[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. d1a4fa4900feb600f7fda448765b581aa71271e6

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Sun Jan 22 11:52:28 CET 2012


The branch, master has been updated
    via d1a4fa4900feb600f7fda448765b581aa71271e6 (commit)
   from a913a94d4c6e758f3874a05a898dcac467d3746a (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit d1a4fa4900feb600f7fda448765b581aa71271e6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Jan 22 11:52:21 2012 +0100

  Update generated files

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 output/pl/Documentation.html |  70 +++++++--------
 output/tr/Documentation.html | 205 +++++++++++++++++++++---------------------
 2 files changed, 138 insertions(+), 137 deletions(-)

diff --git a/output/pl/Documentation.html b/output/pl/Documentation.html
index df20262..1e82d9d 100644
--- a/output/pl/Documentation.html
+++ b/output/pl/Documentation.html
@@ -213,47 +213,45 @@ zmianami w pliku <tt>php.ini</tt>.</p>
 <p class="important">
   phpMyAdmin nie stosuje żadnych specjalnych mechanizmów zabezpieczeń serwera
 MySQL. Przyznanie odpowiednich uprawnień do baz danych jest zadaniem
-administratora. Na stronie <b>Uprawnienia</b> interfejsu phpMyAdmin można
-zabezpieczyć bazy, przydzielając lub odbierając określone uprawnienia
-użytkownikom poszczególnych baz.
+administratora. Można to zrobić na stronie "Uprawnienia"
+interfejsu phpMyAdmin.
 </p>
 
 <p class="important">
-  Ostrzeżenie dla użytkowników <acronym title="Apple Macintosh">Mac:</acronym><br />
+  Ostrzeżenie dla użytkowników <acronym title="Apple Macintosh">Mac</acronym><br />
   jeśli pracujesz w wersji <acronym title="Apple Macintosh">Mac</acronym>
 <abbr title="operating system">OS</abbr>, która poprzedza wersję <abbr
 title="operating system">OS</abbr> X, archiwa trzeba rozpakować do formatów
 <acronym title="Apple Macintosh">Mac</acronym>.<br />
   Trzeba ponownie zapisać, w programie BBEdit, WSZYSTKIE skrypty phpMyAdmin
-napisane w stylu Unix przed wysłaniem ich na serwer. Język PHP wydaje
-się" nie lubić" znaków końca linii w stylu <tt>Mac</tt>.</p>
+napisane w stylu Unix przed wysłaniem ich na serwer. Język PHP wydaje się
+"nie lubić" znaków końca linii w stylu <tt>Mac</tt>.</p>
 
