[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_5_0ALPHA1-555-gdba539d

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Jan 16 16:28:39 CET 2012


The branch, master has been updated
    via dba539d3886930dfd9c817e5429f358fb9c493cd (commit)
    via 7fa35bf742be44390eaf3bd9e45e90931491e805 (commit)
    via ed3809d55cc944af23bd95ddab595cc9ddcf2491 (commit)
    via 505b4211d7db271a9acb86eb1b6236136687b796 (commit)
    via db4ae68bdef55afa2616965860e31ad82b3205e8 (commit)
    via 8546bd543a411b3d3b1803b6f067878d67c132d4 (commit)
    via 1f7bac10c083934e1ad1238ae640495533941ba0 (commit)
   from 2616c0b6ecfd2618ae22ff22600f8026ac4e7c6c (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit dba539d3886930dfd9c817e5429f358fb9c493cd
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 16 17:26:46 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7fa35bf742be44390eaf3bd9e45e90931491e805
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 16 17:25:31 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ed3809d55cc944af23bd95ddab595cc9ddcf2491
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 16 17:21:44 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 505b4211d7db271a9acb86eb1b6236136687b796
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 16 17:21:36 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit db4ae68bdef55afa2616965860e31ad82b3205e8
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 16 17:21:28 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8546bd543a411b3d3b1803b6f067878d67c132d4
Author: any anonymous user <>
Date:  Mon Jan 16 17:21:15 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1f7bac10c083934e1ad1238ae640495533941ba0
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 16 17:21:15 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  29 ++++++++++++++++++++---------
 1 files changed, 20 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 5184aed..5e34d4d 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,13 +5,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-15 06:23-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-16 17:25+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
 
@@ -5923,7 +5923,7 @@ msgstr "Zobrazit obsah BLOBu"
 #, fuzzy
 #| msgid "Browser transformation"
 msgid "Hide browser transformation"
-msgstr "Transformace při prohlížení"
+msgstr "Skrýt transformace při prohlížení"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:693
 msgid "Well Known Text"
@@ -6775,10 +6775,10 @@ msgid "Edit structure by following the \"Structure\" link"
 msgstr "Strukturu upravíte kliknutím na odkaz „Struktura“"
 
 #: libraries/import.lib.php:1106
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to database"
 msgid "Go to database: %s"
-msgstr "Přejít na databázi"
+msgstr "Přejít na databázi: %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1109 libraries/import.lib.php:1132
 #, php-format
@@ -6786,10 +6786,10 @@ msgid "Edit settings for %s"
 msgstr "Upravit nastavení pro %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1127
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to table"
 msgid "Go to table: %s"
-msgstr "Přejít na tabulku"
+msgstr "Přejít na tabulku: %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1130
 #, php-format
@@ -6797,10 +6797,10 @@ msgid "Structure of %s"
 msgstr "Struktura %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1136
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to view"
 msgid "Go to view: %s"
-msgstr "Přejít na podhled"
+msgstr "Přejít na pohled: %s"
 
 #: libraries/import/csv.php:38 libraries/import/ods.php:33
 msgid ""
@@ -12222,6 +12222,14 @@ msgid ""
 "using this formula: (query_cache_size - qcache_free_memory) / "
 "qcache_queries_in_cache"
 msgstr ""
+"Velké rozdrobení paměti pravděpodobně (ještě) zvýší Qcache_lowmem_prunes. "
+"Toto může být způsobeno příliš častým vyprazdňováním paměti kvůli její malé "
+"velikosti ({query_cache_size}). Rychlým, ale dočasným řešením tohoto "
+"problému může být vyprázdnění vyrovnávací paměti (to ale může způsobit její "
+"dočasné znepřístupnění). Pečlivým nastavením {query_cache_min_res_unit} na "
+"nižší hodnotu může také pomoci. Například jejím nastavením na průměrnou "
+"velikost vašich dotazů pomocí tohoto vzorce: (query_cache_size - "
+"qcache_free_memory) / qcache_queries_in_cache"
 
 #: po/advisory_rules.php:93
 #, php-format
@@ -12230,6 +12238,9 @@ msgid ""
 "that the query cache is an alternating pattern of free and used blocks. This "
 "value should be below 20%%."
 msgstr ""
+"Vyrovnávací paměť je rozdrobena ze %s%%, kde 100%% znamená, že ve "
+"vyrovnávací paměti se střídají obsazené a prázdné bloky. Tato hodnota by se "
+"měla držet pod 20%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:95
 msgid "Query cache low memory prunes"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list