[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. 5ade7b6ce4e4472392bc756e8026c875fcc5b04e

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Mar 29 11:21:36 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via 5ade7b6ce4e4472392bc756e8026c875fcc5b04e (commit)
    via 6996cc4ab5a94d3e1b83c0d6da17b6a8a8d3a3bc (commit)
    via b6c3f0c2b4eeb3cecfec5770e76709ff4e6c8b10 (commit)
    via 0257d4704d6e29e1f73e9b5816043ea317e613cd (commit)
    via 8418f50d15deda752e95209bb1f2d56e06ed6366 (commit)
    via 879b99a345fdf4e3fd76fd3c99c091b9648acdac (commit)
    via a5b7bb1766d8e64b4b831f4438767bc391820a31 (commit)
    via a743c475b352b51758f0ec42e111788c2f28bc6d (commit)
    via 1925dbf0e9d161df8e9c8ed639317ae6ff838965 (commit)
   from f51ec5302d9f77ce3bbb00760c5948acaf78e667 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 5ade7b6ce4e4472392bc756e8026c875fcc5b04e
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:49:06 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6996cc4ab5a94d3e1b83c0d6da17b6a8a8d3a3bc
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:49:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b6c3f0c2b4eeb3cecfec5770e76709ff4e6c8b10
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:48:55 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0257d4704d6e29e1f73e9b5816043ea317e613cd
Merge: 8418f50d15deda752e95209bb1f2d56e06ed6366 f51ec5302d9f77ce3bbb00760c5948acaf78e667
Author: Pootle server <pootle at cihar.com>
Date:  Tue Mar 29 10:40:09 2011 +0200

  Merge remote-tracking branch 'origin/master'

commit 8418f50d15deda752e95209bb1f2d56e06ed6366
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:39:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 879b99a345fdf4e3fd76fd3c99c091b9648acdac
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:35:16 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a5b7bb1766d8e64b4b831f4438767bc391820a31
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:34:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a743c475b352b51758f0ec42e111788c2f28bc6d
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:34:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1925dbf0e9d161df8e9c8ed639317ae6ff838965
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Tue Mar 29 10:30:55 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/tr.po |  27 ++++++++++++++-------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 0753317..21eb64c 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-23 19:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-27 12:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-29 10:49+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -225,7 +225,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:88
 msgid "<b>Web browser</b> with cookies enabled."
-msgstr "<b>Web tarayıcısı</b> ile tanımlama bilgileri etkinleştirlmiş."
+msgstr "Tanımlama bilgileri etkinleştirilmiş <b>Web tarayıcısı</b>."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h2>
 #: orig-docs/Documentation.html:92
@@ -281,8 +281,8 @@ msgid ""
 "execute, edit and bookmark any <abbr title=\"structured query language"
 "\">SQL</abbr>-statement, even batch-queries"
 msgstr ""
-"Herhangi bir <abbr title=\"structured query language\">SQL</abbr>-ifadesini, "
-"hatta yığın haldeki sorguları çalıştırabilir, düzenleyebilir, işaretleyebilir"
+"herhangi bir <abbr title=\"structured query language\">SQL</abbr>-ifadesini, "
+"hatta toplu sorguları çalıştırabilir, düzenleyebilir, işaretleyebilir"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:110
@@ -293,8 +293,8 @@ msgstr "tablolara metin dosyaları yükleyebilir"
 #: orig-docs/Documentation.html:111
 msgid "create<a href=\"#footnote_1\"><sup>1</sup></a> and read dumps of tables"
 msgstr ""
-"tablo yığınlarını okuyabilir ve oluşturabilir<a href=\"#footnote_1\"><sup>1</"
-"sup></a>"
+"tablo dökümlerini okuyabilir ve oluşturabilir<a "
+"href=\"#footnote_1\"><sup>1</sup></a>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:113
@@ -452,10 +452,10 @@ msgid ""
 "support (<tt>--with-bz2</tt>). Proper support may also need changes in "
 "<tt>php.ini</tt>."
 msgstr ""
-"<sup>1)</sup> Eğer Zlib destekli (<tt>--zlib-ile</tt>) ve/veya Bzip2 (<tt>--"
-"bz2-ile</tt>) destekli PHP kullanıyorsanız, phpMyAdmin yığınları ve <abbr "
-"title=\"Comma Separated Values\">CSV</abbr> aktarımlarını (Zip, GZip -RFC "
-"1952- veya Bzip2 biçimleri) sıkıştırabilir. Uygun destek aynı zamanda "
+"<sup>1)</sup> Eğer Zlib destekli (<tt>--zlib-ile</tt>) ve/veya Bzip2 "
+"(<tt>--bz2-ile</tt>) destekli PHP kullanıyorsanız, phpMyAdmin dökümleri ve "
+"<abbr title=\"Comma Separated Values\">CSV</abbr> aktarımlarını (Zip, GZip "
+"-RFC 1952- veya Bzip2 biçimleri) sıkıştırabilir. Uygun destek aynı zamanda "
 "<tt>php.ini</tt> içinde değişiklik gerektirebilir."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h2>
@@ -2671,7 +2671,7 @@ msgstr ""
 "2.5.0'dan başlayarak yorumlar bu nedenle tablo tercih sayfasında ve tablo "
 "gözatma görünümünde kullanılmaktadır, sütun adının (tercihler sayfası) "
 "üzerinde araç ipucu veya gözatma görünümünde tablonun başlığına gömülü "
-"olarak gösterilmektedir. Ayrıca tablo yığınında gösterilebilirler. Lütfen "
+"olarak gösterilmektedir. Ayrıca tablo dökümünde gösterilebilirler. Lütfen "
 "daha sonra konu ile ilgili yapılandırma yönergelerine bakın."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
@@ -3718,6 +3718,7 @@ msgstr ""
 "müşterisi olan <abbr title=\"Internet service provider\">ISP</abbr>'ler için "
 "oldukça kullanışlıdır."
 
+# Lütfen unutmayın SQL sorgularının bu sınırlaması MySQL yetkileri kullanıldığında kesin değildir.
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1371
 msgid ""
@@ -3730,7 +3731,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1377
 msgid "$cfg['Confirm'] boolean"
-msgstr ""
+msgstr "$cfg['Confirm'] boolean"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1378
@@ -3742,7 +3743,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1381
 msgid "$cfg['LoginCookieRecall'] boolean"
-msgstr ""
+msgstr "$cfg['LoginCookieRecall'] boolean"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1382


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list