 <h3 id="quick_install">Szybka instalacja</h3>
-<ol><li>Wybrać odpowiedni zestaw dystrybucyjny ze strony pobierania
-phpmyadmin.net<strong> Uwaga:</strong> niektóre zestawy zawierają wiadomości
-tylko w języku angielskim, inne -- zawierają wszystkie języki w formacie
-UTF-8 (w większości przypadków jest to wystarczające), jeszcze inne --
-zawierają wszystkie języki z pełnym zestawem kodowania znaków. Zakładamy, że
-wybrany będzie zestaw podobny do
+<ol><li>Wybrać odpowiedni zestaw dystrybucyjny ze strony pobierania phpmyadmin.net
+<strong>Uwaga:</strong> niektóre zestawy zawierają wiadomości tylko w języku
+angielskim, inne - wszystkie języki w formacie UTF-8 (w większości
+przypadków jest to wystarczające), jeszcze inne -wszystkie języki z pełnym
+zestawem kodowania znaków. Zakładamy, że wybrany będzie zestaw podobny do
 tego:<tt>phpMyAdmin-x.x.x-all-languages.tar.gz</tt>
   </li>
-  <li>Rozpakować zestaw za pomocą programów untar lub unzip (upewnić się, że
-zostały rozpakowane również wszystkie podkatalogi) do katalogu root serwera
-zdalnego:<tt>tar -xzvf phpMyAdmin_x.x.x-all-languages.tar.gz</tt> Jeżeli
-brak bezpośredniego dostępu do tego katalogu -- umieścić pliki w jakimś
-katalogu w maszynie lokalnej, i, po wykonaniu kroku 4, przesłać katalog na
-serwer za pomocą, na przykład, klienta FTP.</li>
+  <li>Rozpakować zestaw za pomocą programów <tt>untar</tt> lub <tt>unzip</tt>
+(upewnić się, że zostały rozpakowane również wszystkie podkatalogi) do
+katalogu root serwera zdalnego:<tt>tar -xzvf
+phpMyAdmin_x.x.x-all-languages.tar.gz</tt> Jeżeli brak bezpośredniego
+dostępu do tego katalogu - umieścić pliki w jakimś katalogu na maszynie
+lokalnej, a po wykonaniu kroku 4, przesłać katalog na serwer za pomocą, na
+przykład, klienta FTP.</li>
   <li>Upewnić się, że wszystkie skrypty mają odpowiedniego właściciela (jeśli PHP
 pracuje w trybie bezpiecznym, posiadanie skryptów, mających innego
 właściciela niż właściciel podstawowy, będzie powodować problemy). Zobacz
-sugestie w: <a href="#faq4_2"> <abbr title="Frequently Asked
+sugestie w: <a href="#faq4_2"><abbr title="Frequently Asked
 Questions">FAQ</abbr> 4.2</a> i <a href="#faq1_26"><abbr title="Frequently
 Asked Questions">FAQ</abbr> 1.26.</a></li>
-  <li>Skonfigurować instalację. Istnieją dwie metody, które można użyć w tym
-celu:<strong> -- ręczna edycja kopii pliku
-</strong><tt>config.inc.php</tt>, (szybki sposób na rozpoczęcie instalacji w
-tekstowym trybie dla użytkowników zaawansowanych), <strong> -- instalacja
-za pomocą skryptu (kreator graficzny).</strong>
+  <li>Skonfigurować instalację. Istnieją dwie metody, które można użyć w tym celu:
+1. metoda tradycyjna - ręczna edycja kopii pliku<tt>config.inc.php</tt>,
+(szybki sposób na rozpoczęcie instalacji w trybie tekstowym dla użytkowników
+zaawansowanych), 2. instalacja za pomocą skryptu (kreator graficzny).
     <ul><li>Aby ręcznie utworzyć plik <tt>config.inc.php</tt>, trzeba w dowolnym
 edytorze tekstowym utworzyć nowy plik o tej właśnie nazwie, a następnie
 umieścić w nim odpowiednie wpisy (dyrektywy konfiguracyjne). Można też
@@ -261,12 +259,12 @@ skopiować do niego zawartość pliku <tt>config.sample.inc.php</tt>, który
 zawiera minimalny zestaw konfiguracyjny; w tym przypadku plik z nową
 zawartością należy skopiować do głównego katalogu phpMyAdmin (do katalogu, w
 którym znajduje się plik <tt>index.php</tt>). phpMyAdmin wczytuje najpierw
-plik<tt>libraries/config.default.php</tt>, a następnie nadpisuje umieszczoną
-w nim zawartość tym, co znajdzie w pliku <tt>config.inc.php</tt>. Jeśli
-wartość domyślna jest odpowiednio dobra dla określonych ustawień, nie ma
-potrzeby załączać jej do pliku <tt>config.inc.php</tt>, trzeba natomiast
-zastosować kilka dodatkowych dyrektyw; prosta konfiguracja może wyglądać
-następująco:
+plik <tt>libraries/config.default.php</tt>, a następnie nadpisuje
+umieszczoną w nim zawartość tym, co znajdzie w pliku
+<tt>config.inc.php</tt>. Jeśli wartość domyślna jest odpowiednio dobra dla
+określonych ustawień, nie ma potrzeby załączać jej do pliku
+<tt>config.inc.php</tt>, trzeba natomiast zastosować kilka dodatkowych
+dyrektyw; prosta konfiguracja może wyglądać następująco:
 <pre>
 <?php
 $cfg['blowfish_secret'] = 'ba17c1ec07d65003'; // użyć dowolnej wartości
@@ -289,7 +287,7 @@ $cfg['Servers'][$i]['auth_type']   = 'config';
 ?>
 </pre>
         Pełne wyjaśnienie możliwych wartości konfiguracyjnych dostępne jest w sekcji
-<a href="#config">Konfiguracja</a></li>
+<a href="#config">Konfiguracja</a> tego dokumentu.</li>
       <li id="setup_script">Zamiast ręcznej edycji pliku <tt>config.inc.php</tt>, można użyć <a
 href="setup/">Skryptu instalacyjnego</a>. W tym celu trzeba ręcznie utworzyć
 katalog <tt>config</tt> w katalogu głównym phpMyAdmin. Jest to podyktowane
@@ -310,7 +308,7 @@ chmod o+w config/config.inc.php  # nadać uprawnienia do zapisu
 zapisu. <a href="#faq1_26">Zobacz: FAQ 1.26</a><br /><br />
 
