[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_5, updated. RELEASE_3_5_0BETA1-1025-g419c979

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Feb 1 09:40:44 CET 2012


The branch, QA_3_5 has been updated
    via 419c979df027302159070adfcae79b23fd50d53e (commit)
    via 19a23fefe8edc996b3819ae0bd689952edaf425e (commit)
    via dcf5a3ed7fed9c2ffff0666ce0b13c8f724498d0 (commit)
   from 5fb2b63accffa6c6d5e1e934a042035510ebdc48 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 419c979df027302159070adfcae79b23fd50d53e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Feb 1 10:19:49 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 19a23fefe8edc996b3819ae0bd689952edaf425e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 31 23:33:59 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit dcf5a3ed7fed9c2ffff0666ce0b13c8f724498d0
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 31 23:33:22 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  10 +++++++++-
 1 files changed, 9 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index df75b5a..5069f0b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-31 12:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-31 23:33+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -12444,6 +12444,9 @@ msgid ""
 "scan, including join queries that do not use indexes. Add indexes where "
 "applicable."
 msgstr ""
+"K tomuto dochází, pokud příliš mnoho dotazů, včetně slučovacích dotazů, musí "
+"řadit výsledky nebo procházet celou tabulku. Přidáním vhodných klíčů můžete "
+"tyto čtení omezit."
 
 #: po/advisory_rules.php:138
 #, php-format
@@ -12493,6 +12496,9 @@ msgid ""
 "wish to increase the in-memory table limit you will have to increase the "
 "other value as well."
 msgstr ""
+"Pokud jste změnili jednu z těchto hodnot: Server používá určí maximální "
+"velikost tabulek v paměti podle nižší hodnoty z těchto proměnných. Pokud "
+"chcete tuto velikost zvýšit, musíte zvýšit obě dvě."
 
 #: po/advisory_rules.php:148
 #, php-format
@@ -12528,6 +12534,8 @@ msgid ""
 "%s%% of all temporary tables are being written to disk, this value should be "
 "below 25%%"
 msgstr ""
+"%s%% všech dočasných tabulek je zapisováno na disk, tato hodnota by měla být "
+"pod 25%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:155
 msgid "Temp disk rate"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list