[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_5, updated. RELEASE_3_5_0BETA1-238-ge64d33b

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Jan 27 14:00:44 CET 2012


The branch, QA_3_5 has been updated
    via e64d33bba3b7355f25dbf637de9732367ed8a24e (commit)
    via 3ef4b37f447469b51e3842a26f15e864798354ff (commit)
    via 9f3e5f46028a5f6e30915f5c547a348b7942ed5c (commit)
    via fa57bf1b7cd2061ae0bd3c548af7673246e63ecb (commit)
    via 0a6ae4b26077674e12364d38caa7f469044eb65f (commit)
    via 24e8aacd051dce33a9db0e44ce1c6c388baaf5b9 (commit)
    via ced6716d71a2943875912a9875e9073510e0bc84 (commit)
    via 4301ed2ab948cb90ceb1a6fe3a5cfa055e9ec5d3 (commit)
    via 61c2348201746bac0c332131683a3938b450df40 (commit)
    via 8ae4e415546a722d898ed0a3291562f52ded3873 (commit)
    via 64d4d0e7d2f7e8a51f1a3480eeec1f076765612c (commit)
    via cf8118c0906d5f3cbb8f2a908042d671eecc2972 (commit)
    via b2b31f9b892d27174c2b99228ce1bc7a2f4ea39b (commit)
    via ec1ab93652d9ece93d4bd6a2e437cae99bc06e3d (commit)
    via a64923acac18759ee90a7acc453aa29814f5f534 (commit)
    via 39919646625e9d562cfdf01eda82f25f6fc68177 (commit)
    via 0052f63c632bbcd78de5fec9d5730bfc0a5992c8 (commit)
    via e4d110b4d489e19380059289bce572fa73d2b2a8 (commit)
    via e79d0bc1de688b843a7ebc8caea068a9278ddee6 (commit)
    via 760fe8de1b711b86584a98432c09ddb93beb9b48 (commit)
    via e66f23fcae4bff5b13a464c980b03fb41d423c0a (commit)
    via dda8dc59745d90612476bc0d09630b21cd03188c (commit)
   from a8e38f8cdbe331ba2092c6efa45bfadfca82df11 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit e64d33bba3b7355f25dbf637de9732367ed8a24e
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Fri Jan 27 14:00:21 2012 +0100

  Fix format string

commit 3ef4b37f447469b51e3842a26f15e864798354ff
Merge: a8e38f8 9f3e5f4
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Fri Jan 27 13:59:55 2012 +0100

  Merge remote-tracking branch 'pootle/master' into QA_3_5

commit 9f3e5f46028a5f6e30915f5c547a348b7942ed5c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:59:17 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit fa57bf1b7cd2061ae0bd3c548af7673246e63ecb
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:58:53 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0a6ae4b26077674e12364d38caa7f469044eb65f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:58:39 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 24e8aacd051dce33a9db0e44ce1c6c388baaf5b9
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:58:22 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ced6716d71a2943875912a9875e9073510e0bc84
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:57:50 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4301ed2ab948cb90ceb1a6fe3a5cfa055e9ec5d3
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:56:59 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 61c2348201746bac0c332131683a3938b450df40
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:56:45 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8ae4e415546a722d898ed0a3291562f52ded3873
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:56:21 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 64d4d0e7d2f7e8a51f1a3480eeec1f076765612c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:55:46 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cf8118c0906d5f3cbb8f2a908042d671eecc2972
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:55:28 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b2b31f9b892d27174c2b99228ce1bc7a2f4ea39b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:55:14 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ec1ab93652d9ece93d4bd6a2e437cae99bc06e3d
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:54:57 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a64923acac18759ee90a7acc453aa29814f5f534
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:54:31 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 39919646625e9d562cfdf01eda82f25f6fc68177
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:54:02 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 0052f63c632bbcd78de5fec9d5730bfc0a5992c8
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:53:44 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e4d110b4d489e19380059289bce572fa73d2b2a8
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:53:25 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e79d0bc1de688b843a7ebc8caea068a9278ddee6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:52:46 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 760fe8de1b711b86584a98432c09ddb93beb9b48
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 14:51:58 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e66f23fcae4bff5b13a464c980b03fb41d423c0a
Merge: dda8dc5 5d00fdf
Author: Pootle server <pootle at cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 12:40:12 2012 +0100

  Merge remote-tracking branch 'origin/master'

commit dda8dc59745d90612476bc0d09630b21cd03188c
Author: Pootle server <noreply at l10n.cihar.com>
Date:  Fri Jan 27 10:39:08 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  40 +++++++++++++++++++++++++++++++---------
 po/ko.po |  28 ++++++++--------------------
 2 files changed, 39 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index e6cd5ba..7c39b20 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-25 17:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-24 21:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-27 14:58+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -12398,11 +12398,15 @@ msgid ""
 "This means that joins are doing full table scans. Adding indexes for the "
 "columns being used in the join conditions will greatly speed up table joins"
 msgstr ""
+"To znamená, že spojení tabulek musí často procházet celou tabulku. Přidáním "
+"klíčů na sloupce použité při slučování můžete tuto operaci značně urychlit."
 