         Następnie, klikamy w przeglądarce odnośnik <tt><a href="setup/">skrypt
-instalacyjny</a> </tt>, co uruchomi proces konfiguracyjny. Pojawia się
+instalacyjny</a></tt>, co uruchomi proces konfiguracyjny. Pojawia się
 najpierw okno z informacją: "phpMyAdmin Setup Script", gdzie, po kliknięciu
 odnośnika "phpMyAdmin Setup Script" możemy, alternatywnie, przejść na stronę
 WWW <strong>serwera demo phpMyAdmin</strong>, gdzie można kontynuować
@@ -328,7 +326,7 @@ serwer WWW za pomocą, na przykład, klienta FTP.<br /><br />
 
         Jak tylko nasz plik zostanie zapisany, musimy go usunąć z katalogu
 <tt>config/</tt>; trzeba także <strong>ponownie zresetować
-uprawnienia</strong> -- jest to podyktowane względami bezpieczeństwa:
+uprawnienia</strong>, jest to podyktowane względami bezpieczeństwa:
 <pre>
 mv config/config.inc.php .     # przenieść plik do bieżacego katalogu
 chmod o-rw config.inc.php     # usunać uprawnienia odczytu i zapisu dla innych
@@ -344,9 +342,9 @@ phpMyAdmin. Zalecane jest użycie jednej z alternatywnych metod
 uwierzytelnienia, na przykład za pomocą HTTP–AUTH w pliku <a
 href="#glossary"><i>.htaccess</i></a> lub przełączenie się na używanie pliku
 <ttt>cookie</tt> lub uwierzytelnienie za pomocą http
-<tt>auth_type</tt>. Zobacz też <a href="#faqmultiuser">podsekcję "tryb
-wieloużytkownikowy"</a><abbr title="Frequently Asked Questions">FAQ</abbr>,
-a szczególnie <a href="#faq4_4"><abbr title="Frequently Asked
+<tt>auth_type</tt>. Zobacz też <a href="#faqmultiuser">podsekcję "tryb wielu
+użytkowników"</a><abbr title="Frequently Asked Questions">FAQ</abbr>, a
+szczególnie <a href="#faq4_4"><abbr title="Frequently Asked
 Questions">FAQ</abbr> 4.4</a>.</li>
   <li>Otworzyć <a href="index.php"> główny katalog phpMyAdmin</a> w przegladarce
 WWW -- phpMyAdmin powinien wyświetlić ekran powitalny i bazy danych, albo
diff --git a/output/tr/Documentation.html b/output/tr/Documentation.html
index af50712..6b031ef 100644
--- a/output/tr/Documentation.html
+++ b/output/tr/Documentation.html
@@ -4313,145 +4313,148 @@ Format">PDF</abbr> Sayfaları Düzenle"yi seçin.</li>
   <li>İlk <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr> sayfası için ad girin
 ve Git'e tıklayın. Eğer beğenirseniz, tüm bağlantılı tablolarınızı yeni
 sayfaya koyacak olan "otomatik düzen"i kullanabilirsiniz.</li>
-  <li>Select the name of the new page (making sure the Edit radio button is
-selected) and click Go.</li>
-  <li>Select a table from the list, enter its coordinates and click Save.<br />
-    Coordinates are relative; your diagram will be automatically scaled to fit
-the page. When initially placing tables on the page, just pick any
-coordinates -- say, 50x50. After clicking Save, you can then use the <a
-href="#wysiwyg">graphical editor</a> to position the element correctly.</li>
