[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_5_0ALPHA1-102-g40781cb

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Jan 10 14:34:55 CET 2012


The branch, master has been updated
    via 40781cb7db331c3e7e00b5dd279fee8704fa0287 (commit)
    via cf903ca25975da82fee56e52bdb5556241eb9bbd (commit)
    via 1fe652b015b483719ba39852f2d7cc5187169430 (commit)
    via 3830f90efa0e81d622dd618e30bcbe375473576f (commit)
    via 80571fdc3d6cf360acf1c49a01f880e22b47c3fa (commit)
    via 10d5d6dc18667029d02705851de22477b3b9e30e (commit)
    via dd280186c2884d8462b195bf5e0f97d40a03a9bb (commit)
    via 08e144f1691bfb73e34fe25a09761a27bd755cd0 (commit)
    via 66a55c5b30f651d575de8318be718ec0d1a85687 (commit)
    via 015c3e2ce7dfcfb46de76d995d550364e5f735ab (commit)
    via 3ce55726576aaa2ec9d99a2cb539451d5caf5505 (commit)
    via bc402dd65482ded263656e21b866dec1064a84ad (commit)
    via aaedcd1ec8a8a1d45a3abbbde3cf4151777b7fa5 (commit)
    via dbe153a453df18082f1fd8d17fb15d301a6240c4 (commit)
    via f06c1254175607d5912185f8b8679087cb15b33f (commit)
   from 0b5af580d29ca96352226966b2e79f0b823b701c (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 40781cb7db331c3e7e00b5dd279fee8704fa0287
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:34:00 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cf903ca25975da82fee56e52bdb5556241eb9bbd
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:33:37 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1fe652b015b483719ba39852f2d7cc5187169430
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:33:17 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3830f90efa0e81d622dd618e30bcbe375473576f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:32:31 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 80571fdc3d6cf360acf1c49a01f880e22b47c3fa
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:31:49 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 10d5d6dc18667029d02705851de22477b3b9e30e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:31:23 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit dd280186c2884d8462b195bf5e0f97d40a03a9bb
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:30:33 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 08e144f1691bfb73e34fe25a09761a27bd755cd0
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:30:01 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 66a55c5b30f651d575de8318be718ec0d1a85687
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:29:24 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 015c3e2ce7dfcfb46de76d995d550364e5f735ab
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:28:26 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3ce55726576aaa2ec9d99a2cb539451d5caf5505
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:26:26 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bc402dd65482ded263656e21b866dec1064a84ad
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 10 15:26:20 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit aaedcd1ec8a8a1d45a3abbbde3cf4151777b7fa5
Author: Yuichiro <yuichiro at pop07.odn.ne.jp>
Date:  Tue Jan 10 12:19:56 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit dbe153a453df18082f1fd8d17fb15d301a6240c4
Author: Yuichiro <yuichiro at pop07.odn.ne.jp>
Date:  Tue Jan 10 12:19:12 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f06c1254175607d5912185f8b8679087cb15b33f
Author: Yuichiro <yuichiro at pop07.odn.ne.jp>
Date:  Tue Jan 10 12:18:47 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  40 ++++++++++++++++++++++++----------------
 po/ja.po |  12 +++++-------
 2 files changed, 29 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index dbc3946..78c4c4c 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,13 +5,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-07 07:40-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-03 12:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-10 15:33+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
 
@@ -5101,13 +5101,12 @@ msgstr "Zobrazit SQL dotazy"
 #: libraries/config/messages.inc.php:473
 msgid ""
 "Defines whether the query box should stay on-screen after its submission"
-msgstr ""
+msgstr "Určuje zda má pole pro zadání dotazu zůstat zobrazeno i po odeslání."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:474 libraries/sql_query_form.lib.php:352
-#, fuzzy
 #| msgid "Hide query box"
 msgid "Retain query box"
-msgstr "Skrýt pole pro dotaz"
+msgstr "Zachovat pole pro dotaz"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:475
 msgid "Allow to display database and table statistics (eg. space usage)"
@@ -12107,6 +12106,10 @@ msgid ""
 "and setting {query_cache_type} to 'ON'. <b>Note:</b> If you are using "
 "memcached, ignore this recommendation."
 msgstr ""
+"O vyrovnávací paměť dotazů je známo, že při správném nastavení výrazně "
+"zvyšuje výkon. Zapněte ji nastavením {query_cache_size} na dvoucifernou "
+"hodnotu v MiB a nastavením {query_cache_type} na 'ON'. <b>Poznámka:</b> Toto "
+"doporučení můžete ignorovat pokud používáte memcached."
 
 #: po/advisory_rules.php:73
 msgid "query_cache_size is set to 0 or query_cache_type is set to 'OFF'"
@@ -12138,10 +12141,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:80
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Query cache efficiency (%)"
 msgid "Query cache efficiency (%%)"
-msgstr "Úspěšnost vyrovnávací paměti dotazů (%)"
+msgstr "Úspěšnost vyrovnávací paměti dotazů (%%)"
 
 #: po/advisory_rules.php:81
 msgid "Query cache not running efficiently, it has a low hit rate."
@@ -12166,10 +12169,13 @@ msgid "Less than 80%% of the query cache is being utilized."
 msgstr "Je využíváno méně než 80%% vyrovnávací paměti."
 
