[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, MAINT_3_4_0, updated. RELEASE_3_4_0RC2-991-gad2caae

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon May 9 19:53:58 CEST 2011


The branch, MAINT_3_4_0 has been updated
    via ad2caae3ef9a0104b1b0b919b78b5fa4028d2d09 (commit)
   from 742ca4841b2cbc40647970a912e2e0e3ffdca68a (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/hu.po | 959 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 497 insertions(+), 462 deletions(-)

diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 6f3dc3f..4dd32fb 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -7,10 +7,10 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2011-05-05 12:49+0200\n"
 "Last-Translator: <gergo314 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: hungarian <hu at li.org>\n"
-"Language: hu\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: hu\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
@@ -109,11 +109,11 @@ msgstr "Távoli URL megnyitása sikertelen"
 #: changelog.php:32 license.php:28
 #, php-format
 msgid ""
-"The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
-"for more information."
+"The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net"
+" for more information."
 msgstr ""
-"A %s fájl nem elérhető ezen a rendszeren, keresse fel a www.phpmyadmin.net -"
-"et további információkért."
+"A %s fájl nem elérhető ezen a rendszeren, keresse fel a www.phpmyadmin.net "
+"-et további információkért."
 
 #: db_create.php:58
 #, php-format
@@ -612,8 +612,8 @@ msgstr "Nyomkövetés inaktív."
 #: db_structure.php:379 libraries/display_tbl.lib.php:2037
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
-"%s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to "
+"%sdocumentation%s."
 msgstr ""
 "Ebben a nézetben legalább ennyi számú sor van. Kérjük, hogy nézzen utána a "
 "%sdokumentációban%s."
@@ -840,8 +840,8 @@ msgstr "A kiíratás mentése a(z) %s fájlba megtörtént."
 #: import.php:58
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
-"%s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to "
+"%sdocumentation%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Ön bizonyára túl nagy fájlt próbált meg feltölteni. Kérjük, nézzen utána a "
 "%sdokumentációban%s a korlátozás feloldása végett."
@@ -856,8 +856,8 @@ msgstr "Nem lehetett beolvasni a fájlt"
 #: libraries/File.class.php:705 libraries/File.class.php:713
 #, php-format
 msgid ""
-"You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support "
-"for it is not implemented or disabled by your configuration."
+"You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support"
+" for it is not implemented or disabled by your configuration."
 msgstr ""
 "Ön nem támogatott tömörítésű (%s) fájlt kísérelt meg betölteni. Vagy nem "
 "valósították meg a támogatását, vagy letiltják a beállítások."
@@ -865,8 +865,8 @@ msgstr ""
 #: import.php:336
 msgid ""
 "No data was received to import. Either no file name was submitted, or the "
-"file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See "
-"[a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
+"file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See"
+" [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
 msgstr ""
 "Nem került importálandó adat fogadásra. Vagy nem került átadásra fájlnév, "
 "vagy a fájlméret túllépte a PHP beállításokban engedélyezett legnagyobb "
@@ -875,8 +875,8 @@ msgstr ""
 #: import.php:371 libraries/display_import.lib.php:23
 msgid "Could not load import plugins, please check your installation!"
 msgstr ""
-"Nem lehetett betölteni az importáló beépülő modulokat. Kérjük, ellenőrizze a "
-"telepítését!"
+"Nem lehetett betölteni az importáló beépülő modulokat. Kérjük, ellenőrizze a"
+" telepítését!"
 
 #: import.php:396
 msgid "The bookmark has been deleted."
@@ -911,8 +911,8 @@ msgid ""
 "won't be able to finish this import unless you increase php time limits."
 msgstr ""
 "Az utolsó futáskor azonban nem került adat elemzésre, ami általában azt "
-"jelenti, hogy a phpMyAdmin nem tudja befejezni ezt az importálást, ha Ön nem "
-"növeli meg a PHP időkorlátozását."
+"jelenti, hogy a phpMyAdmin nem tudja befejezni ezt az importálást, ha Ön nem"
+" növeli meg a PHP időkorlátozását."
 
 #: import.php:453 libraries/Message.class.php:185
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2074 libraries/sql_query_form.lib.php:140
@@ -980,7 +980,8 @@ msgstr "Ön egy BLOB-raktár LETILTÁSÁRA készül!"
 #: js/messages.php:41
 #, php-format
 msgid "Are you sure you want to disable all BLOB references for database %s?"
-msgstr "Biztosan le akarja tiltani a(z) %s adatbázis összes BLOB hivatkozását?"
+msgstr ""
+"Biztosan le akarja tiltani a(z) %s adatbázis összes BLOB hivatkozását?"
 
 #: js/messages.php:44
 msgid "Missing value in the form!"
@@ -1167,8 +1168,8 @@ msgid ""
 "A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider "
 "upgrading. The newest version is %s, released on %s."
 msgstr ""
-"Jelent meg új phpMyAdmin verzió, fontolja meg a frissítést. Legújabb verzió: "
-"%s, kiadás dátuma: %s."
+"Jelent meg új phpMyAdmin verzió, fontolja meg a frissítést. Legújabb verzió:"
+" %s, kiadás dátuma: %s."
 
 #. l10n: Latest available phpMyAdmin version
 #: js/messages.php:119
@@ -1427,7 +1428,8 @@ msgid "Font size"
 msgstr "Betűméret"
 
 #: libraries/File.class.php:310
-msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
+msgid ""
+"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
 msgstr ""
 "A feltöltött fájl mérete túllépi a php.ini fájlban megadott "
 "upload_max_filesize utasítást."
@@ -1462,8 +1464,8 @@ msgstr "Ismeretlen hiba a fájlfeltöltésben."
 
 #: libraries/File.class.php:559
 msgid ""
-"Error moving the uploaded file, see [a at ./Documentation."
-"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
+"Error moving the uploaded file, see "
+"[a at ./Documentation.html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 msgstr "Hiba történt a feltöltött fájl áthelyezésekor, lásd: GYIK 1.11"
 
 #: libraries/Index.class.php:427 tbl_relation.php:526
@@ -1513,8 +1515,8 @@ msgstr "A(z) %s index eldobása megtörtént"
 #: libraries/Index.class.php:579
 #, php-format
 msgid ""
-"The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be "
-"removed."
+"The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be"
+" removed."
 msgstr ""
 "A(z) %1$s és a(z) %2$s egyenlőnek tűnik, és egyikük valószínűleg "
 "eltávolítható."
@@ -1647,14 +1649,14 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:115
 msgid ""
-"phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the "
-"connection. You should check the host, username and password in your "
-"configuration and make sure that they correspond to the information given by "
-"the administrator of the MySQL server."
+"phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the"
+" connection. You should check the host, username and password in your "
+"configuration and make sure that they correspond to the information given by"
+" the administrator of the MySQL server."
 msgstr ""
 "A phpMyAdmin megpróbált csatlakozni a MySQL szerverhez, de a szerver "
-"elutasította a kapcsolatot. Ellenőrizze a host, a username és a jelszó mezőt "
-"a config.inc.php fájlban, s győződjön meg róla, hogy ezek megfelelnek-e a "
+"elutasította a kapcsolatot. Ellenőrizze a host, a username és a jelszó mezőt"
+" a config.inc.php fájlban, s győződjön meg róla, hogy ezek megfelelnek-e a "
 "MySQL szerver adminisztrátorától kapott információknak."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:229
@@ -1854,15 +1856,15 @@ msgstr "JSON encoder szükséges a grafikon tooltip-jeihez"
 #: libraries/common.inc.php:576
 msgid ""
 "phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might "
-"happen if PHP finds a parse error in it or PHP cannot find the file.<br /"
-">Please call the configuration file directly using the link below and read "
+"happen if PHP finds a parse error in it or PHP cannot find the file.<br "
+"/>Please call the configuration file directly using the link below and read "
 "the PHP error message(s) that you receive. In most cases a quote or a "
-"semicolon is missing somewhere.<br />If you receive a blank page, everything "
-"is fine."
+"semicolon is missing somewhere.<br />If you receive a blank page, everything"
+" is fine."
 msgstr ""
 "Nem tudta beolvasni a konfigurációs fájlt a phpMyAdmin!<br />Ez azért "
-"fordulhatott elő, mert a PHP elemzési hibát talált benne, vagy nem találta a "
-"fájlt.<br />Hívja meg közvetlenül a konfigurációs fájlt az alábbi "
+"fordulhatott elő, mert a PHP elemzési hibát talált benne, vagy nem találta a"
+" fájlt.<br />Hívja meg közvetlenül a konfigurációs fájlt az alábbi "
 "hivatkozással, és olvassa el a kapott PHP üzenet)ek)et. Többnyire idézőjel "
 "vagy pontosvessző hiányzik valahol.<br />Ha üres oldalt kap, akkor minden "
 "rendben."
@@ -1870,8 +1872,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/common.inc.php:587
 #, php-format
 msgid "Could not load default configuration from: %1$s"
-msgstr ""
-"Nem lehetett betölteni az alapértelmezett konfigurációt innen: \"%1$s\""
+msgstr "Nem lehetett betölteni az alapértelmezett konfigurációt innen: \"%1$s\""
 
 #: libraries/common.inc.php:592
 msgid ""
@@ -1911,19 +1912,22 @@ msgstr "Frissítenie kell %s %s vagy újabb verzióra."
 msgid "Max: %s%s"
 msgstr "Legnagyobb méret: %s%s"
 
-#. l10n: Language to use for MySQL 5.5 documentation, please use only languages which do exist in official documentation.
+#. l10n: Language to use for MySQL 5.5 documentation, please use only
+#. languages which do exist in official documentation.
 #: libraries/common.lib.php:404
 msgctxt "MySQL 5.5 documentation language"
 msgid "en"
 msgstr "en"
 
-#. l10n: Language to use for MySQL 5.1 documentation, please use only languages which do exist in official documentation.
+#. l10n: Language to use for MySQL 5.1 documentation, please use only
+#. languages which do exist in official documentation.
 #: libraries/common.lib.php:408
 msgctxt "MySQL 5.1 documentation language"
 msgid "en"
 msgstr "en"
 
-#. l10n: Language to use for MySQL 5.0 documentation, please use only languages which do exist in official documentation.
+#. l10n: Language to use for MySQL 5.0 documentation, please use only
+#. languages which do exist in official documentation.
 #: libraries/common.lib.php:412
 msgctxt "MySQL 5.0 documentation language"
 msgid "en"
@@ -2040,7 +2044,8 @@ msgstr " "
 msgid "."
 msgstr "."
 