-  <li>When you'd like to look at your <abbr title="Portable Document
-Format">PDF</abbr>, first be sure to click the Save button beneath the list
-of tables and coordinates, to save any changes you made there. Then scroll
-all the way down, select the <abbr title="Portable Document
-Format">PDF</abbr> options you want, and click Go.</li>
-  <li>Internet Explorer for Windows may suggest an incorrect filename when you try
-to save a generated <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>. When
-saving a generated <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>, be
-sure that the filename ends in ".pdf", for example
-"schema.pdf". Browsers on other operating systems, and other
-browsers on Windows, do not have this problem.</li>
+  <li>Yeni sayfanın adını seçin (Düzenle seçenek düğmesinin seçili olduğundan emin
+olun) ve Git'e tıklayın.</li>
+  <li>Listeden bir tablo seçin, koordinatlarını girin ve Kaydet'e tıklayın.<br />
+    Koordinatlar görecelidir; taslak otomatik olarak sayfaya sığdırmak için
+ölçeklendirilecektir. Tablolar sayfada yerleşmeye başladığında, sadece
+herhangi bir koordinat seçin -- 50x50 diyelim. Kaydet'e tıkladıktan sonra,
+öğeyi doğru olarak konumlandırmak için sonrasında <a
+href="#wysiwyg">grafiksel düzenleyici</a> kullanabilirsiniz.</li>
+  <li><abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>'nize bakmak istediğinizde,
+koordinatların ve tabloların listesinin altında, burada yapmış olduğunuz
+herhangi bir değişikliği kaydetmek için önce Kaydet düğmesine
+tıkladığınızdan emin olun. Sonra tümünün sonuna kadar kaydırın, istediğiniz
+<abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr> seçeneklerini seçin ve
+Git'e tıklayın.</li>
+  <li>Windows için Internet Explorer, oluşturulmuş <abbr title="Portable Document
+Format">PDF</abbr>'i kaydetmeyi denediğinizde doğru olmayan bir dosya adı
+önerebilir. Oluşturulmuş <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>
+kaydedilirken, dosya adının sonunun ".pdf" olarak bittiğinden emin
+olun, örneğin "taslak.pdf". Diğer işletim sistemlerindeki
+tarayıcılarda ve Windows'taki diğer tarayıcılarda bu sorun yok.</li>
 </ul>
 
 <h4 id="faq6_9">
-  <a href="#faq6_9">6.9 phpMyAdmin is changing the type of one of my
-columns!</a></h4>
+  <a href="#faq6_9">6.9 phpMyAdmin sütunlarımdan birinin türünü
+değiştiriyor!</a></h4>
 
-<p> No, it's MySQL that is doing <a
-href="http://dev.mysql.com/doc/en/silent-column-changes.html">silent column
-type changing</a>.</p>
+<p> Hayır, bunu yapan MySQL <a
+href="http://dev.mysql.com/doc/en/silent-column-changes.html">sessiz sütun
+türü değiştirme</a>.</p>
 
 <h4 id="underscore">
-  <a href="#underscore">6.10 When creating a privilege, what happens with
-underscores in the database name?</a></h4>
+  <a href="#underscore">6.10 Bir yetki oluşturulduğunda, veritabanı adında
+alttan çizgisi olanlarda ne oluyor?</a></h4>
 
