msgid "Triggers"
-msgstr ""
+msgstr "Тригери"
 
 #: libraries/export/sql.php:885
 #, fuzzy
@@ -6893,7 +6906,7 @@ msgstr "Страница беше създадена"
 
 #: pmd_pdf.php:37
 msgid "Page creation failed"
-msgstr ""
+msgstr "Неуспешно създаване на страница"
 
 #: pmd_pdf.php:89
 msgid "Page"
@@ -6919,7 +6932,7 @@ msgstr "Създай нов индекс"
 
 #: pmd_pdf.php:111
 msgid "New page name: "
-msgstr ""
+msgstr "Име: "
 
 #: pmd_pdf.php:114
 msgid "Export/Import to scale"
@@ -6927,19 +6940,19 @@ msgstr ""
 
 #: pmd_pdf.php:119
 msgid "recommended"
-msgstr ""
+msgstr "препоръчително"
 
 #: pmd_relation_new.php:29
 msgid "Error: relation already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Грешка: Зависимостта вече съществува."
 
 #: pmd_relation_new.php:61 pmd_relation_new.php:86
 msgid "Error: Relation not added."
-msgstr ""
+msgstr "Грешка: Зависимостта не е добавена."
 
 #: pmd_relation_new.php:62
 msgid "FOREIGN KEY relation added"
-msgstr ""
+msgstr "FOREIGN KEY зависимост е добавена"
 
 #: pmd_relation_new.php:84
 #, fuzzy
@@ -6953,7 +6966,7 @@ msgstr "Преглед на релациите"
 
 #: pmd_save_pos.php:44
 msgid "Error saving coordinates for Designer."
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при запазване на координатите в Строител."
 
 #: pmd_save_pos.php:52
 msgid "Modifications have been saved"
@@ -6961,7 +6974,7 @@ msgstr "Промените бяха съхранени"
 
 #: prefs_forms.php:78
 msgid "Cannot save settings, submitted form contains errors"
-msgstr ""
+msgstr "Промените не бяха запазени, изпратения формуляр съдържа грешки."
 
 #: prefs_manage.php:80
 msgid "Could not import configuration"
@@ -6969,15 +6982,15 @@ msgstr "Конфигурацията не може да бъде импорти
 
 #: prefs_manage.php:112
 msgid "Configuration contains incorrect data for some fields."
-msgstr ""
+msgstr "Конфигурацията съдържа грешни данни за някои ключове."
 
 #: prefs_manage.php:128
 msgid "Do you want to import remaining settings?"
-msgstr ""
+msgstr "Искате ли да импортирате оставащите настройки?"
 
 #: prefs_manage.php:225 prefs_manage.php:251
 msgid "Saved on: @DATE@"
-msgstr ""
+msgstr "Записан на: @DATE@"
 
 #: prefs_manage.php:239
 #, fuzzy
@@ -6995,7 +7008,7 @@ msgstr "Настройки ще бъдат импортирани от лока
 
 #: prefs_manage.php:254
 msgid "You have no saved settings!"
-msgstr ""
+msgstr "Нямате запазени настройки!"
 
 #: prefs_manage.php:258 prefs_manage.php:312
 msgid "This feature is not supported by your web browser"
@@ -7020,7 +7033,7 @@ msgstr "Запис в хранилището на браузъра"
 
 #: prefs_manage.php:306
 msgid "Settings will be saved in your browser's local storage."
-msgstr ""
+msgstr "Настройките ще бъдат запазени в хранилището на вашия браузър"
 
 #: prefs_manage.php:308
 msgid "Existing settings will be overwritten!"
@@ -7106,11 +7119,11 @@ msgstr "Статистика за базите данни"
 #: server_databases.php:183 server_replication.php:179
 #: server_replication.php:207
 msgid "Master replication"
-msgstr ""
+msgstr "Главен сървър"
 
 #: server_databases.php:185 server_replication.php:246
 msgid "Slave replication"
-msgstr ""
+msgstr "Подчинен сървър"
 
 #: server_databases.php:268 server_databases.php:269
 msgid "Enable Statistics"
@@ -7624,6 +7637,8 @@ msgid ""
 "This server is not configured as master in a replication process. Would you "
 "like to <a href=\"%s\">configure</a> it?"
 msgstr ""
+"Този сървър не е настроен като главен в репликация. Желаете ли да го <a href="
+"\"%s\">настроите</a>?"
 
 #: server_replication.php:215
 msgid "Master configuration"
@@ -7743,6 +7758,8 @@ msgid ""
 "This server is not configured as slave in a replication process. Would you "
 "like to <a href=\"%s\">configure</a> it?"
 msgstr ""
+"Този сървър не е настроен като подчинен в репликация. Желаете ли да го <a "
+"href=\"%s\">настроите</a>?"
 
 #: server_status.php:46
 msgid ""
@@ -8713,6 +8730,8 @@ msgid ""
 "Reading of version failed. Maybe you're offline or the upgrade server does "
 "not respond."
 msgstr ""
+"Неуспешно получаване на версията. Вероятно сте offline или сървърът за "
+"обновления не отговаря."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:143
 msgid "Got invalid version string from server"
diff --git a/po/bn.po b/po/bn.po
index a4a53e6..93699c1 100644
--- a/po/bn.po
+++ b/po/bn.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-21 01:36+0200\n"
diff --git a/po/ta.po b/po/br.po
similarity index 90%
copy from po/ta.po
copy to po/br.po
index d05bd8d..7d4b47b 100644
--- a/po/ta.po
+++ b/po/br.po
@@ -1,26 +1,27 @@
 # phpMyAdmin translation.
-# Copyright (C) 2003 - 2010 phpMyAdmin devel team
+# Copyright (C) 2003 - 2011 phpMyAdmin devel team
 # This file is distributed under the same license as the phpMyAdmin package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-16 10:43+0200\n"
-"Last-Translator: Sutharshan <sutharshan02 at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Tamil <ta at li.org>\n"
-"Language: ta\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-02 22:10+0200\n"
+"Last-Translator: <fulup.jakez at ofis-bzh.org>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: br\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #: browse_foreigners.php:35 browse_foreigners.php:53
 #: libraries/display_tbl.lib.php:341 server_privileges.php:1583
 msgid "Show all"
-msgstr ""
+msgstr "Diskouez pep tra"
 
 #: browse_foreigners.php:70 libraries/common.lib.php:2332
 #: libraries/display_tbl.lib.php:321 libraries/export/pdf.php:133
@@ -29,7 +30,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1114
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:360
 msgid "Page number:"
-msgstr "ஓலை என்"
+msgstr "Pajenn niv. : "
 
 #: browse_foreigners.php:133
 msgid ""
@@ -37,13 +38,16 @@ msgid ""
 "parent window, or your browser's security settings are configured to block "
 "cross-window updates."
 msgstr ""
+"N'haller ket freskaat ar prenestr goulennet gant ho merdeer. Marteze eo bet "
+"serret ar prenestr orin ganeoc'h pe stanket eo an hizivadurioù etre "
+"prenestroù gant ho merdeer evit abegoù surentez."
 
 #: browse_foreigners.php:151 libraries/common.lib.php:2828
 #: libraries/common.lib.php:2835 libraries/common.lib.php:3014
 #: libraries/common.lib.php:3015 libraries/db_links.inc.php:60
 #: libraries/tbl_links.inc.php:61
 msgid "Search"
-msgstr "தேடல்"
+msgstr "Klask"
 
 #: browse_foreigners.php:154 db_operations.php:369 db_operations.php:421
 #: db_operations.php:531 db_operations.php:559 db_search.php:358
@@ -75,36 +79,36 @@ msgstr "தேடல்"
 #: tbl_structure.php:656 tbl_structure.php:692 tbl_tracking.php:389
 #: tbl_tracking.php:506 view_create.php:181 view_operations.php:99
 msgid "Go"
-msgstr "செல் "
+msgstr "Mont"
 
 #: browse_foreigners.php:169 browse_foreigners.php:173
 #: libraries/Index.class.php:441 tbl_tracking.php:314
 msgid "Keyname"
-msgstr ""
+msgstr "Anv ar meneger"
 
 #: browse_foreigners.php:170 browse_foreigners.php:172
 #: server_collations.php:54 server_collations.php:66 server_engines.php:57
 #: server_status.php:776
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Deskrivadur"
 
 #: browse_foreigners.php:248 browse_foreigners.php:257
 #: browse_foreigners.php:269 browse_foreigners.php:277
 msgid "Use this value"
-msgstr ""
+msgstr "Ober gant an talvoud-mañ"
 
 #: bs_disp_as_mime_type.php:29 bs_play_media.php:35
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:331
 msgid "No blob streaming server configured!"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus bet kefluniet servijer blob streaming ebet !"
 
 #: bs_disp_as_mime_type.php:35
 msgid "Failed to fetch headers"
-msgstr ""
+msgstr "Dibosupl tapout an talbennoù"
 
 #: bs_disp_as_mime_type.php:41
 msgid "Failed to open remote URL"
-msgstr ""
+msgstr "Dibosupl digeriñ an URL a-bell"
 
 #: changelog.php:32 license.php:28
 #, php-format
@@ -112,21 +116,23 @@ msgid ""
 "The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
 "for more information."
 msgstr ""
+"N'eo ket hegerz ar restr %s er servijer-mañ. Kit da welet war www.phpmyadmin."
+"net evit gouzout hiroc'h."
 
 #: db_create.php:58
 #, php-format
 msgid "Database %1$s has been created."
-msgstr ""
+msgstr "Krouet eo bet an diaz roadennoù %1$s."
 
 #: db_datadict.php:48 db_operations.php:362
 msgid "Database comment: "
-msgstr ""
+msgstr "Evezhiadenn diwar-benn an diaz roadennoù : "
 
 #: db_datadict.php:158 libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1213
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:725 tbl_operations.php:358
 #: tbl_printview.php:127
 msgid "Table comments"
-msgstr ""
+msgstr "Evezhiadennoù diwar-benn an daolenn"
 
 #: db_datadict.php:167 db_qbe.php:196 libraries/Index.class.php:445
 #: libraries/export/htmlword.php:247 libraries/export/latex.php:374
@@ -138,7 +144,7 @@ msgstr ""
 #: tbl_relation.php:399 tbl_select.php:112 tbl_structure.php:198
 #: tbl_tracking.php:267 tbl_tracking.php:318
 msgid "Column"
-msgstr ""
+msgstr "Bann"
 
 #: db_datadict.php:168 db_printview.php:104 libraries/Index.class.php:442
 #: libraries/db_events.inc.php:25 libraries/db_routines.inc.php:36
@@ -153,7 +159,7 @@ msgstr ""
 #: tbl_structure.php:199 tbl_structure.php:753 tbl_tracking.php:268
 #: tbl_tracking.php:315
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Seurt"
 
 #: db_datadict.php:170 libraries/Index.class.php:448
 #: libraries/export/htmlword.php:249 libraries/export/latex.php:374
@@ -164,7 +170,7 @@ msgstr ""
 #: tbl_printview.php:142 tbl_structure.php:202 tbl_tracking.php:270
 #: tbl_tracking.php:321
 msgid "Null"
-msgstr ""
+msgstr "Null"
 
 #: db_datadict.php:171 db_structure.php:460 libraries/export/htmlword.php:250
 #: libraries/export/latex.php:374 libraries/export/odt.php:310
@@ -174,7 +180,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:105 tbl_printview.php:143
 #: tbl_structure.php:203 tbl_tracking.php:271
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Dre ziouer"
 
 #: db_datadict.php:175 libraries/export/htmlword.php:252
 #: libraries/export/latex.php:376 libraries/export/odt.php:314
@@ -182,7 +188,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1245
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1266 tbl_printview.php:147
 msgid "Links to"
-msgstr ""
+msgstr "Liammet ouzh"
 
 #: db_datadict.php:177 db_printview.php:110
 #: libraries/config/messages.inc.php:92 libraries/config/messages.inc.php:107
@@ -193,7 +199,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1267
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:128 tbl_printview.php:149
 msgid "Comments"
-msgstr ""
+msgstr "Evezhiadennoù"
 
 #: db_datadict.php:260 js/messages.php:78 libraries/Index.class.php:358
 #: libraries/Index.class.php:385 libraries/config.values.php:45
@@ -209,7 +215,7 @@ msgstr ""
 #: server_privileges.php:2268 sql.php:238 sql.php:299 tbl_printview.php:226
 #: tbl_structure.php:374 tbl_tracking.php:331 tbl_tracking.php:336
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ket"
 
 #: db_datadict.php:260 js/messages.php:77 libraries/Index.class.php:359
 #: libraries/Index.class.php:384 libraries/config.values.php:45
@@ -229,103 +235,103 @@ msgstr ""
 #: tbl_printview.php:226 tbl_structure.php:39 tbl_structure.php:374
 #: tbl_tracking.php:329 tbl_tracking.php:334
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Ya"
 
 #: db_datadict.php:315 db_printview.php:264 tbl_printview.php:495
 msgid "Print"
-msgstr ""
+msgstr "Moullañ"
 
 #: db_export.php:30
 msgid "View dump (schema) of database"
-msgstr ""
+msgstr "Gwelet un ezporzhiadenn (chema) eus an diaz roadennoù"
 
 #: db_export.php:34 db_printview.php:94 db_qbe.php:101 db_tracking.php:48
 #: export.php:371 navigation.php:303
 msgid "No tables found in database."
-msgstr ""
+msgstr "N'eus bet kavet taolenn ebet en diaz roadennoù."
 
 #: db_export.php:44 db_search.php:340 server_export.php:26
 msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgstr "Diuzañ pep tra"
 
 #: db_export.php:46 db_search.php:343 server_export.php:28
 msgid "Unselect All"
-msgstr ""
+msgstr "Diziuzañ pep tra"
 
 #: db_operations.php:41 tbl_create.php:48
 msgid "The database name is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Goullo eo anv an diaz roadennoù !"
 
 #: db_operations.php:272
 #, php-format
 msgid "Database %s has been renamed to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Deuet eo anv an diaz roadennoù %s da vezañ %s"
 
 #: db_operations.php:276
 #, php-format
 msgid "Database %s has been copied to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Eilet eo bet an diaz roadennoù %s war %s"
 
 #: db_operations.php:404
 msgid "Rename database to"
-msgstr ""
+msgstr "Cheñch anv an diaz roadennoù hag e envel"
 
 #: db_operations.php:409 server_processlist.php:69
 msgid "Command"
-msgstr ""
+msgstr "Urzhiad"
 
 #: db_operations.php:440
 msgid "Remove database"
-msgstr ""
+msgstr "Dilemel an diaz roadennoù"
 
 #: db_operations.php:452
 #, php-format
 msgid "Database %s has been dropped."
-msgstr ""
+msgstr "Diverket eo bet an diaz roadennoù %s."
 
 #: db_operations.php:457
 msgid "Drop the database (DROP)"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ an diaz roadennoù (DROP)"
 
 #: db_operations.php:487
 msgid "Copy database to"
-msgstr ""
+msgstr "Eilañ an diaz roadennoù war"
 
 #: db_operations.php:494 tbl_operations.php:544 tbl_tracking.php:382
 msgid "Structure only"
-msgstr ""
+msgstr "Ar framm hepken"
 
 #: db_operations.php:495 tbl_operations.php:545 tbl_tracking.php:384
 msgid "Structure and data"
-msgstr ""
+msgstr "Ar framm hag ar roadennoù ennañ"
 
 #: db_operations.php:496 tbl_operations.php:546 tbl_tracking.php:383
 msgid "Data only"
-msgstr ""
+msgstr "Ar roadennoù hepken"
 
 #: db_operations.php:504
 msgid "CREATE DATABASE before copying"
-msgstr ""
+msgstr "KROUIÑ AN DIAZ ROADENNOÙ a-raok eilañ"
 
 #: db_operations.php:507 libraries/config/messages.inc.php:124
 #: libraries/config/messages.inc.php:125 libraries/config/messages.inc.php:127
 #: libraries/config/messages.inc.php:133 tbl_operations.php:552
 #, php-format
 msgid "Add %s"
-msgstr "%sஐ சேர்க்க"
+msgstr "Ouzhpennañ %s"
 
 #: db_operations.php:511 libraries/config/messages.inc.php:117
 #: tbl_operations.php:310 tbl_operations.php:554
 msgid "Add AUTO_INCREMENT value"
-msgstr "தானாக அதிகரிக்கும் பெறுமதியை சேர்க்க"
+msgstr "Ouzhpennañ talvoud an AUTO_INCREMENT"
 
 #: db_operations.php:515 tbl_operations.php:561
 msgid "Add constraints"
-msgstr "தடைகளை சேர்க்க"
+msgstr "Ouzhpennañ ar strishadurioù"
 
 #: db_operations.php:528
 msgid "Switch to copied database"
-msgstr ""
+msgstr "Mont d'an diaz roadennoù eilet"
 
 #: db_operations.php:552 libraries/Index.class.php:447
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:19 libraries/db_structure.lib.php:53
@@ -335,7 +341,7 @@ msgstr ""
 #: tbl_structure.php:200 tbl_structure.php:861 tbl_tracking.php:269
 #: tbl_tracking.php:320
 msgid "Collation"
-msgstr ""
+msgstr "Etrerummadiñ"
 
 #: db_operations.php:565
 #, php-format
@@ -343,10 +349,12 @@ msgid ""
 "The phpMyAdmin configuration storage has been deactivated. To find out why "
 "click %shere%s."
 msgstr ""
+"Diweredekaet eo bet ar stokañ kefluniadurioù evit phpMyAdmin. Evit gouzout "
+"perak klikañ %samañ%s."
 