 #: po/advisory_rules.php:128
 #, php-format
 msgid "Table joins average: %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Průměrně sloučeno tabulek: %s, tato hodnota by měla být menší než 1 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:130
 msgid "Rate of reading first index entry"
@@ -12426,6 +12430,8 @@ msgstr ""
 #, php-format
 msgid "Index scans average: %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Průměrně procházeno klíčů: %s, tato hodnota by měla být menší než 1 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:135
 msgid "Rate of reading fixed position"
@@ -12448,6 +12454,8 @@ msgid ""
 "Rate of reading fixed position average: %s, this value should be less than 1 "
 "per hour"
 msgstr ""
+"Četnost čtení na pevné pozici: %s, tato hodnota by měla být menší než 1 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:140
 msgid "Rate of reading next table row"
@@ -12468,6 +12476,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Rate of reading next table row: %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Četnost čtení dalšího řádku tabulky: %s, tato hodnota by měla být menší než "
+"1 za hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:145
 msgid "tmp_table_size vs. max_heap_table_size"
@@ -12541,6 +12551,8 @@ msgid ""
 "Rate of temporary tables being written to disk: %s, this value should be "
 "less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Četnost dočasného ukládání na disk: %s, tato hodnota by měla být menší než 1 "
+"za hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:160
 msgid "MyISAM key buffer size"
@@ -12633,6 +12645,8 @@ msgstr ""
 #, php-format
 msgid "Opened table rate: %s, this value should be less than 10 per hour"
 msgstr ""
+"Četnost otevírání tabulek: %s, tato hodnota by měla být menší než 10 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:185
 #, fuzzy
@@ -12659,10 +12673,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:190
-#, fuzzy
 #| msgid "Format of imported file"
 msgid "Rate of open files"
-msgstr "Formát importovaného souboru"
+msgstr "Četnost otevírání souborů"
 
 #: po/advisory_rules.php:191
 #, fuzzy
@@ -12674,6 +12687,8 @@ msgstr "Počet nevyřízených synchronizací logovacích souborů."
 #, php-format
 msgid "Opened files rate: %s, this value should be less than 5 per hour"
 msgstr ""
+"Četnost otevírání souborů: %s, tato hodnota by měla být menší než 5 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:195
 #, php-format
@@ -12697,12 +12712,14 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:200
 msgid "Table lock wait rate"
-msgstr ""
+msgstr "Četnost čekání na zámek tabulky"
 
 #: po/advisory_rules.php:203
 #, php-format
 msgid "Table lock wait rate: %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Četnost čekání na zámek tabulky: %s, tato hodnota by měla být menší než 1 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:205
 #, fuzzy
@@ -12746,19 +12763,20 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:215
 msgid "Threads that are slow to launch"
-msgstr ""
+msgstr "Vlákna se spouštějí příliš dlouho"
 
 #: po/advisory_rules.php:216
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of threads that are not sleeping."
 msgid "There are too many threads that are slow to launch."
-msgstr "Počet vláken, která nespí."
+msgstr "Je příliš mnoho vláken, která se spouštějí dlouho."
 
 #: po/advisory_rules.php:217
 msgid ""
 "This generally happens in case of general system overload as it is pretty "
 "simple operations. You might want to monitor your system load carefully."
 msgstr ""
+"K tomuto obvykle dochází v případě přetížení systému, protože se jedná o "
+"velmi jednoduchou operaci. Je vhodné podrobně sledovat zatížení systému."
 
 #: po/advisory_rules.php:218
 #, php-format
@@ -12839,6 +12857,8 @@ msgstr "Trvalé připojení"
 msgid ""
 "Aborted connections rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Četnost přerušených spojení je %s, tato hodnota by měla být menší než 1 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:240
 msgid "Percentage of aborted clients"
@@ -12870,10 +12890,12 @@ msgstr "Formát importovaného souboru"
 #, php-format
 msgid "Aborted client rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Četnost přerušených klientů: %s, tato hodnota by měla být menší než 1 za "
+"hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:250
 msgid "Is InnoDB disabled?"
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB je vypnuto?"
 
 #: po/advisory_rules.php:251
 msgid "You do not have InnoDB enabled."
@@ -12881,7 +12903,7 @@ msgstr "Máte zakázané InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:252
 msgid "InnoDB is usually the better choice for table engines."
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB je obvykle nejlepší volba úložiště tabulky."
 
