[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_7_1-23178-g5eb6a1b

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Nov 22 11:07:19 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 5eb6a1b62dda4668ffb9b3fc6735464ef7c0abfa (commit)
    via fbd6330f2c9c6ac18b6182b990eb88fc64c15f5a (commit)
    via a42e9ae6b8c2304fd9cceeb7dfa651508ca5b8a9 (commit)
    via b2ee20f51e37e159a4194b15a19bbab67d2f2c8a (commit)
    via e44ac8600c844ae99fb49fd9de165cef7771d4a7 (commit)
    via 64a74b4884ddcffcb7c04535583f81dedf51a3e8 (commit)
    via 4b6dda743de42fa45929ca9eae7d0a570b72fe94 (commit)
    via 226893fba8c260a49b783bf7e96e4b500be9c2f6 (commit)
    via 46a86d3a45f0551e4befa29bd91b69e2fd085968 (commit)
    via 72d6ac3044515c1ec0c5130a2349dc29531aa0a4 (commit)
    via 4e18abe70e71d25fd90542d7d66ca5a218c21e63 (commit)
   from 29e658a1f796fe7a843faaa49e0c4942fd4ed2fc (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 5eb6a1b62dda4668ffb9b3fc6735464ef7c0abfa
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Mon Nov 21 23:19:04 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit fbd6330f2c9c6ac18b6182b990eb88fc64c15f5a
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 22:02:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a42e9ae6b8c2304fd9cceeb7dfa651508ca5b8a9
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 22:01:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b2ee20f51e37e159a4194b15a19bbab67d2f2c8a
Merge: e44ac86 29e658a
Author: Pootle server <pootle at cihar.com>
Date:  Mon Nov 21 20:40:09 2011 +0100

  Merge remote-tracking branch 'origin/master'

commit e44ac8600c844ae99fb49fd9de165cef7771d4a7
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 17:56:56 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 64a74b4884ddcffcb7c04535583f81dedf51a3e8
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 17:56:39 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4b6dda743de42fa45929ca9eae7d0a570b72fe94
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 17:56:18 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 226893fba8c260a49b783bf7e96e4b500be9c2f6
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 17:56:03 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 46a86d3a45f0551e4befa29bd91b69e2fd085968
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 17:55:53 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 72d6ac3044515c1ec0c5130a2349dc29531aa0a4
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 17:55:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4e18abe70e71d25fd90542d7d66ca5a218c21e63
Author: Domen <dbc334 at gmail.com>
Date:  Mon Nov 21 17:55:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sl.po |  37 ++++++++++++++++---------------------
 po/tr.po |  5 ++---
 2 files changed, 18 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index e033b0f..6bfbe0d 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-20 15:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-19 22:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-21 22:01+0200\n"
 "Last-Translator: Domen <dbc334 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: slovenian <sl at li.org>\n"
 "Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
+"n%100==4 ? 2 : 3);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
 
 #: browse_foreigners.php:35 browse_foreigners.php:53 js/messages.php:329
@@ -1106,22 +1106,20 @@ msgid "This is not a number!"
 msgstr "To ni število!"
 
 #: js/messages.php:46
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add Index"
 msgstr "Dodaj indeks"
 
 #: js/messages.php:47
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit mode"
 msgid "Edit Index"
-msgstr "Način urejanja"
+msgstr "Uredi indeks"
 
 #: js/messages.php:48 tbl_indexes.php:286
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Add %s column(s)"
 msgid "Add %d column(s) to index"
-msgstr "Dodaj %s stolpec(-cev)"
+msgstr "Dodaj %d stolpec(-cev) k indeksu"
 
 #. l10n: Default description for the y-Axis of Charts
 #: js/messages.php:52
@@ -1838,16 +1836,14 @@ msgid "Select two different columns"
 msgstr "Izberite dva različna stolpca"
 
 #: js/messages.php:290
-#, fuzzy
 #| msgid "Query results operations"
 msgid "Query results"
-msgstr "Dejanja rezultatov poizvedbe"
+msgstr "Rezultati poizvedbe"
 
 #: js/messages.php:291
-#, fuzzy
 #| msgid "Data pointer size"
 msgid "Data point content"
-msgstr "Velikost kazalca podatkov"
+msgstr "Vsebina kazalca podatkov"
 
 #: js/messages.php:294 tbl_change.php:312 tbl_indexes.php:221
 #: tbl_indexes.php:248
@@ -11342,10 +11338,9 @@ msgid "Add index"
 msgstr "Dodaj indeks"
 
 #: tbl_indexes.php:175
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit mode"
 msgid "Edit index"
-msgstr "Način urejanja"
+msgstr "Uredi indeks"
 
 #: tbl_indexes.php:186
 msgid "Index name:"
@@ -12980,7 +12975,7 @@ msgstr ""
 "primerne velikosti."
 
 #: po/advisory_rules.php:257
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "Especially one a system with a lot of writes to InnoDB tables you should "
 #| "set innodb_log_file_size to 25%% of {innodb_buffer_pool_size}. However "
@@ -13008,12 +13003,12 @@ msgstr ""
 "innodb_log_file_size na 25 %% {innodb_buffer_pool_size}. Kakor koli, večja "
 "je ta vrednost, daljši bo čas obnovitve po zrušitvi zbirke podatkov, zato te "
 "vrednosti ne nastavite na več kot 256 MiB. Kljub temu pomnite, da vrednosti "
-"te spremenljivke ne morete preprosto spremeniti. Zaustaviti morate strežnik, "
-"odstraniti dnevniške datoteke InnoDB, nastaviti novo vrednost v my.cnf, "
-"zagnati strežnik in nato preveriti dnevnike napak, če je vse potekalo v "
-"redu. Oglejte si tudi <a href=\\\"http://mysqldatabaseadministration."
-"blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html\\\">to "
-"objavo na blogu</a>"
+"te spremenljivke ne morete preprosto spremeniti. Zaustaviti morate "
+"strežnik, odstraniti dnevniške datoteke InnoDB, nastaviti novo vrednost v "
+"my.cnf, zagnati strežnik in nato preveriti dnevnike napak, če je vse "
+"potekalo v redu. Oglejte si tudi <a "
+"href=\\\"http://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-"
+"innodblogfilesize-proper-way.html\\\">to objavo na blogu</a>"
 
 #: po/advisory_rules.php:258
 #, php-format
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 64a4a89..4a9dac3 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-20 15:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-21 12:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-21 19:24+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: turkish <tr at li.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -1099,10 +1099,9 @@ msgid "This is not a number!"
 msgstr "Bu bir sayı değil!"
 
 #: js/messages.php:46
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add Index"
-msgstr "İndeks ekle"
+msgstr "İndeksi ekle"
 
 #: js/messages.php:47
 #| msgid "Edit mode"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list