[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. 982c686ce674aad3f98267b4bcb998f7146aafba

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Jan 23 08:42:55 CET 2012


The branch, master has been updated
    via 982c686ce674aad3f98267b4bcb998f7146aafba (commit)
    via 55f4d4ebec3e8c784a23e5387d12a6f54e0d5b1a (commit)
    via 289d52d19ba3b48bed7e4d09b5599f0cb2380a19 (commit)
    via cdb30f824e5503075558733f572c0ed8772dbf29 (commit)
    via 382e445df09c5f86ff3ae067450a74c546d34fa5 (commit)
    via d762987a2626350951b1e3ff5107c99e6eb183db (commit)
    via 25fb4fa9c9a5f2fd196f761d5d2725de5b398777 (commit)
    via c88b18f57410a0064759af49d8908d9a8c32597f (commit)
    via 887c87429e6930f2de7b66d4e8b292abaf55f928 (commit)
    via edb60399d8e067fa67d09ddc8555fad48708cf02 (commit)
    via 11a483c0c2417ab144e5f505a008e47c43b06f71 (commit)
    via ffd59e598a1072ca2590c73a60e95ac6f37ee288 (commit)
    via 247efae0fa8b965957093d18784e070d02fe61b7 (commit)
    via 89cce0530a1a2523f9188e021d2cfe391d490331 (commit)
    via f239aa769f446023b552c1a51ba8c5f05349cb88 (commit)
    via 557fb76c420e6bc743ddcc834e5b17912ea7b87c (commit)
    via 2882ed1e4da55c44fafbc3fafc5b8c4c39479514 (commit)
    via 3b42f650d08994d6d3595b9b707b3d1a4940b3ac (commit)
    via 715c15e725bc102adc0d5f91cafac39a5d413556 (commit)
    via 25dcda277813e39e57a9e78d99a1e26ebcb39889 (commit)
    via 754f64f2a1b20cf6ffc96be6285728cd2f13cd46 (commit)
    via b07f95bddbdaf8a3eb07add479ea094d4488ea8b (commit)
   from d1a4fa4900feb600f7fda448765b581aa71271e6 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 982c686ce674aad3f98267b4bcb998f7146aafba
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Jan 23 08:41:11 2012 +0100

  Update generated files

commit 55f4d4ebec3e8c784a23e5387d12a6f54e0d5b1a
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 16:13:28 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 289d52d19ba3b48bed7e4d09b5599f0cb2380a19
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 16:12:37 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cdb30f824e5503075558733f572c0ed8772dbf29
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 16:08:32 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 382e445df09c5f86ff3ae067450a74c546d34fa5
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 16:07:11 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d762987a2626350951b1e3ff5107c99e6eb183db
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 16:04:01 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 25fb4fa9c9a5f2fd196f761d5d2725de5b398777
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:56:17 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c88b18f57410a0064759af49d8908d9a8c32597f
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:55:24 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 887c87429e6930f2de7b66d4e8b292abaf55f928
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:53:52 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit edb60399d8e067fa67d09ddc8555fad48708cf02
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:51:59 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 11a483c0c2417ab144e5f505a008e47c43b06f71
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:51:31 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ffd59e598a1072ca2590c73a60e95ac6f37ee288
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:49:14 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 247efae0fa8b965957093d18784e070d02fe61b7
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:48:17 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 89cce0530a1a2523f9188e021d2cfe391d490331
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:46:28 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f239aa769f446023b552c1a51ba8c5f05349cb88
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:34:51 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 557fb76c420e6bc743ddcc834e5b17912ea7b87c
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:32:45 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2882ed1e4da55c44fafbc3fafc5b8c4c39479514
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:26:34 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3b42f650d08994d6d3595b9b707b3d1a4940b3ac
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:24:36 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 715c15e725bc102adc0d5f91cafac39a5d413556
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:24:09 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 25dcda277813e39e57a9e78d99a1e26ebcb39889
Author: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>
Date:  Sun Jan 22 15:20:59 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 754f64f2a1b20cf6ffc96be6285728cd2f13cd46
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Jan 22 13:00:57 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b07f95bddbdaf8a3eb07add479ea094d4488ea8b
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Sun Jan 22 13:00:41 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 output/pl/Documentation.html |  82 +++++++++++++++++-----------------
 output/tr/Documentation.html |  11 +++--
 po/pl.po           | 101 +++++++++++++++++++++---------------------
 po/tr.po           |  8 +++-
 4 files changed, 105 insertions(+), 97 deletions(-)

