[Phpmyadmin-translators] Norwegian docSQL strings

Sven Erik Andersen sven_erik at andersen.as
Fri Jan 17 00:13:06 CET 2003


Here is the Norwegian translation of the docSQL strings:


$strAddedColumnComment = 'Lagt til kolonnekommentar';
$strWritingCommentNotPossible = 'Skriving av kommentar er ikke mulig';
$strAddedColumnRelation = 'Lagt til relasjon for kolonne';
$strWritingRelationNotPossible = 'Skriving av relasjon er ikke mulig';
$strImportFinished = 'Importen er ferdig';
$strFileCouldNotBeRead = 'Fila kunne ikke leses';
$strIgnoringFile = 'Ignorerer fil %s';
$strThisNotDirectory = 'Dette var ikke en katalog';
$strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vennligst skriv inn den absolutte stien
på webserveren til docSQL katalogen';
$strImportFiles = 'Importer filer';


Sven-Erik Andersen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.phpmyadmin.net/pipermail/translators/attachments/20030117/b56ea442/attachment.html>


More information about the Translators mailing list