[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_4, updated. RELEASE_3_4_2-25-gbbe3880

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Jun 17 11:04:29 CEST 2011


The branch, QA_3_4 has been updated
    via bbe388010b4ce9821fa9bd4d8be02ea92847f5ca (commit)
   from 9d2269d297cdc04dfe19d29025afb28b87a83f66 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit bbe388010b4ce9821fa9bd4d8be02ea92847f5ca
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Fri Jun 17 11:03:03 2011 +0200

  Update based on master

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/az.po  |  4 +-
 po/da.po  | 351 +++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 po/fi.po  |  16 ++--
 po/hu.po  |  4 +-
 po/id.po  |  13 ++-
 po/mk.po  |  8 +-
 po/ms.po  |  10 +-
 po/pt.po  |  10 +-
 po/pt_BR.po |  56 ++++++----
 po/ta.po  |  4 +-
 10 files changed, 267 insertions(+), 209 deletions(-)

diff --git a/po/az.po b/po/az.po
index 94cebcf..1b859aa 100644
--- a/po/az.po
+++ b/po/az.po
@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr ""
 
 #: bs_disp_as_mime_type.php:41
 msgid "Failed to open remote URL"
-msgstr ""
+msgstr "Uzaqdaki linke qosula bilmedim "
 
 #: changelog.php:32 license.php:28
 #, php-format
@@ -108,6 +108,8 @@ msgid ""
 "The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
 "for more information."
 msgstr ""
+"%s fayli systemde yoxdur,zehmet olmasa www.phpmyadmin.net saytini ziyaret "
+"edin"
 
 #: db_create.php:58
 #, fuzzy, php-format
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 9ba8135..3d4c194 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "Brug denne værdi"
 #: bs_disp_as_mime_type.php:29 bs_play_media.php:35
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:331
 msgid "No blob streaming server configured!"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen blob streaming server konfigureret!"
 
 #: bs_disp_as_mime_type.php:35
 msgid "Failed to fetch headers"
@@ -112,6 +112,7 @@ msgid ""
 "The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
 "for more information."
 msgstr ""
+"Filen %s er ikke tilgængelig, besøg www.phpmyadmin.net for mere information."
 
 #: db_create.php:58
 #, php-format
@@ -610,11 +611,11 @@ msgstr "Tabel %s er slettet"
 
 #: db_structure.php:293 tbl_create.php:295
 msgid "Tracking is active."
-msgstr ""
+msgstr "Sporing er aktiv."
 
 #: db_structure.php:295 tbl_create.php:297
 msgid "Tracking is not active."
-msgstr ""
+msgstr "Sporing er ikke aktiv."
 
 #: db_structure.php:379 libraries/display_tbl.lib.php:2043
 #, php-format
@@ -716,7 +717,7 @@ msgstr "Data Dictionary"
 
 #: db_tracking.php:79
 msgid "Tracked tables"
-msgstr ""
+msgstr "Sporede tabeller"
 
 #: db_tracking.php:84 libraries/config/messages.inc.php:482
 #: libraries/export/htmlword.php:89 libraries/export/latex.php:162
@@ -733,15 +734,15 @@ msgstr "Database"
 
 #: db_tracking.php:86
 msgid "Last version"
-msgstr ""
+msgstr "Seneste version"
 
 #: db_tracking.php:87 tbl_tracking.php:588
 msgid "Created"
-msgstr ""
+msgstr "Oprettet"
 
 #: db_tracking.php:88 tbl_tracking.php:589
 msgid "Updated"
-msgstr ""
+msgstr "Opdateret"
 
 #: db_tracking.php:89 libraries/common.lib.php:1354
 #: libraries/server_links.inc.php:50 server_processlist.php:71
@@ -758,49 +759,49 @@ msgstr "Handling"
 
 #: db_tracking.php:101 js/messages.php:34
 msgid "Delete tracking data for this table"
-msgstr ""
+msgstr "Sletter sporingsdata for denne tabel."
 
 #: db_tracking.php:119 tbl_tracking.php:542 tbl_tracking.php:600
 msgid "active"
-msgstr ""
+msgstr "aktiv"
 
 #: db_tracking.php:121 tbl_tracking.php:544 tbl_tracking.php:602
 msgid "not active"
-msgstr ""
+msgstr "ikke aktiv"
 
 #: db_tracking.php:134
 msgid "Versions"
-msgstr ""
+msgstr "Versioner"
 
 #: db_tracking.php:135 tbl_tracking.php:373 tbl_tracking.php:619
 msgid "Tracking report"
-msgstr ""
+msgstr "Sporingsrapport"
 
 #: db_tracking.php:136 tbl_tracking.php:245 tbl_tracking.php:619
 msgid "Structure snapshot"
-msgstr ""
+msgstr "Øjebliksbillede af struktur"
 
 #: db_tracking.php:181
 msgid "Untracked tables"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke-sporede tabeller"
 
 #: db_tracking.php:201 db_tracking.php:203 tbl_structure.php:622
 #: tbl_structure.php:624
 msgid "Track table"
-msgstr ""
+msgstr "Spor tabel"
 
 #: db_tracking.php:229
 msgid "Database Log"
-msgstr ""
+msgstr "Database log"
 
 #: enum_editor.php:21 libraries/tbl_properties.inc.php:793
 #, php-format
 msgid "Values for the column \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Værdier for kolonnen \"%s\""
 
 #: enum_editor.php:22 libraries/tbl_properties.inc.php:794
 msgid "Enter each value in a separate field."
-msgstr ""
+msgstr "Indtast hver værdi i et seperat felt."
 
 #: enum_editor.php:57
 msgid "+ Restart insertion and add a new value"
@@ -939,11 +940,11 @@ msgstr ""
 #: server_synchronize.php:738 server_synchronize.php:766
 #: server_synchronize.php:794 server_synchronize.php:806
 msgid "Click to select"
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at vælge"
 
 #: js/messages.php:26
 msgid "Click to unselect"
-msgstr ""
+msgstr "Klik for at fravælge"
 
 #: js/messages.php:27 libraries/import.lib.php:103 sql.php:195
 msgid "\"DROP DATABASE\" statements are disabled."
@@ -975,7 +976,7 @@ msgstr "Tillader indsættelse og erstatning af data."
 
