[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_2-4137-gfb799d2

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Jun 17 15:06:03 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via fb799d270596f91420eedb3e7bee99200bf717c4 (commit)
    via 2ee20c1428d48991cf03929cc1a0ca62ca33e93e (commit)
   from 002e08eeb5d8a91dfdf3d8b19941bc6108c69c3e (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit fb799d270596f91420eedb3e7bee99200bf717c4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 17 15:05:34 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2ee20c1428d48991cf03929cc1a0ca62ca33e93e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 17 15:04:12 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  18 +++++++++---------
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 9ee23be..39cacbc 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-17 15:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-17 14:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-17 15:05+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1776,7 +1776,7 @@ msgstr "Nebyla nalezena platná cesta k vzhledu %s!"
 
 #: libraries/Theme_Manager.class.php:291 themes.php:20 themes.php:40
 msgid "Theme"
-msgstr ""
+msgstr "Vzhled"
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:76
 msgid "Cannot connect: invalid settings."
@@ -6925,13 +6925,13 @@ msgid ""
 "documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using "
 "gmdate() function."
 msgstr ""
-"Zobrazí datum nebo čas (TIME, TIMESTAMP, DATETIME nebo unixový timestamp v "
-"numerickém poli). První parametr je posun (v hodinách), který bude přidán "
-"k času (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací řetězec. Třetí určuje "
-"jestli chcete zobrazit datum podle místního nastavení nebo UTC čas (použijte "
-"text „local“ nebo „utc“). Podle tohoto nastavení, formát má buďto syntaxi "
-"funkce strftime() pokud použijete „local“ nebo pro gmtime() pokud použijete "
-"„utc“."
+"Zobrazí formátovaně datum nebo čas z pole TIME, TIMESTAMP, DATETIME nebo "
+"unixový timestamp v numerickém poli. První parametr je posun (v hodinách), "
+"který bude přidán k času (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací "
+"řetězec. Třetí určuje jestli chcete zobrazit datum podle místního nastavení "
+"nebo UTC čas (použijte text „local“ nebo „utc“). Podle tohoto nastavení, "
+"formát má buďto syntaxi funkce strftime() pokud použijete „local“ nebo pro "
+"gmtime() pokud použijete „utc“."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__external.inc.php:9
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list