diff --git a/output/pl/Documentation.html b/output/pl/Documentation.html
index 1e82d9d..8b4f815 100644
--- a/output/pl/Documentation.html
+++ b/output/pl/Documentation.html
@@ -108,7 +108,7 @@ href="http://www.php.net/libxml"><tt>libxml</tt></a>.</li>
     </ul>
   </li>
   <li><b>MySQL</b> 5.0 or newer (<a href="#faq1_17">details</a>);</li>
-  <li><b>Przeglądarka stron WWW</b> z włączonymi plikami <b>cookies</b>.</li>
+  <li><b>Przeglądarka stron WWW</b> z włączonymi plikami <i>cookies</i>.</li>
 </ul>
 
 
@@ -153,8 +153,8 @@ Query Language">SQL</abbr>, </li>
   <li>administrować wieloma serwerami,</li>
   <li>zarządzać użytkownikami MySQL i ich uprawnieniami,</li>
   <li>sprawdzać referencyjną integralność powiązań w tabelach MyISAM,</li>
-  <li>używać <b>zapytań przez przykład</b> (Query-by-example - QBE); tworzyć
-automatyczne zapytania, łączące żądane tabele,</li>
+  <li>używać zapytań przez przykład (Query-by-example - QBE); tworzyć automatyczne
+zapytania, łączące żądane tabele,</li>
   <li>tworzyć grafikę <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr> z układu
 bazy danych, </li>
   <li>wyszukiwać dane w sposób globalny w bazie lub w jej podzestawie,</li>
@@ -346,41 +346,42 @@ href="#glossary"><i>.htaccess</i></a> lub przełączenie się na używanie pliku
 użytkowników"</a><abbr title="Frequently Asked Questions">FAQ</abbr>, a
 szczególnie <a href="#faq4_4"><abbr title="Frequently Asked
 Questions">FAQ</abbr> 4.4</a>.</li>
-  <li>Otworzyć <a href="index.php"> główny katalog phpMyAdmin</a> w przegladarce
-WWW -- phpMyAdmin powinien wyświetlić ekran powitalny i bazy danych, albo
-okno dialogowe logowania, jeśli używamy trybu uwierzytelnienia <abbr
-title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</abbr> lub cookie.</li>
+  <li>Otworzyć <a href="index.php">główny katalog phpMyAdmin</a> w
+przeglądarce. Powinien wyświetlić się ekran powitalny phpMyAdmin i bazy
+danych, albo okno dialogowe logowania - jeśli używamy trybu uwierzytelnienia
+<abbr title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</abbr> lub cookie.</li>
   <li>Powinno zabronić się dostępu do podkatalogów <tt>./libraries</tt> i
 <tt>./setup/lib</tt> w konfiguracji serwera WWW. Zmiany konfiguracji serwera
-Apache można dokonać za pomoca pliku .htaccess, który znajduje się już na
+Apache można dokonać za pomocą pliku .htaccess, który już znajduje się na
 serwerze. W przypadku innych typów serwerów konfigurację należy
 przeprowadzić według odrębnych zasad. Zabezpieczenie dostępu do katalogów
-chroni konfigurację przed ewentualnym, niepożadanym wyjawieniem ścieżek
-dostepu do plików instalacyjnych i przed zegrożeniami ze strony szkodliwych
+chroni konfigurację przed ewentualnym, niepożądanym ujawnieniem ścieżek
+dostępu do plików instalacyjnych i przed zagrożeniami ze strony szkodliwych
 skryptów.</li>
   <li>
     Podczas instalacji phpMyAdmin na serwerze publicznym warto
 <strong>ograniczyć robotom wyszukiwarek sieciowych</strong> dostęp do
 naszych zasobów. Można to zrobić albo za pomocą pliku
 <code>robots.txt</code>, który umieszczamy w katalogu głównym naszej domeny
-na serwerze WWW (z odpowiednim wpisem wewnątrz tego pliku), albo porzez
+na serwerze WWW (z odpowiednim wpisem wewnątrz tego pliku), albo przez
 konfigurację pliku <code>.htaccess</code>, którego przykład, z odpowiednimi
-wpisami konfiguracyjnymi, można znależć w katalogu<code>contrib</code> w
+wpisami konfiguracyjnymi, można znaleźć w katalogu<code>contrib</code> w
 phpMyAdmin.
   </li>
 </ol>
 
