[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. 7f7198944901c035c8175f51925773a13c836782

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Mar 24 14:46:37 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 7f7198944901c035c8175f51925773a13c836782 (commit)
    via a797c3372aab6c53b3c741982f693477b9661801 (commit)
    via f72beaacc3b136ffa3d69f4fb9f67d002350b7b3 (commit)
    via ce34208d7d714fb56134fb8cc425b661af537ea5 (commit)
    via aebefce31c63dbe5a9a218dd3b910cca7826f0e4 (commit)
    via af88561ccfa5e55d9c214aa36809a4612303caf0 (commit)
    via 1df4d8633df9f299cdfd614ce72c606e2e1795cb (commit)
    via 1c8e8f8ca79490faa8f8b097d037606b3389ff15 (commit)
   from e27f3fb04283c4554706ff774f4afce0fa03f940 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 7f7198944901c035c8175f51925773a13c836782
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Thu Mar 24 14:46:24 2011 +0100

  Translated doc

commit a797c3372aab6c53b3c741982f693477b9661801
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Thu Mar 24 13:06:49 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f72beaacc3b136ffa3d69f4fb9f67d002350b7b3
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Thu Mar 24 13:06:25 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ce34208d7d714fb56134fb8cc425b661af537ea5
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Thu Mar 24 13:05:37 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit aebefce31c63dbe5a9a218dd3b910cca7826f0e4
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Thu Mar 24 13:01:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit af88561ccfa5e55d9c214aa36809a4612303caf0
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Thu Mar 24 13:01:32 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1df4d8633df9f299cdfd614ce72c606e2e1795cb
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Thu Mar 24 12:25:18 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1c8e8f8ca79490faa8f8b097d037606b3389ff15
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Thu Mar 24 12:24:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 output/tr/Documentation.html |  22 ++++++++++++----------
 po/tr.po           |  24 +++++++++++++++---------
 2 files changed, 27 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/output/tr/Documentation.html b/output/tr/Documentation.html
index 8ec20b0..eb21dc8 100644
--- a/output/tr/Documentation.html
+++ b/output/tr/Documentation.html
@@ -74,9 +74,10 @@ phpMyAdmin proje sayfası</a></li>
 <h2 id="require">Gereksinimler</h2>
 
 <ul><li><b>PHP</b>
-    <ul><li>You need PHP 5.2.0 or newer, with <tt>session</tt> support (<a
-href="#faq1_31">see <abbr title="Frequently Asked Questions">FAQ</abbr>
-1.31</a>) , the Standard PHP Library (SPL) extension and JSON support.
+    <ul><li>Standart PHP Kütüphanesi (SPL) uzantısı ve JSON desteği ve <tt>Oturum</tt>
+desteğiyle (<a href="#faq1_31"> <abbr title="Sıkça Sorulan
+Sorular">SSS</abbr> 1.31'e bakın</a>) birlikte PHP 5.2.0 veya daha yenisine
+ihtiyacınız var.
         </li>
 		<li>ZIP dosyalarıının gönderiminin desteklenmesi için PHP <tt>zip</tt>
 uzantısına ihtiyacınız var.</li>
@@ -697,7 +698,7 @@ class="configrule">$cfg['Servers'][$i]['host']</a> içinde
 deneyin. Sonuçlanan bilgi arasında görüntülenen, kullanılan soket olacaktır.</dd>
 
   <dt id="cfg_Servers_ssl">$cfg['Servers'][$i]['ssl'] boolean</dt>
-  <dd>MySQL sunucusuna bağlanmak için SSL etkinleştirmek
+  <dd>MySQL sunucusuna bağlanmak için SSL etkinleştirmek.
   </dd>
 
   <dt id="cfg_Servers_connect_type">$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] dizgisi</dt>
@@ -866,7 +867,7 @@ düzenleyebilirsiniz.<br />
 umursamıyorsanız, tüm diğer veritabanlarını belirlemeniz
 gerekmez. phpMyAdmin'e, en üstte db3 ve db4'ü ve kalanını alfabetik sırada
 görüntüle diye söylemek yerine, kullanmanız gereken:
-<tt>$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = array('db3', 'db4', '*');</tt></dd>
+<tt>$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = array('db3', 'db4', '*');</tt>.</dd>
 
   <dt><span id="cfg_Servers_hide_db">$cfg['Servers'][$i]['hide_db']</span> dizgisi
   </dt>
@@ -1322,7 +1323,7 @@ olarak ayarlıysa <tt>'allow % from all'</tt> kullanmaya ya da kural sıranız
 <tt>'allow,deny'</tt> olarak ayarlıysa <tt>'deny % from all'</tt> kullanmaya
 eşittir.<br /><br />
 