 #: db_operations.php:600
 msgid "Edit or export relational schema"
-msgstr ""
+msgstr "Embann pe ezporzhiañ ur chema kar"
 
 #: db_printview.php:102 db_tracking.php:85 db_tracking.php:186
 #: libraries/config/messages.inc.php:488 libraries/db_structure.lib.php:37
@@ -356,7 +364,7 @@ msgstr ""
 #: server_privileges.php:2065 server_synchronize.php:422
 #: server_synchronize.php:865 tbl_tracking.php:586 test/theme.php:74
 msgid "Table"
-msgstr ""
+msgstr "Taolenn"
 
 #: db_printview.php:103 libraries/build_html_for_db.lib.php:30
 #: libraries/db_structure.lib.php:47 libraries/header_printview.inc.php:62
@@ -364,181 +372,177 @@ msgstr ""
 #: tbl_printview.php:391 tbl_structure.php:389 tbl_structure.php:475
 #: tbl_structure.php:871
 msgid "Rows"
-msgstr ""
+msgstr "Linennoù"
 
 #: db_printview.php:107 libraries/db_structure.lib.php:58 tbl_indexes.php:188
 msgid "Size"
-msgstr ""
+msgstr "Ment"
 
 #: db_printview.php:160 db_structure.php:416 libraries/export/sql.php:636
 #: libraries/export/sql.php:967
 msgid "in use"
-msgstr ""
+msgstr "en implij"
 
 #: db_printview.php:185 libraries/db_info.inc.php:86
 #: libraries/export/sql.php:591
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1218 tbl_printview.php:431
 #: tbl_structure.php:903
 msgid "Creation"
-msgstr ""
+msgstr "Krouiñ"
 
 #: db_printview.php:194 libraries/db_info.inc.php:91
 #: libraries/export/sql.php:596
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1223 tbl_printview.php:441
 #: tbl_structure.php:911
 msgid "Last update"
-msgstr ""
+msgstr "Hizivadenn ziwezhañ"
 
 #: db_printview.php:203 libraries/db_info.inc.php:96
 #: libraries/export/sql.php:601
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1228 tbl_printview.php:451
 #: tbl_structure.php:919
 msgid "Last check"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiriadenn ziwezhañ"
 
 #: db_printview.php:220 db_structure.php:439
 #, php-format
 msgid "%s table"
 msgid_plural "%s tables"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s daolenn"
+msgstr[1] "%s taolenn"
 
 #: db_qbe.php:41
 msgid "You have to choose at least one column to display"
-msgstr ""
+msgstr "Ret eo deoc'h dibab da nebeutañ ur bann da vezañ diskwelet"
 
 #: db_qbe.php:186
 msgid "Switch to"
-msgstr ""
+msgstr "Mont da"
 
 #: db_qbe.php:186
 msgid "visual builder"
-msgstr ""
+msgstr "mod gwelet"
 
 #: db_qbe.php:222 libraries/db_structure.lib.php:95
 #: libraries/display_tbl.lib.php:858
 msgid "Sort"
-msgstr ""
+msgstr "Urzhiañ"
 
 #: db_qbe.php:231 db_qbe.php:265 libraries/db_structure.lib.php:102
 #: libraries/display_tbl.lib.php:510 libraries/display_tbl.lib.php:819
 #: server_databases.php:158 server_databases.php:175 tbl_operations.php:271
 #: tbl_select.php:277
 msgid "Ascending"
-msgstr ""
+msgstr "War gresk"
 
 #: db_qbe.php:232 db_qbe.php:273 libraries/db_structure.lib.php:110
 #: libraries/display_tbl.lib.php:515 libraries/display_tbl.lib.php:816
 #: server_databases.php:158 server_databases.php:175 tbl_operations.php:272
 #: tbl_select.php:278
 msgid "Descending"
-msgstr ""
+msgstr "War zigresk"
 
 #: db_qbe.php:286 db_tracking.php:91 libraries/display_tbl.lib.php:390
 #: tbl_change.php:278 tbl_tracking.php:591
 msgid "Show"
-msgstr ""
+msgstr "Diskouez"
 
 #: db_qbe.php:322
 msgid "Criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Dezverk"
 
 #: db_qbe.php:375 db_qbe.php:457 db_qbe.php:549 db_qbe.php:580
 msgid "Ins"
-msgstr ""
+msgstr "Ensoc'hañ"
 
 #: db_qbe.php:379 db_qbe.php:461 db_qbe.php:546 db_qbe.php:577
 msgid "And"
-msgstr ""
+msgstr "Ha"
 
 #: db_qbe.php:388 db_qbe.php:469 db_qbe.php:551 db_qbe.php:582
 msgid "Del"
-msgstr ""
+msgstr "Diverk."
 
 #: db_qbe.php:392 db_qbe.php:473 db_qbe.php:544 db_qbe.php:575
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:779 server_privileges.php:307
 #: tbl_change.php:965 tbl_indexes.php:248 tbl_select.php:251
 msgid "Or"
-msgstr ""
+msgstr "Pe"
 
 #: db_qbe.php:529
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "Kemmañ"
 
 #: db_qbe.php:606
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Criteria Row"
 msgid "Add/Delete criteria rows"
-msgstr "விதி நிரைகளை சேர்க்க/ நீக்குக"
+msgstr "Ouzhpennañ/Diverkañ linennoù dezverkoù"
 
 #: db_qbe.php:618
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Field Columns"
 msgid "Add/Delete columns"
-msgstr "கள நிரல்களை சேர்க்க/ நீக்குக"
+msgstr "Ouzhpennañ/Diverkañ bannoù"
 
 #: db_qbe.php:631 db_qbe.php:656
 msgid "Update Query"
-msgstr ""
+msgstr "Hizivaat ar reked"
 
 #: db_qbe.php:639
 msgid "Use Tables"
-msgstr ""
+msgstr "Implijout taolennoù"
 
 #: db_qbe.php:662
 #, php-format
 msgid "SQL query on database <b>%s</b>:"
-msgstr ""
+msgstr "Reked SQL ouzh an diaz roadennoù <b>%s</b>:"
 
 #: db_qbe.php:956 libraries/common.lib.php:1188
 msgid "Submit Query"
-msgstr ""
+msgstr "Kas ar reked"
 
 #: db_search.php:52 libraries/auth/config.auth.lib.php:83
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:102
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:646 libraries/auth/http.auth.lib.php:51
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:224
 msgid "Access denied"
-msgstr "அனுமதி நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது"
+msgstr "Moned nac'het"
 
 #: db_search.php:64 db_search.php:307
 msgid "at least one of the words"
-msgstr ""
+msgstr "unan eus ar gerioù da nebeutañ"
 
 #: db_search.php:65 db_search.php:308
 msgid "all words"
-msgstr ""
+msgstr "an holl c'herioù"
 
 #: db_search.php:66 db_search.php:309
 msgid "the exact phrase"
-msgstr ""
+msgstr "ar frazenn-rik"
 
 #: db_search.php:67 db_search.php:310
 msgid "as regular expression"
-msgstr ""
+msgstr "evel un droienn reoliek"
 
 #: db_search.php:229
 #, php-format
 msgid "Search results for \"<i>%s</i>\" %s:"
-msgstr ""
+msgstr "Disoc'hoù ar c'hlask evit \"<i>%s</i>\" %s :"
 
 #: db_search.php:247
 #, php-format
 msgid "%s match inside table <i>%s</i>"
 msgid_plural "%s matches inside table <i>%s</i>"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s glotadenn en daolenn <i>%s</i> "
+msgstr[1] "%s klotadenn en daolenn <i>%s</i> "
 
 #: db_search.php:254 libraries/common.lib.php:2830
 #: libraries/common.lib.php:3012 libraries/common.lib.php:3013
 #: libraries/tbl_links.inc.php:48 tbl_structure.php:560
 msgid "Browse"
-msgstr ""
+msgstr "Furchal"
 
 #: db_search.php:259
 #, php-format
 msgid "Delete the matches for the %s table?"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ ar c'hlotadennoù a-ziouzh an daolenn %s ?"
 
 #: db_search.php:259 libraries/display_tbl.lib.php:1229
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2159
@@ -549,65 +553,69 @@ msgstr ""
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:447 pmd_general.php:423
 #: setup/frames/index.inc.php:126 setup/frames/index.inc.php:217
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ"
 
 #: db_search.php:272
 #, php-format
 msgid "<b>Total:</b> <i>%s</i> match"
 msgid_plural "<b>Total:</b> <i>%s</i> matches"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "<b>Hollad :</b> <i>%s</i> glotadenn"
+msgstr[1] "<b>Hollad :</b> <i>%s</i> klotadenn"
 
 #: db_search.php:295
 msgid "Search in database"
-msgstr ""
+msgstr "Klask en diaz roadennoù"
 
 #: db_search.php:298
+#, fuzzy
+#| msgid "Words or values to search for (wildcard: \"%\"):"
 msgid "Word(s) or value(s) to search for (wildcard: \"%\"):"
-msgstr ""
+msgstr "Gerioù pe dalvoudoù da glask (Joker: \"%\"):"
 
 #: db_search.php:303
 msgid "Find:"
-msgstr ""
+msgstr "Kavout :"
 
 #: db_search.php:307 db_search.php:308
 msgid "Words are separated by a space character (\" \")."
-msgstr ""
+msgstr "Dispartiet e vez ar gerioù gant un esaouenn (\" \")."
 
 #: db_search.php:321
+#, fuzzy
+#| msgid "Inside tables:"
 msgid "Inside table(s):"
-msgstr ""
+msgstr "E diabarzh an taolennoù"
 
 #: db_search.php:351
 msgid "Inside column:"
-msgstr ""
+msgstr "Er bann : "
 
 #: db_structure.php:59
 msgid "No tables found in database"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus bet kavet taolenn ebet en diaz roadennoù."
 
 #: db_structure.php:277 tbl_operations.php:684
 #, php-format
 msgid "Table %s has been emptied"
-msgstr ""
+msgstr "Goullonderet eo bet an daolenn %s"
 
 #: db_structure.php:286 tbl_operations.php:701
 #, php-format
 msgid "View %s has been dropped"
-msgstr ""
+msgstr "Diverket eo bet ar Gweled %s"
 
 #: db_structure.php:286 tbl_operations.php:701
 #, php-format
 msgid "Table %s has been dropped"
-msgstr ""
+msgstr "Diverket eo bet an daolenn %s"
 
 #: db_structure.php:293 tbl_create.php:295
 msgid "Tracking is active."
-msgstr ""
+msgstr "Oberiant eo an heuliañ."
 
 #: db_structure.php:295 tbl_create.php:297
 msgid "Tracking is not active."
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket oberiant an heuliañ."
 
 #: db_structure.php:379 libraries/display_tbl.lib.php:2043
 #, php-format
@@ -615,26 +623,28 @@ msgid ""
 "This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
 "%s."
 msgstr ""
+"Da nebeutañ emañ an niver a linennoù-mañ er Gweled-mañ. Sellit ouzh an "
+"%steulioù titouriñ%s."
 
 #: db_structure.php:393 db_structure.php:407 libraries/header.inc.php:138
 #: libraries/tbl_info.inc.php:60 tbl_structure.php:206 test/theme.php:73
 msgid "View"
-msgstr ""
+msgstr "Gwelet"
 
 #: db_structure.php:444 libraries/db_structure.lib.php:40
 #: libraries/server_links.inc.php:90 server_replication.php:31
 #: server_replication.php:162 server_status.php:383
 msgid "Replication"
-msgstr ""
+msgstr "Eilañ"
 
 #: db_structure.php:448
 msgid "Sum"
-msgstr ""
+msgstr "Sammad"
 
 #: db_structure.php:455 libraries/StorageEngine.class.php:351
 #, php-format
 msgid "%s is the default storage engine on this MySQL server."
-msgstr ""
+msgstr "War ar servijer MySQL-mañ ez eo %s ar c'heflusker stokañ dre ziouer."
 
 #: db_structure.php:483 db_structure.php:500 db_structure.php:501
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2184 libraries/display_tbl.lib.php:2189
@@ -642,23 +652,23 @@ msgstr ""
 #: server_databases.php:261 server_privileges.php:1666 tbl_structure.php:548
 #: tbl_structure.php:557
 msgid "With selected:"
-msgstr ""
+msgstr "Evit ar re zo diuzet : "
 
 #: db_structure.php:486 libraries/display_tbl.lib.php:2179
 #: server_databases.php:258 server_privileges.php:583
 #: server_privileges.php:1669 tbl_structure.php:551
 msgid "Check All"
-msgstr ""
+msgstr "Askañ pep tra"
 
 #: db_structure.php:490 libraries/display_tbl.lib.php:2180
 #: libraries/replication_gui.lib.php:35 server_databases.php:260
 #: server_privileges.php:586 server_privileges.php:1673 tbl_structure.php:555
 msgid "Uncheck All"
-msgstr ""
+msgstr "Diaskañ pep tra"
 
 #: db_structure.php:495
 msgid "Check tables having overhead"
-msgstr ""
+msgstr "Askañ an taolennoù gant dilerc'hioù"
 
 #: db_structure.php:503 libraries/config/messages.inc.php:162
 #: libraries/db_links.inc.php:56 libraries/display_tbl.lib.php:2197
@@ -666,50 +676,50 @@ msgstr ""
 #: libraries/tbl_links.inc.php:73 prefs_manage.php:288
 #: server_privileges.php:1354 setup/frames/menu.inc.php:21
 msgid "Export"
-msgstr ""
+msgstr "Ezporzhiañ"
 
 #: db_structure.php:505 db_structure.php:561
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2286 tbl_structure.php:586
 #: tbl_structure.php:588
 msgid "Print view"
-msgstr ""
+msgstr "Stumm da voullañ"
 
 #: db_structure.php:509 libraries/common.lib.php:3021
 #: libraries/common.lib.php:3022
 msgid "Empty"
-msgstr ""
+msgstr "Goullonderiñ"
 
 #: db_structure.php:511 db_tracking.php:104 libraries/Index.class.php:487
 #: libraries/common.lib.php:3019 libraries/common.lib.php:3020
 #: server_databases.php:262 tbl_structure.php:151 tbl_structure.php:152
 #: tbl_structure.php:564
 msgid "Drop"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ"
 
 #: db_structure.php:513 tbl_operations.php:600
 msgid "Check table"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiriañ an daolenn"
 
 #: db_structure.php:515 tbl_operations.php:649 tbl_structure.php:803
 #: tbl_structure.php:805
 msgid "Optimize table"
-msgstr ""
+msgstr "Lakaat an daolenn diouzh ar gwellañ"
 
 #: db_structure.php:517 tbl_operations.php:636
 msgid "Repair table"
-msgstr ""
+msgstr "Dresañ an daolenn"
 
 #: db_structure.php:519 tbl_operations.php:623
 msgid "Analyze table"
-msgstr ""
+msgstr "Dielfennañ an daolenn"
 
 #: db_structure.php:568 libraries/schema/User_Schema.class.php:387
 msgid "Data Dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Geriadur roadennoù"
 
 #: db_tracking.php:79
 msgid "Tracked tables"
-msgstr ""
+msgstr "Taolennoù heuliet-pizh"
 
 #: db_tracking.php:84 libraries/config/messages.inc.php:482
 #: libraries/export/htmlword.php:89 libraries/export/latex.php:162
@@ -722,115 +732,117 @@ msgstr ""
 #: server_synchronize.php:1194 server_synchronize.php:1198
 #: tbl_tracking.php:585 test/theme.php:64
 msgid "Database"
-msgstr ""
+msgstr "Diaz roadennoù"
 
 #: db_tracking.php:86
 msgid "Last version"
-msgstr ""
+msgstr "Stumm diwezhañ"
 
 #: db_tracking.php:87 tbl_tracking.php:588
 msgid "Created"
-msgstr ""
+msgstr "Krouet"
 
 #: db_tracking.php:88 tbl_tracking.php:589
 msgid "Updated"
-msgstr ""
+msgstr "Hizivaet"
 
 #: db_tracking.php:89 libraries/common.lib.php:1354
 #: libraries/server_links.inc.php:50 server_processlist.php:71
 #: tbl_tracking.php:590 test/theme.php:100
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Statud"
 
 #: db_tracking.php:90 libraries/Index.class.php:439
 #: libraries/db_structure.lib.php:44 server_databases.php:191
 #: server_privileges.php:1612 server_privileges.php:1805
 #: server_privileges.php:2154 tbl_structure.php:208
 msgid "Action"
-msgstr "செயல்"
+msgstr "Oberiadenn"
 
 #: db_tracking.php:101 js/messages.php:34
 msgid "Delete tracking data for this table"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ ar roadennoù heuliañ evit an daolenn-mañ"
 
 #: db_tracking.php:119 tbl_tracking.php:542 tbl_tracking.php:600
 msgid "active"
-msgstr ""
+msgstr "oberiant"
 
 #: db_tracking.php:121 tbl_tracking.php:544 tbl_tracking.php:602
 msgid "not active"
-msgstr ""
+msgstr "dizoberiant"
 
 #: db_tracking.php:134
 msgid "Versions"
-msgstr ""
+msgstr "Stummoù"
 
 #: db_tracking.php:135 tbl_tracking.php:373 tbl_tracking.php:619
 msgid "Tracking report"
-msgstr ""
+msgstr "Danevell heuliañ"
 
 #: db_tracking.php:136 tbl_tracking.php:245 tbl_tracking.php:619
 msgid "Structure snapshot"
-msgstr ""
+msgstr "Gwel prim eus ar framm"
 
 #: db_tracking.php:181
 msgid "Untracked tables"
-msgstr ""
+msgstr "Taolennoù n'int ket heuliet"
 
 #: db_tracking.php:201 db_tracking.php:203 tbl_structure.php:622
 #: tbl_structure.php:624
 msgid "Track table"
-msgstr ""
+msgstr "Heuliañ an daolenn"
 
 #: db_tracking.php:229
 msgid "Database Log"
-msgstr ""
+msgstr "Marilh an diaz roadennoù"
 
 #: enum_editor.php:21 libraries/tbl_properties.inc.php:793
 #, php-format
 msgid "Values for the column \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Talvoudoù evit ar bann \"%s\""
 
 #: enum_editor.php:22 libraries/tbl_properties.inc.php:794
 msgid "Enter each value in a separate field."
-msgstr ""
+msgstr "Merkañ pep talvoud en ur vaezienn a-ziforc'h."
 