 <h3 id="linked-tables">Przechowywanie konfiguracji phpMyAdmin</h3>
 
-<p> Aby w pełni wykorzystać zestaw nowych możliwości phpMyAdmin (zakładki,
-komentarze, <abbr title="structured query language">SQL</abbr>, historia
-zdarzeń, mechanizm monitorowania, generowanie plików<abbr title="Portable
-Document Format">PDF</abbr>, transformacja zawartości kolumn, itd.) trzeba
-utworzyć zestaw specjalnych tabel. Tabele te mogą znajdować się albo w
-indywidualnej bazie danych użytkownika, albo w centralnej bazie danych,
-jeśli zastosowano instalację wieloużytkownikową. W tym ostatnim przypadku
-baza powinna być dostępna za pomocą konta użytkownika kontrolnego -- po to,
-aby nikt inny, oprócz danego użytkownika, nie miał do niej dostępu.</p>
+<p> Aby w pełni wykorzystać zestaw nowych możliwości phpMyAdmin, takich jak:
+zakładki, komentarze, <abbr title="structured query language">SQL</abbr>,
+historia zdarzeń, mechanizmy monitorowania, generowanie plików <abbr
+title="Portable Document Format">PDF</abbr>, transformacja zawartości
+kolumn, itd., trzeba utworzyć zestaw specjalnych tabel. Tabele te mogą
+znajdować się albo w indywidualnej bazie danych użytkownika, albo w
+centralnej bazie danych, jeśli zastosowano instalację dla wielu
+użytkowników. W tym ostatnim przypadku baza powinna być dostępna za pomocą
+konta użytkownika kontrolnego - po to, aby nikt inny, oprócz danego
+użytkownika, nie miał do niej dostępu.</p>
 
 <p> Proszę zajrzeć do katalogu <tt>./scripts/</tt>, gdzie powinien znajdować się
 plik o nazwie <i>create_tables.sql</i>. (użytkownicy serwerów Windows
@@ -389,22 +390,22 @@ title="Frequently Asked Questions">FAQ</abbr> 1.23</a>).</p>
 
 <p> Użytkownicy, którzy mają już taką infrastrukturę tabel i posiadają MySQL w
 wersji 4.1.2 lub wyższej, powinni użyć pliku
-<i>./scripts/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</i>, a nastpnie utworzyć nowe
+<i>./scripts/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</i>, a następnie utworzyć nowe
 tabele importując plik <i>./scripts/create_tables.sql</i></p>
 
-<p> Możesz używać swojego phpMyAdmin do tworzenia własnych tabel, bądź jednak
-przygotowany na to, że możesz potrzebować specjalnych uprawnień
-administratora, aby utworzyć własną bazę oraz tabele, a także na to, że
-skrypt może wymagać odpowiednich zmian w zależności od nazwy bazy danych.</p>
+<p> Zwykły użytkownik może używać phpMyAdmin do tworzenia własnych baz danych i
+tabel. Czasami do tych czynności mogą być potrzebne specjalne
+(administracyjne) uprawnienia; wspomniany wcześniej skrypt może wymagać
+odpowiedniego dostosowania, zależnie od nazwy bazy danych.</p>
 
-<p> Mając już zaimportowany plik <i>./scripts/create_tables.sql</i> trzeba
-określić nazwy tabel w pliku <i>./config.inc.php</i> Dyrektywy, które
-określają zmiany nazw można znaleźć w sekcji <a
-href="#config">Konfiguracja</a> W tabelach trzeba ustawić także uprawnienia
-dla <strong>użytkownika kontrolnego</strong> (zobacz sekcję <a
-href="#authentication_modes">Używanie trybów uwierzytelnienia</a></p>
+<p> Mając zaimportowany plik <i>./scripts/create_tables.sql</i> trzeba określić
+nazwy tabel w pliku <i>./config.inc.php</i> Dyrektywy, które określają
+zmiany nazw, można znaleźć w sekcji <a href="#config">Konfiguracja</a> W
+tabelach trzeba ustawić uprawnienia dla użytkownika kontrolnego (zobacz
+sekcję <a href="#authentication_modes">Używanie trybów
+uwierzytelnienia</a>).</p>
 