-#. l10n: See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the format string
+#. l10n: See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
+#. format string
 #: libraries/common.lib.php:1610
 #: libraries/transformations/text_plain__dateformat.inc.php:33
 msgid "%B %d, %Y at %I:%M %p"
@@ -2304,13 +2309,13 @@ msgstr "Bármilyen MySQL-szerverre történő bejelentkezés engedélyezése"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:21
 msgid ""
-"Enabling this allows a page located on a different domain to call phpMyAdmin "
-"inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
+"Enabling this allows a page located on a different domain to call phpMyAdmin"
+" inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
 "cross-frame scripting attacks"
 msgstr ""
-"Ezt engedélyezve egy másik domain-on lévő oldal meg tudja hívni a phpMyAdmin-"
-"t egy kereten belül, és ez egy potenciális [strong]biztonsági rés[/strong], "
-"ami lehetővé teszi a \"cross-frame scripting\" támadásokat"
+"Ezt engedélyezve egy másik domain-on lévő oldal meg tudja hívni a "
+"phpMyAdmin-t egy kereten belül, és ez egy potenciális [strong]biztonsági "
+"rés[/strong], ami lehetővé teszi a \"cross-frame scripting\" támadásokat"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:22
 msgid "Allow third party framing"
@@ -2327,8 +2332,8 @@ msgid ""
 "Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] "
 "authentication"
 msgstr ""
-"A [kbd]cookie[/kbd] hitelesítésben a cookie-k titkosításához használt titkos "
-"hozzáférési kód"
+"A [kbd]cookie[/kbd] hitelesítésben a cookie-k titkosításához használt titkos"
+" hozzáférési kód"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:25
 msgid "Blowfish secret"
@@ -2355,8 +2360,8 @@ msgid ""
 "Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] compression for "
 "import and export operations"
 msgstr ""
-"A [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] tömörítés engedélyezése az "
-"importálási és exportálási műveletekhez"
+"A [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] tömörítés engedélyezése az"
+" importálási és exportálási műveletekhez"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:31
 msgid "Bzip2"
@@ -2365,12 +2370,12 @@ msgstr "Bzip2"
 #: libraries/config/messages.inc.php:32
 msgid ""
 "Defines which type of editing controls should be used for CHAR and VARCHAR "
-"columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/"
-"kbd] - allows newlines in columns"
+"columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, "
+"[kbd]textarea[/kbd] - allows newlines in columns"
 msgstr ""
 "Meghatározza, hogy mely szerkesztő vezérlőket kell használni a CHAR és a "
-"VARCHAR mezőknél; [kbd]input[/kbd] - korlátozhatóvá teszi a bevitel hosszát, "
-"[kbd]textarea[/kbd] - új sorokat engedélyez a mezőkben"
+"VARCHAR mezőknél; [kbd]input[/kbd] - korlátozhatóvá teszi a bevitel hosszát,"
+" [kbd]textarea[/kbd] - új sorokat engedélyez a mezőkben"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:33
 msgid "CHAR columns editing"
@@ -2419,8 +2424,8 @@ msgid ""
 "Whether a warning ("Are your really sure...") should be displayed "
 "when you're about to lose data"
 msgstr ""
-"Meg kell-e adatvesztés előtt jeleníteni figyelmeztetést ("Biztosan..."
-"")"
+"Meg kell-e adatvesztés előtt jeleníteni figyelmeztetést "
+"("Biztosan...")"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:43
 msgid "Confirm DROP queries"
@@ -2728,8 +2733,8 @@ msgid ""
 "Sort order for items in a foreign-key dropdown box; [kbd]content[/kbd] is "
 "the referenced data, [kbd]id[/kbd] is the key value"
 msgstr ""
-"Az elemek sorrendje egy idegen kulcs legördülő panelban; [kbd]tartalom[/"
-"kbd]: hivatkozott adat, [kbd]id[/kbd]: a kulcs értéke"
+"Az elemek sorrendje egy idegen kulcs legördülő panelban; "
+"[kbd]tartalom[/kbd]: hivatkozott adat, [kbd]id[/kbd]: a kulcs értéke"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:148
 msgid "Foreign key dropdown order"
@@ -2882,9 +2887,9 @@ msgstr "Oldalcímek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:190
 msgid ""
-"Specify browser's title bar text. Refer to [a at Documentation."
-"html#cfg_TitleTable]documentation[/a] for magic strings that can be used to "
-"get special values."
+"Specify browser's title bar text. Refer to "
+"[a at Documentation.html#cfg_TitleTable]documentation[/a] for magic strings "
+"that can be used to get special values."
 msgstr ""
 "Megadhatja a böngésző fejlécében megjelenített címet. Hivatkozzon a "
 "[a at Documentation.html#cfg_TitleTable]dokumentációra[/a] a mágikus parancsok "
@@ -2907,8 +2912,8 @@ msgstr "Biztonság"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:194
 msgid ""
-"Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not "
-"limit MySQL"
+"Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not"
+" limit MySQL"
 msgstr ""
 "Ne feledje, hogy a phpMyAdmin csak egy felhasználói kezelőfelület, s "
 "funkciói nem korlátozzák a MySQL-t"
@@ -3007,15 +3012,16 @@ msgstr "SQL-validátor"
 #: libraries/config/messages.inc.php:218
 msgid ""
 "If you wish to use the SQL Validator service, you should be aware that "
-"[strong]all SQL statements are stored anonymously for statistical purposes[/"
-"strong].[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL Validator[/a], "
-"Copyright 2002 Upright Database Technology. All rights reserved.[/em]"
+"[strong]all SQL statements are stored anonymously for statistical "
+"purposes[/strong].[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL "
+"Validator[/a], Copyright 2002 Upright Database Technology. All rights "
+"reserved.[/em]"
 msgstr ""
-"Amennyiben szeretné használni az SQL-validátor szolgáltatást, tudatában kell "
-"lennie annak, hogy [strong]minden SQL parancsot névtelenül tároljuk "
-"statisztikai okokból[/strong]. [br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]"
-"Mimer SQL Validator[/a], Copyright 2002 Upright Database Technology. All "
-"rights reserved.[/em]"
+"Amennyiben szeretné használni az SQL-validátor szolgáltatást, tudatában kell"
+" lennie annak, hogy [strong]minden SQL parancsot névtelenül tároljuk "
+"statisztikai okokból[/strong]. "
+"[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL Validator[/a], Copyright"
+" 2002 Upright Database Technology. All rights reserved.[/em]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:219
 msgid "Startup"
@@ -3074,8 +3080,8 @@ msgid ""
 "If enabled, phpMyAdmin continues computing multiple-statement queries even "
 "if one of the queries failed"
 msgstr ""
-"Ha engedélyezett, akkor a PMA folytatja a több utasításból álló lekérdezések "
-"kiszámítását, ha nem sikerült az egyik lekérdezés"
+"Ha engedélyezett, akkor a PMA folytatja a több utasításból álló lekérdezések"
+" kiszámítását, ha nem sikerült az egyik lekérdezés"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:233
 msgid "Ignore multiple statement errors"
@@ -3196,8 +3202,8 @@ msgstr "Az adatbázisfa elválasztója"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:272
 msgid ""
-"Only light version; display databases in a tree (determined by the separator "
-"defined below)"
+"Only light version; display databases in a tree (determined by the separator"
+" defined below)"
 msgstr ""
 "Csak az egyszerűsített változatban; az adatbázisok megjelenítése faként (az "
 "alább megadott elválasztó által megállapítva)"
@@ -3367,8 +3373,8 @@ msgid ""
 "shown."
 msgstr ""
 "Egy eredményhalmaz tallózásakor megjelenített sorok száma. Ha az "
-"eredményhalmaz több sort tartalmaz, akkor az "Előző" és a ""
-"Következő" hivatkozás lesz látható."
+"eredményhalmaz több sort tartalmaz, akkor az "Előző" és a "
+""Következő" hivatkozás lesz látható."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:306
 msgid "Maximum number of rows to display"
@@ -3399,8 +3405,8 @@ msgid ""
 "The number of bytes a script is allowed to allocate, eg. [kbd]32M[/kbd] "
 "([kbd]0[/kbd] for no limit)"
 msgstr ""
-"Egy parancsfájl számára a lefoglaláshoz engedélyezett bájtok száma, pl. [kbd]"
-"32M[/kbd] (korlátlan: [kbd]0[/kbd])"
+"Egy parancsfájl számára a lefoglaláshoz engedélyezett bájtok száma, pl. "
+"[kbd]32M[/kbd] (korlátlan: [kbd]0[/kbd])"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:313
 msgid "Memory limit"
@@ -3471,8 +3477,8 @@ msgid ""
 "configuration storage could not be found"
 msgstr ""
 "Letiltja az alapértelmezett figyelmeztetést az adatbázis részleteinél, ha a "
-"phpMyAdmin konfigurációs tárolóhoz tartozó adatbázistáblák közül valamelyik "
-"nem található"
+"phpMyAdmin konfigurációs tárolóhoz tartozó adatbázistáblák közül valamelyik"
+" nem található"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:328
 msgid "Missing phpMyAdmin configuration storage tables"
@@ -3492,8 +3498,8 @@ msgstr "A bináris mezők védelme"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:333
 msgid ""
-"Enable if you want DB-based query history (requires phpMyAdmin configuration "
-"storage). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history "
+"Enable if you want DB-based query history (requires phpMyAdmin configuration"
+" storage). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history "
 "(lost by window close)."
 msgstr ""
 "Engedélyezze, ha adatbázis alapú lekérdezési előzményeket szeretne (pmadb "
@@ -3545,7 +3551,8 @@ msgid "Recoding engine"
 msgstr "Átkódoló motor"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:346
-msgid "Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature"
+msgid ""
+"Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature"
 msgstr ""
 "Megismétli a fejléceket minden X cellánként, a [kbd]0[/kbd] kikapcsolja ezt "
 "a lehetőséget"
@@ -3596,21 +3603,21 @@ msgstr "A root bejelentkezés engedélyezése"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:359
 msgid "HTTP Basic Auth Realm name to display when doing HTTP Auth"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP Basic Auth Realm neve, ami HTTP hitelesítés közben jelenik meg"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:360
 msgid "HTTP Realm"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP Realm"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:361
 msgid ""
 "The path for the config file for [a at http://swekey.com]SweKey hardware "
-"authentication[/a] (not located in your document root; suggested: /etc/"
-"swekey.conf)"
+"authentication[/a] (not located in your document root; suggested: "
+"/etc/swekey.conf)"
 msgstr ""
 "A [a at http://swekey.com]SweKey hardveres hitelesítés[/a] konfigurációs "
-"fájljának elérési útja (nem a dokumentumgyökérben található; javaslat: /etc/"
-"swekey.conf)"
+"fájljának elérési útja (nem a dokumentumgyökérben található; javaslat: "
+"/etc/swekey.conf)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:362
 msgid "SweKey config file"
@@ -3629,8 +3636,9 @@ msgid ""
 "Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]bookmark[/a] "
 "support, suggested: [kbd]pma_bookmark[/kbd]"
 msgstr ""
-"Hagyja üresen, ha nincs [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]könyvjelző"
-"[/a] támogatás, alapértelmezés: [kbd]pma_bookmark[/kbd]"
+"Hagyja üresen, ha nincs "
+"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]könyvjelző[/a] támogatás, "
+"alapértelmezés: [kbd]pma_bookmark[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:366
 msgid "Bookmark table"
@@ -3638,11 +3646,11 @@ msgstr "Könyvjelzők táblája"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:367
 msgid ""
-"Leave blank for no column comments/mime types, suggested: [kbd]"
-"pma_column_info[/kbd]"
+"Leave blank for no column comments/mime types, suggested: "
+"[kbd]pma_column_info[/kbd]"
 msgstr ""
-"Hagyja üresen, ha nincs oszlopmegjegyzés/mime-típus, alapértelmezés: [kbd]"
-"pma_column_info[/kbd]"
+"Hagyja üresen, ha nincs oszlopmegjegyzés/mime-típus, alapértelmezés: "
+"[kbd]pma_column_info[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:368
 msgid "Column information table"
@@ -3659,7 +3667,8 @@ msgstr "A kapcsolat tömörítése"
 #: libraries/config/messages.inc.php:371
 msgid "How to connect to server, keep [kbd]tcp[/kbd] if unsure"
 msgstr ""
-"A szerverhez csatlakozás módja, hagyja meg a tcp értéket, ha nem biztos benne"
+"A szerverhez csatlakozás módja, hagyja meg a tcp értéket, ha nem biztos "
+"benne"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:372
 msgid "Connection type"
@@ -3691,11 +3700,11 @@ msgstr "Táblák megszámolása"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:378
 msgid ""
-"Leave blank for no Designer support, suggested: [kbd]pma_designer_coords[/"
-"kbd]"
+"Leave blank for no Designer support, suggested: "
+"[kbd]pma_designer_coords[/kbd]"
 msgstr ""
-"Hagyja üresen, ha nem akar Tervező támogatást, alapértelmezés: [kbd]"
-"pma_designer_coords[/kbd]"
+"Hagyja üresen, ha nem akar Tervező támogatást, alapértelmezés: "
+"[kbd]pma_designer_coords[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:379
 msgid "Designer table"
@@ -3703,12 +3712,12 @@ msgstr "Tervező tábla"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:380
 msgid ""
-"More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug "
-"tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]"
+"More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug"
+" tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]"
 msgstr ""
-"Bővebben a [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA hibakövetőben"
-"[/a] és a [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL hibabejelentőben[/a] olvashat "
-"róla"
+"Bővebben a [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA "
+"hibakövetőben[/a] és a [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL "
+"hibabejelentőben[/a] olvashat róla"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:381
 msgid "Disable use of INFORMATION_SCHEMA"
@@ -3734,8 +3743,8 @@ msgstr "Adatbázisok elrejtése"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:386
 msgid ""
-"Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history[/"
-"kbd]"
+"Leave blank for no SQL query history support, suggested: "
+"[kbd]pma_history[/kbd]"
 msgstr ""
 "Hagyja üresen, ha nincs szükség az SQL-lekérdezések előzményeinek "
 "támogatására, alapértelmezés: [kbd]pma_history[/kbd]"
@@ -3765,20 +3774,21 @@ msgid "Connect without password"
 msgstr "Jelszó nélküli csatlakozás"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:393
-#, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want "
-#| "to use their literal instances, i.e. use 'my\\_db' and not 'my_db'"
+#| "You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want to "
+#| "use their literal instances, i.e. use 'my\\_db' and not 'my_db'"
 msgid ""
 "You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want to "
 "use their literal instances, i.e. use [kbd]'my\\_db'[/kbd] and not "
-"[kbd]'my_db'[/kbd]. Using this option you can sort database list, just enter "
-"their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
+"[kbd]'my_db'[/kbd]. Using this option you can sort database list, just enter"
+" their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
 "alphabetical order."
 msgstr ""
 "Használhatja a MySQL-karakterhelyettesítőket (% és _), vezérelheti őket, ha "
 "akarja, a literális példányaik használatához, pl. használja a 'my\\_db' "
-"alakot, s ne a 'my_db' alakot"
+"alakot, s ne a 'my_db' alakot. Ezt a lehetőséget választva rendezhet "
+"adatbázislistákat, beírva a nevüket sorrendben és használja a [kbd]*[/kbd]-t"
+" a végén, hogy a többi abc-sorrendben jelenjen meg."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:394
 msgid "Show only listed databases"
@@ -3796,8 +3806,8 @@ msgstr "A konfigurációs hitelesítés jelszava"
 msgid ""
 "Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]"
 msgstr ""
-"Hagyja üresen, ha nincs PDF-séma támogatás, alapértelmezés: [kbd]"
-"pma_pdf_pages[/kbd]"
+"Hagyja üresen, ha nincs PDF-séma támogatás, alapértelmezés: "
+"[kbd]pma_pdf_pages[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:398
 msgid "PDF schema: pages table"
@@ -3805,9 +3815,9 @@ msgstr "PDF-séma: pages table"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:399
 msgid ""
-"Database used for relations, bookmarks, and PDF features. See [a at http://wiki."
-"phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. Leave blank for "
-"no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
+"Database used for relations, bookmarks, and PDF features. See "
+"[a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. "
+"Leave blank for no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 msgstr ""
 "A kapcsolatokhoz, könyvjelzőkhöz és PDF-funkciókhoz használt adatbázis. A "
 "teljes információt lásd a [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] "
@@ -3815,10 +3825,9 @@ msgstr ""
 "[kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:400
-#, fuzzy
 #| msgid "database name"
 msgid "Database name"
-msgstr "adatbázis neve"
+msgstr "Adatbázis neve"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:401
 msgid "Port on which MySQL server is listening, leave empty for default"
@@ -3831,8 +3840,8 @@ msgstr "A szerver portja"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:403
 msgid ""
-"Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links"
-"[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]"
+"Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-"
+"links[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]"
 msgstr ""
 "Hagyja üresen, ha nincs [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relációs "
 "hivatkozás[/a] támogatás, alapértelmezés: [kbd]pma_relation[/kbd]"
@@ -3851,8 +3860,8 @@ msgstr "SHOW DATABASES parancs"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:407
 msgid ""
-"See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types"
-"[/a] for an example"
+"See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication "
+"types[/a] for an example"
 msgstr ""
 "Lásd a [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]hitelesítési "
 "típusok[/a] példáját"
@@ -3876,9 +3885,8 @@ msgid "Server socket"
 msgstr "A szerver szoftvercsatornája"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:412
-#, fuzzy
 msgid "Enable SSL for connection to MySQL server"
-msgstr "A MySQL-szerverhez csatlakozás tömörítése"
+msgstr "SSL engedélyezése a MySQL-szerverhez való csatlakozáshoz"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:413
 msgid "Use SSL"
@@ -3886,10 +3894,11 @@ msgstr "SSL használata"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:414
 msgid ""
-"Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_table_coords[/kbd]"
+"Leave blank for no PDF schema support, suggested: "
+"[kbd]pma_table_coords[/kbd]"
 msgstr ""
-"Hagyja üresen, ha nincs PDF-séma támogatás, alapértelmezés: [kbd]"
-"pma_table_coords[/kbd]"
+"Hagyja üresen, ha nincs PDF-séma támogatás, alapértelmezés: "
+"[kbd]pma_table_coords[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:415
 msgid "PDF schema: table coordinates"
@@ -3898,8 +3907,8 @@ msgstr "PDF-séma: table coordinates"
 #: libraries/config/messages.inc.php:416
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Table to describe the display fields, leave blank for no support; "
-#| "suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
+#| "Table to describe the display fields, leave blank for no support; suggested:"
+#| " [kbd]pma_table_info[/kbd]"
 msgid ""
 "Table to describe the display columns, leave blank for no support; "
 "suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
@@ -3944,7 +3953,8 @@ msgid "Add DROP VIEW"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:424
-msgid "Defines the list of statements the auto-creation uses for new versions."
+msgid ""
+"Defines the list of statements the auto-creation uses for new versions."
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:425
@@ -3956,11 +3966,11 @@ msgstr "Utasítások"
 #: libraries/config/messages.inc.php:426
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history"
-#| "[/kbd]"
+#| "Leave blank for no SQL query history support, suggested: "
+#| "[kbd]pma_history[/kbd]"
 msgid ""
-"Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: [kbd]pma_tracking[/"
-"kbd]"
+"Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: "
+"[kbd]pma_tracking[/kbd]"
 msgstr ""
 "Hagyja üresen, ha nincs szükség az SQL-lekérdezések előzményeinek "
 "támogatására, alapértelmezés: [kbd]pma_history[/kbd]"
@@ -3986,11 +3996,11 @@ msgstr "Automatikus helyreállítási mód"
 #: libraries/config/messages.inc.php:430
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history"
-#| "[/kbd]"
+#| "Leave blank for no SQL query history support, suggested: "
+#| "[kbd]pma_history[/kbd]"
 msgid ""
-"Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
-"pma_config[/kbd]"
+"Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: "
+"[kbd]pma_config[/kbd]"
 msgstr ""
 "Hagyja üresen, ha nincs szükség az SQL-lekérdezések előzményeinek "
 "támogatására, alapértelmezés: [kbd]pma_history[/kbd]"
@@ -4031,7 +4041,8 @@ msgstr "A szerver részletes neve"
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Whether a user should be displayed a "show all (records)" button"
-msgid "Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
+msgid ""
+"Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
 msgstr ""
 "Meg kell-e jeleníteni egy felhasználó számára az "az összes (rekord) "
 "megjelenítése" gombot"
@@ -4046,8 +4057,8 @@ msgid ""
 "authentication mode because the password is hard coded in the configuration "
 "file; this does not limit the ability to execute the same command directly"
 msgstr ""
-"Megjegyzendő, hogy ennek az engedélyezése nincs hatással a [kbd]config[/kbd] "
-"hitelesítési módra, mert a jelszót a konfigurációs fájl tartalmazza, ami "
+"Megjegyzendő, hogy ennek az engedélyezése nincs hatással a [kbd]config[/kbd]"
+" hitelesítési módra, mert a jelszót a konfigurációs fájl tartalmazza, ami "
 "közvetlenül nem korlátozza ugyanazon parancs végrehajtásának a lehetőségét."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:441
@@ -4060,8 +4071,8 @@ msgstr "Az adatbázis létrehozása űrlap megjelenítése"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:443
 msgid ""
-"Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/"
-"insert mode"
+"Defines whether or not type fields should be initially displayed in "
+"edit/insert mode"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:444
@@ -4095,7 +4106,8 @@ msgid "Show detailed MySQL server information"
 msgstr "A MySQL-szerver részletes adatainak megjelenítése"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:450
-msgid "Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed"
+msgid ""
+"Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed"
 msgstr ""
 "Meghatározza, hogy meg kell-e jeleníteni a phpMyAdmin által generált SQL-"
 "lekérdezéseket"
@@ -4129,14 +4141,14 @@ msgstr "Az adatbázis megjegyzésének megjelenítése a neve helyett"
 #: libraries/config/messages.inc.php:456
 msgid ""
 "When setting this to [kbd]nested[/kbd], the alias of the table name is only "
-"used to split/nest the tables according to the $cfg"
-"['LeftFrameTableSeparator'] directive, so only the folder is called like the "
-"alias, the table name itself stays unchanged"
+"used to split/nest the tables according to the "
+"$cfg['LeftFrameTableSeparator'] directive, so only the folder is called like"
+" the alias, the table name itself stays unchanged"
 msgstr ""
 "E beállítás [kbd]beágyazottra[/kbd] állításakor a táblanév alias kerül csak "
-"felhasználásra a táblák felosztásához/beágyazásához a $cfg"
-"['LeftFrameTableSeparator'] utasítás alapján, ezért csak a mappát hívják "
-"úgy, mint az aliast, a táblanév változatlan marad."
+"felhasználásra a táblák felosztásához/beágyazásához a "
+"$cfg['LeftFrameTableSeparator'] utasítás alapján, ezért csak a mappát hívják"
+" úgy, mint az aliast, a táblanév változatlan marad."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:457
 msgid "Display table comment instead of its name"
@@ -4183,8 +4195,8 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:470
 msgid ""
-"If you have a custom username, specify it here (defaults to [kbd]anonymous[/"
-"kbd])"
+"If you have a custom username, specify it here (defaults to "
+"[kbd]anonymous[/kbd])"
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:471 tbl_tracking.php:405
@@ -4266,8 +4278,8 @@ msgid ""
 "For) header coming from the proxy 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: "
 "HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
 msgstr ""
-"Proxyk bevitele [kbd]IP: megbízható HTTP fejlécként[/kbd]. A következő példa "
-"határozza meg, hogy a phpMyAdmin megbízzon-e az 1.2.3.4 proxytól érkező "
+"Proxyk bevitele [kbd]IP: megbízható HTTP fejlécként[/kbd]. A következő példa"
+" határozza meg, hogy a phpMyAdmin megbízzon-e az 1.2.3.4 proxytól érkező "
 "HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) fejlécben:[br][kbd]1.2.3.4: "
 "HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
 