-    abbr title="Internet Protocol">IP</abbr> eşleşme sistemi için aşağıdakiler
+    <abbr title="Internet Protocol">IP</abbr> eşleşme sistemi için aşağıdakiler
 çalışır:<br />
     <tt>xxx.xxx.xxx.xxx</tt> (tam <abbr title="Internet Protocol">IP</abbr>
 adresi)<br />
@@ -1337,13 +1338,14 @@ Protocol">IP</abbr> adresi aralığı)<br />
   </dd>
   <dt><span id="cfg_Servers_DisableIS">$cfg['Servers'][$i]['DisableIS']</span>
 boolean</dt>
-  <dd>Disable using <tt>INFORMATION_SCHEMA</tt> to retrieve information (use
-<tt>SHOW</tt> commands instead), because of speed issues when many databases
-are present. Currently used in some parts of the code, more to come.
+  <dd>Bilgiyi almak için <tt>INFORMATION_SCHEMA</tt> (<tt>SHOW</tt> komutlarının
+yerime kullanın) kullanımı etkisizdir, birçok veritabanı sunulduğundaki hız
+sorunlari nedeniyledir. Şimdilik kodun bazı kısımlarında kullanılır, daha
+fazlası gelecektir.
   </dd>
   <dt><span
 id="cfg_Servers_ShowDatabasesCommand">$cfg['Servers'][$i]['ShowDatabasesCommand']</span>
-string</dt>
+dizgisi</dt>
   <dd>On a server with a huge number of databases, the default <tt>SHOW
 DATABASES</tt> command used to fetch the name of available databases will
 probably be too slow, so it can be replaced by faster commands (see
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 5d1d531..3c95fbe 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-23 19:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-23 12:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-24 13:06+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -146,15 +146,15 @@ msgstr "<b>PHP</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:60
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You need PHP 5.2.0 or newer, with <tt>session</tt> support (<a href="
 "\"#faq1_31\">see <abbr title=\"Frequently Asked Questions\">FAQ</abbr> 1.31</"
 "a>) , the Standard PHP Library (SPL) extension and JSON support."
 msgstr ""
-"<tt>Oturum</tt> desteğiyle, PHP 5.2.0 veya daha yenisine ve Standart PHP "
-"Kütüphanesi (SPL) uzantısına ihtiyacınız var (<a href=\"#faq1_31\"> <abbr "
-"title=\"Sıkça Sorulan Sorular\">SSS</abbr> 1.31'e bakın</a>)."
+"Standart PHP Kütüphanesi (SPL) uzantısı ve JSON desteği ve <tt>Oturum</tt> "
+"desteğiyle (<a href=\"#faq1_31\"> <abbr title=\"Sıkça Sorulan "
+"Sorular\">SSS</abbr> 1.31'e bakın</a>) birlikte PHP 5.2.0 veya daha yenisine "
+"ihtiyacınız var."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:65
@@ -1820,7 +1820,7 @@ msgstr "$cfg['Servers'][$i]['ssl'] boolean"
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:680
 msgid "Whether to enable SSL for connection to MySQL server."
-msgstr "MySQL sunucusuna bağlanmak için SSL etkinleştirmek"
+msgstr "MySQL sunucusuna bağlanmak için SSL etkinleştirmek."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:683
@@ -2232,8 +2232,8 @@ msgstr ""
 "Belirli veritabanlarını en üstte istiyorsanız ama diğerlerini "
 "umursamıyorsanız, tüm diğer veritabanlarını belirlemeniz gerekmez. "
 "phpMyAdmin'e, en üstte db3 ve db4'ü ve kalanını alfabetik sırada görüntüle "
-"diye söylemek yerine, kullanmanız gereken: <tt>$cfg['Servers'][$i]"
-"['only_db'] = array('db3', 'db4', '*');</tt>"
+"diye söylemek yerine, kullanmanız gereken: "
+"<tt>$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = array('db3', 'db4', '*');</tt>."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:840
@@ -3273,7 +3273,7 @@ msgid ""
 "For the <abbr title=\"Internet Protocol\">IP</abbr> matching system, the "
 "following work:"
 msgstr ""
-"abbr title=\"Internet Protocol\">IP</abbr> eşleşme sistemi için aşağıdakiler "
+"<abbr title=\"Internet Protocol\">IP</abbr> eşleşme sistemi için aşağıdakiler "
 "çalışır:"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
@@ -3338,6 +3338,10 @@ msgid ""
 "<tt>SHOW</tt> commands instead), because of speed issues when many databases "
 "are present. Currently used in some parts of the code, more to come."
 msgstr ""
+"Bilgiyi almak için <tt>INFORMATION_SCHEMA</tt> (<tt>SHOW</tt> komutlarının "
+"yerime kullanın) kullanımı etkisizdir, birçok veritabanı sunulduğundaki hız "
+"sorunlari nedeniyledir. Şimdilik kodun bazı kısımlarında kullanılır, daha "
+"fazlası gelecektir."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1269
@@ -3345,6 +3349,8 @@ msgid ""
 "<span id=\"cfg_Servers_ShowDatabasesCommand\">$cfg['Servers'][$i]"
 "['ShowDatabasesCommand']</span> string"
 msgstr ""
+"<span id=\"cfg_Servers_ShowDatabasesCommand\">$cfg['Servers'][$i]['ShowDatabas"
+"esCommand']</span> dizgisi"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1270


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list