[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_4-18345-ge9dc6ff

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Sep 1 09:11:04 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via e9dc6ff63e283ea5c20c36ed51fc8b33ec7f8a20 (commit)
    via 6851d29abf511b3ddf8fcf110077944b8a87f3d4 (commit)
    via 2f67ecdfd8d4bb27b06ec1500a6181b7ca1a62bb (commit)
    via 1d2f60871609711abd6821898b8025c68a7c7540 (commit)
    via 29951a706027068ad4d676e67c2463e72a4bccf2 (commit)
    via 6925d317c29b3650ddbf551d0170e1085984e949 (commit)
    via c6251ac117bad191e2a46c8fba477c7e92fe0883 (commit)
    via d6589baf08dee9287a915e51da7ae6e07a92129c (commit)
    via 1ed76871006cbce99134603c236d6497f356efd7 (commit)
    via ca04a6170b17ee80ab73437a13bc9c60603f93b5 (commit)
    via e130b38bc94b54634c131d745b5c7b589df04447 (commit)
    via 3d44788bb70e06b424c7f48adb3c6a2df9b51f4b (commit)
    via 2d83b023f62c849eb7974dcf5bd0d9642868f1b7 (commit)
   from 02e009cd9d9d333bd8dd71a0264c3b24fa7b861f (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit e9dc6ff63e283ea5c20c36ed51fc8b33ec7f8a20
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:33:42 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6851d29abf511b3ddf8fcf110077944b8a87f3d4
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:32:38 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2f67ecdfd8d4bb27b06ec1500a6181b7ca1a62bb
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:31:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1d2f60871609711abd6821898b8025c68a7c7540
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:29:07 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 29951a706027068ad4d676e67c2463e72a4bccf2
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:27:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6925d317c29b3650ddbf551d0170e1085984e949
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:26:02 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c6251ac117bad191e2a46c8fba477c7e92fe0883
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:24:33 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d6589baf08dee9287a915e51da7ae6e07a92129c
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:23:31 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1ed76871006cbce99134603c236d6497f356efd7
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:22:40 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ca04a6170b17ee80ab73437a13bc9c60603f93b5
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:20:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e130b38bc94b54634c131d745b5c7b589df04447
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:19:13 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3d44788bb70e06b424c7f48adb3c6a2df9b51f4b
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:16:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2d83b023f62c849eb7974dcf5bd0d9642868f1b7
Author: stefan <stefan at inkopsforum.se>
Date:  Wed Aug 31 22:13:06 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sv.po |  34 ++++++++++++++++++++++------------
 1 files changed, 22 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c2dd0ea..245d09f 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-31 10:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-31 01:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-31 22:33+0200\n"
 "Last-Translator: <stefan at inkopsforum.se>\n"
 "Language-Team: swedish <sv at li.org>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -2192,10 +2192,10 @@ msgid "Remove \"./config\" directory before using phpMyAdmin!"
 msgstr "Ta bort \"./config\" katalogen innan du använder phpMyAdmin!"
 
 #: libraries/Config.class.php:727
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Existing configuration file (%d) is not readable."
 msgid "Existing configuration file (%s) is not readable."
-msgstr "Befintlig konfigurationsfil (%d) kan inte läsas."
+msgstr "Befintlig konfigurationsfil (%s) är inte läsbar."
 
 #: libraries/Config.class.php:752
 msgid "Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!"
@@ -2422,6 +2422,9 @@ msgid ""
 "after you refresh this page. Please check if the table structure has been "
 "changed."
 msgstr ""
+"Kan inte spara UI attribut \"%s\". Ändringarna kommer inte vara beständiga "
+"efter att du uppdaterar denna sida. Kontrollera om tabellens struktur har "
+"förändrats."
 
 #: libraries/Theme.class.php:145
 #, php-format
@@ -11816,28 +11819,31 @@ msgstr "Andel långsamma frågor"
 msgid ""
 "There is a lot of slow queries compared to the overall amount of Queries."
 msgstr ""
+"Det är många långsamma frågor i förhållande till det totala antalet frågor."
 
 #: po/advisory_rules.php:17 po/advisory_rules.php:22
 msgid ""
 "You might want to increase {long_query_time} or optimize the queries listed "
 "in the slow query log"
 msgstr ""
+"Du kanske vill öka {long_query_time} eller optimera de frågor som anges i "
+"den långsamma sökfrågeloggen"
 
 #: po/advisory_rules.php:18
 #, php-format
 msgid "The slow query rate should be below 5%%, your value is %s%%."
-msgstr ""
+msgstr "Den långsamma frågeraten bör vara under 5%% ditt värde är %s%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:20
-#, fuzzy
 #| msgid "Flush query cache"
 msgid "Slow query rate"
-msgstr "Rensa frågecache"
+msgstr "Långsam frågetakt"
 
 #: po/advisory_rules.php:21
 msgid ""
 "There is a high percentage of slow queries compared to the server uptime."
 msgstr ""
+"Det finns en stor andel av långsamma frågor jämfört med serverns upptid."
 
 #: po/advisory_rules.php:23
 #, php-format
@@ -11845,36 +11851,40 @@ msgid ""
 "You have a slow query rate of %s per hour, you should have less than 1%% per "
 "hour."
 msgstr ""
+"Du har en långsam frågehastighet av %s per timme, du bör ha mindre än 1%% "
+"per timme."
 
 #: po/advisory_rules.php:25
-#, fuzzy
 #| msgid "SQL queries"
 msgid "Long query time"
-msgstr "SQL-frågor"
+msgstr "Läng söktid"
 
 #: po/advisory_rules.php:26
 msgid ""
 "long_query_time is set to 10 seconds or more, thus only slow queries that "
 "take above 10 seconds are logged."
 msgstr ""
+"long_query_time är satt till 10 sekunder eller längre, alltså endast "
+"långsamma frågor som tar över 10 sekunder blir loggade."
 
 #: po/advisory_rules.php:27
 msgid ""
 "It is suggested to set {long_query_time} to a lower value, depending on your "
 "environment. Usually a value of 1-5 seconds is suggested."
 msgstr ""
+"Det rekommendera att sätta {ong_query_time} till ett lägre värde, beroende "
+"på din miljö. Ett värde på 1-5 sekunder är lämpligt."
 
 #: po/advisory_rules.php:28
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "long_query_time is set to %d second(s)."
 msgid "long_query_time is currently set to %ds."
-msgstr "long_query_time är definerad till %d sekund(er)."
+msgstr "long_query_time är för närvarande satt till %ds."
 
 #: po/advisory_rules.php:30
-#, fuzzy
 #| msgid "Show query box"
 msgid "Slow query logging"
-msgstr "Visa frågerutan"
+msgstr "Långsam frågeloggning"
 
 #: po/advisory_rules.php:31
 #, fuzzy


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list