[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_1RC1-1259-ga0ee0f4

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue May 17 14:32:41 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via a0ee0f4204bf01d424f6ec75a2f94e2fc64cc63d (commit)
    via 2c22b5a87602b76bdaea27f0a9bc06232c5ae824 (commit)
    via ea643bf13455c6bfdf0af90db23e0030759ea382 (commit)
    via 5cffa49d3f5d0413fbfb915c482473c9c49ea8ec (commit)
    via bfd7073903e80a09755d112bd19ecfbf5cace096 (commit)
    via 2654f093b56bea5df2e7456ec864d0622becb2fc (commit)
    via b067ea51940a48709677e71ee2020360368403f9 (commit)
    via 919f3708fc0b60f4d4c81c40d0bd9f324d54fe92 (commit)
    via a9b1e8bab1f86cccb6d0f3efc06d31951d854767 (commit)
    via f5591a209664e24dc4a4c0f47ef93ba051cabcaf (commit)
    via 2d388d5856361dcadce0433deb6c08fe8555e13d (commit)
    via e858d85e76d11eeac61a643378ced0897eada1b7 (commit)
    via f51214a46ab4bbf679e770f5efc38fabd5999f00 (commit)
    via 5074ca15fc94b46289fe8c8573bc1e4b0fd036d7 (commit)
    via d4de704065623da51697e307bdc18892db52a499 (commit)
    via e3ac37941856f98dc92b34c12bc4a577c268d90e (commit)
    via a114fd0c998db69cb31aff2a1f0f78ef77ff838b (commit)
    via 74d34872773678183466746deb7c3b77ca94dfc9 (commit)
    via 1f2ca3af362ed3ae806783cae42322ceef9fd53c (commit)
    via ace7873763e29fe5c32173651def5969719026f6 (commit)
    via b446752a48d6846f17babfc1e5fec8563de4d5a8 (commit)
    via c94c34e28364481d7ca5fb3dc7c8a309a8ff9eee (commit)
   from f41d45f75aac70a6bf8147d307e3e8e679f3571a (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit a0ee0f4204bf01d424f6ec75a2f94e2fc64cc63d
Merge: 2c22b5a87602b76bdaea27f0a9bc06232c5ae824 ea643bf13455c6bfdf0af90db23e0030759ea382
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue May 17 14:32:11 2011 +0200

  Merge remote-tracking branch 'pootle/master'

commit 2c22b5a87602b76bdaea27f0a9bc06232c5ae824
Merge: f41d45f75aac70a6bf8147d307e3e8e679f3571a bfd7073903e80a09755d112bd19ecfbf5cace096
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue May 17 14:32:06 2011 +0200

  Merge remote-tracking branch 'origin/QA_3_4'

commit ea643bf13455c6bfdf0af90db23e0030759ea382
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:31:15 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5cffa49d3f5d0413fbfb915c482473c9c49ea8ec
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:31:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2654f093b56bea5df2e7456ec864d0622becb2fc
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:30:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b067ea51940a48709677e71ee2020360368403f9
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:30:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 919f3708fc0b60f4d4c81c40d0bd9f324d54fe92
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:29:21 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a9b1e8bab1f86cccb6d0f3efc06d31951d854767
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:29:09 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f5591a209664e24dc4a4c0f47ef93ba051cabcaf
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:28:34 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e858d85e76d11eeac61a643378ced0897eada1b7
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:28:19 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f51214a46ab4bbf679e770f5efc38fabd5999f00
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:28:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5074ca15fc94b46289fe8c8573bc1e4b0fd036d7
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:27:55 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d4de704065623da51697e307bdc18892db52a499
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:27:27 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e3ac37941856f98dc92b34c12bc4a577c268d90e
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:27:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a114fd0c998db69cb31aff2a1f0f78ef77ff838b
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:27:14 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 74d34872773678183466746deb7c3b77ca94dfc9
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:27:06 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1f2ca3af362ed3ae806783cae42322ceef9fd53c
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:26:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ace7873763e29fe5c32173651def5969719026f6
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:26:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b446752a48d6846f17babfc1e5fec8563de4d5a8
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:25:17 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c94c34e28364481d7ca5fb3dc7c8a309a8ff9eee
Author: martin <martin at whistler.sk>
Date:  Tue May 17 14:24:09 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sk.po |  39 +++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 0872354..61a44bb 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-16 10:31-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-17 14:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-17 14:31+0200\n"
 "Last-Translator: <martin at whistler.sk>\n"
 "Language-Team: slovak <sk at li.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -36,7 +36,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Cieľové okno prehliadača nemohlo byť aktualizované. Možno ste zatvorili "
 "rodičovské okno, alebo prehliadač blokuje operácie medzi oknami z dôvodu "
-"bezpečnostných nastavení"
+"bezpečnostných nastavení."
 
 #: browse_foreigners.php:151 libraries/common.lib.php:2828
 #: libraries/common.lib.php:2835 libraries/common.lib.php:3014
@@ -113,7 +113,7 @@ msgid ""
 "for more information."
 msgstr ""
 "Súbor %s nebol nájdený na tomto systéme, viac informácií nájdete na "
-"www.phpmyadmin.net ."
+"www.phpmyadmin.net."
 