 #: enum_editor.php:57
 msgid "+ Restart insertion and add a new value"
-msgstr ""
+msgstr "+ Adkregiñ gant an ensoc'hañ hag ouzhpennañ un talvoud nevez"
 
 #: enum_editor.php:67
 msgid "Output"
-msgstr ""
+msgstr "Disoc'h"
 
 #: enum_editor.php:68
 msgid "Copy and paste the joined values into the \"Length/Values\" field"
-msgstr ""
+msgstr "Eilañ an talvoudoù ha pegañ anezho er vaezienn \"Ment/Talvoudoù\""
 
 #: export.php:73
 msgid "Selected export type has to be saved in file!"
-msgstr ""
+msgstr "Ret eo enrollañ an diuzadenn ezporzhiañ en ur restr !"
 
 #: export.php:164 export.php:189 export.php:671
 #, php-format
 msgid "Insufficient space to save the file %s."
-msgstr ""
+msgstr "N'eus ket egor a-walc'h evit gallout enrollañ ar restr %s."
 
 #: export.php:307
 #, php-format
 msgid ""
 "File %s already exists on server, change filename or check overwrite option."
 msgstr ""
+"Emañ ar restr %s war ar servijer dija; cheñch an anv pe klikañ war al log "
+"frikañ ar restroù zo dija."
 
 #: export.php:311 export.php:315
 #, php-format
 msgid "The web server does not have permission to save the file %s."
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket aotreet ar servijer web da enrollañ ar restr %s."
 
 #: export.php:673
 #, php-format
 msgid "Dump has been saved to file %s."
-msgstr ""
+msgstr "Enrollet eo bet ar restr ezporzhiañ e%s."
 
 #: import.php:58
 #, php-format
@@ -838,11 +850,13 @@ msgid ""
 "You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
 "%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
+"Evit doare hoc'h eus klasket enrollañ ur restr re vras. Sellit ouzh an "
+"%steulioù titouriñ%s evit gwelet penaos c'hoari an dro d'ar vevenn-se."
 
 #: import.php:278 import.php:331 libraries/File.class.php:501
 #: libraries/File.class.php:611
 msgid "File could not be read"
-msgstr ""
+msgstr "N'haller ket lenn ar restr"
 
 #: import.php:286 import.php:295 import.php:314 import.php:323
 #: libraries/File.class.php:681 libraries/File.class.php:689
@@ -852,6 +866,9 @@ msgid ""
 "You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support "
 "for it is not implemented or disabled by your configuration."
 msgstr ""
+"Klasket hoc'h eus enporzhiañ ur restr n'eo ket skoret ar mod m'eo bet "
+"gwasket (%s). Pe n'eo ket emplementet ar mod gwaskañ-se en ho kefluniadur, "
+"pe eo bet diweredekaet."
 
 #: import.php:336
 msgid ""
@@ -859,231 +876,245 @@ msgid ""
 "file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See "
 "[a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
 msgstr ""
+"N'eus bet resevet roadenn ebet da vezañ enporzhiet. Pe n'eus bet pourchaset "
+"anv restr ebet pe ez a ar vent anezhi dreist d'ar vent vrasañ aotreet gant "
+"ho kefluniadur PHP. Gwelet [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ "
+"1.16[/a]."
 
 #: import.php:371 libraries/display_import.lib.php:23
 msgid "Could not load import plugins, please check your installation!"
-msgstr ""
+msgstr "Dibosupl enporzhiañ an adveziantoù. Gwiriit ho staliadur !"
 
 #: import.php:396
 msgid "The bookmark has been deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Diverket eo bet ar sined."
 
 #: import.php:400
 msgid "Showing bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "O tiskouez ar sined"
 
 #: import.php:402 sql.php:884
 #, php-format
 msgid "Bookmark %s created"
-msgstr ""
+msgstr "Krouet eo bet ar sined %s"
 
 #: import.php:408 import.php:414
 #, php-format
 msgid "Import has been successfully finished, %d queries executed."
-msgstr ""
+msgstr "Enporzhiet eo bet an traoù ervat, %d reked zo bet kaset da benn."
 
 #: import.php:423
 msgid ""
 "Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same "
 "file and import will resume."
 msgstr ""
+"Aet eur dreist d'ar vevenn amzer. Mar fell deoc'h kenderc'hel gant an "
+"enporzhiañ, adkasit ar restr hag e kendalc'ho an argerzh."
 
 #: import.php:425
 msgid ""
 "However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin "
 "won't be able to finish this import unless you increase php time limits."
 msgstr ""
+"Koulskoude n'eus ket bet dielfennet roadenn ebet er gasadenn ziwezhañ. "
+"Peurliesañ e talvez n'hallo ket PhpMyAdmin echuiñ da enporzhiañ an traoù ma "
+"ne vez ket kresket ganeoc'h bevenn amzer PHP."
 
 #: import.php:453 libraries/Message.class.php:185
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2080 libraries/sql_query_form.lib.php:139
 #: tbl_operations.php:224 tbl_relation.php:289 tbl_row_action.php:126
 #: view_operations.php:60
 msgid "Your SQL query has been executed successfully"
-msgstr ""
+msgstr "Sevenet eo bet ho reked SQL ervat"
 
 #: import_status.php:30 libraries/common.lib.php:682
 #: libraries/schema/Export_Relation_Schema.class.php:215 user_password.php:123
 msgid "Back"
-msgstr ""
+msgstr "Distreiñ"
 
 #: index.php:185
 msgid "phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser."
 msgstr ""
+"Un tamm aesoc'h eo phpMyAdmin gant ur merdeer a <b>skor ar frammoù</b>."
 
 #: js/messages.php:25 server_synchronize.php:344 server_synchronize.php:356
 #: server_synchronize.php:372 server_synchronize.php:379
 #: server_synchronize.php:738 server_synchronize.php:766
 #: server_synchronize.php:794 server_synchronize.php:806
 msgid "Click to select"
-msgstr ""
+msgstr "Klikañ evit diuzañ"
 
 #: js/messages.php:26
 msgid "Click to unselect"
-msgstr ""
+msgstr "Klikañ evit diziuzañ"
 
 #: js/messages.php:27 libraries/import.lib.php:103 sql.php:195
 msgid "\"DROP DATABASE\" statements are disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Diweredekaet eo an urzhad ''DROP DATABASE'"
 
 #: js/messages.php:30 libraries/mult_submits.inc.php:242 sql.php:293
 msgid "Do you really want to "
-msgstr ""
+msgstr "Ha sur oc'h e fell deoc'h "
 
 #: js/messages.php:31 libraries/mult_submits.inc.php:242 sql.php:278
 msgid "You are about to DESTROY a complete database!"
-msgstr ""
+msgstr "Emaoc'h war-nes DISTRUJ un diaz roadennoù klok !"
 
 #: js/messages.php:32
+#, fuzzy
+#| msgid "Dropping Column"
 msgid "Dropping Event"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ ar bann"
 
 #: js/messages.php:33
+#, fuzzy
+#| msgid "Dropping Column"
 msgid "Dropping Procedure"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ ar bann"
 
 #: js/messages.php:35
 msgid "Deleting tracking data"
-msgstr ""
+msgstr "O tiverkañ ar roadennoù heuliañ"
 
 #: js/messages.php:36
 msgid "Dropping Primary Key/Index"
-msgstr ""
+msgstr "O tistruj an Alc'hwez kentidik/Meneger"
 
 #: js/messages.php:37
 msgid "This operation could take a long time. Proceed anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Pell e c'hall padout an oberiadenn-mañ. Kenderc'hel memes tra ?"
 
 #: js/messages.php:40
 msgid "You are about to DISABLE a BLOB Repository!"
-msgstr ""
+msgstr "Emaoc'h war-nes DIWEREDEKAAT ur c'havlec'h BLOB !"
 
 #: js/messages.php:41
 #, php-format
 msgid "Are you sure you want to disable all BLOB references for database %s?"
 msgstr ""
+"Ha sur oc'h e fell deoc'h diweredekaat an holl zaveennoù BLOB evit an diaz "
+"roadennoù %s ?"
 
 #: js/messages.php:44
 msgid "Missing value in the form!"
-msgstr ""
+msgstr "Furmskrid diglok !"
 
 #: js/messages.php:45
 msgid "This is not a number!"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket hemañ un niver !"
 
 #: js/messages.php:48
 msgid "The host name is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Goullo eo anv ar servijer !"
 
 #: js/messages.php:49
 msgid "The user name is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Goullo eo anv an implijer !"
 
 #: js/messages.php:50 server_privileges.php:1221 user_password.php:64
 msgid "The password is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Goullo eo ar ger-tremen !"
 
 #: js/messages.php:51 server_privileges.php:1219 user_password.php:67
 msgid "The passwords aren't the same!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne glot ket ar gerioù-tremen !"
 
 #: js/messages.php:52
 #, fuzzy
-#| msgid "Add a new User"
+#| msgid "Add user"
 msgid "Add a New User"
-msgstr "புதிய பயனாளரை சேர்க்க"
+msgstr "Ouzhpennañ un implijer"
 
 #: js/messages.php:53
+#, fuzzy
+#| msgid "Create Table"
 msgid "Create User"
-msgstr ""
+msgstr "Krouiñ un daolenn"
 
 #: js/messages.php:54
 msgid "Reloading Privileges"
-msgstr ""
+msgstr "Oc'h adkargañ an dreistgwirioù"
 
 #: js/messages.php:55
 msgid "Removing Selected Users"
-msgstr ""
+msgstr "O lemel kuit an implijerien diuzet"
 
 #: js/messages.php:56 libraries/tbl_properties.inc.php:792
 #: tbl_tracking.php:245 tbl_tracking.php:373
 msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "Serriñ"
 
 #: js/messages.php:60 libraries/tbl_properties.inc.php:797 pmd_general.php:388
 #: pmd_general.php:425 pmd_general.php:545 pmd_general.php:593
 #: pmd_general.php:669 pmd_general.php:723 pmd_general.php:786
 msgid "Cancel"
-msgstr "விலக்கு"
+msgstr "Nullañ"
 
 #: js/messages.php:63
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "O kargañ"
 
 #: js/messages.php:64
 msgid "Processing Request"
-msgstr ""
+msgstr "O plediñ gant ar reked"
 
 #: js/messages.php:65 libraries/import/ods.php:80
 msgid "Error in Processing Request"
-msgstr ""
+msgstr "Fazi en ur blediñ gant ar reked"
 
 #: js/messages.php:66
 msgid "Dropping Column"
-msgstr ""
+msgstr "Diverkañ ar bann"
 
 #: js/messages.php:67
 msgid "Adding Primary Key"
-msgstr ""
+msgstr "Ouzhpennañ un alc'hwez kentidik"
 
 #: js/messages.php:68 libraries/relation.lib.php:87 pmd_general.php:386
 #: pmd_general.php:543 pmd_general.php:591 pmd_general.php:667
 #: pmd_general.php:721 pmd_general.php:784
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Mat eo"
 
 #: js/messages.php:71
 msgid "Renaming Databases"
-msgstr ""
+msgstr "Oc'h adenvel an diaz roadennoù"
 
 #: js/messages.php:72
 msgid "Reload Database"
-msgstr ""
+msgstr "Adkargañ an diaz roadennoù"
 
 #: js/messages.php:73
 msgid "Copying Database"
-msgstr ""
+msgstr "Oc'h eilañ an diaz roadennoù"
 
 #: js/messages.php:74
 msgid "Changing Charset"
-msgstr ""
+msgstr "O cheñch ar strobad arouezennoù"
 
 #: js/messages.php:75
-#, fuzzy
-#| msgid "You have added a new user."
 msgid "Table must have at least one column"
-msgstr "நீங்கள் புதிய பயனாளரை சேர்த்துள்ளீர்கள்"
+msgstr "Ur bann a rank bezañ en daolenn, da nebeutañ"
 
 #: js/messages.php:76
 msgid "Create Table"
-msgstr ""
+msgstr "Krouiñ un daolenn"
 
 #: js/messages.php:81
 msgid "Searching"
-msgstr ""
+msgstr "O klask"
 
 #: js/messages.php:86
 msgid "Hide query box"
-msgstr ""
+msgstr "Kuzhat ar voest rekedoù SQL"
 
 #: js/messages.php:87
 msgid "Show query box"
-msgstr ""
+msgstr "Diskouez ar voest rekedoù SQL"
 
 #: js/messages.php:88
-#, fuzzy
-#| msgid "Inline"
 msgid "Inline Edit"
-msgstr "உள்வரிசை"
+msgstr "Kemmañ enlinenn"
 
 #: js/messages.php:89 libraries/Index.class.php:465
 #: libraries/common.lib.php:626 libraries/common.lib.php:1164
@@ -1092,7 +1123,7 @@ msgstr "உள்வரிசை"
 #: libraries/import.lib.php:1174 libraries/schema/User_Schema.class.php:168
 #: setup/frames/index.inc.php:125
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Kemmañ"
 
 #: js/messages.php:90 libraries/config/FormDisplay.tpl.php:332
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:317
@@ -1100,63 +1131,61 @@ msgstr ""
 #: setup/frames/index.inc.php:215 tbl_change.php:1054 tbl_indexes.php:246
 #: tbl_relation.php:563
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Enrollañ"
 
 #: js/messages.php:91 libraries/display_tbl.lib.php:598 pmd_general.php:158
 #: tbl_change.php:315 tbl_change.php:321
 msgid "Hide"
-msgstr ""
+msgstr "Kuzhat"
 
 #: js/messages.php:94
 msgid "Hide search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Kuzhat an dezverkoù klask"
 
 #: js/messages.php:95
 msgid "Show search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Diskouez an dezverkoù enklask"
 
 #: js/messages.php:98 tbl_change.php:303 tbl_indexes.php:198
 #: tbl_indexes.php:223
 msgid "Ignore"
-msgstr ""
+msgstr "Na ober van"
 
 #: js/messages.php:101
 msgid "Select referenced key"
-msgstr ""
+msgstr "Diuzit an alc'hwez daveet"
 
 #: js/messages.php:102
 msgid "Select Foreign Key"
-msgstr ""
+msgstr "Diuzit an alc'hwez estren"
 
 #: js/messages.php:103
 msgid "Please select the primary key or a unique key"
-msgstr ""
+msgstr "Diuzit an alc'hwez kentidik pe un alc'hwez nemetañ"
 
 #: js/messages.php:104 pmd_general.php:87 tbl_relation.php:545
 msgid "Choose column to display"
-msgstr ""
+msgstr "Dibab ar bann da ziskouez"
 
 #: js/messages.php:107
 msgid "Add an option for column "
-msgstr ""
+msgstr "Ouzhpennañ un dibarzh evit ar bann "
 
 #: js/messages.php:110
 msgid "Generate password"
-msgstr ""
+msgstr "Genel ur ger-tremen"
 
 #: js/messages.php:111 libraries/replication_gui.lib.php:365
 msgid "Generate"
-msgstr ""
+msgstr "Genel"
 
 #: js/messages.php:112
 msgid "Change Password"
-msgstr ""
+msgstr "Cheñch ger-tremen"
 
 #: js/messages.php:115 tbl_structure.php:471
-#, fuzzy
-#| msgid "Mon"
 msgid "More"
-msgstr "திங்கள்"
+msgstr "Muioc'h"
 
 #: js/messages.php:118 setup/lib/index.lib.php:158
 #, php-format
@@ -1164,23 +1193,23 @@ msgid ""
 "A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider "
 "upgrading. The newest version is %s, released on %s."
 msgstr ""
+"Ur stumm nevesoc'h eus phpMyAdmin zo bremañ ha mat e vefe deoc'h soñjal "
+"hizivaat ho hini. Setu ar stumm nevesañ %s, embannet eo bet d'an %s."
 
