[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_5-6477-g2f63700

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Aug 17 13:32:41 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via 2f6370050b4e1aa9b1cb0c236c5cab87e04e4b03 (commit)
   from b51a217c36b45194f79915992a599338b3bac9ef (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 2f6370050b4e1aa9b1cb0c236c5cab87e04e4b03
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue Aug 17 13:32:25 2010 +0200

  Czech locales update.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  46 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 558276f..327d525 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-06 08:03-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-28 17:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-17 13:32+0200\n"
 "Last-Translator: Michal <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -607,8 +607,8 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:405 libraries/display_tbl.lib.php:1902
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
-"s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
+"%s."
 msgstr ""
 "Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
 
@@ -805,8 +805,8 @@ msgstr "Výpis byl uložen do souboru %s."
 #: import.php:58
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
-"s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
+"%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -1476,8 +1476,8 @@ msgstr "Vítejte v %s"
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:106
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
-"1$ssetup script%2$s to create one."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
+"%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
 "Pravděpodobná příčina je, že nemáte vytvořený konfigurační soubor. Pro jeho "
 "vytvoření by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s."
@@ -1574,21 +1574,20 @@ msgstr "Authentizuji..."
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:241
 msgid "PBMS error"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba PDMS"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:267
-#, fuzzy
 #| msgid "Page creation failed"
 msgid "PBMS connection failed:"
-msgstr "Vytvoření stránky selhalo"
+msgstr "Připojení k PBMS selhalo:"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:312
 msgid "PBMS get BLOB info failed:"
-msgstr ""
+msgstr "Načtení informací o BLOBu z PBMS selhalo:"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:320
 msgid "get BLOB Content-Type failed"
-msgstr ""
+msgstr "Získání Content-Type BLOBu selhalo"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:347
 msgid "View image"
@@ -1609,7 +1608,7 @@ msgstr "Stáhnout soubor"
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:421
 #, php-format
 msgid "Could not open file: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba při otevírání souboru: %s"
 
 #: libraries/common.inc.php:567
 msgid ""
@@ -2032,8 +2031,8 @@ msgstr "jméno tabulky"
 #, php-format
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
-"3$s. Other text will be kept as is."
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+"%3$s. Other text will be kept as is."
 msgstr ""
 "Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže můžete použít "
 "libovolné řetězce pro formátování data a času. Dále budou provedena "
@@ -3865,8 +3864,8 @@ msgid ""
 "For a list of available transformation options and their MIME type "
 "transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
-"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %"
-"spopisy transformací%s"
+"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na "
+"%spopisy transformací%s"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:143
 msgid "Transformation options"
@@ -3899,8 +3898,8 @@ msgid ""
 "No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
 "author what %s does."
 msgstr ""
-"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %"
-"s dělá."
+"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co "
+"%s dělá."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:724 server_engines.php:56
 #: tbl_operations.php:352
@@ -4870,8 +4869,8 @@ msgstr "Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé."
 msgid ""
 "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
 "tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
-"sreload the privileges%s before you continue."
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
+"%sreload the privileges%s before you continue."
 msgstr ""
 "Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z tabulek MySQL. Obsah těchto "
 "tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly "
@@ -7133,8 +7132,9 @@ msgstr ""
 "Nastavil jste typ autentizace [kbd]config[/kbd] a zadal jste uživatelské "
 "jméno a heslo pro automatické přihlášení, což není doporučená volba pro "
 "produkční servery. Kdokoli kdo zná URL phpMyAdminu může přímo přistoupit k "
-"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte [a@?page=servers&mode=edit&id=%1"
-"$d#tab_Server]typ autentizace[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/kbd]."
+"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte [a@?page=servers&mode=edit&id="
+"%1$d#tab_Server]typ autentizace[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/"
+"kbd]."
 
 #: setup/lib/messages.inc.php:236
 msgid "You should use mysqli for performance reasons"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list