@@ -4277,7 +4289,8 @@ msgstr "A megbízható proxyk listája az IP engedélyezéshez/elutasításhoz"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:490
 msgid "Directory on server where you can upload files for import"
-msgstr "A szerveren lévő könyvtár, melybe feltöltheti az importálandó fájlokat"
+msgstr ""
+"A szerveren lévő könyvtár, melybe feltöltheti az importálandó fájlokat"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:491
 msgid "Upload directory"
@@ -4333,8 +4346,8 @@ msgstr "Verzió-ellenőrzés"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:501
 msgid ""
-"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] compression "
-"for import and export operations"
+"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] compression"
+" for import and export operations"
 msgstr ""
 "A [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] tömörítés "
 "engedélyezése az importálási és az exportálási műveletekhez"
@@ -4463,7 +4476,8 @@ msgstr ""
 msgid "Incorrect IP address: %s"
 msgstr "A következő IP-cím hibás: %s"
 
-#. l10n: Language to use for PHP documentation, please use only languages which do exist in official documentation.
+#. l10n: Language to use for PHP documentation, please use only languages
+#. which do exist in official documentation.
 #: libraries/core.lib.php:264
 msgctxt "PHP documentation language"
 msgid "en"
@@ -4598,8 +4612,8 @@ msgstr "Mezők száma"
 #: libraries/display_export.lib.php:35
 msgid "Could not load export plugins, please check your installation!"
 msgstr ""
-"Nem lehetett betölteni az exportáló beépülő modulokat. Kérjük, ellenőrizze a "
-"telepítését!"
+"Nem lehetett betölteni az exportáló beépülő modulokat. Kérjük, ellenőrizze a"
+" telepítését!"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:87
 #, fuzzy
@@ -4709,15 +4723,15 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, php-format
 #| msgid ""
 #| "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-#| "formatting strings. Additionally the following transformations will "
-#| "happen: %3$s. Other text will be kept as is."
+#| "formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+#| "%3$s. Other text will be kept as is."
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
 "formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
 "%3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
 msgstr ""
-"Ennek az értéknek az értelmezése az %1$sstrftime%2$s használatával történik, "
-"vagyis időformázó karakterláncokat használhat. A következő átalakításokra "
+"Ennek az értéknek az értelmezése az %1$sstrftime%2$s használatával történik,"
+" vagyis időformázó karakterláncokat használhat. A következő átalakításokra "
 "kerül továbbá sor: %3$s. Más szöveg eredeti állapotában kerül megtartásra."
 