 #. l10n: Latest available phpMyAdmin version
 #: js/messages.php:120
-#, fuzzy
-#| msgid "Check for latest version"
 msgid ", latest stable version:"
-msgstr "புதிய பதிப்பை பார்வையிடவும்"
+msgstr ", stumm stabil diwezhañ"
 
 #. l10n: Display text for calendar close link
 #: js/messages.php:138
 msgid "Done"
-msgstr ""
+msgstr "Graet"
 
 #. l10n: Display text for previous month link in calendar
 #: js/messages.php:140
 msgid "Prev"
-msgstr ""
+msgstr "Kent"
 
 #. l10n: Display text for next month link in calendar
 #: js/messages.php:142 libraries/common.lib.php:2371
@@ -1188,350 +1217,318 @@ msgstr ""
 #: server_binlog.php:189 server_binlog.php:191 tbl_printview.php:421
 #: tbl_structure.php:895
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "War-lerc'h"
 
 #. l10n: Display text for current month link in calendar
 #: js/messages.php:144
 msgid "Today"
-msgstr ""
+msgstr "Hiziv"
 
 #: js/messages.php:147
-#, fuzzy
-#| msgid "Jan"
 msgid "January"
-msgstr "தை"
+msgstr "Genver"
 
 #: js/messages.php:148
 msgid "February"
-msgstr ""
+msgstr "C'hwevrer"
 
 #: js/messages.php:149
-#, fuzzy
-#| msgid "Mar"
 msgid "March"
-msgstr "பங்குனி"
+msgstr "Meurzh"
 
 #: js/messages.php:150
-#, fuzzy
-#| msgid "Apr"
 msgid "April"
-msgstr "சித்திரை"
+msgstr "Ebrel"
 
 #: js/messages.php:151
 msgid "May"
-msgstr "வைகாசி"
+msgstr "Mae"
 
 #: js/messages.php:152
-#, fuzzy
-#| msgid "Jun"
 msgid "June"
-msgstr "ஆணி"
+msgstr "Mezheven"
 
 #: js/messages.php:153
-#, fuzzy
-#| msgid "Jul"
 msgid "July"
-msgstr "ஆடி"
+msgstr "Gouere"
 
 #: js/messages.php:154
-#, fuzzy
-#| msgid "Aug"
 msgid "August"
-msgstr "ஆவணி"
+msgstr "Eost"
 
 #: js/messages.php:155
 msgid "September"
-msgstr ""
+msgstr "Gwengolo"
 
 #: js/messages.php:156
-#, fuzzy
-#| msgid "Oct"
 msgid "October"
-msgstr "ஐப்பசி"
+msgstr "Here"
 
 #: js/messages.php:157
 msgid "November"
-msgstr ""
+msgstr "Du"
 
 #: js/messages.php:158
 msgid "December"
-msgstr ""
+msgstr "Kerzu"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:162 libraries/common.lib.php:1569
 msgid "Jan"
-msgstr "தை"
+msgstr "Gen"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:164 libraries/common.lib.php:1571
 msgid "Feb"
-msgstr "மாசி"
+msgstr "C'hwe"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:166 libraries/common.lib.php:1573
 msgid "Mar"
-msgstr "பங்குனி"
+msgstr "Meu"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:168 libraries/common.lib.php:1575
 msgid "Apr"
-msgstr "சித்திரை"
+msgstr "Ebr"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:170 libraries/common.lib.php:1577
-#, fuzzy
-#| msgid "May"
 msgctxt "Short month name"
 msgid "May"
-msgstr "வைகாசி"
+msgstr "Mae"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:172 libraries/common.lib.php:1579
 msgid "Jun"
-msgstr "ஆணி"
+msgstr "Mezh"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:174 libraries/common.lib.php:1581
 msgid "Jul"
-msgstr "ஆடி"
+msgstr "Goue"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:176 libraries/common.lib.php:1583
 msgid "Aug"
-msgstr "ஆவணி"
+msgstr "Eost"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:178 libraries/common.lib.php:1585
 msgid "Sep"
-msgstr "புரட்டாதி"
+msgstr "Gwen"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:180 libraries/common.lib.php:1587
 msgid "Oct"
-msgstr "ஐப்பசி"
+msgstr "Here"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:182 libraries/common.lib.php:1589
 msgid "Nov"
-msgstr "காத்திகை"
+msgstr "Du"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:184 libraries/common.lib.php:1591
 msgid "Dec"
-msgstr "மார்கழி"
+msgstr "Kzu"
 
 #: js/messages.php:187
-#, fuzzy
-#| msgid "Sun"
 msgid "Sunday"
-msgstr "ஞாயிறு"
+msgstr "Sul"
 
 #: js/messages.php:188
-#, fuzzy
-#| msgid "Mon"
 msgid "Monday"
-msgstr "திங்கள்"
+msgstr "Lun"
 
 #: js/messages.php:189
-#, fuzzy
-#| msgid "Tue"
 msgid "Tuesday"
-msgstr "செவ்வாய்"
+msgstr "Meurzh"
 
 #: js/messages.php:190
 msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+msgstr "Merc'her"
 
 #: js/messages.php:191
 msgid "Thursday"
-msgstr ""
+msgstr "Yaou"
 
 #: js/messages.php:192
-#, fuzzy
-#| msgid "Fri"
 msgid "Friday"
-msgstr "வெள்ளி"
+msgstr "Gwener"
 
 #: js/messages.php:193
 msgid "Saturday"
-msgstr ""
+msgstr "Sadorn"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:197 libraries/common.lib.php:1594
 msgid "Sun"
-msgstr "ஞாயிறு"
+msgstr "Sul"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:199 libraries/common.lib.php:1596
 msgid "Mon"
-msgstr "திங்கள்"
+msgstr "Lun"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:201 libraries/common.lib.php:1598
 msgid "Tue"
-msgstr "செவ்வாய்"
+msgstr "Meu"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:203 libraries/common.lib.php:1600
 msgid "Wed"
-msgstr "புதன்"
+msgstr "Mer"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:205 libraries/common.lib.php:1602
 msgid "Thu"
-msgstr "வியாழன்"
+msgstr "Yaou"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:207 libraries/common.lib.php:1604
 msgid "Fri"
-msgstr "வெள்ளி"
+msgstr "Gwe"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:209 libraries/common.lib.php:1606
 msgid "Sat"
-msgstr "சனி"
+msgstr "Sad"
 
 #. l10n: Minimal week day name
 #: js/messages.php:213
-#, fuzzy
-#| msgid "Sun"
 msgid "Su"
-msgstr "ஞாயிறு"
+msgstr "Su"
 
 #. l10n: Minimal week day name
 #: js/messages.php:215
-#, fuzzy
-#| msgid "Mon"
 msgid "Mo"
-msgstr "திங்கள்"
+msgstr "L"
 
 #. l10n: Minimal week day name
 #: js/messages.php:217
-#, fuzzy
-#| msgid "Tue"
 msgid "Tu"
-msgstr "செவ்வாய்"
+msgstr "Mz"
 
 #. l10n: Minimal week day name
 #: js/messages.php:219
-#, fuzzy
-#| msgid "Wed"
 msgid "We"
-msgstr "புதன்"
+msgstr "Mc"
 
 #. l10n: Minimal week day name
 #: js/messages.php:221
-#, fuzzy
-#| msgid "Thu"
 msgid "Th"
-msgstr "வியாழன்"
+msgstr "Y"
 
 #. l10n: Minimal week day name
 #: js/messages.php:223
-#, fuzzy
-#| msgid "Fri"
 msgid "Fr"
-msgstr "வெள்ளி"
+msgstr "G"
 
 #. l10n: Minimal week day name
 #: js/messages.php:225
-#, fuzzy
-#| msgid "Sat"
 msgid "Sa"
-msgstr "சனி"
+msgstr "Sa"
 
 #. l10n: Column header for week of the year in calendar
 #: js/messages.php:227
 msgid "Wk"
-msgstr ""
+msgstr "Sizh."
 
 #: js/messages.php:229
 msgid "Hour"
-msgstr ""
+msgstr "Eur"
 
 #: js/messages.php:230
 msgid "Minute"
-msgstr ""
+msgstr "Munut"
 
 #: js/messages.php:231
 msgid "Second"
-msgstr ""
+msgstr "Eilenn"
 
 #: libraries/Config.class.php:1190 tbl_chart.php:159
 msgid "Font size"
-msgstr ""
+msgstr "Ment an destenn"
 
 #: libraries/File.class.php:310
 msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
 msgstr ""
+"Brasoc'h eo ment ar restr pellgarget eget ar vevenn aotreet gant ar "
+"c'hemennad upload_max_filesize directive e php.ini."
 
 #: libraries/File.class.php:313
 msgid ""
 "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in "
 "the HTML form."
 msgstr ""
+"Brasoc'h eo ment ar restr pellgarget eget ar vevenn aotreet gant ar "
+"c'hemennad MAX_FILE_SIZE spisaet er furmskrid HTML."
 
 #: libraries/File.class.php:316
 msgid "The uploaded file was only partially uploaded."
-msgstr ""
+msgstr "Hanter bellgarget eo bet ar restr nemetken."
 
 #: libraries/File.class.php:319
 msgid "Missing a temporary folder."
-msgstr ""
+msgstr "Mankout a ra ur c'havlec'h padennek."
 
 #: libraries/File.class.php:322
 msgid "Failed to write file to disk."
-msgstr ""
+msgstr "Fazi en ur skrivañ ar restr war ar bladenn."
 
 #: libraries/File.class.php:325
 msgid "File upload stopped by extension."
-msgstr ""
+msgstr "Harzet eo bet ar pellgargañ gant an astenn."
 
 #: libraries/File.class.php:328
 msgid "Unknown error in file upload."
-msgstr ""
+msgstr "Fazi dianav en ur bellgargañ ar restr."
 
 #: libraries/File.class.php:559
 msgid ""
 "Error moving the uploaded file, see [a at ./Documentation."
 "html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 msgstr ""
+"Fazi en ur zilec'hiañ ar restr pellgarget; gwelet [a at ./Documentation."
+"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 
 #: libraries/Index.class.php:427 tbl_relation.php:526
 msgid "No index defined!"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus bet termenet meneger ebet !"
 
 #: libraries/Index.class.php:432 libraries/build_html_for_db.lib.php:40
 #: tbl_tracking.php:310
 msgid "Indexes"
-msgstr ""
+msgstr "Menegerioù"
 
 #: libraries/Index.class.php:443 libraries/tbl_properties.inc.php:522
 #: tbl_structure.php:155 tbl_structure.php:159 tbl_structure.php:567
 #: tbl_tracking.php:316
 msgid "Unique"
-msgstr ""
+msgstr "Dibar"
 
 #: libraries/Index.class.php:444 tbl_tracking.php:317
 msgid "Packed"
-msgstr ""
+msgstr "Gwasket"
 
 #: libraries/Index.class.php:446 tbl_tracking.php:319
 msgid "Cardinality"
-msgstr ""
+msgstr "Kardinalegezh"
 
 #: libraries/Index.class.php:449 tbl_tracking.php:273 tbl_tracking.php:322
 msgid "Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Evezhiadenn"
 
 #: libraries/Index.class.php:471
 msgid "The primary key has been dropped"
-msgstr ""
+msgstr "Diverket eo bet an alc'hwez kentidik"
 
 #: libraries/Index.class.php:475
 #, php-format
 msgid "Index %s has been dropped"
-msgstr ""
+msgstr "Diverket eo bet ar meneger %s."
 
 #: libraries/Index.class.php:579
 #, php-format
@@ -1539,106 +1536,108 @@ msgid ""
 "The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be "
 "removed."
 msgstr ""
+"Evit doare eo kevatal an menegerioù %1$s ha %2$s hag unan anezho a c'hallfe "
+"bezañ dilamet."
 
 #: libraries/List_Database.class.php:430 libraries/config/messages.inc.php:175
 #: libraries/server_links.inc.php:42 server_databases.php:100
 #: server_privileges.php:1740 test/theme.php:92
 msgid "Databases"
-msgstr ""
+msgstr "Diazoù roadennoù"
 
 #: libraries/Message.class.php:205 libraries/blobstreaming.lib.php:308
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:314 libraries/common.lib.php:593
 #: libraries/core.lib.php:232 libraries/import.lib.php:136 tbl_change.php:961
 #: tbl_operations.php:224 tbl_relation.php:287 view_operations.php:60
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Fazi"
 
 #: libraries/Message.class.php:260
 #, php-format
 msgid "%1$d row affected."
 msgid_plural "%1$d rows affected."
-msgstr[0] "%1$d வரிசை மாற்றப்பட்டுள்ளது"
-msgstr[1] "%1$d வரிசைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன"
+msgstr[0] "%1$d linenn tizhet."
+msgstr[1] "%1$d linenn tizhet."
 
 #: libraries/Message.class.php:279
 #, php-format
 msgid "%1$d row deleted."
 msgid_plural "%1$d rows deleted."
-msgstr[0] "%1$d வரிசை அகற்றப்பட்டுள்ளது"
-msgstr[1] "%1$d வரிசைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன"
+msgstr[0] "%1$d linenn diverket."
+msgstr[1] "%1$d linenn diverket."
 
 #: libraries/Message.class.php:298
 #, php-format
 msgid "%1$d row inserted."
 msgid_plural "%1$d rows inserted."
-msgstr[0] "%1$d வரிசை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது"
-msgstr[1] "%1$d வரிசைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன"
+msgstr[0] "%1$d linenn ensoc'het."
+msgstr[1] "%1$d linenn ensoc'het."
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:194
 msgid ""
 "There is no detailed status information available for this storage engine."
-msgstr ""
+msgstr "N'eus tamm titour dre ar munud ebet evit al lusker stokañ-mañ."
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:354
 #, php-format
 msgid "%s is available on this MySQL server."
-msgstr ""
+msgstr "Hegerz eo %s war ar servijer MySQL-mañ."
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:357
 #, php-format
 msgid "%s has been disabled for this MySQL server."
-msgstr ""
+msgstr "Diweredekaet eo bet %s war ar servijer MySQL-mañ."
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:361
 #, php-format
 msgid "This MySQL server does not support the %s storage engine."
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket skoret al lusker stokañ %s gant ar servijer MySQL-mañ."
 
 #: libraries/Table.class.php:1017
 msgid "Invalid database"
-msgstr ""
+msgstr "Diaz roadennoù direizh"
 
 #: libraries/Table.class.php:1031 tbl_get_field.php:25
 msgid "Invalid table name"
-msgstr ""
+msgstr "Anv taolenn direizh"
 
 #: libraries/Table.class.php:1046
 #, php-format
 msgid "Error renaming table %1$s to %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Fazi en ur adenvel %1$s e %2$s"
 
 #: libraries/Table.class.php:1129
 #, php-format
 msgid "Table %s has been renamed to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Anv an daolenn %s zo %s bremañ"
 
 #: libraries/Theme.class.php:160
 #, php-format
 msgid "No valid image path for theme %s found!"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus ket eus un hent reizh evit skeudennoù an tem %s !"
 
 #: libraries/Theme.class.php:380
 msgid "No preview available."
-msgstr ""
+msgstr "N'haller ket rakwelet."
 
 #: libraries/Theme.class.php:383
 msgid "take it"
-msgstr ""
+msgstr "tapit-eñ"
 
 #: libraries/Theme_Manager.class.php:109
 #, php-format
 msgid "Default theme %s not found!"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket bet kavet an tem dre ziouer %s !"
 
 #: libraries/Theme_Manager.class.php:147
 #, php-format
 msgid "Theme %s not found!"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket bet kavet an tem %s !"
 
 #: libraries/Theme_Manager.class.php:215
 #, php-format
 msgid "Theme path not found for theme %s!"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket bet kavet an hent evit an tem %s !"
 
