[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_1-2913-g604c576

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Jun 2 10:35:09 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via 604c57631365736bdc8378b27f06d84c1855e5b6 (commit)
    via fd6c41216dec3521cde053d3c3f14bc4edd878d6 (commit)
    via 9b421d5c054fc7b09a8a2656a1bf9815f9340537 (commit)
    via 80ce84d35731bfc0f54b365813eb89ec26777162 (commit)
    via 8ce04eccc9b2f793dc3743b3ba115fb4dadfa4b7 (commit)
    via 2e1e5175be119fd11a5461287f8b3f265b0e47ba (commit)
    via ce8849c1c1fa7962bda7650c5d75e3ac4b761bd2 (commit)
    via 73b2a3ba45368a0e3b0d34e7a0205e8c2c58adb4 (commit)
    via 588b26e0ba37e0137694b6d94875959d21d70f3e (commit)
    via 04891dd9f3bf768eef159a650d096199d0249493 (commit)
    via 8aaa7796801f498760f3d3ed576c862b79d04154 (commit)
    via 0186b3b2d490731b17a988ab12811abacdc55350 (commit)
   from e41623789455b13994b044ad382b07bfc81dbf1c (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 604c57631365736bdc8378b27f06d84c1855e5b6
Merge: e41623789455b13994b044ad382b07bfc81dbf1c fd6c41216dec3521cde053d3c3f14bc4edd878d6
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Thu Jun 2 10:34:48 2011 +0200

  Merge remote-tracking branch 'pootle/master'

commit fd6c41216dec3521cde053d3c3f14bc4edd878d6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:34:34 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9b421d5c054fc7b09a8a2656a1bf9815f9340537
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:34:09 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 80ce84d35731bfc0f54b365813eb89ec26777162
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:34:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8ce04eccc9b2f793dc3743b3ba115fb4dadfa4b7
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:33:35 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2e1e5175be119fd11a5461287f8b3f265b0e47ba
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:33:04 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ce8849c1c1fa7962bda7650c5d75e3ac4b761bd2
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:32:14 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 73b2a3ba45368a0e3b0d34e7a0205e8c2c58adb4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:31:45 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 588b26e0ba37e0137694b6d94875959d21d70f3e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:31:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 04891dd9f3bf768eef159a650d096199d0249493
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:30:59 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8aaa7796801f498760f3d3ed576c862b79d04154
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:30:51 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0186b3b2d490731b17a988ab12811abacdc55350
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Thu Jun 2 10:30:35 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  31 +++++++++++++------------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index fd23e47..6d44213 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-31 17:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-31 17:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-02 10:34+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1615,10 +1615,9 @@ msgstr[1] "Vloženy %1$d řádky."
 msgstr[2] "Vloženo %1$d řádek."
 
 #: libraries/RecentTable.class.php:113
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not save configuration"
 msgid "Could not save recent table"
-msgstr "Nepodařilo se uložit nastavení"
+msgstr "Nepodařilo se uložit nedávnou tabulku"
 
 #: libraries/RecentTable.class.php:148
 #| msgid "Count tables"
@@ -1626,10 +1625,9 @@ msgid "Recent tables"
 msgstr "Nedávné tabulky"
 
 #: libraries/RecentTable.class.php:154
-#, fuzzy
 #| msgid "There are no configured servers"
 msgid "There are no recent tables"
-msgstr "Žádné servery nejsou nastaveny"
+msgstr "Nebyly nalezeny žádné nedávné tabulky"
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:194
 msgid ""
@@ -1671,7 +1669,7 @@ msgstr "Tabulka %s byla přejmenována na %s"
 
 #: libraries/Table.class.php:1250
 msgid "Could not save table UI preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodařilo se uložit nastavení prohlížení tabulky"
 
 #: libraries/Theme.class.php:160
 #, php-format
@@ -3324,10 +3322,10 @@ msgid "Enable highlighting"
 msgstr "Povolit zvýrazňování"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:286
-#, fuzzy
 #| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
 msgid "Maximum number of recently used tables; set 0 to disable"
-msgstr "Nejvyšší počet tabulek zobrazených v seznamu tabulek"
+msgstr ""
+"Nejvyšší počet tabulek v seznamu nedávných tabulek; nastavte 0 pro vypnutí"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:287
 #| msgid "Untracked tables"
@@ -3619,7 +3617,7 @@ msgstr "Nástroje pro konverzi znakových sad"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:349
 msgid "When browsing tables, the sorting of each table is remembered"
-msgstr ""
+msgstr "Při procházení tabulek se pro každou uloží nastavené řazení"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:350
 #| msgid "Rename table to"
@@ -3902,7 +3900,6 @@ msgid "Server port"
 msgstr "Port serveru"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:408
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
 #| "pma_config[/kbd]"
@@ -3910,8 +3907,8 @@ msgid ""
 "Leave blank for no \"persistent\" recently used tables across sessions, "
 "suggested: [kbd]pma_recent[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro uživatelské nastavení v databázi, "
-"výchozí nastavení: [kbd]pma_config[/kbd]"
+"Nechte prázdné pro vypnutí \"trvalého\" ukládání nedávných tabulek, výchozí "
+"nastavení: [kbd]pma_recent[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:409
 #| msgid "Recall user name"
@@ -3995,7 +3992,6 @@ msgid "Display columns table"
 msgstr "Tabulka s popisem polí"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:425
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
 #| "pma_config[/kbd]"
@@ -4003,8 +3999,8 @@ msgid ""
 "Leave blank for no \"persistent\" tables'UI preferences across sessions, "
 "suggested: [kbd]pma_table_uiprefs[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro uživatelské nastavení v databázi, "
-"výchozí nastavení: [kbd]pma_config[/kbd]"
+"Nechte prázdné pro vypnutí podpory pro \"trvalé\" ukládání nastavení "
+"procházení tabulek, výchozí nastavení: [kbd]pma_uiprefs[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:426
 #| msgid "User preferences storage table"
@@ -6222,14 +6218,13 @@ msgid "SQL history"
 msgstr "SQL historie"
 
 #: libraries/relation.lib.php:143
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Persistent recently used tables"
-msgstr "Trvalé připojení"
+msgstr "Trvalé nedávné tabulky"
 
 #: libraries/relation.lib.php:147
 msgid "Persistent tables' UI preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Trvalé nastavení procházení"
 
 #: libraries/relation.lib.php:155
 msgid "User preferences"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list