 #: po/advisory_rules.php:87
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This might be caused by {query_cache_limit} being too low. Flushing the "
 "query cache might help as well."
 msgstr ""
+"Toto může být způsobeno příliš nízkou hodnotou {query_cache_limit}. Taktéž "
+"může pomoci vyprázdnění vyrovnávací paměti."
 
 #: po/advisory_rules.php:88
 #, php-format
@@ -12177,6 +12183,8 @@ msgid ""
 "The current ratio of free query cache memory to total query cache size is %s%"
 "%. It should be above 80%%"
 msgstr ""
+"V současné době je volno %s%% vyrovnávací paměti. Tato hodnota by se měla "
+"držet nad 80%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:90
 msgid "Query cache fragmentation"
@@ -12211,12 +12219,13 @@ msgid "Query cache low memory prunes"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:96
-#, fuzzy
 #| msgid "The amount of free memory for query cache."
 msgid ""
 "Cached queries are removed due to low query cache memory from the query "
 "cache."
-msgstr "Velikost volné paměti ve vyrovnávací paměti dotazů."
+msgstr ""
+"Dotazy jsou odstraňovány z vyrovnávací paměti dotazů kvůli její malé "
+"velikosti."
 
 #: po/advisory_rules.php:97
 msgid ""
@@ -12256,10 +12265,9 @@ msgid "Current query cache size: %s"
 msgstr "Velikost vyrovnávací paměti dotazů: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:105
-#, fuzzy
 #| msgid "Query results"
 msgid "Query cache min result size"
-msgstr "Výsledky dotazu"
+msgstr "Minimální velikost výsledku dotazu pro uložení do vyrovnávací paměti"
 
 #: po/advisory_rules.php:106
 msgid ""
@@ -12287,10 +12295,9 @@ msgid "Percentage of sorts that cause temporary tables"
 msgstr "Procento řazení, které vynutilo použití dočasných tabulek"
 
 #: po/advisory_rules.php:111 po/advisory_rules.php:116
-#, fuzzy
 #| msgid "Allows creating temporary tables."
 msgid "Too many sorts are causing temporary tables."
-msgstr "Umožňuje vytvářet dočasné tabulky."
+msgstr "Příliš mnoho řazení využívá dočasných tabulek."
 
 #: po/advisory_rules.php:112 po/advisory_rules.php:117
 msgid ""
@@ -12314,6 +12321,8 @@ msgstr "Četnost řazení které vynutily dočasné tabulky"
 msgid ""
 "Temporary tables average: %s, this value should be less than 1 per hour."
 msgstr ""
+"Průměrně použito dočasných tabulek: %s. Tato hodnota by měla být nižší než 1 "
+"za hodinu."
 
 #: po/advisory_rules.php:120
 msgid "Sort rows"
@@ -12334,17 +12343,16 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:123
 #, php-format
 msgid "Sorted rows average: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Průměrně seřazeno řádků: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:125
 msgid "Rate of joins without indexes"
 msgstr "Četnost spojení bez klíčů"
 
 #: po/advisory_rules.php:126
-#, fuzzy
 #| msgid "There are no routines to display."
 msgid "There are too many joins without indexes."
-msgstr "Nebyly nalezeny žádné rutiny."
+msgstr "Probíhá příliš mnoho spojení tabulek bez využití klíčů."
 
 #: po/advisory_rules.php:127
 msgid ""
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 885741c..360bd47 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -4,13 +4,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-07 07:40-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-08 04:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-10 12:19+0200\n"
 "Last-Translator: Yuichiro <yuichiro at pop07.odn.ne.jp>\n"
 "Language-Team: japanese <jp at li.org>\n"
+"Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: ja\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
 
@@ -5097,13 +5097,12 @@ msgstr "SQL クエリの表示"
 #: libraries/config/messages.inc.php:473
 msgid ""
 "Defines whether the query box should stay on-screen after its submission"
-msgstr ""
+msgstr "送信後もクエリボックスを画面上に残しておくかどうかを定義します。"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:474 libraries/sql_query_form.lib.php:352
-#, fuzzy
 #| msgid "Hide query box"
 msgid "Retain query box"
-msgstr "クエリボックスを隠す"
+msgstr "クエリボックスの保持"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:475
 msgid "Allow to display database and table statistics (eg. space usage)"
@@ -8609,10 +8608,9 @@ msgid "Toggle small/big"
 msgstr "大小を切り替える"
 
 #: pmd_general.php:99
-#, fuzzy
 #| msgid "To select relation, click :"
 msgid "Toggle relation lines"
-msgstr "リレーションを選択します:"
+msgstr "リレーションラインの表示切替"
 
 #: pmd_general.php:104 pmd_pdf.php:76
 msgid "Import/Export coordinates for PDF schema"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list