 #: db_create.php:58
 #, php-format
@@ -1018,7 +1018,7 @@ msgstr "Chcete vypnúť všetky odkazy do skladiska BLOBov v databáze %s?"
 
 #: js/messages.php:46
 msgid "Missing value in the form!"
-msgstr "Chýbajúca položka vo formulári !"
+msgstr "Chýbajúca položka vo formulári!"
 
 #: js/messages.php:47
 msgid "This is not a number!"
@@ -1111,7 +1111,7 @@ msgstr "Mením znakovú sadu"
 
 #: js/messages.php:77
 msgid "Table must have at least one column"
-msgstr "Tabuľka musí obsahovať aspoň jeden stĺpec."
+msgstr "Tabuľka musí obsahovať aspoň jeden stĺpec"
 
 #: js/messages.php:78
 msgid "Create Table"
@@ -1743,7 +1743,7 @@ msgstr "Možete zadať medzerou oddelený hostname/IP adresu a port."
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:243
 msgid "Server:"
-msgstr "Server"
+msgstr "Server:"
 
 #: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:248
 msgid "Username:"
@@ -3229,7 +3229,7 @@ msgstr "Import mien (5.00 namiesto $5.00)"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:254
 msgid "Import percentages as proper decimals (12.00% to .12)"
-msgstr "Importovať percentá ako desatinné čísla (0,12 namiesto 12,00%|"
+msgstr "Importovať percentá ako desatinné čísla (0.12 namiesto 12.00%|"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:255
 #| msgid "Number of records (queries) to skip from start"
@@ -3255,7 +3255,7 @@ msgstr "Koľko riadkov môže byť vložených naraz"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:263
 msgid "Number of inserted rows"
-msgstr "Počet vložených riadkov."
+msgstr "Počet vložených riadkov"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:264
 msgid "Target for quick access icon"
@@ -3280,7 +3280,7 @@ msgstr "Zobraziť výber serverov"
 #: libraries/config/messages.inc.php:269
 #| msgid "The number of tables that are open."
 msgid "Minimum number of tables to display the table filter box"
-msgstr "Minimálny počet tabuliek pre zobrazenie filtra tabuliek."
+msgstr "Minimálny počet tabuliek pre zobrazenie filtra tabuliek"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:270
 msgid "String that separates databases into different tree levels"
@@ -3737,9 +3737,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:375
-#, fuzzy
 msgid "Control user"
-msgstr "Ovládať slave:"
+msgstr "Kontrolný užívateľ"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:376
 msgid "Count tables when showing database list"
@@ -4177,9 +4176,8 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:471 tbl_tracking.php:454
 #: tbl_tracking.php:511
-#, fuzzy
 msgid "Username"
-msgstr "Používateľ:"
+msgstr "Užívateľ"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:472
 msgid ""
@@ -4726,9 +4724,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: libraries/display_export.lib.php:345 libraries/display_import.lib.php:260
-#, fuzzy
 msgid "Encoding Conversion:"
-msgstr "Verzia MySQL klienta"
+msgstr "Prevod znakovej sady:"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:66
 msgid ""
@@ -4817,7 +4814,7 @@ msgstr ""
 #: libraries/display_import.lib.php:228
 #| msgid "Number of records (queries) to skip from start"
 msgid "Number of rows to skip, starting from the first row:"
-msgstr "Počet riadkov od začiatku, ktoré sa majú preskočiť"
+msgstr "Počet riadkov od začiatku, ktoré sa majú preskočiť:"
 
 #: libraries/display_import.lib.php:250
 msgid "Format-Specific Options:"
@@ -4939,7 +4936,7 @@ msgstr "celkovo"
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2063 sql.php:628
 #, php-format
 msgid "Query took %01.4f sec"
-msgstr "Dopyt zabral %01.4f sek."
+msgstr "Dopyt zabral %01.4f s"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:2186 querywindow.php:114 querywindow.php:118
 #: querywindow.php:121 tbl_structure.php:150 tbl_structure.php:563
@@ -5382,16 +5379,14 @@ msgid "The PrimeBase Media Streaming (PBMS) home page"
 msgstr ""
 
 #: libraries/export/csv.php:21 libraries/import/csv.php:27
-#, fuzzy
 #| msgid "Lines terminated by"
 msgid "Columns separated with:"
-msgstr "Riadky ukončené"
+msgstr "Polia oddelené s:"
 
 #: libraries/export/csv.php:22 libraries/import/csv.php:28
-#, fuzzy
 #| msgid "Fields enclosed by"
 msgid "Columns enclosed with:"
-msgstr "Polia uzatvorené"
+msgstr "Polia uzatvorené do:"
 
 #: libraries/export/csv.php:23 libraries/import/csv.php:29
 #| msgid "Fields escaped by"
@@ -6622,7 +6617,7 @@ msgstr ""
 "Ak je pole typu \"enum\" alebo \"set\", prosím zadávajte hodnoty v tvare: "
 "'a','b','c'...<br />Ak potrebujete zadať spätné lomítko (\"\\\") alebo apostrof "
 "(\"'\") pri týchto hodnotách, zadajte ich pomocou uvádzacieho spätného "
-"lomítka (napr. '\\\\xyz' alebo 'a\\'b'."
+"lomítka (napr. '\\\\xyz' alebo 'a\\'b')."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:105
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list