[Phpmyadmin-translators] New Finnish translations

Visa Kopu visa at visakopu.net
Mon Nov 19 00:34:02 CET 2001


Sorry for posting this to the list, but I thought this is the easiest way to
get these to whom it may concern. Since I'm using a Mac and IE, I can't log
in to SF and uploading files hasn't worked for anonymous users, at least not
for me.

I just updated the Finnish language file from CVS and found out there are a
couple of variables that need translating. Here we go:

$strAfterInsertBack = 'Takaisin';
$strAfterInsertNewInsert = 'Lisää uusi rivi';
$strBookmarkDeleted = 'Tallennettu SQL-lause on poistettu.';
$strOverhead = 'Käyttämätön';

$strAddToIndex = 'Lisää indeksi  %s sarakkeisiin';
$strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksiä ei voi muuttaa PRIMARY-nimiseksi!';
$strCardinality = 'Kardinaliteetti';
$strCreateIndex = 'Luo sarakkeista indeksi';
$strCreateIndexTopic = 'Luo uusi indeksi';
$strIgnore = 'Jätä huomiotta';
$strIndexName = 'Indeksin nimi:';
$strIndexType = 'Indeksin tyyppi:';
$strModifyIndexTopic = 'Muokkaa indeksiä';
$strNone = 'Ei mitään';
$strNoIndexPartsDefined = 'Indeksin osia ei ole määritelty!';
$strNoIndex = 'Indeksiä ei ole määritelty!';
$strPrimaryKeyName = 'Ensisijaisen avaimen nimenä pitää olla PRIMARY!';
$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" saa olla <b>vain ja ainoastaan</b>
ensisijaisen avaimen nimenä!)';

- Visa

More information about the Translators mailing list