-<h3 id="upgrading"><strong>Aktualizacja ze starszej wersji:</strong></h3>
+<h3 id="upgrading">Aktualizacja ze starszej wersji</h3>
 
 <p> Skopiować plik <i>./config.inc.php</i> z poprzedniej instalacji do
 instalacji już rozpakowanej. Pliki konfiguracyjne ze starszych wersji mogą
@@ -422,21 +423,20 @@ ustawienia zależne od wersji phpMyAdmin.</p>
 
 <p> Jeśli serwer MySQL, mający wersję 4.1.2 zaktualizowano do wersji 5.x lub
 wyższej, a stosuje się przechowywanie konfiguracji phpMyAdmin, powinno się
-uruchomić skrypt, znajdujący się w
-pliku<tt>scripts/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</tt>.</p>
+uruchomić skrypt, znajdujący się w pliku
+<tt>scripts/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</tt>.</p>
 
 <h3 id="authentication_modes">Używanie trybów uwierzytelniania</h3>
 
 <ul><li>Tryby uwierzytelniania HTTP i cookie są zalecane w <b>środowisku
 wieloużytkownikowym</b>, to znaczy wszędzie tam, gdzie wielu użytkowników ma
 dostęp do tej samej bazy danych lub do różnych baz danych, przy założeniu,
-że użytkownicy ci mają ustawione różne prawa dostepu do tych baz.<br />
-    Niemniej jednak należy być ostrożnym, gdyż MS Internet Explorer wydaje się
-być wyjątkowo dziurawy, jeśli chodzi o ciasteczka (cookies), przynajmniej do
-wersji 6.<br />
-    Nawet w <b>środowisku jednoużytkownikowym</b>użycie trybu <abbr
+że użytkownicy ci mają ustawione różne prawa dostępu do tych baz.<br />
+    Warto przy tym wiedzieć, że przeglądarka Internet Explorer wydaje się być
+bardzo "dziurawa" pod względem "ciasteczek", przynajmniej do wersji 6.0.<br />
+    Nawet w <b>środowisku jednoużytkownikowym</b> zastosowanie trybu <abbr
 title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</abbr> lub cookie wydaje się być
-podejściem rozsądnym, gdyż w ten sposób nazwa użytkownika/hasło nie są
+podejściem rozsądnym, gdyż w ten sposób nazwa użytkownika /hasło nie są
 przechowywane w sposób jawny w pliku konfiguracyjnym.
     </li>
 
diff --git a/output/tr/Documentation.html b/output/tr/Documentation.html
index 6b031ef..3504ab2 100644
--- a/output/tr/Documentation.html
+++ b/output/tr/Documentation.html
@@ -4456,11 +4456,12 @@ ayarlayabileceksiniz.</p>
   <a href="#faq6_16">6.16 Bir yığın düzenleme alanı ile sayfa içinde nasıl
 basitçe taşıyabilirim?</a></h4>
 
-<p> You can use Ctrl+arrows (Option+Arrows in Safari) for moving on most pages
-with many editing fields (table structure changes, row editing, etc.). You
-can also have a look at the directive <a href="#DefaultPropDisplay"
-class="configrule">$cfg['DefaultPropDisplay']</a> ('vertical') and see if
-this eases up editing for you.</p>
+<p> Çoğu sayfada pek çok düzenleme alanı (tablo yapısı değişiklikleri, satır
+düzenleme, v.s.) ile taşımak için Ctrl+ok tuşlarını (Safari'de Option+Ok
+tuşları) kullanabilirsiniz. Aynı zamanda <a href="#DefaultPropDisplay"
+class="configrule">$cfg['DefaultPropDisplay']</a> ('dikey') yönergesine
+bakabilirsiniz ve sizin için bunu düzenlemeyi kolaylaştırdığını
+görebelirsiniz.</p>
 