-<p> If you do not put a backslash before the underscore, this is a wildcard
-grant, and the underscore means "any character". So, if the
-database name is "john_db", the user would get rights to john1db,
-john2db ...<br /><br />
+<p> Eğer alttan çizgiden önce ters eğik çizgi koymazsanız, bu joker karakter
+kabul edilir ve alttan çizgi "herhangi bir karakter" anlamına
+gelir. Bu yüzden, eğer veritabanı adı "benim_vt" ise, kullanıcı
+yetkileri benim1vt, benim2vt'ye ... alacaktır.<br /><br />
 
-  If you put a backslash before the underscore, it means that the database
-name will have a real underscore.</p>
+  Eğer alttan çizgiden önce ters eğik çizgi koyarsanız, veritabanı adı gerçek
+alttan çizgiye sahip olacak anlamına gelir.</p>
 
 <h4 id="faq6_11">
-  <a href="#faq6_11">6.11 What is the curious symbol ø in the
-statistics pages?</a></h4>
+  <a href="#faq6_11">6.11 İstatistikler sayfalarındaki garip sembol ø
+nedir?</a></h4>
 
-<p> It means "average".</p>
+<p> "Ortalama" anlamına gelir.</p>
 
 <h4 id="faqexport">
-  <a href="#faqexport">6.12 I want to understand some Export options.</a></h4>
-
-<p><b>Structure:</b></p>
-
-<ul><li>"Add DROP TABLE" will add a line telling MySQL to <a
-href="http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/drop-table.html">drop the table</a>,
-if it already exists during the import. It does NOT drop the table after
-your export, it only affects the import file.</li>
-  <li>"If Not Exists" will only create the table if it doesn't exist.
-Otherwise, you may get an error if the table name exists but has a different
-structure.</li>
-  <li>"Add AUTO_INCREMENT value" ensures that AUTO_INCREMENT value (if
-any) will be included in backup.</li>
-  <li>"Enclose table and column names with backquotes" ensures that
-column and table names formed with special characters are protected.</li>
-  <li>"Add into comments" includes column comments, relations, and MIME
-types set in the pmadb in the dump as <abbr title="structured query
-language">SQL</abbr> comments (<i>/* xxx */</i>).
+  <a href="#faqexport">6.12 Bazı Dışa Aktarma seçeneklerini anlamak
+istiyorum.</a></h4>
+
+<p><b>Yapı:</b></p>
+
+<ul><li>Eğer içe aktarma sırasında zaten varsa, "DROP TABLE ekle" MySQL'e
+<a href="http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/drop-table.html">tabloyu
+kaldırmasını</a> söyleyen bir satır ekleyecektir. Dışa aktarmanızdan sonra
+tabloyu KALDIRMAZ, sadece içe aktarma dosyasını etkiler.</li>
+  <li>"If Not Exists" sadece eğer tablo mevcut değilse tablo
+oluşturacaktır. Yoksa, eğer tablo adı mevcutsa ama farklı bir yapısı varsa,
+hata alabilirsiniz.</li>
+  <li>"AUTO_INCREMENT değeri ekle", AUTO_INCREMENT değerinin (eğer
+varsa) yedeklemeye dahil edileceğini garanti eder.</li>
+  <li>"Tablo ve sütun adlarını ters tırnaklarla kapattır", sütun ve
+tablo adlarının özel karakterlerle biçimlenmiş korunmasını garanti eder.</li>
+  <li>"Yorumlara ekle", sütun yorumlarını, bağlantılarını ve MIME
+türleri grubunu <abbr title="structured query language">SQL</abbr> yorumları
+(<i>/* xxx */</i>) olarak döküm içindeki pmadb içine dahil eder.
    </li>
 </ul>
 