 #: js/messages.php:36
 msgid "Dropping Primary Key/Index"
-msgstr ""
+msgstr "Fjerner primærnøgle/indeks"
 
 #: js/messages.php:37
 msgid "This operation could take a long time. Proceed anyway?"
@@ -1041,7 +1042,7 @@ msgstr "Fjern valgte brugere"
 #: js/messages.php:56 libraries/tbl_properties.inc.php:792
 #: tbl_tracking.php:245 tbl_tracking.php:373
 msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "Luk"
 
 #: js/messages.php:60 libraries/tbl_properties.inc.php:797 pmd_general.php:388
 #: pmd_general.php:425 pmd_general.php:545 pmd_general.php:593
@@ -1051,7 +1052,7 @@ msgstr "Annuller"
 
 #: js/messages.php:63
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "Indlæser"
 
 #: js/messages.php:64
 #, fuzzy
@@ -1061,7 +1062,7 @@ msgstr "Processer"
 
 #: js/messages.php:65 libraries/import/ods.php:80
 msgid "Error in Processing Request"
-msgstr ""
+msgstr "Felj i udførsel af forespørgsel"
 
 #: js/messages.php:66
 msgid "Dropping Column"
@@ -1069,7 +1070,7 @@ msgstr ""
 
 #: js/messages.php:67
 msgid "Adding Primary Key"
-msgstr ""
+msgstr "Tilføjer primær nøgle"
 
 #: js/messages.php:68 libraries/relation.lib.php:87 pmd_general.php:386
 #: pmd_general.php:543 pmd_general.php:591 pmd_general.php:667
@@ -1196,7 +1197,7 @@ msgstr "Vælg felt der skal vises"
 
 #: js/messages.php:107
 msgid "Add an option for column "
-msgstr ""
+msgstr "Tilføj mulighed for kolonne"
 
 #: js/messages.php:110
 #, fuzzy
@@ -1226,11 +1227,13 @@ msgid ""
 "A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider "
 "upgrading. The newest version is %s, released on %s."
 msgstr ""
+"En nyere version af phpMyAdmin er tilgængelig og du bør overveje at "
+"opgradere. Den nyeste version er %s, udgivet den %s."
 
 #. l10n: Latest available phpMyAdmin version
 #: js/messages.php:120
 msgid ", latest stable version:"
-msgstr ""
+msgstr ", seneste stabile version:"
 
 #. l10n: Display text for calendar close link
 #: js/messages.php:138
@@ -1269,7 +1272,7 @@ msgstr " Binært "
 
 #: js/messages.php:148
 msgid "February"
-msgstr ""
+msgstr "februar"
 
 #: js/messages.php:149
 #, fuzzy
@@ -1307,7 +1310,7 @@ msgstr "aug"
 
 #: js/messages.php:155
 msgid "September"
-msgstr ""
+msgstr "september"
 
 #: js/messages.php:156
 #, fuzzy
@@ -1317,11 +1320,11 @@ msgstr "okt"
 
 #: js/messages.php:157
 msgid "November"
-msgstr ""
+msgstr "november"
 
 #: js/messages.php:158
 msgid "December"
-msgstr ""
+msgstr "december"
 
 #. l10n: Short month name
 #: js/messages.php:162 libraries/common.lib.php:1569
@@ -1509,11 +1512,11 @@ msgstr "lør"
 #. l10n: Column header for week of the year in calendar
 #: js/messages.php:227
 msgid "Wk"
-msgstr ""
+msgstr "uge"
 
 #: js/messages.php:229
 msgid "Hour"
-msgstr ""
+msgstr "Time"
 
 #: js/messages.php:230
 #, fuzzy
@@ -1586,7 +1589,7 @@ msgstr "Unik"
 
 #: libraries/Index.class.php:444 tbl_tracking.php:317
 msgid "Packed"
-msgstr ""
+msgstr "Pakket"
 
 #: libraries/Index.class.php:446 tbl_tracking.php:319
 msgid "Cardinality"
@@ -1594,7 +1597,7 @@ msgstr "Kardinalitet"
 
 #: libraries/Index.class.php:449 tbl_tracking.php:273 tbl_tracking.php:322
 msgid "Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Kommentar"
 
 #: libraries/Index.class.php:471
 msgid "The primary key has been dropped"
@@ -1611,6 +1614,8 @@ msgid ""
 "The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be "
 "removed."
 msgstr ""
+"Indeks %1$ ser ud til at være identisk med indeks %2$, så et af dem kan "
+"sikkert fjernes"
 
 #: libraries/List_Database.class.php:430 libraries/config/messages.inc.php:175
 #: libraries/server_links.inc.php:42 server_databases.php:100
@@ -1768,6 +1773,8 @@ msgstr "phpMyAdmin dokumentation"
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:245
 msgid "You can enter hostname/IP address and port separated by space."
 msgstr ""
+"Du kan angive værtsnavn/IP adresse og port ved at adskille dem med et "
+"mellemrum"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:244
 msgid "Server:"
@@ -1794,6 +1801,8 @@ msgstr "Herefter skal cookies være slået til."
 msgid ""
 "Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)"
 msgstr ""
+"Det er ifølge konfigurationen ikke tilladt at logge ind uden en adgangskkode "
+"(se AllowNoPassword)"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:648
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:226
@@ -1815,12 +1824,12 @@ msgstr "Forkert brugernavn/kodeord. Adgang nægtet."
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:118
 #, php-format
 msgid "File %s does not contain any key id"
-msgstr ""
+msgstr "Filen %s indeholder ikke noget nøgle-id"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:157
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:180
 msgid "Hardware authentication failed"
-msgstr ""
+msgstr "Godkendelse af hardware mislykkedes"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:166
 msgid "No valid authentication key plugged"
@@ -1828,11 +1837,11 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:202
 msgid "Authenticating..."
-msgstr ""
+msgstr "Godkender..."
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:241
 msgid "PBMS error"
-msgstr ""
+msgstr "PBMS-fejl"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:267
 #, fuzzy
@@ -1842,36 +1851,36 @@ msgstr "MySQL forbindelses-sammenkøring"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:312
 msgid "PBMS get BLOB info failed:"
-msgstr ""
+msgstr "PBMS hent BLOB info mislykkedes"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:320
 msgid "get BLOB Content-Type failed"
-msgstr ""
+msgstr "hent BLOB Content-Type mislykkedes"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:347
 msgid "View image"
-msgstr ""
+msgstr "Se billede"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:351
 msgid "Play audio"
-msgstr ""
+msgstr "Afspil lyd"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:356
 msgid "View video"
-msgstr ""
+msgstr "Se video"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:360
 msgid "Download file"
-msgstr ""
+msgstr "Download fil"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:421
 #, php-format
 msgid "Could not open file: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"
 
 #: libraries/bookmark.lib.php:83
 msgid "shared"
-msgstr ""
+msgstr "delt"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:25
 #: libraries/config/messages.inc.php:181 libraries/export/xml.php:36
@@ -1911,7 +1920,7 @@ msgstr "Ingen databaser"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:130
 msgid "Not replicated"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke gentaget"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:136
 #, fuzzy
@@ -2057,7 +2066,7 @@ msgstr "MySQL returnerede: "
 
 #: libraries/common.lib.php:1098
 msgid "Failed to connect to SQL validator!"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke oprette forbindelse til SQL validator!"
 