 #: libraries/display_export.lib.php:275
@@ -4853,7 +4867,8 @@ msgstr "Részleges importálás"
 #: libraries/display_import.lib.php:214
 #, php-format
 msgid ""
-"Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d."
+"Previous import timed out, after resubmitting will continue from position "
+"%d."
 msgstr ""
 "Az előző importálás időtúllépés miatt leállt, újraküldés után a(z) %d "
 "pozíciótól folytatódik."
@@ -4861,17 +4876,17 @@ msgstr ""
 #: libraries/display_import.lib.php:221
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Allow the interruption of an import in case the script detects it is "
-#| "close to the PHP timeout limit. This might be good way to import large "
-#| "files, however it can break transactions."
+#| "Allow the interruption of an import in case the script detects it is close "
+#| "to the PHP timeout limit. This might be good way to import large files, "
+#| "however it can break transactions."
 msgid ""
 "Allow the interruption of an import in case the script detects it is close "
 "to the PHP timeout limit. <i>(This might be good way to import large files, "
 "however it can break transactions.)</i>"
 msgstr ""
 "Az importálás megszakításának engedélyezése, ha a szkript észleli, hogy "
-"közel van az időkorláthoz. Nagy fájlok importálásakor jól jöhet, azonban meg "
-"tudja szakítani a tranzakciót."
+"közel van az időkorláthoz. Nagy fájlok importálásakor jól jöhet, azonban meg"
+" tudja szakítani a tranzakciót."
 
 #: libraries/display_import.lib.php:228
 #, fuzzy
@@ -5157,8 +5172,8 @@ msgstr "Automatikus helyreállítási mód"
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:28
 msgid ""
-"The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --"
-"myisam-recover server startup option."
+"The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the "
+"--myisam-recover server startup option."
 msgstr ""
 "Az összeomlott MyISAM táblák automatikus helyreállítási módja, a --myisam-"
 "recover szerver indítási beállításnál megadottak szerint."
@@ -5173,8 +5188,8 @@ msgid ""
 "creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA "
 "INFILE)."
 msgstr ""
-"A MySQL által engedélyezett ideiglenes fájl legnagyobb mérete a MyISAM index "
-"újralétrehozásakor (REPAIR TABLE, ALTER TABLE vagy LOAD DATA INFILE során)."
+"A MySQL által engedélyezett ideiglenes fájl legnagyobb mérete a MyISAM index"
+" újralétrehozásakor (REPAIR TABLE, ALTER TABLE vagy LOAD DATA INFILE során)."
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:36
 msgid "Maximum size for temporary files on index creation"
@@ -5187,8 +5202,8 @@ msgid ""
 "method."
 msgstr ""
 "Ha a MyISAM indexkészítéshez használt ideiglenes fájl nagyobb volna az itt "
-"megadott érték által használt kulcsgyorsítótárnál, akkor részesítse előnyben "
-"a kulcsgyorsítótár módszert."
+"megadott érték által használt kulcsgyorsítótárnál, akkor részesítse előnyben"
+" a kulcsgyorsítótár módszert."
 
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:41
 msgid "Repair threads"
@@ -5197,7 +5212,8 @@ msgstr "Szálak kijavítása"
 #: libraries/engines/myisam.lib.php:42
 msgid ""
 "If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in "
-"parallel (each index in its own thread) during the repair by sorting process."
+"parallel (each index in its own thread) during the repair by sorting "
+"process."
 msgstr ""
 "Ha ez az érték nagyobb, mint 1, akkor a MyISAM táblaindexek készítése a "
 "tároló folyamat által párhuzamosan (mindegyik index a saját szálában) "
@@ -5212,8 +5228,8 @@ msgid ""
 "The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR "
 "TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE."
 msgstr ""
-"A MyISAM indexek rendezésekor lefoglalt puffer a REPAIR TABLE művelet során, "
-"vagy az indexek CREATE INDEX vagy ALTER TABLE paranccsal történő "
+"A MyISAM indexek rendezésekor lefoglalt puffer a REPAIR TABLE művelet során,"
+" vagy az indexek CREATE INDEX vagy ALTER TABLE paranccsal történő "
 "készítésekor."
 
 #: libraries/engines/pbms.lib.php:30
@@ -5225,8 +5241,8 @@ msgstr "Szemét küszöbértéke"
 #: libraries/engines/pbms.lib.php:31
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This "
-#| "is a value between 1 and 99. The default is 50."
+#| "The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This is"
+#| " a value between 1 and 99. The default is 50."
 msgid "The percentage of garbage in a repository file before it is compacted."
 msgstr ""
 "Az adatnaplófájlban lévő szemét tömörítés előtti százalékaránya. Ez 1 és 99 "
@@ -5284,8 +5300,9 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/engines/pbms.lib.php:56
 msgid ""
-"The timeout for inactive connection with the keep-alive flag set. After this "
-"time the connection will be closed. The time-out is in milliseconds (1/1000)."
+"The timeout for inactive connection with the keep-alive flag set. After this"
+" time the connection will be closed. The time-out is in milliseconds "
+"(1/1000)."
 msgstr ""
 
 #: libraries/engines/pbms.lib.php:60
@@ -5344,8 +5361,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ez a tábla adatainak gyorsítótárazásához használt rekordgyorsítótárhoz "
 "lefoglalt memória mennyisége. Az alapértelmezett érték 32 MB. Ez a memória "
-"kerül felhasználásra az adat (.xtd) és a sormutató (.xtr) fájlok kezeléséhez "
-"szükséges változások gyorsítótárazásához."
+"kerül felhasználásra az adat (.xtd) és a sormutató (.xtr) fájlok kezeléséhez"
+" szükséges változások gyorsítótárazásához."
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:32
 msgid "Log cache size"
@@ -5353,8 +5370,8 @@ msgstr "Naplógyorsítótár mérete"
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:33
 msgid ""
-"The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on "
-"transaction log data. The default is 16MB."
+"The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on"
+" transaction log data. The default is 16MB."
 msgstr ""
 "A tranzakciónapló gyorsítótárához lefoglalt, a tranzakciónapló adatainak "
 "gyorsítótárazásához használt memória mennyisége. Alapértelmezés: 16 MB."
@@ -5365,8 +5382,8 @@ msgstr "Naplófájl küszöbértéke"
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:38
 msgid ""
-"The size of a transaction log before rollover, and a new log is created. The "
-"default value is 16MB."
+"The size of a transaction log before rollover, and a new log is created. The"
+" default value is 16MB."
 msgstr ""
 "A tranzakciónapló váltás előtti mérete, s egy új napló készül. Az "
 "alapértelmezett érték 16MB."
@@ -5380,8 +5397,8 @@ msgid ""
 "The size of the global transaction log buffer (the engine allocates 2 "
 "buffers of this size). The default is 1MB."
 msgstr ""
-"A globális tranzakciónapló pufferének mérete (a motor 2 ilyen méretű puffert "
-"foglal le). Alapértelmezés: 1 MB."
+"A globális tranzakciónapló pufferének mérete (a motor 2 ilyen méretű puffert"
+" foglal le). Alapértelmezés: 1 MB."
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:47
 msgid "Checkpoint frequency"
@@ -5403,8 +5420,8 @@ msgstr "Adatnapló küszöbértéke"
 msgid ""
 "The maximum size of a data log file. The default value is 64MB. PBXT can "
 "create a maximum of 32000 data logs, which are used by all tables. So the "
-"value of this variable can be increased to increase the total amount of data "
-"that can be stored in the database."
+"value of this variable can be increased to increase the total amount of data"
+" that can be stored in the database."
 msgstr ""
 "Egy adatnaplófájl legnagyobb mérete. Az alapértelmezett érték 64 MB. A PBXT "
 "legfeljebb 32000 adatnaplót tud létrehozni, melyeket az összes tábla "
@@ -5417,8 +5434,8 @@ msgstr "Szemét küszöbértéke"
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:58
 msgid ""
-"The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This is "
-"a value between 1 and 99. The default is 50."
+"The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This is"
+" a value between 1 and 99. The default is 50."
 msgstr ""
 "Az adatnaplófájlban lévő szemét tömörítés előtti százalékaránya. Ez 1 és 99 "
 "közti érték. Alapértelmezés: 50."
@@ -5433,8 +5450,8 @@ msgid ""
 "The engine allocates one buffer per thread, but only if the thread is "
 "required to write a data log."
 msgstr ""
-"A Az adatnaplóba íráskor használt puffer mérete. Az alapértelmezés 256 MB. A "
-"motor szálanként egy puffert foglal le, de csak akkor, ha a szálnak írnia "
+"A Az adatnaplóba íráskor használt puffer mérete. Az alapértelmezés 256 MB. A"
+" motor szálanként egy puffert foglal le, de csak akkor, ha a szálnak írnia "
 "kell az adatnaplóba."
 
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:67
@@ -5460,8 +5477,8 @@ msgstr "Naplófájlok száma"
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:78
 msgid ""
 "This is the number of transaction log files (pbxt/system/xlog*.xt) the "
-"system will maintain. If the number of logs exceeds this value then old logs "
-"will be deleted, otherwise they are renamed and given the next highest "
+"system will maintain. If the number of logs exceeds this value then old logs"
+" will be deleted, otherwise they are renamed and given the next highest "
 "number."
 msgstr ""
 "Ez a rendszer által kezelt tranzakció-naplófájlok (pbxt/system/xlog*.xt) "
@@ -5709,8 +5726,8 @@ msgstr ""
 #: libraries/export/sql.php:154
 msgid ""
 "include column names in every <code>INSERT</code> statement <br />   "
-"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES "
-"(1,2,3)</code>"
+"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES"
+" (1,2,3)</code>"
 msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:155
@@ -5734,14 +5751,14 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:167
 msgid ""
-"Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, \"abc\" becomes "
-"0x616263)</i>"
+"Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, \"abc\" becomes"
+" 0x616263)</i>"
 msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:171
 msgid ""
-"Dump TIMESTAMP columns in UTC <i>(enables TIMESTAMP columns to be dumped and "
-"reloaded between servers in different time zones)</i>"
+"Dump TIMESTAMP columns in UTC <i>(enables TIMESTAMP columns to be dumped and"
+" reloaded between servers in different time zones)</i>"
 msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:209 libraries/export/xml.php:34
@@ -5828,8 +5845,7 @@ msgid "View a structure`s contents by clicking on its name"
 msgstr ""
 
 #: libraries/import.lib.php:1143
-msgid ""
-"Change any of its settings by clicking the corresponding \"Options\" link"
+msgid "Change any of its settings by clicking the corresponding \"Options\" link"
 msgstr ""
 
 #: libraries/import.lib.php:1144
@@ -6232,8 +6248,9 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/relation.lib.php:155
 msgid ""
-"Enable advanced features in configuration file (<code>config.inc.php</"
-"code>), for example by starting from <code>config.sample.inc.php</code>."
+"Enable advanced features in configuration file "
+"(<code>config.inc.php</code>), for example by starting from "
+"<code>config.sample.inc.php</code>."
 msgstr ""
 
 #: libraries/relation.lib.php:156
@@ -6255,8 +6272,8 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/replication_gui.lib.php:54
 msgid ""
-"Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If "
-"not, please add the following line into [mysqld] section:"
+"Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If"
+" not, please add the following line into [mysqld] section:"
 msgstr ""
 