-<p><b>Data:</b></p>
+<p><b>Veri:</b></p>
 
-<ul><li>"Complete inserts" adds the column names on every INSERT command,
-for better documentation (but resulting file is bigger).</li>
-  <li>"Extended inserts" provides a shorter dump file by using only once
-the INSERT verb and the table name.</li>
-  <li>"Delayed inserts" are best explained in the <a
+<ul><li>"Tam eklemeler" her INSERT komutunda sütun adlarını ekler, daha
+iyi belgeleme için (ama sonucu daha büyük bir dosyadır).</li>
+  <li>"Gelişmiş eklemeler" INSERT eylemini ve tablo adını sadece bir kez
+kullanarak kısa döküm dosyası sağlar.</li>
+  <li>"Gecikmeli eklemeler" en iyi <a
 href="http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/insert-delayed.html">MySQL
-manual</a>.
+kılavuzunda</a> açıklanır.
    </li>
-  <li>"Ignore inserts" treats errors as a warning instead. Again, more
-info is provided in the <a
-href="http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/insert.html">MySQL manual</a>, but
-basically with this selected, invalid values are adjusted and inserted
-rather than causing the entire statement to fail.</li>
+  <li>"Yoksayılan eklemeler" hatalar yerine uyarı olarak davranır. Yine,
+daha fazla bilgi <a
+href="http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/insert.html">MySQL kılavuzunda</a>
+sağlanır, ama aslında bununla seçilmiştir, bütün ifadenin başarısız olmasına
+neden olmaktansa geçersiz değerler ayarlanır ve eklenir.</li>
 </ul>
 
 <h4 id="faq6_13">
-  <a href="#faq6_13">6.13 I would like to create a database with a dot in its
-name.</a></h4>
+  <a href="#faq6_13">6.13 Adının içinde nokta olan veritabanı oluşturmak
+istiyorum.</a></h4>
 
-<p> This is a bad idea, because in MySQL the syntax "database.table"
-is the normal way to reference a database and table name. Worse, MySQL will
-usually let you create a database with a dot, but then you cannot work with
-it, nor delete it.</p>
+<p> Bu kötü bir fikirdir çünkü MySQL içinde "veritabanı.tablo"
+sözdizimi, veritabanı ve tablo adını referans gösteren normal bir
+yoldur. Daha kötüsü, MySQL genellikle veritabanını nokta ile oluşturmanıza
+izin verir ama bununla çalışamazsınız, ne de silebilirsiniz.</p>
 
 <h4 id="faqsqlvalidator">
-  <a href="#faqsqlvalidator">6.14 How do I set up the <abbr title="structured
-query language">SQL</abbr> Validator?</a></h4>
+  <a href="#faqsqlvalidator">6.14 <abbr title="structured query
+language">SQL</abbr> Onaylayıcısını nasıl ayarlarım?</a></h4>
 
 <p> 
-  To use SQL Validator, you need PHP with <abbr title="Extensible Markup
+  SQL Onaylayıcısını kullanmak için <abbr title="Extensible Markup
 Language">XML</abbr>, <abbr title="Perl Compatible Regular
-Expressions">PCRE</abbr> and <abbr title="PHP Extension and Application
-Repository">PEAR</abbr> support. In addition you need a <abbr title="Simple
-Object Access Protocol">SOAP</abbr> support, either as a PHP extension or as
-a PEAR SOAP module.
+Expressions">PCRE</abbr> ve <abbr title="PHP Extension and Application
+Repository">PEAR</abbr> desteği ile PHP'ye ihtiyacınız var. İlave olarak
+<abbr title="Simple Object Access Protocol">SOAP</abbr> desteğine, ya PHP
+uzantısına ya da PEAR SOAP modülüne ihtiyacınız var.
 </p>
 