 #: libraries/Theme_Manager.class.php:291 test/theme.php:160 themes.php:20
 #: themes.php:40
@@ -1647,14 +1646,14 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:76
 msgid "Cannot connect: invalid settings."
-msgstr ""
+msgstr "Dibosupl kevreañ : arventennoù direizh."
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:91
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:205 libraries/auth/http.auth.lib.php:64
 #: test/theme.php:151
 #, php-format
 msgid "Welcome to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Degemer mat e %s"
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:106
 #, php-format
@@ -1662,8 +1661,8 @@ msgid ""
 "You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
 "%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
-"நீங்கள் அமைப்பு கோப்பை உருவாக்கவில்லை. அதை உருவாக்க நீங்கள் %1$s உருவாக்க கோவையை %2$s "
-"பயன்படுத்தலாம்"
+"Evit doare n'hoc'h eus krouet a restr kefluniañ. Gallout a rit implijout ar "
+"%1$sskript kefluniañ%2$s da sevel unan."
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:115
 msgid ""
@@ -1672,132 +1671,137 @@ msgid ""
 "configuration and make sure that they correspond to the information given by "
 "the administrator of the MySQL server."
 msgstr ""
-"phpMyAdmin சேவருடன் தொடர்பு கொள்ள முயன்றது. சேவர் அதனை தடுத்து விட்டது. உங்களது "
-"சேவர், பயனாளர் பெயர், கடவுச் சொல் என்பவை MySql நிர்வாகியால் வழங்கப்பட்ட தரவுகளுடன் "
-"பொருந்துகின்றதா என சரி பாருங்கள்."
+"Klasket en deus phpMyAdmin kevreañ ouzh ar servijer MySQL ha nac'het eo bet "
+"ar gevreadenn gantañ. Gwiriit mat talvoudoù an ostiz, an anv implijer hag ar "
+"ger-tremen en ho kefluniadur ha bezit sur e klotont gant an titouroù "
+"pourchaset gant merour ar servijer MySQL."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:230
 msgid "Log in"
-msgstr ""
+msgstr "Kevreañ"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:232
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:234
 #: libraries/navigation_header.inc.php:95
 #: libraries/navigation_header.inc.php:99
 msgid "phpMyAdmin documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Teuliadur phpMyAdmin"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:244
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:245
 msgid "You can enter hostname/IP address and port separated by space."
 msgstr ""
+"Gallout a rit merkañ anv ar servijer pe e chomlec'h IP, gant ar porzh "
+"dispartiet dre un esaouenn."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:244
 msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgstr "Servijer : "
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:249
 msgid "Username:"
-msgstr ""
+msgstr "Anv implijer : "
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:253
 msgid "Password:"
-msgstr ""
+msgstr "Ger-tremen : "
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:260
 msgid "Server Choice"
-msgstr ""
+msgstr "Dibab ar servijer"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:306 libraries/header.inc.php:72
 msgid "Cookies must be enabled past this point."
-msgstr ""
+msgstr "Evit gallout kenderc'hel e rankit gweredekaat an toupinoù."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:644
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:222
 msgid ""
 "Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)"
 msgstr ""
+"Berzet eo kevreañ hep ger-tremen gant ar c'hefluniadur (gwelet "
+"AllowNoPassword)"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:648
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:226
 #, php-format
 msgid "No activity within %s seconds; please log in again"
-msgstr ""
+msgstr "Tamm obererezh ebet abaoe %s eilenn; kevreit en-dro"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:658
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:660
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:232
 msgid "Cannot log in to the MySQL server"
-msgstr ""
+msgstr "Dibosupl kevreañ ouzh ar servijer MySQL"
 
 #: libraries/auth/http.auth.lib.php:69
 msgid "Wrong username/password. Access denied."
-msgstr ""
+msgstr "Ger-tremen/anv implijer fall. Moned nac'het."
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:118
 #, php-format
 msgid "File %s does not contain any key id"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus anaouder alc'hwez ebet er restr %s"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:157
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:180
 msgid "Hardware authentication failed"
-msgstr ""
+msgstr "C'hwitet eo bet dilesadur ar periant."
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:166
 msgid "No valid authentication key plugged"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus bet luget alc'hwez dilesa reizh ebet"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:202
 msgid "Authenticating..."
-msgstr ""
+msgstr "O tilesa..."
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:241
 msgid "PBMS error"
-msgstr ""
+msgstr "Fazi PBMS"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:267
 msgid "PBMS connection failed:"
-msgstr ""
+msgstr "C'hwitet eo bet ar gevreadenn PBMS :"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:312
 msgid "PBMS get BLOB info failed:"
-msgstr ""
+msgstr "C'hwitet eo bet moned PBMS ouzh an titouroù BLOB :"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:320
 msgid "get BLOB Content-Type failed"
-msgstr ""
+msgstr "C'hwitet eo bet ar moned ouzh Content-Type ar BLOB"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:347
 msgid "View image"
-msgstr ""
+msgstr "Gwelet ar skeudenn"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:351
 msgid "Play audio"
-msgstr ""
+msgstr "Lenn ar son"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:356
 msgid "View video"
-msgstr ""
+msgstr "Lenn ar video"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:360
 msgid "Download file"
-msgstr ""
+msgstr "Pellgargañ"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:421
 #, php-format
 msgid "Could not open file: %s"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus ket bet gallet digeriñ ar restr : %s"
 
 #: libraries/bookmark.lib.php:83
 msgid "shared"
-msgstr ""
+msgstr "kenrannet"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:25
 #: libraries/config/messages.inc.php:181 libraries/export/xml.php:36
 #: server_status.php:385
 msgid "Tables"
-msgstr ""
+msgstr "Taolennoù"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:35 libraries/config/setup.forms.php:300
 #: libraries/config/setup.forms.php:336 libraries/config/setup.forms.php:367
@@ -1810,51 +1814,53 @@ msgstr ""
 #: server_privileges.php:513 server_replication.php:314 tbl_printview.php:314
 #: tbl_structure.php:759
 msgid "Data"
-msgstr ""
+msgstr "Roadennoù"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:45 libraries/engines/innodb.lib.php:168
 #: server_databases.php:215 server_status.php:540 server_status.php:601
 #: server_status.php:624 tbl_printview.php:348 tbl_structure.php:790
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Hollad"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:50 libraries/db_structure.lib.php:60
 #: tbl_printview.php:333 tbl_structure.php:776
 msgid "Overhead"
-msgstr ""
+msgstr "Dilerc'hioù"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:93
 msgid "Jump to database"
-msgstr ""
+msgstr "Mont d'an diaz roadennoù"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:130
 msgid "Not replicated"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket eilet"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:136
 msgid "Replicated"
-msgstr ""
+msgstr "Eilet"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:150
 #, php-format
 msgid "Check privileges for database "%s"."
-msgstr ""
+msgstr "Gwiriañ ar gwirioù evit an diaz roadennoù "%s"."
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:153
 msgid "Check Privileges"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiriañ ar gwirioù"
 
 #: libraries/chart.lib.php:40
 msgid "Query statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Stadegoù war ar rekedoù"
 
 #: libraries/chart.lib.php:63
 msgid "Query execution time comparison (in microseconds)"
 msgstr ""
 
 #: libraries/chart.lib.php:83
+#, fuzzy
+#| msgid "Hide search results"
 msgid "Query results"
-msgstr ""
+msgstr "Kuzhat disoc'hoù an enklask"
 
 #: libraries/chart.lib.php:109
 msgid "No data found for the chart."
@@ -1881,43 +1887,45 @@ msgstr ""
 #: libraries/common.inc.php:585
 #, php-format
 msgid "Could not load default configuration from: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus ket bet gallet kargañ ar c'hefluniadur dre ziouer adalek %1$s"
 
 #: libraries/common.inc.php:590
 msgid ""
 "The <tt>$cfg['PmaAbsoluteUri']</tt> directive MUST be set in your "
 "configuration file!"
 msgstr ""
+"RET eo d'an arventenn <tt>$cfg['PmaAbsoluteUri']</tt> bezañ resisaet er "
+"restr kefluniañ."
 
 #: libraries/common.inc.php:620
 #, php-format
 msgid "Invalid server index: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Meneger servijer faziek : %s"
 
 #: libraries/common.inc.php:627
 #, php-format
 msgid "Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Anv ostiz direizh evit ar servijer %1$s. Gwiriit ar c'hefluniadur."
 
 #: libraries/common.inc.php:636 libraries/config/messages.inc.php:486
 #: libraries/header.inc.php:115 main.php:161 server_synchronize.php:1174
 #: test/theme.php:56
 msgid "Server"
-msgstr ""
+msgstr "Servijer"
 
 #: libraries/common.inc.php:819
 msgid "Invalid authentication method set in configuration:"
-msgstr ""
+msgstr "Termenet ez eus bet c'hefluniadur un hentenn dilesa direizh."
 
 #: libraries/common.inc.php:922
 #, php-format
 msgid "You should upgrade to %s %s or later."
-msgstr ""
+msgstr "Ret e vefe deoc'h ober gant ar stumm %s %s pe unan nevesoc'h c'hoazh."
 
 #: libraries/common.lib.php:142
 #, php-format
 msgid "Max: %s%s"
-msgstr ""
+msgstr "Ment vrasañ : %s%s"
 
 #. l10n: Language to use for MySQL 5.5 documentation, please use only languages which do exist in official documentation.
 #: libraries/common.lib.php:404
@@ -1946,61 +1954,61 @@ msgstr "en"
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:428 libraries/sql_query_form.lib.php:431
 #: main.php:212 server_variables.php:63
 msgid "Documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Teuliadur"
 
 #: libraries/common.lib.php:605 libraries/header_printview.inc.php:60
 #: server_processlist.php:72 server_status.php:372
 msgid "SQL query"
-msgstr ""
+msgstr "Reked SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:641
 msgid "MySQL said: "
-msgstr ""
+msgstr "respontet eo bet gant MySQL : "
 
 #: libraries/common.lib.php:1098
 msgid "Failed to connect to SQL validator!"
-msgstr ""
+msgstr "DIbosupl kevreañ d'ar c'hadarnataer SQL !"
 
 #: libraries/common.lib.php:1139 libraries/config/messages.inc.php:463
 msgid "Explain SQL"
-msgstr ""
+msgstr "Displegañ SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:1143
 msgid "Skip Explain SQL"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket dav displegañ SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:1177
 msgid "Without PHP Code"
-msgstr ""
+msgstr "Hep kod PHP"
 
 #: libraries/common.lib.php:1180 libraries/config/messages.inc.php:465
 msgid "Create PHP Code"
-msgstr ""
+msgstr "Krouiñ kod PHP"
 
 #: libraries/common.lib.php:1198 libraries/config/messages.inc.php:464
 #: server_status.php:467
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Freskaat"
 
 #: libraries/common.lib.php:1207
 msgid "Skip Validate SQL"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket dav kadarnaat SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:1210 libraries/config/messages.inc.php:467
 msgid "Validate SQL"
-msgstr ""
+msgstr "Kadarnaat SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:1265
 msgid "Inline edit of this query"
-msgstr " வினாவிற்கான உன்வரிசை மாற்றப்பகுதி "
+msgstr "Kemmañ ar reked-mañ enlinenn"
 
 #: libraries/common.lib.php:1267
 msgid "Inline"
-msgstr "உள்வரிசை"
+msgstr "Enlinenn"
 
 #: libraries/common.lib.php:1334 libraries/common.lib.php:1350
 msgid "Profiling"
-msgstr ""
+msgstr "O profilañ"
 
 #: libraries/common.lib.php:1355 libraries/tbl_triggers.lib.php:27
 #: server_processlist.php:70
@@ -2010,78 +2018,78 @@ msgstr ""
 #. l10n: shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa+
 #: libraries/common.lib.php:1393
 msgid "B"
-msgstr "B"
+msgstr "o"
 
 #: libraries/common.lib.php:1393
 msgid "KiB"
-msgstr "KiB"
+msgstr "Kio"
 
 #: libraries/common.lib.php:1393
 msgid "MiB"
-msgstr "MiB"
+msgstr "Mio"
 
 #: libraries/common.lib.php:1393
 msgid "GiB"
-msgstr "GiB"
+msgstr "Gio"
 
 #: libraries/common.lib.php:1393
 msgid "TiB"
-msgstr "TiB"
+msgstr "Tio"
 
 #: libraries/common.lib.php:1393
 msgid "PiB"
-msgstr "PiB"
+msgstr "Pio"
 
 #: libraries/common.lib.php:1393
 msgid "EiB"
-msgstr "EiB"
+msgstr "Eio"
 
 #. l10n: Thousands separator
 #: libraries/common.lib.php:1431
 msgid ","
-msgstr ","
+msgstr " "
 
 #. l10n: Decimal separator
 #: libraries/common.lib.php:1433
 msgid "."
-msgstr ","
+msgstr "."
 
 #. l10n: See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the format string
 #: libraries/common.lib.php:1610
 #: libraries/transformations/text_plain__dateformat.inc.php:33
 msgid "%B %d, %Y at %I:%M %p"
-msgstr "%B %d, %Y at %I:%M %p"
+msgstr "%A %d %B %Y da %H:%M"
 
 #: libraries/common.lib.php:1924
 #, php-format
 msgid "%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds"
-msgstr "%s நாட்கள் %s மணித்தியாலங்கள் %s நிமிடங்கள் மற்றும் %s செக்கன்கள்"
+msgstr "%s deiz, %s eur, %s munut ha %s eilenn"
 
 #: libraries/common.lib.php:2341 libraries/common.lib.php:2344
 #: libraries/display_tbl.lib.php:288 server_status.php:756
 msgid "Begin"
-msgstr ""
+msgstr "Kregiñ"
 
 #: libraries/common.lib.php:2342 libraries/common.lib.php:2345
 #: libraries/display_tbl.lib.php:289 server_binlog.php:154
 #: server_binlog.php:156
 msgid "Previous"
-msgstr ""
+msgstr "Kent"
 
 #: libraries/common.lib.php:2372 libraries/common.lib.php:2375
 #: libraries/display_tbl.lib.php:368
 msgid "End"
-msgstr ""
+msgstr "Fin"
 
 #: libraries/common.lib.php:2447
 #, php-format
 msgid "Jump to database "%s"."
-msgstr ""
+msgstr "Mont d'an diaz roadennoù "%s"."
 
 #: libraries/common.lib.php:2466
 #, php-format
 msgid "The %s functionality is affected by a known bug, see %s"
-msgstr ""
+msgstr "Direizhet eo an arc'hwel %s gant un draen anavezet, sellit ouzh %s"
 
 #: libraries/common.lib.php:2826 libraries/common.lib.php:2833
 #: libraries/common.lib.php:3018 libraries/config/setup.forms.php:291
@@ -2094,7 +2102,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:634 pmd_general.php:151
 #: server_privileges.php:513 server_replication.php:313 tbl_tracking.php:263
 msgid "Structure"
-msgstr ""
+msgstr "Framm"
 
 #: libraries/common.lib.php:2827 libraries/common.lib.php:2834
 #: libraries/config/messages.inc.php:212 libraries/db_links.inc.php:53
@@ -2102,208 +2110,211 @@ msgstr ""
 #: libraries/server_links.inc.php:46 libraries/tbl_links.inc.php:58
 #: querywindow.php:88 test/theme.php:96
 msgid "SQL"
-msgstr ""
+msgstr "SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:2829 libraries/common.lib.php:3016
 #: libraries/common.lib.php:3017 libraries/sql_query_form.lib.php:318
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:321 libraries/tbl_links.inc.php:67
 msgid "Insert"
-msgstr ""
+msgstr "Ensoc'hañ"
 
 #: libraries/common.lib.php:2836 libraries/db_links.inc.php:86
 #: libraries/tbl_links.inc.php:86 libraries/tbl_links.inc.php:102
 #: view_operations.php:87
 msgid "Operations"
-msgstr ""
+msgstr "Oberiadennoù"
 
 #: libraries/common.lib.php:2966
 msgid "Browse your computer:"
-msgstr ""
+msgstr "Furchal en hoc'h urzhiataer"
 
 #: libraries/common.lib.php:2979
 #, php-format
 msgid "Select from the web server upload directory <b>%s</b>:"
-msgstr ""
+msgstr "Diuzit e-mesk kavlec'h pellgargañ ar servijer web <b>%s</b> :"
 
 #: libraries/common.lib.php:2991 libraries/sql_query_form.lib.php:500
 #: tbl_change.php:962
 msgid "The directory you set for upload work cannot be reached"
-msgstr ""
+msgstr "Ar c'havlec'h treuzkas n'hall ket bezañ diraezet."
 