 <h4 id="faq6_17">
   <a href="#faq6_17">6.17 Transformations: I can't enter my own mimetype! WTF
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index acbb726..a665ac9 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-16 16:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-21 14:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-22 16:12+0200\n"
 "Last-Translator: Stanisław Krukowski <stankruk at neostrada.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -242,7 +242,7 @@ msgstr "<b>MySQL</b> 5.0 lub nowszy (<a href=\"#faq1_17\">szczegóły</a>);"
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:91
 msgid "<b>Web browser</b> with cookies enabled."
-msgstr "<b>Przeglądarka stron WWW</b> z włączonymi plikami <b>cookies</b>."
+msgstr "<b>Przeglądarka stron WWW</b> z włączonymi plikami <i>cookies</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h2>
 #: orig-docs/Documentation.html:95
@@ -366,8 +366,8 @@ msgid ""
 "using Query-by-example (QBE), create complex queries automatically "
 "connecting required tables"
 msgstr ""
-"używać <b>zapytań przez przykład</b> (Query-by-example - QBE); tworzyć "
-"automatyczne zapytania, łączące żądane tabele,"
+"używać zapytań przez przykład (Query-by-example - QBE); tworzyć automatyczne "
+"zapytania, łączące żądane tabele,"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:132
@@ -863,10 +863,10 @@ msgid ""
 "or a login dialog if using <abbr title=\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</"
 "abbr> or cookie authentication mode."
 msgstr ""
-"Otworzyć <a href=\"index.php\"> główny katalog phpMyAdmin</a> w przegladarce "
-"WWW -- phpMyAdmin powinien wyświetlić ekran powitalny i bazy danych, albo "
-"okno dialogowe logowania, jeśli używamy trybu uwierzytelnienia <abbr title="
-"\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> lub cookie."
+"Otworzyć <a href=\"index.php\">główny katalog phpMyAdmin</a> w przeglądarce. "
+"Powinien wyświetlić się ekran powitalny phpMyAdmin i bazy danych, albo okno "
+"dialogowe logowania - jeśli używamy trybu uwierzytelnienia <abbr "
+"title=\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> lub cookie."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:313
@@ -878,13 +878,13 @@ msgid ""
 "cross side scripting vulnerabilities that might happen to be found in that "
 "code."
 msgstr ""
-"Powinno zabronić się dostępu do podkatalogów <tt>./libraries</tt> i <tt>./"
-"setup/lib</tt> w konfiguracji serwera WWW. Zmiany konfiguracji serwera "
-"Apache można dokonać za pomoca pliku .htaccess, który znajduje się już na "
+"Powinno zabronić się dostępu do podkatalogów <tt>./libraries</tt> i "
+"<tt>./setup/lib</tt> w konfiguracji serwera WWW. Zmiany konfiguracji serwera "
+"Apache można dokonać za pomocą pliku .htaccess, który już znajduje się na "
 "serwerze. W przypadku innych typów serwerów konfigurację należy "
 "przeprowadzić według odrębnych zasad. Zabezpieczenie dostępu do katalogów "
-"chroni konfigurację przed ewentualnym, niepożadanym wyjawieniem ścieżek "
-"dostepu do plików instalacyjnych i przed zegrożeniami ze strony szkodliwych "
+"chroni konfigurację przed ewentualnym, niepożądanym ujawnieniem ścieżek "
+"dostępu do plików instalacyjnych i przed zagrożeniami ze strony szkodliwych "
 "skryptów."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ol><li>
@@ -899,11 +899,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Podczas instalacji phpMyAdmin na serwerze publicznym warto "
 "<strong>ograniczyć robotom wyszukiwarek sieciowych</strong> dostęp do "
-"naszych zasobów. Można to zrobić albo za pomocą pliku <code>robots.txt</"
-"code>, który umieszczamy w katalogu głównym naszej domeny na serwerze WWW (z "
-"odpowiednim wpisem wewnątrz tego pliku), albo porzez konfigurację pliku "
-"<code>.htaccess</code>, którego przykład, z odpowiednimi wpisami "
-"konfiguracyjnymi, można znależć w katalogu<code>contrib</code> w phpMyAdmin."
+"naszych zasobów. Można to zrobić albo za pomocą pliku "
+"<code>robots.txt</code>, który umieszczamy w katalogu głównym naszej domeny "
