[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. daaf556deaf873a448a4a3c6bad405c2cc89f405

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Mar 3 07:14:26 CET 2011


The branch, master has been updated
    via daaf556deaf873a448a4a3c6bad405c2cc89f405 (commit)
    via 6f93c6a0051bf885e4e4332b849ada267ae0c9ff (commit)
    via f97e34cae1300d7927a60ae0f5f94cde504d28b9 (commit)
   from 05a001ec56fbf973c0d4788e67beb498c247b521 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit daaf556deaf873a448a4a3c6bad405c2cc89f405
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Mar 2 23:06:01 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6f93c6a0051bf885e4e4332b849ada267ae0c9ff
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Mar 2 23:03:43 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f97e34cae1300d7927a60ae0f5f94cde504d28b9
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Mar 2 22:58:15 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/tr.po |  28 +++++++++++++++++-----------
 1 files changed, 17 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 2ae7a8f..1f2e70f 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-02 13:51+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-02 11:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-02 23:06+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -2033,7 +2033,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:756
-#, fuzzy
 msgid ""
 "'signon' authentication mode (<tt>$auth_type = 'signon'</tt>) as "
 "introduced in 2.10.0 allows you to log in from prepared PHP session data. "
@@ -2045,15 +2044,16 @@ msgid ""
 "href=\"#cfg_Servers_SignonURL\" class=\"configrule\">signon URL</a> to use "
 "this authentication method."
 msgstr ""
-"2.10.0'da sunulan 'oturumu açma' kimlik doğrulaması kipi (<tt>"
-"$auth_type = 'signon'</tt>) hazırlanmış PHP oturumu verisinden "
-"oturum açmanıza izin verir. Bu başka uygulamadan, tek oturum açmayı "
-"uygulamak için faydalıdır. Oturumu açma örneğindeki örnek yol oturumu "
-"açmanın kökeninin nasıl olduğudur: <code>scripts/signon.php</code>. Bu "
-"kimlik doğrulama yöntemini kullanmak için <a href="
-"\"#cfg_Servers_SignonSession\" class=\"configrule\">oturum adını</a> ve <a "
-"href=\"#cfg_Servers_SignonURL\" class=\"configrule\">oturumu açma URL'sini</"
-"a> yapılandırmanız gerekir."
+"2.10.0'da sunulan 'oturumu açma' kimlik doğrulaması kipi "
+"(<tt>$auth_type = 'signon'</tt>) hazırlanmış PHP oturumu "
+"verisinden oturum açmanıza izin verir. Bu başka uygulamadan, tek oturum "
+"açmayı uygulamak için faydalıdır. Oturumu açma örneğindeki örnek yol, "
+"oturumu açmanın kökeninin nasıl olduğudur: <code>scripts/signon.php</code>. "
+"Aynı zamanda OpenID kullanan alternatif bir örnek vardır - "
+"<code>scripts/openid.php</code>. Bu kimlik doğrulama yöntemini kullanmak "
+"için <a href=\"#cfg_Servers_SignonSession\" class=\"configrule\">oturum "
+"adını</a> ve <a href=\"#cfg_Servers_SignonURL\" class=\"configrule\">oturumu "
+"açma URL'sini</a> yapılandırmanız gerekir."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:774
@@ -2176,6 +2176,12 @@ msgid ""
 "%"): if you want to use literal instances of these characters, escape "
 "them (I.E. use <tt>'my\\_db'</tt> and not <tt>'my_db'</tt>)."
 msgstr ""
+"Eğer veritabanı adına(larına) (sırası) ayarlanırsa, sadece bu "
+"veritabanı(ları) kullanıcıya gösterilecektir. phpMyAdmin 2.2.1'den bu yana "
+"bu veritabanı(ları) adı(ları) MySQL joker karakterleri ("_" ve "
+""%") içerebiliyor: eğer bu karakterlerin aslına uygun örneklerini "
+"kullanmak isterseniz, bunlardan kaçının (I.E. <tt>'my\\_db'</tt> kullanın ve "
+"<tt>'my_db'</tt> kullanmayın)."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:820


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list