[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. 57b7d82e8e0e344fd0fcf856d87d9ad47a74f887

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Oct 13 10:00:54 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via 57b7d82e8e0e344fd0fcf856d87d9ad47a74f887 (commit)
    via 64ab9fbda56a4e9cfce8a3b91e3410ce34f86f70 (commit)
    via 2df2e76545fa8df960bd2910ff47cd807b15b506 (commit)
    via f1eea22337d6981aeaf924a27763c060071058aa (commit)
    via aa35cf59d91bb8647e79abf3db92ab295a0cd7bb (commit)
    via 1e2966dfccc1e2e016c363300e8d9e5e7207505b (commit)
    via 6462e494624e609125c4d803e9b0ccffbb81eb62 (commit)
    via 334eca3bd3210990484b115f72ad810e1f227439 (commit)
    via 59edc9c7f28a22a6022983c46f35394b5e503369 (commit)
    via a25356384694d2df452d537216ee1c58d7afc996 (commit)
    via 8532466c1ecfa4cfc8e7ee82dda9d53c850a25de (commit)
    via 494a9c29c4a67f5d54e4ff1c6daf5dc01a1499ca (commit)
    via d783dec1dada23273b8857bf2e05ec5ea7c1645f (commit)
    via e09b5da27aaf2c5d91266c9992ccde69b2adaec8 (commit)
    via c8ce2d957338452d700801192ba4ac2678cc83b3 (commit)
    via a937b1bb5a8f8ce6a1f8920b6a3f176bdcd5be9e (commit)
    via 3c2712837c68e42daaa89562c6293f2fb5480bbd (commit)
    via 23434e563b72cefe33f541dc768064acd388ea28 (commit)
    via 83560a0614d3e6b486e024314afe5c044cecdaba (commit)
   from 17687467949aa462fdec70372b5326573a37a090 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 57b7d82e8e0e344fd0fcf856d87d9ad47a74f887
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:06:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 64ab9fbda56a4e9cfce8a3b91e3410ce34f86f70
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:05:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2df2e76545fa8df960bd2910ff47cd807b15b506
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:05:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f1eea22337d6981aeaf924a27763c060071058aa
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:04:47 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit aa35cf59d91bb8647e79abf3db92ab295a0cd7bb
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:04:30 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1e2966dfccc1e2e016c363300e8d9e5e7207505b
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:04:06 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6462e494624e609125c4d803e9b0ccffbb81eb62
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:03:48 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 334eca3bd3210990484b115f72ad810e1f227439
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:03:01 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 59edc9c7f28a22a6022983c46f35394b5e503369
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:00:50 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a25356384694d2df452d537216ee1c58d7afc996
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 22:00:15 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8532466c1ecfa4cfc8e7ee82dda9d53c850a25de
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 21:59:40 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 494a9c29c4a67f5d54e4ff1c6daf5dc01a1499ca
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 21:58:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d783dec1dada23273b8857bf2e05ec5ea7c1645f
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 21:57:25 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e09b5da27aaf2c5d91266c9992ccde69b2adaec8
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Wed Oct 12 21:56:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c8ce2d957338452d700801192ba4ac2678cc83b3
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Tue Oct 11 11:51:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a937b1bb5a8f8ce6a1f8920b6a3f176bdcd5be9e
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Tue Oct 11 11:49:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3c2712837c68e42daaa89562c6293f2fb5480bbd
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Tue Oct 11 11:49:02 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 23434e563b72cefe33f541dc768064acd388ea28
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Tue Oct 11 11:45:10 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 83560a0614d3e6b486e024314afe5c044cecdaba
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Tue Oct 11 11:23:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/pl.po |  77 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 42 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 2eb296f..798e95e 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-06 09:20+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-10-10 12:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-12 22:06+0200\n"
 "Last-Translator: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -242,7 +242,7 @@ msgid ""
 "MySQL user who can read/write only the desired database. It's up to you to "
 "look up the appropriate part in the MySQL manual."
 msgstr ""
-" Za pomocą phpMyAdmin można zarządzać całym serwerem MySQL (administracja "
+"Za pomocą phpMyAdmin można zarządzać całym serwerem MySQL (administracja "
 "serwerem z konta root), jak również pojedynczą bazą danych. W tym ostatnim "
 "przypadku pod warunkiem, że jest prawidłowo skonfigurowane konto użytkownika "
 "MySQL (włączenie odczytu / modyfikacji tylko określonej bazy danych). Do "
@@ -444,14 +444,13 @@ msgid ""
 "management on its own (other than allowing one to manipulate the MySQL user "
 "account information); all users must be valid MySQL users."
 msgstr ""
-" Wiele osób ma trudności ze zrozumieniem koncepcji zarządzania "
-"użytkownikami w phpMyAdmin. Mechanizm tego zarządzania wygląda następująco: "
-" 1. aby zalogować się do phpMyAdmin, wszyscy użytkownicy muszą mieć "