 #: libraries/common.lib.php:1139 libraries/config/messages.inc.php:463
 msgid "Explain SQL"
@@ -2090,7 +2099,7 @@ msgstr "Validér SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:1265
 msgid "Inline edit of this query"
-msgstr ""
+msgstr "Åben linje til redigering af forespørgslen"
 
 #: libraries/common.lib.php:1267
 #, fuzzy
@@ -2100,7 +2109,7 @@ msgstr "Lagre"
 
 #: libraries/common.lib.php:1334 libraries/common.lib.php:1350
 msgid "Profiling"
-msgstr ""
+msgstr "Skitsering"
 
 #: libraries/common.lib.php:1355 libraries/tbl_triggers.lib.php:27
 #: server_processlist.php:70
@@ -2218,7 +2227,7 @@ msgstr "Operationer"
 
 #: libraries/common.lib.php:2966
 msgid "Browse your computer:"
-msgstr ""
+msgstr "Gennemse din computer"
 
 #: libraries/common.lib.php:2979
 #, fuzzy, php-format
@@ -2233,15 +2242,15 @@ msgstr "Mappen du har sat til upload-arbejde kan ikke findes"
 
 #: libraries/common.lib.php:2999
 msgid "There are no files to upload"
-msgstr ""
+msgstr "Der er ikke nogen filer at uploade"
 
 #: libraries/config.values.php:45 libraries/config.values.php:50
 msgid "Both"
-msgstr ""
+msgstr "Begge"
 
 #: libraries/config.values.php:74
 msgid "Open"
-msgstr ""
+msgstr "Åben"
 
 #: libraries/config.values.php:74
 #, fuzzy
@@ -2254,7 +2263,7 @@ msgstr "Ikke-lukket quote"
 #: libraries/export/sql.php:79 libraries/export/texytext.php:23
 #: libraries/import.lib.php:1172
 msgid "structure"
-msgstr ""
+msgstr "struktur"
 
 #: libraries/config.values.php:96 libraries/export/htmlword.php:24
 #: libraries/export/latex.php:41 libraries/export/odt.php:33
@@ -2272,15 +2281,17 @@ msgstr "Struktur og data"
 
 #: libraries/config.values.php:99
 msgid "Quick - display only the minimal options to configure"
-msgstr ""
+msgstr "Hurtig - vis kun de mest nødvendige konfigurationsmuligheder"
 
 #: libraries/config.values.php:100
 msgid "Custom - display all possible options to configure"
-msgstr ""
+msgstr "Brugerdefineret - vis alle valgmuligheder for konfigurering"
 
 #: libraries/config.values.php:101
 msgid "Custom - like above, but without the quick/custom choice"
 msgstr ""
+"Brugerdefineret - som ovenfor, men uden valgmuligheder for hurtig/"
+"brugerdefineret"
 
 #: libraries/config.values.php:119
 #, fuzzy
@@ -2296,43 +2307,43 @@ msgstr "Udvidede inserts"
 
 #: libraries/config.values.php:121
 msgid "both of the above"
-msgstr ""
+msgstr "Begge de ovenfor anførte"
 