 <p>
-  To install <abbr title="PHP Extension and Application
-Repository">PEAR</abbr> <abbr title="Simple Object Access
-Protocol">SOAP</abbr> module, run <tt>"pear install Net_Socket Net_URL
-HTTP_Request Mail_Mime Net_DIME SOAP"</tt> to get the necessary <abbr
-title="PHP Extension and Application Repository">PEAR</abbr> modules for
-usage.
+  <abbr title="PHP Extension and Application Repository">PEAR</abbr> <abbr
+title="Simple Object Access Protocol">SOAP</abbr> modülünü kurmak için,
+gereken <abbr title="PHP Extension and Application Repository">PEAR</abbr>
+modülünü kullanıma almak için <tt>"pear install Net_Socket Net_URL
+HTTP_Request Mail_Mime Net_DIME SOAP"</tt> çalıştırın.
 </p>
 
 <p>
-  If you use the Validator, you should be aware that any <abbr
-title="structured query language">SQL</abbr> statement you submit will be
-stored anonymously (database/table/column names, strings, numbers replaced
-with generic values). The Mimer <abbr title="structured query
-language">SQL</abbr> Validator itself, is © 2001 Upright Database
-Technology. We utilize it as free SOAP service.
+  Eğer Doğrulayıcıyı kullanırsanız, gönderdiğiniz herhangi bir <abbr
+title="structured query language">SQL</abbr> ifadesinin isimsiz olarak
+(veritabanı/tablo/sütun adları, dizgileri, sayıları kapsamlı değerler ile
+değiştirilir) saklanacağının farkında olmalısınız. Mimer <abbr
+title="structured query language">SQL</abbr> Doğrulayıcısının kendisi ©
+2001 Upright Veritabanı Teknolojileri'dir. Ücretsiz SOAP hizmeti olarak
+faydalanırız.
 </p>
 
 <h4 id="faq6_15">
-  <a href="#faq6_15">6.15 I want to add a BLOB column and put an index on it,
-but MySQL says "BLOB column '...' used in key specification without a
-key length".</a></h4>
+  <a href="#faq6_15">6.15 Bir BLOB sütunu eklemek ve içine indeks koymak
+istiyorum ama MySQL, "BLOB sütunu '...' anahtar uzunluğu olmadan
+anahtar belirlemede kullanıldı" diyor.</a></h4>
 
-<p> The right way to do this, is to create the column without any indexes, then
-display the table structure and use the "Create an index"
-dialog. On this page, you will be able to choose your BLOB column, and set a
-size to the index, which is the condition to create an index on a BLOB
-column.</p>
+<p> Bunu yapmanın doğru yolu, herhengi bir indeks olmaksızın sütun oluşturmak,
+sonra tablo yapısını görüntülemek ve "Bir indeks oluştur"
+iletisini kullanmak. Bu sayfada, BLOB sütununuzu seçebileceksiniz ve BLOB
+sütununda bir indeks oluşturmak için şart olan indekse boyut
+ayarlayabileceksiniz.</p>
 
 <h4 id="faq6_16">
-  <a href="#faq6_16">6.16 How can I simply move in page with plenty editing
-fields?</a></h4>
+  <a href="#faq6_16">6.16 Bir yığın düzenleme alanı ile sayfa içinde nasıl
+basitçe taşıyabilirim?</a></h4>
 
 <p> You can use Ctrl+arrows (Option+Arrows in Safari) for moving on most pages
 with many editing fields (table structure changes, row editing, etc.). You
@@ -4744,11 +4747,11 @@ chmod o+rwx tmp
 <h4 id="faq6_31">
   <a href="#faq6_31">6.31 How do I create a relation in designer?</a></h4>
 
-  <p>Bağlantı seçmek için buraya tıklayın :</p>
+  <p>Bağlantı seçmek için, tıklayın :</p>
 
   <img src="pmd/images/help_relation.png" />
   <p>Görüntü sütunu pembe ile gösterilir. Alanı, görüntü sütunu olarak
-ayarlamak/ayarı kaldırmak için "Görüntülemek için sütun seç" simgesine
+ayarlamak/ayarı kaldırmak için "Görüntülemek için sütun seçin" simgesine
 tıklayın, sonrada uygun sütun adı üzerine tıklayın.</p>
 
 <h4 id="faq6_32">


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list