 #: libraries/common.lib.php:2999
 msgid "There are no files to upload"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus restr ebet da enporzhiañ"
 
 #: libraries/config.values.php:45 libraries/config.values.php:50
 msgid "Both"
-msgstr ""
+msgstr "An daou"
 
 #: libraries/config.values.php:74
 msgid "Open"
-msgstr ""
+msgstr "Digor"
 
 #: libraries/config.values.php:74
 msgid "Closed"
-msgstr ""
+msgstr "Serr"
 
 #: libraries/config.values.php:95 libraries/export/htmlword.php:24
 #: libraries/export/latex.php:41 libraries/export/odt.php:33
 #: libraries/export/sql.php:79 libraries/export/texytext.php:23
 #: libraries/import.lib.php:1172
 msgid "structure"
-msgstr ""
+msgstr "Framm"
 
 #: libraries/config.values.php:96 libraries/export/htmlword.php:24
 #: libraries/export/latex.php:41 libraries/export/odt.php:33
 #: libraries/export/sql.php:79 libraries/export/texytext.php:23
 msgid "data"
-msgstr ""
+msgstr "roadennoù"
 
 #: libraries/config.values.php:97 libraries/export/htmlword.php:24
 #: libraries/export/latex.php:41 libraries/export/odt.php:33
 #: libraries/export/sql.php:79 libraries/export/texytext.php:23
 msgid "structure and data"
-msgstr ""
+msgstr "Framm ha roadennoù"
 
 #: libraries/config.values.php:99
 msgid "Quick - display only the minimal options to configure"
-msgstr ""
+msgstr "Prim - na ziskouez nemet nebeudik-tre a zibarzhioù da gefluniañ"
 
 #: libraries/config.values.php:100
 msgid "Custom - display all possible options to configure"
-msgstr ""
+msgstr "Personelaet - diskouez an holl zibarzhioù kefluniañ posupl"
 
 #: libraries/config.values.php:101
 msgid "Custom - like above, but without the quick/custom choice"
-msgstr ""
+msgstr "Personelaet - evel a-us nemet hep an dibaboù prim/personelaet"
 
 #: libraries/config.values.php:119
 msgid "complete inserts"
-msgstr ""
+msgstr "Ensoc'hadennoù sevenet"
 
 #: libraries/config.values.php:120
 msgid "extended inserts"
-msgstr ""
+msgstr "Ensoc'hadennoù astennet"
 
 #: libraries/config.values.php:121
 msgid "both of the above"
-msgstr ""
+msgstr "Kement dibab zo a-us"
 
 #: libraries/config.values.php:122
 msgid "neither of the above"
-msgstr ""
+msgstr "Dibab ebet a-zouez ar re zo a-us"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:83
 #: libraries/config/validate.lib.php:422
 msgid "Not a positive number"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket un niver pozitivel"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:84
 #: libraries/config/validate.lib.php:435
 msgid "Not a non-negative number"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket un niver annegativel"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:85
 #: libraries/config/validate.lib.php:409
 msgid "Not a valid port number"
-msgstr ""
+msgstr "Niverenn borzh direizh"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:86
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:574
 #: libraries/config/validate.lib.php:360 libraries/config/validate.lib.php:450
 msgid "Incorrect value"
-msgstr ""
+msgstr "Talvoud direizh"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:87
 #: libraries/config/validate.lib.php:464
 #, php-format
 msgid "Value must be equal or lower than %s"
-msgstr ""
+msgstr "Rankout a ra an talvoud bezañ par da pe bihanoc'h eget %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:538
 #, php-format
 msgid "Missing data for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Roadennoù a vank evit %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:736
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:740
 msgid "unavailable"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket hegerz"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:737
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:741
 #, php-format
 msgid "\"%s\" requires %s extension"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" zo rekis dezhañ an astenn %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:755
 #, php-format
 msgid "import will not work, missing function (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ne'z aio ket an enporzhiañ en-dro, un arc'hwel a vank (%s)"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:759
 #, php-format
 msgid "export will not work, missing function (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ne'z aio ket an ezporzhiañ en-dro, un arc'hwel a vank (%s)"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:766
 msgid "SQL Validator is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Diweredekaet eo kadarnataer SQL"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:773
 msgid "SOAP extension not found"
-msgstr ""
+msgstr "N'eo ket bet kavet an astenn SOAP"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:781
 #, php-format
 msgid "maximum %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s d'ar muiañ"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:173
 msgid "This setting is disabled, it will not be applied to your configuration"
 msgstr ""
+"Diweredekaet eo an arventenn; ne vo ket lakaet e pleustr gant ho kefluniadur"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:173 libraries/relation.lib.php:89
 #: libraries/relation.lib.php:96 pmd_relation_new.php:68
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Diweredekaet"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:248
 #, php-format
 msgid "Set value: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Lakaat an talvoud da %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:253
 #: libraries/config/messages.inc.php:351
 msgid "Restore default value"
-msgstr ""
+msgstr "Adlakaat an talvoud dre ziouer"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:269
 msgid "Allow users to customize this value"
-msgstr ""
+msgstr "Aotren an implijerien da bersonelaat an talvoud-mañ"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:333
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:470 prefs_manage.php:320
 #: prefs_manage.php:325 tbl_change.php:1103
 msgid "Reset"
-msgstr ""
+msgstr "Adderaouekaat"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:17
 msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Gwellaat a ra efeduster ar freskaat skrammoù"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:18
 msgid "Enable Ajax"
-msgstr ""
+msgstr "Gweredekaat Ajax"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:19
 msgid ""
 "If enabled user can enter any MySQL server in login form for cookie auth"
 msgstr ""
+"Ma c'hall an implijer aotreet monet e ne vern pe servijer MySQL er furmskrid "
+"kevreañ evit ar gwiriekaat dre doupinoù"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:20
 msgid "Allow login to any MySQL server"
-msgstr ""
+msgstr "Aotren kevreañ ouzh ne vern pe servijer MySQL"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:21
 msgid ""
@@ -2487,10 +2498,8 @@ msgid "Edit in window"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:62
-#, fuzzy
-#| msgid "Add into comments"
 msgid "Display errors"
-msgstr "கருதிட்குள் சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:63
 msgid "Gather errors"
@@ -2891,10 +2900,8 @@ msgid "Basic settings"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:197
-#, fuzzy
-#| msgid "Action"
 msgid "Authentication"
-msgstr "செயல்"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:198
 msgid "Authentication settings"
@@ -2997,10 +3004,8 @@ msgid "Choose how you want tabs to work"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:224
-#, fuzzy
-#| msgid "Add new field"
 msgid "Text fields"
-msgstr "புதிய களத்தை சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:225
 msgid "Customize text input fields"
@@ -3011,10 +3016,8 @@ msgid "Texy! text"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:228
-#, fuzzy
-#| msgid "Warning"
 msgid "Warnings"
-msgstr "எச்சரிக்கை"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:229
 msgid "Disable some of the warnings shown by phpMyAdmin"
@@ -3105,10 +3108,8 @@ msgid "Partial import: skip queries"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:259
-#, fuzzy
-#| msgid "Add AUTO_INCREMENT value"
 msgid "Do not use AUTO_INCREMENT for zero values"
-msgstr "தானாக அதிகரிக்கும் பெறுமதியை சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:262
 msgid "Initial state for sliders"
@@ -4041,10 +4042,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:478
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Field Columns"
 msgid "Textarea columns"
-msgstr "கள நிரல்களை சேர்க்க/ நீக்குக"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:479
 msgid ""
@@ -4127,7 +4126,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:499 setup/frames/index.inc.php:229
 msgid "Check for latest version"
-msgstr "புதிய பதிப்பை பார்வையிடவும்"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:500
 msgid "Enables check for latest version on main phpMyAdmin page"
@@ -4149,7 +4148,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:503
 msgid "ZIP"
-msgstr "ZIP"
+msgstr ""
 
 #: libraries/config/setup.forms.php:41
 msgid "Config authentication"
@@ -4357,8 +4356,10 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/display_create_database.lib.php:21
 #: libraries/display_create_database.lib.php:39
+#, fuzzy
+#| msgid "Search in database"
 msgid "Create new database"
-msgstr ""
+msgstr "Klask en diaz roadennoù"
 
 #: libraries/display_create_database.lib.php:33
 msgid "Create"
@@ -4717,7 +4718,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2192 querywindow.php:114 querywindow.php:118
 #: querywindow.php:121 tbl_structure.php:150 tbl_structure.php:563
 msgid "Change"
-msgstr ""
+msgstr "Kemmañ"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2265
 msgid "Query results operations"
@@ -4728,10 +4729,8 @@ msgid "Print view (with full texts)"
 msgstr ""
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2337 tbl_chart.php:81
-#, fuzzy
-#| msgid "Add into comments"
 msgid "Display chart"
-msgstr "கருதிட்குள் சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2356
 msgid "Create view"
@@ -5208,10 +5207,8 @@ msgid "Display foreign key relationships"
 msgstr ""
 
 #: libraries/export/latex.php:59 libraries/export/odt.php:45
-#, fuzzy
-#| msgid "Add into comments"
 msgid "Display comments"
-msgstr "கருதிட்குள் சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/export/latex.php:62 libraries/export/odt.php:48
 #: libraries/export/sql.php:44
@@ -5292,10 +5289,8 @@ msgid "Add %s statement"
 msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:91
-#, fuzzy
-#| msgid "Add constraints"
 msgid "Add statements:"
-msgstr "தடைகளை சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:111
 msgid "<code>CREATE TABLE</code> options:"
@@ -5434,7 +5429,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/import.lib.php:153 sql.php:624 tbl_change.php:179
 #: tbl_get_field.php:34
 msgid "MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows)."
-msgstr ""
+msgstr "Distroet ez eus un disoc'h goullo gant MySQL (linenn ebet)."
 
 #: libraries/import.lib.php:1141
 msgid ""
@@ -6065,10 +6060,8 @@ msgid "Portrait"
 msgstr ""
 
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:394
-#, fuzzy
-#| msgid "Action"
 msgid "Orientation"
-msgstr "செயல்"
+msgstr ""
 
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:407
 msgid "Paper size"
@@ -6087,7 +6080,7 @@ msgstr ""
 #. l10n: Text direction, use either ltr or rtl
 #: libraries/select_lang.lib.php:485
 msgid "ltr"
-msgstr "ltr"
+msgstr ""
 
 #: libraries/select_lang.lib.php:490 libraries/select_lang.lib.php:496
 #: libraries/select_lang.lib.php:502
@@ -6106,7 +6099,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/server_links.inc.php:59 server_processlist.php:21
 msgid "Processes"
-msgstr ""
+msgstr "Argerzhioù"
 
 #: libraries/server_links.inc.php:77 server_engines.php:125
 #: server_engines.php:129 server_status.php:430 test/theme.php:104
@@ -6365,22 +6358,17 @@ msgid "PARTITION definition"
 msgstr ""
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:780 tbl_structure.php:636
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Add %s field(s)"
+#, php-format
 msgid "Add %s column(s)"
-msgstr "%s களத்தை சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:784 tbl_structure.php:630
-#, fuzzy
-#| msgid "You have added a new user."
 msgid "You have to add at least one column."
-msgstr "நீங்கள் புதிய பயனாளரை சேர்த்துள்ளீர்கள்"
+msgstr ""
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:796
-#, fuzzy
-#| msgid "Add a new User"
 msgid "+ Add a new value"
-msgstr "புதிய பயனாளரை சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: libraries/tbl_triggers.lib.php:28
 msgid "Event"
@@ -6777,10 +6765,8 @@ msgid "Operator"
 msgstr ""
 
 #: pmd_general.php:810
-#, fuzzy
-#| msgid "Actions"
 msgid "Active options"
-msgstr "செயல்கள்"
+msgstr ""
 
 #: pmd_help.php:26
 msgid "To select relation, click :"
@@ -7259,7 +7245,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_privileges.php:945
 msgid "You have added a new user."
-msgstr "நீங்கள் புதிய பயனாளரை சேர்த்துள்ளீர்கள்"
+msgstr ""
 
 #: server_privileges.php:1176
 #, php-format
@@ -7321,8 +7307,10 @@ msgstr ""
 
 #: server_privileges.php:1679 server_privileges.php:1703
 #: server_privileges.php:2108 server_privileges.php:2297
+#, fuzzy
+#| msgid "Add user"
 msgid "Add a new User"
-msgstr "புதிய பயனாளரை சேர்க்க"
+msgstr "Ouzhpennañ un implijer"
 
 #: server_privileges.php:1684
 msgid "Remove selected users"
@@ -7356,7 +7344,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_privileges.php:2005
 msgid "Add privileges on the following database"
-msgstr "பின்வரும் கொட்பிட்கான புதிய அனுமதியை சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: server_privileges.php:2023
 msgid "Wildcards % and _ should be escaped with a \\ to use them literally"
@@ -8025,9 +8013,11 @@ msgid "The total number of blocks in the query cache."
 msgstr ""
 
 #: server_status.php:131
+#, fuzzy
+#| msgid "Reset"
 msgctxt "$strShowStatusReset"
 msgid "Reset"
-msgstr ""
+msgstr "Adderaouekaat"
 
 #: server_status.php:132
 msgid "The status of failsafe replication (not yet implemented)."
@@ -8199,13 +8189,17 @@ msgid "Flush query cache"
 msgstr ""
 
 #: server_status.php:420
+#, fuzzy
+#| msgid "Processes"
 msgid "Show processes"
-msgstr ""
+msgstr "Argerzhioù"
 
 #: server_status.php:470
+#, fuzzy
+#| msgid "Reset"
 msgctxt "for Show status"
 msgid "Reset"
-msgstr ""
+msgstr "Adderaouekaat"
 
 #: server_status.php:476
 #, php-format
@@ -8275,7 +8269,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:587
 msgid "Aborted"
-msgstr "நிறுத்தப்பட்டுள்ளது"
+msgstr ""
 
 #: server_status.php:616
 #, php-format
@@ -8297,8 +8291,10 @@ msgid "Query type"
 msgstr ""
 
 #: server_status.php:725 server_status.php:726
+#, fuzzy
+#| msgid "Live query chart"
 msgid "Show query chart"
-msgstr ""
+msgstr "Grafik ar rekedoù evel m'emaint diouzhtu"
 
 #: server_status.php:727
 msgid "Note: Generating the query chart can take a long time."
@@ -8523,7 +8519,7 @@ msgstr ""
 
 #: setup/lib/form_processing.lib.php:42
 msgid "Warning"
-msgstr "எச்சரிக்கை"
+msgstr ""
 
 #: setup/lib/form_processing.lib.php:43
 msgid "Submitted form contains errors"
@@ -8569,7 +8565,7 @@ msgstr ""
 
 #: setup/lib/index.lib.php:165
 msgid "No newer stable version is available"
-msgstr "புதிய நிலையான பதிப்புகள் ஒன்றும் இல்லை "
+msgstr ""
 
 #: setup/lib/index.lib.php:250
 #, php-format
@@ -8795,10 +8791,16 @@ msgid "Chart generated successfully."
 msgstr ""
 
 #: tbl_chart.php:59
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Error moving the uploaded file, see [a at ./Documentation."
+#| "html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 msgid ""
 "The result of this query can't be used for a chart. See [a at ./Documentation."
 "html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
 msgstr ""
+"Fazi en ur zilec'hiañ ar restr pellgarget; gwelet [a at ./Documentation."
+"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 
 #: tbl_chart.php:90
 msgid "Width"
@@ -8829,10 +8831,8 @@ msgid "Legend margins"
 msgstr ""
 
 #: tbl_chart.php:134
-#, fuzzy
-#| msgid "Mar"
 msgid "Bar"
-msgstr "பங்குனி"
+msgstr ""
 
 #: tbl_chart.php:135
 msgid "Line"
@@ -8843,10 +8843,8 @@ msgid "Radar"
 msgstr ""
 
 #: tbl_chart.php:138
-#, fuzzy
-#| msgid "PiB"
 msgid "Pie"
-msgstr "PiB"
+msgstr ""
 
 #: tbl_chart.php:144
 msgid "Bar type"
@@ -9118,7 +9116,7 @@ msgstr ""
 
 #: tbl_row_action.php:28
 msgid "No rows selected"
-msgstr ""
+msgstr "N'eus bet diuzet linenn ebet"
 
 #: tbl_select.php:109
 msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\")"
@@ -9194,10 +9192,8 @@ msgid "Propose table structure"
 msgstr ""
 
 #: tbl_structure.php:634
-#, fuzzy
-#| msgid "Add %s field(s)"
 msgid "Add column"
-msgstr "%s களத்தை சேர்க்க"
+msgstr ""
 
 #: tbl_structure.php:648
 msgid "At End of Table"
@@ -9210,7 +9206,7 @@ msgstr ""
 #: tbl_structure.php:650
 #, php-format
 msgid "After %s"
-msgstr "%s பின்"
+msgstr ""
 
 #: tbl_structure.php:689
 #, php-format
@@ -9394,8 +9390,208 @@ msgstr ""
 msgid "Rename view to"
 msgstr ""
 