 #: libraries/config.values.php:122
 msgid "neither of the above"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen af de ovenfor anførte"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:83
 #: libraries/config/validate.lib.php:422
 msgid "Not a positive number"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke et positivt tal"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:84
 #: libraries/config/validate.lib.php:435
 msgid "Not a non-negative number"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke et ikke-negativt tal"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:85
 #: libraries/config/validate.lib.php:409
 msgid "Not a valid port number"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke et gyldigt port-nummer"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:86
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:574
 #: libraries/config/validate.lib.php:360 libraries/config/validate.lib.php:450
 msgid "Incorrect value"
-msgstr ""
+msgstr "Ukorrekt værdi"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:87
 #: libraries/config/validate.lib.php:464
 #, php-format
 msgid "Value must be equal or lower than %s"
-msgstr ""
+msgstr "Værdien skal være mindre end eller lig med %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:538
 #, php-format
 msgid "Missing data for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Manglende data for %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:736
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:740
@@ -2345,21 +2356,21 @@ msgstr "Variabel"
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:741
 #, php-format
 msgid "\"%s\" requires %s extension"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" er afhængig af udvidelsen %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:755
 #, php-format
 msgid "import will not work, missing function (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "importeringen kommer ikke til at fungere, funktionen (%s) mangler"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:759
 #, php-format
 msgid "export will not work, missing function (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "eksporten kommer ikke til at fungere, funktionen (%s) mangler"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:766
 msgid "SQL Validator is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "SQL Validator er deaktiveret"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:773
 #, fuzzy
@@ -2370,11 +2381,12 @@ msgstr "Link ikke fundet"
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:781
 #, php-format
 msgid "maximum %s"
-msgstr ""
+msgstr "maksimum %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:173
 msgid "This setting is disabled, it will not be applied to your configuration"
 msgstr ""
+"Denne indstilling er deaktiveret og din konfiguration vil ikke anvende den"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:173 libraries/relation.lib.php:89
 #: libraries/relation.lib.php:96 pmd_relation_new.php:68
@@ -2384,16 +2396,16 @@ msgstr "Slået fra"
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:248
 #, php-format
 msgid "Set value: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Indstil værdien %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:253
 #: libraries/config/messages.inc.php:351
 msgid "Restore default value"
-msgstr ""
+msgstr "Gendan standardværdi"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:269
 msgid "Allow users to customize this value"
-msgstr ""
+msgstr "Tillad brugerdefinerede indstillinger for værdien"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:333
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:470 prefs_manage.php:320
@@ -2403,7 +2415,7 @@ msgstr "Nulstil"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:17
 msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Forbedrer ydeevnen for skærmopdatering"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:18
 #, fuzzy
@@ -2415,10 +2427,12 @@ msgstr "Slået til"
 msgid ""
 "If enabled user can enter any MySQL server in login form for cookie auth"
 msgstr ""
+"Aktivering medfører, at brugeren kan tilgå en hvilken som helst MySQL-server "
+"fra log ind-siden ved cookie-godkendelse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:20
 msgid "Allow login to any MySQL server"
-msgstr ""
+msgstr "Tillad log ind til en hvilken som helst MySQL-server"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:21
 msgid ""
@@ -2426,46 +2440,53 @@ msgid ""
 "inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
 "cross-frame scripting attacks"
 msgstr ""
+"Aktivering indebærer, at en side, som ligger på et andet domæne, har adgang "
+"til at kalde phpMyAdmin fra en frame. Det er en potentiel sikkerhedsrisiko, "
+"fordi det åbner op for cross-frame skripting angreb"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:22
 msgid "Allow third party framing"
-msgstr ""
+msgstr "Tillad rammeværk fra tredjepart"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:23
 msgid "Show "Drop database" link to normal users"
-msgstr ""
+msgstr "Vis linket "Drop database" til almindelige brugere"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:24
 msgid ""
 "Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] "
 "authentication"
 msgstr ""
+"Hemmeligt kodeordsudtryk til kryptering af cookies ved [kbd]cookie[/kbd] "
+"godkendelse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:25
 msgid "Blowfish secret"
-msgstr ""
+msgstr "Blowfish hemmelighed"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:26
 msgid "Highlight selected rows"
-msgstr ""
+msgstr "Fremhæv valgte rækker"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:27
 msgid "Row marker"
-msgstr ""
+msgstr "Rækkemarkør"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:28
 msgid "Highlight row pointed by the mouse cursor"
-msgstr ""
+msgstr "Fremhæv den række, som musemarkøren peger på"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:29
 msgid "Highlight pointer"
-msgstr ""
+msgstr "Fremhæv pointer"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:30
 msgid ""
 "Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] compression for "
 "import and export operations"
 msgstr ""
+"Aktivér komprimering af [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] ved "
+"import -og eksport arbejdsgange"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:31
 msgid "Bzip2"
@@ -2477,59 +2498,67 @@ msgid ""
 "columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/"
 "kbd] - allows newlines in columns"
 msgstr ""
+"Definerer typen af redigeringskontroller som skal anvendes i CHAR -og "
+"VARCHAR-kolonner. [kbd]input[/kbd] - tillader begrænsning i længden af "
+"input, [kbd]textarea[/kbd] - tillader linjeskift i kolonner"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:33
 msgid "CHAR columns editing"
-msgstr ""
+msgstr "Redigering af CHAR-kolonner"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:34
 msgid "Number of columns for CHAR/VARCHAR textareas"
-msgstr ""
+msgstr "Bredde på CHAR/VARCHAR tekstbokse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:35
 msgid "CHAR textarea columns"
-msgstr ""
+msgstr "Bredde på tekstbokse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:36
 msgid "Number of rows for CHAR/VARCHAR textareas"
-msgstr ""
+msgstr "Højde på CHAR/VARCHAR-tekstbokse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:37
 msgid "CHAR textarea rows"
-msgstr ""
+msgstr "Højde på CHAR-tekstbokse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:38
 msgid "Check config file permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Tjek tilladelser på konfigurationsfil"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:39
 msgid ""
 "Compress gzip/bzip2 exports on the fly without the need for much memory; if "
 "you encounter problems with created gzip/bzip2 files disable this feature"
 msgstr ""
+"Pak gzip/bzip2-eksporter under eksporten uden behov for ret meget "
+"hukommelse. Hvis du får problemer med de dannede gzip/bzip2-filer, så "
+"deaktivér denne funktion"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:40
 msgid "Compress on the fly"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimér undervejs"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:41 setup/frames/config.inc.php:25
 #: setup/frames/index.inc.php:153
 msgid "Configuration file"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurationsfil"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:42
 msgid ""
 "Whether a warning ("Are your really sure...") should be displayed "
 "when you're about to lose data"
 msgstr ""
+"Hvorvidt der skal vises en advarsel ("Er du helt sikker...") , når "
+"du er ved at miste data"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:43
 msgid "Confirm DROP queries"
-msgstr ""
+msgstr "Bekræft DROP-forespørgsler"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:44
 msgid "Debug SQL"
-msgstr ""
+msgstr "Ret fejl i SQL"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:45
 #, fuzzy
@@ -2542,62 +2571,64 @@ msgid ""
 "[kbd]horizontal[/kbd], [kbd]vertical[/kbd] or a number that indicates "
 "maximum number for which vertical model is used"
 msgstr ""
+"[kbd]horisontal[/kbd], [kbd]vertikal[/kbd] eller et tal, som angiver "
+"maksimum for den anvendte vertikale model"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:47
 msgid "Display direction for altering/creating columns"
-msgstr ""
+msgstr "Vis retning for kolonner, som redigeres/oprettes"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:48
 msgid "Tab that is displayed when entering a database"
-msgstr ""
+msgstr "Fane der skal vises, når man går ind i en database"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:49
 msgid "Default database tab"
-msgstr ""
+msgstr "Standard database-fane"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:50
 msgid "Tab that is displayed when entering a server"
-msgstr ""
+msgstr "Fane, som skal vises, når man går ind på en server"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:51
 msgid "Default server tab"
-msgstr ""
+msgstr "Standard server-fane"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:52
 msgid "Tab that is displayed when entering a table"
-msgstr ""
+msgstr "Fane som skal vises, når man går ind i en tabel"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:53
 msgid "Default table tab"
-msgstr ""
+msgstr "Standard tabel-fane"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:54
 msgid "Show binary contents as HEX by default"
-msgstr ""
+msgstr "Som standard vises binært indhold som HEX"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:55 libraries/display_tbl.lib.php:590
 msgid "Show binary contents as HEX"
-msgstr ""
+msgstr "Vis binært indhold som HEX"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:56
 msgid "Show database listing as a list instead of a drop down"
-msgstr ""
+msgstr "Vis databaser på en liste i stedet for i en valgboks"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:57
 msgid "Display databases as a list"
-msgstr ""
+msgstr "Vis databaser på en liste"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:58
 msgid "Show server listing as a list instead of a drop down"
-msgstr ""
+msgstr "Vis servere på en liste i stedet for i en valgboks"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:59
 msgid "Display servers as a list"
-msgstr ""
+msgstr "Vis servere på en liste"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:60
 msgid "Edit SQL queries in popup window"
-msgstr ""
+msgstr "Redigér SQL-forespørgsler i et popup vindue"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:61
