[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_3RC1-5777-g67224c4

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Jun 24 13:55:28 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via 67224c407e95f5f1ba937d670f8e148da66afd39 (commit)
    via d12105d99f774ce56c2e094ded2c0caaa88cf70a (commit)
    via bf6971c15dfe9c9a0a3fe00ec6d88b93a0150e4c (commit)
    via 9b6406c00810ec046c037f4180c480e81b81a439 (commit)
    via a4259d0cba2c8b3bfb71998b012c21a541c94ba6 (commit)
    via acf8b3f005b971cad4876f00f9ac2b1d2d665d74 (commit)
    via 76bba21f9214696f2b7c90aa331d97ab66c7a470 (commit)
    via b791bd49aea2963b8b565d57f7c79cb84dd04c80 (commit)
    via 9792add6e833173fd6f6ba6d1303035f0aabfe4d (commit)
    via 88e089c00381639f47f78713e6357aabb1455ab7 (commit)
    via 6eca504d4781cf39c118b67421441d75ebe204f7 (commit)
    via 236e68407083a535bcf330e682c2c4484daa8dcd (commit)
    via b7cf2d898c802d27852be9f0d85146bbbe4a81bd (commit)
    via 9d000350d26b00a373299fa840c8853018ff32c4 (commit)
    via 66041493b08e411790fb04964a3b5e4904f9b81a (commit)
    via 57db795a8856ba590bf17da06c17f8295a928367 (commit)
    via 963d0d8373a0d048e5d43b2cfbdced0604088bc8 (commit)
   from 79b20e474af9a8e3d821b7cad31e4fb9d83ac82e (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 67224c407e95f5f1ba937d670f8e148da66afd39
Merge: 79b20e474af9a8e3d821b7cad31e4fb9d83ac82e d12105d99f774ce56c2e094ded2c0caaa88cf70a
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Fri Jun 24 13:54:53 2011 +0200

  Merge remote-tracking branch 'pootle/master'

commit d12105d99f774ce56c2e094ded2c0caaa88cf70a
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:53:44 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bf6971c15dfe9c9a0a3fe00ec6d88b93a0150e4c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:53:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9b6406c00810ec046c037f4180c480e81b81a439
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:53:14 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a4259d0cba2c8b3bfb71998b012c21a541c94ba6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:52:54 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit acf8b3f005b971cad4876f00f9ac2b1d2d665d74
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:52:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 76bba21f9214696f2b7c90aa331d97ab66c7a470
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:52:38 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b791bd49aea2963b8b565d57f7c79cb84dd04c80
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:52:34 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9792add6e833173fd6f6ba6d1303035f0aabfe4d
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:52:28 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 88e089c00381639f47f78713e6357aabb1455ab7
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:52:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6eca504d4781cf39c118b67421441d75ebe204f7
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:52:09 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 236e68407083a535bcf330e682c2c4484daa8dcd
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:51:42 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b7cf2d898c802d27852be9f0d85146bbbe4a81bd
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:51:28 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9d000350d26b00a373299fa840c8853018ff32c4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:51:16 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 66041493b08e411790fb04964a3b5e4904f9b81a
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:50:44 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 57db795a8856ba590bf17da06c17f8295a928367
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:50:36 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 963d0d8373a0d048e5d43b2cfbdced0604088bc8
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jun 24 13:49:53 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  46 ++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 20 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 9ed2010..85b17f5 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-24 12:07+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-22 10:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-24 13:53+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -516,10 +516,10 @@ msgstr[1] "Posledním příkazem v proceduře byly ovlivněny %d řádky"
 msgstr[2] "Posledním příkazem v proceduře bylo ovlivněno %d řádek"
 
 #: db_routines.php:165
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Allows executing stored routines."
 msgid "Execution results of routine %s"
-msgstr "Umožňuje spouštět uložené procedury."
+msgstr "Výsledek spuštění rutiny %s"
 
 #: db_routines.php:185 libraries/import.lib.php:153 sql.php:678
 #: tbl_change.php:180 tbl_get_field.php:34
@@ -528,10 +528,10 @@ msgstr "MySQL vrátil prázdný výsledek (tj. nulový počet řádků)."
 