-#~ msgid "Display table filter"
-#~ msgstr "கருதிட்குள் சேர்க்க"
+#~ msgid "%d row affected by the last statement inside the procedure"
+#~ msgid_plural "%d rows affected by the last statement inside the procedure"
+#~ msgstr[0] "Tizhet ez eus bet %d linenn dre embannadenn ziwezhañ an argerzh"
+#~ msgstr[1] "Tizhet ez eus bet %d linenn dre embannadenn ziwezhañ an argerzh"
+
+#~ msgid "Execution results of routine %s"
+#~ msgstr "Disoc'hoù seveniñ an argerzh %s"
+
+#~ msgid "The following query has failed: \"%s\""
+#~ msgstr "C'hwitet eo bet ar reked da-heul : \"%s\""
+
+#~ msgid "Error in processing request"
+#~ msgstr "Fazi en ur seveniñ ar reked"
+
+#~ msgid "No routine with name %1$s found in database %2$s"
+#~ msgstr ""
+#~ "N'eus bet kavet argerzh ebet gantañ an anv a %1$s en diaz roadennoù %2$s"
+
+#~ msgid "Execute routine"
+#~ msgstr "Seveniñ an argerzh"
+
+#~ msgid "Export of routine %s"
+#~ msgstr "Ezporzhiañ an argerzh %s"
+
+#~ msgid "Invalid routine type: \"%s\""
+#~ msgstr "Seurt argerzh faziek : \"%s\""
+
+#~ msgid "Sorry, we failed to restore the dropped routine."
+#~ msgstr "Ho tigarez, disposupl eo bet assevel an argerzh."
+
+#~ msgid "The backed up query was:"
+#~ msgstr "Setu amañ ar reked a oa bet miret :"
+
+#~ msgid "Routine %1$s has been modified."
+#~ msgstr "Kemmet eo bet an argerzh %1s."
+
+#~ msgid "Routine %1$s has been created."
+#~ msgstr "Krouet eo bet an argerzh %1s."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>One or more errors have occured while processing your request:</b>"
+#~ msgstr "<b>Ur fazi, pe meur a hini, zo bet en ur seveniñ ho koulenn :</b>"
+
+#~ msgid "Create routine"
+#~ msgstr "Krouiñ un argerzh"
+
+#~ msgid "Edit routine"
+#~ msgstr "Kemmañ un argerzh"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You are using PHP's deprecated 'mysql' extension, which is not capable of "
+#~ "handling multi queries. <b>The execution of some stored routines may fail!"
+#~ "</b> Please use the improved 'mysqli' extension to avoid any problems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Emaoc'h oc'h implijout an astenn PHP 'mysql' a zo dispredet. N'hall ket "
+#~ "merañ ar rekedoù lies. <b>Gallout a ra ar seveniñ argerzhioù stoket zo "
+#~ "c'hwitañ !</b> Grit gant an astenn 'mysqli' gwellaet, kuit da gaout "
+#~ "kudennoù."
+
+#~ msgid "Add prefix to table"
+#~ msgstr "Ouzhpennañ ur rakger d'an daolenn"
+
+#~ msgid "Replace table prefix"
+#~ msgstr "Erlec'hiañ rakger an daolenn"
+
+#~ msgid "Copy table with prefix"
+#~ msgstr "Eilañ an daolenn enni ur rakger"
+
+#~ msgid "You are about to DESTROY a complete table!"
+#~ msgstr "Emaoc'h war-nes DISTRUJ un daolennad glok !"
+
+#~ msgid "You are about to TRUNCATE a complete table!"
+#~ msgstr "Emaoc'h war-nes RIÑSAÑ un daolennad penn-da-benn !"
+
+#~ msgid "Total count"
+#~ msgstr "Sammad hollek"
+
+#~ msgid "Live traffic chart"
+#~ msgstr "Grafik an tremenerezh evel m'emañ diouzhtu"
+
+#~ msgid "Live conn./process chart"
+#~ msgstr "Grafik ar c'hevreadennoù hag argerzhioù evel m'emaint diouzhtu"
+
+#~ msgid "Static data"
+#~ msgstr "Roadennoù stadegel"
+
+#~ msgid "Other"
+#~ msgstr "Udb all"
+
+#~ msgid "KiB sent since last refresh"
+#~ msgstr "Kio treuzkaset abaoe ar freskadenn ziwezhañ"
+
+#~ msgid "KiB received since last refresh"
+#~ msgstr "Kio resevet abaoe ar freskadenn ziwezhañ"
+
+#~ msgid "Server traffic (in KiB)"
+#~ msgstr "Tremenerezh war ar ser  kadenn ziwezhañ" " m'emaint diouzhtu"  " ©à¯à®±à¯à®®à¯ இல்லை " ®°à¯à®•à¯à®•" ¯ %s செக்கன்கள்" ªà®Ÿà¯à®Ÿ தரவுகளுடன் " "     ’øuó=+  sÊ¿ÿ €˜ó=+     hÊ¿ÿ     àfÊ¿ÿ ëYò=+ 6          è   è!   è!   rÊ¿ÿ  sÊ¿ÿ x´uó=+     iÊ¿ÿ     "Yò=+     Yò=+ rÊ¿ÿ ð Yò=+ ÏrÊ¿ÿ     À¯Ùó=+ óYò=+   Ùó=+ ؤÙó=+ ¨©Ùó=+ È„Zò=+     x´uó=+     iÊ¿ÿ     àgÊ¿ÿ ëYò=+ à!   à!   rÊ¿ÿ  sÊ¿ÿ È}Uó=+     ðiÊ¿ÿ     "Yò=+     Yò=+ rÊ¿ÿ ð Yò=+ ÏrÊ¿ÿ ÀrÊ¿ÿ ¸rÊ¿ÿ zò=+ Œp˜     sÊ¿ÿ óYò=+ È„Zò=+         ðiÊ¿ÿ     ÀhÊ¿ÿ ëYò=+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  rÊ¿ÿ  sÊ¿ÿ H5,ó=+     kÊ¿ÿ     "Yò=+     Yò=+ rÊ¿ÿ     0¯Ùó=+ óYò=+  Àuó=+  i	ó=+   Ùó=+ ؤÙó=+ ¨©Ùó=+ È„Zò=+     H5,ó=+     kÊ¿ÿ     ÐiÊ¿ÿ ëYò=+ 85,ó=+     kÊ¿ÿ     jÊ¿ÿ ëYò=+ (5,ó=+     kÊ¿ÿ     0jÊ¿ÿ ëYò=+ 5,ó=+     kÊ¿ÿ     `jÊ¿ÿ ëYò=+ 	    ¨®Ùó=+ óYò=+     ¨©Ùó=+ àdÊ¿ÿ     Š¸	ó=+ æYò=+     ؤÙó=+  kÊ¿ÿ     y¸	ó=+ æYò=+      Ùó=+ 0kÊ¿ÿ     Z¸	ó=+ æYò=+ Ød	ó=+  Àuó=+  i	ó=+   Ùó=+ ØÄuó=+ ؤÙó=+ ¨©Ùó=+ È„Zò=+     à­ó=+     °lÊ¿ÿ     €kÊ¿ÿ ëYò=+ #  %    '    )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  rÊ¿ÿ  sÊ¿ÿ pëÓò=+     ÐmÊ¿ÿ     "Yò=+         8Ïuó=+ óYò=+ ØÄuó=+  Éuó=+ È„Zò=+             c  f  - ò=+  sÊ¿ÿ pëÓò=+     ÐmÊ¿ÿ      lÊ¿ÿ ëYò=+ Ó%°•æ§ìš‹wqÒ-øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*Ä“v´Â¥ò=+     @tÊ¿ÿ FÐ<ô=+ FÐ<ô=+     ?£ò=+     tÊ¿ÿ `kÊ¿ÿ  oÊ¿ÿ - ò=+ æYò=+ èzò=+ €uÊ¿ÿ BÐ<ô=+ PtÊ¿ÿ ÏrÊ¿ÿ õ¬zò=+  sÊ¿ÿ     ÿÿÿÿÿÿÿÿBÐ<ô=+     sÊ¿ÿ ëYò      vijer (e Kio)"
+
+#~ msgid "Connections since last refresh"
+#~ msgstr "Kevreadennoù abaoe ar freskadenn ziwezhañ"
+
+#~ msgid "Connections / Processes"
+#~ msgstr "Kevreadennoù/Argerzhioù"
+
+#~ msgid "Issued queries since last refresh"
+#~ msgstr "Rekedoù resevet abaoe ar freskadenn ziwezhañ"
+
+#~ msgid "Issued queries"
+#~ msgstr "Rekedoù resevet"
+
+#~ msgid "Insert Table"
+#~ msgstr "Ensoc'hañ un daolenn"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Indexes"
+#~ msgid "Hide indexes"
+#~ msgstr "Menegerioù"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Indexes"
+#~ msgid "Show indexes"
+#~ msgstr "Menegerioù"
+
+#~ msgid "Show search results"
+#~ msgstr "Diskouez disoc'hoù an enklask"
+
+#~ msgid "Browsing"
+#~ msgstr "O furchal"
+
+#~ msgid "Deleting"
+#~ msgstr "O tiverkañ"
+
+#~ msgid "The definition of a stored function must contain a RETURN statement!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bez' e rank bezañ un embannadenn RETURN e termenadur un arc'hwel stoket"
+
+#~ msgid "Value too long in the form!"
+#~ msgstr "Talvoud re hir er furmskrid !"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note: If the file contains multiple tables, they will be combined into one"
+#~ msgstr "Notenn : ma vez meur a daolenn er restr e vint unanet."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You haven't saved the changes in the layout. They will be lost if you "
+#~ "don't save them.Do you want to continue?"
+#~ msgstr ""
+#~ "N'eo ket bet enrollet ar c'hemmoù degaset d'an tres ganeoc'h. Kollet e "
+#~ "vint ma n'o enrollit ket. Kenderc'hel memes tra ?"
+
+#~ msgid "up to date"
+#~ msgstr "hizivaet"
+
+#~ msgid "Could not save recent table"
+#~ msgstr "N'eus ket bet gallet enrollañ an daolenn envez"
+
+#~ msgid "Recent tables"
+#~ msgstr "Taolennoù nevez"
+
+#~ msgid "There are no recent tables"
+#~ msgstr "N'eus taolenn nevez ebet"
+
+#~ msgid "Could not save table UI preferences"
+#~ msgstr "N'eus ket bet gallet enrollañ dibaboù etrefas an taolennoù"
+
+#~ msgid "Theme"
+#~ msgstr "Tem"
+
+#~ msgid "Can not find signon authentication script:"
+#~ msgstr "N'hall ket kavout ar skript dilesa evit ar mod \"signon\" :"
+
+#~ msgid "Failed to read configuration file"
+#~ msgstr "Dibosupl lenn ar restr keluniañ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This usually means there is a syntax error in it, please check any errors "
+#~ "shown below."
+#~ msgstr ""
+#~ "Peurliesañ e talvez ez eus ur fazi ereadurezh enni. Gwiriit ha n'eus ket "
+#~ "ur fazi o tont war wel a-is."
+
+#~ msgid "Execute"
+#~ msgstr "Seveniñ"
+
+#~ msgid "Nowhere"
+#~ msgstr "Neblec'h"
+
+#~ msgid "Left"
+#~ msgstr "Kleiz"
+
+#~ msgid "Right"
+#~ msgstr "Dehou"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "More"
+#~ msgid "Mode"
+#~ msgstr "Muioc'h"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Browse"
+#~ msgid "rows"
+#~ msgstr "Furchal"
 
-#~ msgid "<code>AUTO_INCREMENT</code>"
-#~ msgstr "தானாக அதிகரிக்கும் பெறுமதியை சேர்க்க"
+#~ msgid "Query \"%s\" failed"
+#~ msgstr "C'hwitet eo bet ar reked \"%s\""
diff --git a/po/bs.po b/po/bs.po
index 4080369..6d0dbc9 100644
--- a/po/bs.po
+++ b/po/bs.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:12+0100\n"
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 434d4f1..1b8826e 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-23 09:57+0200\n"
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 69a060c..8604cd5 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-10 14:03+0100\n"
diff --git a/po/cy.po b/po/cy.po
index 373bca7..0707a48 100644
--- a/po/cy.po
+++ b/po/cy.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-06-07 20:23+0200\n"
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 5e0d4e7..f6ecc74 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-07 01:17+0200\n"
@@ -805,11 +805,11 @@ msgstr "Indtast hver værdi i et seperat felt."
 
 #: enum_editor.php:57
 msgid "+ Restart insertion and add a new value"
-msgstr ""
+msgstr "+ Genstart indsættelse og tilføj ny værdi"
 
 #: enum_editor.php:67
 msgid "Output"
-msgstr ""
+msgstr "Output"
 
 #: enum_editor.php:68
 msgid "Copy and paste the joined values into the \"Length/Values\" field"
@@ -9974,37 +9974,39 @@ msgstr "Dan et indeks på %s kolonner"
 
 #: tbl_structure.php:850
 msgid "partitioned"
-msgstr ""
+msgstr "partitioneret"
 
 #: tbl_tracking.php:109
 #, php-format
 msgid "Tracking report for table `%s`"
-msgstr ""
+msgstr "Sporings rapport for tabel `% s`"
 
 #: tbl_tracking.php:182
 #, php-format
 msgid "Version %s is created, tracking for %s.%s is activated."
-msgstr ""
+msgstr "Version %s er oprettet, sporing for %s.%s er aktiveret."
 
 #: tbl_tracking.php:190
 #, php-format
 msgid "Tracking for %s.%s , version %s is deactivated."
-msgstr ""
+msgstr "Sporing for %s.%s, version %s er deaktiveret."
 
 #: tbl_tracking.php:198
 #, php-format
 msgid "Tracking for %s.%s , version %s is activated."
-msgstr ""
+msgstr "Sporing for %s.%s, version %s er aktiveret."
 
 #: tbl_tracking.php:208
 msgid "SQL statements executed."
-msgstr ""
+msgstr "SQL-sætninger udført."
 
 #: tbl_tracking.php:215
 msgid ""
 "You can execute the dump by creating and using a temporary database. Please "
 "ensure that you have the privileges to do so."
 msgstr ""
+"Du kan udføre eksporten ved at oprette og bruge en midlertidig database. "
+"Sørg venligst for at du har privilegier til at gøre det."
 
 #: tbl_tracking.php:216
 msgid "Comment out these two lines if you do not need them."
@@ -10012,12 +10014,12 @@ msgstr ""
 
 #: tbl_tracking.php:225
 msgid "SQL statements exported. Please copy the dump or execute it."
-msgstr ""
+msgstr "SQL-sætninger eksporteres. Kopier venligst dump eller udfør den."
 
 #: tbl_tracking.php:256
 #, php-format
 msgid "Version %s snapshot (SQL code)"
-msgstr ""
+msgstr "Version %s snapshot (SQL kode)"
 
 #: tbl_tracking.php:375
 msgid "Tracking statements"
@@ -10046,7 +10048,7 @@ msgstr ""
 
 #: tbl_tracking.php:502
 msgid "SQL dump"
-msgstr ""
+msgstr "SQL dump"
 
 #: tbl_tracking.php:503
 msgid "This option will replace your table and contained data."
@@ -10054,55 +10056,55 @@ msgstr ""
 
 #: tbl_tracking.php:503
 msgid "SQL execution"
-msgstr ""
+msgstr "SQL-udførelse"
 
 #: tbl_tracking.php:515
 #, php-format
 msgid "Export as %s"
-msgstr ""
+msgstr "Eksporter som %s"
 
 #: tbl_tracking.php:555
 msgid "Show versions"
-msgstr ""
+msgstr "Vis versioner"
 
 #: tbl_tracking.php:587
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Version"
 
 #: tbl_tracking.php:635
 #, php-format
 msgid "Deactivate tracking for %s.%s"
-msgstr ""
+msgstr "Deaktiver tracking af %s.%s"
 
 #: tbl_tracking.php:637
 msgid "Deactivate now"
-msgstr ""
+msgstr "Deaktiver nu"
 
 #: tbl_tracking.php:648
 #, php-format
 msgid "Activate tracking for %s.%s"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver tracking af %s.%s"
 
 #: tbl_tracking.php:650
 msgid "Activate now"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver nu"
 
 #: tbl_tracking.php:663
 #, php-format
 msgid "Create version %s of %s.%s"
-msgstr ""
+msgstr "Opret version %s af %s.%s"
 
 #: tbl_tracking.php:667
 msgid "Track these data definition statements:"
-msgstr ""
+msgstr "Spor disse data definition udsagn"
 
 #: tbl_tracking.php:675
 msgid "Track these data manipulation statements:"
-msgstr ""
+msgstr "Spor disse data manipulation udsagn:"
 
 #: tbl_tracking.php:683
 msgid "Create version"
-msgstr ""
+msgstr "Opret version"
 
 #: themes.php:31
 #, php-format
@@ -10115,7 +10117,7 @@ msgstr ""
 
 #: themes.php:41
 msgid "Get more themes!"
-msgstr ""
+msgstr "Hent flere temaer!"
 