 #: libraries/replication_gui.lib.php:57 libraries/replication_gui.lib.php:58
@@ -6651,14 +6668,15 @@ msgid ""
 "examine your query closely, and check that the quotes are correct and not "
 "mis-matched. Other possible failure causes may be that you are uploading a "
 "file with binary outside of a quoted text area. You can also try your query "
-"on the MySQL command line interface. The MySQL server error output below, if "
-"there is any, may also help you in diagnosing the problem. If you still have "
-"problems or if the parser fails where the command line interface succeeds, "
-"please reduce your SQL query input to the single query that causes problems, "
-"and submit a bug report with the data chunk in the CUT section below:"
-msgstr ""
-"Esély van rá, hogy hibát találhatott az SQL szintaktikai elemzőben (parser). "
-"Kérjük, hogy vizsgálja meg gondosan a lekérdezésedet, ellenőrizze, hogy az "
+"on the MySQL command line interface. The MySQL server error output below, if"
+" there is any, may also help you in diagnosing the problem. If you still "
+"have problems or if the parser fails where the command line interface "
+"succeeds, please reduce your SQL query input to the single query that causes"
+" problems, and submit a bug report with the data chunk in the CUT section "
+"below:"
+msgstr ""
+"Esély van rá, hogy hibát találhatott az SQL szintaktikai elemzőben (parser)."
+" Kérjük, hogy vizsgálja meg gondosan a lekérdezésedet, ellenőrizze, hogy az "
 "idézőjelek jók-e és jól illeszkednek-e. Más lehetséges hiba oka lehet, hogy "
 "binárisan töltött fel egy fájlt az idézett szövegmezőn kívül. Kipróbálhatja "
 "a lekérdezésedet a MySQL parancssoros kezelőfelületén. A MySQL szerver "
@@ -6704,7 +6722,8 @@ msgstr "Ismeretlen írásjeleket tartalmazó karakterlánc"
 #, php-format
 msgid ""
 "The SQL validator could not be initialized. Please check if you have "
-"installed the necessary PHP extensions as described in the %sdocumentation%s."
+"installed the necessary PHP extensions as described in the "
+"%sdocumentation%s."
 msgstr ""
 "Nem lehetett inicializálni az SQL ellenőrzőt. Ellenőrizze, hogy a "
 "%sdokumentációban%s leírtak szerint telepítette-e a szükséges PHP-"
@@ -6727,9 +6746,9 @@ msgstr "Hossz/Érték*"
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If field type is \"enum\" or \"set\", please enter the values using this "
-#| "format: 'a','b','c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") "
-#| "or a single quote (\"'\") amongst those values, precede it with a "
-#| "backslash (for example '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
+#| "format: 'a','b','c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or "
+#| "a single quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash "
+#| "(for example '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
 msgid ""
 "If column type is \"enum\" or \"set\", please enter the values using this "
 "format: 'a','b','c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or "
@@ -6737,8 +6756,8 @@ msgid ""
 "(for example '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
 msgstr ""
 "Ha a mező típusa \"enum\" vagy \"set\", akkor az értékeket ilyen formában "
-"írja be: 'a','b','c'...<br />Ha fordított perjelet (\"\\\") vagy aposztrófot "
-"(\"'\") akar ezekben az értékekben használni, akkor fordított perjellel "
+"írja be: 'a','b','c'...<br />Ha fordított perjelet (\"\\\") vagy aposztrófot"
+" (\"'\") akar ezekben az értékekben használni, akkor fordított perjellel "
 "kezdje (pl.: '\\\\xyz' vagy 'a\\'b')."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:105
@@ -6746,8 +6765,8 @@ msgid ""
 "For default values, please enter just a single value, without backslash "
 "escaping or quotes, using this format: a"
 msgstr ""
-"Írjon be egy értéket az alapértelmezett értékekhez, fordított perjel, escape "
-"karakter vagy idézőjelek nélkül, a következő formátum használatával: a"
+"Írjon be egy értéket az alapértelmezett értékekhez, fordított perjel, escape"
+" karakter vagy idézőjelek nélkül, a következő formátum használatával: a"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:115 libraries/tbl_properties.inc.php:528
 #: tbl_printview.php:323 tbl_structure.php:154 tbl_structure.php:158
@@ -6772,13 +6791,13 @@ msgstr "Átalakítás beállításai"
 msgid ""
 "Please enter the values for transformation options using this format: 'a', "
 "100, b,'c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or a single "
-"quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash (for example "
-"'\\\\xyz' or 'a\\'b')."
+"quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash (for example"
+" '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
 msgstr ""
 "Írja be az átalakítási beállítások értékeit a következő formátumban: 'a', "
 "100, b,'c'...<br />Ha fordított perjelet (\"\\\") vagy idézőjelet (\"'\") "
-"akar beszúrni az értékekbe, akkor kezdje fordított perjellel (például: '\\"
-"\\xyz' vagy 'a\\'b')."
+"akar beszúrni az értékekbe, akkor kezdje fordított perjellel (például: "
+"'\\\\xyz' vagy 'a\\'b')."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:371
 msgid "ENUM or SET data too long?"
@@ -6853,9 +6872,9 @@ msgstr "Esemény"
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Displays a link to download the binary data of the field. You can use the "
-#| "first option to specify the filename, or use the second option as the "
-#| "name of a field which contains the filename. If you use the second "
-#| "option, you need to set the first option to the empty string."
+#| "first option to specify the filename, or use the second option as the name "
+#| "of a field which contains the filename. If you use the second option, you "
+#| "need to set the first option to the empty string."
 msgid ""
 "Displays a link to download the binary data of the column. You can use the "
 "first option to specify the filename, or use the second option as the name "
@@ -6863,10 +6882,10 @@ msgid ""
 "need to set the first option to the empty string."
 msgstr ""
 "Egy hivatkozást jelenít meg a mező bináris adatának letöltéséhez. "
-"Használhatja az első lehetőséget a fájlnév megadásához, vagy használhatja a "
-"második lehetőséget egy mező neveként, mely tartalmazza a fájlnevet. Ha a "
-"második lehetőséget használja, akkor az első lehetőséget üres karakterláncra "
-"kell állítania."
+"Használhatja az első lehetőséget a fájlnév megadásához, vagy használhatja a"
+" második lehetőséget egy mező neveként, mely tartalmazza a fájlnevet. Ha a "
+"második lehetőséget használja, akkor az első lehetőséget üres karakterláncra"
+" kell állítania."
 
 #: libraries/transformations/application_octetstream__hex.inc.php:9
 msgid ""
@@ -6880,8 +6899,8 @@ msgstr ""
 #: libraries/transformations/image_jpeg__inline.inc.php:9
 #: libraries/transformations/image_png__inline.inc.php:9
 msgid ""
-"Displays a clickable thumbnail. The options are the maximum width and height "
-"in pixels. The original aspect ratio is preserved."
+"Displays a clickable thumbnail. The options are the maximum width and height"
+" in pixels. The original aspect ratio is preserved."
 msgstr ""
 "Kattintható bélyegképet jelenít meg. A képpontban megadott legnagyobb "
 "szélesség és magasság a lehetőségek. Az eredeti méretarányok megtartásra "
@@ -6897,11 +6916,11 @@ msgstr "A kép letöltésére mutató hivatkozást jelenít meg."
 #| "Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as "
 #| "formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be "
 #| "added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a "
-#| "different date/time format string. Third option determines whether you "
-#| "want to see local date or UTC one (use \"local\" or \"utc\" strings) for "
-#| "that. According to that, date format has different value - for \"local\" "
-#| "see the documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is "
-#| "done using gmdate() function."
+#| "different date/time format string. Third option determines whether you want "
+#| "to see local date or UTC one (use \"local\" or \"utc\" strings) for that. "
+#| "According to that, date format has different value - for \"local\" see the "
+#| "documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using"
+#| " gmdate() function."
 msgid ""
 "Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp column as "
 "formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be "
@@ -6909,8 +6928,8 @@ msgid ""
 "different date/time format string. Third option determines whether you want "
 "to see local date or UTC one (use \"local\" or \"utc\" strings) for that. "
 "According to that, date format has different value - for \"local\" see the "
-"documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using "
-"gmdate() function."
+"documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using"
+" gmdate() function."
 msgstr ""
 "TIME, TIMESTAMP, DATETIME vagy numerikus Unix időbélyegzés mezőt formázott "
 "dátumként jelenít meg. Az első lehetőség az eltolás (órában), mely "
@@ -6925,27 +6944,27 @@ msgstr ""
 #: libraries/transformations/text_plain__external.inc.php:9
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the field data "
-#| "via standard input. Returns the standard output of the application. The "
-#| "default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you "
-#| "have to manually edit the file libraries/transformations/"
-#| "text_plain__external.inc.php and list the tools you want to make "
-#| "available. The first option is then the number of the program you want to "
-#| "use and the second option is the parameters for the program. The third "
-#| "option, if set to 1, will convert the output using htmlspecialchars() "
-#| "(Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent wrapping and "
-#| "ensure that the output appears all on one line (Default 1)."
+#| "LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the field data via"
+#| " standard input. Returns the standard output of the application. The default"
+#| " is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have to "
+#| "manually edit the file "
+#| "libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and list the tools "
+#| "you want to make available. The first option is then the number of the "
+#| "program you want to use and the second option is the parameters for the "
+#| "program. The third option, if set to 1, will convert the output using "
+#| "htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent"
+#| " wrapping and ensure that the output appears all on one line (Default 1)."
 msgid ""
 "LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the column data "
 "via standard input. Returns the standard output of the application. The "
 "default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have "
-"to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc."
-"php and list the tools you want to make available. The first option is then "
-"the number of the program you want to use and the second option is the "
-"parameters for the program. The third option, if set to 1, will convert the "
-"output using htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, "
-"will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line "
-"(Default 1)."
+"to manually edit the file "
+"libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and list the tools "
+"you want to make available. The first option is then the number of the "
+"program you want to use and the second option is the parameters for the "
+"program. The third option, if set to 1, will convert the output using "
+"htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, will prevent"
+" wrapping and ensure that the output appears all on one line (Default 1)."
 msgstr ""
 "CSAK LINUX: Elindít egy külső alkalmazást, mely hagyományos bemeneten "
 "keresztül kapja a mezőadatokat. Visszatér az alkalmazás hagyományos "
@@ -6982,19 +7001,19 @@ msgid ""
 "option is a URL prefix like \"http://www.example.com/\". The second and "
 "third options are the width and the height in pixels."
 msgstr ""
-"Egy képet és egy hivatkozást jelenít meg; a mező tartalmazza a fájlnevet. Az "
-"első opcíó egy URL előtag, mint a \"http://www.pelda.hu/\". A második és "
+"Egy képet és egy hivatkozást jelenít meg; a mező tartalmazza a fájlnevet. Az"
+" első opcíó egy URL előtag, mint a \"http://www.pelda.hu/\". A második és "
 "harmadik lehetőség a szélesség és a magasság képpontban."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__link.inc.php:9
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Displays a link; the field contains the filename. The first option is a "
-#| "URL prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title "
-#| "for the link."
+#| "Displays a link; the field contains the filename. The first option is a URL "
+#| "prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title for "
+#| "the link."
 msgid ""
-"Displays a link; the column contains the filename. The first option is a URL "
-"prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title for "
+"Displays a link; the column contains the filename. The first option is a URL"
+" prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title for "
 "the link."
 msgstr ""
 "Egy hivatkozást jelenít meg; a mező tartalmazza a fájlnevet. ; Az első "
@@ -7013,9 +7032,9 @@ msgstr "SQL-lekérdezésként, színkódolással formázza a szöveget."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__substr.inc.php:9
 msgid ""
-"Displays a part of a string. The first option is the number of characters to "
-"skip from the beginning of the string (Default 0). The second option is the "
-"number of characters to return (Default: until end of string). The third "
+"Displays a part of a string. The first option is the number of characters to"
+" skip from the beginning of the string (Default 0). The second option is the"
+" number of characters to return (Default: until end of string). The third "
 "option is the string to append and/or prepend when truncation occurs "
 "(Default: \"...\")."
 msgstr ""
@@ -7023,8 +7042,8 @@ msgstr ""
 "elejéről kihagyandó karakterek száma (alapértelmezés: 0). A második "
 "lehetőség a visszaadandó karakterek száma száma (alapértelmezés: a "
 "karakterlánc végéig). A harmadik lehetőség az elején és/vagy a végén "
-"hozzáfűzendő karakterlánc a tranzakció előfordulásakor (alapértelmezés: \"..."
-"\")."
+"hozzáfűzendő karakterlánc a tranzakció előfordulásakor (alapértelmezés: "
+"\"...\")."
 
 #: libraries/user_preferences.inc.php:32
 #, fuzzy
@@ -7053,8 +7072,8 @@ msgstr "A beállítások nem tölthetők be vagy menthetők"
 
 #: libraries/user_preferences.lib.php:309
 msgid ""
-"Your browser has phpMyAdmin configuration for this domain. Would you like to "
-"import it for current session?"
+"Your browser has phpMyAdmin configuration for this domain. Would you like to"
+" import it for current session?"
 msgstr ""
 
 #: libraries/zip_extension.lib.php:25
@@ -7161,8 +7180,8 @@ msgid ""
 "option is incompatible with phpMyAdmin and might cause some data to be "
 "corrupted!"
 msgstr ""
-"Ön engedélyezte az mbstring.func_overload funkciót a PHP konfigurációban. Ez "
-"a beállítás nem kompatibilis a phpMyAdminnal, és az adatsérüléssel járhat!"
+"Ön engedélyezte az mbstring.func_overload funkciót a PHP konfigurációban. Ez"
+" a beállítás nem kompatibilis a phpMyAdminnal, és az adatsérüléssel járhat!"
 
