[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_3-6408-g46c4009

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Jun 29 17:20:55 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via 46c40093d7f21906e8c92cf1c5de7f1f2936ff35 (commit)
    via 1efc8168a59ad8e4bfff4802244dcb70a2daedd9 (commit)
    via d7908266ca3ac49d3cefcd9e98660bfe99c8f2e8 (commit)
    via d366e3209c178ae5676b5a7f3b402147662720bc (commit)
    via d9faaeefe151ca314e3391930504f27a818ed48b (commit)
    via 0acf8cff51355c22aafe39b626b4e6ff618243cd (commit)
    via c93130128541cfb4b860c978a074cb95ec9f693d (commit)
    via 9c97438e2927ef612cdda93b17d5a9bad7896763 (commit)
    via 808a65cfb248fb9012dc23738a450ea084dcb1e4 (commit)
    via 11dc6c2867212db6426523a84220aece097f126b (commit)
    via 9745f68b60b0cd494785db3d3ae104f8b5af6579 (commit)
    via 5fd556084b7f541fc7c4ab1361a7b3b675a32c5e (commit)
    via 863e79ce786a7ae42d77a8546c42751b33c34147 (commit)
    via a235f0aa9c1e9a9e3e3b0dd9e4365a9956063bb8 (commit)
    via b7eba8337f0ff85d4eb5448cd804f9e6383b9ec9 (commit)
    via dce9867e61d7675693b57a7835740d2d0abd4a9c (commit)
    via 79b685aed6243eecc764391ab71324ee433a5122 (commit)
    via 3fe84ba8e069623ff7f08cee21cda271dc5a117c (commit)
    via 7c10c84e8011288614f6e04b0ebd6d65a1e3df8d (commit)
    via c096a350787a4a86586d0cb8e83744185b7eca0b (commit)
   from d80aeafded50c5db6e19ae805feb6cc79604f7c9 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 46c40093d7f21906e8c92cf1c5de7f1f2936ff35
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:21:23 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1efc8168a59ad8e4bfff4802244dcb70a2daedd9
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:18:26 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d7908266ca3ac49d3cefcd9e98660bfe99c8f2e8
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:17:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d366e3209c178ae5676b5a7f3b402147662720bc
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:16:47 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d9faaeefe151ca314e3391930504f27a818ed48b
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:16:30 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0acf8cff51355c22aafe39b626b4e6ff618243cd
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:12:50 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c93130128541cfb4b860c978a074cb95ec9f693d
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:12:32 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9c97438e2927ef612cdda93b17d5a9bad7896763
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:11:58 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 808a65cfb248fb9012dc23738a450ea084dcb1e4
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:11:53 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 11dc6c2867212db6426523a84220aece097f126b
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:11:45 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9745f68b60b0cd494785db3d3ae104f8b5af6579
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:11:37 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5fd556084b7f541fc7c4ab1361a7b3b675a32c5e
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:07:29 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 863e79ce786a7ae42d77a8546c42751b33c34147
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 15:07:05 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a235f0aa9c1e9a9e3e3b0dd9e4365a9956063bb8
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 14:59:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b7eba8337f0ff85d4eb5448cd804f9e6383b9ec9
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 14:59:23 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit dce9867e61d7675693b57a7835740d2d0abd4a9c
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 14:58:56 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 79b685aed6243eecc764391ab71324ee433a5122
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 14:58:26 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3fe84ba8e069623ff7f08cee21cda271dc5a117c
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 14:56:27 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7c10c84e8011288614f6e04b0ebd6d65a1e3df8d
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 14:55:37 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c096a350787a4a86586d0cb8e83744185b7eca0b
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Wed Jun 29 14:55:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sk.po |  55 +++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 2d7b85b..0d36c1d 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-27 10:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-29 14:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-29 15:21+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Lacina <martin at whistler.sk>\n"
 "Language-Team: slovak <sk at li.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -1231,13 +1231,12 @@ msgstr "Spojenia/Procesy"
 
 #: js/messages.php:84
 msgid "Issued queries since last refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Počet vykonaných dopytov od posledného obnovenia"
 
 #: js/messages.php:85
-#, fuzzy
 #| msgid "SQL queries"
 msgid "Issued queries"
-msgstr "SQL dopyty"
+msgstr "Vykonaných dopytov"
 
 #: js/messages.php:87 server_status.php:402
 msgid "Query statistics"
@@ -1326,13 +1325,12 @@ msgstr "Odstraňujem"
 
 #: js/messages.php:122
 msgid "The definition of a stored function must contain a RETURN statement!"
-msgstr ""
+msgstr "Definícia uloženej funkcie musí obsahovať príkaz RETURN!"
 
 #: js/messages.php:123
-#, fuzzy
 #| msgid "Missing value in the form!"
 msgid "Value too long in the form!"
-msgstr "Chýbajúca položka vo formulári!"
+msgstr "Hodnota vo formulári je príliš dlhá!"
 
