[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_5_0ALPHA1-894-g86a64b6

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Jan 24 20:08:37 CET 2012


The branch, master has been updated
    via 86a64b69a471ba9605a37a41a05f4ba94345b874 (commit)
    via 19c778d98dedeee25b1f99c59a769bf378c82cba (commit)
    via 23b33227b82fb34ecf932242d3ed992c1693e30e (commit)
    via d384549e0c78d5dd6caadda55516b61828bb7070 (commit)
    via 75df6d24856e0451efd46fcce22b02376eeba906 (commit)
    via 32f121da4ad7c954b7db9f7aa24cb6ab4cf9eda1 (commit)
    via eed85339d06f5774ad8e5380432b89832469c293 (commit)
    via 971c4173b65094e9bd65a116b92ce0ddd94f07b6 (commit)
    via e1bc1908ea4a5f948e377ce330554a8d16aefad6 (commit)
    via bc2aac0201f272e37daf6303a457e2b10a787fbb (commit)
   from 2cad4eaae881da53a2b6a5dd203efdbe472eaf46 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 86a64b69a471ba9605a37a41a05f4ba94345b874
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:07:31 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 19c778d98dedeee25b1f99c59a769bf378c82cba
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:07:08 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 23b33227b82fb34ecf932242d3ed992c1693e30e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:06:56 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d384549e0c78d5dd6caadda55516b61828bb7070
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:06:44 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 75df6d24856e0451efd46fcce22b02376eeba906
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:05:53 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 32f121da4ad7c954b7db9f7aa24cb6ab4cf9eda1
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:05:38 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit eed85339d06f5774ad8e5380432b89832469c293
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:05:23 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 971c4173b65094e9bd65a116b92ce0ddd94f07b6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:05:09 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e1bc1908ea4a5f948e377ce330554a8d16aefad6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:04:43 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit bc2aac0201f272e37daf6303a457e2b10a787fbb
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Jan 24 21:03:32 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  26 ++++++++++++--------------
 1 files changed, 12 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index a6324c5..2d3e10b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-22 04:34-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-24 12:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-24 21:07+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -7658,11 +7658,10 @@ msgid "Trigger name"
 msgstr "Název spouště"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:326
-#, fuzzy
 #| msgid "Time"
 msgctxt "Trigger action time"
 msgid "Time"
-msgstr "Čas"
+msgstr "Spouštění"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:405
 msgid "You must provide a trigger name"
@@ -12561,6 +12560,8 @@ msgid ""
 "Set {key_buffer_size} depending on the size of your MyISAM indexes. 64M is a "
 "good start."
 msgstr ""
+"Nastavte {key_buffer_size} podle velikosti vašich klíčů v MyISAM tabulkách. "
+"Pro začátek může být třeba 64M dobrá hodnota."
 
 #: po/advisory_rules.php:163
 msgid "key_buffer_size is 0"
@@ -12592,10 +12593,9 @@ msgstr ""
 "hodnota by měla být nad 95%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:170
-#, fuzzy
 #| msgid "Sort buffer size"
 msgid "Percentage of MyISAM key buffer used"
-msgstr "Velikost paměti pro řazení"
+msgstr "Procento využití vyrovnávací paměti MyISAM pro klíče"
 
 #: po/advisory_rules.php:173
 #, php-format
@@ -12613,7 +12613,7 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:177
 msgid "You may need to increase {key_buffer_size}."
-msgstr ""
+msgstr "Mohlo by být potřeba zvýšit {key_buffer_size}."
 
 #: po/advisory_rules.php:178
 #, php-format
@@ -12621,16 +12621,14 @@ msgid "Index reads from memory: %s%%, this value should be above 95%%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:180
-#, fuzzy
 #| msgid "Create table"
 msgid "Rate of table open"
-msgstr "Vytvořit tabulku"
+msgstr "Četnost otevírání tabulek"
 
 #: po/advisory_rules.php:181
-#, fuzzy
 #| msgid "The current number of pending writes."
 msgid "The rate of opening tables is high."
-msgstr "Počet nevyřízených zápisů."
+msgstr "Tabulky jsou otevírány příliš často."
 
 #: po/advisory_rules.php:182
 msgid ""
@@ -12772,15 +12770,15 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:218
 #, php-format
 msgid "%s thread(s) took longer than %s seconds to start, it should be 0"
-msgstr ""
+msgstr "%s vláknům trvalo spuštění déle než %s sekund, mělo by to trvat 0"
 
 #: po/advisory_rules.php:220
 msgid "Slow launch time"
-msgstr ""
+msgstr "Dlouhá doba spuštění"
 
 #: po/advisory_rules.php:221
 msgid "Slow_launch_threads is above 2s"
-msgstr ""
+msgstr "Slow_launch_threads je nad 2s"
 
 #: po/advisory_rules.php:222
 msgid ""
@@ -12935,7 +12933,7 @@ msgstr "Maximální velikost záznamu InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:261
 msgid "The InnoDB log file size is inadequately large."
-msgstr ""
+msgstr "Velikost záznamového souboru je příliš velká."
 
 #: po/advisory_rules.php:262
 #, php-format


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list