 #, fuzzy
@@ -2613,25 +2644,27 @@ msgstr "Vis muligheder"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:63
 msgid "Gather errors"
-msgstr ""
+msgstr "Indsaml fejl"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:64
 msgid "Show icons for warning, error and information messages"
-msgstr ""
+msgstr "Vis ikoner i advarsels-, fejl-, og informationsmeddelelser"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:65
 msgid "Iconic errors"
-msgstr ""
+msgstr "Ikon-fejl"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:66
 msgid ""
 "Set the number of seconds a script is allowed to run ([kbd]0[/kbd] for no "
 "limit)"
 msgstr ""
+"Bestem antallet af sekunder, som et skript må være om at køre ([kbd]0[/kbd] "
+"er lig med ingen tidsgrænse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:67
 msgid "Maximum execution time"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimal ekspeditionstid"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:68 prefs_manage.php:299
 msgid "Save as file"
@@ -2639,7 +2672,7 @@ msgstr "Send (download)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:69 libraries/config/messages.inc.php:237
 msgid "Character set of the file"
-msgstr ""
+msgstr "Filens tegnsæt"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:70 libraries/config/messages.inc.php:86
 #: tbl_printview.php:373 tbl_structure.php:831
@@ -2690,7 +2723,7 @@ msgstr "Erstat NULL med"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:76 libraries/config/messages.inc.php:82
 msgid "Remove CRLF characters within columns"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern karakterer for linjeskift i felterne"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:77 libraries/config/messages.inc.php:243
 #: libraries/config/messages.inc.php:251 libraries/import/csv.php:62
@@ -2713,15 +2746,15 @@ msgstr "Excel-udgave"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:83
 msgid "Database name template"
-msgstr ""
+msgstr "Skabelon for databasenavn"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:84
 msgid "Server name template"
-msgstr ""
+msgstr "Maske for servernavn"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:85
 msgid "Table name template"
-msgstr ""
+msgstr "Maske for tabelnavn"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:89 libraries/config/messages.inc.php:102
 #: libraries/config/messages.inc.php:111 libraries/config/messages.inc.php:135
@@ -2770,7 +2803,7 @@ msgstr "Eksporttype"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:112 libraries/config/messages.inc.php:114
 msgid "Save on server"
-msgstr ""
+msgstr "Gem på server"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:113 libraries/config/messages.inc.php:115
 #: libraries/display_export.lib.php:195 libraries/display_export.lib.php:221
@@ -2779,7 +2812,7 @@ msgstr "Overskriv eksisterende fil(er)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:116
 msgid "Remember file name template"
-msgstr ""
+msgstr "Husk maske for filnavn"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:118
 #, fuzzy
@@ -2794,7 +2827,7 @@ msgstr "SQL-kompatibilitetsmodus"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:120 libraries/config/messages.inc.php:130
 msgid "Syntax to use when inserting data"
-msgstr ""
+msgstr "Syntaks som skal bruges, når der indsættes data"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:121
 msgid "Creation/Update/Check dates"
@@ -2832,41 +2865,43 @@ msgstr "Inkludér eksport i en transaktion"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:138
 msgid "Export time in UTC"
-msgstr ""
+msgstr "Angiv eksporteringstidspunktet i UTC (Universal Time Coordinated)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:146
 msgid "Force secured connection while using phpMyAdmin"
-msgstr ""
+msgstr "Gennemtving sikker forbindelse mens phpMyAdmin bruges"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:147
 msgid "Force SSL connection"
-msgstr ""
+msgstr "Gennemtving SSL-forbindelse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:148
 msgid ""
 "Sort order for items in a foreign-key dropdown box; [kbd]content[/kbd] is "
 "the referenced data, [kbd]id[/kbd] is the key value"
 msgstr ""
+"Sorteringsrækkefølge for elementer i valgboks med fremmede nøgler; [kbd]"
+"content[/kbd] er de refererede data, [kbd]id[/kbd] er nøglens værdi"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:149
 msgid "Foreign key dropdown order"
-msgstr ""
+msgstr "Sortër fremmede nøgler i valgboks på:"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:150
 msgid "A dropdown will be used if fewer items are present"
-msgstr ""
+msgstr "Der vil blive brugt en valgboks, hvis der er færre elementer til stede"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:151
 msgid "Foreign key limit"
-msgstr ""
+msgstr "Øvre grænse for fremmed nøgle"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:152
 msgid "Browse mode"
-msgstr ""
+msgstr "Gennemsynstilstand"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:153
 msgid "Customize browse mode"
-msgstr ""
+msgstr "Brugerindstilling for gennemsynstilstand"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:155 libraries/config/messages.inc.php:157
 #: libraries/config/messages.inc.php:174 libraries/config/messages.inc.php:185
@@ -2887,32 +2922,32 @@ msgstr "CSV (kommasepareret)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:158
 msgid "Developer"
-msgstr ""
+msgstr "Udvikler"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:159
 msgid "Settings for phpMyAdmin developers"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger for phpMyAdmin udviklere"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:160
 msgid "Edit mode"
-msgstr ""
+msgstr "Redigeringstilstand"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:161
 msgid "Customize edit mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tilpas redigerinstilstand"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:163
 msgid "Export defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Standardindstillinger for eksport"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:164
 msgid "Customize default export options"
-msgstr ""
+msgstr "Tilpas standardindstillinger for eksport"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:165 libraries/config/messages.inc.php:207
 #: setup/frames/menu.inc.php:16
 msgid "Features"
-msgstr ""
+msgstr "Karakteristika"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:166
 #, fuzzy
@@ -2922,7 +2957,7 @@ msgstr "Generér"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:167
 msgid "Set some commonly used options"
-msgstr ""
+msgstr "Bestem indstillinger for nogle af de mest anvendte valgmuligheder"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:168 libraries/db_links.inc.php:83
 #: libraries/server_links.inc.php:73 libraries/tbl_links.inc.php:82
@@ -2932,19 +2967,21 @@ msgstr "Import"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:169
 msgid "Import defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Standarder for import"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:170
 msgid "Customize default common import options"
-msgstr ""
+msgstr "Tilpas standardindstillinger for import"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:171
 msgid "Import / export"
-msgstr ""
+msgstr "Import / eksport"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:172
 msgid "Set import and export directories and compression options"
 msgstr ""
+"Bestem indstillinger for importerings- og eksporteringsmapper samt "
+"komprimering"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:173 libraries/export/latex.php:26
 msgid "LaTeX"
@@ -2952,15 +2989,15 @@ msgstr "LaTeX"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:176
 msgid "Databases display options"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger for visning af databaser"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:177 setup/frames/menu.inc.php:18
 msgid "Navigation frame"
-msgstr ""
+msgstr "Navigationsramme"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:178
 msgid "Customize appearance of the navigation frame"
-msgstr ""
+msgstr "Tilpas navigationsrammens udseende"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:179 libraries/select_server.lib.php:42
 #: setup/frames/index.inc.php:98
@@ -2969,15 +3006,15 @@ msgstr "Servere"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:180
 msgid "Servers display options"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger for visning af servere"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:182
 msgid "Tables display options"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger for visning af tabeller"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:183 setup/frames/menu.inc.php:19
 msgid "Main frame"
-msgstr ""
+msgstr "Hovedramme"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:184
 msgid "Microsoft Office"
@@ -2991,11 +3028,11 @@ msgstr "Open Document tekst"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:188
 msgid "Other core settings"
-msgstr ""
+msgstr "Andre kerneindstillinger"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:189
 msgid "Settings that didn't fit enywhere else"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger som ikke passer ind andre steder"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:190
 #, fuzzy
@@ -3008,7 +3045,7 @@ msgid ""
 "Specify browser's title bar text. Refer to [a at Documentation."
 "html#cfg_TitleTable]documentation[/a] for magic strings that can be used to "
 "get special values."
-msgstr ""
+msgstr "Angiv browserens titeltekst. "
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:192
 #: libraries/navigation_header.inc.php:83
@@ -3019,21 +3056,23 @@ msgstr "Foresp. vindue"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:193
 msgid "Customize query window options"
-msgstr ""
+msgstr "Tilpas indstillinger for forespørgselsvindue"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:194
 msgid "Security"
-msgstr ""
+msgstr "Sikkerhed"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:195
 msgid ""
 "Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not "
 "limit MySQL"
 msgstr ""
+"Bemærk venligst at phpMyAdmin blot er en brugerflade, hvis egenskaber ikke "
+"begrænser MySQL"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:196
 msgid "Basic settings"
-msgstr ""
+msgstr "Grundlæggende indstillinger"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:197
 #, fuzzy
@@ -3043,25 +3082,27 @@ msgstr "Dokumentation"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:198
 msgid "Authentication settings"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger for godkendelse"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:199
 msgid "Server configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Serverkonfiguration"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:200
 msgid ""
 "Advanced server configuration, do not change these options unless you know "
 "what they are for"
 msgstr ""
+"Avanceret serverkonfiguration. Lad være med at ændre disse indstillinger med "
+"mindre, du ved, hvad de betyder"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:201
 msgid "Enter server connection parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Indtast parametre for tilslutning til server"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:202
 msgid "Configuration storage"
-msgstr ""
+msgstr "Lagring af konfiguration"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:203
 msgid ""
@@ -5600,7 +5641,7 @@ msgstr "Erklæringer"
 
