[Phpmyadmin-translators] Dutch Translation

Ivo "CaliMonk" Teel calimonk at gmx.net
Mon Feb 3 01:47:40 CET 2003


$strAddPrivilegesOnDb = 'Voeg privileges toe aan de volgende database';
$strAddPrivilegesOnTbl = 'Voeg privileges toe aan de volgende tabel';

$strColumnPrivileges = 'Kolom-specifieke privileges';

$strDbPrivileges = 'Database-specifieke privileges';

$strLoginInformation = 'Login Informatie';

$strTblPrivileges = 'Tabel-specifieke privileges';
$strThisHost = 'Deze Host';

$strUseTextField = 'Gebruik tekstveld';
$strUserAlreadyExists = 'De gebruiker %s bestaat al!';
$strUserNotFound = 'De geselecteerde gebruiker werd niet aangetroffen in de 
privileges tabel';

$strNoUsersSelected = 'Geen gebruikers geselecteerd';
$strDropUsersDb = 'Verwijder de databasen die dezelfde naam hebben als de 
gebruikers.';
$strAddedColumnComment = 'Voeg commentaar toe aan de kolom';
$strWritingCommentNotPossible = 'Het toevoegen van commentaar is niet 
mogelijk';
$strAddedColumnRelation = 'Voeg een relatie toe aan de kolom';
$strWritingRelationNotPossible = 'Toevoegen van een relatie is niet 
mogelijk';
$strImportFinished = 'Importeren voltooid';
$strFileCouldNotBeRead = 'Bestand kon niet worden gelezen';
$strIgnoringFile = 'Negeer bestand %s';
$strThisNotDirectory = 'Dit was geen directory';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Geef een absoluut pad op de webserver aan 
naar de docSQL directory';
$strImportFiles = 'Importeren bestanden';
$strDBGModule = 'Module';
$strDBGLine = 'Regel';
$strDBGHits = 'Hits';
$strDBGTimePerHitMs = 'Tijd/Hit, ms';
$strDBGTotalTimeMs = 'Totaal tijd, ms';
$strDBGMinTimeMs = 'Min tijd, ms';
$strDBGMaxTimeMs = 'Max tijd, ms';
$strDBGContextID = 'Context ID';
$strDBGContext = 'Context';
$strCantLoad = 'Kan de %s extentie niet laden,<br />Controleer de PHP 
Configuratie';


---------------------------------------
CaliMonk
Network Administrator
Axenet IRC Network http://www.axenet.org
ICQ#: 12000049
MSN: calimonk at gmx.net
---------------------------------------

More information about the Translators mailing list