 #: js/messages.php:126
 msgid ""
@@ -1831,16 +1829,14 @@ msgid "Could not save recent table"
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť najnovšíu tabuľku"
 
 #: libraries/RecentTable.class.php:149
-#, fuzzy
 #| msgid "Count tables"
 msgid "Recent tables"
-msgstr "Počítať tabuľky"
+msgstr "Nedávne tabuľky"
 
 #: libraries/RecentTable.class.php:155
-#, fuzzy
 #| msgid "There are no files to upload"
 msgid "There are no recent tables"
-msgstr "Žiadny súbor pre nahrávanie"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne nedávne tabuľky"
 
 #: libraries/StorageEngine.class.php:195
 msgid ""
@@ -1915,7 +1911,7 @@ msgstr "Nebola nájdená platná cesta ku vzhľadu %s!"
 
 #: libraries/Theme_Manager.class.php:291 themes.php:20 themes.php:40
 msgid "Theme"
-msgstr ""
+msgstr "Vzhľad"
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:76
 msgid "Cannot connect: invalid settings."
@@ -2007,10 +2003,9 @@ msgid "Wrong username/password. Access denied."
 msgstr "Zlé používateľské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý."
 
 #: libraries/auth/signon.auth.lib.php:87
-#, fuzzy
 #| msgid "Config authentication"
 msgid "Can not find signon authentication script:"
-msgstr "Overenie konfigurácie"
+msgstr "Nepodarilo sa nájsť autorizačný skript pre prihlásenie."
 
 #: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:118
 #, php-format
@@ -2117,9 +2112,8 @@ msgid "Check Privileges"
 msgstr "Skontrolovať oprávnenia"
 
 #: libraries/common.inc.php:587
-#, fuzzy
 msgid "Failed to read configuration file"
-msgstr "Slave replikácia"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať konfiguračný súbor"
 
 #: libraries/common.inc.php:588
 msgid ""
@@ -2367,7 +2361,7 @@ msgstr "Žiadny súbor pre nahrávanie"
 
 #: libraries/common.lib.php:2964 libraries/common.lib.php:2965
 msgid "Execute"
-msgstr ""
+msgstr "Spustiť"
 
 #: libraries/config.values.php:45 libraries/config.values.php:47
 #: libraries/config.values.php:51
@@ -2376,15 +2370,15 @@ msgstr "Obidva"
 
 #: libraries/config.values.php:47
 msgid "Nowhere"
-msgstr ""
+msgstr "Nikde"
 
 #: libraries/config.values.php:47
 msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "Vľavo"
 
 #: libraries/config.values.php:47
 msgid "Right"
-msgstr ""
+msgstr "Vpravo"
 
 #: libraries/config.values.php:75
 msgid "Open"
@@ -2752,10 +2746,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:61
-#, fuzzy
 #| msgid "Table maintenance"
 msgid "Disable multi table maintenance"
-msgstr "Údržba tabuľky"
+msgstr "Vypnúť hromadné operácie s tabuľkami"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:62
 msgid "Edit SQL queries in popup window"
@@ -2936,7 +2929,7 @@ msgstr "Režim kompatibility SQL"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:122 libraries/export/sql.php:176
 msgid "<code>CREATE TABLE</code> options:"
-msgstr ""
+msgstr "Voľby <code>CREATE TABLE</code>:"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:123
 msgid "Creation/Update/Check dates"
@@ -3515,16 +3508,16 @@ msgid "Enable highlighting"
 msgstr "Povoliť zvýrazňovanie"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:288
-#, fuzzy
 #| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
 msgid "Maximum number of recently used tables; set 0 to disable"
-msgstr "Maximálny počet tabuliek zobrazených v zozname tabuliek"
+msgstr ""
+"Maximálny počet tabuliek v zozname nedávno zobrazených tabuliek; nastavte 0 "
+"pre vypnutie"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:289
-#, fuzzy
 #| msgid "Untracked tables"
 msgid "Recently used tables"
-msgstr "Nesledované tabuľky"
+msgstr "Nedávno použité tabuľky"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:290
 msgid "Use less graphically intense tabs"
@@ -3812,10 +3805,9 @@ msgid "When browsing tables, the sorting of each table is remembered"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:351
-#, fuzzy
 #| msgid "Rename table to"
 msgid "Remember table's sorting"
-msgstr "Premenovať tabuľku na"
+msgstr "Pamätať si triedenie tabuľky"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:352
 msgid "Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature"
@@ -4104,10 +4096,9 @@ msgstr ""
 "databáze. Odporúčaná hodnota: [kbd]pma_config[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:410
-#, fuzzy
 #| msgid "Recall user name"
 msgid "Recently used table"
-msgstr "Pamätať si užívateľské meno"
+msgstr "Naposledy použitá tabuľka"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:411
 msgid ""
@@ -4569,7 +4560,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:507
 msgid "Verbose multiple statements"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobné viacprvkové dopyty"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:508 setup/frames/index.inc.php:241
 msgid "Check for latest version"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list