 #: libraries/export/sql.php:111
 msgid "<code>CREATE TABLE</code> options:"
-msgstr ""
+msgstr "Muligheder for <code>CREATE TABLE</code>:"
 
 #: libraries/export/sql.php:123
 msgid ""
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 3d9b38b..ec38819 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -1781,7 +1781,7 @@ msgstr "Tiedostoa ei voida avata: %s"
 
 #: libraries/bookmark.lib.php:83
 msgid "shared"
-msgstr ""
+msgstr "jaettu"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:25
 #: libraries/config/messages.inc.php:181 libraries/export/xml.php:36
@@ -2131,11 +2131,11 @@ msgstr "Lähetettäviä tiedostoja ei ole"
 
 #: libraries/config.values.php:45 libraries/config.values.php:50
 msgid "Both"
-msgstr ""
+msgstr "Molemmat"
 
 #: libraries/config.values.php:74
 msgid "Open"
-msgstr ""
+msgstr "Avaa"
 
 #: libraries/config.values.php:74
 #, fuzzy
@@ -2801,11 +2801,11 @@ msgstr "CSV"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:158
 msgid "Developer"
-msgstr ""
+msgstr "Kehittäjä"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:159
 msgid "Settings for phpMyAdmin developers"
-msgstr ""
+msgstr "Asetukset phpMyAdmin-kehittäjille"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:160
 msgid "Edit mode"
@@ -3101,7 +3101,7 @@ msgstr "Varoitus"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:229
 msgid "Disable some of the warnings shown by phpMyAdmin"
-msgstr ""
+msgstr "Kytke osa phpMyAdminin näyttämistä varoituksista pois päältä"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:230
 msgid ""
@@ -3589,7 +3589,7 @@ msgstr "Oletusarvoinen kyselyikkunavälilehti"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:341
 msgid "Query window height (in pixels)"
-msgstr ""
+msgstr "Kyselyikkunan korkeus (pikseleissä)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:342
 #, fuzzy
@@ -9310,7 +9310,7 @@ msgstr "Seuraavat kyselyt on suoritettu:"
 
 #: server_synchronize.php:1130
 msgid "Enter manually"
-msgstr ""
+msgstr "Syötä käsin"
 
 #: server_synchronize.php:1138
 #, fuzzy
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 452348c..0fc74e3 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -4661,7 +4661,7 @@ msgstr "sor"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:157
 msgid "Dump some row(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Néhány sor dumpolása"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:159
 #, fuzzy
@@ -4675,7 +4675,7 @@ msgstr "Ettől a sortól kezdve:"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:173
 msgid "Dump all rows"
-msgstr ""
+msgstr "Összes sor dumpolása"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:181 libraries/display_export.lib.php:202
 msgid "Output:"
diff --git a/po/id.po b/po/id.po
index e209625..655539d 100644
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -2285,7 +2285,7 @@ msgstr "Reset"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:17
 msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Meningkatkan efisiensi refresh layar"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:18
 msgid "Enable Ajax"
@@ -2308,6 +2308,9 @@ msgid ""
 "inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
 "cross-frame scripting attacks"
 msgstr ""
+"Mengaktifkan ini memungkinkan halaman yang terletak pada domain yang berbeda "
+"untuk memanggil phpMyAdmin di dalam frame, dan merupakan [strong]lubang "
+"keamanan[/strong] potensial yang memungkinkan serangan scripting lintas-frame"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:22
 msgid "Allow third party framing"
@@ -9802,11 +9805,11 @@ msgstr ""
 
