[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_1RC1-1598-ge82748e

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu May 19 09:43:54 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via e82748eb0edd26956b48509bf48e72545c6f02ab (commit)
   from ec0feca1f52d1443de5e5d42a80fc2f249c10195 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit e82748eb0edd26956b48509bf48e72545c6f02ab
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Thu May 19 09:43:39 2011 +0200

  Czech translation

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  55 ++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 26 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 30d008c..21483b0 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-18 07:46-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-17 13:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-19 09:43+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -619,8 +619,8 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:379 libraries/display_tbl.lib.php:2037
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
-"s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
+"%s."
 msgstr ""
 "Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
 
@@ -857,8 +857,8 @@ msgstr "Výpis byl uložen do souboru %s."
 #: import.php:58
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
-"s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
+"%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -1119,16 +1119,14 @@ msgid "Show search results"
 msgstr "Zobrazit výsledky vyhledávání"
 
 #: js/messages.php:86
-#, fuzzy
 #| msgid "Browse"
 msgid "Browsing"
-msgstr "Projít"
+msgstr "Procházím"
 
 #: js/messages.php:87
-#, fuzzy
 #| msgid "Deleting %s"
 msgid "Deleting"
-msgstr "Odstraňuji %s"
+msgstr "Odstraňuji"
 
 #: js/messages.php:90
 msgid ""
@@ -1703,8 +1701,8 @@ msgstr "Vítejte v %s"
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:106
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
-"1$ssetup script%2$s to create one."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
+"%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
 "Pravděpodobná příčina je, že nemáte vytvořený konfigurační soubor. Pro jeho "
 "vytvoření by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s."
@@ -4565,10 +4563,9 @@ msgstr "Kompatibilní s MySQL 4.0"
 
 #: libraries/display_create_database.lib.php:21
 #: libraries/display_create_database.lib.php:39
-#, fuzzy
 #| msgid "Create new database"
 msgid "Create database"
-msgstr "Vytvořit novou databázi"
+msgstr "Vytvořit databázi"
 
 #: libraries/display_create_database.lib.php:33
 msgid "Create"
@@ -4680,8 +4677,8 @@ msgstr ", @TABLE@ bude nahrazen jménem tabulky"
 #, php-format
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
-"3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+"%3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
 msgstr ""
 "Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže můžete použít "
 "libovolné řetězce pro formátování data a času. Dále budou provedena "
@@ -5407,8 +5404,8 @@ msgstr ""
 #: libraries/engines/pbxt.lib.php:125
 #, php-format
 msgid ""
-"Documentation and further information about PBXT can be found on the %"
-"sPrimeBase XT Home Page%s."
+"Documentation and further information about PBXT can be found on the "
+"%sPrimeBase XT Home Page%s."
 msgstr ""
 "Dokumentace a další informace o PBXT můžete nalézt na %sstránkách PrimeBase "
 "XT%s."
@@ -6670,8 +6667,8 @@ msgid ""
 "For a list of available transformation options and their MIME type "
 "transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
-"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %"
-"spopisy transformací%s"
+"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na "
+"%spopisy transformací%s"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:143
 msgid "Transformation options"
@@ -6722,8 +6719,8 @@ msgid ""
 "No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
 "author what %s does."
 msgstr ""
-"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %"
-"s dělá."
+"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co "
+"%s dělá."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:727 server_engines.php:56
 #: tbl_operations.php:370
@@ -7342,8 +7339,8 @@ msgid ""
 "You can set more settings by modifying config.inc.php, eg. by using %sSetup "
 "script%s."
 msgstr ""
-"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím %"
-"sNastavovacího skriptu%s."
+"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím "
+"%sNastavovacího skriptu%s."
 
 #: prefs_manage.php:302
 msgid "Save to browser's storage"
@@ -7791,8 +7788,8 @@ msgstr "Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé."
 msgid ""
 "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
 "tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
-"sreload the privileges%s before you continue."
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
+"%sreload the privileges%s before you continue."
 msgstr ""
 "Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z tabulek MySQL. Obsah těchto "
 "tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly "
@@ -9260,8 +9257,8 @@ msgid ""
 "If using cookie authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin "
 "cookie validity%s must be set to a value less or equal to it."
 msgstr ""
-"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie%"
-"s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
+"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie"
+"%s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
 "hodnotu než je tato."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:266
@@ -9272,8 +9269,8 @@ msgid ""
 "protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands "
 "of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
-"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - %"
-"somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
+"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - "
+"%somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
 "založené na IP adresách nemusí být spolehlivé, pokud je vaše IP adresa "
 "dynamicky přidělována poskytovatelem spolu s mnoha dalšími uživateli."
 


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list