[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_3_1-7384-gd841f49

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Jul 7 15:19:09 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via d841f498aca754c21af2c4064a6a889e9afd5ca4 (commit)
    via ca67113ca4147fdc6c9dbe0c2f6930f3bfed9712 (commit)
    via 9f901b7b64327540eb030ccf88456d7b4548c3a9 (commit)
    via a110a082ae917a1d8688fed40ddf79bf5f38991c (commit)
    via e4a2adab0b97ec5a8f7be6ada9c21d0d9b613b75 (commit)
   from 064b1992f8e2bd209c55cabd1d82eebc68036326 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit d841f498aca754c21af2c4064a6a889e9afd5ca4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jul 7 15:18:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ca67113ca4147fdc6c9dbe0c2f6930f3bfed9712
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jul 7 15:18:12 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9f901b7b64327540eb030ccf88456d7b4548c3a9
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jul 7 15:17:42 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a110a082ae917a1d8688fed40ddf79bf5f38991c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jul 7 15:16:56 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e4a2adab0b97ec5a8f7be6ada9c21d0d9b613b75
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jul 7 15:16:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  13 +++++++------
 1 files changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ce7a08b..bf9db1f 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-07 15:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-07 15:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-07 15:18+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -4308,17 +4308,18 @@ msgid ""
 "Defines whether or not type display direction option is shown when browsing "
 "a table"
 msgstr ""
+"Určuje, zda se má zobrazit volba směru vypisování při procházení tabulky"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:454
 msgid "Show display direction"
-msgstr "Zobrazit volbu směru zobrazování"
+msgstr "Zobrazit volbu směru vypisování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:455
 msgid ""
 "Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/"
 "insert mode"
 msgstr ""
-"Určiuje jestli mají být zobrazeny typy polí při úpravě a vkládání záznamů"
+"Určuje, jestli mají být zobrazeny typy polí při úpravě a vkládání záznamů"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:456
 msgid "Show field types"
@@ -5269,7 +5270,7 @@ msgstr "Klikněte pro označení"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:420
 msgid "Click the drop-down arrow<br />to toggle column's visibility"
-msgstr ""
+msgstr "Klikněte na šipku<br />pro vybrání sloupců"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:431
 #, php-format
@@ -5301,10 +5302,10 @@ msgid "vertical"
 msgstr "svislém"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:452
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Headers every"
 msgid "Headers every %s rows"
-msgstr "Hlavičky opakovat po"
+msgstr "Záhlaví opakovat každých %s řádek"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:546
 msgid "Sort by key"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list