 #: main.php:256
 msgid ""
@@ -7170,17 +7189,18 @@ msgid ""
 "multibyte charset. Without the mbstring extension phpMyAdmin is unable to "
 "split strings correctly and it may result in unexpected results."
 msgstr ""
-"Nem található az mbstring PHP-kiterjesztés, s úgy tűnik, hogy Ön több bájtos "
-"karakterkészletet használ. Az mbstring kiterjesztés nélkül a phpMyAdmin nem "
-"tudja megfelelően felosztani a karakterláncokat, mely nem várt eredményhez "
+"Nem található az mbstring PHP-kiterjesztés, s úgy tűnik, hogy Ön több bájtos"
+" karakterkészletet használ. Az mbstring kiterjesztés nélkül a phpMyAdmin nem"
+" tudja megfelelően felosztani a karakterláncokat, mely nem várt eredményhez "
 "vezethet."
 
 #: main.php:264
 msgid ""
-"Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini."
-"session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie "
-"validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire "
-"sooner than configured in phpMyAdmin."
+"Your PHP parameter "
+"[a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-"
+"maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie validity "
+"configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner "
+"than configured in phpMyAdmin."
 msgstr ""
 "A [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-"
 "maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] paraméter alacsonyabb a "
@@ -7190,13 +7210,15 @@ msgstr ""
 #: main.php:271
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration."
-#| "php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that "
-#| "cookie validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login "
-#| "will expire sooner than configured in phpMyAdmin."
+#| "Your PHP parameter "
+#| "[a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-"
+#| "maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie validity "
+#| "configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner "
+#| "than configured in phpMyAdmin."
 msgid ""
 "Login cookie store is lower than cookie validity configured in phpMyAdmin, "
-"because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin."
+"because of this, your login will expire sooner than configured in "
+"phpMyAdmin."
 msgstr ""
 "A [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-"
 "maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] paraméter alacsonyabb a "
@@ -7204,7 +7226,8 @@ msgstr ""
 "phpMyAdminban beállítottnál előbb fog lejárni."
 
 #: main.php:279
-msgid "The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)."
+msgid ""
+"The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)."
 msgstr ""
 "A konfigurációs fájlnak egy titkos hozzáférési kódra (blowfish_secret) van "
 "szüksége."
@@ -7233,15 +7256,15 @@ msgstr ""
 #: main.php:311
 msgid ""
 "Javascript support is missing or disabled in your browser, some phpMyAdmin "
-"functionality will be missing. For example navigation frame will not refresh "
-"automatically."
+"functionality will be missing. For example navigation frame will not refresh"
+" automatically."
 msgstr ""
 
 #: main.php:326
 #, php-format
 msgid ""
-"Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. "
-"This may cause unpredictable behavior."
+"Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s."
+" This may cause unpredictable behavior."
 msgstr ""
 "A PHP MySQL függvénytár %s-s verziója eltér a MySQL szerver %s-s "
 "verziójától. Ez kiszámíthatatlan viselkedést okozhat."
@@ -7420,8 +7443,8 @@ msgid ""
 "column, click the \"Choose column to display\" icon, then click on the "
 "appropriate column name."
 msgstr ""
-"A megjelenítendő mező rózsaszínben látható. Egy mező megjelenítendő mezőként "
-"történő beállításához/eltávolításához kattintson a \"Válassza ki a "
+"A megjelenítendő mező rózsaszínben látható. Egy mező megjelenítendő mezőként"
+" történő beállításához/eltávolításához kattintson a \"Válassza ki a "
 "megjelenítendő mezőt\" ikonra, majd kattintson a megfelelő mező nevére."
 
 #: pmd_pdf.php:34
@@ -7509,8 +7532,7 @@ msgstr "A beküldött űrlapban hibák vannak"
 #, fuzzy
 #| msgid "Could not load default configuration from: \"%1$s\""
 msgid "Could not import configuration"
-msgstr ""
-"Nem lehetett betölteni az alapértelmezett konfigurációt innen: \"%1$s\""
+msgstr "Nem lehetett betölteni az alapértelmezett konfigurációt innen: \"%1$s\""
 
 #: prefs_manage.php:112
 msgid "Configuration contains incorrect data for some fields."
@@ -7787,17 +7809,17 @@ msgstr ""
 #: server_privileges.php:647
 msgid "Limits the number of queries the user may send to the server per hour."
 msgstr ""
-"Korlátozza a felhasználó által a kiszolgálóra óránként küldhető lekérdezések "
-"számát."
+"Korlátozza a felhasználó által a kiszolgálóra óránként küldhető lekérdezések"
+" számát."
 
 #: server_privileges.php:52 server_privileges.php:651
 #: server_privileges.php:653
 msgid ""
-"Limits the number of commands that change any table or database the user may "
-"execute per hour."
+"Limits the number of commands that change any table or database the user may"
+" execute per hour."
 msgstr ""
-"Korlátozza a felhasználó által óránként végrehajtható, bármelyik táblát vagy "
-"adatbázist módosító parancsok számát."
+"Korlátozza a felhasználó által óránként végrehajtható, bármelyik táblát vagy"
+" adatbázist módosító parancsok számát."
 
 #: server_privileges.php:53 server_privileges.php:663
 #: server_privileges.php:665
@@ -7825,8 +7847,8 @@ msgstr ""
 #: server_privileges.php:563
 msgid "Allows the user to ask where the slaves / masters are."
 msgstr ""
-"Engedélyezi a felhasználónak, hogy megkérdezze, hol találhatók a kisegítő/fő "
-"helyek."
+"Engedélyezi a felhasználónak, hogy megkérdezze, hol találhatók a kisegítő/fő"
+" helyek."
 
 #: server_privileges.php:58 server_privileges.php:206
 #: server_privileges.php:564
@@ -7857,8 +7879,8 @@ msgstr "Engedélyezi a szerver leállítását."
 #: server_privileges.php:554
 msgid ""
 "Allows connecting, even if maximum number of connections is reached; "
-"required for most administrative operations like setting global variables or "
-"killing threads of other users."
+"required for most administrative operations like setting global variables or"
+" killing threads of other users."
 msgstr ""
 "Akkor is engedélyezi a kapcsolódást, ha a kapcsolatok száma elérte a "
 "maximumot. A legfontosabb adminisztrációs műveletekhez szükséges, mint a "
@@ -7915,7 +7937,8 @@ msgstr "Erőforrás-korlátozások"
 #: server_privileges.php:642
 msgid "Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit."
 msgstr ""
-"Megjegyzés: Ezen beállítások 0-ra (nulla) állítása eltávolítja a korlátozást."
+"Megjegyzés: Ezen beállítások 0-ra (nulla) állítása eltávolítja a "
+"korlátozást."
 
 #: server_privileges.php:719
 msgid "Login Information"
@@ -8008,7 +8031,8 @@ msgid "Remove selected users"
 msgstr "A kijelölt felhasználók törlése"
 
 #: server_privileges.php:1716
-msgid "Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards."
+msgid ""
+"Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards."
 msgstr "A felhasználók összes jogának visszavonása, majd törlése."
 
 #: server_privileges.php:1717 server_privileges.php:1718
@@ -8128,7 +8152,8 @@ msgstr "Sikerült leállítani a(z) %s. szálat."
 #: server_processlist.php:31
 #, php-format
 msgid ""
-"phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed."
+"phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been "
+"closed."
 msgstr ""
 "A phpMyAdmin nem tudta leállítani a(z) %s szálat. Valószínűleg már "
 "befejeződött."
@@ -8187,10 +8212,10 @@ msgstr "Szerverbeállítások"
 
 #: server_replication.php:216
 msgid ""
-"This server is not configured as master server in a replication process. You "
-"can choose from either replicating all databases and ignoring certain "
-"(useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to "
-"ignore all databases by default and allow only certain databases to be "
+"This server is not configured as master server in a replication process. You"
+" can choose from either replicating all databases and ignoring certain "
+"(useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to"
+" ignore all databases by default and allow only certain databases to be "
 "replicated. Please select the mode:"
 msgstr ""
 
@@ -8216,8 +8241,8 @@ msgstr ""
 #: server_replication.php:228
 msgid ""
 "Once you restarted MySQL server, please click on Go button. Afterwards, you "
-"should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as "
-"master"
+"should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as"
+" master"
 msgstr ""
 
 #: server_replication.php:291
@@ -8308,8 +8333,8 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:46
 msgid ""
-"The number of transactions that used the temporary binary log cache but that "
-"exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store "
+"The number of transactions that used the temporary binary log cache but that"
+" exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store "
 "statements from the transaction."
 msgstr ""
 "A tranzakciók száma, melyek az ideiglenes bináris naplógyorsítótárat "
@@ -8325,13 +8350,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The number of temporary tables on disk created automatically by the server "
 "while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want "
-"to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-"
-"based instead of disk-based."
+"to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be "
+"memory-based instead of disk-based."
 msgstr ""
 "A szerver által az utasítások végrehajtásakor a lemezen automatikusan "
 "létrehozott ideiglenes táblák száma. Ha a Created_tmp_disk_tables értéke "
-"nagy, akkor növelheti a tmp_table_size értékét, mely az ideiglenes táblákból "
-"memóriaalapúakat csinál a lemezalapú helyett."
+"nagy, akkor növelheti a tmp_table_size értékét, mely az ideiglenes táblákból"
+" memóriaalapúakat csinál a lemezalapú helyett."
 
 #: server_status.php:49
 msgid "How many temporary files mysqld has created."
@@ -8339,19 +8364,19 @@ msgstr "Ennyi ideiglenes fájlt hozott létre a mysqld."
 
 #: server_status.php:50
 msgid ""
-"The number of in-memory temporary tables created automatically by the server "
-"while executing statements."
+"The number of in-memory temporary tables created automatically by the server"
+" while executing statements."
 msgstr ""
 "A szerver által az utasítások végrehajtásakor automatikusan létrehozott, a "
 "memóriában tárolt ideiglenes táblák száma."
 
 #: server_status.php:51
 msgid ""
-"The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred "
-"(probably duplicate key)."
+"The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred"
+" (probably duplicate key)."
 msgstr ""
-"Az INSERT DELAYED utasítással írt sorok száma, melyeknél néhány hiba történt "
-"(valószínűleg ismétlődő kulcs)."
+"Az INSERT DELAYED utasítással írt sorok száma, melyeknél néhány hiba történt"
+" (valószínűleg ismétlődő kulcs)."
 
 #: server_status.php:52
 msgid ""
@@ -8383,15 +8408,15 @@ msgid ""
 "table with a given name. This is called discovery. Handler_discover "
 "indicates the number of time tables have been discovered."
 msgstr ""
-"A MySQL szerver meg tudja kérdezni az NDB fürt tárolómotortól, hogy ismeri a "
-"megadott nevű táblát. Ezt hívják felfedezésnek. A handler_discover jelzi a "
+"A MySQL szerver meg tudja kérdezni az NDB fürt tárolómotortól, hogy ismeri a"
+" megadott nevű táblát. Ezt hívják felfedezésnek. A handler_discover jelzi a "
 "táblák felfedezésének számát."
 
 #: server_status.php:58
 msgid ""
-"The number of times the first entry was read from an index. If this is high, "
-"it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, "
-"SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed."
+"The number of times the first entry was read from an index. If this is high,"
+" it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for "
+"example, SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed."
 msgstr ""
 "Az első bejegyzés egy indexből történő beolvasásainak száma. Ha ez magas, "
 "akkor ez azt sugallja, hogy a szerver sok teljes indexvizsgálatot végez; "
@@ -8413,8 +8438,8 @@ msgid ""
 "if you are doing an index scan."
 msgstr ""
 "A kulcssorrendben a következő sort beolvasandó kérések száma. Ez növekszik, "
-"ha Ön tartománymegkötéses index oszlopot kérdez le, vagy ha indexvizsgálatot "
-"végez."
+"ha Ön tartománymegkötéses index oszlopot kérdez le, vagy ha indexvizsgálatot"
+" végez."
 