+"na serwerze WWW (z odpowiednim wpisem wewnątrz tego pliku), albo przez "
+"konfigurację pliku <code>.htaccess</code>, którego przykład, z odpowiednimi "
+"wpisami konfiguracyjnymi, można znaleźć w katalogu<code>contrib</code> w "
+"phpMyAdmin."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h3>
 #: orig-docs/Documentation.html:329
@@ -921,15 +922,16 @@ msgid ""
 "multi-user installation (this database would then be accessed by the "
 "controluser, so no other user should have rights to it)."
 msgstr ""
-"Aby w pełni wykorzystać zestaw nowych możliwości phpMyAdmin (zakładki, "
-"komentarze, <abbr title=\"structured query language\">SQL</abbr>, historia "
-"zdarzeń, mechanizm monitorowania, generowanie plików<abbr title=\"Portable "
-"Document Format\">PDF</abbr>, transformacja zawartości kolumn, itd.) trzeba "
-"utworzyć zestaw specjalnych tabel. Tabele te mogą znajdować się albo w "
-"indywidualnej bazie danych użytkownika, albo w centralnej bazie danych, "
-"jeśli zastosowano instalację wieloużytkownikową. W tym ostatnim przypadku "
-"baza powinna być dostępna za pomocą konta użytkownika kontrolnego -- po to, "
-"aby nikt inny, oprócz danego użytkownika, nie miał do niej dostępu."
+"Aby w pełni wykorzystać zestaw nowych możliwości phpMyAdmin, takich jak: "
+"zakładki, komentarze, <abbr title=\"structured query language\">SQL</abbr>, "
+"historia zdarzeń, mechanizmy monitorowania, generowanie plików <abbr "
+"title=\"Portable Document Format\">PDF</abbr>, transformacja zawartości "
+"kolumn, itd., trzeba utworzyć zestaw specjalnych tabel. Tabele te mogą "
+"znajdować się albo w indywidualnej bazie danych użytkownika, albo w "
+"centralnej bazie danych, jeśli zastosowano instalację dla wielu "
+"użytkowników. W tym ostatnim przypadku baza powinna być dostępna za pomocą "
+"konta użytkownika kontrolnego - po to, aby nikt inny, oprócz danego "
+"użytkownika, nie miał do niej dostępu."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:340
@@ -952,9 +954,9 @@ msgid ""
 "new tables by importing <i>./scripts/create_tables.sql</i>."
 msgstr ""
 "Użytkownicy, którzy mają już taką infrastrukturę tabel i posiadają MySQL w "
-"wersji 4.1.2 lub wyższej, powinni użyć pliku <i>./scripts/"
-"upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</i>, a nastpnie utworzyć nowe tabele "
-"importując plik <i>./scripts/create_tables.sql</i>"
+"wersji 4.1.2 lub wyższej, powinni użyć pliku "
+"<i>./scripts/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</i>, a następnie utworzyć nowe "
+"tabele importując plik <i>./scripts/create_tables.sql</i>"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:349
@@ -964,10 +966,10 @@ msgid ""
 "and tables, and that the script may need some tuning, depending on the "
 "database name."
 msgstr ""
-"Możesz używać swojego phpMyAdmin do tworzenia własnych tabel, bądź jednak "
-"przygotowany na to, że możesz potrzebować specjalnych uprawnień "
-"administratora, aby utworzyć własną bazę oraz tabele, a także na to, że "
-"skrypt może wymagać odpowiednich zmian w zależności od nazwy bazy danych."
+"Zwykły użytkownik może używać phpMyAdmin do tworzenia własnych baz danych i "
+"tabel. Czasami do tych czynności mogą być potrzebne specjalne "
+"(administracyjne) uprawnienia; wspomniany wcześniej skrypt może wymagać "
+"odpowiedniego dostosowania, zależnie od nazwy bazy danych."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:354
@@ -979,17 +981,17 @@ msgid ""
 "the proper rights to those tables (see section <a href="
 "\"#authentication_modes\">Using authentication modes</a> below)."
 msgstr ""
-"Mając już zaimportowany plik <i>./scripts/create_tables.sql</i> trzeba "
-"określić nazwy tabel w pliku <i>./config.inc.php</i> Dyrektywy, które "
-"określają zmiany nazw można znaleźć w sekcji <a href=\"#config"
-"\">Konfiguracja</a> W tabelach trzeba ustawić także uprawnienia dla "
-"<strong>użytkownika kontrolnego</strong> (zobacz sekcję <a href="
-"\"#authentication_modes\">Używanie trybów uwierzytelnienia</a>"
+"Mając zaimportowany plik <i>./scripts/create_tables.sql</i> trzeba określić "