 #: tbl_tracking.php:503
 msgid "This option will replace your table and contained data."
-msgstr ""
+msgstr "Pilihan ini akan mengganti table dan data isi table"
 
 #: tbl_tracking.php:503
 msgid "SQL execution"
-msgstr ""
+msgstr "Menjalankan SQL"
 
 #: tbl_tracking.php:515
 #, php-format
@@ -9815,7 +9818,7 @@ msgstr "Ekspor sebagai %s"
 
 #: tbl_tracking.php:555
 msgid "Show versions"
-msgstr ""
+msgstr "Tunjukkan Versi"
 
 #: tbl_tracking.php:587
 msgid "Version"
@@ -9867,7 +9870,7 @@ msgstr ""
 
 #: themes.php:41
 msgid "Get more themes!"
-msgstr ""
+msgstr "Dapatkan tema lainnya"
 
 #: transformation_overview.php:24
 msgid "Available MIME types"
diff --git a/po/mk.po b/po/mk.po
index 3774f42..b9466de 100644
--- a/po/mk.po
+++ b/po/mk.po
@@ -421,7 +421,7 @@ msgstr "Морате да изберете барем една колона за
 
 #: db_qbe.php:186
 msgid "Switch to"
-msgstr ""
+msgstr "Префрли се во"
 
 #: db_qbe.php:186
 msgid "visual builder"
@@ -746,7 +746,7 @@ msgstr "База на податоци"
 
 #: db_tracking.php:86
 msgid "Last version"
-msgstr ""
+msgstr "Последна Верзија"
 
 #: db_tracking.php:87 tbl_tracking.php:588
 #, fuzzy
@@ -755,7 +755,7 @@ msgstr "Креирај"
 
 #: db_tracking.php:88 tbl_tracking.php:589
 msgid "Updated"
-msgstr ""
+msgstr "Ажурирано"
 
 #: db_tracking.php:89 libraries/common.lib.php:1354
 #: libraries/server_links.inc.php:50 server_processlist.php:71
@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr "Акција"
 
 #: db_tracking.php:101 js/messages.php:34
 msgid "Delete tracking data for this table"
-msgstr ""
+msgstr "Избришете го податоците за тракирање од табелава"
 
 #: db_tracking.php:119 tbl_tracking.php:542 tbl_tracking.php:600
 msgid "active"
diff --git a/po/ms.po b/po/ms.po
index c48f2fb..68525a2 100644
--- a/po/ms.po
+++ b/po/ms.po
@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr ""
 
 #: bs_disp_as_mime_type.php:41
 msgid "Failed to open remote URL"
-msgstr ""
+msgstr "Gagal untuk membuka URL "
 
 #: changelog.php:32 license.php:28
 #, php-format
@@ -108,6 +108,8 @@ msgid ""
 "The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
 "for more information."
 msgstr ""
+"Fail %s tidak ada di dalam sistem, sila ke laman sesawang www.phpmyadmin.net "
+"untuk maklumat lanjut"
 
 #: db_create.php:58
 #, fuzzy, php-format
@@ -316,7 +318,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/config/messages.inc.php:133 tbl_operations.php:552
 #, php-format
 msgid "Add %s"
-msgstr ""
+msgstr "Tambah %s"
 
 #: db_operations.php:511 libraries/config/messages.inc.php:117
 #: tbl_operations.php:310 tbl_operations.php:554
@@ -329,7 +331,7 @@ msgstr ""
 
 #: db_operations.php:528
 msgid "Switch to copied database"
-msgstr ""
+msgstr "Tukar kepada pengkalan data yang di salin"
 
 #: db_operations.php:552 libraries/Index.class.php:447
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:19 libraries/db_structure.lib.php:53
@@ -406,7 +408,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1228 tbl_printview.php:451
 #: tbl_structure.php:919
 msgid "Last check"
-msgstr ""
+msgstr "Semakan Terakhir"
 
 #: db_printview.php:220 db_structure.php:439
 #, fuzzy, php-format
diff --git a/po/pt.po b/po/pt.po
index a7f4ee0..134bba0 100644
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -113,6 +113,8 @@ msgid ""
 "The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
 "for more information."
 msgstr ""
+"O ficheiro %s não está disponível no seu sistema, por favor visite www."
+"phpmyadmin.net para mais informações."
 
 #: db_create.php:58
 #, php-format
@@ -799,7 +801,7 @@ msgstr "Introduza cada valor num campo separado."
 
 #: enum_editor.php:57
 msgid "+ Restart insertion and add a new value"
-msgstr ""
+msgstr "+ Reiniciar inserção e adicionar um novo valor"
 
 #: enum_editor.php:67
 msgid "Output"
@@ -807,7 +809,7 @@ msgstr ""
 
 #: enum_editor.php:68
 msgid "Copy and paste the joined values into the \"Length/Values\" field"
-msgstr ""
+msgstr "Copie e cole os valores juntos para o campo \"Comprimento/Valores\""
 
 #: export.php:73
 msgid "Selected export type has to be saved in file!"
@@ -1127,7 +1129,7 @@ msgstr "Guarda"
 #: js/messages.php:91 libraries/display_tbl.lib.php:598 pmd_general.php:158
 #: tbl_change.php:315 tbl_change.php:321
 msgid "Hide"
-msgstr ""
+msgstr "Esconder"
 
 #: js/messages.php:94
 #, fuzzy
@@ -1154,7 +1156,7 @@ msgstr "Seleccione Foreign Key"
 
 #: js/messages.php:103
 msgid "Please select the primary key or a unique key"
-msgstr ""
+msgstr "Por favor seleccione a chave primária ou a chave única "
 
 #: js/messages.php:104 pmd_general.php:87 tbl_relation.php:545
 #, fuzzy
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 39eee26..498e3ff 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -1165,7 +1165,7 @@ msgstr "Escolha o campo para exibir"
 
 #: js/messages.php:107
 msgid "Add an option for column "
-msgstr ""
+msgstr "Adicionar uma opção para a coluna"
 
 #: js/messages.php:110
 #, fuzzy
@@ -1193,6 +1193,8 @@ msgid ""
 "A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider "
 "upgrading. The newest version is %s, released on %s."
 msgstr ""
+"Uma nova versão do phpMyAdmin está disponível e você deve fazer a "
+"atualização. A nova versão é %s, lançada em %s."
 