 #: transformation_overview.php:24
 msgid "Available MIME types"
@@ -10152,4 +10154,4 @@ msgstr "VIEW navn"
 
 #: view_operations.php:91
 msgid "Rename view to"
-msgstr ""
+msgstr "Omdøb view til"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index ec9af7b..dc8e812 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-23 04:28+0200\n"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 69cea61..c6648e4 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-05 11:15+0200\n"
diff --git a/po/en_GB.po b/po/en_GB.po
index b37926d..874308d 100644
--- a/po/en_GB.po
+++ b/po/en_GB.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-10 16:24+0200\n"
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 076f3f1..bdd3262 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-02 11:10+0200\n"
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index 107be8e..cc565f2 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:14+0100\n"
diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index 18723d1..7a353e7 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-21 14:53+0200\n"
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index d632aca..705e531 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-19 03:54+0200\n"
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index fb6cf9e..7a56ba9 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-26 21:29+0200\n"
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 071390b..986e585 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-10 19:23+0200\n"
diff --git a/po/gl.po b/po/gl.po
index fc30353..1c1f5e2 100644
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-21 14:50+0200\n"
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
index 074f895..21c4435 100644
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-02 20:17+0200\n"
diff --git a/po/hi.po b/po/hi.po
index 06341d6..f935098 100644
--- a/po/hi.po
+++ b/po/hi.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-24 00:23+0200\n"
diff --git a/po/hr.po b/po/hr.po
index d6b2ef2..6d62ad0 100644
--- a/po/hr.po
+++ b/po/hr.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-21 14:54+0200\n"
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 8ab0e64..b0a1dc5 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-05 12:49+0200\n"
diff --git a/po/id.po b/po/id.po
index 0634f94..c7cb752 100644
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-16 22:04+0200\n"
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 71f5d3c..d296dbc 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-05 14:27+0200\n"
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 35e1d41..b80ddcc 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-05 11:38+0200\n"
diff --git a/po/ka.po b/po/ka.po
index d079bff..e8e6bea 100644
--- a/po/ka.po
+++ b/po/ka.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:14+0100\n"
diff --git a/po/ko.po b/po/ko.po
index d04ac09..884aebf 100644
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-06-16 18:18+0200\n"
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index e3d12e9..86f0b86 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-05 15:52+0200\n"
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index edfab85..5add506 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:16+0100\n"
diff --git a/po/mk.po b/po/mk.po
index 4deb4b4..b8e2e47 100644
--- a/po/mk.po
+++ b/po/mk.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:16+0100\n"
diff --git a/po/ml.po b/po/ml.po
index 167850c..ecf8234 100644
--- a/po/ml.po
+++ b/po/ml.po
@@ -3,7 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the phpMyAdmin package.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-10 14:03+0100\n"
diff --git a/po/mn.po b/po/mn.po
index 06cc511..8041182 100644
--- a/po/mn.po
+++ b/po/mn.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:17+0100\n"
diff --git a/po/ms.po b/po/ms.po
index 1734f4b..9d20d13 100644
--- a/po/ms.po
+++ b/po/ms.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:17+0100\n"
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 1a7b7f9..76846ff 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-07 11:21+0200\n"
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 3f962a3..774df59 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-16 20:18+0200\n"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 9dd43c8..fe6eaa2 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-24 16:21+0200\n"
diff --git a/po/pt.po b/po/pt.po
index 25967b3..e221ac2 100644
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-26 03:23+0200\n"
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index bcf1e55..e1bb9f6 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-14 17:44+0200\n"
@@ -6667,7 +6667,7 @@ msgstr "Nenhum"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:397
 msgid "As defined:"
-msgstr ""
+msgstr "Como definido:"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:516 tbl_structure.php:153
 #: tbl_structure.php:157 tbl_structure.php:566
@@ -10035,12 +10035,14 @@ msgid "Create version %s of %s.%s"
 msgstr "Criar versão %s de %s.%s"
 
 #: tbl_tracking.php:667
+#, fuzzy
 msgid "Track these data definition statements:"
-msgstr ""
+msgstr "Rastrear estas instruções de definição de dados:"
 
 #: tbl_tracking.php:675
+#, fuzzy
 msgid "Track these data manipulation statements:"
-msgstr ""
+msgstr "Rastrear estas instruções de manipulação de dados:"
 
 #: tbl_tracking.php:683
 msgid "Create version"
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 2abf608..a63fc1e 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-22 02:28+0200\n"
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 4cc2484..118386e 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-13 21:17+0200\n"
diff --git a/po/si.po b/po/si.po
index f20fbf1..0ea1e61 100644
--- a/po/si.po
+++ b/po/si.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-04 14:56+0200\n"
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index a82c16c..7017ed2 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-22 02:26+0200\n"
@@ -4480,7 +4480,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:498
 msgid "Verbose multiple statements"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobné viacprvkové dopyty"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:499 setup/frames/index.inc.php:229
 msgid "Check for latest version"
@@ -5789,7 +5789,7 @@ msgstr "Údaj"
 
 #: libraries/export/sql.php:111
 msgid "<code>CREATE TABLE</code> options:"
-msgstr ""
+msgstr "Voľby <code>CREATE TABLE</code>:"
 
 #: libraries/export/sql.php:123
 msgid ""
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 644813e..6218594 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-24 22:38+0200\n"
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index ef4f592..c7f0ceb 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-21 14:51+0200\n"
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 947f45e..682f2a6 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-06 18:43+0200\n"
diff --git a/po/sr at latin.po b/po/sr at latin.po
index 2cc42cf..fcbed3d 100644
--- a/po/sr at latin.po
+++ b/po/sr at latin.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-02 14:49+0200\n"
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 983612b..e75541e 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-16 21:42+0200\n"
diff --git a/po/ta.po b/po/ta.po
index d05bd8d..e74db14 100644
--- a/po/ta.po
+++ b/po/ta.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-04-16 10:43+0200\n"
diff --git a/po/te.po b/po/te.po
index 27b3b43..5703a51 100644
--- a/po/te.po
+++ b/po/te.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-07 17:06+0200\n"
diff --git a/po/th.po b/po/th.po
index 1078972..b8433e8 100644
--- a/po/th.po
+++ b/po/th.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-12 09:19+0100\n"
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index a754a7b..b6c8848 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-17 19:11+0200\n"
diff --git a/po/tt.po b/po/tt.po
index 3f883ee..b1e9e00 100644
--- a/po/tt.po
+++ b/po/tt.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-22 02:25+0200\n"
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index 8aae807..61906b7 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-26 11:59+0200\n"
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 46256ef..f989eca 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-28 22:26+0200\n"
@@ -730,15 +730,15 @@ msgstr "БД"
 
 #: db_tracking.php:86
 msgid "Last version"
-msgstr ""
+msgstr "Остання версія"
 
 #: db_tracking.php:87 tbl_tracking.php:588
 msgid "Created"
-msgstr ""
+msgstr "Створено"
 
 #: db_tracking.php:88 tbl_tracking.php:589
 msgid "Updated"
-msgstr ""
+msgstr "Оновлено"
 
 #: db_tracking.php:89 libraries/common.lib.php:1354
 #: libraries/server_links.inc.php:50 server_processlist.php:71
@@ -788,7 +788,7 @@ msgstr ""
 
 #: db_tracking.php:229
 msgid "Database Log"
-msgstr ""
+msgstr "Журнал бази даних"
 
 #: enum_editor.php:21 libraries/tbl_properties.inc.php:793
 #, php-format
@@ -957,7 +957,7 @@ msgstr ""
 
 #: js/messages.php:37
 msgid "This operation could take a long time. Proceed anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ця операція може зайняти багато часу. Продовжити ?"
 
 #: js/messages.php:40
 msgid "You are about to DISABLE a BLOB Repository!"
@@ -1011,17 +1011,17 @@ msgstr "Видалити відмічених користувачів"
 #: js/messages.php:56 libraries/tbl_properties.inc.php:792
 #: tbl_tracking.php:245 tbl_tracking.php:373
 msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "Закрити"
 
 #: js/messages.php:60 libraries/tbl_properties.inc.php:797 pmd_general.php:388
 #: pmd_general.php:425 pmd_general.php:545 pmd_general.php:593
 #: pmd_general.php:669 pmd_general.php:723 pmd_general.php:786
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Скасувати"
 
 #: js/messages.php:63
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "Завантаження"
 
 #: js/messages.php:64
 msgid "Processing Request"
@@ -1029,7 +1029,7 @@ msgstr "Обробка запиту"
 
 #: js/messages.php:65 libraries/import/ods.php:80
 msgid "Error in Processing Request"
-msgstr ""
+msgstr "Помилка при обробці запиту"
 
 #: js/messages.php:66
 msgid "Dropping Column"
@@ -1105,7 +1105,7 @@ msgstr "Зберегти"
 #: js/messages.php:91 libraries/display_tbl.lib.php:598 pmd_general.php:158
 #: tbl_change.php:315 tbl_change.php:321
 msgid "Hide"
-msgstr ""
+msgstr "Приховати"
 
 #: js/messages.php:94
 msgid "Hide search criteria"
@@ -1146,7 +1146,7 @@ msgstr "Згенерувати пароль"
 
 #: js/messages.php:111 libraries/replication_gui.lib.php:365
 msgid "Generate"
-msgstr ""
+msgstr "Згенерувати"
 
 #: js/messages.php:112
 msgid "Change Password"
@@ -1314,11 +1314,11 @@ msgstr "Вівторок"
 
 #: js/messages.php:190
 msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+msgstr "Середа"
 
 #: js/messages.php:191
 msgid "Thursday"
-msgstr ""
+msgstr "Четвер"
 
 #: js/messages.php:192
 msgid "Friday"
@@ -1326,7 +1326,7 @@ msgstr "П'ятниця"
 
 #: js/messages.php:193
 msgid "Saturday"
-msgstr ""
+msgstr "Субота"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: js/messages.php:197 libraries/common.lib.php:1594
@@ -1417,7 +1417,7 @@ msgstr "Секунда"
 
 #: libraries/Config.class.php:1190 tbl_chart.php:159
 msgid "Font size"
-msgstr ""
+msgstr "Розмір шрифту"
 
 #: libraries/File.class.php:310
 msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
@@ -1439,7 +1439,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/File.class.php:322
 msgid "Failed to write file to disk."
-msgstr ""
+msgstr "Неможливо записати файл на диск."
 
 #: libraries/File.class.php:325
 msgid "File upload stopped by extension."
@@ -1447,7 +1447,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/File.class.php:328
 msgid "Unknown error in file upload."
-msgstr ""
+msgstr "Невідома помилка при завантаженні файлу."
 
 #: libraries/File.class.php:559
 msgid ""
@@ -1480,7 +1480,7 @@ msgstr "Кількість елементів"
 
 #: libraries/Index.class.php:449 tbl_tracking.php:273 tbl_tracking.php:322
 msgid "Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Коментар"
 
 #: libraries/Index.class.php:471
 msgid "The primary key has been dropped"
@@ -1558,7 +1558,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/Table.class.php:1031 tbl_get_field.php:25
 msgid "Invalid table name"
-msgstr ""
+msgstr "Неправильна назва таблиці"
 
 #: libraries/Table.class.php:1046
 #, php-format
@@ -1651,7 +1651,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:244
 msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgstr "Сервер:"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:249
 msgid "Username:"
@@ -1673,7 +1673,7 @@ msgstr "З цього моменту Cookies повинні бути дозво
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:222
 msgid ""
 "Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)"
-msgstr ""
+msgstr "Авторизація без паролю заборонена в настройках (див. AllowNoPassword)"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:648
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:226
@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:202
 msgid "Authenticating..."
-msgstr ""
+msgstr "Авторизуємося..."
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:241
 msgid "PBMS error"
@@ -1946,7 +1946,7 @@ msgstr "Створити PHP код"
 #: libraries/common.lib.php:1198 libraries/config/messages.inc.php:464
 #: server_status.php:467
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Оновити"
 
 #: libraries/common.lib.php:1207
 msgid "Skip Validate SQL"
@@ -2180,7 +2180,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:574
 #: libraries/config/validate.lib.php:360 libraries/config/validate.lib.php:450
 msgid "Incorrect value"
-msgstr ""
+msgstr "Некоректне значення"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:87
 #: libraries/config/validate.lib.php:464
@@ -2324,7 +2324,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:31
 msgid "Bzip2"
-msgstr ""
+msgstr "Bzip2"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:32
 msgid ""
@@ -2480,7 +2480,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:67
 msgid "Maximum execution time"
-msgstr ""
+msgstr "Максимальний час виконання"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:68 prefs_manage.php:299
 msgid "Save as file"
@@ -2605,7 +2605,7 @@ msgstr "Метод експорту"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:112 libraries/config/messages.inc.php:114
 msgid "Save on server"
-msgstr ""
+msgstr "Зберегти на сервері"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:113 libraries/config/messages.inc.php:115
 #: libraries/display_export.lib.php:195 libraries/display_export.lib.php:221
@@ -2716,15 +2716,15 @@ msgstr "CSV дані"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:158
 msgid "Developer"
-msgstr ""
+msgstr "Розробник"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:159
 msgid "Settings for phpMyAdmin developers"
-msgstr ""
+msgstr "Параметри для розробників phpMyAdmin"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:160
 msgid "Edit mode"
-msgstr ""
+msgstr "Режим редагування"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:161
 msgid "Customize edit mode"
@@ -2755,7 +2755,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/server_links.inc.php:73 libraries/tbl_links.inc.php:82
 #: prefs_manage.php:231 setup/frames/menu.inc.php:20
 msgid "Import"
-msgstr ""
+msgstr "Імпорт"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:169
 msgid "Import defaults"
@@ -2767,7 +2767,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:171
 msgid "Import / export"
-msgstr ""
+msgstr "Імпорт / Експорт"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:172
 msgid "Set import and export directories and compression options"
@@ -2792,7 +2792,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/config/messages.inc.php:179 libraries/select_server.lib.php:42
 #: setup/frames/index.inc.php:98
 msgid "Servers"
-msgstr ""
+msgstr "Сервери"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:180
 msgid "Servers display options"
@@ -2808,7 +2808,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:184
 msgid "Microsoft Office"
-msgstr ""
+msgstr "Microsoft Office"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:186
 msgid "Open Document"
@@ -2816,7 +2816,7 @@ msgstr "Відкрити Документ"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:188
 msgid "Other core settings"
-msgstr ""
+msgstr "Інші параметри ядра"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:189
 msgid "Settings that didn't fit enywhere else"
@@ -2846,7 +2846,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:194
 msgid "Security"
-msgstr ""
+msgstr "Безпека"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:195
 msgid ""
@@ -2864,11 +2864,11 @@ msgstr "Аутентифікація"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:198
 msgid "Authentication settings"
-msgstr ""
+msgstr "Параметри аутентифікації"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:199
 msgid "Server configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Конфігурація сервера"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:200
 msgid ""
@@ -2990,11 +2990,11 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:231
 msgid "GZip"
-msgstr ""
+msgstr "GZip"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:232
 msgid "Extra parameters for iconv"
-msgstr ""
+msgstr "Додаткові параметри для iconv"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:233
 msgid ""
@@ -3048,7 +3048,7 @@ msgstr "Імена колонок і першому рядку"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:253 libraries/import/ods.php:27
 msgid "Do not import empty rows"
-msgstr ""
+msgstr "Не імпортувати пусті рядки"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:254
 msgid "Import currencies ($5.00 to 5.00)"
@@ -3068,7 +3068,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:259
 msgid "Do not use AUTO_INCREMENT for zero values"
-msgstr ""
+msgstr "Не використовувати AUTO_INCREMENT для нульових значень"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:262
 msgid "Initial state for sliders"
@@ -3298,7 +3298,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:314
 msgid "Memory limit"
-msgstr ""
+msgstr "Ліміт пам'яті"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:315
 msgid "These are Edit, Inline edit, Copy and Delete links"
@@ -3470,11 +3470,11 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:358
 msgid "Allow logins without a password"
-msgstr ""
+msgstr "Дозволити авторизацію без паролю"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:359
 msgid "Allow root login"
-msgstr ""
+msgstr "Дозволити авторизацію для root"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:360
 msgid "HTTP Basic Auth Realm name to display when doing HTTP Auth"
@@ -9317,7 +9317,7 @@ msgstr ""
 
 #: tbl_row_action.php:28
 msgid "No rows selected"
-msgstr ""
+msgstr "Рядків не вибрано"
 
 #: tbl_select.php:109
 msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\")"
diff --git a/po/ur.po b/po/ur.po
index 54913e6..b01dafe 100644
--- a/po/ur.po
+++ b/po/ur.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-23 08:37+0200\n"
diff --git a/po/uz.po b/po/uz.po
index 7381e7f..3128f9c 100644
--- a/po/uz.po
+++ b/po/uz.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-22 02:31+0200\n"
diff --git a/po/uz at latin.po b/po/uz at latin.po
index 0135f35..27d8b41 100644
--- a/po/uz at latin.po
+++ b/po/uz at latin.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-07-22 02:30+0200\n"
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 979a8f5..df17d82 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-04 09:47+0200\n"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index eaf18e4..02f7d75 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -1,6 +1,6 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.3-rc1\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.4-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-02 08:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-31 09:47+0800\n"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list