 #: po/advisory_rules.php:253
 msgid "have_innodb is set to 'value'"
diff --git a/po/ko.po b/po/ko.po
index 3b66495..1405a21 100644
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-25 17:45+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-27 08:18+0200\n"
-"Last-Translator: manyfun <manyfun7 at gmail.com>\n"
+"Last-Translator: minsung kang <manyfun7 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: korean <ko at li.org>\n"
 "Language: ko\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -806,25 +806,22 @@ msgid "ENUM/SET editor"
 msgstr "ENUM/SET 수정"
 
 #: enum_editor.php:28 js/messages.php:268
-#, fuzzy
 #| msgid "Values for the column \"%s\""
 msgid "Values for a new column"
 msgstr "새로운 열의 값"
 
 #: enum_editor.php:30 js/messages.php:267
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Values for the column \"%s\""
 msgid "Values for column %s"
 msgstr "\"%s\" 열의 값"
 
 #: enum_editor.php:34 js/messages.php:269
-#, fuzzy
 #| msgid "Enter each value in a separate field."
 msgid "Enter each value in a separate field"
 msgstr "각각의 필드에 값을 입력하세요"
 
 #: enum_editor.php:123
-#, fuzzy
 msgid "Add a value"
 msgstr "값을 추가"
 
@@ -941,7 +938,6 @@ msgid "Add an inner ring"
 msgstr "내부 링 추가"
 
 #: gis_data_editor.php:266 js/messages.php:322
-#, fuzzy
 msgid "Polygon"
 msgstr "폴리곤"
 
@@ -1103,7 +1099,6 @@ msgid "This is not a number!"
 msgstr "은 숫자가 아닙니다!"
 
 #: js/messages.php:46
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add Index"
 msgstr "인덱스 추가"
@@ -1114,7 +1109,7 @@ msgid "Edit Index"
 msgstr "인덱스 수정"
 
 #: js/messages.php:48 tbl_indexes.php:293
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "Add %d column(s) to index"
 msgstr "인덱스에 %d 열 추가"
 
@@ -1249,7 +1244,6 @@ msgid "Local monitor configuration incompatible"
 msgstr "호환되지 않는 로컬 모니터 설정입니다."
 
 #: js/messages.php:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The chart arrangement configuration in your browsers local storage is not "
 "compatible anymore to the newer version of the monitor dialog. It is very "
@@ -1373,11 +1367,11 @@ msgid "EiB"
 msgstr "EB"
 
 #: js/messages.php:132
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "%s table"
 #| msgid_plural "%s tables"
 msgid "%d table(s)"
-msgstr "%s개 테이블 "
+msgstr "%d개 테이블 "
 
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: js/messages.php:135
@@ -1480,7 +1474,7 @@ msgstr "로그 출력을 %s로 설정"
 
 #. l10n: Enable in this context means setting a status variable to ON
 #: js/messages.php:159
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Enabled"
 msgid "Enable %s"
 msgstr "%s 사용가능"
@@ -1515,7 +1509,6 @@ msgid "Current settings"
 msgstr "현재 설정"
 
 #: js/messages.php:168 server_status.php:1640
-#, fuzzy
 #| msgid "Import files"
 msgid "Chart Title"
 msgstr "차트 제목"
@@ -1606,7 +1599,6 @@ msgid "Profiling results"
 msgstr "프로파일링"
 
 #: js/messages.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "Table"
 msgctxt "Display format"
 msgid "Table"
@@ -1686,7 +1678,6 @@ msgstr ""
 #: libraries/db_links.inc.php:82 libraries/display_import.lib.php:126
 #: libraries/server_links.inc.php:69 libraries/tbl_links.inc.php:89
 #: prefs_manage.php:229 server_status.php:1595 setup/frames/menu.inc.php:20
-#, fuzzy
 msgid "Import"
 msgstr "가져오기"
 
@@ -1708,7 +1699,6 @@ msgid "Issue"
 msgstr ""
 
 #: js/messages.php:221
-#, fuzzy
 #| msgid "Documentation"
 msgid "Recommendation"
 msgstr "추천"
@@ -1836,12 +1826,11 @@ msgid "The definition of a stored function must contain a RETURN statement!"
 msgstr "저장 함수의 정의는 RETURN문을 포함해야 합니다!"
 
 #: js/messages.php:270
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "Add %d value(s)"
 msgstr "%d 값 추가"
 
 #: js/messages.php:273
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Note: If the file contains multiple tables, they will be combined into one"
 msgstr "참고: 파일에 여러 테이블이 포함되어 있다면, 하나로 결합됩니다."
@@ -1891,6 +1880,7 @@ msgid "Zoom Search"
 msgstr "검색"
 
 #: js/messages.php:293
+#, fuzzy
 msgid "Each point represents a data row."
 msgstr "각 포인트는 데이터 행을 나타냅니다."
 
@@ -3608,7 +3598,6 @@ msgid "Server name template"
 msgstr "서버명 템플릿"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:89
-#, fuzzy
 msgid "Table name template"
 msgstr "파일명 템플릿"
 
@@ -4506,7 +4495,6 @@ msgid "Query window height"
 msgstr "질의 창"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:348
-#, fuzzy
 #| msgid "Query window"
 msgid "Query window width (in pixels)"
 msgstr "질의 창"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list