+"nazwy tabel w pliku <i>./config.inc.php</i> Dyrektywy, które określają "
+"zmiany nazw, można znaleźć w sekcji <a href=\"#config\">Konfiguracja</a> W "
+"tabelach trzeba ustawić uprawnienia dla użytkownika kontrolnego (zobacz "
+"sekcję <a href=\"#authentication_modes\">Używanie trybów "
+"uwierzytelnienia</a>)."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h3>
 #: orig-docs/Documentation.html:361
 msgid "Upgrading from an older version"
-msgstr "<strong>Aktualizacja ze starszej wersji:</strong>"
+msgstr "Aktualizacja ze starszej wersji"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><p>
 #: orig-docs/Documentation.html:363
@@ -1033,8 +1035,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Jeśli serwer MySQL, mający wersję 4.1.2 zaktualizowano do wersji 5.x lub "
 "wyższej, a stosuje się przechowywanie konfiguracji phpMyAdmin, powinno się "
-"uruchomić skrypt, znajdujący się w pliku<tt>scripts/"
-"upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</tt>."
+"uruchomić skrypt, znajdujący się w pliku "
+"<tt>scripts/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql</tt>."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h3>
 #: orig-docs/Documentation.html:380
@@ -1052,7 +1054,7 @@ msgstr ""
 "Tryby uwierzytelniania HTTP i cookie są zalecane w <b>środowisku "
 "wieloużytkownikowym</b>, to znaczy wszędzie tam, gdzie wielu użytkowników ma "
 "dostęp do tej samej bazy danych lub do różnych baz danych, przy założeniu, "
-"że użytkownicy ci mają ustawione różne prawa dostepu do tych baz."
+"że użytkownicy ci mają ustawione różne prawa dostępu do tych baz."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:386
@@ -1060,9 +1062,8 @@ msgid ""
 "Nevertheless be aware that MS Internet Explorer seems to be really buggy "
 "about cookies, at least till version 6."
 msgstr ""
-"Niemniej jednak należy być ostrożnym, gdyż MS Internet Explorer wydaje się "
-"być wyjątkowo dziurawy, jeśli chodzi o ciasteczka (cookies), przynajmniej do "
-"wersji 6."
+"Warto przy tym wiedzieć, że przeglądarka Internet Explorer wydaje się być "
+"bardzo \"dziurawa\" pod względem \"ciasteczek\", przynajmniej do wersji 6.0."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:388
@@ -1071,9 +1072,9 @@ msgid ""
 "title=\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> or cookie mode so that "
 "your user/password pair are not in clear in the configuration file."
 msgstr ""
-"Nawet w <b>środowisku jednoużytkownikowym</b>użycie trybu <abbr title="
-"\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> lub cookie wydaje się być "
-"podejściem rozsądnym, gdyż w ten sposób nazwa użytkownika/hasło nie są "
+"Nawet w <b>środowisku jednoużytkownikowym</b> zastosowanie trybu <abbr "
+"title=\"HyperText Transfer Protocol\">HTTP</abbr> lub cookie wydaje się być "
+"podejściem rozsądnym, gdyż w ten sposób nazwa użytkownika /hasło nie są "
 "przechowywane w sposób jawny w pliku konfiguracyjnym."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index ba4676c..2838172 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin-docs VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-16 16:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-21 18:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-22 13:00+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: tr\n"
@@ -11437,6 +11437,12 @@ msgid ""
 "\"configrule\">$cfg['DefaultPropDisplay']</a> ('vertical') and see if this "
 "eases up editing for you."
 msgstr ""
+"Çoğu sayfada pek çok düzenleme alanı (tablo yapısı değişiklikleri, satır "
+"düzenleme, v.s.) ile taşımak için Ctrl+ok tuşlarını (Safari'de Option+Ok "
+"tuşları) kullanabilirsiniz. Aynı zamanda <a href=\"#DefaultPropDisplay\" "
+"class=\"configrule\">$cfg['DefaultPropDisplay']</a> ('dikey') yönergesine "
+"bakabilirsiniz ve sizin için bunu düzenlemeyi kolaylaştırdığını "
+"görebelirsiniz."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><h4>
 #: orig-docs/Documentation.html:4174


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list