 #: db_routines.php:190 db_routines.php:295 db_routines.php:300
 #: db_routines.php:324
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "The following queries have been executed:"
 msgid "The following query has failed: \"%s\""
-msgstr "Byly provedeny následující dotazy:"
+msgstr "Následující dotaz selhal: „%s“"
 
 #: db_routines.php:191 db_routines.php:296 db_routines.php:301
 #: db_routines.php:311 db_routines.php:325 libraries/common.lib.php:609
@@ -540,33 +540,32 @@ msgstr "MySQL hlásí: "
 
 #: db_routines.php:208 db_routines.php:240 db_routines.php:268
 #: db_routines.php:407
-#, fuzzy
 #| msgid "Error in Processing Request"
 msgid "Error in processing request"
 msgstr "Chyba při zpracování požadavku"
 
 #: db_routines.php:209 db_routines.php:241 db_routines.php:269
 #: db_routines.php:408
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "No tables found in database"
 msgid "No routine with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "V databázi nebyly nalezeny žádné tabulky"
+msgstr "V databázi %2$s není žádná rutina se jménem %1$s"
 
 #: db_routines.php:230 db_routines.php:234
 msgid "Execute routine"
 msgstr "Spustit rutinu"
 
 #: db_routines.php:259 db_routines.php:263
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Export defaults"
 msgid "Export of routine %s"
-msgstr "Výchozí nastavení exportu"
+msgstr "Export rutiny %s"
 
 #: db_routines.php:288 libraries/db_routines.lib.php:960
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Invalid server index: %s"
 msgid "Invalid routine type: \"%s\""
-msgstr "Chybný index serveru: „%s“"
+msgstr "Chybný typ rutiny: „%s“"
 
 #: db_routines.php:309
 msgid "Sorry, we failed to restore the dropped routine."
@@ -577,32 +576,30 @@ msgid "The backed up query was:"
 msgstr "Záložní dotaz byl:"
 
 #: db_routines.php:314
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Column %s has been dropped"
 msgid "Routine %1$s has been modified."
-msgstr "Pole %s byla odstraněno"
+msgstr "Byla změněna rutina %1$s."
 
 #: db_routines.php:327
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Routine %1$s has been created."
-msgstr "Byla vytvořena tabulka %1$s."
+msgstr "Byla vytvořena rutina %1$s."
 
 #: db_routines.php:335
 msgid "<b>One or more errors have occured while processing your request:</b>"
 msgstr "<b>Při zpracování požadavku došlo k několika chybám:</b>"
 
 #: db_routines.php:379
-#, fuzzy
 #| msgid "Create relation"
 msgid "Create routine"
-msgstr "Vytvořit relaci"
+msgstr "Vytvořit rutinu"
 
 #: db_routines.php:383
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit mode"
 msgid "Edit routine"
-msgstr "Režim úprav"
+msgstr "Upravit rutinu"
 
 #: db_routines.php:434
 msgid ""
@@ -2100,13 +2097,11 @@ msgid "Check Privileges"
 msgstr "Zkontrolovat oprávnění"
 
 #: libraries/common.inc.php:587
-#, fuzzy
 #| msgid "Failed to to read configuration file"
 msgid "Failed to read configuration file"
 msgstr "Nepodařilo se načíst konfigurační soubor"
 
 #: libraries/common.inc.php:588
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This usually means there is a syntax error in it, please check any errors "
 #| "shown bellow."
@@ -4920,10 +4915,9 @@ msgid "There are no routines to display."
 msgstr "Nebyl zvolen žádný soubor pro nahrání"
 
 #: libraries/db_routines.lib.php:1253
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add routine"
-msgstr "Přidat index"
+msgstr "Přidat rutinu"
 
 #: libraries/db_routines.lib.php:1256
 #, fuzzy
@@ -5329,7 +5323,7 @@ msgstr "Transformace při prohlížení"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:642
 msgid "Geometry"
-msgstr ""
+msgstr "Geometrie"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:643
 msgid "Well Known Text"
@@ -5383,7 +5377,7 @@ msgstr "Zobrazit graf"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2548
 msgid "Visualize GIS data"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit data GIS"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2568
 msgid "Create view"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list