-"wcześniej założone konta w MySQL. 2. gdy użytkownik loguje się do "
-"phpMyAdmin, jego nazwa i hasło przesyłane są bezpośrednio do MySQL. 3. "
-"zarządzanie użytkownikami w phpMyAdmin może odbywać się <strong> "
-"wyłącznie</strong> na zasadzie przetwarzania i/lub modyfikacji informacji o "
-"kontach użytkownika."
+"Wiele osób ma trudności ze zrozumieniem koncepcji zarządzania użytkownikami "
+"w phpMyAdmin. Mechanizm tego zarządzania wygląda następująco: 1. aby "
+"zalogować się do phpMyAdmin, wszyscy użytkownicy muszą mieć wcześniej "
+"założone konta w MySQL. 2. gdy użytkownik loguje się do phpMyAdmin, jego "
+"nazwa i hasło przesyłane są bezpośrednio do MySQL. 3. zarządzanie "
+"użytkownikami w phpMyAdmin może odbywać się <strong> wyłącznie</strong> na "
+"zasadzie przetwarzania i/lub modyfikacji informacji o kontach użytkownika."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:159
@@ -462,12 +461,12 @@ msgid ""
 "support (<tt>--with-bz2</tt>). Proper support may also need changes in "
 "<tt>php.ini</tt>."
 msgstr ""
-"----------------< /br><sup>1</sup>< /br>phpMyAdmin może kompresować kopie "
-"zapasowe w formatach: Zip, GZip -RFC 1952- lub Bzip2, i eksportować te kopie "
-" w formacie <abbr title=\"comma separated values\">CSV </abbr>, jeśli użyje "
-"się do tego PHP z obsługą Zlib (<tt>--with-zlib</tt>) i/lub obsługą Bzip2 "
-"(<tt>--with-bz2</tt>). Właściwa obsługa kompresji może wiazać się także ze "
-"zmianami w pliku <tt>php.ini</tt>."
+"<sup>1</sup>phpMyAdmin może kompresować kopie zapasowe w formatach: Zip, "
+"GZip -RFC 1952- lub Bzip2, i eksportować te kopie w formacie <abbr "
+"title=\"comma separated values\">CSV </abbr>, jeśli użyje się do tego PHP z "
+"obsługą Zlib (<tt>--with-zlib</tt>) i/lub obsługą Bzip2 (<tt>--with-"
+"bz2</tt>). Właściwa obsługa kompresji może wiazać się także ze zmianami w "
+"pliku <tt>php.ini</tt>."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h2>
 #: orig-docs/Documentation.html:166
@@ -507,8 +506,8 @@ msgid ""
 "the MySQL databases properly. phpMyAdmin's "Privileges" page can "
 "be used for this."
 msgstr ""
-" phpMyAdmin nie stosuje żadnych specjalnych mechanizmów zabezpieczeń "
-"serwera MySQL. Przyznanie odpowiednich uprawnień do baz danych jest zadaniem "
+"phpMyAdmin nie stosuje żadnych specjalnych mechanizmów zabezpieczeń serwera "
+"MySQL. Przyznanie odpowiednich uprawnień do baz danych jest zadaniem "
 "administratora. Na stronie <b>Uprawnienia</b> interfejsu phpMyAdmin można "
 "zabezpieczyć bazy, przydzielając lub odbierając określone uprawnienia "
 "użytkownikom poszczególnych baz."
@@ -634,13 +633,13 @@ msgstr ""
 "skopiować do niego zawartość pliku <tt>config.sample.inc.php</tt>, który "
 "zawiera minimalny zestaw konfiguracyjny; w tym przypadku plik z nową "
 "zawartością należy skopiować do głównego katalogu phpMyAdmin (do katalogu, w "
-"którym znajduje się plik <tt>index.php</tt>). phpMyAdmin wczytuje najpierw "
-"plik<tt>libraries/config.default.php</tt>, a następnie nadpisuje "
-"umieszczoną w nim zawartość tym, co znajdzie w pliku "
-"<tt>config.inc.php</tt>. Jeśli wartość domyślna jest odpowiednio dobra dla "
-"określonych ustawień, nie ma potrzeby załączać jej do pliku "
-"<tt>config.inc.php</tt>, trzeba natomiast zastosować kilka dodatkowych "
-"dyrektyw; prosta konfiguracja może wyglądać następująco:"
+"którym znajduje się plik <tt>index.php</tt>). phpMyAdmin wczytuje najpierw "
+"plik<tt>libraries/config.default.php</tt>, a następnie nadpisuje umieszczoną "
+"w nim zawartość tym, co znajdzie w pliku <tt>config.inc.php</tt>. Jeśli "
+"wartość domyślna jest odpowiednio dobra dla określonych ustawień, nie ma "
+"potrzeby załączać jej do pliku <tt>config.inc.php</tt>, trzeba natomiast "
+"zastosować kilka dodatkowych dyrektyw; prosta konfiguracja może wyglądać "
+"następująco:"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li><ul><li><pre>
 #: orig-docs/Documentation.html:230
@@ -865,6 +864,14 @@ msgid ""
 "cross side scripting vulnerabilities that might happen to be found in that "
 "code."
 msgstr ""
+"Powinno zabronić się dostępu do podkatalogów <tt>./libraries</tt> i "
+"<tt>./setup/lib</tt> w konfiguracji serwera WWW. Zmiany konfiguracji serwera "
+"Apache można dokonać za pomoca pliku .htaccess, który znajduje się już na "
+"serwerze. W przypadku innych typów serwerów konfigurację należy "
+"przeprowadzić według odrębnych zasad. Zabezpieczenie dostępu do katalogów "
+"chroni konfigurację przed ewentualnym, niepożadanym wyjawieniem ścieżek "
+"dostepu do plików instalacyjnych i przed zegrożeniami ze strony szkodliwych "
+"skryptów."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:317
@@ -13596,7 +13603,7 @@ msgid ""
 "our <a href=\"https://l10n.cihar.com/projects/pmadoc/\">translation server</"
 "a>."
 msgstr ""
-" To jest (<b>częściowe</b>) tłumaczenie oficjalnej <a "
+"To jest (<b>częściowe</b>) tłumaczenie oficjalnej <a "
 "href=\"http://www.phpmyadmin.net /documentation/\">dokumentacji programu "
 "phpMyAdmin -- wersja 3.5.0-dev</a>.Wszystkich sympatyków, zwolenników i "
 "użytkowników <b>Wolnego Oprogramowania</b> zapraszamy do wspólnego "
@@ -13611,12 +13618,12 @@ msgid ""
 "\"https://l10n.cihar.com/projects/pmadoc/\">translation server</a>. They "
 "should have written their names here."
 msgstr ""
-" To tłumaczenie jest <b>wspólną</b> pracą <b>różnych</b> tłumaczy, którzy "
+"To tłumaczenie jest <b>wspólną</b> pracą <b>różnych</b> tłumaczy, którzy "
 "pracowali nad tłumaczeniem, z języka angielskiego, dokumentacji phpMyAdmin "
 "-- wersja 3.5.0-dev, na <a "
 "href=\"https://l10n.cihar.com/projects/pmadoc/\">serwerze tłumaczeń "
 "(Pootle)</a>. Właśnie tutaj powinni oni podpisać się (w dowolnej "
-"kolejności):< /br>-- Stanisław Krukowski --"
+"kolejności):-- Stanisław Krukowski --"
 