 #. l10n: Latest available phpMyAdmin version
 #: js/messages.php:120
@@ -1709,7 +1711,7 @@ msgstr "Documentação do phpMyAdmin "
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:244
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:245
 msgid "You can enter hostname/IP address and port separated by space."
-msgstr ""
+msgstr "Você pode digitar a url/IP e a porta separados por um espaço."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:244
 msgid "Server:"
@@ -1758,7 +1760,7 @@ msgstr "Usuário ou senha incorreta. Acesso negado."
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:118
 #, php-format
 msgid "File %s does not contain any key id"
-msgstr ""
+msgstr "Arquivo %s não contém qualquer identificação da chave"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:157
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:180
@@ -1767,7 +1769,7 @@ msgstr "Falha na autenticação de hardware"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:166
 msgid "No valid authentication key plugged"
-msgstr ""
+msgstr "Nenhuma chave de autenticação válida foi conectada"
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:202
 msgid "Authenticating..."
@@ -1775,7 +1777,7 @@ msgstr "Autenticando..."
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:241
 msgid "PBMS error"
-msgstr ""
+msgstr "Erro PBMS"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:267
 #, fuzzy
@@ -1785,11 +1787,11 @@ msgstr "Collation de conexão do MySQL"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:312
 msgid "PBMS get BLOB info failed:"
-msgstr ""
+msgstr "o PBMS falhou na obtenção de informações BLOB:"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:320
 msgid "get BLOB Content-Type failed"
-msgstr ""
+msgstr "a obtenção do Tipo de conteúdo do BLOB falhou"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:347
 msgid "View image"
@@ -1810,7 +1812,7 @@ msgstr "Baixar arquivo"
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:421
 #, php-format
 msgid "Could not open file: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Não foi possível abrir o arquivo: %s"
 
 #: libraries/bookmark.lib.php:83
 msgid "shared"
@@ -1853,7 +1855,7 @@ msgstr "Sem bases"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:130
 msgid "Not replicated"
-msgstr ""
+msgstr "Não aplicavel"
 
 #: libraries/build_html_for_db.lib.php:136
 #, fuzzy
@@ -1997,7 +1999,7 @@ msgstr "Mensagens do MySQL : "
 
 #: libraries/common.lib.php:1098
 msgid "Failed to connect to SQL validator!"
-msgstr ""
+msgstr "Falha ao conectar ao validador SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:1139 libraries/config/messages.inc.php:463
 msgid "Explain SQL"
@@ -2030,7 +2032,7 @@ msgstr "Validar SQL"
 
 #: libraries/common.lib.php:1265
 msgid "Inline edit of this query"
-msgstr ""
+msgstr "Na linha de edição da presente consulta"
 
 #: libraries/common.lib.php:1267
 #, fuzzy
@@ -2245,17 +2247,17 @@ msgstr "nenhuma das acima"
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:83
 #: libraries/config/validate.lib.php:422
 msgid "Not a positive number"
-msgstr ""
+msgstr "Número não positivo"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:84
 #: libraries/config/validate.lib.php:435
 msgid "Not a non-negative number"
-msgstr ""
+msgstr "Não é um número negativo"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:85
 #: libraries/config/validate.lib.php:409
 msgid "Not a valid port number"
-msgstr ""
+msgstr "Número de porta inválido"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:86
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:574
@@ -2272,7 +2274,7 @@ msgstr "O valor precisa ser igual ou menor que %s"
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:538
 #, php-format
 msgid "Missing data for %s"
-msgstr ""
+msgstr "dado faltante para %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:736
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:740
@@ -2283,21 +2285,21 @@ msgstr "indisponível"
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:741
 #, php-format
 msgid "\"%s\" requires %s extension"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" requer a extenção %s "
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:755
 #, php-format
 msgid "import will not work, missing function (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Importação não funcionou, função faltante (%s)"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:759
 #, php-format
 msgid "export will not work, missing function (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "exportação não vai funcionar, faltando função (%s)"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:766
 msgid "SQL Validator is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Validador SQL desativado"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.class.php:773
 msgid "SOAP extension not found"
@@ -2311,6 +2313,7 @@ msgstr "máximo %s"
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:173
 msgid "This setting is disabled, it will not be applied to your configuration"
 msgstr ""
+"Essa configuração está desativada, não será aplicado à sua configuração"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:173 libraries/relation.lib.php:89
 #: libraries/relation.lib.php:96 pmd_relation_new.php:68
@@ -2320,16 +2323,16 @@ msgstr "Desabilitado"
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:248
 #, php-format
 msgid "Set value: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Definir valor: %s"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:253
 #: libraries/config/messages.inc.php:351
 msgid "Restore default value"
-msgstr ""
+msgstr "Restaurar valor padrão"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:269
 msgid "Allow users to customize this value"
-msgstr ""
+msgstr "Permitir a todos os usuários alterar esse valor"
 
 #: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:333
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:470 prefs_manage.php:320
@@ -2339,7 +2342,7 @@ msgstr "Restaurar"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:17
 msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Melhora a eficiência de atualização da tela"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:18
 msgid "Enable Ajax"
@@ -2349,6 +2352,8 @@ msgstr "Habilitar Ajax"
 msgid ""
 "If enabled user can enter any MySQL server in login form for cookie auth"
 msgstr ""
+"Se o usuário habilitado pode entrar em qualquer servidor MySQL em formulário "
+"de login por autenticação cookie"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:20
 #, fuzzy
@@ -2361,10 +2366,13 @@ msgid ""
 "inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
 "cross-frame scripting attacks"
 msgstr ""
+"Ativando essa opção permite uma página localizada em um domínio diferente "
+"para chamar phpMyAdmin dentro de um quadro, e é um potencial [strong] falha "
+"de segurança [/strong], que permite ataques de script cross-frame"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:22
 msgid "Allow third party framing"
-msgstr ""
+msgstr "Permitir elaboração de terceiros"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:23
 msgid "Show "Drop database" link to normal users"
diff --git a/po/ta.po b/po/ta.po
index f1d0520..626c028 100644
--- a/po/ta.po
+++ b/po/ta.po
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1114
 #: libraries/schema/User_Schema.class.php:360
 msgid "Page number:"
-msgstr ""
+msgstr "ஓலை என்"
 
 #: browse_foreigners.php:133
 msgid ""
@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/common.lib.php:3015 libraries/db_links.inc.php:60
 #: libraries/tbl_links.inc.php:61
 msgid "Search"
-msgstr ""
+msgstr "தேடல்"
 
 #: browse_foreigners.php:154 db_operations.php:369 db_operations.php:421
 #: db_operations.php:531 db_operations.php:559 db_search.php:358


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list