[phpMyAdmin Git] [phpmyadmin/phpmyadmin] b96e90: Translated using Weblate (Spanish)

Cristian Alexander Avila González ag089222 at gmail.com
Wed Apr 20 04:09:15 CEST 2022


Branch: refs/heads/master
Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin
Commit: b96e90fef3b6d8be6945f438d0566dcf58430c63
https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/b96e90fef3b6d8be6945f438d0566dcf58430c63
Author: Cristian Alexander Avila González <ag089222 at gmail.com>
Date: 2022-04-20 (Wed, 04 April 2022) +02:00

Changed paths: 
M po/es.po

Log Message:
-----------
Translated using Weblate (Spanish)

Currently translated at 100.0% (3426 of 3426 strings)

[ci skip]

Translation: phpMyAdmin/Development
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/phpmyadmin/master/es/
Signed-off-by: Cristian Alexander Avila González <ag089222 at gmail.com>

Commit: 604bf4de28a8ec6cf216dd68ac92237d0ea0db96
https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/604bf4de28a8ec6cf216dd68ac92237d0ea0db96
Author: LightJiao <764166691 at qq.com>
Date: 2022-04-20 (Wed, 04 April 2022) +02:00

Changed paths: 
M po/zh_CN.po

Log Message:
-----------
Translated using Weblate (Chinese (Simplified))

Currently translated at 100.0% (3426 of 3426 strings)

[ci skip]

Translation: phpMyAdmin/Development
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/phpmyadmin/master/zh_Hans/
Signed-off-by: LightJiao <764166691 at qq.com>More information about the Git mailing list