 #. type: Plain text
 #: addendum/comment.html:2
@@ -13672,7 +13679,7 @@ msgstr "Obecnie używamy Sourceforge Tracker jako Listy zadań do zrobienia:"
 #: orig-docs/TODO:7
 #, no-wrap
 msgid " http://sourceforge.net/tracker/?atid=377411&group_id=23067&func=browse\n"
-msgstr " http://sourceforge.net/tracker/?atid=377411&group_id=23067&func=browse\n"
+msgstr "http://sourceforge.net/tracker/?atid=377411&group_id=23067&func=browse\n"
 
 #. type: Plain text
 #: orig-docs/TODO:8
@@ -13770,7 +13777,7 @@ msgid ""
 "phpMyAdmin is intended to handle the administration of MySQL over the web. "
 "For a summary of features, please see the Documentation.txt/.html file."
 msgstr ""
-" phpMyAdmin jest przeznaczony do obsługi MySQL poprzez sieć Web. Proszę "
+"phpMyAdmin jest przeznaczony do obsługi MySQL poprzez sieć Web. Proszę "
 "przeczytać zawartość pliku documentation.txt / documentation.html, aby "
 "zapoznać się z podsumowaniem charakterystyki phpMyAdmin."
 
@@ -13833,9 +13840,9 @@ msgid ""
 "Please, don't send us emails with question like \"How do I compile PHP with "
 "MySQL-support\". We just don't have the time to be your free help desk."
 msgstr ""
-" Proszę nie przysyłać do nas listów e-mail w rodzaju: \"Jak skompilować PHP "
-"z obsługą MySQL\". Po prostu nie mamy czasu, aby być Twoim (Waszym) darmowym "
-"systemem obsługi zgłoszeń (systemem pomocy)."
+"Proszę nie przysyłać do nas listów e-mail w rodzaju: \"Jak skompilować PHP z "
+"obsługą MySQL\". Po prostu nie mamy czasu, aby być Twoim (Waszym) darmowym "
+"systemem pomocy."
 
 #. type: Plain text
 #: orig-docs/README:85
@@ -13843,10 +13850,10 @@ msgid ""
 "Please send your questions to the appropriate mailing lists / forums. "
 "Before contacting us, please read the Documentation.html (esp. the FAQ part)."
 msgstr ""
-" Pytania, związane z dokumentacją i/lub programem phpMyAdmin, prosimy "
+"Pytania, związane z dokumentacją i/lub programem phpMyAdmin, prosimy "
 "przesyłać na odpowiednie listy dyskusyjne. Przed skontaktowaniem się z nami, "
 "prosimy o przeczytanie zawartości pliku Documentation.html (zwł. części "
-"FAQ."
+"FAQ)."
 
 #~ msgid "This feature requires PHP >= 4.3.0."
 #~ msgstr "Funkcja ta wymaga PHP >= 4.3.0."


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list