 #: server_status.php:61
 msgid ""
@@ -8426,27 +8451,27 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:62
 msgid ""
-"The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high "
-"if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You "
+"The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high"
+" if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You "
 "probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or "
 "you have joins that don't use keys properly."
 msgstr ""
-"Egy sor beolvasásához szükséges kérések száma egy rögzített pozíció alapján. "
-"Ez magas, ha Ön sok, az eredmény rendezését igénylő lekérdezést hajt végre. "
-"Valószínűleg sok olyan lekérdezés van, s a MySQL-nek teljes táblákat kell "
+"Egy sor beolvasásához szükséges kérések száma egy rögzített pozíció alapján."
+" Ez magas, ha Ön sok, az eredmény rendezését igénylő lekérdezést hajt végre."
+" Valószínűleg sok olyan lekérdezés van, s a MySQL-nek teljes táblákat kell "
 "megvizsgálnia, vagy a kulcsokat nem megfelelően használó illesztések vannak."
 
 #: server_status.php:63
 msgid ""
 "The number of requests to read the next row in the data file. This is high "
 "if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your "
-"tables are not properly indexed or that your queries are not written to take "
-"advantage of the indexes you have."
+"tables are not properly indexed or that your queries are not written to take"
+" advantage of the indexes you have."
 msgstr ""
 "Az adatfájlban lévő következő sor beolvasásához szükséges kérések száma. Ez "
 "magas, ha Ön sokszor vizsgálja át a táblákat. Ez általában azt javasolja, "
-"hogy a táblák nem megfelelően indexeltek, vagy a lekérdezések nincsenek írva "
-"az indexek kihasználása végett."
+"hogy a táblák nem megfelelően indexeltek, vagy a lekérdezések nincsenek írva"
+" az indexek kihasználása végett."
 
 #: server_status.php:64
 msgid "The number of internal ROLLBACK statements."
@@ -8469,7 +8494,8 @@ msgid "The number of pages currently dirty."
 msgstr "A jelenleg piszkos lapok száma."
 
 #: server_status.php:69
-msgid "The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed."
+msgid ""
+"The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed."
 msgstr "A pufferkészlet oldalainak száma, melyeket kiírásra kértek."
 
 #: server_status.php:70
@@ -8478,18 +8504,18 @@ msgstr "A szabad lapok száma."
 
 #: server_status.php:71
 msgid ""
-"The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently "
-"being read or written or that can't be flushed or removed for some other "
+"The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently"
+" being read or written or that can't be flushed or removed for some other "
 "reason."
 msgstr ""
-"Az InnoDB pufferkészletében zárolt oldalak száma. Ezek az épp beolvasás vagy "
-"írás alatt lévő oldalak, melyeket bizonyos más okok miatt nem lehet kiírni "
+"Az InnoDB pufferkészletében zárolt oldalak száma. Ezek az épp beolvasás vagy"
+" írás alatt lévő oldalak, melyeket bizonyos más okok miatt nem lehet kiírni "
 "vagy eltávolítani."
 
 #: server_status.php:72
 msgid ""
-"The number of pages busy because they have been allocated for administrative "
-"overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also "
+"The number of pages busy because they have been allocated for administrative"
+" overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also "
 "be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - "
 "Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data."
 msgstr ""
@@ -8704,12 +8730,13 @@ msgid ""
 "that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at "
 "one time."
 msgstr ""
-"A kulcsgyorsítótárban lévő használt blokkok száma. Ez az érték egy maximális "
-"jel, mely a valamikor használatban volt blokkok számát jelzi."
+"A kulcsgyorsítótárban lévő használt blokkok száma. Ez az érték egy maximális"
+" jel, mely a valamikor használatban volt blokkok számát jelzi."
 
 #: server_status.php:113
 msgid "The number of requests to read a key block from the cache."
-msgstr "A gyorsítótárból egy kulcsblokk beolvasásához szükséges kérések száma."
+msgstr ""
+"A gyorsítótárból egy kulcsblokk beolvasásához szükséges kérések száma."
 
 #: server_status.php:114
 msgid ""
@@ -8717,8 +8744,8 @@ msgid ""
 "then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate "
 "can be calculated as Key_reads/Key_read_requests."
 msgstr ""
-"Egy kulcsblokk lemezről történő fizikai beolvasásainak száma. Ha a Key_reads "
-"nagy, akkor valószínűleg túl kicsi a key_buffer_size értéke. A gyorsítótár "
+"Egy kulcsblokk lemezről történő fizikai beolvasásainak száma. Ha a Key_reads"
+" nagy, akkor valószínűleg túl kicsi a key_buffer_size értéke. A gyorsítótár "
 "sikertelen találatainak aránya a Key_reads/Key_read_requests alapján "
 "számítható ki."
 
@@ -8734,7 +8761,8 @@ msgstr "Egy kulcsblokk lemezre történő fizikai írásainak száma."
 msgid ""
 "The total cost of the last compiled query as computed by the query "
 "optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the "
-"same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet."
+"same query. The default value of 0 means that no query has been compiled "
+"yet."
 msgstr ""
 "Az utoljára lefordított lekérdezés összköltsége a lekérdezésoptimalizáló "
 "számítása szerint. Ugyanazon lekérdezés különféle lekérdezési tervei "
@@ -8786,8 +8814,8 @@ msgstr "A gyorsítótárhoz adott lekérdezések száma."
 #: server_status.php:127
 msgid ""
 "The number of queries that have been removed from the cache to free up "
-"memory for caching new queries. This information can help you tune the query "
-"cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to "
+"memory for caching new queries. This information can help you tune the query"
+" cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to "
 "decide which queries to remove from the cache."
 msgstr ""
 "A lekérdezések száma, melyek eltávolításra kerültek a gyorsítórából az új "
@@ -8863,8 +8891,8 @@ msgid ""
 "Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has "
 "retried transactions."
 msgstr ""
-"A többszörözésben kisegítő SQL szál (az indítás óta) ennyiszer próbálta újra "
-"a tranzakciókat."
+"A többszörözésben kisegítő SQL szál (az indítás óta) ennyiszer próbálta újra"
+" a tranzakciókat."
 
 #: server_status.php:140
 msgid "This is ON if this server is a slave that is connected to a master."
@@ -9030,12 +9058,13 @@ msgstr "Ez a MySQL szerver %s óta fut. Indítás időpontja: %s."
 
 #: server_status.php:486
 msgid ""
-"This MySQL server works as <b>master</b> and <b>slave</b> in <b>replication</"
-"b> process."
+"This MySQL server works as <b>master</b> and <b>slave</b> in "
+"<b>replication</b> process."
 msgstr ""
 
 #: server_status.php:488
-msgid "This MySQL server works as <b>master</b> in <b>replication</b> process."
+msgid ""
+"This MySQL server works as <b>master</b> in <b>replication</b> process."
 msgstr ""
 
 #: server_status.php:490
@@ -9049,12 +9078,12 @@ msgstr ""
 #| "information about replication status on the server, please visit the <a "
 #| "href=\"#replication\">replication section</a>."
 msgid ""
-"For further information about replication status on the server, please visit "
-"the <a href=#replication>replication section</a>."
+"For further information about replication status on the server, please visit"
+" the <a href=#replication>replication section</a>."
 msgstr ""
 "Ez a MySQL-szerver mint %s működik a <b>többszörözéses</b> folyamatban. A "
-"szerveren lévő többszörözéses állapotról a <a href=\"#replication"
-"\">többszörözés részben</a> kaphat bővebb információt."
+"szerveren lévő többszörözéses állapotról a <a "
+"href=\"#replication\">többszörözés részben</a> kaphat bővebb információt."
 
 #: server_status.php:509
 msgid ""
@@ -9108,8 +9137,8 @@ msgstr "Megszakítva"
 #: server_status.php:616
 #, php-format
 msgid ""
-"<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the "
-"server."
+"<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the"
+" server."
 msgstr ""
 "<b>Lekérdezési statisztika</b>: Az indulás óta %s kérés került elküldésre a "
 "szerverhez."
@@ -9251,8 +9280,8 @@ msgstr ""
 
 #: server_synchronize.php:1228
 msgid ""
-"Target database will be completely synchronized with source database. Source "
-"database will remain unchanged."
+"Target database will be completely synchronized with source database. Source"
+" database will remain unchanged."
 msgstr ""
 
 #: server_variables.php:39
@@ -9278,14 +9307,15 @@ msgstr "A beállítások nem tölthetők be vagy menthetők"
 #: setup/frames/index.inc.php:50
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Please create web server writable folder [em]config[/em] in phpMyAdmin "
-#| "top level directory as described in [a at ../Documentation.html#setup_script]"
-#| "documentation[/a]. Otherwise you will be only able to download or display "
-#| "it."
+#| "Please create web server writable folder [em]config[/em] in phpMyAdmin top "
+#| "level directory as described in "
+#| "[a at ../Documentation.html#setup_script]documentation[/a]. Otherwise you will "
+#| "be only able to download or display it."
 msgid ""
 "Please create web server writable folder [em]config[/em] in phpMyAdmin top "
-"level directory as described in [a at Documentation.html#setup_script]"
-"documentation[/a]. Otherwise you will be only able to download or display it."
+"level directory as described in "
+"[a at Documentation.html#setup_script]documentation[/a]. Otherwise you will be "
+"only able to download or display it."
 msgstr ""
 "Készítsen a [a at ../Documentation.html#setup_script]dokumentációban[/a] "
 "ismertetettek szerint a webszerver által írható [em]config[/em] mappát a "
@@ -9303,8 +9333,8 @@ msgstr ""
 #: setup/frames/index.inc.php:60
 #, php-format
 msgid ""
-"If your server is also configured to accept HTTPS requests follow [a@%s]this "
-"link[/a] to use a secure connection."
+"If your server is also configured to accept HTTPS requests follow [a@%s]this"
+" link[/a] to use a secure connection."
 msgstr ""
 "Ha a szervert a HTTPS-kérések fogadására is beállították, akkor biztonságos "
 "kapcsolat használatához kövesse [a@%s]ezt a hivatkozást[/a]."
@@ -9425,8 +9455,8 @@ msgid ""
 "You are using Git version, run [kbd]git pull[/kbd] :-)[br]The latest stable "
 "version is %s, released on %s."
 msgstr ""
-"Ön verziókezeléses verziót használ, futtassa le az [kbd]svn frissítést[/"
-"kbd] :-)[br]Legújabb stabil verzió: %s, kiadás dátuma: %s."
+"Ön verziókezeléses verziót használ, futtassa le az [kbd]svn frissítést[/kbd]"
+" :-)[br]Legújabb stabil verzió: %s, kiadás dátuma: %s."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:165
 msgid "No newer stable version is available"
@@ -9436,11 +9466,11 @@ msgstr "Nem jelent meg újabb stabil verzió"
 #, fuzzy, php-format
 #| msgid ""
 #| "This [a@?page=form&formset=features#tab_Security]option[/a] should be "
-#| "disabled as it allows attackers to bruteforce login to any MySQL server. "
-#| "If you feel this is necessary, use [a@?page=form&"
-#| "formset=features#tab_Security]trusted proxies list[/a]. However, IP-based "
-#| "protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where "
-#| "thousands of users, including you, are connected to."
+#| "disabled as it allows attackers to bruteforce login to any MySQL server. If "
+#| "you feel this is necessary, use "
+#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Security]trusted proxies list[/a]. "
+#| "However, IP-based protection may not be reliable if your IP belongs to an "
+#| "ISP where thousands of users, including you, are connected to."
 msgid ""
 "This %soption%s should be disabled as it allows attackers to bruteforce "
 "login to any MySQL server. If you feel this is necessary, use %strusted "
@@ -9449,17 +9479,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ezt a [a@?page=form&formset=features#tab_Security]beállítást[/a] l kell "
 "tiltani, ugyanis a támadóknak bármilyen MySQL-szerverre lehetővé teszi az "
-"egyszerű bejelentkezést. Ha úgy érzi, hogy erre szükség van, akkor használja "
-"a [a@?page=form&formset=features#tab_Security]megbízható proxyk listáját"
-"[/a]. Az IP-alapú védelem azonban lehet, hogy nem megbízható, ha az Ön IP-"
-"címe olyan internetszolgáltatóhoz tartozik, ahol több ezer felhasználó, "
-"köztük Ön is, csatlakozik az internethez."
+"egyszerű bejelentkezést. Ha úgy érzi, hogy erre szükség van, akkor használja"
+" a [a@?page=form&formset=features#tab_Security]megbízható proxyk "
+"listáját[/a]. Az IP-alapú védelem azonban lehet, hogy nem megbízható, ha az "
+"Ön IP-címe olyan internetszolgáltatóhoz tartozik, ahol több ezer "
+"felhasználó, köztük Ön is, csatlakozik az internethez."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:252
 msgid ""
 "You didn't have blowfish secret set and have enabled cookie authentication, "
-"so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies; "
-"you don't need to remember it."
+"so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies;"
+" you don't need to remember it."
 msgstr ""
 "Nem állította be a blowfish titkosítást, s engedélyezte a cookie-s "
 "hitelesítést, ezért a kulcs generálása az Ön számára megtörtént. Ez kerül "
@@ -9468,9 +9498,9 @@ msgstr ""
 #: setup/lib/index.lib.php:253
 #, fuzzy, php-format
 #| msgid ""
-#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Bzip2 compression "
-#| "and decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on "
-#| "this system."
+#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Bzip2 compression and "
+#| "decompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this "
+#| "system."
 msgid ""
 "%sBzip2 compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
 "unavailable on this system."
@@ -9481,8 +9511,8 @@ msgstr ""
 
 #: setup/lib/index.lib.php:255
 msgid ""
-"This value should be double checked to ensure that this directory is neither "
-"world accessible nor readable or writable by other users on your server."
+"This value should be double checked to ensure that this directory is neither"
+" world accessible nor readable or writable by other users on your server."
 msgstr ""
 "Ezt az értéket alaposan kell ellenőrizni, hogy megbizonyosodjon róla, ehhez "
 "a könyvtárhoz nem férhet hozzá mindenki, s a szerveren lévő többi "
@@ -9511,24 +9541,25 @@ msgstr ""
 #: setup/lib/index.lib.php:260
 #, php-format
 msgid ""
-"%sLogin cookie validity%s greater than 1440 seconds may cause random session "
-"invalidation if %ssession.gc_maxlifetime%s is lower than its value "
+"%sLogin cookie validity%s greater than 1440 seconds may cause random session"
+" invalidation if %ssession.gc_maxlifetime%s is lower than its value "
 "(currently %d)."
 msgstr ""
 
 #: setup/lib/index.lib.php:262
 #, fuzzy, php-format
 #| msgid ""
-#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Security]Login cookie validity[/a] "
-#| "should be set to 1800 seconds (30 minutes) at most. Values larger than "
-#| "1800 may pose a security risk such as impersonation."
+#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Security]Login cookie validity[/a] should"
+#| " be set to 1800 seconds (30 minutes) at most. Values larger than 1800 may "
+#| "pose a security risk such as impersonation."
 msgid ""
 "%sLogin cookie validity%s should be set to 1800 seconds (30 minutes) at "
-"most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as impersonation."
+"most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as "
+"impersonation."
 msgstr ""
 "A [a@?page=form&formset=features#tab_Security]bejelentkezési cookie "
-"érvényességét[/a] legtöbbször 1800 másodpercre (30 percre) kell állítani. Az "
-"1800-nál nagyobb értékek kockára teszik a biztonságot, mint például a "
+"érvényességét[/a] legtöbbször 1800 másodpercre (30 percre) kell állítani. Az"
+" 1800-nál nagyobb értékek kockára teszik a biztonságot, mint például a "
 "megszemélyesítés."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:264
@@ -9541,12 +9572,12 @@ msgstr ""
 #: setup/lib/index.lib.php:266
 #, fuzzy, php-format
 #| msgid ""
-#| "If you feel this is necessary, use additional protection settings - [a@?"
-#| "page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]host "
-#| "authentication[/a] settings and [a@?page=form&"
-#| "formset=features#tab_Security]trusted proxies list[/a]. However, IP-based "
-#| "protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where "
-#| "thousands of users, including you, are connected to."
+#| "If you feel this is necessary, use additional protection settings - "
+#| "[a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]host "
+#| "authentication[/a] settings and "
+#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Security]trusted proxies list[/a]. "
+#| "However, IP-based protection may not be reliable if your IP belongs to an "
+#| "ISP where thousands of users, including you, are connected to."
 msgid ""
 "If you feel this is necessary, use additional protection settings - %shost "
 "authentication%s settings and %strusted proxies list%s. However, IP-based "
@@ -9554,35 +9585,37 @@ msgid ""
 "of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
 "Ha úgy érzi, gogy erre szükség van, akkor használjon további védelmi "
-"beállításokat - [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]"
-"állomás hitelesítési[/a] beállítások és [a@?page=form&"
-"formset=features#tab_Security]megbízható proxyk listája[/a]. Az IP-alapú "
-"védelem azonban lehet, hogy nem megbízható, ha az Ön IP-címe olyan "
-"internetszolgáltatóhoz tartozik, ahol több ezer felhasználó, köztük Ön is, "
-"csatlakozik az internethez."
+"beállításokat - "
+"[a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]állomás "
+"hitelesítési[/a] beállítások és "
+"[a@?page=form&formset=features#tab_Security]megbízható proxyk "
+"listája[/a]. Az IP-alapú védelem azonban lehet, hogy nem megbízható, ha az "
+"Ön IP-címe olyan internetszolgáltatóhoz tartozik, ahol több ezer "
+"felhasználó, köztük Ön is, csatlakozik az internethez."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:268
 #, fuzzy, php-format
 #| msgid ""
-#| "You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username "
-#| "and password for auto-login, which is not a desirable option for live "
-#| "hosts. Anyone who knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly "
-#| "access your phpMyAdmin panel. Set [a@?page=servers&mode=edit&id="
-#| "%1$d#tab_Server]authentication type[/a] to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]http"
-#| "[/kbd]."
+#| "You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username and "
+#| "password for auto-login, which is not a desirable option for live hosts. "
+#| "Anyone who knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly access your "
+#| "phpMyAdmin panel. Set "
+#| "[a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]authentication "
+#| "type[/a] to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]http[/kbd]."
 msgid ""
 "You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username and "
 "password for auto-login, which is not a desirable option for live hosts. "
 "Anyone who knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly access your "
-"phpMyAdmin panel. Set %sauthentication type%s to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]"
-"http[/kbd]."
+"phpMyAdmin panel. Set %sauthentication type%s to [kbd]cookie[/kbd] or "
+"[kbd]http[/kbd]."
 msgstr ""
 "Ön a [kbd]konfigurációs[/kbd] hitelesítési típust állította be, s az "
 "automatikus bejelentkezéshez megadta a felhasználónevet és a jelszót, ami "
 "működő állomások esetén nemkívánatos beállítás. Bárki, aki tudja vagy "
 "kitalálja a phpMyAdmin URL-címét, közvetlenül hozzá tud férni a phpMyAdmin "
-"panelhoz. Állítsa [kbd]cookie[/kbd] vagy [kbd]http[/kbd] módra a [a@?"
-"page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]hitelesítési típust[/a]."
+"panelhoz. Állítsa [kbd]cookie[/kbd] vagy [kbd]http[/kbd] módra a "
+"[a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]hitelesítési "
+"típust[/a]."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:270
 #, fuzzy, php-format
@@ -9600,15 +9633,15 @@ msgstr ""
 #: setup/lib/index.lib.php:272
 #, fuzzy, php-format
 #| msgid ""
-#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip decompression[/"
-#| "a] requires functions (%s) which are unavailable on this system."
+#| "[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip decompression[/a] "
+#| "requires functions (%s) which are unavailable on this system."
 msgid ""
 "%sZip decompression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 "system."
 msgstr ""
-"A [a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]zipek kibontásához[/"
-"a] olyan függvényekre (%s) van szükség, melyek ezen a rendszeren nem "
-"elérhetőek."
+"A [a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]zipek "
+"kibontásához[/a] olyan függvényekre (%s) van szükség, melyek ezen a "
+"rendszeren nem elérhetőek."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:296
 #, fuzzy
@@ -9634,7 +9667,8 @@ msgstr "Túl rövid a kulcs, legalább 8 karakterből álljon"
 
 #: setup/lib/index.lib.php:358
 #, fuzzy
-#| msgid "Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters"
+#| msgid ""
+#| "Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters"
 msgid "Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters."
 msgstr ""
 "A kulcs alfanumerikus karaktereket, betűket [em]és[/em] speciális "
@@ -9689,7 +9723,8 @@ msgstr "Függvény"
 
 #: tbl_change.php:758
 #, fuzzy
-#| msgid " Because of its length,<br /> this field might not be editable "
+#| msgid ""
+#| " Because of its length,<br /> this field might not be editable "
 msgid " Because of its length,<br /> this column might not be editable "
 msgstr "A hossza miatt<br /> lehet, hogy ez a mező nem szerkeszthető "
 
@@ -9742,8 +9777,8 @@ msgstr "Következő sor szerkesztése"
 msgid ""
 "Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere"
 msgstr ""
-"A TAB billentyűvel értékről értékre lépkedhet, ill. a CTRL+nyilakkal bárhová "
-"léphet."
+"A TAB billentyűvel értékről értékre lépkedhet, ill. a CTRL+nyilakkal bárhová"
+" léphet."
 
 #: tbl_change.php:1137
 #, fuzzy, php-format
@@ -9763,8 +9798,8 @@ msgstr "A jogok újratöltése sikerült."
 #| "May be approximate. See [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]FAQ "
 #| "3.11[/a]"
 msgid ""
-"The result of this query can't be used for a chart. See [a at ./Documentation."
-"html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
+"The result of this query can't be used for a chart. See "
+"[a at ./Documentation.html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
 msgstr "Becsült érték lehet. Lásd: GYIK 3.11"
 
 #: tbl_chart.php:90
@@ -9848,8 +9883,8 @@ msgstr ""
 
 #: tbl_chart.php:173
 msgid ""
-"Note that not every result table can be put to the chart. See <a href=\"./"
-"Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a>"
+"Note that not every result table can be put to the chart. See <a "
+"href=\"./Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a>"
 msgstr ""
 
 #: tbl_chart.php:181
@@ -9899,11 +9934,10 @@ msgid "Index type:"
 msgstr "Index típusa:"
 
 #: tbl_indexes.php:182
-msgid ""
-"(\"PRIMARY\" <b>must</b> be the name of and <b>only of</b> a primary key!)"
+msgid "(\"PRIMARY\" <b>must</b> be the name of and <b>only of</b> a primary key!)"
 msgstr ""
-"(Az elsődleges kulcs nevének, és <b>csak annak</b> \"PRIMARY\"-nak <b>kell</"
-"b> lennie!)"
+"(Az elsődleges kulcs nevének, és <b>csak annak</b> \"PRIMARY\"-nak "
+"<b>kell</b> lennie!)"
 
 #: tbl_indexes.php:249
 #, php-format
@@ -10079,8 +10113,8 @@ msgstr " Sor mérete "
 #, php-format
 msgid "Error creating foreign key on %1$s (check data types)"
 msgstr ""
-"Hiba történt az idegen kulcs %1$s táblán történő létrehozásakor (ellenőrizze "
-"az adattípusokat)"
+"Hiba történt az idegen kulcs %1$s táblán történő létrehozásakor (ellenőrizze"
+" az adattípusokat)"
 
 #: tbl_relation.php:402
 #, fuzzy
@@ -10093,7 +10127,8 @@ msgid ""
 "An internal relation is not necessary when a corresponding FOREIGN KEY "
 "relation exists."
 msgstr ""
-"Nincs szükség belső kapcsolatra, ha létezik megfelelő IDEGEN KULCS kapcsolat."
+"Nincs szükség belső kapcsolatra, ha létezik megfelelő IDEGEN KULCS "
+"kapcsolat."
 
 #: tbl_relation.php:410
 #, fuzzy
@@ -10107,8 +10142,7 @@ msgstr "Nem jelölte ki a sort"
 
 #: tbl_select.php:109
 msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\")"
-msgstr ""
-"Egy \"példa szerinti lekérdezés\" végrehajtása (karakterhelyettesítő: \"%\")"
+msgstr "Egy \"példa szerinti lekérdezés\" végrehajtása (karakterhelyettesítő: \"%\")"
 
 #: tbl_select.php:233
 #, fuzzy
@@ -10435,5 +10469,6 @@ msgstr "Nézet átnevezése"
 #~ "This [a@?page=form&formset=features#tab_Security]option[/a] should be "
 #~ "enabled if your web server supports it"
 #~ msgstr ""
-#~ "Engedélyeznie kell ezt a [a@?page=form&formset=features#tab_Security]"
-#~ "beállítást[/a], ha támogatja a webszerver"
+#~ "Engedélyeznie kell ezt a "
+#~ "[a@?page=form&formset=features#tab_Security]beállítást[/a], ha támogatja"
+#~ " a webszerver"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list